Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna

V případě, že klient přichází pro nové brýle nebo jinou korekční pomůcku s Poukazem na brýle a optické pomůcky, dále jen s předpisem, je potřeba znát, kdy a za jakých okolností má na daný prostředek zdravotnické techniky nárok.

I když pracovník optiky nebo optometrista nesmí do vyplněného tiskopisu zasahovat, musí znát jeho náležitosti (kap. 5.1) a nárok v jeho úhradu vyplývající.

Typ a periodicita úhrady jsou předpisem Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterou se řídí i ostatní zdravotní pojišťovny působící podmínkami v systému zdravotní péče a ty jsou zahrnuty v přehledu PZT (prostředky zdravotnické techniky), jsou průběžně aktualizovány a obměňovány.

Zde také v podskupině 09 je číselník, obsahující příslušné kódy, kterými jsou jednotlivé pomůcky označeny a maximální možná cena pro vykazování zdravotním pojišťovnám. Kompletní číselník je v elektronické podobě ke stažení na stránkách VZP: http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Lekari/Ciselniky/730/. Na podkladě údajů číselníku, optik resp. optometrista provádí taxaci předpisu, což znamená správné vypsání kódů a cen do původního Poukazu na brýle a optické pomůcky, sečtení celkové ceny a příprava pro fakturaci na příslušnou pojišťovnu.

Každá oční optika nebo nestátní zdravotnické zařízení, které žádá o proplácení předpisů, musí mít uzavřenou písemnou smlouvu s danou oblastní pojišťovnou. Dle smlouvy jsou pak výkony hrazeny po ukončení kalendářního měsíce nebo čtvrtletí. Pojišťovna poskytuje úhradu na následující (obr. 49):

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 49: Druh, úhrada a četnost obměny pomůcky Zdroj: VZP, číselník PZT 2000, Informace pro smluvní partnery VZP

Číselník VZP pro taxaci poukazu, s platností od 1. 1. 2010

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna

Níže jsou uvedeny vzorové příklady, se kterými je možné se setkat v praxi. Samozřejmě jsou zde uvedeny jako modelové situace, každá ze zakázek může být odlišně vedena a kalkulována dle nabízených produktů dané provozovny a celkového rozhovoru s klienty.

Korekce jsou vybrány náhodně, také vybrané produkty a jejich dodavatelé jsou uvedeny pouze pro názornost výpočtu zakázky, které se vždy řídí platným katalogem produktů a ceníkem konkrétního výrobce. Platí určitá pravidla pro zápis do poukazu:

Absorpční vrstva se rozumí povrchová úprava na každou čočku, taxuje a účtuje se tedy 2×. To platí i v případě tvrzení.

Ale pokud je zatržená výměna do vlastní obruby, vykazuje se tento výkon na jedny celé brýle, tedy taxuje se jen 1x a to i případě, jedná-li se o výměnu jen jedné brýlové čočky).

Příklad 1 – Předpis se sférickou korekcí

Klientovi byl vystaven poukaz pro zhotovení brýlí s myopickou korekcí a nárokem na úhradu obruby. Lékař zatrhl spoluúčast pacienta, tudíž se lze domnívat, že klient bude na dohodnutou zakázku doplácet.

Předpis má všechny náležitosti správně vyplněné, vypíšeme jen kód a cenu dle platného číselníku VZP (dle kap. 16.1). Po sečtení zjistíme, že má klient nárok na příspěvek z veřejného zdravotního pojištění od své zdravotní pojišťovny na 252,– Kč (Obr. 50).

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 50: Poukaz pro sférickou korekci Zdroj: archiv autora

Při rozhovoru jsou mu doporučeny plastové čočky s antireflexem od výrobce např. Omega Optix v ceně 450,– Kč za 1 kus. Zákazníkovi se líbila kovová obruba v ceně 2 300,– Kč.

Celková kalkulace tedy bude: 2 300 + 450 + 450 – 252 = 2 948,– Kč a zakázková karta bude následující dle obr. 51. Při výdeji musí klient podepsat potvrzení o převzetí zakázky a převzít doklad o zaplacení.

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 51: Pracovní karta se sférickou korekcí Zdroj: archiv autora

Příklad 2 – Předpis s tórickou korekcí

Zákaznice potřebuje rezervní brýle s hypermetropickou refrakční vadou kombinovanou s šikmým astigmatizmem. Má nárok na výměnu brýlových čoček do vlastní obruby (obr. 52). Jelikož se jedná o náhradní brýle a klientka si nepřeje na zakázku doplácet, hradí v tomto případě brýlové čočky ze skla a výměnu do vlastní obruby kompletně zdravotní pojišťovna. Hodnota poukazu je 257,70 Kč.

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 52: Poukaz se sférocylindrickou korekcí Zdroj: archiv autora

Pro ekonomickou část bude na pracovní kartě rozepsáno následující: minerální brýlové čočky od dodavatele např. Hoya za 111,– Kč 1 kus a výměna (zábrus) za 35,70 Kč za celé brýle.

Tedy: 111 + 111 + 35,70 – 257,70 = 0,– Kč.

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 53: Pracovní karta s tórickou korekcí Zdroj: archiv autora

Příklad 3 – Předpis s prizmatickou korekcí

Pacient s předpisem pro korekci esofórie při vysoké myopii kombinovanou na levém oku s přímým astigmatizmem a fotofóbií, má nárok na příspěvek na brýlovou obrubu (obr. 54).

Celkový příspěvek od pojišťovny je ve výši 1900,– Kč na celé brýle.

V tomto případě můžeme navodit prizmatický účinek také decentrací brýlové čočky jak sférické, tak tórické (pak se musí na poukaz vykazovat kód a cena za čočku sférickou nebo tórickou!!!).

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 54: Poukaz pro prizmatickou korekci Zdroj: archiv autora

Pro kvalitnější zobrazovací vlastnosti je však vhodnější přímo od výrobce objednat brýlové čočky s požadovaným klínovým účinkem. Klientovi jsou doporučeny brýlové čočky s vyšším indexem lomu, celoplošným zabarvením, antireflexem a tvrzením od distributora, např. Optika Čivice.

 • Obruba je doporučena plastová v ceně 1 600,– Kč.
 • Cena jedné čočky se stanoví dle katalogu výrobků takto:
 • Čočka: Final 1,6 + MARSH sféra 2 174,– Kč – již včetně tvrzení a antireflexu
 • Final 1,6 + MARSH tóra 2 334,– Kč
 • Absorpční vrstva (12% hnědá): 2x 343,– Kč
 • Prizma: 2x 572,– Kč
 • Cenová kalkulace zakázky je následující:
 • 1 600 + 2 174 + 2 334 + 686 + 1 144 – 1 900 = 6 038,– Kč

V zákaznické kartě bude zápis vypadat dle obr. 55.

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 55: Zakázková karta s prizmatickou korekcí Zdroj: archiv autora

Příklad 4 – Předpis s korekcí pro dítě

Pro dítě je vystaven předpis pro korekci hypermetropického astigmatizmu a nárokem na pří-spěvek na obrubu. Pro děti je ze zákona povinnost brýlové čočky opatřit nerozbitelnou úpravou, tvrzením. Zdravotní pojišťovna však toto neproplácí v případě plastových čoček, zde si musí klient částku za tvrzení uhradit v plné výši.

Navíc při refrakční vyšší jak 3,0D má nárok na úhradu plastových čoček. Je na zákonném zástupci, zda nechá pro dítě zhotovit čočky ze skla (v tomto případě zdravotní pojišťovna tvrzení uhradí pro každou čočku) nebo z plastu. Hodnota poukazu je 700,– Kč (Obr. 56).

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Obr. 56: Poukaz s hypermetropickým astigmatismem Zdroj: archiv autora

Jsou doporučeny polykarbonátové čočky s tvrzením od výrobce např. Essilor (Airwear 1,59 Junior Supra) za 290,– Kč za 1 kus. Obruba je v ceně 1 100,– Kč.

 1. Pro bezpečné užívání je nabídnuto pouzdro v ceně 160,– Kč.
 2. Jelikož je potřeba náhradních brýlí, byly přineseny starší brýlové obruby pro opravu zatavené stěžejky v hodnotě 60,– Kč.
 3. Výsledný doplatek je: 1 100 + 290 + 290 + 60 + 160 – 700 = 1 200,– Kč.

Obr. 57: Pracovní karta s hypermetropickým astigmatismem Zdroj: archiv autora

 • V tomto případě se bude pravděpodobně jednat o amblyopického pacienta.
 • Do pracovní karty je také možný přepis na stejná znaménka, pak po přepočtu zapíšeme:
 • pravé oko: sph + 4,0 cyl + 1,0 ax 90 °
 • levé oko: sph + 4,0 cyl + 1,0 ax 0 °

Příklad 5 – Předpis s presbyopickou korekcí

V případě předpisu pro korekci presbyopie jsou vystaveny poukazy dva – jeden pro korekci do dálky a druhý pro korekci do blízka. Klient je zvyklí na používání brýlí s víceohniskovými čočkami pro korekci své hypermetropie a astigmatizmu na dálku a presbyopie na blízko. Hodnota obou poukazů je dohromady 624,– Kč (Obr 58a, b).

Zde je nutná kontrola zápisu hodnot optických mohutností – v našem modelovém příkladu je nezbytné provést přepočet na stejný zápis znamének u hodnot korekčního cylindrického účinku. Pro konečnou objednávku víceohniskových čoček je potřeba zjisti přídavek do blízka, neboli adici.

Obr. 58a, b: Poukazy pro korekci do dálky a do blízka Zdroj: archiv autora

S klientem jsme se dohodli na progresivních, samozabarvujících se brýlových čočkách, v barvě šedé. Pro vyšší nárok zákazníka je zvolen plastový materiál zušlechtěný tvrzením a antireflexní vrstvou, výrobce např. Zeiss.

 1. Pro snadnou údržbu zákazník projevil zájem o čistící přípravky v ceně 140,– Kč.
 2. Brýlová obruba z titanflexu je v hodnotě 6 800,– Kč.
 3. Ekonomická rozvaha je následující:
 4. Brýlová čočka: Clarlet 1,5 GT2 3D Short Transitions Grau + LotuTec – již včetně úprav
 5.   sférická 7 550,– Kč
 6.   tórická 7 990,– Kč
 7. Cenové položky tvoří: 6 800 + 7 550 + 7 990 + 140 – 624 = 21 856,– Kč
 8. Objednání čoček bude následující: Clarlet 1,5 GT2 3D Short Transitions Grau + LotuTec
 9. pravá: sph +1,0 add 2,5
 10. levá: sph +0,75 s cyl + 0,5 ax 90 ° add 2,5 (zde je nutné provést přepočet na stejné znaménko u hodnoty cylindru: sph + 3,75 cyl-0,5 ax 180 ° → sph + 3,25 cyl + 0,5 ax 90 °).
 11. průměr 65/70 mm
 12. Pracovní karta bude vypsána takto (obr. 59):
Budete mít zájem:  Nová opatření proti koronaviru: co platí od 22.10.

Obr. 59: Zakázková karta s víceohniskovou korekcí Zdroj: archiv autora

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Získejte od své pojišťovny příspěvek na kontaktní čočky

Dne: 27. 9. 2011   Autor: Redakce

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna

Už jste někdy přemýšleli o tom, zda je možné fakturu nebo účtenku za nakoupené kontaktní čočky předat k proplacení pojišťovně? Pro některé z vás máme dobrou zprávu – částečně a u některých očních vad to jde!

Příspěvek na kontaktní čočky poskytuje nejen VZP, ale i další pojišťovny, výše příspěvku bývá ovšem omezena jak hodnotou, tak výplatním obdobím. Hrazení kontaktních čoček pojišťovnou je pak také podmíněno konkrétní zrakovou vadou. Podrobnosti o příspěvku a letmé informace o pojišťovnách najdete v našem článku.

Hradí pojišťovny kontaktní čočky?

 • Předem je třeba upozornit, že pojišťovny obecně částečně hradí pouze oční pomůcky pro těžší případy očních vad.
 • Každá pojišťovna může mít pro uznání příspěvku mírně odlišné požadavky, celou situaci tedy nastíníme podle té nejvýznamnější a nejužívanější, tedy VZP – Všeobecné zdravotní pojišťovny:
 • „Stručně by se dalo odpovědět, že zdravotní pojišťovna neuhradí kontaktní čočky pacientovi s běžnou krátkozrakostí, který se rozhodne nenosit z nějakého důvodu brýle a chce kontaktní čočky.“

Z dokumentů pojišťovny

V dokumentech VZP se můžeme dočíst:

„Brýle a jiné optické pomůcky (– což zahrnuje i kontaktní čočky) je třeba si nechat předepsat od smluvního lékaře pojišťovny tzv. Poukazem.“ Pokud tedy chcete využít příspěvek na kontaktní čočky, předem se ujistěte, že je lékař smluvně spojen s vaší pojišťovnou.

„Kontaktní čočky smí předepisovat pouze oftalmolog, tedy oční lékař, pokud předpis zabezpečuje oční optika, zabývající se problematikou kontaktních čoček a vybavená aplikačním střediskem, mělo by středisko mít statut zdravotnického zařízení – vystavené poukazy běžnou oční optikou nejsou Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovnapřijímány.“

Předpis na kontaktní čočky je tedy možné získat pouze u oftalmologa, pokud ordinuje v optice, mělo by mít její aplikační středisko statut zdravotnického zařízení, tedy místa pro zdravotní péči s příslušným vybavením, kolaudovanými prostory pro zdravotnické zařízení a mělo by být schválené magistrátem.

Zdravotní optickou pomůcku, v našem případě kontaktní čočky, pojišťovna hradí pouze v nejméně ekonomicky náročném provedení, tzn. vyhovujících kontaktní čočky v co nejnižší cenové hladině, a pouze u některých očních vad.

Jaký je příspěvek na kontaktní čočky

Běžné dioptrie a klasické vady jako krátkozrakost nebo dalekozrakost však pojišťovny nehradí. Zaměřují se spíše na těžké případy zmíněných očních vad:

VZP: „Měkké kontaktní čočky jsou plně hrazeny v případě, že má pacient některou z těchto očních vad:

 • refrakční vada nad +/-10 dioptrií
 • afakie alespoň u jednoho oka (stav, kdy v oku chybí oční čočka z důvodu vrozené vady nebo následkem úrazu či operace)
 • astigmatismus irregularis (refrakční vada způsobená nepravidelným tvarem rohovky)
 • anizometropie 3 dioptrie a více (refrakční vada u obou očí není stejná a rozdíl je větší než 3 dioptrie)

Kontaktní čočky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle Zák. 48/97 Sb., v platném znění.

 1. VZP – přispívá na zmíněné oční vady 2x ročně dětem do 15 let, 1x ročně nad 15 let, obvykle je to do cca 500 Kč.
 2. OZP – měkké kontaktní čočky hradí 1x ročně dospělým pojištěncům, 2x ročně dětem do 15 let, hradí pomůcky jen pro zmíněné oční vady.
 3. VOZP – hradí jen základní provedení měkkých kontaktních čoček, zbytek a nadstandard si pojištěnec hradí sám.

Příspěvek na kontaktní čočky od Vaší pojišťovny?

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna

Možná jste o tom dosud neslyšeli, ale kontaktní čočky je možné
si nechat od pojišťovny proplatit. Samozřejmě to skýtá několik
důležitých informací, které je nutné vědět. Většinou je proplacení
totiž pouze částečné a vztahuje se pouze na těžší oční
vady. Každá pojišťovna má však odlišné požadavky. K tomuto
účelu si tedy ukážeme příklad na nejvyužívanější a nejvýznamnější
pojišťovně u nás, a to VZP.

Tato pojišťovna neproplácí ,,obyčejnou” krátkozrakost či
dalekozrakost vůbec. Uspět tedy můžete pouze s oční vadou,
jako je například nepravidelný astigmatismus, anizometropie (kdy je na obou
očích rozdíl více než 3 dioptrie) či dioptrie nad +/-
10.

Pokud však splňujete kritéria pro míru Vašeho zrakového postižení,
kterou pojišťovna vyžaduje, dbejte především na to, kde si chcete
kontaktní čočky pořídit.

V dokumentech VZP můžete totiž najít
tento text: „Brýle a jiné optické pomůcky (což zahrnuje i kontaktní
čočky) je třeba si nechat předepsat od smluvního lékaře pojišťovny tzv.
Poukazem.

“ Je tedy nesmírně důležité vědět, že je oční lékař
smluvně spojen s Vaší pojišťovnou – v našem případě
tedy VZP.

Kdo mi může kontaktní čočky předepsat?

Kromě oftamologa (očního lékaře), může kontaktní čočky
předepsat také přímo optika, která má k dispozici aplikační
středisko na kontaktní čočky, a disponuje statutem zdravotnického
zařízení.

Aplikační středisko je místo pro zdravotní péči
s příslušným vybavením, zkolaudováno a schváleno magistrátem.

Dejte
tedy velký pozor, protože doklady (poukazy) vystaveny běžnou oční optikou
nejsou přijímány.

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna

Je také důležité si říci, že pokud se pojišťovna rozhodne čočky
uhradit, budou to pouze ty nejméně finančně náročné modely kontaktních
čoček.

Výše příspěvků vybraných pojišťoven

Kontaktní čočky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního
pojištění dle Zák. 48/97 Sb., v platném znění.

VZP: tato pojišťovňa přispívá na kontaktní čočky
cca 500 Kč.

 • děti do 15 let: 2 x ročně
 • děti nad 15 let: 1 x ročně

OZP: dětem do 15 let jsou čočky hrazeny 2×
ročně a dospělým pojištěncům jsou hrazeny měkké kontaktní čočky
1× ročně. Příspěvek je určen opět pouze na zmíněné oční
vady.

VOZP: hrazeno je pouze nejzákladnější provedení
kontaktních čoček. Jakýkoliv zbytek a nadstandard musí být hrazen
pojištěncem.

Více tipů na téma Příspěvek na kontaktní čočky v článku Získejte od své pojišťovny příspěvek na kontaktní
čočky na portále o kontaktních čočkách Cocky.cz.

Řada lidí o nárok přišla, některým ale zůstal. Jak je to s příspěvkem na brýle a čočky?

Kdy na kontaktní čočky přispívá pojišťovna Zdroj: Shutterstock

V minulost tuzemské zdravotní pojišťovny poskytovaly příspěvek na brýle a čočky všem bez rozdílu. Loni v létě se však tato praxe k nelibosti převážné většiny z nich změnila. Za jakých okolností si jej lze nadále nárokovat?

Podle dostupných údajů nosí brýle zhruba šest milionů lidí, tedy více než polovina celé zdejší populace. Řada z nich se ale musela smířit se skutečností, že si jejich pořízení bude muset počínaje 1. srpnem roku 2019 hradit zcela z vlastní kapsy.

Koho se dopady změny zákona číslo 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění netýkaly, byly pouze děti do 14 let věku. V jejich případě může pojišťovna na jeden kus brýlových obrub ročně přispívat i nadále. Je-li navíc dítěti méně než pět, jedná se až o tři kusy za rok.

Kromě brýlových obrub byl nicméně omezen rovněž příspěvek na samotná sklíčka a jednotlivé typy čoček. Veškeré změny týkající se zdravotnických prostředků k řešení očních vad, k nimž po úpravě dotčeného zákona došlo, pak vypadají následovně:

 • brýlové obruby: příspěvek je hrazen pouze dětem do 5 let včetně, a to v rámci 3 kusů za rok, respektive dětem od 6 do 14 let včetně jednou ročně,
 • kontaktní čočky: jsou hrazeny pouze takové měkké čočky, jež mají více než 10 dioptrií, respektive pokud je mezi nimi rozdíl 3 a více dioptrií,
 • lentikulární čočky: příspěvek si může nárokovat každý, kdo trpí oční vadou nad 10 dioptrií, a to v rozsahu jednou za tři roky, pakliže mu je více než 15 let, respektive jednou za rok, pokud mu je mezi 6 až 14 roky, potažmo třikrát ročně, jestliže je mladší 5 let,
 • bifokální čočky: je hrazen každému, komu je 17 a méně a kdo má sníženou možnost výměny brýlí, trpí strabismem či afakií,
 • silikátové brýlové čočky: dětem do 5 let včetně hradí pojišťovny jeden pár ročně, pakliže se jedná o čočky tórické, příspěvek pro děti do 5 let je vyplácen třikrát za rok, u dětí od 6 do 14 pak pouze jednou,
 • plastové brýlové čočky: u dětí do 5 let včetně s oční vadou nad 3 dioptrie jsou sférické čočky hrazeny třikrát, tórické pak dvakrát do roka, zatímco u dětí od 6 do 14 let včetně pouze jednou ročně, všem ostatním hradí pojišťovna výhradně tórické plastové čočky nad 10 dioptrií, a to navíc jen jednou za tři roky,
 • prizmatické čočky: dětem do 5 let včetně hradí pojišťovny tři páry ročně, dětem od 6 do 14 let včetně pak jeden ročně, kdežto všem ostatním pouze jeden za tři roky,
 • vysokoindexové (vytenčené) čočky: pojišťovny je uhradí pouze poté, co byly schváleny revizním lékařem, a to navíc jen u pojištěnců, kteří trpí krátkozrakostí nad 10 dioptrií nebo poruchami centrálního zorného pole.
Budete mít zájem:  Dětské botičky - špatná volba ovlivní způsob chůze na celý život

Kolik příspěvek pojišťovny na brýle a čočky činí?

Příloha číslo 3 zmíněného zákona dále uvádí maximální úhradové limity na jednotlivé zdravotnické prostředky určené k řešení očních vad. Jejich výše je následující:

 • brýlové obruby: 261 Kč bez DPH/kus,
 • brýlové čočky tvrzené, sférické: 261 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky tvrzené, tórické: 522 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky lentikulární: 870 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky vysokoindexové: 739 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky prizmatické: 304 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky bifokální: 1 044 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky plastové, sférické: 435 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky platové, tórické: 609 Kč bez DPH/pár,
 • brýlové čočky plastové, hyperokulární: 1 739 Kč bez DPH/pár.
 • Čtěte také:
 • Dopravu na ošetření pojišťovna proplatí, musí to však schválit lékař
 • Stal se vám pracovní úraz? Výše a způsob odškodnění závisí na bodovém ohodnocení

Vstupní lékařská prohlídka. Kdy je povinná a kolik stojí?

Zdravotní pojišťovny přestanou hradit brýle

Ilustrační foto.
Foto: Petr Horník, Právo

„Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích,“ sdělila serveru Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Pojišťovny loni přispěly na brýlové obruby dospělým částkou více než 100 milionů korun, další desítky milionů platí za skla brýlí. Výjimku budou mít pacienti s více než deseti dioptriemi na plastové brýlové čočky. Kontaktní čočky pojišťovny hradí jen pacientům, u nichž je to indikováno ze zdravotních důvodů.

Nyní mají dospělí nárok na úhradu kompletních brýlí z veřejného zdravotního pojištění jednou za tři roky, pokud se jim oční vada nemění. Brýle do dálky může lékař předepsat dvoje.

Pojišťovna hradí obyčejné skleněné čočky a 150 korunami přispívá na obruby. V optice, která má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, musí být dostupné i základní brýlové obruby bez doplatku.

Poukaz vypsaný očním lékařem platí tři měsíce.

Omezení hrazení brýlí podle mluvčí ministerstva vzniklo na základě dohody odborných společností. Odborníci předpokládají, že lidé nově mnohdy místo k očnímu lékaři, který dosud musel poukaz na brýle na pojišťovnu předepsat, půjdou rovnou do oční optiky.

Změna je součástí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna změnila systém proplácení zdravotních pomůcek na poukaz. Nyní stojí zdravotnické prostředky asi 6,5 až sedm miliard korun ročně z veřejného zdravotního pojištění. Náklady vlivem novely mírně vzrostou.

Ministerstvo loni v prosinci informovalo, že většina zdravotnických prostředků bude pro lidi levnější, protože si na ně připlatí méně nebo vůbec. O změně týkající se brýlí se tehdy na tiskové konferenci jeho zástupci nezmínili.

Příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovující výši příspěvků
kategorizace  indikační omezení  množství limit úhrady bez DPH
brýlové čočky – tvrzené, sférické do 5 let včetně 1 pár / 1 rok 261,00 Kč / 1 pár
brýlové čočky – tvrzené, tórické do 5 let včetně 3 páry / 1 rok 522,00 Kč / 1 pár
 od 6 do 14 let včetně 1 pár / 1 rok
brýlové čočky – lentikulární do 5 let včetně, nad + – 10 DPT; afakie 3 páry / 1 rok 870,00 Kč / 1 pár
od 6 do 14 let včetně, nad + – 10 DPT 1 pár / 1 rok
od 15 let, nad + – 10 DPT 1 pár / 3 roky
brýlové čočky – vysokoindexové do 5 let včetně; myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole 3 páry / 1 rok 1 739,00 Kč / 1 pár
od 6 do 14 let včetně, myopie nad –10 DPT; poruchy centrálního zorného pole 1 pár / 1 rok
od 15 let, myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole 1 pár / 3 roky
brýlové čočky – prizmatické do 5 let včetně, diplopie; strabismus 3 páry / 1 rok 1 304,00 Kč / 1 pár
od 6 do 14 let včetně, diplopie; strabismus 1 pár / 1 rok
od 15 let, diplopie; strabismus 1 pár / 3 roky
brýlové čočky – bifokální do 17 let včetně, snížená možnost výměny brýlí; strabismus; afakie 1 pár / 1 rok 1 044,00 Kč / 1 pár
brýlové čočky – plastové, sférické do 5 let včetně, nad + – 3 DPT 3 páry / 1 rok 435,00 Kč / 1 pár
od 6 do 14 let včetně; nad + – 3 DPT 1 pár / 1 rok
brýlové čočky – plastové, tórické do 5 let včetně, nad + – 3 DPT 2 páry / 1 rok 609,00 Kč / 1 pár
od 6 do 14 let včetně, nad + – 3 DPT 1 pár / 1 rok
od 15 let, nad + – 10 DPT 1 pár / 3 roky
brýlové čočky – plastové, hyperokulární do 17 let včetně 2 páry / 1 rok 1 739,00 Kč / 1 pár
od 18 let 1 pár / 3 roky
brýlové obruby do 5 let včetně 3 ks / 1 rok 261,00 Kč / 1 ks
 od 6 do 14 let včetně 1 ks / 1 rok

Celkem hlasovalo 4604 čtenářů.

Hlavní zprávy

Příspěvky na brýle končí. Kdo chce slevu na nová skla či obruby, má poslední týdny

V Česku nosí brýle asi šest milionů lidí. Ti, kteří chtějí ušetřit a vystačí si s levnými obrubami a těžšími skly, dostali dosud v optice brýle “na pojišťovnu”, tedy zcela zdarma. Od srpna už ale tato varianta nebude v nabídce, i nejobyčejnější brýle si budou muset lidé hradit ze svého. Skončí příspěvky na obruby a skla. Pojišťovny tím ušetří ročně několik stovek milionů korun.

Nejsou to sice závratné částky, ale lidé příspěvků od pojišťoven na brýle hojně využívají. Na obruby přispívají pojišťovny 150 korun, stovky korun dostanou lidé i na skla brýlí. „U pacientů se silnějšími dioptriemi nebo s různými typy očních vad dělá příspěvek pojišťoven až tisíc korun, někdy i dvanáct set,“ říká Jindřich Hanzlíček, viceprezident Živnostenské komory českých očních optiků.

Od srpna nastane změna. „Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích,“ potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Uspořené peníze půjdou na úhradu jiných pomůcek

Pojišťovny za příspěvky na brýle vydávají ročně několik set milionů korun. Jen na obruby pro dospělé daly minulý rok více než sto milionů korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatila 58 milionů korun, ostatní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny zhruba 45 milionů korun.

Další desítky milionů platí pojišťovny za příspěvky na skla brýlí (brýlové čočky).  Od srpna je však budou pojišťovny hradit jen ve výjimečných případech.

„Konkrétně pouze torické plastové čočky nad deset dioptrií, případně takzvané vysokoindexové, ale ty až po schválení revizním lékařem,“ upozorňuje optometrista Jindřich Hanzlíček. Takové podmínky podle něj splňuje jen zhruba jedno procento populace.

„Pro přirovnání je to totéž, jako by byla hrazena protéza dolní končetiny pouze osobám s velikostí nohy od 50 a výše,“ dodává.

„Omezení nad deset dioptrií vzniklo na základě dohody odborných společností a v průběhu schvalování nebyla zaznamenána žádná připomínka k tomu, že by návrh vyloučil potřebnou cílovou skupinu,“ uvádí mluvčí ministerstva Štěpanyová.

Ministerstvo zdravotnictví chce uspořené peníze za příspěvky na brýle použít na úhradu jiných pomůcek. „Budou například využity u dětských pacientů, kterým je nově hrazeno oboustranné sluchadlo místo jednoho, či senzor na kontinuální měření glykemie,“ říká Štěpanyová.

Pokles návštěv u očního lékaře?

Podle očních lékařů může zrušení příspěvku vést k tomu, že lidé budou méně chodit ke svému očnímu lékaři. Díky příspěvku od pojišťoven totiž přišli do oční ordinace i lidé, kteří by jinak zamířili pro brýle rovnou do optiky. Aby mohl pacient příspěvek uplatnit, musí zajít za lékařem, který mu poukaz vypíše.

„Poté, co příspěvek pojišťoven skončí, dá se předpokládat, že přibude lidí, kteří půjdou pouze k optikovi.

Teoreticky tak může dojít ke snížení záchytu jiných očních vad v populaci, například zeleného zákalu – glaukomu,“ upozorňuje oční lékař Jaroslav Karhan z vedení České oftalmologické společnosti.

Zelený zákal se začíná objevovat u stále mladších lidí a je o to zákeřnější, že probíhá častokrát zcela bez příznaků.

Změny doplatků i u dalších pomůcek

Od října dojde ke změnám v doplatcích i u dalších zdravotních pomůcek. Na některých pacienti nově ušetří. Týkat se to má například diabetiků, kteří potřebují náplasťové inzulinové pumpy či senzory měření glykemie.

Budete mít zájem:  Medvědí (divoký) česnek jako hit posledních let – zkuste pesto i jeho pěstování

Nově budou hrazené i některé prostředky v oblasti vlhkého hojení ran. „Stejně tak se začnou hradit vysoce výkonné inhalátory, terapeutická obuv, pomůcky při popáleninách či vibrační sluchadla,“ uvedl již dříve spoluautor novely zákona a bývalý poradce ministerstva zdravotnictví Jakub Král.

Na zdravotních pomůckách tak pojišťovny zaplatí od podzimu podstatně více než dnes. Předpokládaný letošní nárůst výdajů je podle ministerstva zdravotnictví o 700 milionů korun více než loni.

Změny v proplácení brýlí. Na co teď přispěje zdravotní pojišťovna

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zrušila od 1. srpna příspěvek na nové brýle pro lidi nad 15 let věku. Konkrétně končí úhrada brýlových obrub a běžných brýlových čoček pro korekci oční vady menší než 10 dioptrií (sférických a tórických čoček a plastových sférických čoček).

 • Na brýlové obruby přispěje zdravotní pojišťovna dětem do pěti let až na tři kusy za rok, dětem od šesti do 14 let na jeden kus ročně.
 • „Kontaktní čočky měkké budou hrazeny v případě oční vady nad 10 dioptrií, u dioptrického rozdílu mezi pravým a levým okem tři dioptrie a více,“ říká Vlastimil Sršeň, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
 • „Nově naopak budou dětem hrazeny tvrzené silikátové brýlové čočky: sférické dětem do pěti let včetně (jeden pár za rok), tórické pak dětem do pěti let včetně (tři páry za rok) a dětem od 6 do 14 let včetně (jeden pár za rok),“ dodává Sršeň.

Na lentikulární čočky (pro vysoké hodnoty dioptrií) přispěje pojišťovna lidem s oční vadou nad 10 dioptrií. U dětí do pěti let věku včetně půjde o tři páry za rok, od 6 do 14 let pak jeden pár za rok, nad 15 let (tedy i dospělým pojištěncům) uhradí jeden pár za tři roky.

Plastové brýlové čočky budou při oční vadě nad tři dioptrie hrazeny dětem do pěti let včetně (sférické tři páry za rok, tórické dva páry za rok) a dětem do 14 let jeden pár za rok. Lidem nad 15 let přispěje pojišťovna jen na brýlové čočky plastové tórické při vadě nad 10 dioptrií (jeden pár za tři roky).

 1. „Prizmatické čočky budou hrazeny obdobně jako dosud pro korekci diplopie (dvojitého vidění) či strabismu (šilhání), a to tři páry za rok u dětí do pěti let včetně, jeden pár za rok dětem od pěti do 14 let a jeden pár za tři roky pojištěncům od 15 let,“ upřesňuje Sršeň.
 2. Na bifokální čočky dostanou příspěvek pojištěnci do 17 let včetně, pokud mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus či afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu, operace a podobně).
 3. Vysokoindexové čočky (vytenčené) mohou být hrazeny jen se souhlasem revizního lékaře, a to u pojištěnců s krátkozrakostí nad 10 dioptrií či poruchami centrálního zorného pole.

Podrobnosti stanoví příloha č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, která uvádí i limity pro příspěvky. Například na brýlové obruby je limit 300,15 Kč (261 Kč bez DPH) za kus. „Zbývající částku do plné ceny si musí pojištěnec zaplatit, stejně jako dřív,“ připomíná mluvčí.

Přehled dalších změn, které novela přináší, najdete na webu ministerstva zdravotnictví.

Příspěvky na brýle a čočky skončily. Ale ne pro všechny. PŘEHLED

Od srpna se změnil zákon o veřejném zdravotním pojištění a v podstatě tak skončily letité příspěvky na brýle a čočky. Nicméně to neplatí plošně – někteří pacienti mají na peníze stále nárok.

„Od srpna je u pojištěnců nad 15 let zrušena úhrada brýlových obrub a úhrada běžných brýlových čoček pro korekci oční vady menší než 10 dioptrií (sférických a tórických čoček a plastových sférických čoček),“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Vlastimil Sršeň.

Oddechnout si mohou alespoň rodiče – změna zákona se totiž nedotkla příspěvků pro děti do 14 let – ty tak mají na příspěvky pořád nárok. Sortiment je dokonce širší než v minulosti.

„Nově jsou dětem hrazeny tvrzené silikátové brýlové čočky: sférické dětem do 5 let včetně 1 pár za rok, tórické pak dětem do 5 let včetně v množství 3 páry za rok a dětem od 6 do 14 let včetně jeden pár za rok,“ vypočítává mluvčí VZP.

 • Takzvané lentikulární čočky (pro vysoký počet dioptrií) jsou proplácené lidem s více než deseti dioptriemi takto: Děti do pěti roků včetně mají nárok na tři páry ročně, od 6 do 14 let jeden pár ročně a od 15 roků výš (tedy i pro dospělé) jeden pár čoček každé tři roky.
 • „Plastové brýlové čočky jsou při oční vadě nad 3 dioptrie hrazeny dětem do 5 let včetně (sférické 3 páry za rok, tórické 2 páry za rok) a dětem do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům nad 15 let pak jen brýlové čočky plastové tórické při vadě nad 10 dioptrií (1 pár za 3 roky),“ popisuje Sršeň.
 • Čočky pro korekci dvojitého vidění či šilhání zdravotní pojišťovny dětem do 5 let včetně hradí třikrát ročně, od 6 do 14 let včetně jednou za rok a starším pacientům jednou za tři roky.

„Bifokální čočky mají stanovenou úhradu pro pojištěnce do 17 let včetně, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus (šilhání) či afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu, operace apod.),“ doplnil mluvčí VZP.

Vysokoindexové (vytenčené) čočky pojišťovna uhradí pouze se souhlasem revizního lékaře – a to krátkozrakým pacientům nad 10 dioptrií či s poruchami centrálního zorného pole.

Pokud jde o obroučky brýlí, tak děti do pěti let včetně mají nárok na troje ročně, starší před oslavením 15. narozenin na jedny ročně.

„Měkké kontaktní čočky jsou hrazeny v případě oční vady nad 10 dioptrií a u dioptrického rozdílu mezi pravým a levým okem 3 dioptrie a více,“ uzavírá Sršeň.

Pojišťovna nicméně také upozorňuje, že v zákoně jsou jasně stanovené limity určující maximální výši příspěvku – pro obroučky brýlí jsou to například tři stovky včetně DPH. Pokud tedy kdokoli chce hezké, dražší brýle, musí si rozdíl doplatit.

TN.cz

Kdy vám zdravotní pojišťovna uhradí kontaktní čočky?

Zdravotní pojišťovna může svým pacientům hradit nošení kontaktních čoček. To ale neplatí v případě, kdy se se svou běžnou krátkozrakostí rozhodnete vyměnit brýle za čočky proto, že je to pohodlnější.

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní pomůcka kompenzující dotyčnou vadu, a to v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení, vysvětlil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

K plné kompenzaci běžné krátkozrakosti totiž slouží primárně brýle, resp. brýlové čočky. Na ty pojišťovna přispívá v základním provedení plně a částku 150 Kč pak dostanete na obruby. Na nadstandardní brýlové čočky stejně jako na dražší obroučky si už musíte doplatit ze svého. Pokud vám ale základ, který pojišťovna proplácí, stačí, je smluvní oční optika povinna vám takovéto brýle zhotovit.

Případy, kdy zdravotní pojišťovna přispívá i na kontaktní čočky stanovuje přímo zákon o veřejném zdravotním pojištění v příloze č. 3 – Seznam zdravotnických prostředků.

Měkké kontaktní čočky jsou plně hrazeny v případě, že máte některou z těchto očních vad:

 • refrakční vada nad ±10 dioptrií,
 • afakie alespoň u jednoho oka (stav, kdy v oku chybí oční čočka z důvodu vrozené vady nebo následkem úrazu či operace), 
 • astigmatismus irregularis (refrakční vada způsobená nepravidelným tvarem rohovky),
 • anizometropie 3 dioptrie a více (refrakční vada u obou očí není stejná a rozdíl je větší než 3 dioptrie).

Beze změny korekce se hradí měkké kontaktní čočky podle Tichého maximálně 2× za rok pro pojištěnce do 15 let a maximálně 1× za rok u pojištěnců od 15 let.

Tvrdé kontaktní čočky jsou plně hrazeny pro:

 • keratokonus (kuželovité vyklenutí rohovky) nebo
 • astigmatismus irregularis,
 • do 15 let rovněž u afakie.

Beze změny korekce se hradí opět maximálně 2× za rok pro pojištěnce do 15 let a maximálně 1× za 2 roky od 15 let.

Zdroj: VZP

Kontaktní čočky stenopeické, barevné nebo terapeutické se plně hradí jen při závažném onemocnění rohovky, duhovky nebo jejich kombinaci, kdy je třeba regulovat např. přístup světla do oka, vysvětlil Tichý.

 • Beze změny korekce se hradí opět maximálně 2× za rok u dětí do 15 let, maximálně 1× za rok od 15 let.
 • Předepsat vám je samozřejmě musí přímo lékař.
 • V ostatních případech zdravotní pojišťovna kontaktní čočky nehradí a musíte si je tak platit sami.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector