K Zásady Bezpečnosti A Ochrany Zdraví Při Práci Na Staveništi?

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zkráceně plán BOZP) je dokumentace, která obsahuje důležité informace a postupy o nezbytném zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavebního projektu.
zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a zároveň zajistit osvětlení a ohrazení všech vstupů zajistit bezpečnost práce ve výškách a ve výkopech. zajistit ochranu zaměstnanců a všech osob pohybujících se na staveništi proti pádu z výšky, a to buď kolektivním nebo osobním jištěním.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector