Jak vidí lidé s různými druhy očních vad

Astigmatismus – cylindrická oční vada a její korekce. Příznaky, léčba a operace

Jedná se o běžně rozšířenou oční vadu, trpí jí až polovina populace a není určená věkem. Mírný astigmatismus člověk ani nezaznamená. Ve větší míře se projevuje rozmazaným viděním, které může vést až k šilhání, bolestem hlavy nebo k migrénám. Lidé postižení touto vadou se mohou i hůře prostorově orientovat nebo špatně vnímat kontrasty.

Bolestí hlavy je 10 druhů. Který máte vy?

Není zcela zřejmé, proč k astigmatismu dochází. Nejčastěji je astigmatismus vrozený, ale ke špatnému zakřivení rohovky může dojít i vlivem úrazu, operace nebo nadměrného mnutí. Dalším rizikovým faktorem jsou oční záněty. Proto je není radno podceňovat a svěřit se raději do péče očního lékaře.

Čím je astigmatismus způsoben

Astigmatismus je způsoben nepravidelným zakřivením oční rohovky. Ve zdravém oku je rohovka pravidelného kulatého tvaru. Když pak přes ni přechází světlo, láme se ve všech směrech stejně.

U astigmatismu je rohovka v jedné nebo obou rovinách nějakým způsobem zakřivena (podobá se např. míči na rugby), a světlo na ni dopadající se tak láme do různých směrů, což vede k tomu, že se paprsky světla míjí a v sítnici se nespojí do jednoho obrazu.

Vedle tohoto astigmatismu rohovky existuje ještě druhý typ, astigmatismus čočky, za kterým stojí nepravidelný tvar čočky a který je podstatně vzácnější. Úplně nejvzácnější formou je astigmatismus sítnicový.

Typy astigmatismu

Je možné diagnostikovat de facto 5 druhů astigmatismu. Základní dělení rozeznává dva typy – astigmatismus jednoduchý a astigmatismus složený. Oba tyto druhy mohou mít ještě poddruhy v podobě astigmatismu myopického (odvozeno od slova myopie, tedy krátkozrakost)  a hypermetrického (ze slova hypermetrie, které znamená dalekozrakost). Vedle stojí astigmatismus smíšený

 • Jednoduchý astigmatismus – světlo se láme do dvou ohnisek v jedné roviněMyopický – jeden paprsek se láme na sítnici a druhý před sítnici
 • Hypermetrický – jeden paprsek se láme na sítnici a druhý za sítnici
 • Složený astigmatismus – světlo se láme do dvou rovinMyopický – oba paprsky se lámou před sítnicí
 • Hypermetrický – oba paprsky se lámou za sítnicí
 • Smíšený astigmatismus – světlo se láme do dvou rovin, kdy jeden paprsek je před sítnicí a druhý za ní
 • Vedle tohoto dělení je možné rozlišovat ještě astigmatismus pravidelný, který je častější a je dán tvarem oka, a astigmatismus nepravidelný, který vzniká v důsledku úrazu, onemocnění rohovky, zjizvení oka a jeho degenerace.

Léčba astigmatismu

U většiny lidí je astigmatismus natolik mírný, že tato oční vada nezpůsobuje žádné potíže, a proto není potřeba přistoupit ke korekci ani léčbě. Vyšší stupeň astigmatismu, který je symptomatický a znepříjemňuje také život, vyžaduje řešení.

Torické a cylindrické čočky

Pro korekci astigmatismu se používají cylindrická skla nebo torické kontaktní čočky. Cylindrické neboli torické čočky fungují na principu zvětšeného úhlu odrazu v určitém směru.

Označení cylindrické vychází z pojmu cylindr, což je jeden z parametrů uváděných na torických čočkách pro korekci astigmatismu.

Cylindrická skla, cylindrické čočky, respektive torické čočky pomohou k lepšímu vidění, vadu však neodstraní.

Operace astigmatismu

Naopak trvalé řešení při problémech s astigmatismem poskytuje další varianta – chirurgická nebo laserová operace. Laserová operace vyhladí rohovku tak, aby byla zakřivena správně. Optický systém oka potom dokáže zobrazovat pozorované předměty na sítnici přesněji.

Kromě astigmatismu se tato varianta využívá také při léčbě krátkozrakosti a dalekozrakosti. V některých případech, kdy jsou k astigmatismu přidružené další problémy jako šedý zákal nebo presbyopie, je lepším řešením chirurgická nitrooční operace, kdy se čočka vymění za umělou torickou. Tento způsob léčby astigmatismu se většinou volí u pacientů starších 45 let.

Bylinky

Astigmatismus se bylinkami vyléčit nedá. Dobré vidění můžete podpořit výtažky z borůvky, doporučuje se konzumace většího množství zeleniny obsahující lutein a zeaxanthin (patřící mezi karotenoidy).

Lutein působí podobně jako ochranný filtr, absorbuje ultrafialové záření, a chrání tak buněčnou strukturu před oxidačními změnami.

Přírodním zdrojem luteinu jsou především špenát, kapusta a mangold, hrách, cuketa, brokolice, mrkev, kukuřice a vejce.

Vyšetření

Zda trpíte, nebo netrpíte astigmatismem, vám s určitostí řekne pouze odborník. Pokud vás tedy trápí rozmazané vidění, nemarněte čas a objednejte se na vyšetření k očnímu specialistovi. Jedině ten může s přesností určit stav vašeho oka a předepsat vám brýle či kontaktní čočky na míru.

Trvalé následky

Neléčená vada může vést ke vzniku tupozrakosti.

Prevence

Základem prevence je vyvážená strava bohatá na vitamíny A, C, E a další prvky (zinek, selen). V době slunění je důležité se chránit kvalitními slunečními brýlemi a omezit kouření.

Diabetici mají absolvovat i pravidelné kontroly očním lékařem.

Při práci mysleme na vhodné osvětlení, ale také na přestávky a odpočinek očí. To platí také při sledování televize či monitoru. Kromě těchto opatření buďme opatrní také při různých činnostech, u kterých je zvýšené riziko poranění očí. U každé takové činnosti se doporučuje používat ochranné brýle.

Při výskytu zánětu nebo jiných problémů je důležité co nejdříve navštívit lékaře a problém s ním konzultovat.

Samozřejmostí je včas a důsledně zaléčit záněty oka.

Astigmatismus u dětí

Jak už bylo uvedeno výš, o existenci astigmatismu nemusí člověk vůbec vědět. Co vám může napovědět, že vaše dítě touto oční vadou trpí? Když si dítě stěžuje na bolesti hlavy, únavu očí a rozmazané až zamlžené vidění, přivírá oči při pohledu do dálky, měli byste být na pozoru a navštívit očního specialistu.

Je vhodné podotknout, že ztížené vidění vyžaduje větší úsilí, což může vést ke ztrátě koncentrace a zhoršení školních výsledků. Při prokázání astigmatismu se dětem nejčastěji předepisuje nošení brýlí, u starších dětí je možné astigmatismus řešit také pomocí torických kontaktních čoček.

Rychlá diagnostika:

Zda trpíte astigmatismem, můžete zjistit v rychlosti pomocí tohoto testu. Sedněte si tak, abyste na obrázek koukali z dálky 35 cm. Zakryjte si jedno oko a prohlížejte si čáry. Vidíte čáry stejně, nebo jsou některé rozmazané, zvlněné? Pokud nevidíte všechny čáry stejně, může být příčinou i astigmatismus. Konečný verdikt vám ale potvrdí s jistotou pouze oční lékař.

Oční vady

Brýle slouží jako kompenzační pomůcka, která navozuje normální stav oka. Pokud nosím brýle, chovám se stejně jako člověk, který se zubním kazem navštíví zubaře. To, že dostane plombu, neznamená, že se mu bude zhoršovat chrup. Nutno ovšem dodat, že se zrak může měnit. Spíše než brýle, může za úpravu korekce zraku přibývající věk.

Mám nosit brýle stále nebo jen do dálky?

Z výše uvedené odpovědi vyplývá, že i při nízké vadě by se brýle měli nosit natrvalo. Pro lidské oko je dálka vzdálenost již 5 a více metrů. Přestože stále více času trávíme v uzavřených místnostech a při práci na střední vzdálenost, stále převažuje spíše pohled do dálky.

Proč nosit brýle i při čtení?

Brýle do dálky je potřeba nosit stále, protože napomáhají vnímat okolní svět přirozeně ostře. Přestože se může zdát, že brýle na dálku nejsou na čtení nutné, opak je pravdou. Častým omylem bývá, že brýle na dálku nesmím používat i na čtení, jinak by mi oči zlenivěly.

Podobně by se choval člověk s berlemi, který by je používal pouze na chůzi do kopce, ale z kopce by je už používat nechtěl. Brýle napomáhají člověku vidět ostře do dálky a do blízka, napomáhají zapojení očního systému tak, jako by neměl brýle.

Navíc často bývá základní vada kombinovaná a při sundání brýlí, se stejně nedosáhne takové ostrosti jako s brýlemi.

Existují nějaké vedlejší účinky?

Kromě nežádoucích účinků brýlí, vycházejících ze  samé povahy věci, jako např. váha projevující se v krajním případě otlačeným nosem či zamlženými skly; mohou se u někoho projevit i některé negativní jevy. Omezené zorné pole důsledkem malé optické plochy či některé optické vady. U silnějších skel zejména deformací obrazu v periférii či jeho celkovému zmenšení a oddálení.

Dalekozrakost

Čočka v oku se velkou měrou podílí na tom, že  vidíme ostře i blízké předměty. Díky její schopnosti měnit tvar, dokážeme zaostřit i na velmi nepatrné detaily. S přibývajícím věkem však čočka tuhne a ztrácí tuto svou jedinečnou vlastnost. Jedinou možností jak nahradit tuto ztrátu je vzít si na pomoc korekční pomůcku.

Zhorší se mi vidění, když nebudu nosit brýle?

Ne, vidění se nezhorší tím, že člověk nenosí brýle, ale ani se nezlepší. Jak již bylo výše řečeno, vidění úzce souvisí s věkem a celkovým zdravotním stavem. Dá se říci, že od narození se zrak již jen horší. Proč však vidět rozmazaně a přetěžovat organismus „mžouráním“, když lze vidět lépe?

Mohu nějak zlepšit vidění?

Vidění jako takové zlepšit nelze. Na druhou stranu si můžeme přizpůsobit podmínky, aby mohlo být, co možná nejlepší. Zajistit si dobré světelné podmínky, pohodlné pracoviště, dostatek odpočinku,…

Existují nějaké možnosti operace?

V dnešní době existuje celá řada možností, jak chirurgicky odstranit některou vadu. Bohužel, ani s těmi nejlepšími přístroji, nelze zaručit dokonalé vidění. Navíc jako s každým nepřirozeným zásahem do organismu, se musí počítat s případnými riziky.

Astigmatismus

Astigmatickou korekcí docílíme potlačení rozmazaného vidění v určitém řezu a napravení deformovaného obrazu. V ideálním případě bude předmět ve všech směrech ostrý a bude se jevit stejně, jako člověku bez jakékoliv vady.

Je rozdíl mezi korekcí do dálky a blízka?

Hodnota kompenzačního cylindru se běžně nemění. Proto se ke korekci do dálky pouze přičte hodnota přídavku na čtení. V žádném případě se nemá cylindr z korekce na čtení vypouštět!!!

Jak poznám optimální korekci?

Ideální korekce se pozná podle určitých standardů, které slouží k ověření zrakové ostrosti. Ve vyšetřovně jsou běžně k dispozici tabule do dálky nebo na čtení. Odpovídající vzdálenosti, je přiřazena určitá velikost znaků. V modernějších zařízeních jsou tabule již většinou nahrazeny projekčními optotypy či LCD displeji.

Budete mít zájem:  Escherichia Coli V Moči Léčba?

Lze korigovat nepravidelný astigmatismus?

Ano, je možnost korekce i u nepravidelného astigmatismu, ale není možná běžnými metodami. Ani nadstandardními brýlovými čočkami nelze dosáhnout valného výsledku v kompenzaci této vady. Stejně i měkké kontaktní čočky nepomohou. Jedinou možností zbývá chirurgický zákrok s nejistým výsledkem.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je nejvážnější komplikací cukrovky. Při tomto onemocnění dochází k narušení vlásečnicových cév sítnice (sítnice = latinsky retina), což vede k nevratnému porušení zraku.

Příčinou destrukce vnitřní struktury cév (odumírání buněk) je vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie).

Diabetickou retionopatií trpí asi 75 procent diabetiků, u čtvrtiny z nich se vyvine nejzávažnější forma onemocnění. Dobře léčený diabetik, který řádně dodržuje pokyny lékařů, má výrazně nižší riziko výskytu komplikací.

Diabetická retinopatie je nejčastější příčinou slepoty obyvatel vyspělých zemí. (Před objevem inzulínu byla nemoc diabetes mellitus příčinou slepoty asi jen jednoho procenta všech nevidomých. S prodlužováním věku diabetika vzrostla na pětašedesát procent.

Diabetes jako takový stojí za víc než osmdesáti procenty všech případů oslepnutí.)

Pozor: Mnoho pacientů se nesprávně domnívá, že příčinou jejich špatného vidění je neškodný šedý zákal (katarakta), který se může vyskytovat i u nemocných diabetickou retinopatií. Ovšem ani po úspěšné operaci šedého zákalu nevidí výrazně lépe, protože sítnice je již nevratně poškozena.

Formy diabetické retinopatie:

Neproliferativní diabetická retinopatie

 1.  počínající (incipiens)
 2.  středně pokročilá (modica)
 3.  pokročilá (gravis)

Proliferativní diabetická retinopatie

 •  neovaskularizace
 •  neovaskularizace papily zrakového nervu
 •  počínající
 •  riziková

Diabetická makulopatie

 •  klinicky signifikantní makulární edém
 •  fokální makulární edém
 •  difúzní makulární edém
 •  makulopatie ischemická
 •  makulopatie smíšená

Prevence a léčba

Kompenzace hladiny cukru v krvi (glykémie) a krevního tlaku.

 • Dodržujte dietetický režim. Dávejte přednost rostlinným tukům a drůbežímu a králičímu masu před vepřovým. Jezte pravidelně, správně si rozdělujte dávky jídla během dne. Nezapomínejte na luštěniny, ovoce, zeleninu a celozrnné obiloviny. Používejte nízkoenergetická sladidla. Vše započítávejte do celkového energetického příjmu. Vypijte denně jeden a půl litru tekutin. Pokud máte vysoký krevní tlak, pozor na minerálky.
 • Vyvarujte se přibírání na váze.
 • Nekuřte.
 • Nepijte alkohol.
 • Podstupujte pravidelné kontroly glykémie a krevního tlaku.
 • Pokud vám lékař předepsal inzulín nebo léky, užívejte je pravidelně.

Vyšetření

 • Vyšetřuje se po aplikaci kapek, které rozšiřují zornice. Doba, než se tak stane, je individuální. (Jedná se o desítky minut.)
 • Po vyšetření není možno řídit automobil! (Rozšíření zornic v kombinaci i jen s mírným oslněním neumožňují bezpečnou jízdu.)

Doporučená četnost preventivních prohlídek: po půl roce

Keratokonus

Keratokonus je onemocnění rohovky oka s výskytem 1 : 500-2000, při kterém se rohovka kuželovitě vyklenuje a ztenčuje. Může postupně způsobit výrazné zhoršení zraku až ztrátu vidění.

U keratokonusu dochází ke změně refrakce oka obvykle myopii (krátkozrakost), astigmatismu, s postupující změnou vyklenutí povrchu oka se neustále mění osa.

Většinou vzniká mezi 10 až 20 rokem života. Vyskytuje se převážně u mužské populace. Může být spojený s jinými onemocněními, jako je Downův syndrom, Marfanův syndrom, atopický ekzém, astma bronchiale a alergie různého druhu.

Klinické příznaky:
Typickým příznakem je centrální, nebo paracentrální ztenčení rohovky, a nepravidelný astigmatismus

Keratokonus nevzniká většinou na obou očích současně, nejdříve se objeví na jednom oku. Na druhém oku se může objevit až za několik let. Mimo vysokou myopii si pacienti mohou stěžovat na vidění několika obrazů nebo na zkreslené vidění, na fotofobii (světloplachost), astenopické potíže (příznaky rychlé zrakové unavitelnosti). Někteří uvádějí, že vidí kruhy okolo světel.

 • Dělení:
 • Existuje řada různých dělení, jako například dělení podle poloměru křivosti první lámavé plochy rohovky, podle tvaru konu, podle stupně onemocnění atd.
 • Diagnostika:
 • Vyšetření štěrbinovou lampou
 • Rohovková pachymetrie – přístrojové měření tloušťky rohovky
 • Keratometrie – patří ke klasickým metodám měření zkřivení přední plochy rohovky.
 • Topografie rohovky
 • Orbscan

Léčba:

Moderní medicína sice neumí keratokonus zcela vyléčit, ale umí ho úspěšně pozastavit a stabilizovat.
Léčba se řídí podle stadia a progresivity onemocnění, věku a potřeb pacienta. Obecně jsou cílem léčby zastavení progrese onemocnění a rehabilitace vidění.
– Korekce keratokonu brýlemi
V počátečních stadiích je možné keratokonus korigovat brýlemi.

Nošení brýlí je komplikované z důvodu poměrně rychle měnící se refrakce oka a brýle nemusí být snášeny v důsledku anizometropie (velký rozdíl mezi zrakovou ostrostí obou očí).
– Korekce keratokonu kontaktními čočkami
Další možností korekce je aplikace kontaktních čoček.

Kontaktní čočka svým tlakem na rohovku do jisté míry změní zakřivení samotné rohovky a tím se docílí lepší vidění. Nejčastěji se používají tvrdé kontaktní čočky.
– Corneal Cross linking CCL
Corneal Cross linking je minimálně invazivní metoda zlepšující biomechanickou a biochemickou stabilitu rohovky.

Používají se kapky riboflavin (vitamín B2), kterými se postižená rohovka nasytí (30-45 min.) a následně probíhá  ozáření rohovky ultrafialovým zářením po dobu 30 minut. Dochází ke zpevnění soudržnosti kolagenních vláken, které jsou hlavní součástí pojivové tkáně rohovky.

– Intrastromální prstencové segmenty (intrastromal corneal ring segments – ICRS)
ICRS jsou malé půlkruhové plastové segmenty, které jsou vsunuté do kanálků ve stromatu rohovky (asi do dvou třetin tloušťky rohovky) mimo centrální oblast a optickou osu oka. Způsobují, že se centrální rohovka oplošťuje.

– Termokeratoplastika
Termokeratoplastika je laserová chirurgická metoda, při níž se oplošťuje kónus rohovky kontrolovaným zahříváním.
Tato metoda je dnes využívána minimálně.
– Keratoplastika
Keratoplastika (transplantace rohovky) je chirurgický zákrok, při kterém se nahrazuje poškozená rohovková tkáň novým rohovkovým štěpem získaným od dárce.

Podle typu rohovkového štěpu se rozlišuje keratoplastika perforující, kde je nahrazena celá rohovka a lamelární, u níž se nahrazuje pouze část. 
1. Perforující keratoplastika
Při tomto typu zákroku je rohovka přenášena v celé její síle a jsou tedy zachovány všechny její vrstvy. Štěp má většinou průměr 5 – 10 mm.
2. Lamelární keratoplastika
Při lamelární keratoplastice se transplantuje přibližně 2/3 silná vrstva rohovky.

Úspěšnost první keratoplastiky u keratokonu je z imunologického hlediska zhruba 92%. V některých případech je však nutná druhá a třetí reoperace z důvodu odmítnutí štěpu, komplikací v jeho hojení nebo vzácných infekci.

Šedý zákal

S postupujícím věkem se mění vnitřní struktura oční čočky, v níž se ukládají látky z celého organismu. Čočka tak postupně ztrácí průhlednost.

Její zkalení brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a tím zhoršuje zrakovou ostrost.

Člověk vidí neostře, jakoby v mlze, hůře vnímá kontrasty, špatně rozeznává obličeje, může vidět dvojitě, obraz je tónován šedožlutě. V pokročilých stádiích lze pozorovat šedé zbarvení zornice.

Šedý zákal většinou není v pravém slova smyslu onemocněním. Jedná se o přirozený projev stárnutí organismu. Určitý stupeň šedého zákalu se vyskytuje u většiny lidí nad 55 let.

Příznaky

 • Zamlžené a rozostřené vidění, hlavně při sledování předmětů v dálce.
 • Zvýšená citlivost na světlo.
 • Problémy s oslněním při noční jízdě automobilem.
 • Snížená sytost barev (barvy se jinak lámou, mají jiný odstín a intenzitu).
 • Při zakrytí jednoho oka vidíte zdvojeně, někdy i trojitě.
 • Zhoršuje se krátkozrakost nebo astigmatismus.
 • Objevují se kruhy (halo) kolem světel.
 • Špatné vnímání kontrastů a detailů (těžko rozpoznáváme obličeje).
 • Vidění je tónováno do šedožluta.

Doporučená četnost preventivních prohlídek: po 6 měsících

Jedinou možnou léčbou je operace šedého zákalu, při které se zkalená čočka rozmělní pomocí ultrazvukových vln, odsaje a je trvale nahrazena umělou čočkou.
Lidé, které celoživotně trápí vysoká krátkozrakost nebo dalekozrakost mohou po operaci vidět dokonce lépe než v mládí i bez brýlové korekce.

Vhodnou volbou dioptrické síly implantované čočky lze snížit jejich refrakční vadu. (Pacient se může rozhodnout, zda by chtěl lépe vidět do blízka, nebo do dálky. Existují i čočky redukující astigmatismus a multifokální čočky pro vidění do dálky i do blízka bez brýlí.)
Pokud lékař operaci šedého zákalu doporučí, není vhodné odkládat ji.

Zákal se bude zhoršovat a zvyšuje se riziko možných komplikací.

Copyright © 2008 – 2021 OTTLENS

Astigmatismus: příznaky, léčba (Nepravidelné zakřivení rohovky)

Astigmatismus je oční vada způsobená chybným nebo zdeformovaným
zakřivením rohovky
. Je to onemocnění poměrně hojně zastoupené
v naší populaci (zhruba 10% lidí trpí touto vadou) s různou velikostí
postižení.

Pokud mluvíme o astigmatismu, myslíme tím obvykle oční
vadu
. Nejinak tomu bude i v tomto textu o něm. Je ale důležité
rozlišit pojmy, které s astigmatismem souvisí.

Astigmatismus jako takový je
totiž fyziologická vlastnost oka která říká, že rohovka
není dokonale symetrická a kruhová, ale je mírně elipsoidního tvaru.

Kdyby
rohovka byla dokonale kulovitá, paprsky, které skrze ní procházejí, by se
na sítnici zobrazily jako tečka. Takovému astigmatismu říkáme
fyziologický a má ho téměř každý člověk. Je tedy úplně normální a
nepatří do očních vad.

Pokud je ale změněno zakřivení rohovky
například nejrůznějšími záněty, jedná se již o nepravidelný
astigmatismus
, který je oční vadou. Této vadě říkáme také
asférická refrakční.

Pro pochopení astgmatismu je nutné nejprve popsat, jak vypadá naše oko
(bulbus oculi). Oči jsou smyslovým orgánem, které zajišťují jeden
z nejdůležitějších vjemů u člověka – zrak. Oči
jsou párové a jsou uloženy v lebce v místě, které je nazýváno jako
očnice (orbita). Skládá se ze tří vrstev, které se dále rozdělují na
jednotlivé součásti oka.

Vrstva nejblíže povrchu se jmenuje tunica fibrosa (jejími
orgány jsou rohovka a bělima), vrstva pod ní tunica
vasculosa
(do této vrstvy patří cévnatka, řasnaté těleso a
duhovka) a vrstva, která se nachází nejhlouběji jako tunica
nervosa
(jejím jediným orgánem je sítnice). Ze sítnice vychází
zrakový nerv (nervus opticus), který prochází otvorem
v kostěné orbitě až dovnitř lebky. Tento nerv patří mezi dvanáct
hlavových nervů a jeho úkolem je přivádět zrakové podněty do mozku.
Teprve v něm se samotný vjem vybaví.

Ve vrstvě tunica fibrosa se nachází rohovka (cornea). Je
to dokonale průhledný, bezbarvý orgán oka, který má mimo jiné za úkol
chránit oko. Přestože je rohovka průhledná, obsahuje malá nervová
vlákna, která jsou citlivá na různé podněty. Díky nim je dotyk rohovkou
zaznamenán a dojde k zavření oka (mrknutí).

Tím je omezeno potencionální
nebezpečí. Rohovka se nad bělimou vyklenuje a její tvar připomíná
hodinové sklíčko. Právě přes rohovku prochází veškeré obrazy, které
okem procházejí až na sítnici, kde se pak tvoří signál jdoucí do mozku.
V mozku se pak obraz vybaví.

Budete mít zájem:  Co Je Staniční Lékař?

Proto je důležitá úplná čirost,
průhlednost a správné zakřivení, které obraz nijak nezdeformuje.

Jak již bylo řečeno, protože je při astigmatismu rohovka změněná,
není možné, aby se paprsky světla, které jí projdou sešly na sítnici
v ohnisku tak, jak by měly. Proto lidé, kteří astigmatismem trpí vidí
neostře na blízko i na dálku.

Rizikové faktory astigmatismu  

Rizikem jsou v případě astigmatismu různé záněty
nebo třeba úrazy, při kterých jsou zasaženy oči.

Protože
astigmatismus je možné způsobit mechanickým působením, vyskytuje se
v hojné míře i u lidí, kteří trpí různými
alergiemi. Tito lidé si protírají a mnou ve větší míře
oči a tím, že dlouhodobě působí na rohovku, ji svým způsobem mírně
deformují.

Potom může dojít právě k různým chybám v jejím
zakřivení, které pak způsobí astigmatismus. Jaká bude jeho míra pak
záleží na postižení rohovky.

Prevence astigmatismu  

Prevencí proti astigmatismu je snaha o brzké vyléčení
zánětů
v očích. Proto pokud o nějakém zánětu oka víme, je
vždy lepší navštívit očního lékaře, který naordinuje léčbu. Je
třeba mít na paměti, že oči jsou velice citlivým orgánem. A protože
zrak je prakticky nejdůležitějším smyslem pro člověka, měli bychom se
o ně patřičně starat.

Dále je také vhodné vyvarovat se aktivit, které by mohly způsobit úrazy
očí. Alergici by si také měli dávat pozor, aby si oči příliš
neprotírali. Takzvané svědění očí je lepší vyřešit s alergologem
nebo aplikací kapek, které oči zvlhčí a jsou pro tento účel vhodné.

Příznaky astigmatismu  

Hlavním příznakem je neostré vidění a to jak na blízko tak i na
dálku. Astigmatismus je také často spojen s dalšími očními vadami jako
je krátkozrakost (myopie) a dalekozrakost
(hypermetropie). Pacienti také nejsou schopni rozlišit kontrasty mezi různě
zakřivenými řádky při kontrole speciálními tabulkami.

Léčba astigmatismu  

Astigmatismus je v dnešní době již poměrně dobře korigovatelný. Je
několik možností léčby. Pacient buď může nosit torické
čočky
, které vyrovnávají nepravidelnost rohovky. Jejich
používáním se dosahuje i správného lomu světla na ní a tím
i ostřejšího vidění. Světlo se tedy láme do ohniska sítnice jako při
fyziologickém stavu.

Výběr torické čočky záleží také na dalších
vadách oka. Tyto čočky mohou bý zároveň i dioptrické,
protože pacienti s astigmatismem často trpí zároveň blízkozrakostí nebo
dalekozrakostí. Při vybírání správné čočky je jim nejprve nasazena
torická čočka bez přidaných dioptrií.

Pokud i při její aplikaci je
vidění rozostřené, zkouší lékař jeho zrak a podle výsledků přidává
na jednotlivé čočky další dioptrie.

Druhou možností je brýlová korekce
cylindrickými skly.

Další variantou je také operace. Při ní je rohovka
laserově vyhlazena a tím zmizí její chybná zakřivení. Pacienti ale mohou
vidět i nadále rozostřeně pokud trpí nějakou další oční vadou jako
třeba dalekozrakostí nebo krátkozrakostí. Tyto vady jsou způsobeny změnou
délky oka nebo chybnou lomivostí čočky a laserová operace rohovky na ně
nemá žádný vliv.

Jak si mohu pomoci sám?  

U této oční vady je snad jedinou pomocí dodržování preventivních
opatření. Protože oko je ale velice citlivým orgánem, je vždy lepší
vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Komplikace astigmatismu  

Astigmatismus je poměrně nekomplikující se onemocnění.

Je ale možné,
aby se při jeho léčbě dostal do oka zánět například při aplikaci
neočištěných čoček nebo čoček, kterým vypršela doba trvanlivosti. Je
proto nutné respektovat doporučení výrobce.

Komplikace mohou nastat i po
laserové léčbě. Jedná se o operaci a může tedy dojít k různým
pooperačním obtížím jako je třeba zánět nebo infekce.

Diskuse  

Další názvy: Nepravidelné zakřivení rohovky, nepravidelné zakřivení oční bulvy, cylindrická oční vada, pravidelný astigmatismus, nepravidelný astigmatismus, astigmatismus podle pravidla, asférická refrakční oční vada

Pět nejčastějších očních vad, které se vyplatí nepodceňovat

Dobrý zrak není samozřejmost. Kvalitu vidění ovlivňuje především člověk sám: životním stylem, spánkem a způsobem, jakým si oči chrání a pečuje o ně. Nejlepší prevencí očních vad jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře. Slouží nejen k vyšetření dioptrií, ale i k odhalení závažných očních chorob, kterých si člověk často ani nevšimne. Jaké jsou ty nejčastější?

Šedý zákal (katarakta)

Postihuje 40 % lidí středního a 90 % vyššího věku. Velmi často se objevuje u diabetiků, ale vzniká také po úrazu oka nebo v souvislosti s užíváním léků, zejména kortikosteroidů. Katarakta je na prvním místě mezi očními onemocněními, která způsobují zhoršení zraku a slepotu.

Projevuje se zamlženým a rozostřeným viděním do dálky, citlivostí na silnější světlo a zkresleným barevným vnímáním, dvojitým nebo trojitým viděním při pohledu jedním okem.

Léčba:

Šedý zákal se nedá ani zastavit ani zpomalit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou.

Nejnovější metody v oční chirurgii využívají speciální lasery a přístroje s moderním softwarem a špičkové nitrooční čočky se žlutým filtrem chránícím sítnici. Umělá čočka je trvalou náhradou, zůstává v oku po zbytek života. Nevyžaduje žádnou údržbu ani výměnu.

Odstranění šedého zákalu je zároveň příležitostí pro vylepšení zraku na blízko i do dálky a zbavení se brýlí.

Doporučení odborníka: „Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes je to jinak. Operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy šedý zákal začne pacientům zhoršovat vidění.

Jednak je zbytečné trápit se se zhoršeným viděním a také platí, že čím je šedý zákal pokročilejší, tím je oční čočka tvrdší a její odstranění je při operaci náročnější,“ vysvětluje docentka Šárka Skorkovská, primářka brněnské Oční kliniky NeoVize.

Oko, do duše okno. Ano, to platí. Ale stejně tak toho oči řeknou dost i o vaší fyzické kondici. Konkrétně tedy jejich barva. Co vás tedy dost možná čeká?

Zamlžený obraz nad oblastí oční čočky je prvotním symptomem šedého zákalu. Takto zakalené vidění je s přibývajícími léty poměrně normální, ovšem nejvíc hrozí lidem s tmavýma očima. Podle studie, kterou publikoval v roce 2000 American Journal of Ophtalmology, mají černoocí a tmavohnědoocí lidé 1,5krát až 2,5krát vyšší riziko šedého zákalu než lidé světloocí.

Nejdůležitější je chránit svůj zrak před ultrafialovým zářením. To platí pro všechny, bez ohledu na barvu očí. Kromě kvalitních slunečních brýlí by ale tmavoocí lidé měli nosit třeba i klobouk nebo kšiltovku nebo si sedat pod slunečník.

Krátkozrakost (myopie)

Je nejčastější oční dioptrickou vadou, která postihuje až 30 % populace. Významný nárůst případů krátkozrakosti se podle nedávných výzkumů projevuje zejména u lidí, kteří vyrůstají ve městech. Ke zrychlení vývoje krátkozrakosti dochází u dětí v průběhu školní docházky, ale i kolem dvacátého roku života, a to zejména u studentů.

Lidé trpící krátkozrakostí špatně rozeznávají vzdálené předměty, citlivě vnímají oslnění. Při práci s výpočetní technikou či řízení vozidel a strojů, kdy je zraková pohoda nezbytná, je sebemenší nekorigovaná vada riziková!

Možnosti léčby:

Myopie se koriguje „mínusovými“ čočkami, které posunou obraz na sítnici a ten se tak stává ostrým (brýle nebo kontaktní čočky). Nejvhodnější metodou refrakční chirurgie ke korekci myopie je operační řešení femtoLASIK a implantace nitrooční kontaktní čočky. K odstranění střední a vyšší krátkozrakosti se využívá progresivní metoda ReLEx Smile.

Názor odborníka: „Při refrakčních operacích očí na naší klinice používáme femtosekundový laser, pomocí něhož provádíme také zákrok zvaný NeoSMILE 3D.

Laser velice delikátním a jemným způsobem nařízne rohovku zhruba v délce tří milimetrů a následně pomocí 3D technologie oddělí tzv. lentikulu neboli část rohovky uvnitř oka, kterou je potřeba vyjmout, aby měl pacient ostré vidění. Tu pak chirurg tím jemným naříznutím vyjme.

Nepoužíváme tudíž žádné skalpely ani mikrochirurgické šití,“ popisuje MUDr. Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize.

Dej si mrkev, abys dobře viděla, říkávala moje babička. A měla pravdu. Ale jsou tu i další potraviny, které poslouží zdraví vašich očí.

Je pravda, že mrkev a další ovoce a zelenina s oranžovou barvou podporují zdraví očí a chrání zrak. Z betakarotenu, který dává potravinám jejich oranžový odstín, chemickou přeměnou vzniká vitamín A, který pomáhá sítnici a dalším částem oka správně fungovat.

Oko ale potřebuje i další vitamíny a minerály, aby dobře fungovalo.

Oči totiž patří mezi orgány nejvíce náročné na živiny – až 25 procent vitamínů, minerálů a dalších živin, které přijmeme z potravy, využije naše tělo pro výživu očí a tkání, které souvisejí s procesem vidění (oční nerv, cévy atd.).

Důležité jsou také antioxidanty, které chrání oči před degenerativními procesy způsobenými volnými radikály. Pojďte se tedy podívat, jaké potraviny se musí ve vašem jídelníčku objevit, chcete-li dobře vidět i za pár let.

Různé druhy salátů, jakož i špenát či kapusta jsou potraviny, na které lidé často zapomínají. Možná si myslí, že „listí“ nemůže být dobré a mít pro zdraví člověka nějaký významný přínos.

Opak je ale pravdou, protože právě listová zelenina je jednou z prvních, která se na českých záhoncích urodí.

Je tak přirozeným zdrojem vitamínu C, který chrání před věkem podmíněnou makulární degenerací, tedy před postupným poškozením sítnice a vznikem šedého zákalu.

Budete mít zájem:  Alergie Na Lepek Krevní Testy?

Listová zelenina obsahuje také tělu přínosný chlorofyl, ale též lutein a zeaxanthin, jenž ochraňuje tyčinky a čípky vašich očí před škodlivým UV zářením. Dr. Guillermo Rocha, oční lékař a ředitel GRMC Vision Centre v americkém Brandonu, říká: „Lutein a zeaxanthin máme jako pigmenty v zadní částí očí. Správná výživa této části napomáhá udržovat normální fyziologii očí.“

Presbyopie (vetchozrakost)

Neschopnost zaostřit nablízko postihuje 40 % lidí středního a 90 % vyššího věku. Čočka totiž věkem ztrácí pružnost potřebnou k tomu, aby účinkem zaostřovacích svalů měnila svůj tvar.

Vetchozrakost se projevuje oddalováním textu při čtení, až jsou jednoho dne ruce příliš „krátké“. Nevidíme dobře na jemné ruční práce, s obtížemi hledáme v mobilním telefonu. Pokud to neřešíme, trpíme bolestí hlavy, pálením očí, nadměrným slzením nebo naopak pocitem písku v očích.

Možnosti léčby:

V případě oka, které vidí bez korekce ostře do dálky, mohou být řešením brýle do blízka, případně kontaktní čočky. Presbyopii lze korigovat také nelaserovým zákrokem typu PRELEX, při němž je do oka implantována speciální víceohnisková nitrooční čočka, která umožňuje dobré vidění do dálky i na blízko bez použití brýlí.

Názor odborníka: „Během nitrooční operace PRELEX je původní lidská oční čočka odstraněna a místo ní je implantována umělá multifokální nitrooční čočka, která umožní vidění do blízka i na dálku bez brýlí. Zákrok je bezbolestný, probíhá ambulantně a trvá jen několik minut,“ říká MUDr. Andrea Janeková, lékařka Očního centra Praha.

Dalekozrakost (hypermetropie)

Postihuje zhruba 10 % populace. Projevuje se špatným viděním na blízko. U slabšího stupně dioptrií se oko automaticky doostří. Při +0,5 dioptrie může permanentní akomodace oka způsobit ospalost či nesoustředěnost, bolesti hlavy a migrény.

Možnosti léčby:

Korekce se provádí „plusovými“ čočkami, které posouvají obraz na sítnici. Dalekozrakost do pěti dioptrií lze korigovat laserovými zákroky. U vyšších vad je lepším řešením nelaserový zákrok.

Názor odborníka: „Krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus to vše lze jednoduše vyřešit dioptrickými brýlemi, kontaktními čočkami, ale nejlépe šetrným odstraněním dioptrií femtosekundovým laserem nebo nitrooční operací,“ říká MUDr. Lucie Valešová, primářka kliniky DuoVize.

Astigmatismus

Takzvaná cylindrická oční vada, ve většině případů vrozená, se velmi často vyskytuje společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Projevuje se přivíráním víček při pohledu do dálky a natáčením hlavy do určitého směru, protože obraz je na všechny vzdálenosti rozostřený, zamlžený a deformovaný.

Lidé trpící astigmatismem mají problémy s vnímáním hloubky a prostoru. Snížená zraková ostrost znemožňuje rozeznávání různých detailů. Při čtení dochází k zaměňování podobných znaků a písmen, velmi časté je zkreslené vidění při řízení auta za snížených světelných podmínek.

Nekorigovaný astigmatismus mnohdy doprovází únava a bolest hlavy, a také pálení a řezání v očích.

Možnosti léčby:

Astigmatismus se koriguje torickými nebo cylindrickými brýlovými čočkami, které vyrovnávají nepravidelné zakřivení rohovky. Dá se napravit laserovým zákrokem NeoLASIK HD a NeoSmile 3D, u lidí starších 40 let je vhodnější nelaserový zákrok.

Názor odborníka: „Astigmatismus, stejně jako jiné refrakční vady, dokážeme dnes úspěšně řešit laserovými operacemi. V rámci individuální konzultace s lékařem a na základě výsledků podrobného vyšetření vždy pacientovi doporučíme ten nejvhodnější zákrok i s ohledem na jeho finanční možnosti.

Laserová operace je ale vždy zárukou kvalitního, komfortního, šetrného a bezpečného řešení. V případě, že však pacient současně řeší šedý zákal nebo presbyopii (zhoršené vidění na blízko po 40. roku věku), pak bývá vhodnější nelaserová operace, při které je původní oční čočka, jejíž dioptrická hodnota neodpovídá dioptrickému stavu oka, nahrazena čočkou umělou.

A ta je dnes k dispozici i v provedení pro úpravu astigmatismu,“ říká MUDr. Lucie Valešová, primářka kliniky DuoVize.

Z údajů SZÚ vyplývá, že 15 % lidí nosí brýle, které nedostatečně kompenzují jejich zrakovou vadu, potíže s viděním uvádí téměř tři čtvrtiny zaměstnanců se zrakově náročnou prací a 60 % nositelů kontaktních čoček má minimálně jednu komplikaci spojenou s jejich užíváním.

-ak-

Problémy s očima

Co je to rozmazané vidění a jak k němu dochází?

Pokud nevidíte jasně a promnutí očí nepomáhá, je možné, že trpíte rozmazaným viděním. Jako rozmazané vidění definujeme stav, kdy sledujete předmět, ale nejste na něm schopni rozeznat drobné detaily, a to bez ohledu na to, jak jste od něj daleko. Oči nedokážou ostře zpracovat světelné signály a vy kvůli tomu nemůžete zaostřit. Předměty pak vidíte rozmazaně a jakoby v oparu.

Pokud vidíte rozmazaně, je dobré zajít na kontrolu očí a měření zraku. Váš optometrista určí, co je příčinou, a zda pro vás budou lepší dioptrické brýle nebo kontaktní čočky.

Rozmazaně můžete vidět oběma očima nebo jen jedním. To záleží na tom, jaké vady zraku máte. Pacienti s presbyopií (tzv. stařecká vetchozrakost), krátkozrakostí, dalekozrakostí a astigmatismem se s rozmazaným viděním potýkají častěji.

Je ovšem důležité si uvědomit, že rozmazané vidění nemusí mít nutně za příčinu zrakovou vadu. Rozmazaně můžeme vidět i jako důsledek jiného zdravotního problému, třeba mrtvice nebo migrény. Rozmazané vidění může být také způsobeno některými léky (mohou to být zejména ty, jejichž vedlejšími účinky jsou bolesti hlavy, citlivost na světlo a zarudlé podrážděné oči).

Existuje také další typ rozmazaného vidění, kterému říkáme „zakalené“. Projevuje se tak, že předměty vidíte jakoby přes mléčnou mlhu nebo zakalenou čočku. To jsou běžné symptomy u lidí s šedým zákalem, což je poměrně závažné oční onemocnění. Více si o něm můžete přečíst v článku zde na blogu.

Jaké další faktory mohou způsobovat rozmazané vidění?

K rozmazanému vidění může přispívat několik faktorů, například:

 •  prasknutí cévky v oku spojené s krvácením
 •  hrubá rohovka
 •  infekce
 •  cizí tělísko v oku
 •  vychýlená čočka
 •  nesprávný počet dioptrií
 •  úraz hlavy nebo oka

Nejčastější důvody rozmazaného vidění

Krátkozrakost: Lidé s krátkozrakostí mohou mít rozmazané vidění při pohledu na předměty v dálce. Obvykle se pak snaží na předměty zaostřit mžouráním. To oči ještě více unavuje a může způsobovat další problémy, jako je třeba bolesti hlavy.

Dalekozrakost: Dalekozrakost opakem myopie. Způsobuje, že předměty v dálce člověk obvykle vidí jasně, ale blízké předměty ne. Ty vidí spíše rozmazaně, což se oční svaly snaží kompenzovat a zaostřit. V důsledku toho může docházet ke zrakové únavě.

Astigmatismus: S astigmatismem může člověk vidět rozmazaně na dálku i na blízko. Je způsoben refrakční vadou čočky v důsledku nepravidelně tvarované rohovky. Oči lidí s astigmatismem sice absorbují světelné paprsky, ty ale nedopadají na správné místo, což má za následek rozmazané nebo narušené vidění.

Presbyopie: Presbyopie, česky stařecká vetchozrakost, je vada související s věkem. Lidé při ní, stejně jako u dalekozrakosti, vidí rozmazaně, když se snaží zaostřit na blízko.

Protože čočka postupně ztrácí pružnost, oko se hůře akomoduje (to znamená problém s uvolňováním a smršťováním očních svalů, kterým přeostřujeme z blízkých předmětů na vzdálené).

Lidé pak mají obtíže se čtením drobných písmen, novin nebo textu na mobilním telefonu a počítači. Příznaky jsou častější s přibývajícím věkem.

Diabetická retinopatie: O této vadě mluvíme, když u lidí s diabetem prvního nebo druhého typu dochází ke zhoršování stavu cév na zadní straně sítnice. Při jejich závažném poškození se může sítnice oslabit, což způsobuje nesprávné zpracování světelných signálů a následně i rozmazané a narušené vidění. Více si můžete přečíst v článku o diabetické retinopatii na blogu.

Věkem podmíněná makulární degenerace: Toto onemocnění souvisí s věkem. Věkem podmíněná makulární degenerace se objevuje tehdy, když makula na středu sítnice nedokáže zaostřit. Člověk pak vidí rozmazaně, v krajních případech může úplně přijít o zrak. Více si můžete přečíst v článku o věkem podmíněné makulární degeneraci na blogu.

Oční alergie: Sezónní alergie mohou mít vliv na kvalitu vidění, protože způsobují podráždění povrchu rohovky. Když dojde k zánětu rohovky v reakci na vlivy jako je prach, pyl nebo znečištění v ovzduší, může být pro člověka těžké jasně zaostřit na předměty a objeví se u něho dočasné rozmazané vidění.

Náprava rozmazaného vidění

Možnosti nápravy rozmazaného vidění závisí na tom, jak závažný problém je, a co ho způsobuje. Pokud je rozmazané vidění důsledkem refrakční vady, jako je tomu v třeba případě dalekozrakosti či krátkozrakosti, pak je lze řešit pomocí brýlí nebo čoček. Dioptrické brýle na blízko nebo na dálku opraví vidění na potřebnou vzdálenost a rozmazané vidění bude minulostí.

Pokud je ovšem rozmazané vidění způsobeno onemocněním oka, jako například šedým zákalem nebo diabetickou retinopatií, pak vám může optometrista doporučit jiné řešení. Zejména vám ale doporučí, abyste nejprve navštívili očního lékaře.

Diagnóza rozmazaného vidění

Než optometrista doporučí to nejvhodnější řešení, vyšetří vám zrak, aby stanovil závažnost rozmazaného vidění. To může pomoci určit, zda je třeba problém léčit nebo zda ho lze vyřešit pomocí očních kapek nebo dioptrických brýlí či kontaktních čoček.

K nejběžnějším otázkám, které vám optometrista položí, patří následující:

 •  Kdy jste si začal/a všímat rozmazaného vidění?
 •  Co podle vás rozmazané vidění zhoršuje nebo zlepšuje?
 •  Měl nebo má někdo ve vaší rodině oční vady?

Poté provede optometrista následující vyšetření:

 •  zkontroluje, jak jasně vidíte písmena na tabuli. Ověřuje se postupně vidění jedním a pak druhým okem
 •  refrakční vyšetření
 •  vyšetření zdraví externích částí oka
 •  vyšetření zdraví interních částí oka

Jak se rozmazané vidění řeší?

V závislosti na příčinách mohou být typy řešení různé. Níže uvádíme některé z nich.

 •  brýle nebo kontaktní čočky (pokud byla příčinou refrakční vada)
 •  oční kapky nebo antibakteriální kapky
 •  laserový chirurgický zákrok, jako je LASIK
 •  léky na úpravu rozmazaného vidění
 •  dostatek spánku
 •  vyhýbání se čtení drobných písmen nebo čtení při špatném osvětlení
 •  pití dostatku vody, aby byly oči hydratované

Je možné rozmazanému vidění předcházet?

Ne vždy je mu možné předcházet. V některých případech může být rozmazané vidění způsobeno věkem. V jiných případech mu nelze předcházet, ale lze ho korigovat. Pomoci vám mohou některá z následujících opatření:

 •  Choďte alespoň jednou za dva roky na kontrolu očí – viz článek o měření zraku.
 •  Před vyndáváním nebo nasazováním kontaktních čoček si vždy umyjte ruce.
 •  Na slunci vždy noste sluneční brýle.
 •  Jezte rozmanitou stravu bohatou na zdravé tuky, které jsou obsaženy třeba v oříšcích a semínkách, a na antioxidanty obsažené v listové zelenině. Doporučuje se také příjem vyšších dávek vitamínů A a C.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector