Jak na klystýr a proč ho dělat? a jaké jsou typy klystýrů?

Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů?Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů?

 

Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů?

CO JE VÝPLACH TLUSTÉHO STŘEVA?

     Vytvoří-li se na stěnách tlustého střeva lepkavý potah, nemohou ho ani opakované nálevy uspokojivě rozpustit.

Jestliže by se tato vrstva odstranila příliš rychle, mohlo by to vést, mimo jiné, k bolestivé reakci sliznice tlustého střeva.

Stejně jako při odstraňování přilepených tapet, musí se povlak z fekálií v tlustém střevě nejdříve řádně nasáknout tekutinou, aby vyloučení proběhlo účinně a bez potíží.

     To se může dosáhnout řadou střevních výplachů. Výplach provádí vyškolená, zkušená, odborná síla, která má k dispozici potřebné vybavení.

     Rozdíl mezi střevním výplachem (hydrocolon) klystýrem (nálev) spočívá v tom, že výplach provádí odborný pracovník na speciálním přístroji, kdežto klystýr (nálev) si provádíte sami. Výplach pročistí celé střevo, klystýr jenom jeho část. Výplach si necháme udělat 1x do roka, klystýr si provádíme sami libovolně.

     Výplachy střeva jsou vlastně lepší klystýry, při kterých se použije mnoho litrů vody – ale najednou jen půl až 1 litr, při kterých pacient leží uvolněně na speciálním lehátku, je napojen na přístroj a stále kontrolován terapeutem.

     Jeden střevní výplach vyžaduje půl až jednu hodinu času. Během této doby může být tlustému střevu přes konečník dodáno 80 až 120 litrů vody – ale jen půl až jeden litr najednou. Většinou již první dva až tři výplachy ukazují, jak je tato procedura skutečně rozumná a příjemná.

     Avšak i nejlepší vybavení může přinést neuspokojivé výsledky, jestliže není v rukou dobře vyškoleného, zkušeného personálu.

     Nestačí vědět všechno o tlustém střevě a pravidlech výplachu. Specialista musí být obeznámen i s terapií reflexních zón. Stejně jako každá jiná část těla má nervová zakončení, která jsou přímo nebo nepřímo spojená s tlustým střevem, tak jsou také plosky nohou v přímém nebo nepřímém spojení s každou částí těla, jak ukazuje další diagram „Terapie pomocí reflexních zón na ploskách nohou“.

Doporučuji naléhavě, aby oba diagramy visely v každé ordinaci, kde se provádějí výplachy.

     Při studiu diagramu o terapii pomocí reflexních zón zjistíte, že střed každé plosky odpovídá žaludeční krajině a zvláště tlustému střevu. Během střevního výplachu by měl jeden z terapeutů s náležitým tlakem prstů masírovat střídavě obě plosky nohou. Na začátku – a to je skoro pravidlo – může pacient udávat bolesti.

To znamená, že na masírovaném místě jsou nahromaděny krystalky kyseliny močové, které při tlaku dráždí nervy a to vede k bolestem. Je to však také jednoznačným znamením, že vnitřní stěna tlustého střeva je pokryta vrstvou lepkavé stolice.

Lehká masáž bolestivého místa působí na nervy tlustého střeva a přispívá tím k lepšímu účinku výplachu.

     Před několika léty proběhla v USA mohutná kampaň, kterou se mělo dosáhnout zavedení přístrojů pro střevní výplachy, kterými by se s vodou přiváděl do tlustého střeva kyslík.

Účinek kyslíku je oživující, stejně jako injekční aplikace do podkoží paže. Ale já jsem spíše zainteresován na dlouhodobých výsledcích a účincích.

Příroda vybavila člověka vynikajícím párem plic, kterými může tělo přijímat přírodní, čerstvý vzduch, skládající se asi ze 20 % kyslíku a 80 % dusíku.

     Během mých desetiletí trvajících studií lidského těla jsem ještě nikdy nenašel žlázu, orgán nebo zařízení, které by byly od přírody vybaveny přívodem kyslíku do tlustého střeva, nehledě ke kyslíku obsaženému ve vodě, které se střevem a jeho přirozenou vlhkostí dostává do těla.

Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů?

NÁLEV – POLOHA NA KOLENOU

Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů?

     Použijte rektální rourku o síle tužky, aby mohla voda vtékat přímo do tlustého střeva. V poloze na kolenou může voda gravitací téct přímo do příčného a vzestupného tračníku.

Do nálevu je možno přidat šťávu z jednoho až dvou citronů na litr vody. Mýdlo, sůl nebo natrium bikarbonát se nedoporučují. Čistá vlažná voda, ani teplá ani studená, nebo voda s citronem jsou nejlepší.

Voda má být pro ruku příjemně teplá.

     Aby byla rektální rourka kluzká, natře se gelem nebo krémem, který střevo nedráždí. (Český preparát se jmenuje mesocain-gel)

     Na Floridě jsem viděl dokonce volavky a jiné podobné ptáky, kteří stáli u řek nebo rybníků, svůj dlouhý zobák plnili vodou, kterou takto dopravovali do konečníku, aby si sami provedli nálev nebo výplach střeva. Neptal jsem se těch ptáků, na které škole nebo univerzitě se naučili základním pravidlům vnitřní očisty těla.

     Když myslím na dlouhodobé účinky přívodu kyslíku do tlustého střeva během jeho výplachu, tak si nejsem docela jistý, jestli to nemůže mít škodlivé následky.

Dobrý řečnický projev prodavače je vždycky přesvědčivý, zvláště když nejsme s problematikou dostatečně obeznámeni. Já sám bych nikdy nikomu nedovolil, aby indikoval kyslík do mého těla.

Měl jsem desítky, možná stovky, střevních výplachů, ale nikdy nebylo do vody nic přidáno.

     Vzduch a voda jsou jako přírodní elementy lidské existenci k dispozici. Vzduch obsahuje 20% kyslíku a ne víc. Víc by bylo příliš mnoho pro naše zdraví.

Uvažte – jenom jeden díl kyslíku připadá na čtyři díly dusíku! Voda má dvakrát tolik vodíku než kyslíku – příliš mnoho kyslíku může usmrtit.

Zdravý lidský rozum, když ne kliničtí ukazatelé, potvrzuje závěrem, že zbytečný přívod kyslíku přináší s sebou potenciální nebezpečí.

… Přirozeně může dojít k okolnostem, kdy se na základě nedostatku nebo poruchy potřebuje kyslíku víc, než mohou plíce dodat. V takovém případě bude však kyslík dodáván do plic a ne do konečníku!

     Existují přirozeně lidé, kteří vnitřní očistu odmítají. Někteří mají dokonce takovou bláznivou představu, že výplachy střeva jsou jen tenkrát užitečné, jestliže jsou doprovázeny dlouhou postní kůrou. Taková metoda může tělo poškodit a zbavit ho jeho životního elánu. Nedostane-li tělo šest nebo sedm dní žádnou potravu, stanou se jeho hladové buňky kanibaly a požírají se navzájem.

     Nepřísluší mi, abych se vyjadřoval k tomu, co smíte a co nesmíte. Použijte své inteligence a udržujte své vnitřní orgány čisté a zdravé. Jde vlastně o vaše tělo. Je velmi důležité, aby byl během střevního výplachu neustále přítomen vyškolený pomocník.

Pacient nemá mít nikdy nepříjemné pocity. Jeden snese najednou litr vody, zatím co druhý, vzhledem k stavu svého tlustého střeva, nezvládne ani půl litru. U pacientů s omezenou schopností přijímat vodu je rentgenové vyšetření tlustého střeva prospěšné.

Doporučuji však rentgenový snímek jen tenkrát, jestliže je to bezpodmínečně nutné.

     Stejně tak, jak nemůžete očekávat od jedné tabletky zmizení všech nemocí a problémů přes noc, tak neočekávejte revitalizaci vašeho těla po jednom nebo dvou výplaších, jestliže jste se 20, 30 nebo dokonce 60 až 80 let o svoje vylučování nestarali.

     Na základě mnohaletých zkušeností, výzkumů a pozorování jsem došel k pevnému přesvědčení, že by měl každý dospělý, muž nebo žena, bez ohledu na inteligenční niveau, brzy poznat, že je nutné vážně zapřemýšlet nad svým tělesným stavem, rozhodnout se pro sérii výplachů tlustého střeva (i tucet je-li to nutné) a hlavně s očistným programem začít – za předpokladu, že má zájem zdravě a dlouho žít. Trvalo mnoho roků, než se rozpadové produkty nahromadily a pevně usadily na stěnách vašeho tlustého střeva: Měli byste dát šanci výplachům je pořádně vyčistit. Potom, a jsem o tom přesvědčen, budou stačit dva až tři výplachy ročně do konce života, aby pomohly přírodě udržovat tělo zdravé. Nezapomeňte, že střevní výplachy jsou lacinější než pobyt v nemocnici s chirurgickou léčbou a dobré výsledky jsou jisté!

CO JE PRŮJEM?

     Průjem je protiklad zácpy. Je to stav častějších a vodnatých stolic. Existuje několik druhů průjmů. Nejčastější je zánětlivý průjem způsobený městnáním hlenů v tlustém střevě.

Po něm následuje rychlé ochlazení veškeré kůže těla a tím potlačení transpirace. Jiná forma průjmu je forma pankreatická.

Jde o tvrdošíjné onemocnění s řídkými, vláknitými nebo lepkavými stolicemi, způsobené poruchami slinivky břišní.

     Existuje také pankreatický průjem vyvolaný střevními parazity – atd.

     Každý druh průjmu, který jsem měl příležitost studovat, reagoval pozitivně na střevní výplachy. Zní to protismyslně – ale dovolte mi uvést jeden příkladz mnoha, který jsem sám bezprostředně zažil. Jde o ženu, která trpěla šest až sedm let těžkými průjmy, bez jediné známky zlepšení.

Navíc ji trápila neschopnost se vymočit. Byla léčena medikamenty a injekcemi bez úspěchu. Injekce, které dostala, by stačily usmrtit nosorožce a ona byla po každé další churavější. Konzultovala jednoho lékaře, mého přítele a ten chtěl slyšet moje mínění. Po rozhovoru s pacientkou jsem doporučil okamžité zahájení výplachů tlustého střeva.

Lékař i pacientka se smáli jen při pomyšlení na tuto proceduru.

     Bylo provedeno rentgenové vyšetření, které potvrdilo mé podezření.

Lékař konečně souhlasil s několika pokusnými výplachy, přestože opakovaně vysvětloval, že výplachy střeva jsou indikovány při ucpaném střevě a ne při takovém výrazném průjmu.

Jen při šesti výplaších vyloučila pacientka šest kilogramů starých fekálií. Její průjem se pozvolna mírnil a odstraněním fekálních mas, které tlačily tlusté střevo proti močovému měchýři, se normalizoval odchod moči.

     Nenechám si nikdy ujít příležitost, abych s důrazem neupozornil na skutečnost, že si nemůžeme dovolit věřit, že je všechno v pořádku, dokud neznáme skutečný stav svého tlustého střeva z rentgenového snímku. Živíme-li se vařenými nebo jinak zpracovanými potravinami, potom není ani více stolic denně žádným důkazem, že je všechno v pořádku.

PROJÍMADLA

     Projímadla jsou obrovským „kšeftem“. Vzhledem k častosti zácpy je to pochopitelné. Co se stane, když si vezmete projímadlo? Dojde obyčejně k odchodu odpadových produktů ze střeva. Ale proč k tomu dojde? Jednoduše proto, že tlusté střevo je tak podrážděné, že se projímadlo rychle snaží vyloučit a všechno kolem, co je volné, jde s sebou.

Zjistili jsme, že projímadla nejen vedou k návyku, ale ničí také sliznici střeva. Projímadlo ruší normální rytmus vylučovacích orgánů, které dříve nebo později začnou rebelovat. To je důvod, proč mnoho lidí začne s mírným projímadlem a brzy přejde na silnější, než dosáhne stádia, ze kterého není návratu.

Tak se získá jízdenka ke kolostomii!

     Nejpozoruhodnější následky návyku na projímadla jsem zažil u jednoho vojáka, veterána. Neměl ještě třicet a přišel ke mně přímo z Kliniky pro veterány v San Franciscu. Jeho příběh ve zkratce:

Chtěl dělat kariéru v armádě. Kvůli zácpě dostával předepsaná projímadla. Tato účinkovala stále méně, až onemocněl a byl upoután na lůžko. Specialisté provedli mnoho testů a nakonec rozhodli, že by se mohlo pomoct vytrhání všech zubů. Ale nepomohlo.

Nakonec bylo operativně zjištěno, že jeho tlusté střevo je úplně zablokováno. Následovala kolostomie a propuštění z armády. Vrátil se do San Francisca a protože se mu dařilo líp, poohlížel se po zaměstnání.

Měl se představit u šéfa jedné velké společnosti a přišel přesně ve stanovenou dobu do jeho elegantní kanceláře.

Na konci rozhovoru, když chtěl právě odejít, uvolnil se jeho kolostomický pytlík a vyprázdnil se na přepychový koberec! Spěchal domů, svěřil se své sestře, odešel do svého pokoje a zastřelil se. Jeho sestra mi vyprávěla tyto tragické podrobnosti.

DBEJTE NA SVÉ TLUSTÉ STŘEVO

     Chirurg se vzdělává a školí, aby řezal a amputoval. Nepatří do jeho kompetence vyplachovat tlusté střevo. Umělé vyústění tlustého střeva navenek (kolostomie) je jistě užitečný a velmi prospěšný chirurgický výkon, nutný u mnoha závažných onemocnění. Zcela určitě je možné s ním dobře žít. Zácpu lze však zvládnout jinak.

     Buďte chytří, buďte moudří. Předcházet chorobám je lepší. Nespoléhejte se na mé slovo. Vyzkoušejte to a nechejte si provést několik střevních výplachů. Mého života se netýká to, co uděláte nebo neuděláte. Ale střevní výplachy mohou možná Váš život zachránit.

ZDRAVÉ TLUSTÉ STŘEVO – ŽIVOTNÍ ÚKOL

     Na předcházejících stránkách jste se dověděli, jak je životně důležité udržovat tlusté střevo v čistotě.

Teď se budeme zabývat tím, jakým záhadným a jedinečným způsobem mají k sobě vztah určité oblasti tlustého střeva a různé orgány a žlázy v celém těle.

Co má společného furunkl na kůži s tlustým střevem? Jestliže v určité části tlustého střeva dojde k poruše, můžeme určit, která část těla je nemocná, nebo pravděpodobně onemocní. Tlusté střevo je úzce spojeno s každou buňkou a každou tkání našeho těla.

     Toto zjištění vypadá na první pohled absurdně. Musíme si však uvědomit, že naše problémy začaly hned s prvním dechem po porodu. Dávala pozor maminka na to, jak a co vyloučilo její děťátko ze střeva? Pravidelná funkce střeva by měla začít hned po porodu a trvat až k autopsii, která ukáže, jestli jsme tlustému střevu věnovali takovou pozornost, jakou potřebovalo.

     Všeobecně začíná degenerace tlustého střeva již krátce po porodu. Tlusté střevo normálního dítěte je zdravé jen krátce. Od dětství do mladistvého věku je za jeho stav zodpovědná disciplína (nebo její chybění). Potom určují jeho stav a jeho vliv na tělesné a duševní zdraví po celý zbývající život, vědomosti a dobrá vůle.

     Zvu vás k pozornému studiu každé části této knihy, které vám umožní přiblížit si zázrak vašeho rádia a televizoru. Uvědomte si jen, co všechno člověk v této generaci, v této epoše dokázal! Byl schopen spoutat energii z dalekého vesmíru do malé skříňky, které říkáme rádio, a udělat ji tím užitečnou. Pouhým otočením knoflíku rádia můžeme dirigovat vibraci nebo vlny.

Ať už jsme kdekoliv, můžeme poslouchat symfonie nebo rozhovory, které se odehrávají na místech vzdálených 3.000, 6.000 nebo 10.000 kilometrů.

Ohromující? Jestliže může člověk objevit a vynalézt takové pozoruhodné věci, neudělal potom Pán Bůh něco nekonečně většího, když stvořil člověka a opatřil ho nervovým systémem, což daleko předčí všechno to, co člověk dovede sestrojit?

     Na mém psacím stole leží malá krabička s čísly a figurkami na jejich klapkách.

Jestliže stlačím střídavě klapky s určitými čísly, mohu sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo provést jiné matematické výpočty, a správná odpověď se objeví svítícími číslicemi v malém okénku.

S touto elektronickou počítačkou jsem v stavu za den vyřešit nespočetné výpočty, pro které bych před léty potřeboval několik týdnů. To všechno však není zdaleka tak vynikající, jako reakce našeho tlustého střeva.

     Přesně něco takového je lidský organizmus: záhadný, vynikající computer, řízený nepatrnou žlázou ve středním mozku, hypotalamem. Nic se neodehrává v lidském organizmu, co by nebylo hlídáno, kontrolováno a řízeno hypotalamem.

     Každá kapitola těchto stránek ukazuje na vztah určité části lidského těla k tlustému střevu. Když to všechno přečtete a pochopíte, budete schopni lépe rozumět jak svému tělu, tak tělu vašeho dítěte a snad budete i schopni se se svými potížemi a bolestmi lépe vypořádat.

Může vám to také pomoct vyvarovat se politováníhodného stavu předčasné senility, který je dnes tak častý. Proč je tak častý? Protože lidé nechápou, jak je nutné se starat o tlusté střevo. Každá kapitola těchto stránek ukazuje vztah tlustého střeva k nejrůznějším částem těla.

 • Porovnejte s:
 • Zácpa – Nálev ‚Omládněte – kapitola 20‘ 
 • Nervy tluského střeva ovlivňují každou část těla
 • Terapie pomocí reflexních zón

Klystýr jako rituál 🙂 Zahoďte všechny předsudky, čtěte, mrkněte na video a pak to vyzkoušejte! 🙂 Je to božííííííí 🙂

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat pro své zdraví a nádherný vzhled 🙂 Já se na klystýry vždy těším:) 

Pokud bych ze všech věcí měla vybrat jednu nejdůležitější, řekla bych, že je to KLYSTÝR.

 • Je to levná záležitost, stojí kolem 200 – 300,- Kč a může Vám zachránit život 🙂
 • Pokud jste se přiotrávili jídlem, máte bolesti hlavy od dutin, cítíte se unavení, leniví, máte depresi, cítíte se převálcovaní, jak na vás leze nachlazení, nebo ať už je s vámi cokoli, klystýr Vás překvapí.
 • Pokud chcete začít s detoxikací, tak nejdříve pročistěte střevo, aby se mohlo to, co se uvolní dostat ven a nezahltilo vám to lymfu, krev a celý organismus.
 • Základem správného fungování celého organismu jsou čistá střeva. Hydrocolon terapie, klystýr, detoxikace organismu přírodními preparáty, to všechno jsou způsoby, jak zbavit střeva mnohaletých nánosů nečistoty, virů a bakterií.
 • Proč je kvalita našeho střeva tak důležitá? Víte, že ve střevech sídlí naše imunita? V jakém stavu máme střeva, tak se cítíme i vypadáme! Dokonce i kožní projevy jako jsou vyrážky a ekzémy mají původ ve střevě. Věděli jste, že průměrný člověk v sobě nosí asi 2 – 5 kg odpadní hmoty? Čím víc jste uvnitř zanesení, tím víc jste podráždění, deprimovaní a unavení. Nic vám tak rychle nepomůže zbavit se bolestí hlavy, ucpaných dutin, kožních problémů a dalších obtíží jako klystýr.
 • Vůči klystýru existuje mnoho předsudků a přitom je to něco, co nebolí, je rychlé a tak účinné! Zahoďte tedy všechny předsudky, které vůči klystýru máte a čtěte dál 🙂 Já jsem měla také obavy, strachy, které pramenily z nevědomosti a mé fantazie a když jsem to poprvé vyzkoušela, tak jsem si říkala, proč jsem to nezačala dělat dřív! Proč jsem se nechala raději ukolébat svými někdy až hrůzostrašnými představami. Ale tak to prostě je a my všichni se učíme…..:)
 • Za prvé si uvědomte, že umýváte své auto, perete prádlo, svůj byt při úklidu převrátíte naruby, čistíte i palivové vstřikovače a trubičky ve vašem autě….není na čase abyste umyli i sebe? Kdy jste si naposledy vyčistili své potrubí? Nikdy? A vy se pak divíte, že jste bez energie a převálcovaní?

Co k očistě budete potřebovat:

 • klystýr s pytlíkem a hadičkou (zakoupíte kdekoli v lékárně nebo v našem Centru zdraví Brno)
 • alespoň 2 l filtrované vody o tělesné teplotě
 • trošku kokosového nebo olivového oleje k lubrikaci konce hadičky (zasunujete opravdu pidi kousek, tak nebojte:) )
 • záchod
 • 30 minut

Jak klystýr provádět:

 1. Pokud máte nový klystýr, tak jej několikrát vymyjte, abyste se zbavili plastových výparů.
 2. Zahřejte vodu na tělesnou teplotu. Já si vždy ohřeji reverzní osmózu, pokud nemáte takto filtrovanou vodu je dobré vodu z kohoutku převařit a pak počkat až bude mít tělesnou teplotu.
 3. Jakmile máte vodu připravenou, tak jí naplňte pytlík klystýru a připojte k němu hadičku. Nechte trochu vodu odtéci. Na konci trubičky máte malý uzávěr, kterým si můžete korigovat proud vody, takže jím upusťte tolik vody, abyste v trubičce ani klystýru neměli žádné vzduchové bublinky.
 4. Pověste pytlík na něco, co bude výš než vy. Já si pytlík s napuštěnou vodou a hadičkou pověsím vždy na žebříkové topení v koupelně nebo třeba použijte sušák či jiný způsob.
 5. Namažte konec hadičky olejem.
 6. Klekněte si na zem, zasuňte kousek hadičky do konečníku. Stačí 1 – 2 cm. Je to fakt pohodička:) Poté položte obličej na zem a zadek zvedněte do vzduchu. Aby Vám vše fungovalo musí být vaše zadní část výš než vaše břicho – viz. obrázek) a nádoba s vodou musí být výš než váš zadek 🙂 Jinak vám to prostě nepoteče:)
 7. Jednu ruku mám vždy na kohoutku hadičky, kterým si reguluji tok vody.
 8. Když do vás začne proudit voda, budete nejdříve cítit silné nutkání utíkat na záchod, ale odolejte. Na chvilku přeruště přívod vody a počkejte a pak zase chviličku napouštějte. Pokud byste to ale nemohli vydržet, tak jednoduše vyjměte konec, skočte na záchod a vypusťte to a pokračujte dál. Klidně si pak znovu naplňte pytlík a zkuste do sebe dostat co nejvíce vody. Čím jste čistější tím to je jednoduší. Já si většinou udělám první klystýr, díky kterému se mi vyprázdní konec střeva a vše co je nejblíže a pak si udělám další a to už do sebe dostanu 1,5 – 2 l vody:) Poprvé jsem byla nadšená, když jsme do sebe dostala 1 dcl:)
 9. Když jste hotoví a máte v sobě vodu, tak ji nechejte vsakovat tak dlouho, jak jen můžete. Ležte nejdříve na pravém boku, pak chvilku na zádech a pak na levém boku. Dokonce můžete slyšet jak vámi voda protéká a dpstává se dál do záhybů. Někomu se dokonce daří si i zacvičit pár jógových pozic, někdo skáče nahoru a dolů. Důležité je, abyste vodu dostali, do co největšího množství záhybů a uvolnili usazeniny:)
 10. Až to nebudete moci vydržet, běžte nebo utíkejte na záchod a vypusťte to. Na záchodě zůstaňte, protože přijde několik vln, díky kterým se nádherně vyprázdníte. Můžete to být až 5 velkých hromad za půl hodiny.
 11. Když jste hotoví, vezměte si nějaká probiotika, abyste doplnili dobré bakterie ve střevech. Já používám veganská probiotika, která se dají sehnat v kapslích nebo prášku od firmy HealthForce. Používám je nejen po klystýrech, ale také na vytváření skvělých RAW sýrů, kefírů nebo jogurtů 🙂

Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů? Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů?

Proč tedy klystýr aplikovat?

•  Klystýr zdokonaluje trávení včetně jeho rychlosti.•  Zlepšuje krevní oběh nejen tlustého střeva, ale i orgánů celého trávicího systému.•  Zlepšuje trávení potravy, a také zlepšuje vylučování žaludečních šťáv a enzymů.•  Čisté střevo pracuje snadněji a díky tomu nevznikají nemoci z dlouholetých usazenin na jeho stěnách.•  Klystýr vypláchne zbytky jídel, které velmi často způsobují patologické změny střevní sliznice.•  Je to nejjednodušší a nejefektivnější metoda pro důkladné pročištění tlustého střeva.•  Provádění klystýru je jednoduché a bezpečné, pokud dodržíme základní pravidla.•  Díky klystýru se zlepší hydrartace pleti a zjemní se pokožka, zlepší se kvalita a lesk vlasů,    zintenzivní se přívaly energie a radost ze života.

Zdravé tlusté střevo – životní úkol

Druh a kvalita potravy, kterou jíte, má obrovský význam. Dobrá výživa neregeneruje jen buňky a tkáně vašeho těla, ale ovlivňuje také vylučovací procesy, kterými se z Vašeho těla odstraňují odpadové a škodlivé látky, aby se zabránilo jejich rozkladu formou kvašení a hniloby.

Vyloučení nestrávené potravy a jiných odpadových látek je stejně důležité jako dobré trávení a správný příjem potravy, neboť v důsledku nahromaděné, nevyloučené stolice a odpadu, nevyhnutelně dochází k toximii – otravě krve.

V tlustém střevě se totiž nehromadí jen odpad z potravin, ale také miliony vysloužilých, odumřelých buněk. Tyto buňky jsou mrtvé bílkovinné látky, které jsou vysoce toxické jestliže kvasí nebo zahnívají. Jednoduše řečeno: tlusté střevo je čistička našeho těla. Je potřeba, aby byla pravidelně čištěna, aby nedocházelo k chorobám.

Jaké má tlusté střevo úkoly?

Jeden z úkolů první poloviny tlustého střeva je získání živin ze zbytků strávené potravy přicházející z tenkého střeva, které tenké střevo nemohlo vstřebat. Za tímto účelem se kašovitý obsah střeva odvodní a tekutina se předá s ostatními živinami stěnou střevní do krve. Takto získané živiny dopravují cévy střevní stěny do jater k dalšímu zpracování.

Jestliže stolice v tlustém střevě kvasí a zahnívá, přicházejí shora jmenované živiny do krve jako toxické substance. Co by bylo v normálním případě výživné, způsobuje teď toxemii – otravu krve.

Co můžu jíst před a po klystýru?

Před i po provedení klystýru (24 hodin) jezte minimální množství živočišných tuků, zvolte raději lehká jídla a poloviční porce. Ideální zeleninový salát, rýži, ovoce. Pijte čistou vodu, popř. fresh zeleninové a ovocné šťávy (nikoliv “džusy” z krabice).

Může klystýr narušit střevní mikroflóru?

Spolu s nestrávenými zbytky, parazity, viry a toxiny se samozřejmě z těla dostanou ven i bakterie, které pomáhají trávit zbytky potravin. Nicméně nikdy nevypláchnete bakterie všechny a ony se velmi rády množí. Takže během 24 hodin se běžná střevní mikroflóra obnoví.

 • Kdy je klystýr nevhodný?
 • Klystýr není vhodný pro těhotné ženy a při Crohnově chorobě střev, akutním zánětu střev, tuberkulóze, po operaci či nádorech střev.
 • Může být klystýr nepříjemný?

U běžného postupu se mohou vyskytnout lehce nepříjemné pocity – plnosti a potřeby na toaletu. Nic, co byste nedokázali prodýchat, popř. odezní při tom, když jde obsah ven.

Moje zkušenost z klystýry:

Když jsme si dělala poprvé klystýr, měla jsem strach, obavy a zdálo se mi, že to nezvládnu, že to prostě nedám:) Ale pojala jsem to jako rituál a to mi zůstalo dodnes. Zapálila jsem si v koupelně svíčky, vonnou tyčinku, nachystala na zem ručník, zapnula hudbu a pomalu krok za krokem vše vyzkoušela.

Nejdříve jsem do sebe dostala tak asi 1 dcl vody a běžela na záchod, tak jsem si hned udělala další klystýr a povedlo se mi 0,5 l, pak jsem si udělala ještě dva za sebou a během tohoto se mi podařilo ze sebe dostat 2,5 kg čehosi, co ve mě bylo nahromaděného.

Po klystýru jsem se cítila, jak znovuzrozená a hlavně, byla jsem na sebe hrdá, že jsem TO zvládla a že TO už umím a že jsem zase o krok blíž k zářivému zdraví:)

Klystýry jsem ze začátku dělala každý druhý den – cca 2 týdny a teď už dělám klystýry jednou za týden či 14 dní. Začala jsem zkoušet i skvělé zadržovací klystýry se zeleným ječmenem nebo třeba s kávou na očistu jater, ale o tom až někdy příště:)

Jednou za rok si vždy zajdu i na profesionální očistu střev. HYDROCOLONTERAPII, která je opět úplně v pohodě 🙂

A tohle video mě prostě tenkrát poprvé namotivovalo tak, že jsem do toho šla. Sice je šíleně americké, ale je i tak skvělé:) Má 7 minut….udělejte se čas:) 

A pokud potřebujete další motivaci, tak si kupte tuhle knihu: Tlusté střevo bez zácpy – Dr. Norman Walker

Ve svých knihách Dr. Walker prezentuje vynikající očistné účinky klystýru, přičemž problematice tlustého střeva věnoval samostatnou knihu Tlusté střevo bez zácpy.

A ještě zajímavé informace k probiotikům, které používám :  Fiendly Force probiotika

Tato potravinová probiotika neobsahují gluten ani mléko. Výrazně zlepšují trávení a vstřebávání živin.

ProbiotikaFriendly Force firmy HealthForce jsou extra stabilní a obsahují silné živé organismy (obsahují 100 miliard živých probiotických kultur), které jsou odolné i vůči působení kyselin.

Mají detoxikační účinek na tělo, protože zlepšují trávení a minimalizují tak toxické natráveniny. Probiotika jsou vyrobena pomocí technologií TruGanic ™ * a výsledný produkt je uchováván pomocí technologie EcoFresh Nutrient Lock™ **.

Jde o vysoce účinné, živé a plnohodnotné potravinové probiotika, které zvyšují sílu a nárůst zdraví. Živí se toxiny a detoxikují je, podporují trávení a zpracování živin. Vytváří živiny jako enzymy a neurotransmitery.

Probiotika (napomáhají zlepšit rovnováhu střevní mikroflóry)

 • Lactobacillus plantarum: napomáhá rovnováze v trávicím prostředí, pomáhá udržovat zdraví trávicího traktu, pomáhá proti nadýmání
 • Lactobacillus rhamnosus: napomáhá komfortu při zažívání, podporuje zdravou střevní mikroflóru, pomáhá zlepšovat obranyschopnost těla, stimuluje imunitní systém a podporuje odolnost organismu proti bakteriální kontaminaci
 • Lactobacillus bulgaricus: napomáhá udržovat zdravou střevní mikroflóru, podporuje obranyschopnost organismu
 • Streptokok thermophilus: stimuluje imunitní systém, posiluje imunitní systém v případě alergie,napomáhá k rovnováze v trávicí mikroflóře, pomáhá udržovat zdraví trávicí soustavy

Prebiotika (nestravitelné složky potravin, které podporují růst nebo aktivitu střevní mikroflóry a zlepšují tak zdravotní stav konzumenta)

 • kořen lopuchu: má diuretický efekt, snižuje úroveň cukru v krvi, vhodný pro diabetiky, napomáhá ke zdraví močového měchýře a jater

Probiotická ochrana

 • ibišek: pomáhá udržovat srdeční zdraví, podporuje kardiovaskulární systém, přispívá k normálnímu krevnímu tlaku, podporuje apetit, napomáhá při trávení
 1. Jejich energie je: homeopatická • vibrační • magnetická
 2. *100% TruGanic™: jedná se o nejčistší a nejryzejší technickou normu, která svou kvalitou výrazně překračuje pravidla organické výroby; během pěstování nebylo použito žádných pesticidů, jsou používány netoxické čistící činitele a přidané látky; eektromagnetická radiace zajišťuje kvalitu vzduchu a provádí aktuální kontroly čistoty.
 3. **EcoFresh Nutrient Lock™: tmavé (jantarové) sklo s unikátním kovovým víčkem a pohlcovačem kyslíku chrání 100 % živin (vytváří vakuum); sklo je recyklovatelné, neuvolňuje nebezpečné plyny a je netoxické při rozkladu.

Pokud byste je chtěli zakoupit, tak můžete zde: www.vitalvibe.cz ( najděte si buď formu v kapslích nebo v prášku)

Jak na klystýr a proč ho dělat? A jaké jsou typy klystýrů?

Výplach střev neboli klystýr zdraví nijak neprospívá

Vědci z Georgetownské univerzity v USA analyzovali dvacet studií, které se zabývaly klystýrem a jejichž výsledky byly publikovány v posledním desetiletí. Důkladný rozbor těchto studií přinesl překvapivé poznatky, které byly zveřejněny v srpnovém vydání The Journal of Family Practice.

Klystýr je nálev sloužící k výplachu tlustého střeva nebo tato samotná procedura. Pomůcka k provádění klystýru se nazývá irigátor a je běžně dostupná v obchodech se zdravotnickými potřebami.Klystýr se většinou provádí tak, že se do irigátoru nalije 0,5 až 2 litry tekutiny (teplá voda, odvar z bylin, či speciální chemická sloučenina), která hadičkou vteče do konečníku.Procedura má sloužit k očistě tlustého nebo i tenkého střeva a pomáhat při zácpě. Podle některých teorií zbavuje klystýr tělo jedovatých látek a pomáhá při detoxikaci těla.

I přes oblíbenost očisty střeva pomocí klystýru prakticky neexistují důkazy, že by tato metoda poskytovala jakékoli zdravotní výhody. Vědci naopak zaznamenali, že klystýr může být i zdraví nebezpečný a hrozí po něm vedlejší účinky jako křeče, nadýmání, zvracení, elektrolytická nerovnováha či dokonce selhání ledvin.

Lékařští specialisté tyto vedlejší účinky vysvětlují především tím, že klystýr, též zvaný střevní irigátor, colon hydroterapie, colon terapie či hydroterapie střeva, často zahrnuje použití chemikálií, kterými se vyplachuje tlusté střevo přes trubičku vsazenou do konečníku.

Odborníci varují před používáním klystýru

‚Mohou se vyskytnout vážné následky pro ty, kteří se věnují klystýru, ať už si tuto proceduru provedou v lázních nebo doma,‘ varuje doktorka Ranit Mishoriová, lékařka z Georgetownské lékařské univerzity a vedoucí autorka studie.

‚Klystýrové produkty ve formě laxativ, čajů, pudrů a kapslí vnucují výhody, které neexistují,‘ dodala doktorka Mishoriová s tím, že americká FDA (Food and Drug Administration) zatím nemá pravomoc monitorovat pomůcky, které se ke klystýru používají.

Názory expertů se liší

 • Dick Hoenninger, mluvčí Mezinárodní asociace pro colon hydroterapii (I-ACT), však popírá závěry, ke kterým došla studie doktorky Mishoriové.
 • ‚Colon hydroterapie, pokud je provedena zkušeným terapistou s použitím vybavení registrovaným FDA, je bezpečná,‘ řekl Hoenninger, který se domnívá, že studie nesprávně zaměnila farmaceutická a bylinná laxativa s colon hydroterapií.
 • Podle Hoenningera většina analyzovaných studií odkazuje při výplachu střev na použití laxativ nikoli na colon hydroterapii.

Jsou rutinní úkony při porodu opravdu nutné? / Rozhovory, články

Porod je přirozený jev. V jeho průběhu se však dají předpokládat i zásahy do tělesné integrity nastávající maminky, proto se i na porod vztahuje požadavek a pravidla informovaného souhlasu. Znamená to, že i rutinní zákroky, které jsou před nebo během porodu prováděny, je možno provést pouze za podmínky, že k němu rodička poskytla svobodný a informovaný souhlas.

Je potřeba, aby souhlasu předcházelo náležité poučení, které má provádět ošetřující porodní asistentka anebo lékař.

 Poučení musí být poskytnuto objektivně a srozumitelně, musí obsahovat informace o typu, účelu, povaze, rizicích, naléhavosti a alternativách zákroku a vždy je nutno uvést i alternativu ponechání rodičky bez zásahů (alternativu neléčení) a rizika této alternativy.

Pokud jste si sepsala Porodní plán či přání, je vhodné tam zanést i právě to, zda souhlasíte s běžnými úkony prováděnými při porodu. Jedná se například o klystýr, holení ochlupení, nástřih hráze, nebo amniotomii.

Klystýr nebo YAL?

K běžným lékařským úkonům těsně před příchodem na porodní sál patří i často neoblíbený klystýr.Klystýr je nálev sloužící k výplachu tlustého střeva. Zařízení na podávání klystýrů se běžně skládá z několika částí.

Používá se tak, že se k nádržce připojí irigační hadice. Na druhý konec hadice se nasadí kohout, na který se nasadí koncovka. Kohout se uzavře, nádržka se naplní tekutinou a zavěsí.

Po zavedení koncovky do konečníku se kohout otevře a tekutina začne proudit.

Dříve se předpokládalo, že klystýr teplotou vody stimuluje děložní stahy a prázdná střeva umožňují sestup hlavičky. Také se věří, že snižuje znečistění během porodu a tím riziko infekce matky i dítěte.

Pravdou ale je, že bez klystýru je případné znečistění většinou jen mírné a snadněji se odstraňuje, než znečistění, které nastane po klystýru. Pro porodníky a sestry je to jev zcela normální.

Setkávají se s tím často, takže stud můžete s klidem odložit.

Nebyly zjištěny žádné účinky klystýru na délku trvání porodu nebo neonatální infekci či na infekci vzniklou po poranění hráze. Naopak, zavádění klystýru narušuje průběh porodu, klystýr je nepříjemný a představuje určité riziko poškození střev.

Podle světové zdravotnické organizace je rutinní provádění klystýru praktika jednoznačně škodlivá, která by měla být eliminována. Výjimkou může být výskyt zácpy, pokud v rané fázi porodu spontánně neustoupí.

V tomto případě však ženě postačí uvolnit malým klyzmatem či k tomu určeným gelem.

 Je tedy nutné říci, že klystýr můžete odmítnut, protože z medicínského hlediska není nutný. 

Jednou z možností, jak se vyhnout klystýru je použití prostředku Yal gel.

V některých případech je dokonce pro ženu vhodnější než klystýr, například pokud žena trpí onemocněním trávicí soustavy, zejména střev (syndrom dráždivého tračníku, Crohnova choroba, atd.).

Jedná se o plastovou nádobku, kterou stačí protřepat a pomocí aplikátoru obsah vpravit do konečníku. Vyprázdnění nastává asi do půl hodiny. Výhodou je, že je to pro budoucí maminku příjemnější a může proceduru provést v pohodlí domova, ještě než se vydá do porodnice.

Holení před porodem

Stejně negativní názor panuje i o holení před porodem. Předpokládalo se, že snižuje riziko infekce a usnadňuje sešití případných porodních poranění.

Pro tuto hypotézu ovšem neexistují žádné důkazy. Rutinní užívání holení může naopak zvýšit infekci hepatitidou (žloutenkou) nebo virem HIV.

 I tento úkon proto Světová zdravotnická organizace nedoporučuje jako jednoznačně škodlivý.

Pokud holení upřednostňujete a už jej nezvládnete sama, můžete se domluvit s partnerem nebo dulou (doprovodem k porodu) a předejít tak možnému nepříjemnému pocitu z holení cizí osobou.

Nástřih hráze (epiziotomie)

U nás jej podstoupí zhruba každá druhá žena, která přivádí na svět miminko vaginální cestou. Je nutné říct, že v jiných zemích je procento žen s nástřihem mnohem nižší (v Anglii je to například pouze 8%). A proč se nástřih provádí? Rutinně se u nás zavedl ve 40.

letech minulého století a nejčastějším důvodem bylo uváděno předejítí případným poraněním rodičky, která by v důsledku nenastřižení mohla vzniknout. V krajních případech může dojít nejen k poškození hráze, ale i konečníku, či střev.

Ukázalo se však, že nástřih v tomto ohledu ničemu nepředchází a u porodů, kde nebyla provedena epiziotomie, méně často docházelo k rupturám třetího stupně (tedy natržení hráze, které zasahuje i svěrač), oproti těm, kde byl nástřih proveden. Dalším zjištěným faktem je, že epiziotomie provedená při prvním porodu zvyšuje riziko samovolného natržení při dalších porodech.

Dalším uváděným důvodem pro provedení epiziotomie v případě, kdy druhá doba porodní (samotné vypuzení dítěte) trvá příliš dlouho a novorozenec je nějakým způsobem ohrožen na životě. Nástřih se tak provede, aby se porod a příchod miminka na svět urychlil.

Rutinní nástřih hráze může ženě způsobit vážné emoční a psychické potíže, zejména pokud je proveden bez souhlasu či bez informování o možných rizicích.

Ve velké míře vám může před nástřihem nebo natržením pomoci příprava na porod už v těhotenství. Pravidelná masáž hráze a rozvolnění svalů pánevního dna v těhotenství zlepšují elasticitu tkáně.

Vhodné je také od 36. týdne těhotenství používat Aniball, což je osvědčená zdravotnická pomůcka pro snazší porod.

 Rozhovor s tvůrkyní Aniballu si můžete přečíst v tomto článku a hodnocení Aniballu maminkami najdete tady.

Před nastřižením a natržením vám mohou pomoci teplé obklady při orodu a také správně vybraná poloha při porodu, kterou diporučujeme volit podle toho, jak to cítíte..

měla byste si v průběhu porodu zkoušet pohohy měnit až do konečné vypuzovací fáze. Ze statistik webu MujPorod.eu vyplývá, že 87% žen porodilo dítě v polosedu s nohami nahoře za řízení pokynů k tlačení.

Přitom je tato poloha pro převážnou většinu žen nepohodlná. Nebojte se polohy menit, rodíte vy, ne personál porodnice.

Světová zdravotnická organizace vydala oficiální stanovisko k problematice epiziotomie: „Systematické vykonávání epiziotomie nemá opodstatnění. Na ochranu perinea by měly být použity alternativní metody. S výjimkou případů, kdy je dítě v nouzi, výzkumy dokazují, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.“

Dle Světové zdravotnické organizace by neměla míra epiziotomií u vaginálních porodů přesáhnout 10 %. Tato hodnota byla stanovena na základě anglické studie již z roku 1984. V roce 2012 byla tato míra v ČR 45,2 %, o rok později lehce přes 30%. Je tedy patrné, že počet provedených nástřihu klesá, situace ale stále není ideální.

Více se k nátřihu hráze dozvíte v článku Nástřih hráze při porodu.

Amniotomie (umělé protržení vaku blan, ‚prasknutí vody‘)

Amniotomie, neboli umělé protržení plodových obalů, se provádí obvykle pro stimulaci kontrakcí či začátku porodních stahů. Zákrok je prováděn při vaginálním vyšetření a často ho rodička ani nepostřehne, pokud nebyla dopředu informována (což by ovšem měla, jak už jsem psala v úvodu).

Záměrné umělé protržení vaku blan během porodu, někdy také nazývané jako amniotomie či „prasknutí vody“, je jeden z nejčastěji prováděných zákroků v moderním porodnictví a porodní asistenci. Primárním cílem amniotomie je urychlit kontrakce a tím zkrátit délku porodu.

Nicméně jsou zde negativní dopady na matku a dítě.

Nejčastější komplikací amniotomie je vyhřeznutí pupečníkové šňůry. Umělé propíchnutí plodové vody zvyšuje riziko infekce jak u dítěte, tak i u matky. Zákrok může způsobit zvýšenou bolest a v některých případech může být u jinak bezproblémového porodu podána rodičce analgezie. Po vykonání zákroku je dobré monitorovat tep plodu, zda netrpí fetálním distresem.

Amniotomie se stala běžnou praxí během minulých let v mnoha zemích po celém světě. V některých porodnicích je obhajována a rutinně prováděna všem ženám, v jiných je používaná u žen, jejichž porod se začal prodlužovat.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) není žádný důkaz na podporu vykonávání rutinní amniotomie za účelem zkrácení doby porodu. Důkazy o prospěchu nebyly nalezeny jak u prvorodiček, tak ani u vícerodiček.

Prozkoumání spíše naznačuje, že amniotomie naopak zvyšuje potřebu dalších zásahů, jako je císařský řez.

My jsme zastánkyněmi toho názoru, že čím méně se do přirozeného průběhu porodu zasahuje, tím lépe pro rodící ženu i pro miminko. Porod tak plyne ve svém vlastním tempu tak, jak je to pro ženu i dítě přirozené. Někomu porod trvá kratší dobu, jiným déle.

Ženy jsou od přírody schopné rodit bez umělých zásahů moderní medicíny a dítě stejně tak ví, co má dělat, aby se dostalo na svět. Je dobré být informavána o všech možnostech a podle nich se svobodně rozhodnout.

Proto jsme pro vás také natočili s řadou zkušených odborníků Videoprůvodce těhotenstvím, porodem, šestinedělím a kojením, kde se ve více než 7 hodinách dozvíte formou rozhovorů to nejpodstatnější a naladíme vás pozitivně na toto krásné období vašeho života.

Maminky, s jakými zákroky jste se vy setkala u porodu? Nebo pokud vás porod teprve čeká – uvažujete o některém, že jej zanesete do porodního plánu jako nežádoucí?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector