Imunosupresiva a imunosupresivní léčba – co to je, jaké mají nežádoucí účinky a kdy jsou dobré?

Úspěšná transplantace ledviny bývá pro dialyzované pacienty opravdu velkou pozitivní změnou. Nicméně i tak transplantované pacienty čeká celoživotní užívání medikace a nutnost řídit se mnoha doporučeními. Někteří z pacientů před tím rádi zavírají oči, jiní zase mají tendenci vše řešit až příliš.

Která je ta správná cesta? Na režimová opatření a na to, s jakými léky a jejich účinky, se můžete setkat po transplantaci ledviny, jsme se ptali Mgr. Elišky Dvořáčkové z III. chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, ÚL IKEM a MUDr. Marka Novotného z Kliniky nefrologie IKEM.

Jaká speciální opatření musí pacienti po transplantaci ledviny dodržovat?

Zejména v prvních třech měsících po transplantaci je pacient nejvíce ohrožen infekcemi, protože jeho imunitní systém se musí přizpůsobit nově vzniklé situaci, a to je pro něho užívání imunosupresivní terapie. Z tohoto důvodu je důležité dodržovat dobrý standard osobní hygieny.

Tedy pravidelné mytí rukou, péče o dutinu ústní a hygienu celého těla. Pacient by měl minimalizovat situace, kde hrozí zvýšené riziko nákazy. Mezi ně řadíme například kontakt s osobami, které mají infekční onemocnění (např. chřipku), nebo kontakt s nemocnými dětmi.

Pro práci v domácnosti a na zahradě je vhodné používat rukavice, které ochrání kůži před poraněním. Pokud už k poranění dojde, je nutné ránu pečlivě vydezinfikovat. Důležité je také vyvarovat se kontaktu s plísněmi. Ty se často vyskytují například ve větších hospodářských provozech, nebo na vlhkých a špatně větraných místech.

Pozor tedy i ve sklepích, na chatách a chalupách. I z tohoto důvodu by měli pacienti ze svého okolí odstranit plesnivé květiny v květináčích.

Musí si kromě infekcí dávat pozor i na něco dalšího?

Ano, například na pobyt na slunci. Rozhodně se doporučuje používat krémy s ochranným faktorem 50 a více z důvodu zvýšeného rizika kožních nádorů. Proto je důležitá i pravidelná kontrola znamének u kožního lékaře.

Určitá omezení se týkají i jídla, i když nejsou tak výrazná jako při dialýze.

Pacient by se měl vyvarovat potravin, které nejsou dostatečně tepelně upravené, jako jsou steaky, nepasterizované mléčné výrobky nebo plísňové sýry.

Může pacient svým životním stylem ovlivnit funkci transplantované ledviny?

Do jisté míry může.

Mezi negativní vlivy působící na funkci ledviny, kterých by se tedy měl vyvarovat, patří kouření, nadváha, nevyvážená strava z hlediska nadměrného množství tuků a cukrů a nedostatek pravidelné fyzické aktivity přiměřené aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Pro správnou funkci ledviny je také důležité dodržování pitného režimu. Jednak co se týká požadovaného množství tekutin, ale i jeho složení, které má pacient doporučené od svého ošetřujícího lékaře z transplantačníhocentra.

S jakými léky se pacienti po transplantaci ledviny nejčastěji setkají?

Zásadní postavení mají imunosupresiva, která umožňují dlouhodobou funkci transplantované ledviny. Jde o léky, které brání rejekci (odhojení) transplantované ledviny. Tyto léky předepisují lékaři transplantačního centra. Volba kombinace imunosupresiv je vždy individuální pro konkrétního pacienta.

Respektuje jeho imunitní systém a možné nežádoucí účinky plynoucí z dlouhodobého užívání. Nejčastěji jde o tuto trojkombinaci léků – takrolimus, mykofenolát a prednison. Užívání ostatních léků se řídí aktuálními zdravotními obtížemi. Nejčastěji jde o léky na léčbu vysokého krevního tlaku, diabetu, vysokého cholesterolu a kyseliny močové.

Dále se po omezenou dobu časně po transplantaci pacienti setkají s profylaktickým podáváním antibiotik a protivirového preparátu.

To může být pro někoho opravdu dlouhý seznam léků.

Pacient by měl proto nosit na každou návštěvu k lékaři aktuální seznam všech užívaných léků, aby měl lékař kompletní informace o medikaci. Určitě by neměl zapomínat hlásit nově předepsané léky. Tímto jednoduchým krokem zvyšuje pacient svoji bezpečnost z hlediska užívání léků.

Některé léky mohou snížit hladinu imunosupresiv a tím se může zvýšit riziko selhání terapie, nebo může nastat opačný případ, že dojde k předávkování imunosupresivy.

Důležité je to i proto, aby se předešlo situacím, kdy pacient užívá dva léky se stejným složením, ale každý pod jiným názvem.

Jak správně užívat imunosupresiva?

Zcela zásadní pro bezpečnost pacienta je pravidelné užívání imunosupresiv přibližně ve stejnou dobu. Pacient také nikdy nesmí svévolně měnit dávky imunosupresiv, nebo jejich

užívání vynechat. Pokud pacienta čekají odběry krve na stanovení hladin takrolimu, užívá léky s obsahem takrolimu až po odběru, aby výsledek nebyl zkreslen. Na základě laboratorně změřené hladiny takrolimu pak lékař upravuje jeho dávky tak, aby bylo dosaženo  zamýšleného cíle terapie.

Imunosupresiva a imunosupresivní léčba – co to je, jaké mají nežádoucí účinky a kdy jsou dobré?A ve vztahu k jídlu?

Platí následující pravidla: přípravky s obsahem takrolimuse mají užívat nejlépe jednu hodinu před jídlem z důvodu dostatečného a předvídatelného vstřebání léku z trávicího ústrojí do krve a tím předcházení výkyvům hladin léku.

Prednison a mykofenolát by se měl naopak užívat po jídle. Prednison pak nejpozději do dvou hodin po probuzení, protože to napodobuje přirozený biorytmus pulzního vyplavení kortikoidů v organismu a minimalizuje nežádoucí účinky kortikoidů.

Užitím mykofenolátu po jídle se sníží riziko trávicích obtíží.

S jakými nejčastějšími nežádoucími účinky imunosupresiv se může pacient setkat?

Náročnost terapie po transplantaci s sebou bohužel přináší i vedlejší účinky léků. Je však třeba říci, že většina pacientů léčbu po nastavení udržovacích dávek jednotlivých preparátů snáší dobře, aniž by v praktickém životě pociťovali nějaká omezení.

U některých pacientů se může vyskytnout třes rukou související s užíváním takrolimu.

Dnešní medicína si umí do určité míry poradit s tímto nežádoucím účinkem tak, že lékař vybere pro pacienta lék se stejnou léčivou látkou, ale v jiném přípravku, který má speciálně technologicky upravené tablety s postupným uvolňováním takrolimu, který můžetento nežádoucí účinek zmírnit.

Někdy se může objevit problém s vypadáváním vlasů a sníženou kvalitou nehtů. Pokud se takový problém vyskytne, pacient si může v lékárně zakoupit přípravky s obsahem methioninu. Prednison může způsobit vznik akné na obličeji nebo těle.

Pokud se rozvine akné, měl by pacient používat přípravky určené pro problematickou pokožku, eventuálně navštívit dermatologa. Naopak někteří pacienti mají problém se suchostí pokožky. Opět je vhodné používání správných přípravků, které dostatečně promastí kůži a přispějí k obnově kožní bariéry.

Prednison může také vyvolávat zvýšenou chuť k jídlu, především na sladké. Zvýšení hmotnosti lze minimalizovat dodržováním zásad správné životosprávy.

Snáší se užívání imunosupresiv s očkováním?

Z povahy imunosupresivní terapie vyplývá zvýšená náchylnost k infekcím. Proto naopak doporučujeme každoroční očkování proti chřipce.

Jak je možné se s nežádoucími účinky imunosupresiv vypořádat?

Pokud na sobě pacient pozoruje změny, které by mohly souviset s užíváním imunosupresiv, je vhodné to oznámit ošetřujícímu lékaři transplantačního centra. Řadu problémů lze po dohodě zcela vyřešit, nebo je výrazně zmírnit. Nejdůležitější je dobrá spolupráce, upřímnost v diskuzi s ošetřujícím lékařem a vyvarování se svévolným úpravám medikace.

Helena Podholová

Kortikoidy a jejich vliv na zdraví. Jak zmírnit vedlejší účinky?

Kortikosteroidy jsou steroidní hormony vytvářené kůrou nadledvin. Jejich syntetická forma, kortikoidy, jsou v medicíně využívány především pro svůj protizánětlivý, imunosupresivní a protialergický účinek.

Jsou tedy používány především při stavech, kdy je potřeba tlumit nežádoucí aktivitu vlastního imunitního systému (autoimunitní onemocnění nebo chronické záněty).

Kortikoidy se podávají například v léčbě:

 • revmatoidní artritidy
 • nefrotického syndromu
 • astmatu
 • atopické dermatitidy
 • po transplantacích

Obavy z nárůstu hmotnosti

Laickou veřejností bývají velmi negativně vnímány, všeobecně rozšířená je obava z nárůstu hmotnosti. Vedlejší účinky užívání kortikoidů nejsou však omezeny jen na přírůstek hmotnosti.

Budete mít zájem:  Jak shodit pivní břicho?

Samozřejmě záleží na dávce a délce podávání kortikoidů. Čím delší užívání a vyšší dávky, tím je riziko vyšší.

Aby byly vedlejší účinky co nejvíce minimalizovány, je potřeba při léčba kortikoidy respektovat některá pravidla.

Vedlejší účinky léčby lze zmírnit

 • Zvýšená chuť k jídlu, přerozdělení tuku

Typickým projevem déletrvající léčby kortikoidy je měsícový obličej, kdy se tuk ve zvýšené míře ukládá tuk v oblasti hlavy. Dalším místem zvýšeného ukládání tuku je oblast břicha. Ruce a nohy bývají naproti tomu nápadně štíhlé.

Rada: základem je vyvážená strava s dostatečným příjmem bílkovin a zeleniny. Jako prevence hladu se osvědčuje pravidelný jídelní režim rozdělený do více denních porcí a upřednostňování „hutných“ potravin bohatých na vlákninu.

Vláknina jednak sytí, jednak konzumace potravin s vyšším obsahem vlákniny „zabere“ více času. Je rozdíl, zda si dáte k večeři hamburger z fast foodu, který sníte na 3 kousnutí, nebo si vezmete krajíc žitného chleba, misku tvarohové pomazánky a velkou kedlubnu.

K dojídání skvěle slouží zelenina, tu je vhodné mít stále při ruce.

Rada: základem je dostatečný příjem bílkovin a přiměřená fyzická aktivita. Příjem bílkovin by měl činit minimálně 1 g/kg tělesné hmotnosti/den.

Vzhledem k tomu, že řada potravin bohatých na bílkoviny je zároveň zdrojem nasyceného tuku (jeho nadbytek zvyšuje hladinu cholesterolu a přispívá k onemocnění srdce a cév), je důležité si vybírat méně tučné mléčné výrobky (vysoký obsah bílkovin a minimální obsah tuku mají skyr nebo řecký jogurt), maso jíst pouze libové a často zařazovat ryby.

 • Zadržování vody a sodíku, sklon k otokům, hypokalémie

Rada: současně s vyššími dávkami kortikoidů má být podáváno kalium (draslík) ve formě tablet. Nízká hladina draslíku je spojena s rizikem vzniku srdečních arytmií. Z potravin se zvlášť vysokým obsahem draslíku se vyznačují banány, meruňky, sušené ovoce, luštěniny, sušené houby, špenát, rajčata, rajský protlak a kečup, mák.

Vzestup krevního tlaku je následkem zvýšeného zadržování sodíku a vody v organismu.

Rada: klíčové je proto především omezení příjmu soli.

V praxi to znamená omezení solení při tepelné úpravě pokrmů a nahrazení soli kořením, bylinkami, zelenými natěmi, okyselením (jogurtem, citrónovou nebo limetkovou šťávou) nebo použitím chilli.

Zdrojem sodíku bývají i minerální vody (Poděbradka, Hanácká), je proto výhodnější pít obyčejnou vodu z kohoutku, kojeneckou vodu nebo minerální vody o nízkém stupni mineralizace.

 • Poruchy lipidového spektra 

Léčba kortikoidy vede často k vzestupu cholesterolu, a tedy i zvýšenému riziku kardiovaskulárních komplikací, zejména u pacientů, kteří se s nemocemi srdce a cév již léčí. Zvyšuje se riziko aterosklerózy a jejích komplikací.

Rada: Ve stravě je třeba omezit zejména nasycené mastné kyseliny (máslo, sádlo, kokosový, palmový olej; potraviny obsahující tyto mastné kyseliny – tučné maso, tučné sýry, smetanové mléčné výrobky, plněné oplatky, sušenky, trvanlivé pečivo) a trans mastné kyseliny (potraviny obsahující částečně ztužené tuky – oplatky, sušenky, instantní nápoje, polevy, náhražky čokolády).

Oproti tomu na lipidové spektrum dobře působí převaha mono a vícenenasycených mastných kyselin (rostlinné tuky a oleje, ryby). Pro rostlinné tuky a oleje hovoří i to, že na rozdíl od živočišných tuků neobsahují cholesterol. Na tepelnou úpravu se nejlépe hodí rafinovaný olivový, řepkový nebo rýžový olej.

Slunečnicový olej pro vysoký obsah prozánětlivě působících n-6 mastných kyselin není nejvhodnější. Na studenou kuchyni lze využít i méně obvyklé oleje, jako ořechový, lněný, konopný, dýňový, se zajímavým zastoupením příznivě působících n-3 mastných kyselin.

Na mazání na pečivo jsou nejvhodnější kvalitní margaríny, v případě hypercholesterolémie i s obohacením o rostlinné steroly a stanoly (př. Flora pro activ).

Zvýšený sklon k bakteriálním a virovým onemocněním, zvýšený sklon k mykózám.

Rada: důležité je chránit se před prochladnutím, omezit kontakt s lidmi s akutním respiračním onemocněním, každou infekci důkladně doléčit. V prevenci mykotických onemocnění může napomoci užívání probiotik.

 • Zpomalené hojení ran, vznik strií

Kortikoidy ztenčují kůži a vedou ke vzniku strií. Jako nejúčinnější v prevenci strií je pokusit se nepřibrat a po vysazení kortikoidů hubnout pomalu.

I relativně krátkodobé užívání kortikoidů (v řádu tří měsíců) snižuje tvorbu a mineralizaci kostí. O osteoporóze, jejím vzniku a léčbě jsme psali již dříve.

Rada: současně s kortikoidy musí být užíván vitamin D a vápník. Příznivě působí přiměřená fyzická aktivita.

 • Poškození zažívacího ústrojí, vznik vředové choroby žaludku

Rada: Při léčba kortikoidy mají být zároveň užívány i léky snižující kyselost tím, že snižuje tvorbu žaludečních kyselin (př. Helicid). 

Injekční léčba 1. linie

Nebojte se zůstat v první linii aneb proč je injekční léčba RS stále aktuální

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, tedy mozku a míchy. Zánět začíná na výběžcích nervových buněk, které jsou obaleny ochrannou tukovou vrstvou tvořenou myelinem.

Pokud dojde k rozpadu myelinového obalu nastupuje záhy poškození samotného vlákna a následně i celé buňky. U RS je od počátku nemoci zánět úzce spojen s neurodegenerací tj. se zánikem nervových vláken a buněk.

Onemocnění může probíhat atakovitě, kdy se RS projeví jako náhlá neurologická příhoda, která trvá alespoň 24 hodin a příznaky se postupně upravují spontánně nebo po léčbě. První ataka je označována jako klinicky izolovaný syndrom.

Choroba, která probíhá formou opakovaných relapsů (čili atak), se označuje jako relaps remitentní. Nemoc může mít i pomalý plíživý průběh od počátku nemoci (tzv.

primární progrese) nebo může pomalé horšení stavu nasedat až na několik let atakovitého průběhu (sekundární progrese), sporadické jsou maligní formy RS. Až do 90. let 20. století neexistovala specifická terapie RS a léčba zahrnovala vitaminoterapii, symptomatickou terapii a podávání imunosupresiv a kortikoidů. Kortikoidy mají stále nezastupitelné místo v léčbě akutních atak RS.

Zásadní průlom v chronické léčbě RS nastal, když byl r. 1993 publikován výsledek studie s interferonem beta-1b, kde bylo prokázáno, že léčba proti placebu snížila výskyt relapsů o třetinu. Od té doby byla prokázána účinnost na snížení počtu relapsů RS, oddálení invalidity či snížení aktivity dle magnetické rezonance (MR) mozku u řady dalších přípravků.

Nové léky na RS jsou nazývány DMD terapie (z angl. Disease Modifying Drugs). Spolu s novými možnostmi léčby bylo nezbytné nastavit jasná pravidla pro zahájení léčby a sledování její účinnosti a nežádoucích účinků. Aktuálně je léčba DMD léky vedena tzv. eskalační strategií. Léčba se zahajuje léky 1.

linie, při jejím selhání dochází k přechodu na léčbu eskalační. Jen v těžkých případech, při agresivní manifestaci RS, je možno zahájit terapii rovnou léky eskalační linie. I když je RS stále choroba nevyléčitelná, díky současným terapeutickým možnostem je vyhlídka na stabilizaci stavu a oddálení invalidity vysoká.

V přirozeném průběhu nemoci je nástup sekundární progrese (tedy postupného horšení stavu a zejména chůze) odhadován na 10-15 let. V rámci studie PRISMS-15 (pro Rebif 44) bylo prokázáno, že 86 % pacientů, kteří pravidelně užívali Rebif 44, nepotřebovalo po 15 letech choroby oporu při chůzi.

Nové léky mají příznivý efekt nejen na snížení počtu atak, oddálení invalidity, vznik nových ložisek na MR mozku, ale mají částečně i neuroprotektivní (tj. ochranný) vliv na nervový systém a zpomalují atrofii (úbytek) mozkové tkáně.

Od doby registrace prvního přípravku DMD v ČR v roce 1995 je aktuálně v roce 2017 registrováno celkem 11 léčivých přípravků. Některé nové léky mohou být účinnější, nicméně jejich efektivita je spojena s většími riziky a v neposlední řadě i s vyššími náklady na léčbu. Terapie je plně hrazena z prostředků zdravotního pojištění.

Budete mít zájem:  Vítejte ve světě pracujících zombie

Všechny studie prokázaly, že léčba by měla být zahájena co nejdříve, neboť počet relapsů v prvních 2-3 letech je důležitým prognostickým faktorem potenciální invalidity.

Iniciální léčba RS by měla být navržena po zvážení přínosů a rizik (tedy bezpečnostního profilu léku), kontraindikací konkrétního preparátu, vlivu na oddálení invalidity, množství relapsů a kvalitu života a dále musí být v souladu s úhradovými kritérii zdravotních pojišťoven.

Žádný z léků na RS se nesmí užívat v těhotenství a v době kojení (výjimkou je ve specifických případech glatiramer acetát), některé léky je nutné ukončit plánovaně týdny před potenciální graviditou, některé lze ukončit v okamžiku zjištění těhotenství. Samozřejmě se léky nedávají u pacientů se známou přecitlivělostí na obsažené látky.

Léky 1. linie

 

Jaká je tedy výhoda injekčních léků 1. linie?

Jedná se o léky s dobrým bezpečnostním profilem, nežádoucí účinky léčby jsou známé a dobře zvladatelné, nemají oddálené nežádoucí účinky ve smyslu nádorů a oportunních infekcí. Interferony jsou v ČR k dispozici přes 20 let.

Zahájení léčby interferony či glatiramer acetátem také nijak nebrání plánování otěhotnění, ani případné další eskalaci léčby při projevech aktivity onemocnění.

Injekční přípravky jsou tedy vhodné pro chronickou léčbu a jak ukázaly dlouhodobé studie, především při včasném nasazení v dostatečné dávce již po klinicky izolovaném syndromu a při pravidelném užívání mohou vést k dlouhodobému potlačení relapsů, zánětlivé aktivity viditelné na MR a zpomalení progrese neurologického postižení.

Zdroj: MUDr. Jana Volná, MS centrum Praha 2

Zpět

O lécích.cz

Dotazy týkající se možnosti vzájemného ovlivnění současně užívaných léků a informace o nežádoucích účincích léků.

Dobrý den, ráda bych se informativně zeptala, zda-li antikoncepce Bonadea může mít snížený účinek při užívání léků na nachlazení (Mucosolvan, Acylpyrin, Stoptussin, ACC…). Případně jaké léky na nachlazení účinek antikoncepce nesnižují. Předem velmi děkuji za odpověď.

Dobrý den,

u volně prodejných léků a dalších podpůrných přípravků pro léčbu nachlazení selhání uvedené antikoncepce nehrozí. Selhání účinku antikoncepce BONADEA připadá v úvahu např.

pokud by bylo ‚nachlazení‘ vážného rázu a lékař by nasadil na bakteriální infekci antibiotika. Při vyzvedávání léků na recept se proto vždy v lékárně informujte, zda předepsané léky neovlivňují účinek Vaší antikoncepce.

Další léky vázané na recept, které interagují s přípravkem BONADEA, jsou uvedeny také v příbalovém letáku antikoncepce.

Z volně prodejných přípravků snižují účinek Vaší antikoncepce čaje nebo doplňky stravy s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum).

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den,j aký vliv na organizmus má dlouhodobé – cca 10let užívání tohoto léku? Děkuji.

Dobrý den,

v přípravku MABRON je léčivá látka tramadol. Na tramadol existuje mezi pacienty velmi rozdílná vnímavost. Jiné projevy mívají obvykle starší lidé a jiné mladší dospělí. K typickým vedlejším účinkům tramadolu patří žaludeční nevolnost, zácpa, sucho v ústech, návaly, bolení hlavy, ospalost nebo naopak přílišná bdělost a točení hlavy.

Vyjmenované účinky se nemusí projevit všechny a typické je také, že se mohou po nějaké době užívání ztratit. Některým lze předcházet: Aby se zabránilo nevolnosti, je lépe lék užívat po jídle. Jako prevence zácpy se současně užívá vláknina, případně přípravek s laktulózou. Pokud však dlouhodobě přetrvávají vedlejší účinky ‚na mozek‘ (silný útlum, poruchy spánku, motanice apod.

) má lékař možnost předepsat analgetikum s jiným složením.

Přes výše uvedené představuje tramadol významnou látku, která řadě pacientů s bolestmi vyhovuje, protože se jeho analgetický účinek dá velmi dobře optimalizovat správným dávkováním a kombinací s dalšími vhodnými analgetiky. Pokud uvažujete o nutnosti zvýšení analgetického účinku, poraďte se s Vaším lékařem, jaké dávky jsou u Vás vhodné a která analgetika u Vás přicházejí v úvahu.

Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné užívat kozlík lékařský současně s kortikoidy. Děkuji.

Dobrý den,

kozlík lékařský můžete bez problému užívat současně s kortikoidy. 

Kozlík lékařský není vhodné užívat současně s přípravky, které mohou tlumit nervový systém – léky k léčbě deprese, nespavosti, epilepsie, léky k uvolnění svalů, některé léky k léčbě alergie a také alkohol. Kombinace může zvýšit tlumivý efekt uvedených léčiv. 

pěkný den,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda antibiotikum Clarithromycin-Teva nějakým způsobem ovlivňuje účinnost antikoncepce Katya. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

kombinace uvedeného antibiotika a hormonální antikoncepce nevyžaduje žádné opatření, nedochází zde k interakci, účinnost antikoncepce není ovlivněna.

Problém by mohl být jen při výskytu průjmu, který se může objevit při užívání antibiotika. V tomto případě je pak nutné použít další nehormonální metodu antikoncepce (např.

kondom) a pak ještě týden po vysazení antibiotika využívat další metody antikoncepce.

Účinnost antikoncepce mohou snižovat penicilinová antibiotika (Ospen, Augmentin, V-PNC, Curam..), některá cefalosporinová antibiotika  (Zinnat, Xorimax…).

Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, rád bych získal informaci, zda je nějaký volně prodejný lék proti bolesti, který je možno užívat současně s Warfarinem. Děkuji.

Dobrý den,

z volně prodejných analgetik by pro Vás přicházely v úvahu jen přípravky s obsahem paracetamolu.

U pacientů užívajících současně warfarin je možné bezpečně podávat paracetamol v dávce 500 mg, kterou je možné zopakovat nejdříve po šesti hodinách – t.j. do celkové dávky nepřekračující 2000 mg paracetamolu za 24 hodin.

Pokud je nutné užívat paracetamol pravidelně déle než 1 týden, pak je vhodné zkontrolovat u lékaře krevní parametr INR.

Účinek paracetamolu můžete zvýšit užíváním přípravků s kofeinem, případně s guaifenesinem. Tyto dvoj- nebo trojsložkové volně prodejné přípravky jsou v lékárnách běžně k dispozici. O nasazení výše uvedených léčiv nezapomeňte informovat Vašeho lékaře, aby Vámi zakoupená léčiva bral při dalším rozhodování o léčbě v úvahu.

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den. Zjistila jsem, že moje dcera žijící již delší dobu v cizině, užívá lék XANAX, trpí prý úzkostnými stavy. Co mě trápí, zjistila jsem po přečtení příbalového letáku, že není doporučeno kojit, což moje dcera činí již rok. Tvrdí, že to má povolené od gynekologa i pediatra. Nevím co si mám o tom myslet, v každém případě mi to dělá velké starosti. Prosím o Váš názor. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud je nutná dlouhodobá léčba úzkostného stavu doporučená lékařem, pak je možné přípravek XANAX (léčivá látka alprazolam) užívat i při kojení. Nebylo prokázáno, že by přípravek XANAX závažně ovlivňoval kojené dítě.

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li antibiotika Azitromycin Sandoz 500 mg ovlivňují antikoncepci Bonadea? V příbalovém letáku jsem nenašla o tom zmínku, a proto se radši ptám. Nechci abych něco podcenila. Předem děkuji za odpověď.

 • Dobrý den,
 • přípravky s azithromycinem nesnižují účinnost tabletové antikoncepce.
 • S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, mám dotaz. Moje dcera má Crohnovu chorobu a dostala 2 x 20 mg Prednisonu ráno, ale také má 3 měsíčního chlapečka, kterého plně kojí. Gastroenteroložka jí řekla, že Prednison při kojení nevadí, že přechází do mléka jen minimálně, na Internetu jsou informace značně rozporuplné, prosím o Váš odborný názor. Děkuji.

Dobrý den,

léčba Crohnovy choroby je bohužel nezbytná i během kojení, chápu Vaše obavy.

Účinný metabolit Prednisonu tzv. prednisolon přestupuje v malém množství do mateřského mléka. Maximální koncentrace v plazmě dosahuje za 1-2 hodiny po podání. Za 3 hodiny po podání klesne jeho koncentrace v plazmě na polovinu.

Budete mít zájem:  Zvětšená Nosní Mandle Příznaky?

Doporučuje se tedy, aby miminko bylo ovlivněno co nejméně, kojit nejdříve za 3-4 hodiny po podání přípravku. Při ranní dávce nad 20mg se doporučuje kojit spíše až za 4h po podání léku. Dle předpokládané doby kojení si naplánovat užití ranní dávky léku a nebo si nachystat na ráno odstříkané mléko.

Pěkný den,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda u užívání kapek Aktiferrinu u kojence má být nějaký časový odstup u krmení kojeneckou formulí a užitím Aktiferrinu? Mohu dát Aktiferrin najednou společně s kojeneckým mlékem, aniž by se snížilo vstřebávání železa? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

určitě je vhodnější Aktiferrin kapky podávat na lžičce nebo v injekční stříkačce s kojeneckou vodou nebo ovocnou šťávou mezi dvěmi kojeními.

Pokud je tato aplikace problematická nebo je přípravek hůře snášen, lze podávat i na lžičce s odstříkaným mlékem či kojeneckým mlékem. Sníží se ale částečně vstřebatelnost železa.

Pak je asi vhodnější nechat předepsat Maltofer kapky. Zde je železo vázáno v komplexu a nedochází tak k interakcím se složkami potravy.

Počítejte s tím, že železo obvykle tmavě zbarví stolici, může se objevit zácpa.

Pěkný den,Mgr.Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, před 14 dni jsem dobrala píchaný penicilin, chtěla bych se zeptat jak dlouho se musím chránit jinak a jaká je pravděpodobnost otěhotnění při nechráněném pohlavním styku při pravidelném užívání antikoncepce. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud užíváte pravidelně hormonální antikoncepci, nemusíte se otěhotnění obávat ani při injekční aplikaci penicilinu, zvláště, pokud již byla jeho aplikace ukončena.

S pozdravemMUDr. M. Fanta, PhD.

Zobrazit odpověď

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou: čtvrtý den užívám přípravek Fromilid 500. Pozítří musím jít na svatbu a zřejmě budu nucen k nějakému přípitku. Obecně vím, že antibiotika se s alkoholem nesnáší. V příbalové informaci se výslovně nezakazuje. Jak si mám počít? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

za předpokladu, že jsou Vaše játra v pořádku a neberete jiné léky, jejichž kombinace je s klaritromycinem (FROMILID) problematická (viz příbalový leták), můžete požít malé množství alkoholu – např. přípitek. Větší množství alkoholu by však v kombinaci s užíváním klaritromycinu mohlo játra přetěžovat.

S pozdravemMgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli můžu požívat alkohol, popřípadě v jakém množství, jestliže si každe ráno injekčně aplikuji Zibor 3500 IU. Děkuji.

Dobrý den,

alkohol neovlivňuje účinnost přípravku Zibor. Vzhledem k tomu, že jste v léčbě určitých zdravotních obtíží, je vhodné konzumovat alkohol pouze v rozumném množství.

Nevím, jaké případně užíváte další léky, zda jsou v pořádku jaterní testy a podobně. Obecně jedno pivo či sklenice vína není problém.

V případě, že by jste v další fázi léčby přecházel na přípravek Warfarin, pak u této léčby už je alkohol problém.

Pěkný den,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda antibiotika Xorimax snižují učinek antikoncepce Lindinette a pokud ano jak dlouho po skončení léčby se má používat i jiná ochrana. Děkuji za odpověd.

Dobrý den,

při užívání uvedeného typu antibiotika je nutné použít další nehormonální metodu antikoncepce (např. kondom). Antibiotikum vede k narušení normálního osídlení střeva bakteriemi a může být sníženo vstřebání hormonů antikoncepční tablety. Je doporučeno ještě týden po vysazení antibiotika používat další metody antikoncepce.

s pozdravem,Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, dnes jsem začal užívat antibiotika KLACID SR 500mg… Mohu normalne jist v prubehu lecby mlecne vyrobky? Popripadne je nejake omezeni na jidlo co se na tyto tabletky nesmi…? A kavu lze take konzumovat? Mockrat dekuji za vase odpovedi.

Dobrý den,

ano, můžete se stravovat zcela normálně, vstřebávání účinné látky tohoto antibiotika není ovlivněno potravou, kávou a podobně. Antibiotikum užívejte v pravidelnou denní dobu po jídle, řádně zapijte. Při léčbě antibiotikem není pouze vhodnékonzumovat alkoholické nápoje.

V průběhu léčby lze doporučit podávání probiotik (nejlépe  alespoň se 4h odstupem od antibiotika). Jsou vhodnou prevencí zažívacích obtíží (průjmy, bolesti břicha..), které se mohou při léčbě antibiotiky objevit.

Mgr. Lada Mrázková

Zobrazit odpověď

Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení proč se s lékem QUETIAPIN MYLAN 25 MG nesmí pítgrapefruitová šťáva. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

při užívání quetiapinu je dobré se vyvarovat nejen pití grapefruitové šťávy, ale i konzumaci grapefruitového ovoce. Látky obsažené v grapefruitu mohou zvýšit koncentraci quetiapinu v krvi, a tím i nebezpečně zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků quetiapinu.

Informacím o vzájemném působení léků s jinými látkami je věnováno i poslední číslo InfoLISTŮ, viz http://www.olecich.cz/infolisty-lekove-interakce-vzajemne-pusobeni-leku-a-dalsich

S pozdravem,Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, pane doktore, může má 3letá dcera uživat společněe Sumetrolim sirup a Aerius peroralni roztok?

Dobrý den,

společné užívání uvedených léků je možné. Nezbytné je však dodržovat časové rozpětí podávání obou léků. Určitě nepodávejte oba léky současně. Mezi podáním jednoho a druhého léku by měl být vždy rozestup nejméně 1-2 hodin.

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Zobrazit odpověď

Dobrý den,ráda bych Vás poprosila o radu,zda-li muzu vzít lék ibalgin 400 a sirup mucosolvan pro dospělé za sebou s nějakým časovým odstupem? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

kombinace těchto léků se nevylučuje, při užívání není potřeba žádný časový odstup.Ibalgin 400mg užívejte maximálně třikrát denně 1 tabletu po jídle. Mucosolvan sirup pro dospělé dvakrát denně 10ml, druhou dávku nejpozději do 17 hodin.

S pozdravem, Mgr. Roman Staszko

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se může užívat V – Penicilin 750 mg a Femibion 800 a jak dlouho po dobrání antibiotik počkat s otěhotněním? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

uvedenou kombinaci můžete užívat společně. Čekat s otěhotněním nemusíte vůbec, penicilinová antibiotika je možné užívat i během gravidity.

S pozdravemMUDr. M. Fanta, PhD. 

Zobrazit odpověď

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda musím brát Euthyrox pouze půl hodiny před jídlem ráno, anebo zda ho mohu brát třeba i večer 2 hodiny po jídle. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

bohužel je důležité, abyste dodržela u užívání obě stěžejní pravidla – t. j. brát hormony štítné žlázy nalačno a ráno. Podávání večer je nevhodné kvůli aktivačním účinkům na metabolismus.

S pozdravem,Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Dobrý den, jsem v 30. týdnu těhotenství, od lékařky mám předepsáno užívat 2 tablety Maltoferu denně. V příbalovém letáku je uvedeno, že tablety se mohou užívat společně s jídlem nebo ihned po něm. V čem se ale informace mé lékařky a lékarnice vydávající mi tento lék liší, jsou omezení užívání ve smyslu mléčných výrobků.

Můj dotaz tedy zní – mohu Maltofer užívat, když je součástí mé stravy právě mléko nebo jiný mléčný výrobek, nebo by měly uplynout cca 2h od doby, kdy jsem mléčný výrobek požila a teprve pak mohu užít Maltofer jako je tomu např. u Tardyferonu. Jde mi o to, aby se Maltoferu vstřebalo co nejvíce.

Děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemnný den.

 1. Dobrý den,
 2. mléko, mléčné výrobky, případně přípravky s vápníkem nebo dalšími minerály samozřejmě jíst můžete, ale platí omezení, že je potřeba dodržovat dvouhodinový odstup od užití přípravku se železem.
 3. S pozdravem,Mgr. Jana Holfeuerová

Zobrazit odpověď

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector