Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tížíŽivotní pohoda začíná uvnitř

Doba, ve které žijeme klade stále vyšší požadavky na naší komplexnost a výkonnost a to způsobuje vnitřní chaos a stres, neboť, ruku na srdce, je pro nás nepřirozené zvládat vše. Tímto ohromným chaosem trpí nejen naše tělo, ale také náš vnitřní svět – naše duše. Jsme nuceni čelit každodenním tlakům, máme spoustu povinností a čas je pro nás tou nejdražší komoditou. V honbě za lepším životem se často dostáváme do stavů vyhoření, úzkosti, deprese a mnohých bolestí těla, neboť jsme zapomněli na nás samotné. Co potřebujeme k tomu, abychom v klidu zvládali svůj dnešní život, cítili se dobře po těle i po duši a měli prostor pro to, splnit si své sny? 

Podle průzkumů přibývá lidí s depresemi a úzkostmi. Stále více lidí hůře čelí stresu, který je neoddělitelnou součástí života činorodého člověka současnosti.

Dnešní západní medicína nabízí jako řešení antidepresiva, která však pomáhají potlačovat příznaky, ale sami o sobě jsou nedostačující, neboť neodstraňují příčiny problémů.

Ty nejčastěji pramení z kvality našeho rozhodování, ve schopnosti motivovat se k naplňování cílů, s naším žebříčkem hodnot v konfrontaci s jakýmsi celospolečenským (většinovým) žebříčkem a v neposlední řadě s nedostatečným sebepoznáním a péčí o náš život.

Na Wikipedii jsem si přečetla, že duševní hygiena, která je neoddělitelnou součástí našeho zdravého plnohodnotného života, je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům.

Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíce uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu.

Má člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím, a pokud již nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat.

To mě přivedlo na otázku, co vše tedy náleží do duševní hygieny a zda-li se to dá jednoduše shrnout do pár bodů v článku místo tlusté knihy. A výsledek je tu.

Sebepoznání – Poznat sám sebe znamená uvědomit si své silné a slabé stránky.

Silné stránky

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Může se stát, že narazíte ze strany svých nejbližších na skepsi vůči vaší snaze pracovat na tom, co vás baví, neboť o tom mohou mít a do jisté míry také mají, své vlastní představy a vychází ze svých zkušeností. Takové jednání je však stále láskyplné. Mají obavy o vaše „bezpečí“ a budoucnost. Je třeba jejich názor respektovat a být schopni vzájemné otevřené komunikace a naslouchání. Zároveň je nutné vzít plnou zodpovědnost za směřování vlastního života. Když vaše okolí uvidí, že jste šťastní v tom, co děláte, obavy se rozplynou. Rodiče a přátelé si nepřejí nic jiného, než vaši samostatnost, spokojenost a úspěch, i když vám to nechtě mohou často znesnadňovat.Nejsou to překážky, jsou to výzvy a zkoušky vašeho odhodlání a odvahy.

Je třeba si uvědomit fakt, že při realizaci náročnějších a dlouhodobějších cílů, nutně dochází k „chybným“ rozhodnutím, pádům a dílčím neúspěchům. Ty však vedou k získání nutných zkušeností, bez kterých si jen těžko můžeme představit naše zrání a budoucí úspěch.

Nebojte se stanovovat si velké a náročné cíle a plnit si své sny, je to pramen našeho života. Mnohdy se stane, že na cestě k cíli dojde k jeho změně. Někam nás to posune, jsme zkušenější, umíme se lépe a lépe rozhodovat. Pokud si náročný (dlouhodobý) cíl rozložíme na jednotlivé dílčí kroky, přispěje to k jeho dosažení.

Není malých cílů a kdo chce uspět ve svých největších snech a realizovat je, musí se pro ně opravdu vnitřně rozhodnout, systematicky na nich pracovat a dovolit toku života se nechat unášet a podnikat nové a nové kroky, které nejsou zdrženími, ale nutným důležitým postupem vpřed.

Trvání si na svém a na původní představě, je brzdou, která vás od cíle odchýlí a vy se pěkně vydáte ze všech svých sil a dalších zdrojů, bez výsledku. Nechte vše plynout a spolupracujte, dělejte reálné kroky a činy a zároveň se nechte vést.

Nelpěte na podobě finálního cíle, postupu jeho cesty nebo časové rovině, vše se děje ve váš prospěch a je vám učitelem.

Slabé stránky

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Nejlepším katalyzátorem strachů a slabin jsou vztahy. Čím jsou bližší, tím je zrcadlo silnější a přináší skvělé „Wow“ momenty, stejně jako ty vyčerpávající „Už to nevydržím“ momenty. K tomu, abychom mohli znát pravdu o druhých, však nejdříve musíme poznat pravdu o sobě samých. Ten, kdo je schopen hledat příčiny neshod uvnitř sebe a přestane obviňovat druhé, ten má jistotu, že se mu nebudou již takové typy vztahů opakovat. Své vztahy přestane vnímat jako problematické, neboť změní sebe a svůj přístup nebo je v míru a smíření opustí.

Pokud vás na vaši stinnou stránku upozorní více lidí na sobě nezávislých, s největší pravděpodobností je to pro vás důležitá informace, se kterou byste měli pracovat nebo si ji minimálně v klidu vyslechnout a popřemýšlet o ní. Do takových rozhovorů se však pouštějte jen se svými opravdu blízkými přáteli a rodinou, kteří vás nebudou mít tendenci citově manipulovat.

Tak jako posilujeme a pilujeme naše silné stránky, tak pracujeme na oslabování a postupném odstranění našich slabin, byť nejspíš stále nějaké mít budeme.

Odstraňování slabin nebo nám neprospívajících návyků je těžké, vyžaduje pevné rozhodnutí a vůli a zpočátku se objeví nelibé pocity, kdy se naše ego vzpouzí.

Důležité je to projít, skousnout to, přiznat si to a jít dál – neurážet se, nebojovat, neházet zodpovědnost na druhé, to nikam nevede.

Myslete na to, že odstraňováním slabin vlastně posilujete své silné stránky, vítáte dobro ve svém životě, i když to bolí. Vaše slabiny jsou často překážkou v posilování silných stránek a tedy i realizaci našich cílů.

Pomáhejme si navzájem. Podporujme to, když vidíme někoho na sobě pracovat. Snažme se pochopit slabiny ostatních a pokud o to stojí, nabídněme jim pomoc. Budeme pak společně žít ve více motivujícím a harmonickém prostředí.

Často se stává, že silné dobré stránky jsou vykoupeny silnými špatnými, hodně lidského potenciálu pak přijde nazmar. Hledejte rovnováhu a pracujte na ní.

Jedna věc je, jak nakládáte se svými silnými a slabými stránkami vy sami. Druhá věc je, jak nakládáte se silnými či slabými stránkami druhých (respektive jak nakládají s vašimi silnými/slabými stránkami druzí).

Obrazem toho bude vždy stav společnosti – kvalita vztahů v ní.

Vzhledem k vysokému počtu rozvodů, rozchodů, neúplných nebo dysfunkčních rodin, se jeví práce se silnými a slabými stránkami nás a ostatních, jako neuspokojivá.

Poznávání našich silných a slabých stránek a práce na nich nás přibližuje nejen k naší podstatě, ale také k ostatním lidem a porozumění našemu životu.

Budete mít zájem:  Příznaky Blížícího Se Přechodu?

Správná životospráva je alfou a omegou našeho života.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Spánek, relaxace, aktivita, stravování – to jsou základní pilíře životosprávy.

Je dobré si uvědomit, že tyto pilíře spolu souvisí a kvalita jednoho ovlivňuje kvalitu druhého. Bez dostatečné aktivity, odpočinku a kvalitního jídla nebude kvalitního spánku. Stejně jako bez dostatečného spánku nebude kvalitní aktivita, chuť k jídlu (trávení) atd. Pojďme si uvést některé základní informace.

Spánek

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

To je nejlépe využít aktivním odpočinkem, tedy pohybem dle vašeho výběru a spánkem alespoň 8, u někoho i 9 hodin. Nejlepší je stihnout alespoň hodinu, nejlépe dvě, ještě před půlnocí, kdy je spánek nejzdravější. Pohyb nám umožní lépe odbourat stres a napětí z těla, usnout a kvalitně spát. Pokud nám povaha našeho zaměstnání neumožňuje kvalitní spánek (např. pracujeme v noci), nezbývá nám, než střídat období klidu s obdobím většího pracovního vypětí. Pokud máme dostatek spánku, můžeme si tu a tam dovolit nějaký ten exces v podobě spánkového deficitu.

Chcete-li se namotivovat na pohyb a poznat funkční cvičení, které vám posílí a protáhne tělo a zrelaxuje mysl, navštivte sekci Pohyb. Naleznete zde cvičení na doma, jógová cvičení, cviky na bolesti zad a mnoho užitečných informací.

Odpočinek – relaxace

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Je to v podstatě jakákoliv aktivita nebo bdělé „lenošení“, která nevytváří přímý zisk – sledování filmu, četba, pohrání si s dětmi, posezení s přáteli, … Každopádně zisk tvoří nepřímo, protože nám umožňuje dosáhnout psychické stability. Odpočinek je odměnou za vykonanou práci a je třeba opět dodržovat rovnováhu. Zároveň je to prostor pro budování a udržování vztahů s ostatními.

Odpočívejte a relaxujte bez výčitek!

Desetkrát pro detox: Pomůže tělu i vaší psychice

Křičí na nás z novinových titulků i internetových článků pravidelně dvakrát do roka. Mnohým čtenářům pak připadá, že se jedná pouze o jakýsi módní trend či celosvětovou kampaň. Za slovem detox se však skrývá i něco víc. Pomůže vám tělesně i fyzicky. Tedy pokud je proveden správně.

Možná se i vám hlavou honí myšlenka, že byste tu očistu organismu vyzkoušeli, jen si pořád ještě nejste jistí, jaké výhody vám přinese. Tady jsou.

Vyčistí vaše tělo od toxinů

Dlouhodobé vystavení toxickým látkám (škodliviny ze znečištěného ovzduší, konzervanty v potravinách i kosmetice, pesticidy, těžké kovy i průmyslové odpady) negativně ovlivňuje metabolismus, imunitní systém, a dokonce i naše chování. Tyto toxiny jsou uloženy v tkáních i buňkách celého těla včetně mozku po mnoho let a způsobují řadu onemocnění.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Škodliviny, které naše tělo přijme z ovzduší či potravin, mají za následek spousty nemocí.

Zabrání chronickým nemocem

Environmentální toxiny jsou mimo jiné zodpovědné za některá neurologická, kardiovaskulární i nádorová onemocnění a zvyšují riziko mrtvice.

Lidské tělo má sice ve svém genetickém kódu zabudovanou schopnost takzvané vlastní regenerace, která by se s podobným nebezpečím měla hravě vypořádat, ale tento systém je v dnešní době neustále přetížen.

Pokud svému organismu naordinujete několikadenní detox, pomůžete mu s jeho přirozenou potřebou škodliviny odbourat.

Upgraduje imunitní systém

Zhoršená imunita nás činí zranitelnými vůči chřipce i nachlazení, kterým podléháme obzvláště na podzim. Pravidelná detoxikace posiluje imunitní systém a potlačuje infekce.

Nastartuje metabolismus

Nedaří se vám zhubnout? Špatné spalování tuků mohou mít na svědomí opět zmíněné toxiny. Detox nastartuje metabolismus a dá organismu možnost odplavit přebytečné tukové buňky ven z těla.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Detox nám zlepší imunitu, nastartuje metabolismus a díky tomu se můžeme dát snáze do formy.

Zpomalí stárnutí

Přebytek volných radikálů a těžkých kovů částečně zodpovídá i za předčasné stárnutí. V průběhu očisty se zvýší vstřebávání živin včetně antioxidantů a vitamínů, které pomáhají bojovat s oxidačním stresem.

Zlepšuje kvalitu života

Tělo, které je zaplaveno nebezpečnými toxiny, logicky nemůže moc dobře fungovat. Bolesti kloubů i hlavy, poruchy trávení, nespavost či nedostatek energie jsou pak na denním pořádku. Nejenže tyto problémy v důsledku detoxikace zmizí, ale může se zlepšit i paměť a zmírnit deprese.

Zvyšuje energii

Po detoxu budete mít více duševní, fyzické i emoční energie. Zkvalitní se vám spánek a s tím se zároveň o několik hodin sníží jeho potřeba.

Zlepšuje kvalitu pokožky

Nekontrolovatelné diety ovlivňují i stav vaší pokožky. Absolvování očisty sestavené ideálně od výživových poradců posílí vlasy i nehty, zlepší akné a rozzáří pleť.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Po absolvování očisty bude ve vašem těle nastolena rovnováha.

Duševní a emoční vyrovnanost

Jakmile bude ve vašem těle nastolena rovnováha, dojde k výraznému posunu duševní i emoční hladiny. S čistou hlavou zvládnete i nemožné. Budete se lépe i jasněji rozhodovat a některé problémy se už nebudou zdát neřešitelné.

Obnoví rovnováhu vašeho těla

Naše trávicí, nervové i hormonální systémy byly navrženy tak, aby spolupracovaly. Jen tak můžeme docílit optimálního zdraví. Jakmile je přetížíme škodlivými toxiny a nezdravými potravinami, nemohou pracovat správně. Detox nastolí našemu tělu rovnováhu, aby mohlo opět prosperovat.

Jak vidíte, detoxikace má celou řadu pozitivních účinků. Aby však byla očistná kúra provedena správně, vsaďte na rady výživových poradců a zapojte se do programu UGO Očista, který pro vás právě nyní připravují opravdoví profesionálové. Více o UGO Očistě se dozvíte přímo zde.

Jak se zbavit špatných myšlenek, Odpustit, nebo zapomenout?

Vyčítavé a shazující myšlenky by byly užitečné snad pouze pro zločince, aby se zlepšili ve svém chování, ale běžné lidi spíše likvidují, ponižují a ubírají jim energii Je proto dobré, s černými depresivními myšlenkami bojovat. Poradíme Vám některé nejúčinnější způsoby.

Jak BÝT OSVOBOZEN od MYŠLENEK

Každý si může vybrat, který vyhovuje zrovna jeho povaze. Silný podnět Vás zarazí a myšlenky už nebudou mít takovou váhu.

 • Ведь им говорили – и не только вы, – что за ними ведется постоянное наблюдение.
 • Domácí opravné prostředky na odstranění ekzému
 • Jak se zbavit negativních myšlenek (s obrázky) – wikiHow
 • Režim proti stárnutí pro depresi koncem let
 • Vrásčitý růžový olej na obličej
 • Negativní myšlenky: Vyzrajte na ně jednou provždy | mskssnina.sk
 • Jak zahnat špatné myšlenky? Speciálním cvičením | icz

Můžete zkusit také silný bolestivý podnět – můžete se například štípnout. Technika strastiplného času Pokud se zeptám člověka s depresí, jak často ho depresivní myšlenky napadají, řekne že pořád.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Tato technika se snaží obelstít psychiku a vyhrazuje černým myšlenkám přímo jejich výsostný čas. Pokud Vás budou v průběhu dne obtěžovat černé myšlenky, odkážete je že tomuto se budete věnovat odpoledne nebo večer v přesně určeném jak se zbavit špatných myšlenek.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Bude to Váš strastiplný čas. V tomto čase, doporučuje se půl hodiny, se pohodlně usadíte a budete e schválně snažit vzpomenout si a jak se zbavit špatných myšlenek o co nejvíce černých myšlenkách. Povinně denně až pokud myšlenky nezmizí.

Budete mít zájem:  Jak Dlouho Trvá Léčba Chlamydií?

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Sami uvidíte, že i když se snažíte hodně, nejde o černých myšlenkách přemýšlet ani půl hodiny. Prostě Vaši myšlenku dokonale proberete a dotáhnete do až absurdní katastrofy.

 • Recenze na přírodní krém proti stárnutí
 • Richard Rohr Stává se vám často, že se jako posedlí zaobíráte různými černými scénáři možného vyústění chodu věcí ve vašem životě?
 • Jak se zbavit myšenek a pocitů – wikiHow
 • Jak zahnat špatné myšlenky?
 • Když vás tíží černé myšlenky: jak překonat závislost na negativním myšlení
 • Přinášíme tahák, jak po psychické stránce upustit páru.
 • Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží – mskssnina.sk
 • Rodina a domov Negativní myšlenky: Vyzrajte na ně jednou provždy Jsem tlustá, stará, mám vrásky, nikoho nezajímám, jsem na nic.

Do takové, až se tomu budete smát. Když tak můžeme přistupovat k druhým, přistupme takto i k sobě.

5krokový návod pro týdenní celostní očistu: tipy pro odlehčení těla, mysli a duše (včetně TOP zdrojů motivace)

O tom, jak se budeme cítit zítra, za měsíc nebo za rok, rozhodujeme svými myšlenkami, postoji a akcemi již dnes.

Zdraví je výsledkem rovnováhy mezi všemi oblastmi našeho života – zdravým tělem, jasnou myslí, harmonickými vztahy, uvědoměním si propojenosti s Celkem a dostatečným prouděním životní energie (v psychosomatice se tyto oblasti označují zkratkou: bio – psycho – socio – spirit – energy[1]).

Čas od času je namístě udělat si ve svém životě pořádek a zamyslet se, jak všechny tyto oblasti života uvést do souladu. Ideálním nástrojem je očista. Ale jenom taková, která bere v úvahu všechny složky, na nichž závisí naše zdraví.

Takovou očistou je celostní očista.

Stáhněte si náš inspirativní e-book, který vám pomůže s proměnou vaší mysli na výživnou oázu.

Stáhnout

Proč právě celostní očista?

 • Protože zdraví vnímáme komplexně.
 • Jedině očista, která má přesah do všech pro zdraví důležitých rovin, má skutečný očistný účinek.
 • Protože víme, že pokud se člověk zaměří jen na úpravu jídelníčku, ale zrak mu pořád klouže po displeji chytrého telefonu nebo v sobě drží delší dobu zlost na svého/svou ex, jen těžce pocítí skutečné benefity (jarní) očisty.

Sepsali jsme tipy pro očistné techniky, které vám pomůžou uvést do souladu všechny roviny zdraví. Můžete se těmito tipy inspirovat a sestavit si svůj vlastní plán pro celostní očistu. Vyberte si z každé oblasti to, co vás nejvíc zaujme.

Docílíte tak toho, že vás to bude bavit. A taky si přečtěte články nebo rozhovory, na které odkazujeme, abyste neztratili motivaci. Některé očistné techniky je možné provádět doma, jiné vyžadují časovou či finanční investici.

Množství z nich jsme sami okusili, a proto se jedná o ověřené tipy.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Kde začít a kolik času potřebujete?

Stojíme nohami na zemi – rozumíme, že drtivá většina moderních lidí se nemůže jen tak sbalit na měsíc, odjet do ústraní, meditovat a absolvovat desítky očist, které nabízí TČM, ajurvéda a jiné alternativní přístupy ke zdraví.

Navzdory množství každodenních povinností toho však pro sebe můžeme udělat hodně. Každým dnem se můžeme přiblížit ránu, kdy vyletíme z postele plní energie a síly do nového dne, kterým nás život obdařil. Jedinou překážkou je naše vlastní motivace.

Pro začátek popřemýšlejte o tom, kolik dnů byste chtěli věnovat své celostní očistě. Doporučujeme minimálně týden, abyste měli možnost porovnat to, jak se cítíte před a po celostní očistě.

Jak tedy může váš týden celostní očisty vypadat?

Fyzický aspekt zdraví: očista (detox) fyzického těla

Očista fyzického těla je tématem vhodným tak na knihu (nebo více knih), nikoliv na blogový post. Proto se zaměřím na ty (z mého uhlu pohledu) nejzajímavější přístupy k očistě fyzického těla.

1. Úprava jídelníčku

Pokud bychom měli shrnout obecná výživová doporučení, na nichž se shodne většina specialistů na detoxikaci, pak by to byla tato:

 • vynechat maso, laktózu, lepek a cukr
 • zvýšit přísun vody a bylinných čajů (víc o bylinách vhodných k jarní očistě se dozvíte v článku: Poznej ty nejlepší zdroje, jež ti k jarní očistě nabízí příroda)
 • zvýšit přísun syrového ovoce, zeleniny, vlákniny a veganských pokrmů
 • pravidelně pít zelené smoothies
 • doplnit svůj jídelníček o pravidelnou konzumaci zelených super potravin – chlorella, spirulina, mladý ječmen a jiné
 • omezit chemii jak v potravě, tak v kosmetice (sprchový gel, kondicionér, voňavka, sprej, aviváž… spousta produktů, na které jsme si zvykli, ale bezprostředně je nepotřebujeme)

O zázračných účincích zelených potravin jsme psali v článku: Představujeme pilíře pevného zdraví: zelené potraviny. Máme skvělé zkušenosti s konzumací chlorelly, kterou někdy přidáváme i do zelených smoothies.

2. Půst

Pro ty lidi, jejichž standardem je zdravá strava po celý rok, je z hlediska očisty (nejen fyzické, ale taky psychické a duševní) zajímavější několikadenní půst doplněný o tyto praktiky:

 • šankaprakšalána – očista zažívacího systému pomocí pití slané vody
 • klystýr – očista tlustého střeva a
 • očista jater pomocí pití oleje s citrónovou šťávou

Půst je mnohem náročnějším procesem a vyžaduje starostlivou přípravu. Jde o velice efektivní léčebnou metodu. Proto si tuto problematiku poctivě nastudujte. Půst je metoda, která přesahuje úroveň fyzického těla a působí taky na úrovni mentální a spirituální. Doporučuji knihu od autora Dr. R. Dahlke: Velká kniha půstu nebo Transformační síla půstu od autora S. H. Buhner.

Víc o mnohoúrovňových účincích půstu si můžete přečíst v rozhovoru s Dr. Hájkovou: Půst je dlouhá cesta k sebepoznání.

3. Pohyb – přirozený trénink, běh v přírodě a vědomý sport

Sportujte tak, aby vás pohyb bavil a byl pro vás přirozeným zdrojem radosti a euforie. Běhání na běžícím pásu a zvedání činek v sterilním prostředí fitka zabalilo již tisíce lidi. A vědí proč. Ten pocit, když se proběhnete svěžím lesem nebo si zacvičíte na venkovním hřišti obklopeni zelení, je zcela osvobozující. Jaro je pro to jako stvořené, tak proč to nevyužít?

Jsme velkými fanoušky metody přirozeného tréninku v přírodě. A víme, že je nás pořád víc a víc. Slunečno, zamračeno nebo jarní déšť – když si jednou zamilujete přirozený pohyb venku, počasí nehraje žádnou roli a trénujete i pod mostem nebo pod stromem.

 • Jednou z nejúžasnějších motivací, po které můžete sáhnout, je kniha Zrozeni k běhu od autora Ch. McDougalla, jež ve vás probudí šílenou touhu běhat.
Budete mít zájem:  S optimismem na depresi nechoďte

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Psychický aspekt zdraví: Očista mysli

1. Mentální detox a digitální detox

Nebezpečí detoxu

 

Mgr. Veronika Pourová

Ne hladu

Že mohou být detoxy úplně zbytečné, jste se už jistě z nové výzvy dozvěděli. Existují však i takové detoxy, které vašemu tělu nejen nepomohou, ale mohou mu i uškodit.

Je několik typických chyb, kterých se lidé dopouštějí ve snaze o pročištění organismu. Pojďme se na ně podívat.

Odvodnění

Když se člověk odvodní, má pocit, že zhubl, váha ukazuje nižší číslo a i oblečení se vám může zdát volnější. Zdravý organismus si však udržuje přesně tolik vody, kolik potřebuje, takže když se budete násilím snažit odvodnit, je možné, že se spíše dehydratujete.

Může se tak snížit váš výkon a zvýšit únava, objevit se mohou i bolesti hlavy a malátnost. Sice se vám na váze pár dní bude ukazovat nižší číslo, ale bude stačit s očistnou kúrou přestat (což doporučuji co nejdříve udělat) a organismus si potřebnou vodu zase doplní.

Proto pokud máte pocit, že jste zbytečně zavodnění, navštivte svého lékaře a zeptejte se ho, zda je vaše tělo v pořádku nebo skutečně zadržujete více vody, než je třeba.

Vyčištění střev

Některé detoxy mají za cíl odstranit obsah vašich střev a tím je pročistit.

Ve střevech však žijí důležité střevní bakterie, které pomáhají našemu imunitnímu systému, mají vliv na dobré trávení, mohou ovlivňovat naší psychiku a dokonce i pomáhat při hubnutí.

S každým průjmem, klystýrem nebo jiným „čističem“ střev, ale také braním antibiotik se však bakterie z našeho střeva odstraňují a mohou naopak vzniknout trávící potíže.

Duševní detox: Vymeťte si z hlavy, co vás tíží

Další věc je, že naše střeva nemají být čistá a není to pro ně ani přirozené. Vždyť jsou to střeva. A pokud chodíte pravidelně na toaletu, žádné zbytky jídla ani toxiny vám v něm nezůstávají. Proto pokud máte trávící potíže, neřešte je detoxem, ale třeba zařazením dostatku vlákniny nebo probiotických výrobků.

Nevhodný poměr živin

Existují také různé zeleninové nebo ovocné detoxy, kdy člověk pouze pije šťávy a vynechává běžnou stravu. V takovém případě hrozí po dobu detoxu nevyvážený poměr živin. Budete mít nedostatek bílkovin, tuků i komplexních sacharidů a samozřejmě i některých vitaminů.

Třeba právě nedostatek bílkovin může mít za vinu, že si tělo potřebné bílkoviny bude brát z vlastních svalů a vy tak ztratíte pracně vybudovanou svalovou hmotu. Neměňte proto zbytečně poměr živin ve svém jídelníčku, ale spíše dbejte na dlouhodobý dostatečný příjem všech látek.

Takže až příště uslyšíte někoho vychvalovat nějaký detox, protože na něm zhubl, budete vědět, že dost možná zhubl jen svaly a odvodnil se, což určitě není žádné pozitivum.

Často se také setkáte s názory, že když je člověku při detoxu nevolno a bolí ho hlava, je to tím, že z těla odchází škodlivé látky. Ne, to opravdu není tím. Je to tím, že se organismus dehydratuje, nemá dost všech živin a je oslabený.

Detoxy skutečně potřeba nejsou a se zdravím je neradno si zahrávat!

Sdílet:

Deprese a tělesné problémy

 • Deprese, protože je problémem vyšší nervové regulace, než jenom na úrovni jednotlivých orgánů, nebo svalů, se může projevovat jako problémy nebo bolesti v různých oblastech těla.
 • Když to vezmeme od hlavy k patě, může deprese vypadat jako:
 • Bolesti hlavy, trnutí v hlavě, napětí v čele, problémy s ostrým viděním a  se zaostřováním obrazu při viděni, trnutí ve žvýkacích svalech, pocit nemožnosti polknout a knedlíku v krku, pocity nedostatku vzduchu a dušení, pocity sucha v puse nebo nadměrného slinění, pocity dušení a tlaku na krku, pocity tíhy  a tlaku na hrudníku, pocity vnitřního třesu v těle, pocity bušení a přeskakování srdce, pocity plného žaludku a nechutenství, pocity na zvracení i stálého hladu a nemožnosti se nasytit, zácpa nebo průjem, trnutí konečků prstů nebo svalů okolo rtů a podobně, pocity zimnice nebo naopak zvýšeného pocení….
 • Teď si přibližně řekneme, jak je možné, že deprese nebo úzkosti mohou vypadat jako všechno možné jiné a případně jak si s tímto poradit.
 • Nadměrné dýchání -hyperventilace, jako jedna z možných příčin tělesných příznaků u deprese.

Naše tělo má velmi přesně regulované  všechny faktory

1/ Jsme přizpůsobeni na dýchání vzduchu – směsi z asi 20% kyslíku a 80% dusíku. Tento vzduch vdechujeme při nádechu. Ve vydechovaném vzduchu je stále ještě 16% kyslíku. V klidu dýcháme asi 12 x za minutu asi půl litru vzduchu.

2/ Při úzkosti dýcháme více než potřebujeme na klidový režim. Nadechneme více kyslíku a vydechneme více oxidu uhličitého.

 1. 3/ Více kyslíku většinou nevyužijeme na práci svalů /proto například při stresu pomáhá sportovat, protože spotřebováváme nadměrný kyslík na práci svalů/.
 2. 4/ Nedostatek oxidu uhličitého způsobí v krevním séru změnu pH- kyselosti krve a tím změnu ve fungování minerálů-hlavně hořčíku a vápníku /proto tolik doporučované užívání hořčíku/.
 3. 5/ Změna v koncentraci vápníku a hořčíku způsobí celkové špatné příznaky – pocity na odpadnutí, točení hlavy, trnutí svalů…vše co jsme na začátku vyjmenovali.
 4. Všechny příznaky jsou často způsobené úzkostí, nadměrným dýcháním ve stresu.

Jak si pomoci?

 • Ve stresu máme často zmatenější myšlení.
 • Je dobré dopředu si v klidu natrénovat regulované zpomalené dýchání – podle hodinek s vteřinovou ručičkou nebo s ukazatelem vteřin dýcháme 10 vteřin nádech a 10 vteřin výdech / pokud se nám nepodaří rozdělit dech rovnoměrně, zadržíme dech ve výdechu nebo v nádechu/ celkově dáme 3 dechy za minutu.
 • Pokud budeme v úzkosti a depresi a objeví se tělesné příznaky- pocity na odpadnutí, panika, tetanie, nasadíme zpomalené dýchání a do 3 minut jsme z nepříjemných příznaků venku.
 • /na specializovaných psychoterapeutických programech děláme i ukázku hyperventilace s důkazem, že při nadměrném dýchání se skutečně všechny nepříjemné příznaky dostaví.

Relaxace – autogenní trénink, nebo Jasobsonova progresivní relaxace

Relaxační techniky byly vymyšleny na to, aby srovnali v organizmu sympatický a parasympatický nervový systém.

Sympatický nervový systém připravuje organizmus na akci a výkon. Zastaví trávení, zvýší tlak a činnost srdce, zvýší dýchání. V dnešní době máme často tento sympatický nervový systém hodně přetížený, protože se hodně zaměřujeme na výkon.

Parasympatický nervový systém organizmus relaxuje, uvolní svaly, nastartuje trávení a vylučování, zklidní dýchání, zpomalí srdeční rytmus a sníží krevní tlak, navodí spánek.

Následkem nevyrovnanosti bývají psychosomatické nemoci – vysoký krevní tlak, vředy na dvanáctníku a žaludku, poruchy imunity, astma, …

Relaxační techniky mají nastolit vyrovnanou spolupráci sympatického a parasympatického nervového systému. Všechny relaxační techniky je nutné nejdříve trénovat, aby se dali v případě potřeby úcinne využít.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector