Cotrimoxazol AL forte – příbalový leták přípravku

Aktualizováno 12.11.2019

Cotrimoxazol AL forte – příbalový leták přípravku

Cotrimoxazol Al Forte je určen k léčbě bakteriální infekce a dostupný pouze na lékařský předpis. Zápal plic, infekce ledvin, zánět močovodu nebo salmonela, ale také infekce v oblasti krku, uší a nosu.

Brucelóza, přenášená domácími zvířaty, ale také infekce kůže a měkkých tkání.

Držitelem registrace je firma Aliud Pharma GMBH and Co., sídlící v bádenském Laichingenu.

Tento německý producent dodává na český trh i volně prodejné léky, jako je například Ibuprofen, Piracetam nebo Diclofenac.

A co vše nám říká v případě tohoto léčiva příbalový leták?

Účinné látky bychom tu našli dvě – každá tableta obsahuje 800 miligramu sulfamethoxazolu a 160 miligramů trimethoprimu.

V ČR jsou na lékařský předpis dostupná dvě balení – konkrétně po deseti a dvaceti tabletách. Při užití je velmi důležité zapít tabletu dostatečným množstvím čisté vody, po užití je důležité vyhnout se pobytu na přímém slunci (existuje vážné nebezpečí fotosenzitivní reakce, tedy jinak řečeno – přecitlivělosti na světlo).

Současný příjem minerálních látek nebo iontů není problémem, ale je jistě vhodné neužívat zároveň Ibuprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo Diclofenac.

Okurky, citrusy nebo džusy pak zvyšují aciditu (tj. kyselost) moči, během léčebné kúry je proto spíše nevhodné je zařazovat do jídelníčku.

Jde vlastně o silná antibiotika, která se užívají pravidelně jednou za dvanáct hodin (nebo jak předepíše ošetřující lékař, nestanovujte si v žádném případě dávkování sami).

Pokud berete antibiotika, je samozřejmě zapotřebí dodržovat v maximální možné míře klidový režim. Necvičit, nepřepínat se v práci (pokud tam už musíte chodit). Pokud se týče doplatku, ten je u daného léčiva minimální.

Cena výrobce je maximálně v řádu desetikorun za jedno balení, orientační doplatek by neměl překročit hranici dvaceti korun.

Nepřehlédněte:  Bubble Tea a Bubbleology recenze

Cotrimoxazol Al Forte – Souhrn údajů o léku

800 mg/160 mg tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje: sulfamethoxazolum 800 mg a trimethoprimum 160 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

 • Tablety
 • Popis přípravku:
 • Bílé podlouhlé bikonvexní tablety 22×7 mm s půlící rýhou na obou stranách.
 • Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek je určený k perorální léčbě infekcí, které jsou způsobeny infekčními původci citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol:

–    infekce horních a dolních cest dýchacích

–    pneumonie způsobená Pneumocystis jiroveci u imunosuprimovaných pacientů a u pacientů, u nichž se předpokládá zvýšené riziko vzniku pneumocystové pneumonie (PCP), včetně pacientů s AIDS. Cotrimoxazol AL forte se používá v primární (např. nositelé HIV viru) i sekundární (pacienti, kteří už překonali nejméně jednu epizodu PCP) prevenci pneumocystové pneumonie.

–    infekce ušní, krční a nosní (kromě streptokokové infekce – anginy)

–    infekce ledvin a močových cest včetně krátkodobé terapie i dlouhodobé profylaxe recidiv, způsobených citlivými kmeny E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Próteus mirabilis, Próteus vulgaris a Morganella morganii

 1. –    infekce ženských i mužských genitálií včetně zánětů prostaty, gonokoková uretritida, ulcus molle a granuloma inguinale (tento léčivý přípravek není účinný na syfilis)
 2. –    infekce gastrointestinálního traktu: tyfus, paratyfus A a B, shigelóza, cestovatelský průjem, bacilonosičství tyfu
 3. –    salmonelová enteritida u imunodeficitních pacientů
 4. –    brucelóza
 5. –    nokardióza
 6. –    infekce kůže a měkkých tkání
 7. –    léčba jiných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu
 8. Upozornění:
 9. Gastroenteritidy, které jsou způsobeny bakteriemi Salmonella enteritidis, nemají být zpravidla léčeny antibiotiky, protože taková léčba neovlivňuje onemocnění a doba vylučování se dokonce prodlužuje (výjimky viz výše).
 10. Přípravek je určen pro dospělé a děti starší 13 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

 • Standardní dávkování :
 • Dospělým a dětem starším 13 let se podává 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte 2krát denně.
 • Dlouhodobá profylaxe recidiv infekcí močových cest:
 • Dospělí a děti starší 13 let:
 • 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte jednou denně večer Zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci:

Až 5 násobek standardní dávky (denně 100 mg sulfamethoxazolu/kg tělesné hmotnosti a 20 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti) může být předepsán. Na počátku léčby má být, přinejmenším během prvních 48 hodin, podáván intravenózně.

 1. Jednodenní léčba gonorey
 2. Pacienti užijí dvakrát 2 'A tablety Cotrimoxazolu AL forte po 12 hodinách.
 3. Dvoudenní nebo třídenní léčba gonorey
 4. – dvakrát denně 2 tablety Cotrimoxazolu AL forte po 12 hodinách po dobu dvou po sobě následujících dnů
 5. Zvláštní dávkování:
 6. Ulcus molle (kankroid):

1 tableta Cotrimoxazolu AL forte dvakrát denně po dobu 7 dní. Pokud po 7 dnech nedojde k úplnému uzdravení, ale je pozorovatelné zlepšení zdravotního stavu, může léčba pokračovat dalších 7 dní.

 • Granuloma inguinale:
 • 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte dvakrát denně zpravidla po období 2 týdnů.
 • Nokardióza:
 • 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte třikrát denně po dobu 8-10 týdnů.

Na počátku léčby nokardiózy má být, přinejmenším během prvních 5-7 dní, aplikace prováděna intravenózně. Denní dávka je 2400 mg sulfamethoxazolu a 480 mg trimethoprimu.

 1. Upozornění pro dávkování při omezení funkce ledvin
 2. Clearence kreatininu    Dávka
 3. přes 30 ml/min    standardní dávka
 4. 15 až 30 ml/min    polovina standardní dávky
 5. pod 15 ml/min    podání kontraindikováno

Při omezené funkci ledvin se provádí kontrolní stanovení plasmatické koncentrace sulfamethoxazolu. Odběr se provádí 12 hodin od podání poslední dávky každý třetí den léčby.

Léčba se přeruší, pokud plasmatická koncentrace celkového sulfamethoxazolu překročí hladinu 150 pg/ml. Klesne-li, např.

po hemodialýze, plasmatická koncentrace celkového sulfamethoxazolu pod hladinu 120 pg/ml, může další léčba pokračovat.

 • Tablety se užívají po jídle, nerozkousávají se a dostatečně se zapíjejí tekutinou.
 • Upozornění:
 • Při těžkém průběhu onemocnění se upřednostňuje parenterální aplikace, zejména intravenózní podávání.
 • Délka léčby závisí na typu onemocnění a jeho průběhu. Jako ukazatele délky léčby slouží následující údaje:

Při bakteriálním infekčním onemocnění je léčba závislá na jeho průběhu. Obvyklá dostatečná délka léčby bývá 5-8 dní. V zájmu úspěšné léčby má být Cotrimoxazol AL forte podáván ještě po odeznění příznaků onemocnění 2-3 dny.

 1. V léčbě pneumonie způsobené Pneumocystis jiroveci je vhodné v zájmu úspěchu léčby pokračovat minimálně po dobu 14 dnů.
 2. Délka profylaxe recidiv infekcí močových cest se pohybuje v rozmezí 3 až 12 měsíců, a pokud je třeba, i déle.
 3. 4.3    Kontraindikace
 4. Cotrimoxazol AL forte se nesmí podávat při:
 5. –    hypersenzitivitě    na sulfonamidy, na trimethoprim a podobné látky (analoga

trimethoprimu, jako např. tetroxoprim) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

 • –    erythema multiforme (rovněž v anamnéze)
 • –    patologické změně krevního obrazu (trombocytopenie, granulocytopenie, megaloblastická anémie)
 • –    vrozeném nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy v erytrocytech, anomálii hemoglobinu jako Hb Koln a Hb Zurich
 • –    poruchách funkce ledvin nebo těžkém ledvinovém selhání (clearence kreatininu nižší než 15 ml/min)
 • –    těžkých poruchách jaterních funkcí
 • –    akutní porfyrii

–    osteomyelitidě; osteomyelitida je většinou způsobena stafylokoky, které bývají často málo citlivé na co-trimoxazol. Z toho důvodu nesmí být Cotrimoxazol AL forte při tomto onemocnění podávat.

–    u dětí mladších 13 let Upozornění pro léčbu dětí:

Děti mladší 13 let nesměj í být léčeny Cotrimoxazolem AL forte, protože obsah léčivé látky je příliš vysoký. Léčivé přípravky s nižším obsahem léčivé látky jsou dostupné pro tuto věkovou kategorii.

 1. 4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití
 2. Cotrimoxazol AL má být podáván s opatrností:
 3. –    při lehčích poruchách ledvin a jater
 4. –    při poruchách funkce štítné žlázy
 5. –    při přecitlivělosti na deriváty sulfonylmočoviny – antidiabetika a diuretika na bázi sulfonamidů
 6. –    při možném nedostatku kyseliny listové
 7. –    při kombinaci fragilního chromozómu X s duševní retardací u dětí
 8. Ačkoli trimethoprim (léčivá látka přípravku Cotrimoxazol AL forte) ovlivňuje metabolismus fenylalaninu, Cotrimoxazol AL forte mohou užívat i pacienti s fenylketonurií za předpokladu, že tito pacienti přísně dodržuj í dietu s nízkým příjmem fenylalaninu.
 9. Při omezené funkci ledvin a jater, funkčních poruchách štítné žlázy, nedostatku kyseliny listové a u starších pacientů musí být léčba Cotrimoxazolem AL forte prováděna pod důsledným lékařským dohledem.

U pacientů, kterým je podáván cyklosporin, se zvyšuje riziko nefrotoxicity při léčbě Cotrimoxazolem AL forte, protože tyto léky působí synergicky nefrotoxicky. Z toho důvodu nemá být u pacientů léčených cyklosporinem podáván Cotrimoxazol AL forte jako lék první volby při infekci močových cest.

Při výskytu symptomů chřipky, zánětu krku nebo horečce se musí bezodkladně provést kontrola krevního obrazu.

Budete mít zájem:  Podpora nezaměstnaným zpřísní. Klesne skoro všem

Při výskytu kožních vyrážek se musí léčba Cotrimoxazolem AL forte okamžitě ukončit!

U pacientů s AIDS bývá četnost nežádoucích účinků neobyčej ně vysoká (zejména kožní alergické reakce rozdílného stupně závažnosti) zvláště při podávání vysokých dávek při léčbě pneumonie způsobené Pneumocystis jiroveci.

U těchto pacientů je třeba sledovat hladiny léčivé látky, protože renální clearence léčivých látek obsažených v Cotrimoxazolu AL forte by mohla být, vzhledem ke krystalurii, významně snížena oproti běžné clearance kreatininu.

Ojediněle se vyskytuje také nebezpečí život ohrožující hyperkalemie v souvislosti s těžkou hyponatremií, a proto se několik dní po zahájení léčby provádí stanovení natremie a kalemie v séru.

Při léčbě běžnými dávkami může dojít rovněž k hyperkalemii, zejména ale v souvislosti s omezenou funkcí ledvin. Také hypokalemie byla pozorována v souvislosti s léčbou co-trimoxazolem.

Rovněž u pacientů léčených běžnými dávkami Cotrimoxazolu AL forte a zejména u pacientů s omezenou funkcí ledvin by měla být prováděna pravidelná kontrola natremie a kalemie v séru.

Během léčby Cotrimoxazolem AL forte je nutné dbát na dostatečný příjem tekutin (dospělý pacient má vyloučit minimálně 1200 ml moče za den).

Po podání Cotrimoxazolu AL forte může dojít k fotosenzibilizaci. K tomu dochází především při silné sluneční expozici nebo expozici UV zářením obecně.

 • U starších pacientů a pacientů s nedostatkem kyseliny listové stejně jako při podávání vysokých dávek Cotrimoxazolu AL forte má být zváženo podání kyseliny listové.
 • Dlouhodobá léčba nebo léčba vysokými dávkami
 • Při léčbě co-trimoxazolem trvající déle než 14 dnů se provádějí pravidelné kontroly krevního obrazu (zejména počet trombocytů).
 • Dlouhodobé a/nebo opakované užívání co-trimoxazolu může vést k nové nebo sekundární infekci trimethoprim/sulfamethoxazol rezistentními bakteriemi nebo plísněmi, například blastomycetami.

Je třeba poučit pacienta, aby sledoval případné příznaky možné sekundární infekce. Sekundární infekce se musí léčit vhodným způsobem.

 1. U mužů užívaj ících tento léčivý přípravek více než jeden měsíc byly pozorovány známky poruchy spermatogeneze.
 2. Ostatní upozornění
 3. Každé užití antibiotik může vést k rozmnožení mikrobiálních původců, kteří mohou být vůči léčivému přípravku rezistentní.

Výskyt těžkých, neustávajících průjmů, někdy s příměsí krve a hlenů, křečovitých bolestí břicha během léčby nebo po léčbě co-trimoxazolem může ukazovat na pseudomembranózní enterokolitidu, kterou je třeba bezprostředně začít léčit. Toto střevní onemocnění, jež bývá způsobeno léčbou antibiotiky, může být život ohrožující (viz bod 4.9 Předávkování).

Při léčbě streptokokové angíny není co-trimoxazol účinný, protože původce je rezistentní. Při léčbě syfilis (lues) není co-trimoxazol ani v inkubační době ani po manifestaci onemocnění účinný.

Léčba pyodermie, furunklu, abscesů a infekcí ran, které jsou způsobeny streptokoky a některými stafylokoky, co-trimoxazolem není často dostatečně účinná vzhledem k nízké citlivosti původců. Proto co-trimoxazol není k léčbě takových infekcí vhodný.

Při vrozeném nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy erytrocytů nebo u anomálie hemoglobinu jako Hb Koln a Hb Curych může dojít k cyanóze na základě sulfo- nebo methemoglobinemie. U pacientů s nedostatkem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy může nezávisle na podané dávce dojít k indukci hemolýzy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv jiných léčivých přípravků na léčbu Cotrimoxazolem AL forte:

–    současného použití lokálního anestetika (derivátů kyseliny paraaminobenzoové), např. benzokainu, prokainu, butakainu nebo tetrakainu prokainamidu (antiarytmikum) je vhodné se vyvarovat, neboť tyto léčivé přípravky snižují účinek co-trimoxazolu.

 • –    účinek co-trimoxazolu se sníží při podávání léčivých přípravků ze skupiny minerálních antacid a paraldehydu
 • –    účinek co-trimoxazolu se zvyšuje podáváním probenecidu a sulfinpyrazonu, indomethacinu, fenylbutazonu a salicylátů
 • –    toxicita co-trimoxazolu se zvyšuje při současném podávání paraaminosalicylové kyseliny, barbiturátů nebo primidonu.

–    kromě toho se zvyšuje riziko vzniku krystalurie při současném podávání methenaminu nebo např. methenaminmandelátu, který podporuje okyselení moči.

–    může dojít ke změně krevního obrazu při současném podávání pyrimethaminových léčivých přípravků s dávkou vyšší než 25 mg za týden a

–    zvyšování výskytu nedostatku kyseliny listové při současném podávání jiných přípravků působících jako antagonisté kyseliny listové (např. methotrexát) se může objevit.

–    karbimazol, pyrazolony a thiouracil zvyšují toxicitu co-trimoxazolu na krvetvorbu

Vliv Cotrimoxazolu AL forte na léčbu jinými léčivými přípravky:

U léčivých přípravků, které j sou také vylučovány aktivně ledvinami (např. prokainamid, amantadin), existuje možnost vzniku kompetitivní inhibice, což vede k nárůstu plazmatické koncentrace jedné nebo obou léčivých látek.

 1. –    reverzibilní zhoršení funkce ledvin při současném podávání cyklosporinu
 2. –    co-trimoxazol může ovlivňovat absorpci a tím i antileukemické působení 6-merkaptopurinu
 3. –    co-trimoxazol může zvyšovat účinek perorálních antikoagulancií (zvýšení hypoprotrombinemického účinku kumarinů)
 4. –    co-trimoxazol může zesílit účinek perorálních antidiabetik ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny, což zvyšuje riziko hypoglykemie
 5. –    co-trimoxazol může zesílit působení difenylhydantoinu (fenytoinu) a methotrexátu
 6. –    co-trimoxazol může zesílit působení krátkodobě účinkujících, intravenózně podávaných barbiturátů (např. thiopental)
 7. –    co-trimoxazol může vyvolat zvýšení hladiny digoxinu u starších pacientů
 8. –    současné užívání co-trimoxazolu a diuretik, zejména thiazidových, zvyšuje u velmi starých pacientů riziko vzniku trombocytopenie
 9. Účinnost kyseliny listové při léčbě megaloblastické anémie může být současným podáním co-trimoxazolu snížena nebo zrušena.
 10. Současné užívání co-trimoxazolu a rifampicinu může vést ke snížení clearance rifampicinu (následně se zvyšuje koncentrace rifampicinu v séru a AUC rifampicinu).

Při současném podávání Cotrimoxazolu AL forte a perorálních antikoncepčních přípravků nelze vyloučit ohrožení spolehlivosti těchto antikoncepčních přípravků. Proto se doporučuje používání jiných dostatečných (bariérových) antikoncepčních metod.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Experimentálně byly zjištěny účinky poškozuj ící plod, proto se přípravek nesmí užívat v průběhu těhotenství. Pro novorozence exponovaného před porodem (zvláště při předčasném porodu) existuje zvýšené riziko vzniku hyperbilirubinemie.

 • Léčivé látky přecházejí do mateřského mléka, proto se lék nemá užívat ani během kojení.
 • 4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
 • Výjimečně může při léčbě co-trimoxazolem doj ít k dočasné myopii nebo akutní psychóze, čímž může být narušena schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 • 4.8    Nežádoucí účinky
 • Co-trimoxazol může způsobit následující nežádoucí účinky, rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (1/10); časté (1/100 až

Cotrimoxazol Al Forte ~ příbalový leták, skupina, účinky

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls4146/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cotrimoxazol AL forte Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje: sulfamethoxazolum 800 mg a trimethoprimum 160 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA Tablety Popis přípravku: Bílé podlouhlé bikonvexní tablety 22×7 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.

1 Terapeutické indikace Přípravek je určený k perorální léčbě infekcí, které jsou způsobeny infekčními původci citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol: –

 • infekce horních a dolních cest dýchacích
 • pneumonie způsobená Pneumocystis jiroveci u imunosuprimovaných pacientů a u pacientů, u

nichž se předpokládá zvýšené riziko vzniku pneumocystové pneumonie (PCP), včetně pacientů s AIDS. Cotrimoxazol AL forte se používá v primární (např. nositelé HIV viru) i sekundární (pacienti, kteří už překonali nejméně jednu epizodu PCP) prevenci pneumocystové pneumonie. –

 1. infekce ušní, krční a nosní (kromě streptokokové infekce – anginy)
 2. infekce ledvin a močových cest včetně krátkodobé terapie i dlouhodobé profylaxe recidiv,

způsobených citlivými kmeny E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris a Morganella morganii

 • infekce ženských i mužských genitálií včetně zánětů prostaty, gonokoková uretritida, ulcus
 • molle a granuloma inguinale (tento léčivý přípravek není účinný na syfilis) –
 • infekce gastrointestinálního traktu: tyfus, paratyfus A a B, shigelóza, cestovatelský průjem,
 • bacilonosičství tyfu –
 • salmonelová enteritida u imunodeficitních pacientů
 • brucelóza
 • nokardióza

– infekce kůže a měkkých tkání – léčba jiných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu Upozornění: Gastroenteritidy, které jsou způsobeny bakteriemi Salmonella enteritidis, nemají být zpravidla léčeny antibiotiky, protože taková léčba neovlivňuje onemocnění a doba vylučování se dokonce prodlužuje (výjimky viz výše). Přípravek je určen pro dospělé a děti starší 13 let.

4.2 Dávkování a způsob podání Standardní dávkování: Dospělým a dětem starším 13 let se podává 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte 2krát denně.

Dlouhodobá profylaxe recidiv infekcí močových cest: Dospělí a děti starší 13 let: 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte jednou denně večer Zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci: Až 5 násobek standardní dávky (denně 100 mg sulfamethoxazolu/kg tělesné hmotnosti a 20 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti) může být předepsán.

Budete mít zájem:  Dormicum injekční roztok – příbalový leták

Na počátku léčby má být, přinejmenším během prvních 48 hodin, podáván intravenózně. Jednodenní léčba gonorey Pacienti užijí dvakrát 2 ½ tablety Cotrimoxazolu AL forte po 12 hodinách.

Dvoudenní nebo třídenní léčba gonorey – dvakrát denně 2 tablety Cotrimoxazolu AL forte po 12 hodinách po dobu dvou po sobě následujících dnů Zvláštní dávkování: Ulcus molle (kankroid): 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte dvakrát denně po dobu 7 dní.

Pokud po 7 dnech nedojde k úplnému uzdravení, ale je pozorovatelné zlepšení zdravotního stavu, může léčba pokračovat dalších 7 dní. Granuloma inguinale: 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte dvakrát denně zpravidla po období 2 týdnů. Nokardióza: 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte třikrát denně po dobu 8-10 týdnů. Na počátku léčby nokardiózy má být, přinejmenším během prvních 5-7 dní, aplikace prováděna intravenózně. Denní dávka je 2400 mg sulfamethoxazolu a 480 mg trimethoprimu. Upozornění pro dávkování při omezení funkce ledvin Clearence kreatininu

 1. Dávka
 2. přes 30 ml/min
 3. standardní dávka
 4. 15 až 30 ml/min
 5. polovina standardní dávky
 6. pod 15 ml/min
 7. podání kontraindikováno

Při omezené funkci ledvin se provádí kontrolní stanovení plasmatické koncentrace sulfamethoxazolu. Odběr se provádí 12 hodin od podání poslední dávky každý třetí den léčby. Léčba se přeruší, pokud plasmatická koncentrace celkového sulfamethoxazolu překročí hladinu 150 µg/ml. Klesne-li, např.

po hemodialýze, plasmatická koncentrace celkového sulfamethoxazolu pod hladinu 120 µg/ml, může další léčba pokračovat. Tablety se užívají po jídle, nerozkousávají se a dostatečně se zapíjejí tekutinou. Upozornění: Při těžkém průběhu onemocnění se upřednostňuje parenterální aplikace, zejména intravenózní podávání.

Délka léčby závisí na typu onemocnění a jeho průběhu. Jako ukazatele délky léčby slouží následující údaje: Při bakteriálním infekčním onemocnění je léčba závislá na jeho průběhu. Obvyklá dostatečná délka léčby bývá 5-8 dní.

V zájmu úspěšné léčby má být Cotrimoxazol AL forte podáván ještě po odeznění příznaků onemocnění 2-3 dny.

V léčbě pneumonie způsobené Pneumocystis jiroveci je vhodné v zájmu úspěchu léčby pokračovat minimálně po dobu 14 dnů. Délka profylaxe recidiv infekcí močových cest se pohybuje v rozmezí 3 až 12 měsíců, a pokud je třeba, i déle. 4.3 Kontraindikace Cotrimoxazol AL forte se nesmí podávat při: –

 • známé přecitlivělosti na sulfonamidy, na trimethoprim a podobné látky (analoga
 • trimethoprimu, jako např. tetroxoprim) nebo na jakoukoli pomocnou látku Cotrimoxazolu AL forte –
 • erythema multiforme (rovněž v anamnéze)
 • patologické změně krevního obrazu (trombocytopenie, granulocytopenie, megaloblastická
 • anémie) –
 • vrozeném nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy v erytrocytech, anomálii hemoglobinu
 • jako Hb Köln a Hb Zürich –
 • poruchách funkce ledvin nebo těžkém ledvinovém selhání (clearence kreatininu nižší než 15
 • ml/min) –
 • těžkých poruchách jaterních funkcí
 • akutní porfyrii
 • osteomyelitidě; osteomyelitida je většinou způsobena stafylokoky, které bývají často málo

citlivé na co-trimoxazol. Z toho důvodu nesmí být Cotrimoxazol AL forte při tomto onemocnění podávat.

– u dětí mladších 13 let Upozornění pro léčbu dětí: Děti mladší 13 let nesmějí být léčeny Cotrimoxazolem AL forte, protože obsah léčivé látky je příliš vysoký.

Léčivé přípravky s nižším obsahem léčivé látky jsou dostupné pro tuto věkovou kategorii. 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Cotrimoxazol AL má být podáván s opatrností: –

 1. při lehčích poruchách ledvin a jater
 2. při poruchách funkce štítné žlázy
 3. při přecitlivělosti na deriváty sulfonylmočoviny – antidiabetika a diuretika na bázi sulfonamidů
 4. při možném nedostatku kyseliny listové

– při kombinaci fragilního chromozómu X s duševní retardací u dětí Ačkoli trimethoprim (léčivá látka přípravku Cotrimoxazol AL forte) ovlivňuje metabolismus fenylalaninu, Cotrimoxazol AL forte mohou užívat i pacienti s fenylketonurií za předpokladu, že tito pacienti přísně dodržují dietu s nízkým příjmem fenylalaninu.

Při omezené funkci ledvin a jater, funkčních poruchách štítné žlázy, nedostatku kyseliny listové a u starších pacientů musí být léčba Cotrimoxazolem AL forte prováděna pod důsledným lékařským dohledem.

U pacientů, kterým je podáván cyklosporin, se zvyšuje riziko nefrotoxicity při léčbě Cotrimoxazolem AL forte, protože tyto léky působí synergicky nefrotoxicky. Z toho důvodu nemá být u pacientů léčených cyklosporinem podáván Cotrimoxazol AL forte jako lék první volby při infekci močových cest.

Při výskytu symptomů chřipky, zánětu krku nebo horečce se musí bezodkladně provést kontrola krevního obrazu.

Při výskytu kožních vyrážek se musí léčba Cotrimoxazolem AL forte okamžitě ukončit! U pacientů s AIDS bývá četnost nežádoucích účinků neobyčejně vysoká (zejména kožní alergické reakce rozdílného stupně závažnosti) zvláště při podávání vysokých dávek při léčbě pneumonie způsobené Pneumocystis jiroveci. U těchto pacientů je třeba sledovat hladiny léčivé látky, protože

renální clearence léčivých látek obsažených v Cotrimoxazolu AL forte by mohla být, vzhledem ke krystalurii, významně snížena oproti běžné clearance kreatininu. Ojediněle se vyskytuje také nebezpečí život ohrožující hyperkalemie v souvislosti s těžkou hyponatremií, a proto se několik dní po zahájení léčby provádí stanovení natremie a kalemie v séru.

Při léčbě běžnými dávkami může dojít rovněž k hyperkalemii, zejména ale v souvislosti s omezenou funkcí ledvin. Také hypokalemie byla pozorována v souvislosti s léčbou co-trimoxazolem. Rovněž u pacientů léčených běžnými dávkami Cotrimoxazolu AL forte a zejména u pacientů s omezenou funkcí ledvin by měla být prováděna pravidelná kontrola natremie a kalemie v séru.

Během léčby Cotrimoxazolem AL forte je nutné dbát na dostatečný příjem tekutin (dospělý pacient má vyloučit minimálně 1200 ml moče za den). Po podání Cotrimoxazolu AL forte může dojít k fotosenzibilizaci. K tomu dochází především při silné sluneční expozici nebo expozici UV zářením obecně.

U starších pacientů a pacientů s nedostatkem kyseliny listové stejně jako při podávání vysokých dávek Cotrimoxazolu AL forte má být zváženo podání kyseliny listové. Dlouhodobá léčba nebo léčba vysokými dávkami Při léčbě co-trimoxazolem trvající déle než 14 dnů se provádějí pravidelné kontroly krevního obrazu (zejména počet trombocytů).

Dlouhodobé a/nebo opakované užívání co-trimoxazolu může vést k nové nebo sekundární infekci trimethoprim/sulfamethoxazol rezistentními bakteriemi nebo plísněmi, například blastomycetami. Je třeba poučit pacienta, aby sledoval případné příznaky možné sekundární infekce. Sekundární infekce se musí léčit vhodným způsobem.

U mužů užívajících tento léčivý přípravek více než jeden měsíc byly pozorovány známky poruchy spermatogeneze. Ostatní upozornění Každé užití antibiotik může vést k rozmnožení mikrobiálních původců, kteří mohou být vůči léčivému přípravku rezistentní.

Výskyt těžkých, neustávajících průjmů, někdy s příměsí krve a hlenů, křečovitých bolestí břicha během léčby nebo po léčbě co-trimoxazolem může ukazovat na pseudomembranózní enterokolitidu, kterou je třeba bezprostředně začít léčit. Toto střevní onemocnění, jež bývá způsobeno léčbou antibiotiky, může být život ohrožující (viz bod 4.9 Předávkování).

Při léčbě streptokokové angíny není co-trimoxazol účinný, protože původce je rezistentní. Při léčbě syfilis (lues) není co-trimoxazol ani v inkubační době ani po manifestaci onemocnění účinný. Léčba pyodermie, furunklu, abscesů a infekcí ran, které jsou způsobeny streptokoky a některými stafylokoky, co-trimoxazolem není často dostatečně účinná vzhledem k nízké citlivosti původců.

Proto co-trimoxazol není k léčbě takových infekcí vhodný. Při vrozeném nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy erytrocytů nebo u anomálie hemoglobinu jako Hb Köln a Hb Curych může dojít k cyanóze na základě sulfo- nebo methemoglobinemie. U pacientů s nedostatkem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy může nezávisle na podané dávce dojít k indukci hemolýzy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vliv jiných léčivých přípravků na léčbu Cotrimoxazolem AL forte: –

 • současného použití lokálního anestetika (derivátů kyseliny paraaminobenzoové), např.
 • benzokainu, prokainu, butakainu nebo tetrakainu prokainamidu (antiarytmikum) je vhodné se vyvarovat, neboť tyto léčivé přípravky snižují účinek co-trimoxazolu. –
 • účinek co-trimoxazolu se sníží při podávání léčivých přípravků ze skupiny minerálních
 • antacid a paraldehydu –
 • účinek co-trimoxazolu se zvyšuje podáváním probenecidu a sulfinpyrazonu, indomethacinu,
 1. fenylbutazonu a salicylátů –
 2. toxicita co-trimoxazolu se zvyšuje při současném podávání paraaminosalicylové kyseliny,
 3. barbiturátů nebo primidonu. –
 4. kromě toho se zvyšuje riziko vzniku krystalurie při současném podávání methenaminu nebo

např. methenaminmandelátu, který podporuje okyselení moči. –

Budete mít zájem:  Tipy na trendy podzimní líčení

může dojít ke změně krevního obrazu při současném podávání pyrimethaminových léčivých

přípravků s dávkou vyšší než 25 mg za týden a – zvyšování výskytu nedostatku kyseliny listové při současném podávání jiných přípravků působících jako antagonisté kyseliny listové (např. methotrexát) se může objevit.

– karbimazol, pyrazolony a thiouracil zvyšují toxicitu co-trimoxazolu na krvetvorbu Vliv Cotrimoxazolu AL forte na léčbu jinými léčivými přípravky: U léčivých přípravků, které jsou také vylučovány aktivně ledvinami (např.

prokainamid, amantadin), existuje možnost vzniku kompetitivní inhibice, což vede k nárůstu plazmatické koncentrace jedné nebo obou léčivých látek. –

 • reverzibilní zhoršení funkce ledvin při současném podávání cyklosporinu
 • co-trimoxazol může ovlivňovat absorpci a tím i antileukemické působení 6-merkaptopurinu
 • co-trimoxazol
 • může
 • zvyšovat
 • účinek
 • perorálních
 • antikoagulancií
 • (zvýšení
 • hypoprotrombinemického účinku kumarinů) –
 • co-trimoxazol může zesílit účinek perorálních antidiabetik ze skupiny derivátů
 • sulfonylmočoviny, což zvyšuje riziko hypoglykemie –
 • co-trimoxazol může zesílit působení difenylhydantoinu (fenytoinu) a methotrexátu
 • co-trimoxazol může zesílit působení krátkodobě účinkujících, intravenózně podávaných
 • barbiturátů (např. thiopental) –
 • co-trimoxazol může vyvolat zvýšení hladiny digoxinu u starších pacientů

– současné užívání co-trimoxazolu a diuretik, zejména thiazidových, zvyšuje u velmi starých pacientů riziko vzniku trombocytopenie Účinnost kyseliny listové při léčbě megaloblastické anémie může být současným podáním co-trimoxazolu snížena nebo zrušena.

Současné užívání co-trimoxazolu a rifampicinu může vést ke snížení clearance rifampicinu (následně se zvyšuje koncentrace rifampicinu v séru a AUC rifampicinu). Při současném podávání Cotrimoxazolu AL forte a perorálních antikoncepčních přípravků nelze vyloučit ohrožení spolehlivosti těchto antikoncepčních přípravků.

Proto se doporučuje používání jiných dostatečných (bariérových) antikoncepčních metod.4.6 Těhotenství a kojení Experimentálně byly zjištěny účinky poškozující plod, proto se přípravek nesmí užívat v průběhu těhotenství. Pro novorozence exponovaného před porodem (zvláště při předčasném porodu) existuje zvýšené riziko vzniku hyperbilirubinemie.

Léčivé látky přecházejí do mateřského mléka, proto se lék nemá užívat ani během kojení. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Výjimečně může při léčbě co-trimoxazolem dojít k dočasné myopii nebo akutní psychóze, čímž může být narušena schopnost řídit a obsluhovat stroje. 4.

8 Nežádoucí účinky Co-trimoxazol může způsobit následující nežádoucí účinky, rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až

Kotrimoxazol – Wikipedie

KotrimoxazolKódyČíslo CAS8064-90-2ChEMBL IDCHEMBL58061ChemSpider ID318412PubChem358641ChemieSumární vzorecC₂₄H₂₉N₇O₆SSMILESCC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N.COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)NInChIInChI=1S/C14H18N4O3.

C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)Molární hmotnost543,190 003 DaNěkterá data mohou pocházet z datové položky.

Kotrimoxazol, též ko-trimoxazol nebo zkráceně SXT, TMP-SMX, TMP-SMZ či TMP-sulfa, je chemoterapeutikum složené z trimethoprimu a sulfamethoxazolu v poměru 1 : 5. Používá se pro léčbu různých bakteriálních infekcí.

Je k dispozici jako generikum a prodává se například pod značkami Septra, Bactrim nebo Biseptol. Některé zdroje uvádějí, že jde o léčivo baktericidní, jiné o něm hovoří jako o bakteriostatickém.

Synergické působení

Synergie mezi trimethoprimem a sulfamethoxazolem byla poprvé popsána v rámci série in vitro a in vivo experimentů publikovaných koncem 60. let 20. století.[1][2][3] Trimethoprim a sulfamethoxazol mají větší účinek, pokud se podávají společně než při podání každé látky samostatně. Důvodem je, že inhibují odlišné následné kroky v dráze syntézy kyseliny listové.

Není jasné, zda k této synergii dochází při dávkách používaných u lidí,[4] protože při koncentracích zjišťovaných v krvi a tkáních je poměr trimethoprimu k sulfamethoxazolu 1 : 20,[5] tedy méně než je poměr 1 : 5 potřebný k tomu, aby se synergie in vitro projevila.

Sulfamethoxazol působí jako inhibitor (falešný substrát) dihydropteroátsyntetázy. Sulfonamidy jako sulfamethoxazol jsou analogy kyseliny p-aminobenzoové (PABA), a proto jsou kompetitivními inhibitory enzymu, inhibují produkci dihydropteroátu.

Trimethoprim účinkuje interferencí s účinkem bakteriální dihydrofolátreduktázy, čímž inhibuje syntézu tetrahydrofolátu.

Kyselina listová je esenciální prekurzor při de novo syntéze nukleosidů thymidinu a uridinu pro DNA, resp. RNA. Bakterie nejsou schopny zachytávat kyselinu listovou z prostředí (tj. z hostitele), a proto jsou závislé na své vlastní syntéze. Inhibice enzymu připravuje bakterii o dvě báze potřebné pro replikaci a transkripci DNA.

Klinické indikace

O kotrimoxazolu se tvrdilo, že je při léčbě bakteriálních infekcí účinnější než každá z jeho složek samostatně, bylo to však později zpochybněno.

[6] Protože je navíc spojen s vyšším výskytem nežádoucích účinků (včetně alergických reakcí), jeho používání bylo v mnoha státech omezeno na velmi specifické situace, pro které byla prokázána jeho účinnost.

[7] Může být účinný u různých infekcí horních a dolních dýchacích cest, ledvin a močových cest, trávicí soustavy, infekcí kůže a ran, při sepsi a jiných infekčních onemocněních způsobených citlivými organismy. Globální problém rozvíjející se rezistence vedl v poslední době k obnově zájmu o použití kotrimoxazolu v mnoha zdravotnických zařízeních.[8]

Mezi specifické indikace patří:

HIV

Kotrimoxazol nemá žádný účinek proti samotnému HIV, používá se ovšem jako profylaxe proti pneumonii způsobené Pneumocystis carinii u pacientů s oslabenou imunitou. Snižuje také výskyt malárie o 25 %.

Bakteriální infekce

 • infekce způsobené Listeria monocytogenes, Nocardia spp., Stenotrophomonas maltophilia (Zanthomonas maltophilia)
 • infekce Staphylococcus saprophyticus v podobě infekce močových cest nebo cystitidy
 • melioidóza
 • úplavice
 • Whippleova nemoc
 • cestovatelský průjem

Prvokové infekce

 • izopsoriáza[9]
 • profylaxe mozkové toxoplazmózy u pacientů s HIV
 • Cyclospora cayetanensis

Houbové infekce

 • léčba a profylaxe pneumonie způsobované Pneumocystis jirovecii (dříve identifikované jako P. carinii, často vídané u pacientů se sníženou imunitou, včetně těch s HIV/AIDS)

Bezpečnost

Existují určité obavy ohledně používání kotrimoxazolu, jsou ovšem spojovány jak s častými slabými alergickými reakcemi, tak s vážnými nežádoucími účinky, například Stevens-Johnsonovým syndromem, myelosupresí, mydriázou, agranulocytózou a s těžkým poškozením jater (cholestatická hepatóza, hepatitida, nekróza, náhlé selhání jater). Kvůli vytěsňování bilirubinu z albuminu se zvyšuje riziko kernikteru u plodu během posledních 6 týdnů těhotenství. Byly hlášeny také poruchy ledvin až jejich selhání a anurie. Tyto vedlejší účinky se objevují hlavně u starších osob a mohou být smrtelné (Joint Formulary Committee, 2004). Kyseliny listová a folinová byly shledány rovnocenně účinné při redukci nežádoucích účinků kotrimoxazolu. Proto pokud nebudou nalezeny nové důkazy pro to, že by dražší kyselina folinová byla účinnější, zůstává preferovanou metodou léčby podávání kyseliny listové.

V některých zemích se kotrimoxazol přestal používat kvůli svým toxickým účinkům.

Proto současná pravidla Committee on Safety of Medicines (CSM) doporučují omezit použití kotrimoxazolu na tyto případy:

 • pneumonie způsobení mikrobem Pneumocystis
 • toxoplazmóza a nokardióza
 • akutní exacerbace chronické bronchitidy a infekce močových cest, pokud je rozumný důvod pro použití
 • akutní zánět středního ucha u dětí, pokud je rozumný důvod pro použití

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Co-trimoxazole na anglické Wikipedii.

 • Rossi S, editor. Australian Medicines Handbook 2004. Adelaide: Australian Medicines Handbook; 2004. ISBN 0-9578521-4-2.
 • British National Formulary, 51st edition (April 20, 2006). London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; 2006. ISBN 0-85369-668-3
 • briandeer.com Newspaper campaign over adverse events; 1994-
 1. ↑ Bushby SRM, Hitchings GH. Trimethoprim, a sulphonamide potentiator. Brit J Pharmacol. 1968, roč. 33, čís. 1, s. 72. PMID 5301731. 
 2. ↑ Böhni E. Vergleichende bakteriologische untersuchungen mit der Kombination Trimethoprim/Sulfamethoxazole in vitro und in vivo. Chemotherapy. 1969, roč. 14, čís. Suppl, s. 1. DOI 10.1159/000220651. PMID 4908562. 
 3. ↑ Böhni E. Chemotherapeutic activity of the combination of trimethoprim and sulfamethoxazole in infections of mice. Postgrad Med J. 1969, roč. 45, čís. Suppl, s. 18. PMID 4902845. 
 4. ↑ Brumfitt W, Hamilton-Miller JM. Limitations of and indications for the use of co-trimoxazole. J Chemother. February 1994, roč. 6, čís. 1, s. 3–11. PMID 8071675. 
 5. ↑ Kremers P, Duvivier J, Heusghem C. Pharmacokinetic studies of co-trimoxazole in man after single and repeated doses. J Clin Pharmacol. 1974, roč. 14, s. 112–117. 
 6. ↑ Brumfitt W, Hamilton-Miller JM. Reassessment of the rationale for the combinations of sulphonamides with diaminopyrimidines. J Chemother. December 1993, roč. 5, čís. 6, s. 465–9. PMID 8195839. 
 7. ↑ Co-trimoxazole use restricted. Drug Ther Bull. December 1995, roč. 33, čís. 12, s. 92–3. DOI 10.1136/dtb.1995.331292. PMID 8777892. 
 8. ↑ Falagas ME, Grammatikos AP, Michalopoulos A. Potential of old-generation antibiotics to address current need for new antibiotics. Expert Rev Anti Infect Ther

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector