Co Je Paliativni Lecba?

Paliativní léčba znamená celkovou péči o nemocné, kteří se dostali do takového stádia, které se již nedá léčit. Podílí se na ní lékaři, sestry, sociální pracovníci a také kaplani. Paliativní medicína tedy zajišťuje především důstojnost poslední fáze života člověka.
Paliativní léčba je komplexní péče o pacienta, který se nachází v pokročilém nebo terminálním stádiu onkologického onemocnění. Jedná se o péči aktivně zaměřenou na kvalitu života pacienta, neboť onemocnění pokročilo do stádia, kdy není v našich možnostech pacienta vyléčit.

Co to je paliativní?

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit.

Co znamená paliativní péče?

Paliativní léčba představuje aktivní péči o pacienta v pokročilé nebo terminální fázi onemocnění. Jejím primárním cílem je zlepšení kvality života pacienta, zachování jeho důstojnosti a poskytování podpory pro rodinu.

Co to je paliativní chemoterapie?

PALIATIVNÍ chemoterapie se používá u pacientů, u nichž nelze s ohledem na rozsah onemocnění dosáhnout úplného vyléčení. Chemoterapie se podává s cílem zpomalení růstu, popřípadě zmenšení, nádoru a z toho vyplývající zmírnění potíží, které pacientovi toto onemocnění způsobuje.

Co je domácí hospicová péče?

Domácí hospicová péče poskytuje odbornou komplexní péči nevyléčitelně nemocným. Snažíme se, aby pacienti důstojně prožili poslední dny svého života a mohli, jak si přejí, zůstat i přes své onemocnění doma, se svojí rodinou, blízkými, v prostředí, které znají a mají rádi.

Jak dlouho trvá paliativní léčba?

Úplné vyléčení není možné. Když je léčba úspěšná, může vést ke zmírnění některých potíží a prodloužení života o několik měsíců, v některých případech o několik let. Symptomatická paliativní péče. Cílem je mírnění obtíží, které nádor působí a snaha o udržení dobré kvality života.

Budete mít zájem:  Jecne Zrno Na Oku Lecba?

Kdo je Paliatr?

I závěr života je plný naděje. O jednoho pacienta se stará v průměru devět dní. I přesto, že drtivá většina z nich v její péči zemře, práce lékařky paliativní péče v hospicu by se nevzdala.

Kdo poskytuje paliativní péčí?

Obecnou paliativní péčí se rozumí situace, kdy se o člověka na konci života se zřetelem k jeho přáním a preferencím stará jeho praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici, sestry z domácí péče, a další profesionálové, kteří nejsou specialisté na paliativní medicínu, ale znají její základní principy a postupy.

Jaký je rozdíl mezi paliativní a hospicovou péčí?

Hospic bývá úzce propojen s paliativní péčí, a to nejen proto, že k paliativní péči často dochází právě v hospicích. Na rozdíl od výše popsané formy pomoci se však hospicová péče týká pouze nemocných v závěrečné čili terminální fázi jejich nemoci.

Jak probíhá paliativní péče?

Obecná paliativní péče zahrnuje kromě běžné léčby také pravidelně upravovaný léčebný plán, který vychází z klinického stavu a současně pacientových preferencí, přání a „hodnot“, dobrou léčbu bolesti a dalších symptomů, sociální poradenství a sociální podporu pro pacienta a rodinu.

Jak dlouho se podava chemoterapie?

Chemoterapie se často podává v cyklech (sériích), které zahrnují většinou třítýdenní přestávku, během níž má organismus možnost se zotavit a vytvářet v orgánech a tkáních nové normální zdravé buňky. Ve většině případů trvá léčba nejméně tři měsíce a někdy celkově až tři roky.

Jak dlouho se dá žít s metastázami?

A na rozdíl od dřívějších chmurných prognóz ho dokáže také prodloužit, a to nejen v řádu měsíců, ale i let. Výjimkou nejsou případy, kdy například pacientky s metastazující rakovinou prsu žijí déle než pět let, přičemž je v maximální možné míře zachována kvalita jejich života.

Co je to terminální stadium?

Terminální stádium (fáze) nemoci, je období kdy již specifická (protinádorová) léčba je neúčinná, nevede k prodloužení života a naopak by vedla ke zhoršení jeho kvality.

Budete mít zájem:  Alergie Na Potraviny Test?

Kolik se platí za pobyt v hospicu?

již ze zdravotního pojištění hrazeny nejsou a je zde nutná finanční spoluúčast pacienta. Výše této platby (v rozmezí od 100,-Kč do 310-Kč za den) se vždy vypočítává z příjmu pacienta. Výše tohoto příspěvku je vypočtena tak, aby zbyla část peněž pro jeho osobní potřebu.

Co to je hospic?

Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi – bolesti, dušnosti, zvracení a dalších zažívacích obtíží, krvácení, nespavosti, úzkosti, strachu. Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blízkou osobu.

Jak skloňovat hospic?

Slovo hospic

Podstatné jméno hospic skloňujeme podle vzoru hrad i podle vzoru stroj. Ve všech pádech a číslech má tedy dva tvary. V 7. pádu čísla množného můžeme tedy napsat s hospici i hospicy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector