Chcete vědět, zda jste chráněni před COVID-19? Nová studie nabízí účast

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) společně s Asociací laboratoří QualityLab spustila v těchto dnech studii zaměřenou na onemocnění COVID-19. Účastníci budou testováni na přítomnost protilátek tohoto virového onemocnění. Zjistí tedy, zda a jak dlouho jsou svým imunitním systémem chráněni proti nemoci COVID-19, říkají autoři studie.

Účastníci se dozvědí, zda prodělali COVID-19 a mají protilátky

„Výhodou pro účastníky studie bude možnost zjistit, zda mají proti viru v těle vytvořeny ochranné protilátky, a pokud ano, v jakém množství. Výsledky studie budou také sloužit jako vodítko pro výběr vhodné vakcíny, ale i pro rozhodování, zda je očkování potřeba,“ shrnul důvody účasti ve studii generální ředitel ZP MV ČR David Kostka.

Studie potrvá rok a půl, ZP MV ČR přitom svým pojištěncům uhradí většinu nákladů. Do studie se mohou přihlásit zájemci pojištění u ZP MV ČR starší 18 let, kteří v čase odběru krve ani v předchozích třech týdnech netrpěli akutními potížemi spojenými s onemocněním COVID-19.

Chcete vědět, zda jste chráněni před COVID-19? Nová studie nabízí účast
Autor: QualityLab

Jak autoři upozorňují, testování v rámci studie není určeno pro diagnostiku akutně probíhajícího onemocnění COVID-19. Nejedná se ani o jednorázové testování z krve pro stanovení diagnózy, ani o vyšetření RNA viru (PCR – stěr sliznice z nosohltanu).

Účastníci studie se na základě testování dozvědí, zda v minulosti prodělali infekci COVID-19 a jaké množství protilátek v krvi mají. „Nepřítomnost protilátek proti onemocnění COVID-19 neznamená, že jste onemocnění neprodělali. Znamená to, že váš imunitní systém nemá ochranné protilátky proti tomuto onemocnění,“ vysvětlují autoři studie.

Zájemcům budou během jednoho a půl roku odebrány tři vzorky krve, vždy s odstupem šesti měsíců a vždy ve stejné laboratoři. Laboratoř si účastník vybere ze seznamu zapojených pracovišť.

Cena jednoho testu je 600 Kč, primárně je účast určena pro pojištěnce ZP MV ČR, kterým pojišťovna na každý odběr přispěje vždy 500 Kč, celkem tedy 1500 Kč. Předpokladem je, že by se do studie mohlo zapojit až 30 000 lidí. ZP MV ČR je druhou největší zdravotní pojišťovnou v ČR, v současnosti má více než 1,3 milionu klientů.

„Velice nás těší, že jsme společně se zdravotní pojišťovnou ZP MV ČR nalezli společnou cestu, jak zrealizovat tento projekt, který je první vlaštovkou v realizaci prevence v měření ochranných protilátek v těle pacienta na výskyt onemocnění COVID-19 hrazený z fondu prevence.

Do této chvíle bylo možné z prostředků zdravotních pojišťoven hradit jen indikované vyšetření na PCR test COVID-19.

 Pevně doufáme, že nejen projekt, ale i celá studie s tím spojená přispějí k budoucí národní strategii v boji proti tomuto virovému onemocnění,“ uvedl předseda představenstva Asociace laboratoří QualityLab Kamil Doležel.

Pacienti zcela bez příznaků? Nic neobvyklého

Onemocnění COVID-19 způsobují viry s názvem SARS-CoV-2. Toto vysoce nakažlivé onemocnění se typicky projevuje horečkami, dýchacími potížemi, ztrátou chuti nebo čichu, může způsobit i bolesti svalů a únavu, ale i další příznaky.

Příznaky mohou být mírné, ale i závažné, vyžadující hospitalizaci. Záleží na celé řadě faktorů, jako jsou další onemocnění, kterými pacient trpí, věk, tělesná hmotnost či virová nálož, které bylo tělo vystaveno atd.

„Není vůbec neobvyklé, že toto onemocnění u pacienta proběhne zcela bez příznaků a fakticky nepozorovaně. Jedinou možností ověření, jestli se pacient virem nakazil, a jestli si jeho imunitní systém vytvořil protilátky, které ho proti případné další nákaze ochrání, je vyšetření na jejich přítomnost,“ říká imunolog prof. Vojtěch Thon, odborný garant studie.

Lidský organismus si obvykle po třech až pěti dnech od nakažení virem začne vyrábět protilátky typu IgM, následně za dva až tři týdny protilátky typu IgA a IgG: „Protilátky IgG zůstávají v těle po několik měsíců až let.

Právě ty budeme během studie v krevních vzorcích hledat. Ani fakt, že jste nemoc COVID-19 prodělali, totiž automaticky neznamená, že proti němu máte vytvořenu imunitu a že nemůžete onemocnět znovu,“ upřesňuje prof. Thon.

Data užitečná pro jednotlivce i pro zdravotníky

Sérologická studie by měla přinést další důležitá data, která budou vodítkem při výběru vhodné vakcíny proti COVID-19, ale i pro samotné rozhodnutí, zda je očkování proti této nemoci nutné.

„Statistika potvrzených případů a úmrtí, která se běžně uvádí, může pomoci při monitorování rychlosti šíření nemoci, ale není ideální pro odhad ‚promořenosti‘ populace. Obecně platí, že pacienti s mírným průběhem nebo bezpříznakovým průběhem nebyli vyšetřeni.

Výsledkem je podhodnocený počet potvrzených SARS-CoV-2 infekcí.

Z těchto důvodů jsou další studie maximálně důležité pro odhad velikosti části populace, která má již vytvořeny protilátky proti viru SARS-CoV-2 a může být potenciálně chráněna proti další infekci,“ dodává imunolog.

Odborná sérologická studie vzniká ve spolupráci ZP MV ČR, Asociace laboratoří QualityLab a RECETOX Masarykova univerzita. Více informací na webu ZP MV ČR a stránkách Asociací laboratoří Quality Lab.

Chcete vědět, zda jste chráněni před COVID-19? Nová studie nabízí účast

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Odborný garant studie, imunolog, RECETOX, Masarykova univerzita

Chcete vědět, zda jste chráněni před COVID-19? Nová studie nabízí účast

MUDr. David Kostka, MBA

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Chcete vědět, zda jste chráněni před COVID-19? Nová studie nabízí účast

Bc. Kamil Doležel

Předseda představenstva Asociace laboratoří QualityLab

Testování protilátek – Studie COVID-19

Zúčastněte se Studie a zjistěte, zda máte protilátky proti COVID-19. Přispějeme Vám na všechny tři testy!

Přispíváme 500 Kč na jeden test, celkem 1 500 Kč.

Pozor! Termín pro první odběr prodloužen do 31. března! 
Po prvním odběru si požádejte o příspěvek 500 Kč

Účel a medicínský efekt vyšetření

Předmětem studie je zjišťování hladiny protilátek IgG odběrem vzorku krve.  
V době akutní fáze onemocnění nemusí být protilátky ještě vytvořeny a výsledek testu není průkazný.

Proto je možné si nechat vyšetřit krev na protilátky nejdříve 3 týdny po odeznění příznaků virové infekce.

Lidský organismus si obvykle po 3-5 dnech nakažení virem začne vyrábět protilátky typu IgA a IgM, následně za 2-3 týdny protilátky typu IgG. Protilátky IgG přetrvávají v řádu měsíců až let.

Vyšetření protilátek IgG není určeno pro diagnostiku akutně probíhajícího onemocnění COVID-19.

Nejedná se ani o jednorázové testování z krve pro stanovení diagnózy, ani o vyšetření RNA viru (PCR – stěr sliznice z nosohltanu).

Nepřítomnost protilátek proti onemocnění COVID-19 nutně neznamená, že jste onemocnění neprodělal/a. Znamená to, že Váš imunitní systém nemá ochranné protilátky proti tomuto onemocnění.

•  Testování je určeno pro dospělé osoby od 18 let, pojištěnci ZP MV ČR mohou čerpat příspěvek 500 Kč za jeden odběr, tedy celkem 1.500 Kč. Studie se mohou účastnit i samoplátci.
•  Účastník v čase odběru (testování ze vzorku krve) ani v předchozích 3 týdnech netrpěl akutními potížemi spojenými s onemocněním COVID-19. 

Přínos pro účastníky Studie

 • Účastník Studie se dozví, zda prodělal infekci COVID-19 v minulosti, a pokud ano, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství, a jak se v čase vyvíjí množství protilátek v jeho těle (krvi).
 • Informace o přítomnosti protilátek a jejich množství v těle bude v budoucnu důležitým vodítkem pro výběr vhodné vakcíny proti COVID-19 a pro rozhodnutí, zda je očkování proti této nemoci potřeba.

Odborným garantem Studie je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

, RECETOX, Masarykova univerzita.
Studie vzniká ve spolupráci s Asociací laboratoří QualityLab.

Chcete vědět, zda jste chráněni před COVID-19? Nová studie nabízí účastChcete vědět, zda jste chráněni před COVID-19? Nová studie nabízí účast

Jak to probíhá

•    Testování v rámci studie je realizováno v následujících laboratořích: viz přehled laboratoří zapojených do Studie.
•    Z důvodu sledování vývoje hladiny protilátek je důležité absolvovat 3 vyšetření, vždy s odstupem 6 měsíců od posledního odběru.

•    Z důvodu zajištění srovnatelnosti výsledků vyšetření v čase musí být zajištěno, že bude účastník v rámci opakovaného testování vždy vyšetřen v rámci jedné laboratoře.

 
•    Součástí bude také informovaný souhlas pacienta s uchováním vzorků a zpracováním výsledků testů výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity V Brně a ZP MV ČR (ke stažení v pravém sloupci stránky).

Výše příspěvku a časové lhůty

•    Cena jednoho testování je pro pojištěnce ZP MV ČR stanovena na 600 Kč v síti zapojených laboratoří, ZP MV ČR proplatí 500 Kč za jedno testování. Jeden test tak pojištěnce bude stát jen 100 Kč.
•    První příspěvek bude proplacen po prvním odběru, další dva příspěvky budou proplaceny po absolvování třetího odběru.

Budete mít zájem:  Srůsty Ve Střevech Příznaky?

Časté otázky ke Studii

 • Jak a kde se objednám na testování? Na stránkách laboratoře, kterou si vyberete ze seznamu (www.qualitylab.cz/protilatkycovid19).  
 • Za jak dlouho dostanu výsledky? Obvykle do 48 hodin, ale raději se zeptejte v laboratoři. ZP MV ČR tyto informace nemá k dispozici.   
 • Jakým způsobem dostanu výsledky? E-mailem, telefonicky, dopisem… To záleží na konkrétní laboratoři, informujte se prosím přímo tam.  
 • Výsledek testu je pozitivní, co to znamená? Znamená to, že máte vytvořeny ochranné paměťové protilátky IgG proti nemoci covid-19 a že jste infekci prodělali. Nejste však v akutní fázi, není třeba se obávat. Doporučujeme ale informovat vašeho praktického lékaře. Jste chráněn (imunní) proti nové nákaze koronavirem s těžším, život ohrožujícím průběhem (lehčí forma proběhnout může). Nemusíte spěchat na očkování, máte čas, než případně poklesne hladina protilátek, dle odborníků jste chráněn až 90 dní. Informujte se na možnost darovat krev pro pro léčbu pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19 (vhodnost vám sdělí laboratoř).  
 • Výsledek testu je negativní, co to znamená? Nemáte v těle vytvořeny systémové ochranné protilátky. Nejspíš jste infekci neprodělali. Je ale také možné, že ano, ale tělo si nevytvořilo protilátky. Jste adeptem na očkování proti nemoci covid-19.  
 • Jak mám rozumět číslům, která ve zprávě dostanu? Výsledkem testu je číselná hodnota (OD ratio), která udává poměr množství protilátek ve vzorku a v kalibrátoru. Hodnoty laboratoře uvádějí podle své metodiky. Ve výsledku je vždy uvedena hranice normy. Pokud je OD ratio < 0,8, pak je test negativní. Hodnoty 0,8 - 1,1 znamenají hraniční výsledek. Hodnoty nad 1,1 jsou pozitivní.  
 • V případě, že si s interpretací výsledků nevíte rady, můžete využít naší služby Lékař na telefonu na čísle 283 002 772.  
 • Jaká hodnota IgG mě spolehlivě ochrání před těžkým průběhem nemoci? Uplatňuje se nejen protilátková, nýbrž také buněčná imunita. Hladina protilátek je tedy určitým znakem, že imunitní systém reagoval na stimulaci virem, a i nižší hladiny jsou proto významné. Buněčnou imunitu neumíme změřit. Pozitivní výsledek vy vás měl dostatečně ochránit před těžkým průběhem v případě nové nákazy.  
 • Připomenete mi termín dalšího odběru? Ano, laboratoř vám ho připomene.  
 • Když mám protilátky, znamená to, že se nemusím očkovat? Znamená to, že není nutné se očkovat ihned. Vždy však platí, že je třeba se poradit se svým praktickým lékařem, který zná váš zdravotní stav.  
 • Je podstoupení očkování proti nemoci COVID-19 překážkou účasti ve Studii? Ne, není. Pouze se zaznamená, kdy a jakou vakcínou bylo očkování provedeno. Při vyhodnocení odběrů po očkování tak bude zjištěna i odpověď na vakcínu. Nezapomeňte tedy při odběru tuto skutečnost uvést.   
 • Je těhotenství nebo kojení překážkou pro účast ve Studii? Ne, není.   
 • Proč mám jít na odběry třikrát po půl roce? Je to pro vás unikátní příležitost mít s naší podporou pod kontrolou stav vývoje vašeho imunitního systému v čase. Zjistit, jestli a jak reagoval na případná další setkání s koronavirem, která jste ani nemusel zpozorovat. Pomůžete odborné veřejnosti najít odpovědi na otázky, které souvisí s debatami kolem promořování populace a snahou zvládnout pandemii onemocnění covid-19. Navíc také v případě očkování takto lze sledovat i jeho účinnost.  
 • Upozornění: odpovědi na dotazy jsou obecné. Jakékoli otázky, které souvisí s vaším zdravotním stavem, je nutno konzultovat s vaším praktickým lékařem! 

Specifické podmínky

1.    K žádosti o příspěvek je třeba předložit potvrzený formulář a doklad o úhradě od zapojené laboratoře (viz příloha v pravém sloupci stránky). Dále platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, viz zde.

2.    Žádost je možné podat osobně na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR, poštou na adresu ZP MV ČR, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01, e-mailem na adresu [email protected] nebo datovou schránkou 9swaix3.

3.    První odběr je třeba absolvovat a uhradit do 31. března 2021.
4.    Žádost o příspěvek je nutno podat do dvou měsíců od absolvování odběru. Při absolvování prvního odběru do konce roku 2020 je třeba podat žádost o příspěvek do 20. ledna 2021.
5.    Příspěvek lze čerpat nad rámec nabídky ostatních programů.

6.    Tento příspěvek nelze postoupit. 

Možnost čerpání: do naplnění kapacity nebo vyčerpání financí
Aktualizováno dne: 3. března 2021

Mohlo by Vás zajímat

Děti a ženy po porodu

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 2 000 Kč

Rodič

Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

Požádat o příspěvek je nutné do 2 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2021

Program slev a výhod

V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

Kamil Doležel

Praha 3. prosince 2020 (PROTEXT) – Největší soukromý poskytovatel laboratorních služeb AeskuLab, k.s. spustil nový program testování zaměstnanců přímo na pracovištích. Chce tak pomoci firmám nejen k rychlejšímu zvládnutí epidemie COVID-19 v České …Masivnější testování zaměstnanců má podle odborníků vést nejen k rychlejšímu zvládnutí epidemie COVID-19 v České republice, ale samotným firmám také pomáhá řídit případné riziko nákazy a tím snižovat náklady na provoz.Praha 30. listopadu 2020 (PROTEXT) – Masivnější testování zaměstnanců má podle odborníků vést nejen k rychlejšímu zvládnutí epidemie covid-19 v České republice, ale samotným firmám také pomáhá řídit případné riziko nákazy a tím snižovat náklady na…Platí, že lidé, kteří prodělali covid-19 bez příznaků, rychleji ztrácejí protilátky proti tomuto virovému onemocnění? Jak dlouho u infikovaných a zda vůbec trvá obranyschopnost vůči další nákaze koronavirem? A jak infekce poznamená organismus paci…[4 minuty čtení] V České republice startuje studie zaměřená na onemocnění způsobené koronavirem. Ukáže, zda člověk již nemoc prodělal, jestli má protilátky na COVID-19 a také zda by pro něj v budoucnu bylo vhodné očkování „proti koronaviru“. Zdrav…Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v polovině května slíbil, že testy na covid-19 pro samoplátce budou maximálně za 1 756 korun. V praxi ale řada odběrových míst tuto cenu převyšuje, a to i o několik tisíc. Jako důvod uvádí rychlost dodání výsledk…Na zvýšení ceny za odběry k testům na covid-19 pro samoplátce se ministerstvo dnes se zástupci laboratoří nedohodlo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale novinářům po jednání řekl, že zvýšené náklady na odběrová místa bude kompenzovat l…Na zvýšení ceny testů na covid-19 pro samoplátce se ministerstvo se zástupci laboratoří nedohodlo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale po jednání řekl, že zvýšené náklady na odběrová místa bude kompenzovat laboratořím i nemocnicím připravovaná …Praha – Na zvýšení ceny za odběry k testům na covid-19 pro samoplátce se ministerstvo dnes se zástupci laboratoří nedohodlo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale novinářům…Cena laboratorních testů na covid-19 zůstane podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na 1 674 korunách, které platí zdravotní pojišťovny. Jednat je podle něj možné o navýšení ceny samotného odběru, který v současné době stojí maximálně 82 koru…Praha – Cena laboratorních testů na covid-19 zůstane podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na 1674 korunách, které platí zdravotní pojišťovny. Jednat je podle něj možné…Cena laboratorních testů na covid-19 zůstane podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na 1674 korunách, které platí zdravotní pojišťovny. Jednat je podle něj možné o navýšení ceny samotného odběru, který v současné době stojí maximálně… Jan Šťastný – Český herec Korupce – Zneužití postavení nebo funkce v politice SARS-CoV-2 – Nový koronavirus způsobující onemocnění COVID-19
Budete mít zájem:  Je měděné nádobí jen drahou módou nebo je zdravé?

Novinka – Virostop přírodní štít proti virům a bakteriím

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

  • Lékárna AVE s.r.o. se sídlem na nám. 14.října 1307/2,  150 00 Praha – Smíchov, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 139727. 
  • Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
  • Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.
  • Právní vztahy prodávajícího výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.
  • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Znáte nové Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů GDPR, které brzy vstoupí v účinnost? Určitě jste o něm slyšeli, ale pro jistotu nás nechte udělat menší souhrn toho, co pro vás jako zákazníky lékárny AVE toto Nařízení znamená.

Naše transparentnost v oblasti ochrany soukromí

V lékárně AVE každý den pracujeme na tom, abychom vám zajistili ten nejlepší servis. Velmi důležitým prvkem této práce je i péče o osobní údaje, které nám poskytujete. Bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a zavázali jsme se k respektování vašich práv, neboť zájmy našich zákazníků jsou ve středu naší pozornosti u všeho, co děláme. Chceme, abyste si byli jisti, že vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Naším cílem je transparentnost vůči zákazníkům a jistota, že vědí, jakým způsobem užíváme jejich osobní údaje za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování. Z tohoto důvodu vás brzy budeme ještě kontaktovat, abychom vás informovali o nových zásadách ochrany soukromí a souborech cookies a dále o změnách, které jsme udělali v obchodních podmínkách a pravidlech používání spojených s klíčovými službami, které zákazníkům nabízíme. To nám zajistí, že s vámi budeme moci zůstat v kontaktu i po 25. květnu 2018.

1. Čeho se toto Nařízení týká?

Nové Nařízení Evropské unie „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR) vstoupí v účinnost 25. května 2018.

Vzniklo proto, aby vám dalo větší kontrolu nad tím, jak vaše osobní údaje společnosti shromažďují a nakládají s nimi. Jde o Nařízení EU, tedy platí pro všechny společnosti či organizace působící v rámci EU (jako např.

lékárna AVE) a také pro ty nadnárodní společnosti či organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU.

Transparentnost je klíčovou součástí a výsledkem této změny, protože byste měli vědět, jak se využívají osobní údaje, které se vás týkají, například když chcete využívat naše služby, jako je věrnostní program, nakupování na e-shopu nebo elektronický přímý marketing (tj. dostávání newsletterů).

GDPR přináší nová práva subjektům údajů, jako je právo na přenositelnost osobních údajů a právo na jejich výmaz. Přenositelnost osobních údajů je nové právo, díky němuž bude moci kdokoliv v EU převést své osobní údaje mezi společnostmi či organizacemi. Tato služba je bez poplatku a umožňuje zákazníkům změnit poskytovatele služeb. Funguje to tak, že dojde k elektronickému převedení a doručení dat ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu.Právo na výmaz (také známé jako „právo na to být zapomenut“) dá jednotlivcům možnost v některých případech zažádat o vymazání svých osobních údajů. Toto právo ovšem není absolutní a platí pouze za určitých okolností; například pokud osobní údaje nejsou už nezbytně nutné pro původní účel, pro který byly shromážděny a zpracovány, nebo když zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl jednotlivcem odvolán, a neexistuje žádný jiný právní titul pro zpracování.

Práva, která už v tuto chvíli máte na základě zákona o ochraně osobních údajů, jako například právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu, právo požadovat vysvětlení, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, vám zůstávají, a tedy je budete moci uplatnit i po 25. květnu 2018.

2. Jak lékárna AVE zajistí, aby bylo transparentní?

Dodržování soukromí u služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, bylo dosud obsaženo v několika různých zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies.

V některých případech byly zásady o ochraně soukromí a souborech cookies zahrnuty v obchodních podmínkách a pravidlech používání našich služeb (marketingové novinky, věrnostní program).

Pro větší přehlednost a zjednodušení jsme pro vás vytvořili nové a jednotné Zásady o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž už naleznete všechny potřebné informace o tom, jakým způsobem je zajištěna ochrana vašeho soukromí a jak je nakládáno s vašimi osobními údaji, které nám poskytujete při komunikaci s námi nebo při užívání kterékoliv z našich služeb. Nezávisle na tom, zda jste členy a využíváte benefitů věrnostního programu, nebo využíváte služeb k nákupu náš e-shop, nebo odebíráte novinky, nebo jste prostě jen našimi zákazníky, najdete všechny užitečné informace týkající se ochrany soukromí a osobních údajů sloučené v jedněch zásadách o ochraně soukromí a souborech cookies, v nichž nebude chybět ani jednoduchý návod na to, jakým způsobem můžete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů. Především si chceme být jisti, že chápete, jakým způsobem vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem poskytnutí ještě lepšího a osobnějšího zážitku z nakupování v lékárnách AVE.

K dosažení těchto cílů jsme vytvořili nové znění Zásad o ochraně soukromí a souborech cookies, které vám ozřejmí:

  • jak kombinujeme osobní data, která od vás nasbíráme, když u nás nakupujete online nebo v kamenném obchodě, k tomu, abychom vám mohli poskytnout takové služby a marketingovou komunikaci včetně online reklamy, o kterých si myslíme, že nejvíce odpovídají vašim zájmům,
  • jak sdílíme vaše osobní údaje s ostatními pobočkami,
  • jaká práva máte ve spojitosti s uchováváním vašich osobních údajů.

3. Jak změna ovlivní marketingovou komunikaci pomocí e-mailu?

Pokud jste doteď odebírali naši marketingovou komunikaci přes elektronické prostředky (jako jsou textové zprávy nebo e-maily), budete ji dostávat i nadále, pokud si nebudete sami přát ukončit její odběr.

Budeme naprosto respektovat, když v budoucnu změníte názor a rozhodnete se přestat naši marketingovou komunikaci nadále odebírat.

V nadcházející zprávě, kterou vám brzy pošleme, najdete speciální odkaz, přes nějž se případně budete moci odhlásit z odběru této komunikace.

Pokud se rozhodnete zůstat s námi nadále v kontaktu i po 25. květnu 2018, pamatujte, že kdykoliv budete v budoucnu chtít, můžete se pomocí odkazu umístěného v každé naší komunikaci odhlásit z tohoto odběru.

III. Prodejní cena, platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou uvedeny v Kč. U zboží, které je označeno symbolem AKCE je garantována CENA pouze do vyprodání zásob a prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo na změnu ceny.

Budete mít zájem:  Po kolika pivech se tloustne... a další otázky pro odbornice na hubnutí

V případě, že se změní cena u zboží nebo dojde k vyprodání, má e-shop právo objednávku stornovat.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV. Objednávání

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář umístěný na webovách stránkách www.lekarnaave.cz, ujistí se, že zadal správné údaje a odešle jej pomocí tlačítka „odeslat objednávku“ . Prodávající následně posílá tzv.

rekaputulaci objednávky, zaslání rekapitulace objednávky ještě není ze strany prodávající považována za uzavření kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází v momentě, kdy prodávající zašle elektronickou poštou na adresu kupujícího informaci ve znění – Potvrzení objednávky – objednávka č. …… je právě vyřizována.

Klient může zboží objednávat prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.lekarnaave.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V. Způsob dodání a platební podmínky

 Za objednané zboží v hodnotě přesahující 999 Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

Způsob dodání:

 • Zboží je zasíláno zásilkovou službou Česká pošta, PPL či Zásilkovnou
 • Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce nad 1 199,- Kč
 • Cena poštovného a balného v ČR je od 35,-
 • Na dobírku při doručení zboží(hotovost přebírá od zákazníka přepravce)Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet.

Platební podmínky:

 Cenu zboží a případné poštovné dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti, platební kartou či poukázkami na pobočkách prodávajícího při osobním odběru zboží;
 • v hotovosti, či platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (Zásilkovna)
 • převodem na účet vedený u Creditas 0000000035/2250 
 • dobírkou při dopravení a převzetí dopravcem
 • platební bránou ComGate Při použití platební brány ComGate zadáváte do systému údaje, které jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci (proběhla/neproběhla), které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou Česká pošta, PPL a Zásilkovnou. Objednávky odesíláme zpravidla do dvou pracovních dnů. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem.

Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den.

Doba dodání se počítá ode dne expedice, o které budete informováni e-mailem v okamžiku vyskladnění zásilky a předání balíku dopravci.

Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst.

1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu [email protected] , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Za objednané zboží v hodnotě přesahující 1 199,- Kč v rámci ČR neúčtujeme poštovné a balné.

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č. 367/2000 Sb. § 53 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 Reklamační řád:

  • Kupující má možnost vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená. Může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Kupující vrátí zboží i s fakturou, která bude stornována.
  • Část zásilky, kterou kupující objednal omylem, má možnost vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesílatele. Kupující zaplatí celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží mu budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů, převodem na účet. Hotovost či úhradu složenkou poskytnout nelze.
  • Pokud kupující u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží prodávajícímu vrátit – prodávající z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.
  • Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Při dodání zásilku překontrolujte před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu; i takový spor může být ve smyslu čl. 5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Uživatel vůči Obchodníkovi v postavení spotřebitele, avšak bez účasti provozovatele.

Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení (viz. Zvláštní podmínky „Ochrana soukromí na portálu Heureka.cz“) se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz

Vztah mezi provozovatelem a uživatelem nebo Obchodníkem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.

Pro účely jakékoli komunikace s provozovatelem je uživatel povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce http://www.lekarnaave.cz/kontakt Tyto podmínky jsou uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.2.2016. a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector