Aspergerův Syndrom Příznaky U Dětí?

Mezi typické projevy Aspergerova syndromu u dětí patří rozdíl ve vyjadřování oproti vrstevníkům, samomluva, samotářství, egocentrismus, neobvyklé záliby nebo také přílišná přátelskost bez zábran. Dospělí lidé s Aspergerovým syndromem vyhledávají lidský kontakt, mívají však problémy navázat s okolím vztah.
Tyto děti úzkostlivě vyžadují dodržování rituálů od svého okolí. Jejich chování je výrazně repetitivní a mívají velice nízkou frustrační toleranci. Navazují kontakt s ostatními bez ohledu na situaci nebo někdy zase kontakt tvrdohlavě odmítají. Nejsou schopny emocionální vzájemnosti ani sociálně přiměřeného chování.

Jak jednat s dítětem s Aspergerovým syndromem?

Jedna věc je věnovat se těm specifikům, tedy zajistit jim bezpečí nebo se jim věnovat v té sociální oblasti a víc jim vysvětlovat. A pak je ta druhá linie, že děti s Aspergerovým syndromem jsou především děti. Tedy potřebují to, co ostatní děti, ale kvůli handicapu se jim toho dostává méně.

Jak se pozná Aspergerův syndrom?

Aspergerův syndrom je také charakterizován výbušností, agresivitou při neúspěších a neporozumění, nutkavým chováním (obsedantností) až puntičkářstvím, tvrdohlavostí až revoltou. Je důležité podotknout, že se jedná o inteligentní jedince, často nadprůměrně inteligentní.

Jak vzniká Aspergerův syndrom?

Aspergerův syndrom je vrozená porucha autistického spektra, kterou lidé někdy nazývají také Aspergerova nemoc, syndrom averzního a příliš intenzivního světa či vysokofunkční autismus.

Jaký je rozdíl mezi autismem a Aspergerovým syndromem?

Zatímco až 70 % autismu bývá spojeno s nízkým IQ a někdy až mentální retardací, lidé s Aspergerovým syndromem mají naopak spíše vyšší IQ (hodnota IQ cca 130). Stejně jako u jiných forem PDD, i u Aspergerova syndromu jsou rozlišovány podle míry příznaků dvě formy – nízko funkční a vysoce funkční Aspergerův syndrom.

Jak se chová asperger?

Aspergerův syndrom je vrozeným onemocněním mozku. Lidé s Aspergerovým syndromem vnímají svět odlišně a mívají problém s navazováním a udržováním vztahů a komunikací. Postrádají abstraktní myšlení a nerozumí neverbálním projevům, jako jsou výraz tváře, gesta či tón hlasu.

Budete mít zájem:  Léčba Zánětu Středního Ucha U Dětí?

Jak komunikovat s lidmi s Aspergerovým syndromem?

Vyvarujte se situací, kdy se například – byť s těmi nejlepšími úmysly – dotknete ramene člověka s autismem, aniž by předem viděl, že se tak chystáte učinit. Řada z nich jsou velmi citliví na hmatové podněty, a když je takový člověk v úzkých, velmi ho to vyleká.

Co je to atypický autismus?

Atypický autismus

Objevuje se po dosažení tří let věku dítěte nebo nenaplňuje všechny tři okruhy diagnostických kritérií. Lidé s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně narušeny než lidé s klasickým autismem. Může se jednat o lepší sociální či komunikační dovednosti nebo chybí stereotypní zájmy.

Co je to porucha autistického spektra?

Poruchy autistického spektra patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže přiměřeně komunikovat, navazovat sociální vztahy a rozvíjet fantazii a kreativitu.

Kde diagnostikovat Aspergerův syndrom?

Standardním postupem je návštěva klinického psychologa (popř. psychiatra), který na základě psychologických testů určených k diagnostice Aspergerova syndromu a také získaných údajů z rozhovoru s Vámi po jednom až třech sezeních určí přesnou diagnózu.

Jak poznat autismus u dospeleho?

Projevy autismu u dospělých bývají velmi podobné těm, které se vyskytují u malých pacientů. Obvykle mají problémy se sociální interakcí a komunikací, mají rádi svůj řád, bývají přecitlivělí na některé smyslové podněty a v běžných situacích mohou reagovat jinak, než bychom čekali.

Jak se testuje autismus?

Dotazník M-CHAT-RTM je screeningový nástroj hodnotící riziko poruchy autistického spektra. Hodnotí se dvacet otázek týkajících se chování dítěte, na které rodiče odpovídají ANO/NE. V České republice se vyplňuje a vyhodnocuje během pediatrické prohlídky v 18 měsících věku dítěte.

Co způsobuje autismus?

Není zcela jasné, co autismus způsobuje. Zřejmě se jedná o genetické předpoklady spojené s dalšími faktory, jako jsou škodlivé látky a životní prostředí. Na vině mohou být také nemoci matky v těhotenství a komplikace při porodu. Autismus se objevuje třikrát častěji u chlapců než u dívek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector