Ambulantní Léčba Alkoholismu Praha?

Ambulantní léčba závislosti

 • Vladimírova 12. 140 00 Praha 4.
 • [email protected]
 • PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
 • Pondělí 9:00 – 17:00. adiktologická ambulance. Úterý 9:00 – 17:00. adiktologická ambulance. Středa. 9:00 – 16:00. adiktologická ambulance. Čtvrtek. 9:00 – 16:00.
 • Mapa. To navigate, press the arrow keys.
 • Jak probíhá ambulantní léčba alkoholismu?

  Jedná se o službu, kdy klient dochází do daného zařízení pravidelně na předem domluvenou službu – zpravidla v intervalu 1-3 týdnů.

 • známky škodlivého užívání alkoholu.
 • jsou dostatečně motivovaní k léčbě
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci.
 • Co je ambulantní léčba?

  Při ambulantní léčbě pacient/klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka kontaktu, frekvence kontaktů a doba docházení je individualizovaná, přizpůsobená jeho potřebám a zakotvená v jeho ústní či písemné dohodě (kontraktu) s terapeutem nebo se zařízením.

  Jak dlouho trvá léčba alkoholismu?

  V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (viz jejich seznam na konci stránky) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce.

  Kde se léčí závislost na alkoholu?

  Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře) nebo rezidenčně (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

  Jak to chodí v protialkoholní léčebně?

  Základní protialkoholní léčba na Patnáctce trvá tři měsíce a pokud už se rozhodneš ji nastoupit, vyplatí se absolvovat ji celou nebo si třeba i nějaký týden navíc přidat. Pokud budeš chtít odejít dříve, neuděláš dobře a ublížíš sám sobě.

  Jak probíhá léčba závislosti?

  V rámci léčby závislosti na alkoholu je možné vyhledat dva typy služeb:

  1. → ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)
  2. → lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).
  Budete mít zájem:  Jak vybrat vhodný sport pro dítě?

  Co je to ambulantní?

  Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty.

  Co je to substituční léčba?

  Substituce je léčba, kdy se užívání původní návykové látky nahradí lékařsky předepsanou látkou s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky. Substituční léčba není prostředkem k tomu, aby závislý člověk začal v krátké době žít úplně bez návykových látek.

  Co je ústavní léčba?

  Ústavní péče se nejčastěji poskytuje ve zdravotnických zařízeních – psychiatrických léčebnách a odděleních pro léčbu závislostí. Léčba zde trvá přibližně 3-6 měsíců. Navazuje na akutní lůžkovou péči (například na detoxifikaci) a je do ní možný přímý vstup, pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje.

  Kolik alkoholiků se vyléčí?

  Pravdou je, že alkoholikem do konce života je i alkoholik, který projde léčbou. Podle dřívějších poznatků prodělalo až 90 % procent léčících se alkoholiků alespoň jednu recidivu, ale to v žádném případě neznamená, že by se většina závislých na alkoholu nevyléčila.

  Jak dlouho trvají abstinenční příznaky alkoholika?

  Vzniká během několika hodin až dní po přerušení nebo snížení pití. Je charakterizovaný fyzickými i psychickými příznaky. Příznaky zpravidla odezní během čtyř až pěti dnů, v některých případech se však mohou rozvinout do alkoholového odvykacího stavu s deliriem (více delirium tremens).

  Jak přimět alkoholika k léčbě?

  4) Motivace k léčbě

  Ptejte se ho, proč to dělá. Zajímejte se o něj. Vysvětlete mu, že potřebuje pomoc a vy mu ji rádi pomůžete najít. Člověku, kterému chcete pomoci, jasně sdělte, že jeho pití vnímáte jako problematické a jeho chování je nepřijatelné.

  Kde se léčí drogové závislí?

  V České republice nabízí ambulantní péči AT poradny, což jsou ambulantní psychiatrická zařízení, která se zaměřují na alkoholové a drogové závislosti. Klient dochází po dohodě s lékařem zpravidla dvakrát či třikrát týdně na pohovor, v případě krizové situace může být kontakt častější.

  Budete mít zájem:  Těhotenství je dobrý byznys pro lékaře

  Jak léčit kvartální alkoholismus?

  Léčba kvartálního alkoholismu

  Příčinou kvartálního alkoholismu je chronický stres a psychické vyčerpání. Léčba může probíhat formou abstinence nebo kontrolované konzumace.

  Jak na zavislost na alkoholu?

  Léčba závislosti na alkoholu se zaměřuje na identifikování příčin, které závislost v první řadě způsobily, a nastavení životních změn. Je to náročný a individuální proces. Čelit situacím i ve střízlivosti je ale pro úzdravu zásadní. K léčbe patří i uvědomění, že alkohol je ve světě přítomný na každém rohu.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector