3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit

Na českém trhu se letos objevily 3D televizory, na kterých lze se speciálními brýlemi sledovat trojrozměrný obraz. Zároveň se ale začalo mluvit o negativním vlivu dlouhodobějšího sledování 3D obrazu na lidské oko. Kde vidíte největší rizika?

3D televizory, ale i mobily a další komunikační prostředky podle mého názoru určitě nemohou vyvolat žádnou vážnou zrakovou vadu. Je to stejné jako s UV zářením, které k nám proniká atmosférou a jednu dobu se o něm tvrdilo, že by také mohlo těžce poškozovat zrak. Není to pravda.

V populaci ale existuje početná skupina lidí, kteří mají dioptrické, neboli refrakční vady, což jsou vady lomivosti oka. Mezi ně patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Všichni tito lidé by mohli mít při usilovném sledování 3D televize potíže, pokud nemají svůj zrak správně korigován brýlemi nebo kontaktními čočkami. V určitém věku hraje roli i presbyopie neboli ztráta schopnosti zaostřování zraku na blízko.

Také u této skupiny lidí je třeba správná korekce, jinak jsou u takových lidí potíže hlavně s viděním na blízko a čtením pravidlem.

3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit

Co by se jim mohlo stát?

Při intenzivnějším sledování po delší dobu by u nich mohla vést nadměrná oční námaha ke zčervenání očí, bolestem hlavy nebo zvýšené únavě. Pro lidský organismus by taková náhlá koncentrace pozornosti byla nadměrná a mozek by mohl ono vnímání stereoskopických obrazů vypustit.

Ale netýká se to jen případů sledování 3D televize, stejný problém u těchto lidí nastává i u klasické televize nebo při delší práci s počítačem. Tento problém se vyskytuje u vytížených manažerů, a onomu syndromu se dokonce odborně říká „office eyes“.

U takto přetěžovaných očí dochází k osychání rohovky a spojivky oka , protože člověk je tak zaujat prací, že zapomíná normálně mrkat a nesvlažuje si fyziologicky oči. V případě, že mají i nekorigované dioptrické vady by tento problém mohl nastat i dříve.

Jaké další oční vady mohou být pro sledování 3D televize problematické?

U svých pacientů pozoruji, že tento problém by mohl vzniknout u těch, kteří v dětství šilhali. Jde o lidi, kteří mají určitým způsobem narušenou rovnováhu optických os.

Šilhání vzniká hlavně v mozku, poruchou koordinace motorických a senzorických center, které řídí pohyb očí, vnímají nejrůznější objekty a zrakové vjemy složitě zpracovávají.

U šilhajících pacientů vzniká porucha binokulárního vidění, česky řečeno vázne dokonalé zpracování zrakových vjemů oběma očima. Binokulární a prostorové vnímání, ale také zraková ostrost, se u člověka vyvíjí od narození postupně až do šestého roku života.

Jakékoliv narušení tohoto vývoje, právě například šilháním, se pak odrazí ve schopnostech používat dobře obě oči. Proto v dospělosti lidé, kteří byli v dětství pro šilhání léčeni nebo operováni, mohou mít poruchy stereoskopického, neboli prostorového vnímání.

Takže u někoho se prostorové vnímání nevyvine a potom třeba vůbec nevnímá efekt 3D vysílání?

Jakmile člověk nemá vyvinuté hloubkové, trojdimenzionální vidění, při sledování 3D televize má pocit, že se mu obrázky vlní, nevidí obraz hloubkově, nýbrž jen plošně jako v 2D verzi. Při delším sledování televize mohou nastat někdy funkční potíže. Tito lidé dokonalé prostorové vidění již nezískají.

To samé se týká pacientů, kteří měli v dětství špatně léčenou nebo neléčenou tupozrakost a v podstatě tedy správně vidí jen na jedno oko.

Ale znovu opakuji, tyto vady nezpůsobuje sledování 3D televize, člověk je už má většinou získané v dětství a nyní se mu v dospělosti připomněly tím, že mu neumožňují vnímat stereoskopický o­braz.

V žádném případě tady 3D televize nemůže poškodit zdravé oči?

Ne, může jen za určitých okolností „vyvolat“ funkční problémy u oční vady, kterou ale měl člověk už předtím. Týká se to tedy například zhoršení dioptrických vad, vyvolání astenopeických obtíží spojených se šilháním v dětství, potíží u presbyopů, apod.

Viditelným a subjektivně vnímaným odrazem těchto změn jsou doprovodné problémy: bolest hlavy, zčervenání očí, pocit svědění a škrábání ze suchého oka, alergické projevy, atd. Všechny tyto potíže jsou způsobeny nadměrným úsilím zrakového orgánu. Ten při svém fylogenetickém vývoji na tento způsob vnímání a vidění nebyl uzpůsoben.

Nicméně opakuji, že televize, monitor počítače nebo mobilní telefon nemohou způsobit patologické anatomické změny oka ani nezvratně poškodit zrakové funkce.

Někteří výrobci 3D televizorů varují také před nebezpečím epileptických záchvatů.

To je poslední skupina lidí, kterým může sledování stereoskopického obrazu nějakým způsobem uškodit. Jde o lidi, kteří mají zároveň oční problém a trošku i psychologický.

V literatuře jsou popisovány případy, že při intenzivním zážitku při sledování 3D televizoru a při duševním pohnutí může u některých predisponovaných jedinců vzniknout epilepsie.

Dokonce jsem četl jednu statistiku, kde psali, že pacient při sledování 3D obrazu v kině Imax dostal epileptický záchvat. Měl těžkou krátkozrakost, ale hlavně byl neurologicky postižen. Příliš se vžil do děje a tento emoční zážitek u něj vyvolal záchvat.

Tato vazba by skutečně mohla nastat, ale člověk musí mít za prvé k epilepsii predispozici, aby v kombinaci s větší oční dioptrickou vadou tato situace mohla výjimečně nastat. Opakuji ale, že velkou roli hraje značný emoční stimul.

Četl jsem i o případech lidí, kteří měli v minulosti mozkovou mrtvici a při sledování 3D vysílání ji mohou dostat znovu.

Ano, cévní mozková příhoda by také mohla nastat, mozkové cévy se při emočních zážitcích uvnitř hlavy „cvičí“. Nejdříve se rozšíří, při stresu nebo koncentraci pozornosti se zase zúží.Tyto případy byly popsány.

Zajímavé je, že na světě byly popsány dva případy, kdy se pacient při intenzivním sledování televize, ale klasické 2D, tak emočně „vzrušil“, že dostal náhlou ataku ztráty zraku. Po chvíli se mu ale zase spontánně vrátil. Tito lidé jsou k takovým příhodám určitým způsobem predisponovaní, stejně jako k cévní mozkové příhodě.

Mají už primárně špatné cévy nebo sklerózu. Ale opět nelze zobecnit ,že sledování televize (2D nebo 3D tyto) tyto skutečnosti způsobí.

3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit

Zkrátka musí jít o souběh několika náhod.

Ano. Takový člověk má tendenci k tvorbě trombů a nemocné cévy. Poslední výzkumy také říkají, že rizikovou skupinou jsou v naší problematice děti. U těch se nedoporučuje, aby 3D televizi, ale i obecně televizi a počítače sledovaly delší dobu. Denní limit by měl být maximálně dvě až tři hodiny. U dospělého člověka je to pět až šest hodin.

Proč jsou děti tak riziková skupina?

Existují různé teorie, jak vzniká krátkozrakost, a jedna z nich hovoří o tom, že při dlouhodobém sledování televize nebo monitoru počítače dítě intenzivně zaostřuje zrak a tím značně působí na sklivec, čímž může urychlit vývoj krátkozrakosti. Sama televize tuto vadu nezpůsobí, ale mohla by urychlit její vývoj.

Namáhání oka při sledování 3D televize musí být mnohem větší než u normální televize. Dá se říct, že když se děti mají na normální televizi dívat maximálně dvě hodiny denně, že u 3D televize by to mělo být ještě méně?

Doporučoval bych určitě kratší čas. A zvlášť u dětí i dospělých lidí, kterým už oční lékař odhalil tendenci ke krátkozrakosti, šilhají, nebo mají tzv. akomodační spazmus.

Ten nastává ve chvíli, kdy se na něco intenzivně díváte, třeba na monitor počítače, a jste až příliš koncentrovaný, takže vám najednou oči „zůstanou stát“ v konvergenčním souběhu, tedy stočené k nosu. Takoví lidé k nám potom chodí a říkají, pane doktore, já jsem se na něco díval a pak jsem nemohl odtrhnout oči od sebe.

Obvykle to trvá pět až deset minut, než se takový člověk rozkouká a oči se uvolní. Takový člověk by měl nosit správné dioptrické brýle a při sledování televize být opatrnější.

Ono je asi taky důležité rozlišovat, zda se člověk dívá dvě nebo tři hodiny na 3D film v kině a zda sleduje doma 3D televizor po celý večer nebo den. Potom to je pro zrak asi obrovská zátěž.

Rozhodně bych doporučoval, aby se na 3D televizi takto hodně, po celý den, nekoukaly děti. Pro jejich vývoj by to nemuselo být dobré, dětské oko na to není stavěné. Není ani dobré, když dítě příliš čte nebo kouká na počítač.

Dětské oko by mělo sledovat normální život, dítě by nemělo každou volnou chvíli trávit u počítače nebo televize. Z toho pak hrozí bolesti hlavy, páteře, psychické problémy a literatura nevylučuje, že by to mohlo v některých případech vyvolat i epilepsii.

Takové případy byly popsány.

Ale člověk k té epilepsii nebo oční vadě musí mít opět predispozice, ne?

Ano, musí. Trvám na tom, že i nadměrné pozorování televize nemůže vyvolat oční vadu jako takovou. To by bylo příliš silné tvrzení a jistě by znamenalo velký problém pro výrobce televizorů i samotné diváky.

Ale určité potíže u predisponovaných jedinců by to mohlo přinést, a děti jsou v tomto případě ohroženější skupina, takže bych na to více dbal.

Spíše bych jim sledování televize dávkoval a dospělým doporučil rozumný přístup.

Některé televizory dokáží zpracovat 2D obraz do 3D verze v reálném čase, výsledek ale vypadá tak, že chvílemi je vidět skutečně 3D obraz a chvílemi 2D obraz. Obvykle jde o časové úseky do půl sekundy. To musí být pro oko ještě namáhavější, ne?

Není to sice dlouhá doba, ale přepínání obrazu očím určitě také nesvědčí, protože lidské oko si ho uvědomuje a rychlý přechod jednoho vjemu do druhého by mohl být problematický.

Kdyby chtěl člověk sledovat 3D televizor po celý večer, měl by si u toho dělat přestávky? Pomohlo by to?

Určitě ano. Nedávno se dělaly velké výzkumy sledování monitorů u počítačů, v nichž se tvrdí, že u dospělých lidí je maximální únosná hranice dvě a až tři hodiny intenzivní práce a poté by měla být půl hodiny pauza.

Už i z toho důvodu, že když se díváte na 3D i normální televizi, máte neustále otevřené oči, a někdy se tak koncentrujete na děj, že nestíháte svlažovat oko mrkáním a může dojít k takzvanému syndromu suchého oka – pálení, řezání očí. O této problematice jsme již hovořili.

Suché oko a s ním spojené problémy vznikají především při práci s počítači a sledováním televize, zvláště pak v klimatizovaných místnostech nebo v uměle vytápěných prostorách. Suché oko je nejčastější diagnózou v ordinacích očních lékařů.

Chodí k nám lidé, kteří si stěžují, že je neustále pálí oči, a nakonec z nich vyleze, že se dlouho dívají do monitoru počítače nebo na televizi. Určitě vám tyto problémy nehrozí z toho, že si jednou týdně dojdete na 3D film do Imaxu, ale při dlouhodobém intenzivním sledování televize nebo monitoru lidem doporučujeme, abyste víc mrkali nebo si do očí každou půlhodinu kapali lubrikanty.

3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit

Výrobci televizorů už vyvinuli 3D přijímače, k jejichž sledování nejsou třeba speciální brýle. Divák ale musí sedět v přesně stanovené vzdálenosti o televize a dívat se na ni z určitého úhlu, jinak se efekt 3D ztrácí a sledování takového obrazu může vyvolat silné nevolnosti, případně až mdloby. Je vůbec bezpečné takové televizory pouštět na trh?

Tak veliké riziko to asi nebude. Je fakt, že člověk musí sedět v přesné vzdálenosti od televizoru a v určitém naklonění.

Ale zase platí, že člověk, který takovou televizi sleduje, a bude krátkozraký, musí mít svoje dioptrické brýle. To samé platí při dalekozrakosti a jiných očních vadách.

Spousta lidí si při sledování klasické televize brýle odloží, protože se dívají hodně zblízka. Tady by to mohlo vadit.

Dají se shrnout nějaká obecná pravidla, jak se chovat při sledování 3D televizorů? Teď před Vánoci si je bude spousta diváků kupovat, aniž by tušili, že jim hrozí nějaké zdravotní potíže. Pokud mají nějakou oční vadu, měli by se před koupí 3D televize poradit s lékařem?

Určitě ano. O zrak bychom si měli pečovat všichni, a především ti, co ho potřebují pro svoji profesi, třeba řidiči. Neškodilo by, kdyby si před Vánoci nadělili jako dárek vyšetření očí, aby lékař zjistil i malé nuance a opravil korekci jejich zraku do dálky. Důležité to je u presbyopie, která vzniká věkem již po čtyřicátém roce.

V tomto věku vůbec neuškodí zjistit, zda nemám šedý zákal, glaukom, či nějaké změny na sítnici. Určitě by se na to mělo víc dbát. Pokud by člověk nevěděl, že v dětství trpěl tupozrakostí, která mu zůstala, nebo má nevycvičené binokulární a prostorové vidění, možná by byl překvapen, že mu 3D televizor nepřinese takový vjem, jaký by si představoval a jak jej popisuje výrobce.

Takový člověk nebude mít dokonalé prostorové vidění nikdy.

Budete mít zájem:  Jak si chránit pokožku před jarním sluncem?

Vadí jim to i při jiných činnostech?

Tito lidé nemohou například operovat pod mikroskopem nebo pod ním počítat buňky. 3D televize pro ně nebude takovým zážitkem jako pro nás, kdo máme normální stereoskopické vidění. Vojáci si velmi pečlivě testují budoucí piloty na toto binokulární a prostorové vidění a vyřazují ty, kteří ho nemají.

Nebyli by totiž schopni ve válečných akcích koordinovaně zareagovat. Tito lidé, kteří trpí tupozrakostí, byť se na ni léčili, vlastně vidí na jedno oko stále o něco hůře. A s takovým okem nemůžete vytvořit efekt stereoskopického vidění.

Dá se s tím řídit auto, ale stereoskopický vjem nezažijete, protože toto horší oko se již nezkoordinuje s druhým, zdravým.

Pokud divák ví, že má vlohy pro epilepsii, neměl by si 3D televizi vůbec pořizovat?

Měl by být opatrný, ale neříkám, že by se na ni neměl dívat. Nepřeháněl bych na jejich místě čas, který tím stráví. A lidé, kteří mohli mít eventuálně cévní mozkovou příhodu…

… by asi neměli na 3D televizi sledovat horory.

Přesně tak. Psychický stav a pohnutí mysli by tam mohly sehrát svou roli. Měli by se vyhnout sledování hororů nebo válečných filmů. Doporučil bych jim spíš nějaké uklidňující pořady, třeba dokumenty o přírodě. Ty zlepší psychiku i u lidí, kteří mají perfektní trojdimenzionální vidění.

Foto: Ivana Dvorská

LG 42LA690S

V porovnání cen u tohoto produktu již není zařazen žádný obchod.

Získejte přehled o vývoji ceny ve vámi vybraném období.

3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit

LG 42LA690S

Aktuálně nejnižší cena: 20 554 Kč

Od počátku věků 3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit

LG 42LA690S

Aktuálně nejnižší cena: 20 554 Kč

3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit

LG 42LA690S

Aktuálně nejnižší cena: 20 554 Kč

Cinema 3D Smart TV LG 42LA690S je 3D televizor s technologií LG Cinema 3D a úhlopříčkou 42″, který určitě splní vaše očekávání.

Oplývá veškerou moderní obrazovou technologií LG, která je zárukou výjimečné kvality obrazu s vysokou věrností barev a hlubším kontrastem včetně konverze z 2D na 3D, která vám umožní sledovat běžné televizní vysílání ve 3D prostorovém obrazu.

Příjemným překvapením pro vaše děti bude také funkce Dual Play umožňující hraní her ve dvou lidech bez rozdělení obrazovky televize. Tento model Cinema 3D LED TV poskytuje kromě snížení spotřeby energie také různé možností… Celý popis

 • Přidáno: 2. ledna 2015 Doporučuje produkt
  • Jednoduchá obsluha
  • Vynikající obraz

  Zatím naprostá spokojenost

 • Přidáno: 23. listopadu 2014

  Doporučuje produkt

  • Televize, která za ty peníze nemá chybu.
  • Fantastický obraz, zvuk, skvělá komunikace s ostatními zařízeními.
  • Jednoduché ovládání.
  • 3x USB i HDMI
  • Skvělé dálkové ovládání „Magic“

  S TV jsem naprosto spokojen.

 • Přidáno: 22. srpna 2014

  Doporučuje produkt

  • internet super,komunikace s jiny zarizeni dobra.
  • odpovida na moe prani o televize.

  odpovida na obivaku,mam vsechno co potrebuji.
  moc zkusenosti nemam,ale zatim vsechno fungue super.
  super se…

Zobrazit všechny recenze (35) LG 42LA690S zákazníků doporučuje tento produkt zákazníci nedoporučují tento produkt

 • Přidáno: 2. ledna 2015 Doporučuje produkt
  • Jednoduchá obsluha
  • Vynikající obraz

  Zatím naprostá spokojenost

 • Přidáno: 23. listopadu 2014

  Doporučuje produkt

  • Televize, která za ty peníze nemá chybu.
  • Fantastický obraz, zvuk, skvělá komunikace s ostatními zařízeními.
  • Jednoduché ovládání.
  • 3x USB i HDMI
  • Skvělé dálkové ovládání „Magic“

  S TV jsem naprosto spokojen.

 • Přidáno: 22. srpna 2014

  Doporučuje produkt

  • internet super,komunikace s jiny zarizeni dobra.
  • odpovida na moe prani o televize.

  odpovida na obivaku,mam vsechno co potrebuji.
  moc zkusenosti nemam,ale zatim vsechno fungue super.
  super se pouziva.
  ano ,super televize za skvela cena.
  na nic.

  • Přidáno: 18. srpna 2014
  • Doporučuje produkt
  • dobrá značka
  1. Přidáno: 12. srpna 2014
  2. Doporučuje produkt
  3. kvalitní provedení,rozumná cena
 • Přidáno: 6. července 2014

  Doporučuje produkt

  • obrazek, barva a td super

  vsechno na 1

 • Přidáno: 20. května 2014

  Doporučuje produkt

  • Otočný stojan
  • „Chytrá obrazovka“
  • Počet USB a HDMI
  • Možnost periferií
  • Nemá nastavitelný úhel sklonu

  Vybírali jsme televizi, která nebude malá a zároveň ani velká. Tímto byla vybraná velikost 42″. Přítelkyně požadovala možnost internetového prohlížeče, já dokonalý obraz a možnost detailního doladění obrazu. Domácí kino je další na pořadníku, přestože zvuk podává velice hezký.

 • Přidáno: 5. února 2014

  Nedoporučuje produkt

  • kvalitní obraz, pěkný vzhled, plno funkcí
  • Příručka obsahuje nepřehledný a neúplný manuál. Naprosto nevyhovující jsou malá nečitelná bílá písmena na černém podkladu v informaci o pořadu a kvůli tomu jsem si zejména tento TV s větší obrazovkou pořizoval. Magický ovladač neumožňuje přímý přístup k průvodci programů TV, pouze přes tlačítko SMART. Televize nemá obraz v obraze, tzv. PIP jak jsem byl při koupi informován. Zatím se mi nenačetl HDD Samsung 1TB na kterém mám uložené filmy pořízené ze satelitního přijímače a také se mi nepodařilo TV připojit k síti přes WiFi.

  Televizor má po přístupu na síť internetu mnoho funkcí, které mohou být pro mnohé rozhodující. Já jsem je zatím nemohl posoudit protože se mi nepodařilo k síti připojit.

  Nevýhodou je, že nový magický ovladač neumožňuje přímý přístup k otevření okna s průvodcem pořadů TV a informace o pořadech je z důvodů malých bílých písmen na černém podkladu, nečitelná.

  Dokonce na televizorech LG s menší obrazovkou (např. 32LG7000) jsou písmena s informacemi o pořadech čitelnější!

 • Přidáno: 29. ledna 2014

  Doporučuje produkt

  • Skvely design, dobry rychly obraz, prekvapive i zvuk, rychle si lze zvyknout na „magicky“ ovladac. Skvele je 3D – samozrejme hlavne nativni – rozhodne neblika, a koneckoncu i konverzi 2D-3D docela zvlada (ikdyz samozrejme to nema pravy efekt, a je to jenom „do hloubky, ne dopredu“, a to nejvice v rezimu „Kino“), mozna se jenom obcas objevi nejaky 2D objekt jako lustr/lampa vyrazneji/rusive. Take docela kvalitne funguje upscaling na HD – stare filmy vypadaji jako o desitky let novejsi.
  • Jenom spis detaily. Obcas se nejaka funkce nezapne ihned a ceka se, dokonce jsem to radeji jednou restartoval – proste to chvilemi vypada vic jako all-in-one pocitac nez TV, coz take v podstate je. Neni zrovna moc rychly Internet browser, ktery je jinak docela pouzitelny vcetne kupodivu rychleho psani magickym ovladecem pres virtualni klavesnici. Na magickem ovladaci bych uvital tlacitko pro primy pristup do programoveho pruvodce, coz je asi jedina vec, ktera mi na nem opravdu chybi oproti klasickemu DO. Kvalita nahravek na USB/HDD neni tak ultimatne dobra ani u SD poradu v porovnani s mym puvodnim 6let starym externim DVBS2 settopboxem, ktery ale pouzival pro PVR vlastni format (Topfield / *.rec), ktery byl naprosto „bez kosticek i v HD“, ale zase nebyl bez konverze jinde pouzitelny. Mozna nekdy v budoucnu zamrzi, ze to nema DVBT2, ale stejne ted pouzivam jenom DVBS2, takze mne to nevadi.

  Neuveritelne mnozstvi funkci a mnozstvi aplikaci k dispozici nebo k doinstalovani.. TV je tak chytra, ze se ji az bojim 🙂 Sama prohlizi LAN kolem sebe pro zdroje dat, a obecne vyborne pracuje se zdroji dat.

  Ze smartphonu lze udelat dalkovy (nebo herni) ovladac, a dokonce pro SD porady se kvalitne pres Wifi prenasi obraz/zvuk z televize na displej mobilu (je tam zpozdeni par sekund), takze TV maniaci mohou pokracovat ve sledovani zapnute TV i v „male mistnosti“ 🙂 Na druhou stranu lze tak trochu spehovat na co se kdo z rodiny zrovna diva a z jine mistnosti mu skodoliobe prepinat programy, menit zvuk.. Ale prenos HD obrazu na mobil nezvlada – zatim nevim jestli za to muze vykon slabsiho phonu nebo vykon TV nebo dokonce wifi. Fajn je take moznost prevzeti ovladani hledani a prehrani na youtube po sparovani PINem. Osobne bych rekl, ze na 3D se dlouho koukat neda, ale nez kvuli kvalite obrazu, ktera je fakt skvela, spis proto, ze se clovek vice zameruje na 3D a mene na dej, coz nevadi asi jenom u dokumentu. A mozna i hodne rychle sceny oko v 3D dava tezko. Mozna jsem si mohl na 2,8metru koupit ve stejne rade o neco vetsi uhlopricku 47″ (ale to je skoro 5tis navic.. ;-).

 • Přidáno: 7. ledna 2014

  Doporučuje produkt

  • výborný obraz
  • skvělý zvuk
  • smart funkce
  • ovladač magic motion – návykový a jednoduchý
  • pořádný návod pouze elektronicky přímo v TV
  • nemožnost nahrávat na flash disk, ale jen na HDD

  Celkově jsem s koupí spokojen a tento TV mohu doporučit.

  • Přidáno: 20. prosince 2013
  • Doporučuje produkt
  • prostě nový příjmač
 • Přidáno: 12. prosince 2013

  Doporučuje produkt

  • obraz,zvuk,velikost ,výkon

  .

 • Přidáno: 20. listopadu 2013

  Doporučuje produkt

  TV mi byla doporučena.

  1. Přidáno: 20. listopadu 2013
  2. Doporučuje produkt
  3. konečně dobrá telka
 • Přidáno: 18. listopadu 2013

  Doporučuje produkt

  Zatím ještě krátká doba na recenzi, ale spokojenost. Věděl jsem co kupuji, takže po vybalení a zapnutí dle očekávání. Obraz na anténu nic moc, v HD kanálech už lepší, filmy výborný. Zatím přehrála z flaschky všechno, připojení na net bez problému….až na tu cenovku:-) opravdu spokopjenost.

 • Přidáno: 11. září 2013

  Doporučuje produkt

  • pěkný vzhled, spotřeba energie, mnoho funkcí např. – bezdratový plnohodnotný internet
  • v balení chybí klasický televizní ovládač, u tak drahého modelu by mohl být také součastí.

  za dobrou cenu slušně vybavená televize

 • Přidáno: 17. května 2013

  Doporučuje produkt

  • Senzační obraz, rychlá WI-FI, srozumitelné ovládání
  • Chyba v menu – překlad – místo „Úprava pořadí“ přeloženo „Úprava počtu“ kanálů, což dost plete než na to přijdete !

  Nejnovější typ 3D LG TV
  Mohu doporučit všem

 • Přidáno: 18. dubna 2013

  Doporučuje produkt

  Zatím je brzy na popis výrobku.Má mnoho funkcí které je potřeba vstřebat.

Cinema 3D Smart TV LG 42LA690S je 3D televizor s technologií LG Cinema 3D a úhlopříčkou 42″, který určitě splní vaše očekávání.

Oplývá veškerou moderní obrazovou technologií LG, která je zárukou výjimečné kvality obrazu s vysokou věrností barev a hlubším kontrastem včetně konverze z 2D na 3D, která vám umožní sledovat běžné televizní vysílání ve 3D prostorovém obrazu.

Příjemným překvapením pro vaše děti bude také funkce Dual Play umožňující hraní her ve dvou lidech bez rozdělení obrazovky televize. Tento model Cinema 3D LED TV poskytuje kromě snížení spotřeby energie také různé možností konektivity, disponuje integrovanými DVB-T/C/S2 tunery a technologií Smart Energy Saving.

Úhlopříčka obrazovky (cm): 107 Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD) Technologie zobrazení: LED 3D: Pasivní Zobrazovací frekvence: 400 Motion Clarity Index Smart TV: Aplikace; Internetový prohlížeč Wifi: Integrovaná DLNA: ANO Vychytávky: ovladač Magic Motion v balení, 4ks 3D brýlí součást balení (4 funkce), Hybridní TV,IPS Panel, subwoofer TV tuner: DVB-C; DVB-S2; DVB-T Přehrávaná média: USB flash disk Nahrávání dig.TV vysílání: DVB-C; DVB-S2; DVB-T Přehrávané formáty: AAC; DivX HD; JPEG; MP3; MPEG Skype: Ano Výkon L+R (W): 24 HDMI vstup: 3 Scart AV: 1 USB vstup: ANO Komponentní vstupy: 1 LAN (Ethernet): ANO DVI vstup: 0 Sluchátkový výstup: Ano Digitální optický výstup: ANO Energetická třída: A+ Příkon v zapnutém stavu prům. (W): 52 Příkon v pohotovostním režimu (W): 0.3 Napájení autozapalovač 12V: NE Odhadované náklady na provoz TV za 1 rok (Kč): 418 Odhadované náklady na provoz TV za 5 let (Kč): 2088 Odhadované náklady na provoz TV za 10 let (Kč): 4176 Dětská pojistka: ANO Hmotnost bez podstavce (kg): 12.2 Výška bez podstavce (cm): 56.4 Šířka bez podstavce (cm): 95.1 Hloubka bez podstavce (cm): 3.45 TOP 3 vlastnosti Cinema Screen Design, SMART TV, IPS panel Důvody ke koupi Exkluzivní Cinema 3D LED TV, SMART TV, IPS panel, HD satelitní tuner DVB-S2, dvoujádrový procesor M13, nahrávání z DVB-T/C/S2 tuneru, ovladač Magic Motion Exkluzivní LG televizor CINEMA 3D Smart TV s designem Cinema Screen a tloušťkou kovového rámu 1 mm, které nelze odolat. Modelová řada LA690S disponuje Smart TV funkcí, která obsahuje plnohodnotný internetový prohlížeč, prémiové aplikace a App stores s vylepšeným panelem Home Dashboard. Televizor má řadu funkcí, mezi které patří zabudované Wi-Fi, PIP (obraz v obraze), WiDi (bezdrátový přenos obrazu), možnost nahrávání DVB-T vysílání na externí HDD a funkci Dual Play umožňující hraní her ve dvou lidech, aniž byste museli rozdělovat obrazovku. Více komfortu pro oči při sledování 3D obrazu Dopřejte si 3D televizor, který je ohleduplnější k vašim očím, neboť odstraňuje blikání obrazu (flicker-free) způsobené konvenčními 3D brýlemi, a tak je možné si užívat prostorový obraz dlouhou dobu bez pocitů závrati nebo únavy. Na rozdíl od konvenčních 3D televizorů má LG CINEMA 3D Smart TV certifikaci „“flicker-free““ a zprostředkovává jasnější 3D obraz. Nenamáhá oči a poskytuje jasný, ostrý 3D obraz bez rozmazání. LG TV s technologií Cinema 3D získaly certifikát od prestižní Evropské oční kliniky LEXUM potvrzující nezávadnost pasivní 3D technologie LG CINEMA 3D na lidské oko. CINEMA SCREEN Design Maximální jednoduchost zajišťující komplexní a pohlcující zážitek ze sledování televize to je LG CINEMA SCREEN Design. Všichni víme, že nejlepší způsob, jak si užít 3D film, je v kině na široké, pohlcující obrazovce, která nemá žádný rám a nic, co by diváka rozptylovalo. Nyní je tu televizor, který vám stejný prožitek ze sledování filmů zprostředkuje i doma. Jeho tvůrci se při vývoji nechali vést ryzí inspirací a použili nejmodernější technologii. FPR 3D Panel LG CINEMA 3D je zcela nová generace 3D televizorů s novou technologií FPR, která poprvé přináší špičkovou kvalitu a komfort moderního 3D kina. 3D technologie FPR funguje prostřednictvím pohodlných, neelektronických, polarizovaných brýlí a speciální fólie aplikované na panel obrazovky. FPR je technologická inovace a významný krok ve vývoji 3D televizorů, který výrazně zlepšuje sledování 3D televize. Konverze z 2D na 3D obraz Přestaňte si dělat starosti s nedostatkem obsahu pro vaši 3D TV – nyní můžete díky konverzi z 2D na 3D sledovat i normální TV vysílaní ve 3D! DVB-S2 tuner Již nikdy nebudete potřebovat samostatný satelitní přijímač. Řada LA690S obsahuje satelitní tuner a stačí jen vložit modul a kartu. Užívejte si kvalitu obratu s HD satelitním tunerem. Smart Share Obsah vašich digitálních zařízení – digitálních fotoaparátů, mobilních telefonů, tabletů, počítačů, netebooků můžete jednoduše sdílet přímo na vaší TV. Toto sdílení může probíhat drátově nebo přes Wi-Fi prostřednictvím funkce Smart Share. Díky této funkci nemusíte nic vypalovat, ale obsah sdílíte přímo z digitálních zařízení. MCI – Motion Clarity Index Motion Clarity Index (MCI) je komplexní indikátor skutečné jasnosti obrazu při rychlých scénách, přičemž využívá i jiné faktory, než je snímková frekvence. Technologie detailního skenování podsvícení, pokročilé lokální tlumení a výkonný motor přispívají k mimořádně účinné redukci rozmazání rychle se pohybujícího obrazu. Velikost MCI indikátoru se liší podle typu modelu TV. Hodnota MCI je uvedena v technických specifikacích daného modelu televizoru. Exkluzivní Cinema 3D LED TV, dvoujádrový procesor M13, CINEMA Screen Design, 4 ks polarizačních Cinema 3D brýlí součastí balení, možnost konverze z 2D na 3D, SMART TV (internetový prohlížeč, prémiové aplikace, App store), dynamické MCI 400, lokální regulace jasu, možnost nahrávání DVB-T(C,S2) vysílání na externí HDD, intuitivní Magický dálkový ovladač (4 funkce) součástí balení, Hybridní TV, integrovaný DVB-T tuner, integrovaný DVB-C tuner, integrovaný DVB-S2 tuner, úhlopříčka: 107 cm, rozlišení: 1920 x 1080, SMART Share (chytré sdílení USB,DLNA), Dual Play, DLNA – přístup k obsahu na jiných DLNA zařízeních v domácnosti, WIFI je zabudovaná, podpora chytrých telefonů s OS Android, podpora druhé TV, WiDi (bezdrátový přenos obrazu), obrazový procesor 3D XD engine, technologie Smart energy saving (USPORA ENERGIE S možností VYPNOUT OBRAZ), průvodce obrazovým nastavením – Picture Wizard II, ideální AV nastavení obrazu pro 7 režimů, systém reproduktorů 2.1. 12W+12W+ subwoofer , Virtual Surround Plus (prostorový zvuk), DTS, Dolby Digital, Clear Voice II, EPG (český elektronický programový průvodce), dětská pojistka, budík, časovač vypnutí, auto. vypnutí, 2000 str. teletext, boční panel: 3 x USB vstup (v 2.0), 3 x HDMI, CI Slot, zadní panel: Scart, LAN (pro internet), 2x RF vstup, komponentní vstup, optický výstup, PC audio vstup, výstup na sluchátka, kompozitní vstup, nové grafické menu s jednoduchým ovládáním, české/slovenské menu Rozměry výrobku: Hmotnost (kg): 14.300 Výška (cm): 56.40 Šířka (cm): 95.10 Hloubka (cm): 3.45 Rozměry balení: Hmotnost (kg): 17.300 Výška (cm): 61.00 Šířka (cm): 119.00 Hloubka (cm): 17.00 EAN: 8806084181411

Záruční doba: 24 měsíců

Budete mít zájem:  Tohle nejsou prázdniny, to jsou koroniny. A děti si je neužívají

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Kontaktujte nás

Kazí čtení oči? Možná trochu ano

Asi by se našlo málo lidí, kteří si v dětství nikdy nečetli pod peřinou. Má to v sobě kus romantiky. Duchna vytváří jakousi jeskyni, ze které je třeba se čas od času vynořit do světa venku a nalokat se chladného vzduchu.

Pokud se člověk ke čtení pod peřinou uchýlil, znamenalo to většinou, že už by si číst neměl a měl by spát. Riziko prozrazení ještě umocňuje zážitek. Obvyklým argumentem proti čtení pod peřinou mnohých matek bývá, že četba při špatném světle kazí oči.

Zní to logicky, protože za svitu baterky je luštění dobrodružných románů namáhavější než ve dne pod žhavou tváří Slunce.

Logicky znějící tvrzení však nejsou automaticky pravdivá. Týká se to i četby za sporého osvětlení. Ačkoliv sem tam někde zazní i opačný názor, většina odborníků na lidský zrak je přesvědčena o jeho neškodnosti.

3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit
Autor: SXC

Špatné osvětlení znamená nedostatek světla dopadajícího na sítnici a potíže se zaostřením textu. Lidské oko se ale dokáže obojímu přizpůsobit, ačkoliv ho to může stát dost námahy. Sval ovládající duhovku se uvolní.

Ta se rozevře, takže na sítnici končí téměř všechno světlo, které projde rohovkou. Buňky sítnice začnou vyrábět ve větších množstvích molekuly, sloužící k zachytávání světelných částic a jejich převodu na elektrický signál.

Nervové buňky se přepnou do módu pro nízkou úroveň osvětlení. Celá záležitost je ale náročná.

Duhovkové svaly dostávají protichůdné povely – uvolnit se, aby na sítnici proniklo co nejvíc světla, a zároveň se stáhnout, aby byl výsledný obraz co nejostřejší. Namáhané oči méně mrkají, takže mohou vysychat.

Ani jeden z těchto efektů však nepřetrvává. Pokud to s četbou pod peřinou přeženete, můžou vás chvíli bolet oči, hlava, nebo můžete vidět rozmazaně. Nic z toho by ale nemělo přetrvávat delší dobu.

Kdyby ano, je na místě navštívit očního lékaře.

S účinky čtení obecně, nikoliv jen za špatného osvětlení, je to ale o něco horší. Podle mnoha odborníků způsobuje krátkozrakost.

V povoláních, u kterých je nutné ostřit na blízké objekty, najdete víc lidí, kteří musí nosit brýle nebo kontaktní čočky, protože jsou krátkozrací. Klasický příklad jsou hodináři nebo lidé, kteří pracují s mikroskopy.

Lidské oko zřejmě nebylo přírodním výběrem k podobné námaze navrženo a zatím se ještě nestačilo přizpůsobit.

Svědčí o tom třeba i prudký nárůst počtu případů krátkozrakosti mezi Inuity a dalšími etniky, která přecházejí od života sepjatého s přírodou k životu sepjatému s civilizací.

Při čtení na blízké objekty ostříme. Způsobuje čtení krátkozrakost podobně jako práce s mikroskopem? Nejspíš ano. Tak třeba občané New Foundlandu mají tím vyšší pravděpodobnost, že budou krátkozrací, čím déle chodili do školy.

V ortodoxních židovských školách, kde se klade velký důraz na studium Tóry, je krátkozrakých zhruba osmdesát procent studentů. Naproti tomu v běžných židovských školách má stejnou potíž jen o trochu méně než třicet procent studentů.

3D televizory nezpůsobují oční vady, ale můžou je uspíšit
Autor: SXC

Nejznámější jsou ale studie singapurských dětí. V Jihovýchodní Asii je totiž krátkozrakost daleko rozšířenější než ve zbytku světa. Asi se na tom podílejí genetické vlohy. Místní děti se také často učí číst dřív, než je zvykem v Evropě a dřív se také setkávají s počítači a internetem.

V poslední době vyšlo v různých vědeckých časopisech několik prací, jejich autoři hledali souvislost přímo mezi počtem přečtených knih za týden a rozvojem krátkozrakosti.

Děti, které přečetly víc než dvě knihy týdně, což byla nejčastější hodnota, měly až třikrát větší pravděpodobnost, že budou muset nosit brýle kvůli krátkozrakosti.

V některých pozdějších studiích sice vztah nevyšel tak jasně jako napoprvé, ale stále přetrvával. Pro zajímavost, krátkozrakost souvisí i s inteligencí.

Krátkozraké děti byly lepší v řešení inteligenčních testů (a samozřejmě více četly). Krátkozrací rodiče měli krátkozraké děti.

V obdobných případech je ale často těžké až nemožné oddělit vliv dědičnosti od vlivu prostředí (tedy čtení) a poznat rozdíl mezi příčinnou a následkem. Výsledky je proto lépe brát s rezervou.

Zabijí čtečky papír?

Žijeme v počítačové době, je proto na místě se ptát, jestli nás nějak ovlivňuje čtení z monitorů. Mělo by to s ním být podobně jako se čtením pod peřinou.

Je namáhavé a mohou z něj bolet oči, ale nemělo by zanechávat trvalé následky. Četba na internetu má svá specifika. Předně, návštěvníci webových stránek čtou málo a neradi. Jestli jste se prokousali mým článkem až sem, asi vás zaujal.

Jste ale jedni z mála, naprostá většina ostatních to vzdala daleko dřív.

Při čtení knih čteme po řádcích zleva doprava od horního okraje stránky k dolnímu. Uživatelé internetu čtou ve tvaru písmene F. Přeletí dva přední řádky a pak prochází text shora dolů.

Mají k dispozici spoustu odkazů, na které mohou kliknout a z prohlížené webové stránky odejít. Pokud to pozorujete i na sobě (já ano) a vadí vám to (mně ano), můžete zkusit rozšíření pro mozziloidní prohlížeče Readability (http://www.re­adability.com/). Přepne stránku na čistý text. Věřte, že se vám s ním podaří na webu dočíst daleko víc článků.

Elektronické knihy a noviny ve čtečkách se dají číst téměř stejně dobře jako papírové. Z hlediska soustředění jsou možná ještě lepší, protože vidíte jen jednu stranu a ostatní vás nevyrušují. Námaha při čtení ve špatném osvětlení odpadá, protože čtečky svítí samy. Časem budou ještě lehčí, tenčí a vůbec lepší než dnes. Blíží se soumrak papíru?

Osobně myslím, že ne. Až tenhle článek dopíšu, uložím ho a půjdu si zaběhat. Teprve pak se k němu vrátím. První věc, kterou udělám, až ho znovu otevřu, bude, že si ho vytisknu.

Na papíře najdu daleko víc chyb nebo formulací, které bych chtěl změnit. Označím si je obyčejnou tužkou. Fyzická existence textu mi od něj paradoxně poskytuje větší odstup. Nevím, čím to je, ale je to tak.

Minimálně věci, které sám napíšu, si budu muset tisknout vždycky.

Zdroje:
http://health­.howstuffworks­.com/mental-health/human-nature/health-myths/reading-in-dim-light.htm/printable
http://www.bmj­.com/content/335/7633/1­288.full.pdf
http://www.agin­geye.net/visi­onbasics/visi­onmyths.php
http://science­line.org/2007/10/ask-peck-darkeyesmyopia/
http://www.the­age.com.au/ar­ticles/2002/04­/22/1019441223384­.html
http://www.iov­s.org/content/43/2/332­.full.pdf
http://downlo­ad.thelancet.com/pdfs/jou­rnals/lancet/PI­IS0140673605715208­.pdf

http://pingpon­g.ki.se/public/pp/pu­blic_courses/cou­rse05877/published/1291­044572089/resou­rceId/4019767/c­ontent/infoweb/no­de-3216923/Outdo­or%20activity%20an­d%20myopia%20in%20Sin­gapore%20teena­ge%20children­.pdf

Reklama

Knihkupectví Kanzelsberger – hlavní partner seriálu Léto s (e)knihou

3D televize – Wikipedie

Tento článek potřebuje úpravy.
Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy.

Budete mít zájem:  Varovné příznaky nádoru slinivky břišní jsou bolest břicha a zad

Konkrétní problémy: ency styl, celková wikifikace, zdroje

Klasická televize byly schopny zobrazit pouze dvourozměrný obraz. 3D obraz v televizi je však něco, co diváka uchvátí a co vytváří v podstatě vlastní kategorii televizí, která je na úplné špičce pokroku.

Díky konkurenčnímu tlaku a přirozenému vývoji máme tedy konečně možnost podívat se na nové filmy v přirozeném trojrozměrném podání.

Historie

Ve 30. letech 19. století popsal sir Charles Wheatstone princip vzniku trojrozměrného obrazu v mozku člověka.

Pro demonstraci vytvořil stereoskop, jednoduché mechanické zařízení, které drží před očima diváka dva obrázky jedné scény sejmuté z různých úhlů. Tím ošálí mozek diváka a ten vidí scénu plasticky.

Od jeho vynálezu vedla již jen krátká cesta k použití 3D efektu ve fotografii, filmu a televizi.

V roce 1922 byl veřejnosti poprvé promítnut 3D film. O pár let později, přesně 10. srpna 1928 byla v Londýně představena první stereoskopická 3D televize. Její vynálezce John Logie Baird využil při její výrobě elektro-mechanické technologie a katodové trubice.

V 50. letech, kdy byla televize ve Spojených státech amerických stále populárnější, natočila Hollywoodská studia ve snaze televizi konkurovat mnoho filmů ve 3D.

Například Alfred Hitchcock produkoval svůj slavný film Vražda na objednávku původně ve 3D, ale vzhledem k malému počtu kin, které mohly film v tomto formátu uvést, byl film nakonec promítán ve formátu 2D.

Technologie se tak především kvůli vysokým nákladům neuchytila.

O vzkříšení 3D technologie a 3D filmů se filmaři opět pokusili v 70. a 80. letech, ale opravdový průlom přišel až s vynálezem formátu IMAX 3D, jenž byl poprvé představen na výstavě Expo86 ve Vancouveru.

3D technologie

Existuje několik technik pro výrobu a zobrazení 3D pohyblivých obrázků. Základním požadavkem je vyrovnané zobrazení obrázků, které jsou filtrovány zvlášť pro levé a pravé oko.

K dosažení tohoto cíle byly zatím využity dvě strategie. Buď musí mít divák při promítání brýle, které filtrují snímky do každého oka samostatně, nebo je třeba obrázky rozdělit pomocí světla, divák tak nemusí nosit žádné brýle.

Mezi běžně používané technologie patří:

 • • Anaglyphic 3D s červeno azurovými čočkami (red-cyan lenses)
 • • Polarizace 3D s pasivně polarizovanými čočkami
 • • Alternate rame sequencing s aktivními 3D brýlemi
 • • HMD (Head-mounted display)

Princip 3D televize

Aby mohl televizor film či vysílání ve 3D přehrát, musí splňovat určitý standard.

Film pro 3D se typicky vytváří dvěma kamerami (nebo amatérsky kamerou jednou, ale se dvěma objektivy), které tak zaznamenávají lehce odlišný obraz v rámci úhlu pohledu pravého a levého oka.

Při jeho následném promítání potřebujete ovšem zajistit, aby se ten správný snímek dostal do toho správného oka. K tomu existuje několik metod, které se liší tím, jak je scéna do datového toku (přicházejícího videa) zakomponována.

Základní rozdělení 3D technologie je na autostereoskopické (bez použití brýlí, které je ve fázi vývoje) a stereoskopické zobrazování (s brýlemi).

V kině se setkáte s pasivními metodami polarizace nebo anaglyphem (deformuje barevné podání filmu) nebo i s aktivní metodou zakrývání pravého a levého oka v kombinaci s perfektním časováním promítaného obrazu – více na stránce o 3D filmu. V televizích se prosazují také obě metody.

K 3D televizi tedy dostanete brýle, které jsou buď aktivně spojeny (i bezdrátově) s vysílačem televize a každé oko střídavě zakrývají, nebo pasivní (polarizační) brýle (např. pro technologii FPR – Film-type patterned retarder), které nevyžadují zdroj energie. Nevýhodou pasivní technologie je snížení 3D rozlišení na polovinu.

Výhodou jsou levnější jednotlivé brýle, vyšší jas, odstranění blikání a dobíjení.

Současné modely 3D televizí umí převést do třetího rozměru i klasické 2D vysílání všech televizních stanic. 3D obraz je však vidět pouze v prostoru ohraničeném rámem televize. Pokud chcete zažít stejný pocit trojrozměrného vjemu jako v kině, musíte si naladit zatím jediný televizní kanál vysílající ve 3D – HD+, nebo si pustit film originálně natočený s podporou 3D efektů.

Výrobci 3D televizí

První 3D televizi na český trh v roce 2010 uvedla společnost Samsung, dalšími hráči na nově vzniklém trhu jsou LG, Panasonic, Sony, Philips a Sharp.

Bohužel, všichni výrobci tuto technologii opustili a mezi modely televizí pro rok 2019 už žádný nenabízel 3D. Výrobně jsou totiž dražší a dle marketingových vizionářů není dost zákazníků.

Teď hlavní buzword, co prodává, je rozlišení (4K -> 8K). Pro domácí přehrávíní lze ještě 3D najít u některých domácích projektorů.

Pro koho je 3D televize vhodná?

Pravděpodobně celá jedna třetina populace nikdy 3D efekt současných televizí neuvidí – na vině jsou různé oční vady.

Princip 3D efektu je založen na posunu 2 obrazů – kdo má jen jedno oko, nebo má druhé oko výrazně utlumené, kvůli tupozrakosti, šilhání a jiným očním vadám, nedodává svému mozku dostatek informací proto, aby si výsledný obraz dokázal složit a tím vznikl pocit plasticity obrazu.

Než půjdete koupit 3D televizi, navštivte určitě předváděcí místnost v obchodě a vyzkoušejte, zda vůbec 3D efekt vidíte, případně, zda se vám při delším sledování 3D televize nedělá nevolno (za což by mohla také skrytá oční vada).

Odkazy

Související články

 • HD+

Externí odkazy

 • www.3d-televize.biz
 • Historie 3D aneb jak vznikalo 3D kino

Sledování 3D obrazu v televizi i v kině není bez rizika

Půl hodiny poté, co vyšel Josh James z kina po zhlédnutí 3D Alenky v říši divů, naboural auto. Josh je přesvědčen, že za jeho nehodu může 3D. Nezatracuje navždy trojrozměrné kino, ale už nikdy do něj nepojede autem, líčí internetový Mail On Line.

Je sledování 3D opravdu tak nebezpečné? Ano, Avatara provázelo nadšení, ale i nepříjemné dojmy a nevolnost některých diváků. Řada z nich líčí, že museli sundat brýle nebo opustit kino a že trvalo i několik hodin, než se z trojrozměrného zážitku vzpamatovali.

Výrobce varuje

Bolení hlavy. Pálení a svědění očí. Ztráta orientace. Migréna. Nevolnost, nutkání ke zvracení. A v nejhorším i epileptický záchvat či mrtvice. Takové následky může mít pro citlivé či predisponované jedince a lidi se skrytou vadou zraku sledování 3D televize. Před těmito riziky varuje u svých výrobků i Samsung.

Je vnímání 3D na plátně nebo na obrazovce problém pro mozek, nebo pro oči?

„Hlavní problém je v mozku,“ říká neurofyziolog Josef Syka z Ústavu experimentální medicíny a pokračuje: „Prostorové vidění je založeno především na tom, že na každé naše oko se promítá prostor trochu jinak.

Mezi pohledem na normální svět a na 3D svět v televizi nebo v kině je zásadní optický rozdíl

To se využívá i v technice 3D obrazu. Ale není to jediný princip binokulárního vidění. Uplatňuje se při něm i řada dalších mechanismů, ty jsou však při pozorování 3D obrazu zablokovány, zaostření je na obrazovku a prostor se dociluje virtuálně. To je zřejmě příčinou, proč pro mnohé lidi je delší vnímání 3D obrazu nepříjemné a vyvolává až pocity nevolnosti.“

„Ano, mezi pohledem na normální svět a na 3D svět v televizi nebo v kině je zásadní optický rozdíl,“ souhlasí oční lékař Martin Filipec z Evropské oční kliniky Lexum.

Při normálním pohledu vnímáme prostor díky tomu, že naše oči se současně a plynule pohybují k sobě a zase od sebe (vergence) a každé oko vnímá sledovaný obraz z trochu jiného úhlu. V mozku se obrázky spojí, vzniká plastický vjem. Když se díváme do dálky, je úhel nulový, čím je objekt blíže, tím víc se zvětšuje úhel, pod nímž se 3D obraz tvoří.

Oči se při vergenci do blízka sbíhají a současně se automaticky zaostřují na blízko. Při sledování vzdálenějších objektů se zase rozbíhají a ostří na dálku. Bez správné vergence člověk vidí dvakrát, bez akomodace neostře.

„Je důležité, že v normálním světě se oči zaostřují přesně do vzdálenosti, kde sledovaný trojrozměrný předmět skutečně je. V tom je zásadní rozdíl proti virtuálnímu 3D obrazu, který je vytvořen uměle,“ vysvětluje profesor Filipec.

Potíže ano, ale přechodné

Při promítání 3D filmů nejsou rozdílné obrazy pro levé a pravé oko ve skutečnosti trojrozměrné. Pokud má vznikat dojem, že sledovaný předmět je před obrazovkou (plátnem), oči se sbíhají, jako by před ním skutečně byl, a vysílají signály mozku, aby příslušně zaostřil.

Obraz je ve skutečnosti dál: abychom viděli ostře, musí oči nepřirozeně zaostřit o kousek dál. „V tu chvíli vzniká konflikt mezi vergencí, tedy souhlasným pohybem očí, a akomodací čili zaostřením obrazu,“ dodává oční lékař.

„A právě tento konflikt je zdrojem bolestí hlavy a dalších obtíží,“ potvrzuje i profesor optometrie Martin Banks z University of Berkeley.

Je tedy sledování 3D filmů a televize nebezpečné pro člověka? „Všechny obtíže jsou pouze přechodné a nemají žádný trvalý efekt,“ soudí profesor Filipec.

Pocity, jaké zažívají někteří lidé při sledování 3D filmů, mohou vzniknout při jakémkoliv dlouhodobém pozorování rozostřeného obrazu

„Pocity, jaké zažívají někteří lidé při sledování 3D filmů, mohou vzniknout při jakémkoliv dlouhodobém pozorování rozostřeného obrazu. Stereoskopické 3D vnímání po dobu několika minut či hodin, třeba v kině IMAX, nemusí být nebezpečné, zvláště pro dospělého, u něhož jsou mechanismy vidění dostatečně fixovány,“ říká profesor Syka. Také připomíná, že až desetina dospělých trpí vadami zraku – šilháním či tupozrakostí, pro něž není normální prostorové vidění možné.

„Člověk, který má potíže při sledování 3D, by měl navštívit očního lékaře. Nepříjemné pocity mohou signalizovat skrytou oční vadu nebo jiný problém,“ zdůrazňuje i Michael Rosenberg z Northwestern University.

Příliš zahrávat s novou technologií by si podle odborníků neměli ani lidé, kteří zažili mrtvici nebo epileptický záchvat. Důvodem k opatrnosti je intenzivní a silný emoční zážitek a duševní pohnutí, nikoli samotný princip 3D.

A co děti?

Hlavní diskuse se nyní vede kolem 3D televize a dětí. „Zejména v prvních letech života není vývoj zraku ustálen a mnohahodinové sledování může ohrozit normální vývoj a souhru mechanismů prostorového vnímání,“ soudí profesor Syka.

„Jistě si lze teoreticky představit, že pokud se bude dítě v prvních letech života dívat osm hodin denně na 3D televizi, tak bude mít narušený vývoj vidění. Ale takové dítě bude narušené po všech stránkách. Je to však jen spekulace,“ namítá profesor Filipec.

Další experti soudí, že sledování 3D televize sice oční vady nezpůsobí, ale jejich vývoji může napomoci.

Neurofyziolog i oční lékař se shodují v jednom: sledovaní 3D televize se stereoskopickými brýlemi přináší řadě lidí problémy. A překvapivě se tématu nevěnuje v lékařské a vědecké obci pozornost.

Nesedíte-li uprostřed kinosálu, dochází ke zkreslení, které může vést u citlivých lidí k větším obtížím. Čím blíž je obrazovka a plátno, tím větší pravděpodobnost problémů.

Podle Filipce budou muset výrobci a producenti vliv 3D technologií na vidění zkoumat a optimalizovat techniku výroby 3D filmů tak, aby způsobovaly co nejméně obtíží co nejméně lidem. Jinak s novinkou neuspějí. Musí též dát spotřebitelům informace, jak se na 3D filmy dívat.

Třeba: Nesedíte-li uprostřed kinosálu, dochází ke zkreslení, které může vést u citlivých lidí k větším obtížím. Čím blíž je obrazovka a plátno, tím větší pravděpodobnost problémů.

I další odborníci zdůrazňují, že by se výzkum měl zaměřit hlavně na rizikovější sledování malých obrazovek blízko očí diváka či kratší vzdálenost od plátna, kde je konflikt mezi vergencí a akomodací největší.

Tým Martina Bankse již vyvinul a otestoval zařízení, jež problém virtuálního obrazu řeší. Je příliš nepohodlné a drahé, aby se hodilo pro běžné diváky. Zatím se využije spíš v chirurgii nebo počítačovém designu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector