100 nebezpečných výrobků loňského roku

„V roce 2014 kontroloři odhalili 185 nebezpečných výrobků. Loňské údaje ještě nejsou oficiálně sečteny, ale číslo bude určitě vyšší,“ řekla Právu Dana Šalamunová, zástupkyně ředitele odboru komunikací MZ.

„Jen za letošní čtyři měsíce bylo odhaleno více než 100 nebezpečných výrobků, před kterými vydává ministerstvo zdravotnictví varování. Čísla neutěšeně narůstají, proto se dostaly nebezpečné výrobky pod větší drobnohled. Změnili jsme metodiku a zvýšili četnost kontrol, abychom co nejvíce ochránili spotřebitele,“ uvedla.

Výrobky obsahující skryté jedy, které v našem organismu zanechávají trvalé následky, mají několik společných znaků.

„Spotřebitel sám těžko na první pohled odhalí například nadlimitní výskyt konkrétní potenciálně nebezpečné látky ve výrobku. Tyto nedostatky bývají ale velmi často spojeny s několika na první pohled patrnými znaky,“ upozorňuje Šalamunová.

„Výrobky jsou až neskutečně laciné v porovnání s běžnou cenovou hladinou. Dodržení legislativních limitů na bezpečnost výrobku vyžaduje finanční náklady, které se samozřejmě promítnou do ceny,“ konstatuje Šalamunová.

Nebezpečné hračky„Na obalu není uveden název a sídlo osoby, která uvádí výrobek na trh. České texty jsou uvedeny s chybami, nebo dokonce chybějí úplně. Výrobky těží z podobnosti názvu nebo vzhledu se známějším výrobkem. Kosmetické výrobky jsou vybaveny značkou CE nebo symbolem hořlaviny, které tam nemají co dělat,“ vyjmenovala.

„Většina stanovených nebezpečných výrobků byla nalezena v provozovnách typu večerka, tržnice, vše za X korun,“ dodala, kde na rizikové zboží nejčastěji kontroloři narážejí. U každého nalezeného nebezpečného výrobku ministerstvo vydává varování i s popisem rizik a fotografií.

Ať už při přezkumu narazí hygienici na sebenebezpečnější látku či jed, největší hrůza jde z toho, co obsahují výrobky pro miminka a batolata. „Nejčastěji jsou to ftaláty v hračkách pro děti do tří let, které v nadlimitním množství nepříznivě působí na reprodukční orgány,“ varuje zástupkyně ředitele odboru.

Na černé listině kontrolorů se také stále dokola objevují parfémy, laky na nehty, soupravy umělých nehtů, pomalované skleničky a umělohmotné kuchyňské náčiní.

Například otřete-li dětský zadeček vlhkými ubrousky Freshmaker Cream, zůstanou mu na pokožce složky kosmetického prostředku a dostanou se do organismu, kde mohou negativně ovlivňovat činnost štítné žlázy.

Obava z dědičných mutacíOlízne-li dítko panenku Pop girl, dostanou se estery kyseliny ftalové společně se slinami do organismu a negativně působí na reprodukční orgány. Při nákupu parfému Diableu za 49 korun mohou dámy očekávat útok hned dvojitý.

„Safrol může kontaktem s kůží nebo inhalací přestupovat do organismu, přičemž se jedná o látku vyvolávající obavy z možných dědičných mutací v lidských zárodečných buňkách a současně o látku, u které se předpokládá u člověka karcinogenní potenciál,“ varuje MZ.

Od sady kuchyňského plastového náčiní mohou spotřebitelé zase očekávat, že potraviny, kterých se dotknou, budou kontaminovány karcinogenními látkami. U pomalovaných či potištěných skleniček musíme počítat s rizikovým obsahem olova a kadmia.

„Toxicita kadmia je vysoká a hromadí se v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Expozice olovem může vést k poškození řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév i svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí,“ zdůrazňují hygienici.

100 nebezpečných výrobků loňského roku

Všechny novinky

2018 dotazů na SEPNO

100 nebezpečných výrobků loňského roku

Naše společnost INISOFT s.r.o. v roce 2016 zvítězila ve výběrovém řízení na výrobu systému pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. V závěrů loňského roku bylo dílo předáno zadavateli. Veřejnost se na nás obrací s dotazy na legislativní rámec či samotný systém SEPNO. Dovolte nám se s Vámi o odpovědi na ty nejčastější otázky podělit.

Jaký je současný stav systému SEPNO?

Již 18. října 2017 byl zveřejněný Datový standard pro ohlašování. Nyní probíhá testovací provoz pro připojení třetích stran, od 1.

února 2018 bude aplikace zpřístupněna uživatelům s tím, že ostrý provoz (povinné ohlašování přepravy nebezpečných odpadů) nastane 2. května 2018. Dne 22. prosince 2017 byl rovněž spuštěn informační webový portál SEPNO  https://www.sepno.cz/, na kterém můžete získat množství informací včetně možnosti stáhnout si uživatelskou příručku nebo poslední verzi Datového standardu.

Jakým způsobem bude ohlašování přepravy NO probíhat?

Dle platné legislativy (§ 40 zákon č. 185/2001 Sb.) lze využít informačních systémů třetích stran (tzn. komerční software), které Datový standard implementují, nebo je možné evidovat přepravy prostřednictvím webového formuláře SEPNO (pomocí internetového prohlížeče).

Jak získám přístupové údaje do SEPNO?

Přihlašovací údaje uživatelských účtů jsou společné se systémem ISPOP. Správce subjektu v ISPOP je automaticky správcem subjektu v SEPNO. Správce subjektu může přidělit další oprávnění na subjekt resp. jeho provozovny uživatelům ISPOP, kteří k danému subjektu náleží. Stejně tak je možné v ISPOP registrovat zmocnění do SEPNO.

Kdo přepravu ohlašuje? Příjemce nebo odesílatel nebezpečného odpadu?

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v § 40 připouští obě možnosti. Povinnost ohlásit každou přepravu nebezpečného odpadu před jejím zahájením má přednostně odesílatel odpadu (odstavec 2 a 3), ale odstavec 5 připouští přesunutí této povinnosti na příjemce odpadu. (Odesílatelům doporučujeme přenesení této povinnosti smluvně ošetřit.)

Jak poznám, že je chystaná přeprava řádně ohlášena?

Každý ohlášený záznam přepravy, odeslaný do systému SEPNO, je nejprve zkontrolován. Pokud systém nalezne nějaké problémy, vrátí seznam chyb resp. varování.

Pokud je vše v pořádku, ohlášení je přijato a přepravě je systémem přidělen jedinečný kód tzv. identifikační číslo ohlašovacího listu (IČOL).

IČOL je klíčový údaj uvedený v ohlašovacím listu přepravy nebezpečných odpadů (OLPNO).

Až bude systém zprovozněn, musím dohlásit přepravu z počátku roku 2018?

Ne. Stejně jako pro ohlášení za celý rok 2017 dle sdělení Odboru odpadů MŽP i pro období roku 2018 až do dne 1. května nebudou data v SEPNO považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu Zákona o odpadech.

Když je vše centrálně evidováno elektronicky, musím vést stále ještě evidenci?

Bohužel ano. V zákoně č. 185/2001 Sb. v § 24 zůstala povinnost „uchovávat doklady souvisejí s přepravou po dobu 3 let“ i povinnost „vést evidenci“. Potřebné dokumenty lze ze systému SEPNO snadno stáhnout nebo vytisknout.

Týká se mě ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, i když neplním roční limit 100 kg nebezpečného odpadu?

Pozor, toto je nebezpečná záměna s úplně jinou problematikou! Pokud jsou odpady přepravovány mimo areál provozovny, ohlašuje se každá přeprava (před jejím zahájením) bez ohledu na množství přepravovaného nebezpečného odpadu.

V naší firmě používáme provozní informační systém, v Příkazu k jízdě v něm mám vyplněné prakticky všechny údaje pro SEPNO. Abych přepravu ohlásil, musím je ručně znovu přepisovat do webového formuláře SEPNO?

Přesně pro takové případy je určen Datový standard. Nechte si do Vašeho provozního systému doprogramovat přímé spojení s webovou službou SEPNO a bez webového formuláře resp. webové aplikace se zcela obejdete.

Nedokážu si představit, jak to bude fungovat. Tři pracovní dny na úpravu záznamu, doplnění všech změn a potvrzení ohlášení je hrozně málo.

Ano, to je častá připomínka, ale teprve praxe ukáže, jak moc je pro firemní sféru splnění této podmínky náročné.

Zcela zásadní pro proces ohlašování je, zda přepravu bude ohlašovat odesílatel či příjemce odpadu, neboť za údaje o přepravě, tudíž právo upravovat její záznam, je zodpovědný ohlašovatel.

Budete mít zájem:  Příčiny padání vlasů hledejte až 6 měsíců před tím, než začaly padat

A jelikož více informací o přepravovaných odpadech má zpravidla jejich příjemce (oprávněná osoba, zařízení s IČZ, kde např. teprve dojde ke zvážení odpadu), tak je praktičtější, když se ohlašování ujme právě příjemce odpadu.

V případě, kdy přepravu ohlašuje odesílatel odpadu, ohlásí před zahájením přepravu do systému. Po ukončení přepravy čeká, až mu příjemce zašle přesné údaje o nákladu, aby jej (jako jediný, kdo může) opravil podle skutečnosti. Když je s úpravou záznamu o přepravě hotov, dá to na vědomí příjemci odpadu, který (jako jediný, kdo může) záznam potvrdí.

V případě, kdy přepravu ohlašuje příjemce odpadu, vše provádí sám, obejde se bez součinnosti odesílatele.

Jsme původci nebezpečného odpadu, přepravu za nás bude ohlašovat příjemce (oprávněná osoba, stacionární zařízení). Budeme mít k této evidenci také přístup?

Pokud máte přístup do ISPOP (tedy i do SEPNO) tak ano. Každý uživatel SEPNO má přístupný každý záznam o přepravě, ve které jeho subjekt figuruje jako odesílatel nebo příjemce odpadu, příp. je těmito subjekty zmocněný.

I když upravovat záznam může pouze ohlašovatel, každá změna záznamu přepravy je všemi těmito stranami sdílena. Každá změna v evidenci se jim zobrazí, ať byla učiněna jakýmkoliv uživatelem z jakéhokoliv systému.

V naší společnosti máme jediný účet do ISPOP. Pro SEPNO bychom potřebovali rozdělit právo zadávat přepravu na jednotlivé provozovny. Bude to možné?

Sdílení jediného účtu více uživateli nedoporučujeme obecně. Každá změna záznamu o přepravě je podrobně protokolována, uživatelé SEPNO mohou sledovat kdy, co, který uživatel změnil.

Navíc je možné každému uživateli přidělit právo ohlašovat, potvrzovat nebo pouze prohlížet záznamy přepravy pro daný subjekt či dokonce pouze pro vybranou provozovnu.

Správce subjektu by měl každému uživateli vytvořit jeho vlastní účet a nastavit mu optimální práva.

Mohu potvrzenou přepravu ještě editovat, doplnit změnu, opravit chybu? Třeba půl roku nazpět?

Potvrzením záznamu přepravy dojde k jeho uzamčení před dalšími změnami. Jeho další editace např. oprava objevené chyby je možná pouze stornem tohoto záznamu spojeným s jeho náhradou novým, opraveným záznamem.

Jak spolu souvisí průběžná evidence odpadů, přepravy nebezpečných odpadů a přepravy dle ADR?

Pouze částečně. Všechno to jsou samostatné legislativní povinnosti spojené s předáním nebezpečného odpadu mezi dvěma subjekty. Je pravda, že tyto evidence často obsahují totožné údaje, a proto je užitečné používat specializovaný informační systém, který umožní z jedněch dat vytvářet požadované evidence v legislativním rozsahu.

V rámci jediného svozu nemocničního odpadu svezeme desítky stanovišť, velké množství odpadů. Jak dlouho mi bude trvat zadání ohlášení takové přepravy?

Pro objemnější agendu přepravy nebezpečných odpadů (desítky přeprav denně) doporučujeme používat nějaký informační systém (třetí strany) připojený k SEPNO pomocí webové služby. Ale i webová aplikace umožňuje zefektivnit složitější zadávání pomocí dvou nástrojů.

Prvním z nich je možnost uložit si vzorovou, typickou, často zadávanou přepravu jako předlohu tzv. šablonu a místo prázdného formuláře vkládat nový záznam z těchto uživatelských šablon. Další možností je nový záznam vytvořit kopií již existujícího záznamu.

Takže i složitější přepravu bude možné ohlásit opakovaně za několik sekund.

Jsem nepodnikající fyzická osoba. Jak se mě SEPNO dotýká?

Pokud budete odesílatelem nebezpečného odpadu, přepravu do SEPNO neohlašujete. (§ 40 zákona 185/2001 Sb., odstavec 7)

A co nasmlouvaní dopravci nebezpečných odpadů, jak se těch týká SEPNO?

I přepravce je povinen 3 roky uchovávat doklady související s přepravou (§ 24 zákona 185/2001 Sb., odstavec 1), i když není ani odesílatelem ani příjemcem nebezpečného odpadu. Do SEPNO ale přístup mít nemusí, neboť, i kdyby měl takový dopravce do SEPNO přístup, záznam přepravy nebude mít přístupný, pokud není navíc odesílatelem nebo příjemcem.

Co když bude mít systém výpadek? Jak mám postupovat?

V případě přerušení provozu IS je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit tzv. „na dva exempláře ohlašovacího listu“ (jeden potvrzený příjemcem pro odesílatele a jeden pro příjemce). Všechny výpadky systému jsou evidovány a doba nedostupnosti je odpovídajícím způsobem u všech zákonných lhůt zohledněna.

Příjemce je pak povinen do SEPNO do 3 pracovních dnů provést všechny potřebné úkony např. doplnit chybějící přepravy. (§40 zákona 185/2001 Sb., odstavec 8)

Zodpověděli jsme 18 nejčastějších dotazů na nový systém SEPNO.

Další otázky Vám rádi zodpovíme na našich školeních vedených prezenčně, která naleznete na webových stránkách: SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP pro zadávání přes webový formulář nebo Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP pro ohlašování prostřednictvím našeho software.

A pokud jste uživatelem software EVI 8 nebo SKLAD Odpadů 8, pak pro Vás máme dobrou zprávu. V obou programech si můžete práci s modulem OLPNO vyzkoušet už dnes a prostřednictvím nich také budete moci od 2. 5. 2018 nejen evidovat přepravu nebezpečných odpadů, ale také ji do ISPOP (SEPNO) ohlašovat.

Přímo pro Vás pořádáme prezenční seminář s názvem Práce s modulem OLPNO na PC – elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP, i online seminář iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP, na kterých Vás s modulem OLPNO naučíme pracovat.

Více pak naleznete na našich webových stánkách https://www.inisoft.cz/.

Mgr. Stanislav Hejna
INISOFT s.r.o.

100 nebezpečných výrobků loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví pravidelně varuje před předměty, které ohrožují naše zdraví. Prošli jsme nálezy loňského roku a zjistili, jaká rizika jsou nejčastější (www.mzcr.cz). Titulek lehce přehání. Předmětů, před nimiž varuje ministerstvo zdravotnictví, nebyla rovná stovka. Sešlo se jich „jen“ 98.

Asi každý tuší, že nákupy u anonymních prodejců, na tržištích a v tržnicích jsou možná levnější, ale s kvalitou na štíru. Když se vám po vyprání rozpadne triko, je to k vzteku, ale nijak vás to neohrozí.

Jiná situace ovšem nastane, pokud budete popíjet ze sklenice, z níž se uvolňuje olovo, lakovat si nehty přípravkem, který vylučuje do vašeho těla nebezpečné látky, a těstoviny servírovat karcinogenní naběračkou.

Nejvíce nálezů roku 2012 spadá do kategorie kosmetických výrobků (75), následuje nádobí a náčiní do kuchyně (17) a hračky (6). Ovšem napříč kategoriemi bylo speciálně dětem určeno plných čtrnáct výrobků, kromě hraček například dětské hrnečky nebo kosmetika.

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že na druhém místě, pokud jde o zemi původu, se umístila Čína. A na prvním místě? Kdo ví, možná taky Čína, výrobce či dovozce zůstal ve většině případů cudně neuveden. Podrobnosti najdete v galerii.

Kosmetika s kapkou jedu: umělé nehty i dětské ubrousky

Kontroly odhalily značné množství nebezpečných umělých nehtů, ministerstvo varuje před více než šedesáti výrobky. Po několika nálezech mají i laky na nehty a další přípravky používané při úpravě nehtů.

Sady plastových nehtů, barevné, čiré, s dekory, na ruce a dokonce i na nohy… Obsahují nebezpečné a pro kosmetické prostředky nepovolené látky, které se při kontaktu s kůží dostávají do organizmu. Ministerstvo varuje: „Představují riziko pro reprodukci nebo mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých lidí.“

Tyto přípravky jsou navíc často chybně označené, nejsou neobvyklé případy, kdy uvedení výrobci či distributoři neexistují nebo nejsou uvedeni, země původu chybí ap.

„V případě kosmetických přípravků představuje nedostatek povinných údajů riziko pro spotřebitele tím, že v případě vzniku zdravotních komplikací po aplikaci kosmetického prostředku nemají toxikologická centra možnost zjistit u výrobce či dovozce přesné složení výrobku a zvolit tak vhodnou metodu léčby,“ uvádí MZ ČR.

Prodejci jsou podle názvů uvedených v databázi převážně asijští obchodníci, obdobné přípravky používané při modeláži nehtů našli kontroloři v salonech asijských provozovatelů.

Neznačková kosmetika bůh ví odkud a rychlokvašené manikérky jsou zkrátka sázkou do loterie. Sázíte ale vlastní zdraví. Nebo zdraví svých dětí.

Budete mít zájem:  Neplodnost po vysazení antikoncepce? K čemu vedou hormonální pilulky

To platí pro další nálezy z této kategorie, několik druhů vlhčených ubrousků pro nejmenší, které obsahují látky poškozující dětský organismus.

Čtěte dále: Chemie v kosmetice: Jedovatý šampon, toxický tampon

Nádobí s olovem, kovovými hoblinami a pro děti formaldehyd

Osmnáct případů nebezpečných potřeb do kuchyně je rozloženo celkem rovnoměrně do několika typů. Prvním jsou dekorované skleničky a šálky. Obrázky, které je zdobí, zasahují až do pitného okraje. Inspekce v nich ovšem zjistila olovo v množství, které překračuje povolené limity pro výrobky určené pro styk s potravinami.

„Při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickým olovem a následně k jeho průniku do organismu člověka.

Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod,“ uvádí MZ ČR.

Již jsme upozorňovali na nebezpečnost „černých“ obraceček (viz Pět nejčastějších jedovatých předmětů – vede nádobí a kosmetika).

V minulém roce se sešlo pět nálezů, kdy toto kuchyňské náčiní nesplňovalo požadavky pro styk s potravinami, obsahovalo látku s karcinogenními účinky na lidský organismus (zejm. na játra a štítnou žlázu).

„Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci spotřebiteli,“ varuje ministerstvo.

Kontroloři odhalili také několik ručních mlýnků, kdy při mletí dochází k narušení jejich povrchu a ten pak v podobě hoblinek kovu či plastu kontaminuje mletou potravinu. Krom toho, že nikdo asi netouží konzumovat s jídlem i mlýnek, mohou částečky při polknutí poranit ústa nebo trávicí ústrojí spotřebitele.

Další skupinou je nádobí určené těm nejmenším. Misky a hrnečky lákají veselým vzhledem, bohužel se z nich při běžném použití uvolňuje formaldehyd. „Dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce,“ uvádí se u nálezů. Formaldehyd vyvolává též bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. A u výrobků pro děti ještě zůstaneme.

Hračky na zabití

V loňském roce kontroly zjistily i několik případů hraček, které ohrožují zdraví a bezpečnost dětí.

Pravidelně se vyskytující závady lze jednoduše rozdělit do několika typů: jsou to hračky, které najdeme v databázi nebezpečných výrobků MZ ČR, z nichž se uvolňují látky nebezpečné pro dětský organismus.

„Byl zjištěn obsah látek, které při hře mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. Působí nepříznivě např.

na reprodukční orgány,“ uvádí ministerstvo u několika případů, jež najdete v galerii, například u panenek nebo plovacího kruhu.

Dalšími typickými případy jsou hračky, které mají příliš malé části a hrozí, že je dítě polkne, a hračky, jejichž konstrukce a mechanické vlastnosti ohrožují dítě, například koloběžky, které za jízdy praskají. Na tyto případy upozorňuje Česká obchodní inspekce (ČOI). V minulém roce například z 56 typů koloběžek neprošlo kontrolou 17 modelů, z nich pak pět koloběžek bylo hodnoceno jako velmi nebezpečné.

Více: Tristní výsledek hodnocení dětských koloběžek

  • kontrolujte informace na hračce, musí být označena značkou shody CE (prohlašuje, že produkt vyhovuje evropským požadavkům na bezpečnost)
  • nekupujte hračky z pochybných zdrojů, bez uvedení výrobce, případně dovozce apod.
  • hračka má mít zabezpečený přístup (za použití nástroje) k článkům a bateriím, aby je dítě nemohlo spolknout
  • sledujte, zda hračka neobsahuje části, které by dítě mohlo spolknout nebo rozkousat, a zda nemá ostré části, o které by se mohlo pořezat
  • hračka by také neměla být příliš hlučná
  • nebezpečné hračky můžete sledovat ve výstražném systému výrobků nepotravinářského charakteru – Rapex, nalezené nebezpečné výrobky včetně uvedení rizik najdete na stránkách www.coi.cz

ČOI pravidelně varuje před riziky spíše technického charakteru.

V loňském roce tak kromě hraček upozornila například na výskyt rizikových propan-butanových lahví na našem trhu, prodej nebezpečných e-cigaret a pyrotechnických předmětů, zejména na tržištích a v tržnicích.

Před Vánoci varovala a zakázala prodej několika elektrických vánočních ozdob a světelných řetězů, které nevyhovovaly bezpečnostním předpisům.

Na bezpečnost toho, co jíme a pijeme, pak dohlíží hned několik státních orgánů. Výsledky šetření Státní zemědělské a potravinářské inspekce, případně Státní veterinární správy jsou soustředěny na webu Potravinynapranýři.cz. Podrobně jsme se na nálezy závadných potravin podívali již minulý týden.

Výsledek najdete zde: NEJHORŠÍ POTRAVINY ROKU 2012

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE | Informace z epidemiologie – detail

Kontrolu bezpečnosti předmětů běžného užívání, mezi které patří kosmetické prostředky, kuchyňské nádobí, potravinářské obaly, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Pravidelné kontroly a odběry vzorků jsou organizovány podle plánu kontrolní činnosti, v rámci neplánovaných kontrol je v našem regionu ověřován výskyt nebezpečných výrobků, hlášených v rámci Evropského Společenství v systémech rychlého varování RASFF a RAPEX, řešeny jsou podněty spotřebitelů a jiných dozorových orgánů.

Předmětem dozoru v loňském roce v tržní síti byla zejména kontrola značení výrobků, kdy jsou kontrolovány údaje nezbytné pro jejich identifikaci a informace důležité pro spotřebitele, jako jsou např. návody na použití a složení výrobků.

U výrobců a dovozců předmětů běžného užívání byly kontroly zaměřeny zejména na kontrolu bezpečnosti výrobků, dodržování zásad správné výrobní praxe a povinné předložení dokumentace k výrobkům. Odběrem vzorků bylo ověřováno, zda výrobky vyhovují svým složením stanoveným hygienickým limitům.

V rámci státního zdravotního dozoru jsou kontrolováni výrobci, dovozci, distributoři i prodejci těchto výrobků.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2009 provedeno celkem 1429 kontrol, z toho 823 kontrol v rámci šetření nebezpečných výrobků v systému RAPEX a 24 kontrol v rámci hlášení RASFF.

Závady byly zjištěny v 69 provozovnách, nejčastěji se jednalo o závady zjištěné v tržní síti ve značení výrobků, kdy nebyla uvedena adresa výrobce nebo dovozce, případně byly výrobky zcela bez označení. Za tyto nedostatky byly uloženy sankce ve správním řízení v celkové výši 206 000,-Kč.

Odběry vzorků jsou zaměřeny zejména na typy výrobků, ve kterých byly v předchozích letech zjištěny rizikové látky, které mohou negativně působit na lidský organismus a na hračky a výrobky pro malé děti. Z celkového počtu 113 odebraných vzorků v loňském roce vyhovělo hygienickým požadavkům 100 vzorků, 13 vzorků nevyhovělo požadavkům platné legislativy.

Jednalo se o hračky a výrobky pro děti do 3 let – chrastící kousátko a plenkové kalhotky, u kterých bylo zjištěno překročení limitu pro obsah esterů kyseliny ftalové, které jsou klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci. Chrastící kousátko navíc vykazovalo nepříjemný zápach, netypický pro daný materiál.

V kosmetických prostředcích byly zjištěny nebezpečné estery kyseliny ftalové v lacích na nehty a v tetovací barvě bylo na základě výsledků mikrobiologického vyšetření zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky na zdravotní nezávadnost.

Budete mít zájem:  ČSSD slibuje vyšší porodné, důchody i nemocenskou

Laboratorním analýzám byly podrobeny také výrobky, které jsou určeny pro styk s potravinami a pokrmy, z nichž hygienickým požadavkům nevyhověla varné konvice, melaminové lžíce, plastové vaničky a konzervová víka. Výrobky nevyhověly z hlediska senzorických vlastností (zápach), dále byl zjištěn nadlimitní obsah formaldehydu a změkčovadel.

Tyto rizikové látky jsou z výrobků uvolňovány v nadlimitním množství do potravin a spolu s potravinami spotřebitelem konzumovány, což může nepříznivě působit na lidský organismus. O výskytu těchto nebezpečných výrobků informovala krajská hygienická stanice Ministerstvo zdravotnictví ČR a byly vyhlášeny jako nebezpečné výrobky.

Všechny výrobky, které nevyhověly požadavkům platné legislativy byly neprodleně staženy z trhu, staženo bylo 524 kusů výrobků určených pro styk s potravinami, 138 kusů hraček, 2 kusy kosmetických prostředků a 2 kusy výrobků pro děti.

Zveřejněno: 9.4.2010

Všechny novinky

S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes s účinností od 1. května 2018 jmenoval Františka Nováka novým ředitelem Nemocnice Na Bulovce.

Datum vydání: 26. 4. 2018 Zdroj: ČRo Plus    Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka  ——————–  Od 25. května, tedy za necelý měsíc začne platit nařízení Evropské unie o zpřísnění ochrany osobních údajů. […]

Takzvané zpětné bonusy jsou dlouhodobě vnímány odbornou i laickou veřejností jako problematické. Nyní ministerstvo jasně říká, jak mají nemocnice bonusy vykazovat, účtovat a jak s nimi nakládat.

Od 25. května vstupuje v účinnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR. Hlavním účelem GDPR, stejně jako doposud platného zákona o ochraně osobních údajů, je ochrana soukromí člověka.

Datum vydání: 24. 4. 2018 Zdroj: ČT24 (odkaz do archivu České televize s pořadem ke zhlédnutí) Daniel TAKÁČ, moderátor  ——————–  V Událostech, komentářích ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, dobrý večer.  Adam VOJTĚCH, […]

Ministr Adam Vojtěch dnes jmenoval Evžena Machytku novým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava. Rozhodl tak na základě doporučení odborné výběrové komise.

  Dne 23. dubna 2018 se v Sofii uskutečnilo neformální zasedání ministrů zdravotnictví EU. Zasedání předsedal bulharský ministr zdravotnictví Kiril Ananiev. Evropskou komisi zastupovali komisař Vytenis Andriukaitis a zástupce generálního ředitele […]

Datum vydání: 19. 4. 2018 Zdroj: ČT24 (odkaz do on-line archivu iVysílání s pořadem ke zhlédnutí)   Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka  ——————–  Už zítra se budou poslanci zabývat zmírněním protikuřáckého zákona. Má […]

Protikuřácký zákon je opět ve Sněmovně. Poslanci dnes budou v prvním čtení diskutovat o pozměňovacím návrhu na zmírnění zákazu kouření v restauracích. Ministerstvo zdravotnictví s těmito snahami nesouhlasí a považuje jakékoliv změny za předčasné.

Fakultní nemocnice Motol omezí provoz urgentního příjmu z důvodu karanténních opatření v souvislosti se spalničkami. Pacientů se omezení nijak nedotkne, pacienti budou sváženi do ostatních pražských nemocnic.

Nejhorší výrobky roku: Máte doma časovanou bombu? | Aktuálně.cz

Seznam věcí, které ohrožují vás nebo vaše děti. Budete překvapeni

Praha – Nádobí, kosmetika, ale taky potřeby pro malé děti. To jsou nejčastější výrobky, před kterými v loňském roce varovalo Ministerstvo zdravotnictví. Zdraví podle něj ohrožovalo hned 98 výrobků.

Upozornil na to server Vitalia.cz.

Na pomyslném „prvním místě“ skončily podle serveru kosmetické výrobky, za nebezpečné označilo ministerstvo hned 75 druhů. Na druhém místě je náčiní do kuchyně (17 výrobků) a pak hračky (6 kusů).

Jak ale server upozorňuje, bronzová medaile pro hračky rozhodně neznamená výhru.

„Napříč kategoriemi bylo speciálně dětem určeno plných čtrnáct výrobků, kromě hraček například dětské hrnečky nebo kosmetika,“ upozorňují autoři.

Výrobky, na které ministerstvo ukázalo, obsahují látky, které jsou rizikové pro lidský organismus. Na černé listině jsou tak skleničky, z nichž se uvolňuje olovo, dětské nádobí s formaldehydem nebo karcinogenní naběračky.

Zdraví také často ohrožují umělé nehty nebo laky na nehty, které mohou trvale poškodit nejen je, ale také celý organismus.

„Nikoho zřejmě nepřekvapí, že na druhém místě, pokud jde o zemi původu, se umístila Čína. A na prvním místě? Kdo ví, možná taky Čína, výrobce či dovozce zůstal ve většině případů neuveden,“ doplnila šéfredaktorka serveru Lenka Krbcová.

Prodejci nebezpečných výrobků jsou totiž často stánkaři nebo asijské kosmetické salony.

Nehty bez původu

Kontrola ministerstva odhalila více než 60 druhů nebezpečných umělých nehtů. „Představují riziko pro reprodukci nebo mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých lidí,“ upozorňuje ministerstvo.

  • Podívejte se na nebezpečné hračky a další výrobky, před nimiž varují úřady:
  • Často navíc podle serveru chybí označení, jméno výrobce či země původu, případně distributoři vůbec neexistují.
  • „V případě kosmetických přípravků představuje nedostatek povinných údajů riziko pro spotřebitele tím, že v případě vzniku zdravotních komplikací po aplikaci kosmetického prostředku nemají toxikologická centra možnost zjistit u výrobce či dovozce přesné složení výrobku, a zvolit tak vhodnou metodu léčby,“ dodává ministerstvo.

Pozor na to, z čeho pijete

Co se týče vybavení domácnosti, často se na seznamu ministerstva objevily skleničky. Jejich hlavním nedostatkem je to, že obrázek, který je zdobí, zasahuje až po okraj. A v barvě pak inspekce odhalila množství olova, které překračuje povolené limity.

Při pití z takové skleničky může dojít ke kontaminaci rtů, přes něž se olovo dostane do organismu.

„Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod,“ dodává ministerstvo.

Další nebezpečnou kuchyňskou pomůckou jsou černé obracečky a naběračky, které obsahují karcinogenní látky. Ministerstvo jich loni objevilo hned pět.

Kromě toho inspekce odhalila mlýnky, které do mleté směsi uvolňují hoblinky kovu. Ty pak mohou poranit rty nebo trávicí ústrojí.

Nebodovalo jen nádobí „pro dospělé“, ale také to pro děti. Kontroly nejčastěji odhalily, že při používání se z nich uvolňuje nebezpečný formaldehyd.

„Dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce,“ dodává ministerstvo. Kromě toho vyvolává také bolest hlavy a zánět nosní sliznice.

Koloběžky, které nevydrží jízdu

Děti ovšem loni nebyly ohroženy jen nádobím, nebezpečné byly i některé hračky. Látky, které se při kontaktu s ústy nebo kůží dítěte dostávají do organismu, našla inspekce třeba u panenek nebo u plavacího kruhu.

Kromě toho se stále objevují hračky, u kterých hrozí, že dítě jejich malé části spolkne, nebo jejichž konstrukce dítě ohrožuje.

Mezi takovými figurují třeba koloběžky, které za jízdy praskají.

Na ně upozornila Česká obchodní inspekce (ČOI), která se věnuje spíše vadám technického charakteru. Loni tak neprošlo 17 z 56 typů koloběžek, 5 jich pak bylo ohodnoceno jako velmi nebezpečné.

Podívejte se na nebezpečné hračky a další výrobky, před nimiž varují úřady:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *