Změna dodavatele energie se vám může prodražit

Energetika

Vyhledali jste si lepší nabídku na dodávky plynu a teď chcete odejít ke konkurenci? Nejprve je nutné ukončit smluvní vztah s původním dodavatelem. Proces nemusí být složitý, záleží, jak máte nastavenou smlouvu. Podívejte se, jak odejít od dodavatele plynu.

4. ledna 2021

Změna dodavatele energie se vám může prodražit
Jak odejít od dodavatele plynu?

Pokud za vaší motivací přejít k jinému dodavateli plynu stojí zdražení nebo změna obchodních podmínek, máte z části vyhráno. Tedy za předpokladu, že stihnete předepsané termíny. Zdražení i změna obchodních podmínek totiž dávají zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí – bez ohledu na to, jaký typ kontraktu jste s poskytovatelem služeb podepsali.

SROVNEJTE SI DODAVATELE PLYNU A UŠETŘETE PRŮMĚRNĚ 3000 KORUN ZMĚNOU NA TOHO NEJVÝHODNĚJŠÍHO

Dodavatel vám tyto změny musí náležitě oznámit nejpozději 30 dní před jejich účinností. Vy můžete odstoupit od smlouvy do 10 dnů přede dnem účinnosti.

Případů, ve kterých můžete bez problémů odstoupit od jakékoliv smlouvy s dodavatelem plynu, stanovuje zákon více. Jestliže jste podepsali smlouvu mimo obchodní prostory společnosti – například na ulici, po telefonu nebo online – máte právo bezplatně ukončit kontrakt do 14 dnů od jeho uzavření. Zjistěte, kdy máte nárok na odstoupení od smlouvy na dodávku energie bez sankcí.

U smlouvy na dobu neurčitou vás komplikace nečekají

Pokud se na vás nevztahuje žádný z uvedených příkladů, pak bude klíčové, jak vypadají vaše konkrétní smluvní podmínky. Ty se budou u jednotlivých poskytovatelů lišit, nicméně nejpodstatnější je, zda máte s dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, nebo určitou.

Změna dodavatele energie se vám může prodražit

Smlouva na dobu neurčitou dává zákazníkovi mnohem více svobody – lze ji bez sankcí vypovědět kdykoliv. Po odstoupení od smlouvy následuje výpovědní lhůta. Následně můžete začít odebírat plyn od jiného, třeba levnějšího dodavatele. Standardní délka výpovědní lhůty bývá tři měsíce.

Odstoupení od smlouvy na dobu určitou se může prodražit

Pochopitelně i smlouvu na dobu určitou můžete kdykoliv ukončit, nemusí se to ale obejít bez sankcí.

Většina dodavatelů má v podmínkách stanovenou smluvní pokutu, jejíž výše se běžně pohybuje v řádu několika tisíců korun.

Někteří poskytovatelé nedefinují tuto částku jako fixní poplatek, ale jako násobek určité sumy a počtu neproběhlých měsíců do konce smlouvy. Výše smluvní pokuty tak bude klesat s přibližováním konce kontraktu.

Bez sankcí jde smlouvu na dobu určitou vypovědět jen ve stanovené době. Obvyklým termínem jsou tři měsíce před koncem smlouvy. Tím, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, se nejedná o odstoupení od smlouvy, ale o nesouhlas s jejím prodloužením.

Právě v automatickém prodlužování může spočívat hlavní problém smluv na dobu určitou – když člověk prošvihne vymezenou lhůtu, je smlouva automaticky prodloužena a pokud ji chce zákazník ukončit, nevyhne se sankcím.

Jestliže byl kontrakt podepsán na dva roky, bude zpravidla prodloužen o stejnou dobu.

Smlouvy na dobu určitou budou maximálně na tři roky

Smlouvy na dobu určitou se nejčastěji uzavírají na 1–3 roky, výjimkou ale zatím nejsou ani delší kontrakty. Novela energetického zákona, která by měla vstoupit v platnost nejspíš v průběhu roku 2021, maximální délku smluv na dobu určitou omezí na 36 měsíců a to včetně případného prodlužování. Po uplynutí této doby bude kontrakt považován za smlouvu na dobu neurčitou.

Jak zpracovat odstoupení od smlouvy s dodavatelem plynu?

Odstoupení od smlouvy s dodavatelem plynu je jednostranný právní úkon, který by měl splňovat určité náležitosti.

Písemné vyjádření by mělo v každém případě obsahovat vůli ukončit smluvní vztah, číslo smlouvy o dodávkách plynu, identifikaci zákazníka a specifikování odběrného místa.

Dále je vhodné, aby byl na dokumentu uveden datum, ke kterému je odstoupení od smlouvy účinné. Když na odstoupení žádný datum nebude, vstoupí v účinnost ke dni doručení – nestanoví-li smlouva jinak.

Změna dodavatele energie se vám může prodražit

Odstoupení od smlouvy byste měli prokazatelně doručit dodavateli. Ideální je poslat dokument doporučeně s dodejkou, protože budete mít pro případ nesrovnalostí v ruce důkaz o doručení i s konkrétním dnem dodání.

Na potvrzení o přijetí nebo vyjádření ze strany dodavatele byste mohli čekat marně – zákon obchodníkům žádnou takovou povinnost neukládá. Je proto důležité postupovat v mezích zákona a v souladu s podmínkami ve smlouvě.

Na druhou stranu někteří dodavatelé vám vyrozumění zašlou i přesto, že tak činit nemusí.

Je váš dodavatel plynu výhodný?

Dodavatelů plynu funguje na trhu celá řada a jejich podmínky i ceny se výrazně liší.

Jste si jistí, že neplatíte za dodávky plynu příliš? Zjistíte to velmi snadno a rychle – díky naší online kalkulačce. Během dvou minut uvidíte přehledné srovnání 71 dodavatelů.

Navíc můžete dostat neveřejnou nabídku, kterou byste u poskytovatele nikdy nedostali. To vše zcela nezávazně a zdarma.

Autor: Jana Březinová

dTest: Co vám může překazit změnu dodavatele energií

Každý má právo změnit dodavatele elektřiny a plynu. Ovšem ne vždy jde přechod k jinému dodavateli hladce. Ve změně může bránit současná smlouva o dodávkách energií, proces ale může zkomplikovat i stávající dodavatel nebo administrativní a jiná pochybení. Na co si především dávat pozor? A co dělat, pokud nedojde ke změně dodavatele a zároveň už skončí smlouva s původním dodavatelem?

Změna dodavatele energie se vám může prodražit

Změnou dodavatele energií mohou domácnosti někdy ušetřit nemalé peníze. Samotný proces změny by měl trvat přibližně měsíc. Řada lidí si však v okamžiku, kdy podepisuje dokumentaci nutnou ke změně dodavatele, neuvědomuje případné překážky.

Třeba to, že jejich stávající smlouva o dodávkách energií buď nejde vypovědět vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty, protože byla sjednána na určité období, které ještě neskončilo,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Dalším problémem může být to, že o změnu žádá jiná osoba než ta, která je uvedena ve stávající smlouvě. Dochází i k situacím, kdy je smlouva vedena například na zemřelého člena domácnosti. Za těchto okolností je nutné požádat o přepis odběrného místa na jinou osobu.

Někteří dodavatelé využívají takzvané retenční nabídky ve snaze udržet si zákazníky, kteří od nich chtějí odejít. Nabídnou jim tedy lepší cenu, než je cena dodávek podle stávající smlouvy.

Pokud vám přijde retenční nabídka, zkontrolujte si kromě ceny i další podmínky smlouvy, například smluvní pokuty a jiné poplatky.

Měli byste také zvážit, zda se stávajícímu dodavateli chcete uvázat ke smlouvě na dobu určitou,“ radí Hekšová.

Mnozí dodavatelé zákazníkům ztěžují přechod tím, že jim odmítají sdělit, kdy jim skončí smlouva. Spotřebitelé přitom mají podle energetického zákona při uskutečňování volby dodavatele právo na pravdivé a úplné údaje o své smlouvě.

Někdy hladkému průběhu změny dodavatele brání například i administrativní pochybení nebo chyby v psaní. „Setkali jsme se s případy, kdy se musel celý proces změny dodavatele znovu zahájit, protože žádost o změnu nebyla přijata kvůli chybné diakritice ve jméně,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Nepříjemnou, i když spíše výjimečnou potíží může být situace, kdy nedojde ke změně dodavatele a zároveň skončí i smlouva s původním dodavatelem. Pokud někdo odebírá energie bez smlouvy, jedná se o takzvaný černý odběr.

Dotyčný pak může v důsledku černého odběru zaplatit mnohonásobně více než za skutečně odebranou energii.

Pokud se spotřebitel v rámci změny dodavatele octne v černém odběru, je nutné ihned začít nastalou situaci řešit a zjistit, kdo z dodavatelů případně při procesu změny pochybil, a pak po něm požadovat nápravu.

Dojde-li k černému odběru pochybením odběratele, je v první řadě povinen uhradit skutečnou výši škody, tedy cenu za odebranou energii a související služby, ale i náklady na zjišťování černého odběru, například výjezd kontroly měřícího zařízení.

Pokud se skutečná výše škody nedá zjistit, pak se náhrada stanoví dohodou nebo podle vyhlášky, která určuje náhradní výpočet.

Až k soudům se dostaly případy, kdy odběrateli bylo náhradním výpočtem uloženo, aby zaplatil za černý odběr mnohonásobně vyšší částku, než byly platby za předchozí období, kdy k černému odběru nedošlo,“ uvádí Hekšová a dodává: „Spravedlností takového postupu se v minulosti zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud ČR. Podle nich se má vypočtená výše škody co nejvíce blížit škodě skutečné, nemá jít o sankci.

  • Ceny energií a paliv
  • Kalkulátor cen energií

Jak vybrat nejlepšího dodavatele elektřiny a plynu na rok 2020?

Při stěhování do nového bydlení je na pořadu dne i výběr dodavatele energií. Společnost, která vám dodává elektřinu či plyn ale můžete změnit, i když se nestěhujete. Než podepíšete smlouvu, raději se dvakrát rozmyslete. Na co si dát pozor?

Změna dodavatele energií je jednou z možností, jak ulevit rodinnému rozpočtu od vysokých pravidelných plateb a alespoň částečně je snížit. Mezi společnostmi, které elektřinu a plyn prodávají, jsou cenové rozdíly. Pokud je spotřeba domácnosti vyšší, úspory mohou dosáhnout až tisíců korun ročně. Dodavatele je přitom možné změnit i několikrát do roka a bez poplatku.

12 až 18 % z ceny dolů

Možnosti změnit dodavatele se Češi zatím nenaučili příliš využívat. Většinu odběrných míst elektřiny obsluhují dvě největší společnosti ČEZ a E.ON. V plynárenství je situace obdobná. I tady odebírá nejvíce domácností zemní plyn od dominantních společností, jako je innogy – nyní spadající pod E.ON – a Pražská plynárenská.

Přitom jsou mezi základními nabídkami předních dodavatelů výrazné cenové rozdíly. „V elektřině je možné ušetřit až 12 %, v případě plynu až 18 % z celkové ceny.

S některými menšími obchodníky lze uspořit ještě více, aniž by bylo třeba se zavazovat na delší dobu.

Například naše domácnost má smlouvu na dobu neurčitou, každoročně dostáváme zpět přeplatky v řádu stokorun, ačkoli zálohy nijak nestouply,“ říká Petr Woff, analytik webů CenyEnergie.cz a KupníSíla.cz.

Mění se ceny, měňte dodavatele

Začátek roku je vhodná doba ke změně dodavatele energií, a to i pro ty domácnosti, které se dříve upsaly obchodníkům na dobu určitou.

To znamená, že mají smlouvy se závazkem a pokud by je chtěly předčasně vypovědět, musely by zaplatit sankci.

Pokud totiž dodavatel zdraží (a společnosti většinou v lednu mění své ceníky), spotřebitel může bezplatně vypovědět i smlouvu se závazkem.

„Když obchodník zvýší cenu nebo změní podmínky a upozorní na změnu zákazníka nejpozději třicet dnů předem a poučí ho o odstoupení, pak zákazník může odstoupit do deseti dnů před změnou podmínek,“ připomíná pravidla Jan Schindler, analytik Kalkulátoru TZB-info.cz.

Pokud ale obchodník zákazníka o změně neinformuje, možnost odstoupení se prodlužuje až na tři měsíce. Ne všechny změny podmínek ovšem zakládají důvod k odstoupení. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že se mění státem regulované ceny nebo že se upravují podmínky vyvolané změnou legislativy.

Na ceně velmi záleží

Podle odborníků by lidé měli dodavatele vybírat podle několika kritérií. Vedle ceny to jsou obchodní podmínky, doba trvání smlouvy a možnosti její výpovědi nebo úroveň zákaznického servisu dodavatele.

V době, kdy energie zdražují (a nyní se to týká hlavně elektřiny), mohou nastat potíže s výběrem dodavatele. Na rozdíl od předchozích let, kdy obchodníci vyhlašovali ceníky na konci roku, nyní s novými cenami přicházejí postupně. A to může komplikovat rozhodování.

„Může se stát, že si zákazník vybere levnějšího dodavatele, uzavře s ním smlouvu na dodávku bez garance ceny, ale ten za několik týdnů také zdraží. Lidé by se neměli bát uzavírat smlouvy s garancí ceny na delší období, pokud je výhodná,“ dodává Jan Schindler.

Abyste skutečně ušetřili, je třeba se dívat nejen na cenu za množství odebrané energie včetně DPH, ale i na takzvaný stálý měsíční plat, fixní částku placenou měsíčně bez ohledu na spotřebu energie.

„Někteří dodavatelé nabízí spolu s dodávkou energií i další služby, například zámečníka, instalatéra, ale i nejrůznější druhy pojištění. Ověřte si tedy, jaký je rozsah nabízených služeb a cena za ně. Zamyslete se i nad tím, jestli takovéto služby a pojištění skutečně potřebujete,“ nabádá Vanda Jarošová z organizace dTest.

K porovnání nabídek s elektřinou lze využít například srovnávač Energetického regulačního úřadu. Ne všechny nabídky jsou ale veřejné, takže je vhodné oslovit vybrané dodavatele.

Ve smlouvě hledejte sankce

Před tím, než lidé uzavřou s dodavatelem smlouvu, měli by si detailně přečíst smluvní podmínky a zapátrat v nich hlavně po případných sankcích, po možnostech výpovědi smlouvy a po konkrétních termínech výpovědi, pokud je smlouva uzavírána na dobu určitou. Někteří obchodníci totiž podmínky formulují zbytečně komplikovaně a pro spotřebitele je pak náročné zorientovat se, kdy má smlouvu vypovědět, aby mu nehrozila pokuta.

„Nejobávanější je několikatisícová smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. U smluv na dobu určitou také počítejte s takzvaným automatickým prodloužením – tedy smluvní ustanovením, podle kterého se smlouva prodlužuje na další dobu určitou, jestliže nedáte v ujednaném období před skončením smlouvy vědět, že si nepřejete ve smlouvě pokračovat,“ upozorňuje Vanda Jarošová.

Takové ustanovení má spotřebitele chránit, aby se neocitli bez dodávek energií. Ovšem řada z nich o něm neví, a tak jsou později překvapeni, že smlouvu nemohou vypovědět, protože se automaticky prodloužila, nebo ji sice vypovědět mohou, ale čeká je již zmíněná smluvní pokuta.

Jednoduchý proces změny dodavatele

Změna dodavatele je ve své podstatě jednoduchý administrativní proces. Pokud si vyberete nového obchodníka a uzavřete s ním smlouvu, veškeré náležitosti, jako je například výpověď a převod odběrného místa, vyřídí za vás – jestliže mu k tomu dáte souhlas.

Pokazit se ale může vždy všechno. V takovém případě se můžete obrátit na Energetický regulační úřad, který na trh s energiemi dohlíží, případně kontaktovat Českou obchodní inspekci.

Předchozí článek: « Tříkrálová výzva: Boj o stavební zákon pokračuje Následující článek: Exekuce vs. oddlužení: Jak vysoké mohou být srážky ze mzdy v roce 2020? »

Změna dodavatele

Zákazníci a spotřebitelé mají právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele, což jim umožňuje ovlivnit část svých celkových výdajů za energii.

Zde je 5 kroků, jak při změně dodavatele postupovat:

1. Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná. Je tedy dobré vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat si jejich cenové a obchodní podmínky. Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulátor ERÚ.

2. Výběr vhodného dodavatele

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou.

Důležité jsou reference, neboli pověst nového dodavatele, finanční stabilita, přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka, výše smluvní sankce, možnost sjednat si smluvní vztah na dobu neurčitou, ale i zda má dodavatel zpoplatněnou zákaznickou linku.

Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Obchodní podmínky obsahují zejména následující ujednání:

  • doba trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba,
  • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné,
  • výčet smluvních sankcí a poplatků,
  • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),
  • práva a povinnosti smluvních stran,
  • zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírali tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),
  • způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti s poskytovanými službami.

3. Podpis smlouvy

Jakmile si vybere nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před definitivním podpisem smlouvy si nechte předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky (tyto dokumenty doporučujeme znovu a důkladně prostudovat).

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy vybranému dodavateli plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele, dodavatel pak může provést některé činnosti za Vás, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele, může celý proces změny dodavatele urychlit.

4. Vlastní proces změny dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se Vás v zásadě netýká (proces trvá od 1 do 6 měsíců, dle výpovědních dob) v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou a i delších časových intervalů v případech ukončování smluv uzavřených na dobu určitou. V případě, že se rozhodnete nepodepsat plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, budete celý proces vyřizovat sami.

5. Dodávka od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie Váš nový dodavatel. O této skutečnosti byste měli být obchodníkem informováni, stejně jako o datu, od kterého jím byla skutečně zahájena dodávka.

Lze následně doporučit, abyste nahlásili k termínu změny dodavatele příslušnému provozovateli distribuční soustavy samoodečet (do 5 – ti pracovních dnů od změny dodavatele). Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem.

Při prvním vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny. Je nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele.

Pro další dotazy se na nás neváhejte obrátit a KONTAKTUJTE NÁS ZDE.

Změna dodavatele elektřiny se může prodražit. Kdy?

29. 9. 2014 17:39 – Energie autor: Redakce NašePeníze.cz

Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou, dobře si rozmyslete, jestli chcete změnit dodavatele elektřiny ještě před uplynutím doby stanovené ve smlouvě. Při předčasném ukončení smlouvy na dobu určitou vás totiž často nemine zaplacení tučné sankce. Podívejte se, kolik stojí příliš rychlý útěk od jednotlivých dodavatelů. Někde vás předčasné ukončení smlouvy bude stát i tisíce korun.

Přístup jednotlivých obchodníků s elektřinou se ale dost liší. Důležité je podrobně se seznámit s obchodními podmínkami dodavatele. Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Pokud chcete pustit k vodě dodavatele, se kterým jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, není to vůbec problém.

Počkáte 3 měsíce, protože tak dlouho trvá standardní výpovědní lhůta, a pak si můžete užívat elektřinu od levnějšího dodavatele.

Jestli se ale chcete rozloučit s dodavatelem a máte smlouvu na dobu určitou, může jít o srdceryvné loučení. Slzy vám nepotečou dojetím, ale spíš vztekem nad výši pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

Přístup jednotlivých obchodníků s elektřinou se ale dost liší. Důležité je podrobně se seznámit s obchodními podmínkami dodavatele. Někde vám předčasné ukončení smlouvy jednoduše vůbec neumožní, jinde to závisí na udělení souhlasu dodavatele. Jen málokteré obchodní podmínky výslovně zakotvují možnost předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zákazníka.

Poplatek za promiskuitu odběratelů má odradit od změny

Běžnou praxí dodavatelů je dovolovat ukončení smlouvy na dobu určitou tzv. dohodou, což prakticky znamená souhlas stávajícího dodavatele se změnou.

Může se stát, že se s vámi váš dodavatel nebude chtít tak lehce rozloučit, a proto vám bude vyhrožovat sankcí za sjednání smlouvy na dodávky elektřiny se dvěma dodavateli zároveň.

V takovém případě toho moc nezmůžete, protože přechod k novému dodavateli vám prostě ten starý povolit nemusí.

Pokuta za předčasné ukončení smlouvy: Někde nula, jinde tisíce korun

Zatímco u některých dodavatelů vám předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou projde bez ztráty haléře, jinde může pokuta za příliš rychlý rozchod s prodejcem elektřiny dosáhnout i deseti tisíc.

Bezplatné ukončení smlouvy vám většinou projde tam, kde dodavatel souhlasí se změnou smlouvy z doby určité na dobu neurčitou.

Pak se vám budou týkat klasická ustanovení o tříměsíční výpovědní lhůtě, takže si za pár měsíců sbalíte svých pět švestek a elektroměr k tomu a přejdete i jinému dodavateli.

Nejvíce za rychlý odchod zaplatíte u Comfort Energy a Energy Bees

Naopak jiní dodavatelé elektřiny ztrátu zákazníků těžce nesou a jako kompenzaci za svou újmu požadují smluvní pokutu za předčasný úprk. Často musíte její výši hledat jinde než v obchodních podmínkách dodavatele. Narazíte na ni v dokumentu, který se nazývá ceník poplatků, sazebník pokut a souvisejících služeb apod.

Aktuálně si nejvyšší sankce za předčasné ukončení smlouvy účtuje trojice dodavatelů; Bohemia Energy, Comfort Energy a Energy Bees. U všech tří zaplatíte jednorázový poplatek v hodnotě 6050 Kč.

Navíc Energy Bees i Comfort Energy budou chtít uhradit ještě další sankce za neodebrané množství elektřiny, takže celková pokuta se může vyšplhat hodně vysoko.

Dejte si pozor i na lhůty pro zrušení smlouvy na dobu určitou

Většina smluv na dobu určitou nekončí uplynutím sjednané doby. Pokud se odběratel včas neozve svému dodavateli, smlouvy se automaticky prodlouží opět na stejnou dobu. Jestli nechcete s jedním prodejcem elektřiny zůstat na věčné časy a nikdy jinak, musíte svému dodavateli včas oznámit svůj záměr dále v dodávkách energie nepokračovat.

Podívejte se na výši sankcí u jednotlivých dodavatelů i lhůty, ve kterých musíte stihnout zrušit automatické prodlužování (neboli prolongaci) smlouvy na dobu určitou.

Poplatky za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou
dodavatel cena včetně DPH Výpovědní lhůta
Bohemia Energy 6 050 Kč 3 měsíce předem
Centropol 3000 Kč (4000 Kč pokuta pokud má odběratel více dodavatelů) 3 měsíce předem
ČEZ 10000 Kč pokud má odběratel více dodavatelů 30 dní předem
E.ON 3000 Kč pokud má odběratel více dodavatelů 90 dní předem
Fonergy pokuta ve výši jedné měsíční zálohy aktuálně nabízí pouze smlouvy na dobu neurčitou
Global Energy 10000 Kč pokud má odběratel více dodavatelů 30 dní předem
PRE 3 500 Kč 30 dní předem
RWE 1000 Kč pokud má odběratel více dodavatelů 40 dní předem
X Energie 6 050 Kč 3 měsíce předem
Europe Easy Energy 500 Kč pokud má odběratel více dodavatelů aktuálně nabízí pouze smlouvy na dobu neurčitou
Amper Market absence automatické prolongace
Energy Bees 6 050 Kč + 302,50 Kč/MWh za předpokládané množství neodebrané energie 3 měsíce předem
Central Energy 3630 Kč (10000 Kč pokud má odběratel více dodavatelů) 3 měsíce předem
Lumen Energy minimálně 2420 Kč absence automatické prolongace
Comfort Energy 6050 Kč + smluvní poplatek za předpokládané neodebrané množství elektřiny 3 měsíce předem
Vemex Energie 4 500 Kč 90 dní předem
Nano Energies neexistuje možnost předčasného ukončení smlouvy 20 dní předem
Optimum Energy 300 Kč pokud má odběratel více dodavatelů 3 měsíce předem
Lama Energy 2500 Kč pokud má odběratel více dodavatelů 3 měsíce předem

Finanční poradna: Fixaci ceny energií si dobře promyslete, může se prodražit

Ilustrační snímek
Foto: Profimedia.cz

Lidé mají s dodavateli energií uzavřené dva typy smluv. Na dobu neurčitou či na dobu určitou. Smlouvy na dobu neurčitou vám neposkytují ochranu před zvyšováním cen, ovšem máte možnost kdykoliv od smlouvy odstoupit a po uplynutí výpovědní lhůty přejít k dodavateli, který vám nabídne výhodnější podmínky.

„Typickým příkladem je spotřebitel s výpovědní lhůtou dva měsíce, který se na konci roku rozhodne smlouvu vypovědět a odejít jinam. Od ledna mu tak začíná běžet výpovědní lhůta, v březnu již může odebírat energii od jiné společnosti,“ doplnil Matěj Lašek z Národního centra úspor.

S reklamací vyúčtování energií mají Češi zkušenost, většinou uspějíFinance

U smluv na dobu určitou si cenu energií fixujete na předem stanovené období, zpravidla rok, dva nebo tři.

Dodavatelé oslovují spotřebitele s nabídkami fixace především v době, kdy se objevují informace o zdražování energií. Včasnou fixací si tak energie „předplatí“ za stávající cenu a zdražování nemusejí nějaký čas řešit.

Odborníci však upozorňují na různá úskalí. „Zatímco u smluv na dobu neurčitou je snadné přejít k jinému dodavateli, u této varianty to může být o dost složitější.

Je třeba myslet na to, že smlouvu lze vypovědět v konkrétně stanoveném období, které je v ní přesně definované.

Některé smlouvy stanoví například lhůtu nejpozději dva měsíce před vypršením smlouvy, jiné pak ještě užší časové okno,“ upozornil Lašek s tím, že pokud si spotřebitel toto nepohlídá a smlouvu nestihne včas vypovědět, musí počítat s tím, že se automaticky prodlouží.

Pochopitelně nikdo vám nebrání vypovědět smlouvu na dobu určitou i mimo danou lhůtu. Ovšem v takovém případě musíte počítat se sankcemi. Ty se liší dodavatel od dodavatele, ale připravit se je nutné na to, že odstoupení vyjde i na několik tisíc korun.

„Někteří dodavatelé mají sankci definovanou konkrétní částkou, která se pohybuje i kolem šesti tisícovek, jiní pak v řádech stokorun za každý měsíc, který zbýval do konce smlouvy,“ doplnil Michal Karabina z Národního centra úspor.

ERÚ se dlouhodobě zabývá problematikou cen energií. Počátkem května vyzval dodavatele k nastavení jasných cenových podmínek a jejich dodržování. Učinil tak například na základě matoucích ujednání o zafixování ceny, které dodavatelům nebrání ve zdražování, a také cenotvorbě využívající složité vzorce a těžko dostupné údaje z burzy.

„Směrem k dodavatelům energie výzva požaduje, aby se spotřebiteli jednali srozumitelně a podmínky svých produktů nenastavovali složitější, než je nezbytně nutné. Často jde o jednoduchá, ale přitom účinná řešení, například jasné uvedení konečné ceny.

Není možné nechat zákazníka, aby se probíral změtí ceníků na webových stránkách nebo dosazoval hodnoty z burzy do složitého vzorce jen proto, aby zjistil naprosto základní údaj, jakým je cena energie samotné,“ uvedl příklady Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.

Nabízejí lidem levnější energie. Skoro pokaždé je v tom podvodDomácí

Výzva apeluje na dodavatele i v případě fixací. Žádá je, aby spotřebitele nemátli zavádějícími ustanoveními a své přísliby dodržovali po celou dobu trvání smlouvy.

Ve smlouvě by podle ERÚ měla být jasným a srozumitelným způsobem uvedena cena elektřiny nebo plynu vyjádřená v korunách za dodávanou jednotku.

Spotřebitel tak získá jasný a srozumitelný přehled o ceně a zároveň má možnost ceny na trhu porovnat.

Tomuto například neodpovídají ujednání o ceně, která obsahují pouze název ceníku s tím, že cena uvedená v ceníku není ve smlouvě uvedená či že ceník není k návrhu smlouvy přiložený.

V rozporu se závazkem dodávat elektřinu nebo plyn za neměnnou cenu je pak podle úřadu rovněž praxe některých dodavatelů, kteří sjednané ceny s odkazem na ceník mění prostřednictvím změny názvu ceníku, či dokonce sjednané ceníky ruší a nahrazují jinými, aniž by pro takové jednání smlouva poskytovala právní oporu.

„Jestliže dodavatel ve svých materiálech deklaruje stálou cenu a spotřebitel uzavírá smlouvu s tím, že se mu nebude fixovaná cena měnit, není možné, aby dodavatel svůj závazek jednostranně porušil. Smlouva zavazuje obě strany a podnikatel nesmí zneužívat svého – typicky silnějšího – postavení,“ dodal Krejcar.

Hlavní zprávy

Co dělat, když zkrachuje váš dodavatel? K panice není důvod, ale může se to prodražit

Vše o elektřině

Obáváte se, že malého dodavatele spíš zasáhne bankrot, a proto ani úspory z levnějších energií nevyváží možné riziko ztráty proudu? Při krachu dodavatele elektřiny, nemusíte narychlo shánět zásoby svíček ani honem pádit pro dřevo do lesa, dodávky elektřiny totiž neustanou. Proud vám pošle dodavatel poslední instance.

Co dělat, když zkrachuje váš dodavatel? K panice není důvod, ale může se to prodražit

Neuplynul ani měsíc od doby, co zkrachoval alternativní dodavatel elektřiny a plynu Optim Trade.

Jeho bývalí klienti ale nezůstali ani minutu bez elektřiny, jak by  mohli čekat pesimisté, kteří milují katastrofické scénáře.

Nejspíš si teď v klidu a teple pročítají ceníky prodejců elektřiny a vybírají toho pravého. Dodávky jim nyní zajišťuje dodavatel poslední instance, u kterého mohou zůstat až šest měsíců.

První varovné signály vysílá začátek insolvenčního řízení

Podívejme se na celý příběh již zesnulého dodavatele Optim Trade od začátku. Obchodní firmy nekrachují znenadání jako blesk z čistého nebe, pádu společnosti předchází insolvenční řízení, během kterého má dlužící firma zaplatit pohledávky svým věřitelům.

Insolvenční řízení s Optim Trade bylo zahájeno v 25. listopadu minulého roku.

Nepodaří-li se firmě sehnat finance pro uspokojení věřitelů, přichází soudem přidělený insolvenční správce, který má právo nakládat s majetkem dlužníka, aby byly jeho dluhy splaceny.

Pokud majetek na pokrytí dluhů nestačí, dojde k bankrotu. Nicméně, může také dojít k situaci, kdy konkurenční firma odkoupí zadluženou společnost „za hubičku“ i s jejími dluhy, a tím odvrátí hrozbu bankrotu.

Odběratel má právo na zrychlenou změnu dodavatele

Zkrachovalému dodavateli pak odebere Energetický regulační úřad (ERÚ) licenci k obchodu s elektřinou, k čemuž došlo v případě Optim Trade 15.

ledna 2014, skoro necelé tři měsíce později od doby zahájení insolvenčního řízení.

Někteří klienti změnili dodavatele v průběhu trvání toho řízení, ostatní měli ze zákona možnost provést zrychlenou změnu dodavatele do půlnoci 14. ledna. U zrychlené změny není třeba dodržovat standardní výpovědní lhůty.

Dodavatel poslední instance si účtuje průměrné ceny a přirážku

Pokud se ani do této doby odběratelé nerozhodli pro přechod k jinému obchodníkovi s elektřinou, ode dne odebrání licence firmě Optim Trade jim dodávky energie začal poskytovat dodavatel poslední instance. Jedná se vždy o tradiční dodavatele v daném distribučním regionu (PRE v Praze, E.ON na jihu Čech a Moravy a ČEZ ve zbytku republiky).

Tento náhradní dodavatel poskytuje elektřinu za průměrné ceny na trhu podle nařízení ERÚ a k nim si účtuje ještě rizikový poplatek. Podle energetického zákona mohou odběratelé setrvat u dodavatele poslední instance nejvýše 6 měsíců. Během této doby si mohou zvolit nového dodavatele.

Autor: Kamila Hamalčíková

Krok za krokem: Postup při změně dodavatele energií

Když se uvolňoval energetický trh, nejprve dostali možnost výběru zákazníci s velikými odběry, tedy firmy. Na domácnosti přišla řada až úplně nakonec.

A ačkoli si můžeme dodavatele podle svých preferencí volit už přes deset let, většina českých domácností toho práva ještě ani jednou nevyužila. Je jistě možné, že řada z nich je prostě se stávajícím dodavatelem a jeho cenami spokojená.

A je víc než pravděpodobné, že je to proto, že se ještě nepodívaly, jaké služby a ceny nabízí konkurence. Případně jaké ceny a služby by nabídl stávající dodavatel, kdyby mu zkusily pohrozit odchodem.

Vždycky, když někdo platí víc, než by musel, je to škoda (pokud tedy zrovna neplatí nám). Pojďme se tedy podívat, co obnáší změna dodavatele. Není to totiž ani byrokratický očistec, ani pekelná dřina, jak se možná obáváte.

Když se trh s energiemi uvolnil, objevila se jako alternativa ke stávajícím kolosům řada menších firem a začaly jak těm gigantům, tak sobě navzájem lovit zákazníky. V první řadě lepšími cenami a hned poté i lepšími službami.

Zprvu to možná byla trochu džungle a některé firmy zkoušejí predátorské metody i dneska, ale jak díky starému dobrému konkurenčnímu boji, tak díky regulátorovi, který v průběhu let nastavoval mantinely pro férovou hru, se dneska dá dobře vybírat.

Krok 1: Výběr dodavatele energií

Odhodlat se k prvnímu kroku bývá nejtěžší. Člověk se bojí, že to bude trvat, že to bude bolet a že ho každý dodavatel bude chtít jenom oškubat. Ani jedno z toho neplatí.

Mezi šesti desítkami dodavatelů je naprostá většina těch, kteří prostě jenom chtějí dělat obchody, se kterými budou spokojeni jak oni sami, tak jejich zákazníci. Při výběru z tohoto ne právě nízkého množství firem, se vyplatí použít online srovnání energií.

Srovnávače mají k dispozici nejnovější ceníky a během chvilky se dozvíte, kdo je nejlevnější.

Nízká cena ale ještě automaticky neznamená výhru. Vedle ceny se zajímejte také o pověst vybraného dodavatele. Přečtěte si recenze a zajímejte se o zkušenosti minulých i stávajících zákazníků. Důležité je také to, co všechno za své peníze obdržíte. Možná bude lepší připlatit si pár korun a získat lepší služby i servis.

Krok 2: Papíry a čísla

Už jsme naznačovali, že přestup k novému dodavateli je dneska docela jednoduchý. Pořád ale ještě nejde přijít do kanceláře energetické firmy a říct Já jsem Pepa Vomáčka a chtěl bych teď brát elektriku od vás. Budete potřebovat nějaké doklady a podklady.

Nejlíp uděláte, když dodavatele zkontaktujete telefonicky nebo mailem a zeptáte se ho, jaké podklady si máte předem připravit.

Většinou ale chtějí to samé: přesnou adresu (včetně případného čísla bytu), číslo bankovního účtu a kód banky a poslední fakturu, která obsahuje další nezbytné údaje jako osmnáctimístné identifikační číslo odběrného místa (EAN).

Krok 3. Podepisujeme

Pak přijde na řadu uzavírání nové smlouvy a výpověď smlouvy staré. Velká výhoda je, že se to dá zařídit najednou.

Když s novým dodavatelem uzavíráte – na pobočce nebo i mailem – novou smlouvu, můžete mu zároveň svěřit svou plnou moc k vypovězení smlouvy u starého dodavatele.

Dělat to nemusíte a smlouvu můžete vypovědět sami, ale čas jsou peníze… Nový dodavatel může všechno papírování s tím starým vyřídit za vás a zajistí všechno pro bezpečné zahájení dodávky energií.

Krok 4: Dodržte podmínky výpovědi

Stvrzením a rozvázáním smluv to ještě nekončí. Nemusíte už aktivně nic dělat, administrativní stránka věci je vyřízená, ale musíte počkat, až vám u starého dodavatele doběhne výpovědní lhůta.

U smluv na dobu neurčitou většinou trvá tři měsíce – po tyhle tři měsíce jste pořád ještě zákazníkem starého dodavatele, berete energii od něj a taky mu za ni musíte platit.

U smluv na dobu určitou záleží na tom, jaké jsou podmínky jejich ukončení. Většinou se nevyplatí měnit dodavatele dřív, než ta smluvená určitá doba uběhne. Za předčasné ukončení smlouvy vám hrozí finanční pokuta. Nejčastěji se pohybuje ve výši mezi třemi a pěti tisíci korun, ale může být i několikanásobně vyšší.

Pohlídejte si ale, aby se vám automaticky neprodloužila, většinou je potřeba dodavateli oznámit, že s vámi už nemá počítat, v určeném termínu. A dodavatele nikdo nenutí, aby vám v dostatečném předstihu oznamoval, kdy smlouva vyprší, kdy se prodlouží a dokdy mu máte dát vědět, aby ji neprodlužoval.

Ti féroví, kteří dodržují etický kodex, vydaný ERÚ tuto informaci uvádějí na každé faktuře, u těch ostatních zapátrejte ve smlouvě. Nebo si o informaci řekněte.

Krok 5: Přechod k novému dodavateli

Když dodržíte správný postup, změnu dodavatele si ani neuvědomíte – v momentě, kdy přestane platit původní smlouva, začne platit smlouva nová. Nedochází k přerušení dodávky energií ani na jeden jediný den.

Od původního dodavatele dostanete poslední fakturu a těšit se můžete na nový rozpis zálohy od dodavatele nového. A to je vše.

Změna dodavatele je úspěšně za vámi, teď jenom ohlídat případné nastavení trvalých příkazů v bance – a máte to za sebou.

Cena plynu – srovnání nabídek dodavatelů

Je cena plynu u vašeho dodavatele výhodná? Kdo nabízí nejlevnější plyn? Odpovědi vám přinese srovnání cen plynu. Jak na to? Pomůže vám naše online kalkulačka ceny plynu. Vyplňte základní údaje a do jedné minuty máte přehledné srovnání cen plynu od 41 dodavatelů.

V případě, že na plynu jen vaříte, se může vaše roční úspora pohybovat v řádu několika stovek korun. Pokud využíváte plyn i na topení, můžete změnou dodavatele ušetřit dokonce několik tisíc korun za rok. Naši zákazníci v průměru ušetří až 4290 korun ročně. Levnější cena plynu možná čeká i na vás!

Chci levnější plyn

Kolik je cena plynu za m3

Aktuální cena plynu za m3 se pohybuje okolo 6,5 Kč. Zhruba tři čtvrtiny ceny tvoří neregulovaná složka naceněná dodavateli. Její výši ovlivňuje především cena plynu na burze a marže obchodníka. Zbytek celkové ceny tvoří regulovaná složka, která je stanovena Energetickým regulačním úřadem. Patří do ní poplatky za distribuci, přenos a platba za činnost operátora trhu.

Ve svém vyúčtování i v cenících dodavatelů ale najdete cenu plynu za kWh. Přibližně platí, že 1 m3 odpovídá 10,55 kWh. Jedná se o přibližný přepočet, protože v 1 m3 krychlovém plynu je obsaženo různé množství energie.

K čemu plyn využívat

Zemní plyn má široké možnosti využití. Jako zdroj energie pomáhá v průmyslových odvětvích, v dopravě, ale významné místo má i v řadě domácností. Tam je využíván nejčastěji na vaření, na vytápění bytu či domu nebo na ohřev teplé vody.

TIP:

Přečtěte si: Komu se vyplatí plynové topení

Proč se rozhodnout právě pro plyn? Mezi hlavní výhody patří zejména uživatelské pohodlí spojené se snadnou obsluhou a regulací provozu spotřebičů a rovněž výhodná cena.

Například náklady na vytápění, které každoročně představují významnou část rodinného rozpočtu, jsou u plynu nižší, než u elektřiny.

Aktuální cena plynu nijak nenasvědčuje tomu, že by se tento stav měl změnit.

Jak změnit dodavatele plynu

Kalkulačka ceny plynu vám ukázala, kde získáte nejlevnější plyn? Srovnání cen plynu motivuje ke změně dodavatele řadu zákazníků. Děsí vás nekonečné papírování, zdlouhavá komunikace s dodavateli a s tím vynaložené úsilí i čas? Ani v takovém případě nemusí vaše cena plynu zůstat vyšší, než je nutné. My totiž přechod k novému dodavateli ZDARMA zařídíme za vás.

Jak to funguje? Kalkulátor ceny plynu obsahuje políčko na telefonní číslo, kam uvedete to vaše. Naši vyškolení operátoři se s vámi spojí a provedou vás celým procesem změny dodavatele krok za krokem. Vy přitom nemusíte opustit svůj domov. Při vybírání nového dodavatele se nedívejte jen na cenu, ale také na další podmínky. Nejlevnější nemusí nutně znamenat nejlepší.

Chci levnější plyn

Hodnocení článku:  

Počet hlasů: 130

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *