Zánět Slinných Žláz Léčba?

Léčba spočívá v potlačení infekce podáváním antibiotik celkově a lokálně do slinovodu, v podpoře tvorby sliny a jejího odtoku. Výjimečně je nutné i chirurgické vypuštění hnisu incizí a drenáží. Po odeznění akutní fáze je třeba odstranit případný slinný kámen (ten ale nemusí být vždy přítomen).

Kdo léčí slinné žlázy?

Diagnostika spadá primárně do oboru ORL (ušní-nosní-krční).

Co to je slinné žlázy?

Slinná žláza (latinsky: glandula salivaria) je exokrinní žláza dutiny ústní, která vylučuje sekret – slinu (saliva). Sliny zvlhčují dutinu ústní, obalují přijímanou potravu, čímž usnadňují polykání, a obsahují enzymy, které natráví potravu (amylázy).

Kde se nachazi slinné žlázy?

Dutina ústní obsahuje malé slinné žlázy ve slizničním vazivu a velké slinné žlázy, které jsou uloženy kolem dutiny. Mezi velké slinné žlázy patří: glandula parotis (příušní žláza), glandula submandibularis (podčelistní) a glandula sublingualis (podjazyková).

Kolik máme Slinnych ZLAZ?

Rozlišujeme tři velké párové slinné žlázy (příušní – gl. parotis, podčelistní – gl. submandibularis, podjazykové – gl. sublingualis) a nepárové, malé, přídatné žlázy (asi 700), rozmístěné ve sliznici dutiny ústní a hltanu.

Kolik se vytvoří slin?

produkované množství Člověk denně vyprodukuje 1,5–2 litry slin v závislosti na druhu přijaté potravy a častosti jedení. Ve spánku produkce slin klesá k nule. Tvorba závisí také na stupni hydratace organismu.

Co je sjogrenův syndrom?

Sjögrenův syndrom (SS) je zánětlivé progresivní autoimunitní onemocnění postihující především exo- krinní žlázy. Dochází k jejich lymfocytární infiltraci a postupné destrukci.

Kde Ústí Podčelistní Slinná žláza?

Stavba a funkce slinných žláz

Příušní žlázy (glandula parotis) jsou uloženy v hloubce tváře před a pod ušním boltcem, ústí žlázy v úrovni druhých horních stoliček. Podjazyková (gl. sublingualis) a podčelistní žláza (gl. submandibularis) ústí na spodině dutiny ústní společným kanálkem.

Budete mít zájem:  Přírodní Léky Na Uklidnění?

Kde je Priusni Zlaza?

Příušní žláza patří mezi párové slinné žlázy. Nachází se pod uchem nebo na okraji čelisti. Otok se může vyskytnout jednostranně nebo i na obou příušních žlázách.

Co je to glandula parotis?

Glandula parotis (žláza příušní) je složená čistě serózní žláza, která je největší ze všech žláz ústní dutiny. Žláza je oddělena od okolí pouzdrem a její vývod, ductus parotideus, ústí ve vestibulum oris proti druhému hornímu moláru.

Co produkuje sliny?

Slina je produktem slinných žláz dutiny ústní. Obsahuje vodu, enzymy, hlen, minerální látky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector