Z Pardubic na Kunětickou horu

Staré Hradiště

Kunětická hora tyčící se 308 m.n.m. je osamocený vrch 5 km severovýchodně od Pardubic. Je charakteristickou dominantu východočeského Polabí a Pardubicka.

Ve středověku byl na vrcholu vystavěn stejnojmenný kamenný hrad.Gotická pevnost HusitůI přes svou strategickou polohu v blízkosti obchodních cest nebyl vrchol dlouho osazen.

Písemné záznamy sice chybějí, ale podle archeologů byl první hrad založ…

Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu

Kunětická hora tyčící se 308 m.n.m. je osamocený vrch 5 km severovýchodně od Pardubic. Je charakteristickou dominantu východočeského Polabí a Pardubicka. Ve středověku byl na vrcholu vystavěn stejnojmenný kamenný hrad.

Gotická pevnost Husitů

I přes svou strategickou polohu v blízkosti obchodních cest nebyl vrchol dlouho osazen. Písemné záznamy sice chybějí, ale podle archeologů byl první hrad založen na přelomu 13. a 14. století jako královský hrad a ve zmatcích na počátku 14. století asi zanikl.

Do další historie Kunětické hory promluvila husitská revoluce. V roce 1421 se majetku opatovického kláštera, do kterého v té době Kunětická hora spadala, zmocnil husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka a s použitím zříceniny si zde postavil své sídlo.

Typický husitský hrad, který se stal strategickým opěrným bodem Husitů. Vyznačoval se rozsáhlým a dobře opevněným předhradím, které zahrnovalo nádvoří za dnešní šestou branou. Sloužilo k ubytování a zimování polních vojsk.

Hluboký příkop odděloval palác na severní straně s vysokou válcovou věží. Bylo to jednoduché a prosté obydlí.

Úpadek hradu po třicetileté válce

V roce 1464 se Kunětická hora dostala do majetku českého krále Jiřího z Poděbrad a jeho dědiců, kteří ji v roce 1491 prodali Vilémovi z Pernštejna. Za Viléma z Pernštejna dochází v letech 1491–1548 k největším přestavbám hradu, který se přeměnil ve výstavné pozdněgotické sídlo.

Ve čtyřkřídlém hradním paláci vznikly v té době hlavní společenské sály v prvním a druhém patře jižního a západního křídla a reprezentativní místnosti v severním křídle.

Kunětická hora zaujímá v té době významné místo v dějinách hradních opevnění výstavbou mohutných zemních valů a kruhových rondelů sloužících k nasazení dělostřelectva.

V roce 1560 prodal Jaroslav z Pernštejna zadlužené pardubické panství včetně Kunětické hory královské komoře. Hrad Kunětická hora měl strategický význam ještě za třicetileté války, kdy byl v roce 1645 dobyt Švédy a vypálen. Tím dějinná úloha Kunětické hory skončila.

Hrad chátral a jeho kámen byl postupně rozebírán jako stavební materiál. Snaha o záchranu hradu proběhla na počátku 20. století, kdy byl částečně rekonstruován. Při prohlídce hradu lze navštívit rytířský sál, hradní kapli sv. Kateřiny, sklepní prostory paláce hradu, archeologickou expozici nebo vystoupit na věž.

Legenda o Kunětické hoře

Povídá se, že se Kunětická hora jednou do roka otevírá.

V jejích útrobách pak prý můžete projít podzemním bludištěm, které kromě bohatě zdobených chodeb tvoří monstrózní sály se zlatavými stropy a stěnami vykládanými drahým kamením.

V honosném labyrintu bloudí přízraky podvedených mnichů z nedalekého opatovického kláštera, který byl vypálen husity v roce 1420. Hledají poklad, o který přišli vlastní vinou.

Dnes se hrad stává místem s velmi pestrým kulturním životem. Řada pořádaných akcí jej po právu řadí mezi kulturní centra celého Pardubicka. V blízkosti hradu je také pěkné golfové hřiště – Golf resort Kunětická hora.

Kudy na Kunětickou horu

Od Prahy: Cesta autem od Prahy je nejsnazší po dálnici D11 k prozatímnímu konci v Libišanech. Projedeme touto obcí po silnici 333 a odbočíme doprava na Opatovice nad Labem.

Zde se stočíme směrem na Pardubice, ale u sjezdu Hrobice pokračujeme po silnici č. 324 směrem na Staré Hradiště.

Na první křižovatce za Hrobicemi odbočíme doleva, kde už nás návěsti dovedou k parkovišti pod Kunětickou horou.

Z Moravy: Po silnici č. 35 dojedeme do Holic, kde odbočíme na silnici 36 do Pardubic. V Sezemicích se odkloníme od hlavní silnice doprava a pokračujeme přes Počáply a Kunětice do Rábů, kde po odbočení vpravo brzy dojedeme na parkoviště pod Kunětickou horou.

Na Kunětickou horu se nejsnáze dostaneme autobusem, který odjíždí od budovy hlavního vlakového nádraží v Pardubicích, které leží na hlavních tratích Praha-Brno a Praha-Přerov. Jezdí sem také přímé vlaky z Jihlavy či z Liberce.

Před nádražní budovou je zastávka autobusu č. 16 pardubické MHD, který vás několikrát denně zaveze přímo pod Kunětickou horu. Kolem Kunětické hory také jezdí některé autobusy z Pardubic do Hradce Králové, které v Pardubicích odjíždějí z autobusového nádraží.

To se nachází kousek od nádraží vlakového, za benzínovou pumpou.

Tipy na výlet

V Pardubicích můžete navštívit zámek, v obci Ráby najdete Muzeum perníku a pohádek. V Jezbořicích najdete kostel sv. Václava. Za návštěvu stojí i zámek Choltice.

Ubytovat se můžete v Pardubicích.

Líbí se vám tento článek a rádi byste, aby se v rubrice Památky zobrazoval mezi prvními?

Pošlete SMS zprávu ve tvaru ATLASCESKA 16767 na telefonní číslo 9033350 a článek tak nikdo nepřehlédne!

Cena SMS zprávy je 50 Kč včetně DPH. Službu technicky zajišťuje Airtoy a.s. Reklamace plateb na [email protected] nebo lince 602 777 555, 9 – 17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz. Kontakt na provozovatele: [email protected]

Hrad Kunětická Hora, Ráby

Pozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.

Budete mít zájem:  Musí moudrák opravdu ven?

Z Pardubic na Kunětickou horu

Hradní palác od severovýchodu

© Jiří Cukr, 08/2014

Z Pardubic na Kunětickou horu
Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Z Pardubic na Kunětickou horu Hrad se nachází na dominantní osamocené vyvřelé kupě nedaleko od Pardubic. Autem 4 km severně od Pardubic směrem na Hradec Kralové. Na hrad vede zelená turistická cesta.

28.5. 2002

turistické

Objekt hradu lze projít s průvodcem nebo i samostatně, což dává návštěvníkům příjemnou možnost zdržovat se v určitých prostorách podle toho, co je nejvíce zajímá.

Kromě prohlídky vlastní hradní stavby a nejreprezentativnějšího Rytířského sálu se sklípkovou klenbou je možné seznámit se v hradním sklepení s dosavadními výsledky archeologických výzkumů (vč. shlédnutí nejzajímavějších nálezů mezi než patří například meč z poloviny 14. století).

V palácovém přízemí najdete hradní hladomornu, vězení a výstavu o vývoji soudnictví na území Čech. V 1. patře se nachází hradní zbrojnice a rozsáhlá expozice věnovaná parforsním honům. Cestou na věž si můžete prohlédnout historická vyobrazení a pohlednice Kunětické hory.

Celá prohlídka je korunována vyhlídkou z věže, která je nejvyšším místem v tomto regionu a za dobré viditelnosti nabízí pohled na Železné hory, Orlické hory a Krkonoše včetně Sněžky. Největší…  číst dále

20.2. 2006

 • Další texty turistické
 • historie

Kritické rozebrání starých pamětí, svědčících o nejstarších dějinách okolí, ukazuje nám, že patří Kunětická Hora ke hradům mladším, postaveným teprve v 15. století. Pročež vylíčeny jsou tuto prvotní děje Kunětické Hory jinak, než se posud činilo.

Holá hora název má po vsi Kuněticích, založené teprv tehdá, když se do Čech dostávala jména německá; nebo Kunata (po němž se Kunětice jmenují) jest tolik jako Kunrat. Okolí Kunětic patřilo klášteru Opatovskému, jenž drahně statkův přikoupil; víme to zvláště o panství Blatnickém, nabytém ve 14. věku.

O Kunětické hoře myslíme, že stála na území klášteru hned při jeho založení darovaném. První zmínku o hoře našli jsme k r. 1420.

Aleš Vřeštovský z Ryzemburka a přátelé jeho Beneš z Mokrovous a Jiří ze Chvalkovic, všichni horliví pod obojí, svolali ve Hradecku obyčejný tehdáž tábor či shromáždění lidu na horu Kunětickou ke dni 25. června. Pospíšil si tam z Prahy také kněz Ambrož, na nebezpečí…  číst dále

August Sedláček Hrady díl I., 9.9. 2004

Další texty historie

© D.Menclová

Přibalte si turistické mapy

Toto místo jsme nalezli na těchto mapách.

24 Hradecko a Pardubicko

Z Pardubic na Kunětickou horu

 1. 27 Královéhradecko
 2. 29 Střední Polabí, Hradec Králové, Pardubice, Kolín
 3. 30 Železné hory
 4. 48 Pardubicko, Chrudimsko

116 Královéhradecko. Pardubicko

Z Pardubic na Kunětickou horu

Kam a jak jedeme?

Konečně jsme se dočkali sobotního – a kupodivu slunného – rána ! Po dlouhé době vyjíždíme na „větší“ výlet a tentokráte to bude hrad Kunětická hora a město Pardubice a jeho zámek.

Ještě brzy za ranního kuropění nasedáme do Zlínského expresu a než stačíme sníst snídani, vyluštit si několik sudoku, přečíst pár kapitol knihy a pak si po té „námaze“ i trochu zdřímnout …

je tu tunel bez „stropu“ v Chocni a my vyjíždíme do roviny úrodného Polabí. Netrvá to dlouho a vystupujeme v Pardubicích.

Z Pardubic na Kunětickou horu cestou od zastávky k parkovišti  •  Foto: Franta

Zdejší opravdu nezaměnitelná architektura nádraží a přilehlého výškového hotelu – (vše obloženo červenými a černými kachličkami ) – a který tvoří k nízké budově odjezdové haly ostrý kontrast, je dílem arch.

K. Řepy a K.Kalvody. Tito pánové předložili vítězný návrh projektu nového nádraží, protože to původní bylo na konci války poškozeno bombardováním. Realizace rozsáhlé stavby byla ukončena ale až roku 1958.

I my tu dnes můžeme obdivovat prostornou halu, která je zdobena mozaikou a i na začátku 21.století působí stále moderním dojmem. Na stěnách visí krásné černobílé fotografie, které lákají turisty k návštěvě památek i přírodních krás Pardubického kraje – ( ty původní, už poněkud „zastaralá“ fota, byly r.2010 vyměněny za zbrusu novou kolekci snímků ) …

Jinak v nádražní hale najdeme množství stánků a restauraci. Většina kiosků nabízí k prodeji místní věhlasný perník a ani my neodoláme a kupujeme si jakýsi ten vzorek na cestu.

Možná by vás zajímalo, ZAČ JE V PARDUBICÍCH PERNÍK ? Tak tedy : ten nejlevnější pořídíte za „bůra“, ale pokud máte v kapse otylejší peněženku, můžete si koupit třeba perníkový vláček i s vagónkem za 850 kč !!

Z Pardubic na Kunětickou horu

My se ještě stavujeme v nádražní restauraci na colu – mají tu bohatou nabídku snídaní – a pak zakoupit lístky na MHD a nástup do busu č.16, který nás zaveze až téměř k samotnému hradu. Za námi sedí pan učitel s dětmi. Taky jedou tak jako my na hrad a děcka začínají debatu o hororových filmech.

Na to, že jsou ještě nezletilé, tak mají velmi vstřícné rodiče, kteří jim umožňují shlédnutí takových hrůz, u kterých se klepu strachem dokonce i já … Jedno dítko se chválí, že nejstrašnější horror, který vidělo, se jmenoval „30 dní dlouhá noc“ a pan učitel odvětí, že on viděl akorát “ 30 případů majora Zemana“.

Budete mít zájem:  Sex v práci - nic výjimečného

Pak dodává, že jeden z dílů byl vlastně jakýmsi prvním komunistickým hororem – jistě jej všichni dobře znáte – jmenoval se “ Studna“…

Za čím jedeme?

Vystupujeme na zastávce Kunětická hora, kde vidíme několik restaurací a procházíme okolo ohrad se zvířátky – děti zde mohou obdivovat třeba pštrosy, bizony či jinou exotickou havěť. Za parkovištěm a velkou loukou poprvé vidíme siluetu hradní polozříceniny.

Kunětická hora se vypíná na vyvřelé čedičové kupě a se svými asi 302 metry je podobně jako hrad Trosky neodmyslitelnou dominantou české krajiny – tady v okolí Pardubic ale už žádný jiný kopec není ! Jižní stěnu 82 m vysokého hradního vrchu tvoří vysoké skalnaté stěny. Ty ale nejsou přírodního původu – býval tu totiž až do začátku 20.

století v provozu veliký lom, který málem zůsobil definitivní zánik krásné hradní zříceniny.

Z Pardubic na Kunětickou horu

Hrad si ale prožil těch zániků v minulosti hned několik : ten úplně nejstarší hrad na temeni kopce zanikl v husitských válkách. Na jeho ruinách si pak kališnický hejtman Diviš Bořek z Miletínka vystavěl hrad nový. O něco později ho nový vlastník – král Jiří z Poděbrad přepsal svým synům. R.

1491 ho zakoupil Vilém z Pernštejna a započal s jeho velkorysou přestavbou a mohutným opevněním. Pernštejnové si ale pak za své hlavní sídlo zvolili vodní hrad v Pardubicích a Kunětická hora skončila v rukách arciknížete Maxmiliána. Hrad později ztratil veškerý význam, byl dobyt Švédy a od roku 1681 byl už pustý.

No pustý – jak se to vezme, funkční na hradě zůstala kaple sv.Kateřiny a malá kaplička sv.Barbory a trvale zde v pozdějších časech bydlel správce lomu. Jeho činnost byla naštěstí ukončena těsně před totální likvidací hradu a od 2.pol. 19 století se započalo s opravami a rekonstrukcí hradní zříceniny, která v podstatě trvá dodnes…

( Zajímavostí je, že plány na přestavbu ruin zhotovil sám věhlasný Dušan Jurkovič, ale k jejich realizaci došlo jen zčásti …)

My se necháme od parkoviště vést červenou značkou, která nás záhy po chodníku provádí skrze „džungli“ pod skalnatými jižními svahy.

Pak přicházíme ke schodišti a zanedlouho stojíme pod hradním palácem, z jehož nároží trčí skoro 35 m vysoká Čertova věž.

Atmosféru jako z pohádky doplňují hejna havranovitých ptáků, které s děsivým krákoráním stále krouží kolem hradní věže. Ve výklencích a ve vypadaném zdivu tu mají ptáci své domovy.

Jen krátce si shora obhlédneme bývalý dělostřelecký bastion, který prochází rekonstrukcí a pak už se vydáváme k opravené hradí studni a mezi hradbami hlavní branou na nádvoří hradu.

Po zakoupení vstupenek pak individuální prohlídka hradního areálu – v každou celou hodinu ale v přízemí trosek starého paláce průvodce odvykládá historii hradních ruin pro všechny, kteří se nezaleknou nových informací …

Z Pardubic na Kunětickou horu první pohled na Kunětickou horu  •  Foto: Franta

Nás dva přichází před vlastní prohlídkou přivítat pomocník kastelána – malá a strašně hubená kočička. Napřed si procházíme rytířský sál s portréty a nádhernou sklípkovou klenbou stropu – je to ale jen imitace té původní…

Pak po schodech do podzemí na prohlídku archeologické expozice.

V přízemí starého paláce, který je sice zastřešený, ale z něhož zůstaly jen obvodové zdi, nás čeká překvapení v podobě „největšího létajícího draka v celých Čechách “ !!

Následuje prohlídka hradního paláce – v interiérech expozice Zločin a trest v českých dějinách, honitba a výstavka starých pohlednic hradu. Při stoupání po schodech k vrcholu hradní věže, ze které je hezký kruhový rozhled, můžeme ještě vidět expozici “ Vesele o neveselých novodobých stavebních výtvorech v okolí Kunětické hory“.

Pak už návrat dolů na nádvoří a svačinka, o kterou se podělíme i s tou převelice hladovou kočičkou. Zpět po silničce k parkovišti a na rozcestí si vybíráme zelenou značku, která schází lesem k Perníkové chaloupce.

No máme – li přiznat pravdu, čekali jsme trochu „pohádkovější“ objekt.

Slogan, který vyzývá všechny, kdo mají rádi pohádky, aby navštívili její interiéry ale není možno naplnit : ani my a ani jedna rodinka s malými dětmi se dneska dovnitř nedostane, protože prý mají naobjednávané zájezdy… Holt na obyčejné turisty se tu kašle !!

Z Pardubic na Kunětickou horu

Jsme trochu naštvaní a tak si od sličné zmrzlinářky ani nekupujeme zmrzlinku a pokračujeme po zelené značce do obce Ráby. Z ní máme při pohledu zpět hezké výhledy na hrad Kunětickou horu. Pokračujeme do středu obce, kde stojí velký dav domorodců ve svátečním a čeká na autobus.

Zařazujeme se na konec fronty, přijíždí patrový luxusní bus – tento na naši linku opravdu nevypadá – a od domorodé krasavice se dozvídáme, že tento je veze na zájezd do Prahy …

Však ona tu taky u kapličky žádná zastávka busu není – ta je až o kousek dál u místní hospůdky, která je ale zavřená a visí na ní „omluvný“nápis : Dnes zavřeno – propíjím bohatství …

Za chvilku ale jede už ten náš spoj a bere nás do centra města Pardubic …

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

Snídali jsme ve vlaku, svačinu jsme si nesli sebou a na oběd jsme se plánovali zastavit až v historickém centru Pardubic…

Budete mít zájem:  Pekařský med je levnější, ale na chleba nepatří

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne?

Hrad Kunětická hora, prohlídka i výhledy byly velkým zážitkem a k tomu všemu nám navíc ještě přálo počasí – dneska byl nádherný květnový den !!

Ostatní informace

Nevšimli jsme si, kolik platí za prohlídku hradu důchodci či děti – na dospělou osobu byla prohlídka paláce a věže – ( bez hradní kaple, za tu se platí zvlášť ) – za 70 korun …

Poslední aktualizace: 20.5.2012

Z Pardubic na Kunětickou horu na mapě

Pohodová vyjížďka podél Labe z Pardubic na "Kuňku"

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Redakce

Během našeho dnešního cyklovýletu si můžete vychutnat hned pět zajímavých zastávek.

Na trase dlouhé 19 kilometrů se vydáme od pardubického zámku podél malebné přírody povodí Labe až k Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou a zpět kolem Leteckého muzea v Kuněticích a přes Sezemice až do Pardubic.

Cesta je většinou rovinatá bez většího stoupání s kvalitním asfaltovým povrchem vhodná i pro rodiny s dětmi.

na cyklostezce | Foto: archiv Alice Šplíchalové a Luboše Jeníčka

Naši cyklistickou vyjížďku začínáme před pardubickým zámkem, kde se ještě před vstupem na nádvoří dáváme doprava a projíždíme zámeckým parkem. Míjíme zelené prostranství poseté kvetoucími kopretinami a zaposloucháváme se do zpěvu ptactva. S koncem parku se blížíme ke zdymadlu na Labi z roku 1974.

 Po jeho překonání se vydáváme po cyklostezce číslo 24 podél řeky. Sportovci se mohou občerstvit u místního stánku, který zájemcům nabízí dokonce i nafoukání kol. Pokračujeme dále, na rovné a udržované asfaltové cestě potkáváme mnoho nadšených cyklistů, bruslařů i pěších různého věku i kondice.

Trasa je tak vhodná pro rodiny s dětmi i aktivní seniory.

Přečíst článek ›

Perníková chaloupka pod KuňkouProjíždíme Brozany, první vesnicí na naší trase, a pokračujeme po osamělé stezce uprostřed polí. Před námi se tyčí majestátný hrad Kunětická hora a do zad nás hřeje slunce.

Už jen párkrát šlápneme do pedálů, prokličkujeme obcí Ráby a po pravé straně se vyloupne Perníková chaloupka.

Originální muzeum nacházející se v bývalém loveckém zámečku pod Kunětickou horou nabízí návštěvníkům stálou expozici perníku ale i tematické občerstvení od samotné Karkulky.

Lesem se dostáváme k další možnosti občerstvení pro vyprahlé cyklisty a po úpatí čedičové vyvřeliny objíždíme majestátný hrad Kunětická hora. V rámci dvou prohlídkových okruhů či jejich zvýhodněné kombinace si zájemci mohou prohlédnout celý hrad včetně kaple sv. Kateřiny Alexandrijské. Děti i dospělí se pak zastavují u obory s výběhy jelenů, daňků, muflonů či koroptví a oslů.

Z přírody zpět do civilizaceStačíme se po cestě plné děr směrem na Kunětice, kde sídlí Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara. Za Kuněticemi po dřevěném mostě opět přejíždíme Labe a dostáváme se tak na jeho levý břeh.

Cestu do Sezemic nám ztěžuje táhlý kopec, jenž se nám po jeho zdolání odměňuje stejně dlouhým sjezdem bez šlapání. Ačkoliv projíždíme centrem, držíme se až na kruhový objezd na vyhrazené stezce pro cyklisty.

Zastavíme-li v této obci, můžeme si prohlédnout hned několik kulturních památek.

Přečíst článek ›

Přejíždíme řeku Loučnou a vydáváme se po jejím levém břehu zpátky do Pardubic. Cestu nám zpříjemňuje zelená alej, kterou posléze střídají pole s koňmi a řepkou olejnou. Cyklostezka se stáčí k silnici číslo 36 a kopíruje její trasu. Vjíždíme do Pardubic, které jsou vybaveny speciálními trasami pro cyklisty.

Pohodlně se tak dostáváme zpět k zámku, kde naše cesta započala. Tento renesanční zámek je výjimečným památkovým objektem, který vznikl za vlády pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. V nabídce jsou dva okruhy prohlídek rytířských sálů či architektury a výtvarného umění.

Náš cyklovýlet tak zakončujeme prohlídkou rytířských sálů a procházkou zámeckého parku i okolí.

Základní informace:Přesná trasa: https://mapy.cz/s/1GLuSDélka: 19 kilometrůČas: 1 hodina 30 minutVhodná pro rodiny s dětmi i aktivní senioryZačátek i konec u pardubického zámkuNěkolik občerstvení po cestě (včetně servisu, napumpování kola)

Alice Šplíchalová

23.6.2017

 • Labe,
 • Pardubice,
 • Kunětice,
 • Sezemice,
 • rodina,
 • muzeum,
 • příroda,
 • začátek,
 • Rába,
 • Pernštejn,
 • letecké muzeum,
 • zámecký park,
 • stezka pro cyklisty

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, vyrobeno v EU, dovezeno, nehavarované Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v A, nehavarované Audi A4 první majitel, servisní knížka, nehavarované Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Audi A4 nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Renault Megane nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ Renault Megane první majitel, servisní knížka, koupeno v B, nehavarované + PRODAT AUTO Škoda Fabia 125 LET – akční model 1.0TSI 7 Mercedes-Benz Vito 2,2CDI,100KW,9MÍST,KLIMA,SER.K Škoda Fabia 1,0 TSI 70 kW Combi Ambition Nissan Qashqai 2,0 dCi 4WD ČR 1.Maj. Serviska Toyota Celica 1.8i najeto pouze 81tis.KM Škoda Rapid 1.4TDi/2018/Spaceback.1MAJ,ČR, Škoda Octavia 1.2 TSI AMBITION Mazda 3 2.0 i, 121 kW,ČR 1.maj + PRODAT AUTO

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *