Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila

Všeobecná zdravotní pojišťovna mění od 17. září 2019 průkazy pojištěnce. Ty nové budou mít jiný vzhled. Několik let budou platit obě varianty průkazů. VZP očekává, že do konce tohoto roku 170 tisíc nových průkazů a následující rok pak zhruba 556 tisíc.

Nové průkazy budou platit 10 let a lidé je budou dostávat automaticky poštou, tak jak tomu bylo dosud, s blížícím se koncem platnosti předchozí kartičky. K masivní výměně dojde v roce 2024, kdy končí platnost průkazu 4,5 milionům pojištěnců VZP.

Ke změně VZP přikročila s cílem zpřehlednit údaje na zadní straně průkazky a dát jí modernější podobu. Úprava, kdy jedna strana bude výrazně červená, navíc umožní každému na první pohled rozpoznat, že jde o klienta VZP, protože pojišťovna má tento odstín jako svoji charakteristickou barvu, říká Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí VZP.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 líc.

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 rub.

Dosavadní průkaz pojištěnce

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Dosavadní průkaz pojištěnce líc.

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Dosavadní průkaz pojištěnce rub.

Kromě klasických modrých „evropských“ kartiček existují ještě dvě další barevné varianty průkazů platné jen v ČR. Změny se jich týkají také.

Zelené průkazy

Zelený průkaz pojištěnce dostávají občané zemí mimo Evropskou unii, kteří pracují v České republice. Průkaz platí pouze na území ČR a vydává se vždy na jeden rok. Zelená barva zůstane stejná, mění se jen lehce její odstín, na rubové straně zmizí bílá pole a červený znak pojišťovny, jiné bude i rozložení textu.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 líc.

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 rub.

Dosavadní průkaz pojištěnce

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Dosavadní průkaz pojištěnce líc.

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Dosavadní průkaz pojištěnce rub.

Žluté průkazy

Občané, kteří jsou u VZP registrováni jako u české výpomocné pojišťovny (zpravidla cizinci z jiné země EU), dostávají žluté průkazy. Platí také na jeden rok a přímo na nich je vyznačena jedna z tří variant, v jakém rozsahu je jejich majiteli hrazena péče (plná péče/nezbytná péče/nutná a neodkladná péče).

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Nová podoba zel. průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 líc.

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila
Autor: VZP

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 rub.

Dosavadní průkaz pojištěnce

Autor: VZP

Dosavadní průkaz pojištěnce líc.

Autor: VZP

Dosavadní průkaz pojištěnce rub.

Končí vám platnost průkazu zdravotního pojištění? Jak zažádat o nový? – Dlouhá Lhota

Průkaz vydaný zdravotní pojišťovnou vás opravňuje k prokázání nároku na poskytování zdravotní péče, vydání léků v lékárnách a prodejnách zdravotní techniky. Pokud půjdete na zdravotní pojišťovnu něco vyřizovat, rovněž si připravte průkaz zdravotního pojištění. Některým pojištěncům bude končit platnost průkazu již ke konci tohoto roku.

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC

Plastová karta, na čelní straně modrá. Tento průkaz je vydáván od 1. července 2004, je nepřenosný. Průkaz kromě ČR platí i ve všech státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku, které jej respektují, jeho užívání požaduje i Makedonie.

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila

ZPŠ Škoda – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Nový Evropský průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce) lze získat:

  • při osobní návštěvě jakékoliv pobočky ZPŠ po předložení dokladu totožnosti a stávajícího průkazu pojištěnce
  • korespondenčně zasláním vyplněného formuláře “Žádost o vystavení průkazu pojištěnce” na příslušnou pobočku ZPŠ – žádost je možné vyplnit, vytisknout a podepsat. Poté naskenovat a poslat na email pojišťovny [email protected]  Zpravidla do 14 dnů Vám nový průkaz bude zaslán poštou doporučeně.
  • elektronicky prostřednictvím Elektronické podatelny Portálu ZP.

Při osobní návštěvě je průkaz pojištěnce vydán okamžitě. Průkazy odeslané prostřednictvím pošty jsou zasílány doporučeně. Nový průkaz pojištěnce se vydává zdarma.

Více informací na webových stránkách zdravotní pojišťovny ZPŠ Škoda >

Ostatní zdravotní pojišťovny

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), ZPMV – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207),  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna (201), RBP zdravotní pojišťovna (213) zasílají průkazy zdravotního pojištění automaticky na adresu pojištěnce, a to před skončením jejich platnosti.

V případě změn Vašich údajů (adresa bydliště apod.) vždy kontaktujte pojišťovnu.

VZP mění průkazy pojištěnců

Podvodníci se snaží zmocnit osobních dat klientů VZP.

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila

Nepoctivci zneužívají skutečnosti, že VZP od června 2014 do února 2015 plánuje vyměnit průkazy bezmála čtyř milionů pojištěnců. Obcházejí domácnosti a tvrdí, že vybírají již neplatné „kartičky“.

Na těch je kromě jména a příjmení uvedeno i rodné číslo držitele. VZP upozorňuje, že s touto aktivitou nemá nic společného.

Domů za klienty pracovníci pojišťovny zásadně nechodí a staré průkazy od nich nevybírají – je výhradně na každém člověku, co s propadlým průkazem udělá.

Zatím poslední takový případ se stal v Moravskoslezském kraji. Na pobočku pojišťovny v Novém Jičíně se dostavila žena ze Suchdola nad Odrou. Pracovnici VZP sdělila, že v minulých dnech u nich v obci obcházeli domy muž a žena, kteří se představovali jako zaměstnanci VZP a tvrdili, že sbírají staré průkazy. Klientka se přišla na pobočku zeptat, jestli šlo skutečně o akci pojišťovny.

Nic podobného však VZP nedělá. U starých průkazů sice uvítá, pokud jí je lidé sami odevzdají na nejbližší pobočce, není to ale ničí povinnost. Držitelé je klidně mohou například sami znehodnotit přestřižením a vyhodit nebo si je mohou nechat.

Stejně tak pracovníci VZP neobcházejí domy a byty klientů, aby před výměnou zkontrolovali, zda jim skutečně končí platnost průkazu.

I tuto smyšlenku už podvodníci v minulých měsících opakovaně využili k tomu, aby si opsali osobní údaje pojištěnců. Ti pak často až dodatečně zjistili, že je kdosi bez jejich vědomí přeregistroval k jiné pojišťovně.

 Nedávno zase nepoctivci vyzkoušeli jiné triky, aby se vloudili ke klientům VZP domů a vnutili jim nákup předraženého zboží.

Celkem plánuje VZP v rámci plošné výměny rozeslat lidem 3 985 000 nových průkazů. Každému, komu končí platnost průkazu, zašle VZP automaticky poštou nový. Akce začala již v červnu. Za první tři měsíce VZP rozeslala už zhruba 1,2 milionu průkazů.

Přibližně 1 % odeslaných zásilek pošta vrací jako nedoručitelné – v naprosté většině jde o případy, kdy se klient odstěhoval, ale pojišťovně nenahlásil změnu. Občas se stane i to, že pojištěnec již zemřel, ale pojišťovna o tom nedostala včas informaci.

Plošná výměna průkazů probíhala doposud po pěti letech. Teď bude další až v roce 2024. Platnost průkazů byla prodloužena z pěti na deset let. VZP díky tomu ušetří 60 milionů korun, které bude moci vynaložit na péči o zdraví klientů.

Mgr. Oldřich Tichývedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Začíná velká výměna průkazů VZP. Nový dostane 3 985 000 klientů

Už za pár dní dostane prvních 140 tisíc klientů VZP do poštovních schránek nové průkazy pojištěnce. Bude to začátek devítiměsíční akce, která skončí příští rok v únoru a celkem při ní dostane nový průkaz 3 985 000 lidí.

Oproti současné kartě provázejí tu novou dvě změny – jednak už nebude celá modrá, ale její rubová strana se výrazně zabarví. A platit už nebude jen 5 let, ale dvojnásobnou dobu.

Budete mít zájem:  Vitamíny Na Zlepšení Spermiogramu?

Díky prodloužení platnosti ušetří VZP 60 milionů korun.

Výměna průkazů se týká těch pojištěnců, u nichž v nejbližších měsících končí platnost stávajícího dokladu. Pojišťovna vyměňuje plastové průkazy podruhé, zatím to bylo vždy v pětiletém cyklu.

Příští hromadná výměna však bude tentokrát až za 10 let. Analýza ukázala, že rizika spojená s delší platností dokladů (například jejich možné zneužití) se vyplatí podstoupit s ohledem na náklady spojené s výměnou.

Ty činí zhruba 60 milionů korun, v čemž je zahrnuta jak samotná výroba karet, tak jejich distribuce a další nutné náklady.

Prodloužením platnosti jedna výměna odpadne a ušetřené peníze bude možné využít na zdravotní péči.

Harmonogram rozesílání nových průkazů VZP

Výměna průkazů pojištěnců VZP skončila

Klienti dostanou nové průkazy poštou do schránek. Nemusí pro ně chodit ani na poštu, ani na pobočku. V průvodním dopise najdou všechny potřebné informace vysvětlující, jak a kde průkaz používat. Samozřejmě je v nich uvedena i možnost vrátit starý průkaz na kterékoli naší pobočce. To však není povinné, znehodnotit jej mohou sami třeba přestřižením nůžkami.

Nikdo také předem nebude klienty VZP obcházet a kontrolovat například to, kdy jim průkaz končí – pokud se takoví lidé někde objevují, jde nejspíš o podvodníky. VZP se s podobnými případy již opakovaně setkala ze strany náborářů konkurenčních pojišťoven, kteří prováděli nekalou přeregistraci.

Při tak velkém počtu klientů, kteří mají nový průkaz dostat, nelze samozřejmě vyloučit ojedinělé problémy – může se například vyskytnout chybná adresa v databázi. Ta může vzniknout jak nepřesností pracovníka pojišťovny, tak i tím, že klient nenahlásí změnu adresy. Česká pošta, která distribuci zajišťuje, bude nedoručitelné zásilky vracet zpět VZP.

Klienti, jimž platnost průkazu končí (datum je na kartičce vyznačeno) a nedostali nový, udělají nejlépe, když se obrátí na pobočku VZP. Pracovníci pojišťovny zjistí, kde vznikl problém, a pomohou ho odstranit.

Pro pozměněnou vizuální podobu průkazu se VZP rozhodla proto, že chtěla modernizovat jejich podobu. Ta strana dokladu, kde jsou uvedeny povinné údaje o pojištěncích, musí mít jako Evropský průkaz zdravotního pojištění jednotný vizuální styl. Změna se proto mohla týkat jen rubu, kde se nově objevují například korporátní barvy VZP. Náklady se tím nijak nezvýšily.

Více o tom, k čemu klienty VZP opravňuje průkaz pojištěnce, jak postupovat při jeho ztrátě a řadu dalších užitečných informací najdete zde.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: VZP

výměna kartiček + nekalé praktiky – VZP ČR

Pamatuji si, že výměna průkazu VZP probíhala posledně tak, že člověku jen přišel poštou nový. Mě nyní navštívil doma zástupce VZP, požádal o předložení průkazu a upozornil mě, že 30.

června končí jeho platnost. Nabídl mi zajištění výměny bez nutnosti návštěvy pobočky VZP a hned vyplňoval nějaký formulář. Chtěla bych vědět, zda tentokrát opravdu výměna automaticky poštou probíhat nebude.

VZP bude během let 2014 a 2015 vydávat nové průkazy většině svých pojištěnců, neboť končí jejich pětiletá platnost. Výměny budou opět probíhat automaticky a pojištěnci přijde poštou průkaz nový.

Není třeba navštěvovat pobočku VZP a rozhodně není třeba podepisovat žádný formulář. Je zajištěna plynulá automatická výměna průkazů, tak aby se uskutečnila vždy do skončení jejich platnosti.

Obdobná akce proběhla bez problémů od července 2009 do března 2010 a VZP při ní vyměnila průkazy 5 mil. pojištěnců.

Nabídka „zajištění automatické výměny“ je podvod, s nímž se už bohužel setkalo víc našich klientů. Formulářem, který mají podepsat, je totiž přihláška k jiné pojišťovně.

Náhončí některých konkurenčních pojišťoven tak využívají končící platnosti průkazů většiny pojištěnců VZP k jejich přeregistraci.

Podvod je to o to větší, že podle současné legislativy podpis na formuláři přihlášky prakticky není možno vzít zpět.

Pojištěnci, kteří plní všechny své povinnosti vůči VZP, zejména mají nahlášenou správnou adresu svého bydliště a své jméno (např. změnu příjmení po sňatku), se díky hromadné automatické výměně nemusí o nic starat.

Nový průkaz jim přijde dopisem domů s předstihem alespoň 2 týdnů před ukončením platnosti současného. Ta je vyznačena na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu.

Na novém průkazu je třeba si zkontrolovat všechny uvedené údaje a případné chyby hned reklamovat.

Kontaktovat pracoviště VZP je tedy nutné, jen pokud by nebyl nový průkaz doručen nebo by na něm byly nesprávné údaje.

Jestliže si pojištěnec průkaz vyměnil během pětiletého období z důvodu zničení, ztráty, nebo změny údajů, běží pětiletá platnost od data vydání jeho průkazu a hromadná výměna se ho netýká.

Totéž platí i pro nové pojištěnce VZP od roku 2010 (novorozenci, změna zdravotní pojišťovny apod.).

V souvislosti s hromadnou výměnou opět klienty prosíme o vrácení všech případně chybně doručených průkazů pojištěnce VZP ČR. Díky tomu jsme před pěti lety mohli opravit některé chyby v registru pojištěnců. Ty mohou vzniknout i přesto, že pro něj přebíráme podklady z informačního systému Registru obyvatel. 

Velká změna pro klienty VZP. Miliony lidí čeká výměna průkazů

Průkazy pojištěnců VZP budou od poloviny září vypadat jinak. Pojišťovna se rozhodla změnit barvu zadní strany průkazu. Nově bude výrazně červená, aby údaje byly přehlednější. Do konce roku by jich VZP měla vydat 170 tisíc a poté 556 tisíc ročně. Největší obměna však nastane v roce 2024. Platnost totiž bude končit asi 4,5 milionů pojištěncům.

VZP se rozhodla změnit barevnost průkazů pojištěnce a zpřehlednit údaje. Zadní strana dostane modernější podobu a bude jednobarevná – červená. „Úprava, kdy jedna strana bude výrazně červená, navíc umožní každému na první pohled rozpoznat, že jde o klienta VZP, protože pojišťovna má právě tento odstín jako svoji charakteristickou korporátní barvu,“ informoval Vlastimil Sršeň, mluvčí VZP.

Klienti se ale nemusejí změny obávat. Původní průkazy zůstávají v platnosti do doby, než vyprší jejich lhůta. „Několik let tedy budou v oběhu dvě mírně odlišné verze. To, jestli se lidé u lékaře prokážou „starým“ nebo „novým“ průkazem, nemá nicméně žádný vliv na nárok na ošetření. Rozhodující je datum platnosti uvedené na lícové straně,“ vysvětlil mluvčí.

Nové průkazy budou mít platnost deset let. Pojištěnci je obdrží poštou, vždy před koncem platnosti předchozí kartičky. VZP by měla do konce roku vydat 170 tisíc nových průkazů. Ročně jich pak vydá 556 tisíc. „K masivní obměně průkazů dojde v roce 2024, kdy jejich platnost bude končit asi 4,5 milionům pojištěnců VZP,“ doplnil Sršeň.

Přední strana, kde jsou údaje o pojištěncích, se nezmění. „Vzhledem k tomu, že jde o takzvaný Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ve všech státech Evropské unie, EHS a Švýcarsku, musí mít její vzhled standardizovanou podobu,“ dodal mluvčí.

Budete mít zájem:  Měsíček lékařský a zdraví – využijte mast i olej z této bylinky

Nová podoba zadní strany průkazu

Novou podobu dostane také zelená kartička. Tu dostávají občané zemí mimo EU, kteří na našem území pracují. Průkaz platí jen na rok a pouze v České republice. Změna nastane i u žlutých kartiček. Ty dostávají lidé, kteří jsou registrovaní u VZP jako u české výpomocné pojišťovny.

Zelený průkaz

  • Žlutý průkaz

TN.cz

Milionům lidí končí platnost průkazu pojištěnce

Zdravotní pojišťovny pošlou nové „kartičky“ většinou automaticky, ne vždy ale přijdou včas

Praha – Více než šesti milionům obyvatel České republiky v nejbližších měsících skončí platnost Evropského průkazu zdravotního pojištění. Většina pojišťoven je sice vymění automaticky, kontrola data se ale vyplatí hlavně před dovolenou v zahraničí. Komplikace hrozí také lidem, kteří mají u pojišťovny nahlášenou nesprávnou adresu.

Vysoké číslo končících průkazů vyplývá z data vstupu České republiky do Evropské unie. Právě po květnu 2004 začaly zdravotní pojišťovny vydávat nové, „evropské“ průkazy s platností na pět let.

„Mezi letošním srpnem a květnem 2010 skončí platnost průkazů zhruba 6,1 milionu našich klientů,“ upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiří Rod.

Podobná situace je u dalších pojišťoven. Platnost průkazu letos končí například 230 tisícům klientů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV).

Automaticky, ale..

„Je zajištěna plynulá automatická výměna těchto průkazů tak, aby proběhla do skončení platnosti průkazu starého,“ říká Jiří Rod z VZP. Každý měsíc zašle pojišťovna novou kartičku zhruba 600-900 tisícům klientů. Nový doklad jim přijde alespoň dva týdny před koncem platnosti toho dosavadního. 

„Nový průkaz posíláme lidem automaticky a s předstihem, aniž by se museli o cokoliv starat,“ ujišťuje také mluvčí ZPMV Hana Kadečková. Také Ivana Čintalanová z České národní zdravotní pojišťovny potvrzuje, že výměna je automatická.

Jiný postup zvolila například Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance. Klientům na svém webu a v regionálním tisku doporučuje, aby si sami zkontrolovali datum platnosti a případně si jej při nejbližší návštěvě pojišťovny nechali vyměnit. „Výměna je možná pouze osobně. Od podzimu budeme zasílat průkazky poštou,“ říká Zuzana Brávníková z tiskového oddělení pojišťovny.

Nový průkaz ale včas nemusí dostat lidé, kteří „neplní všechny své povinnosti vůči pojišťovně“. Podle Roda se tím rozumí hlavně správná adresa bydliště. „Pokud by vám průkaz nebyl v termínu doručen, musíte se obrátit na některou úřadovnu VZP,“ říká mluvčí VZP.

Pozor při cestě do zahraničí

O nový průkaz lze požádat i dříve než těsně před koncem jeho platnosti. Pojišťovna jej bezplatně vymění, čekací doba je obvykle do dvou týdnů. Podobně je tomu také při ztrátě nebo zničení průkazu.

Kontrola platnosti se vyplatí hlavně lidem, kteří jedou do zahraničí. Včasná žádost o výměnu je pak vhodná pro ty, kdo cestují na delší dobu.

Zatímco v Česku by byla prošlá nebo chybějící „kartička“ jen formalitou, v zahraničí vám může přinést přinejmenším zbytečné komplikace, zejména platbu vyšších částek v hotovosti.

„Bez platného průkazu sice nemůže lékař v cizině odmítnout ambulantní ošetření, ale je plně oprávněn požadovat platbu v hotovosti,“ potvrzuje mluvčí ZPMV Hana Kadečková.

Připomíná, že lidé by si měli pečlivě uschovat doklady o případné platbě v hotovosti a po návratu do Česka pak požádat proplacení u své zdravotní pojišťovny. Nárok na tuto kompenzaci nezanikne ani tehdy, jestliže měl klient prošlý průkaz – rozhodující je, že zdravotní pojištění stále platí.

„Při delším pobytu v nemocnici je možné kontaktovat příslušnou českou zdravotní pojišťovnu, případně Centrum mezistátních úhrad a vyžádat si zaslání náhradního papírového potvrzení obratem – nejčastěji faxem,“ dodává Kadečková.

Pozor však na to, že Evropský průkaz zdravotního pojištění opravňuje svého držitele „jen“ na nezbytnou zdravotní péči za stejných finančních podmínek, jako mají v dané zemi tamní pojištěnci (podrobnější článek čtěte zde). V praxi to znamená – z pohledu českého turisty – menší rozsah pojišťovnou proplácených výdajů.

Hlavně v západní Evropě totiž nenajdeme tak štědrý stát, jako je Česko. Zatímco u nás si běžně připlácíte jen u zubaře a v lékárně, v jiných státech je rozsah „spoluúčasti“ mnohem vyšší.

Komerční cestovní (při)pojištění se vyplatí přinejmenším při cestě mimo EU, kde – až na výjimky jako Švýcarsko či Chorvatsko – evropský průkaz neplatí.

Pozor: Končí platnost kartiček zdravotní pojišťovny, bez nové jste v maléru

„Nový průkaz se nepodařilo druhé největší zaměstnanecké pojišťovně s 1,2 miliony klientů doručit 16.000 lidí. Průkaz vypršel k 30. září 540.000,“ řekla mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.

„Rádi bychom vyzvali naše klienty, kteří dosud novou kartu neobdrželi a platnost jejich průkazu skončila, aby nás kontaktovali na telefonu 810 800 000. Pokud jim lékař zvláště v zahraničí odmítne bezplatnou potřebnou léčbu kvůli neplatnému průkazu, může dojít k nebezpečnému prodlení, které je zbytečné,“ doplnil vedoucí odboru péče o klienty ČPZP Emil Rakus.

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) Hana Kadečková ČTK řekla, že v případě plánované péče by se člověku s neplatným průkazem mohlo stát, že zdravotnické zařízení v tuzemsku mu nedá termín, dokud si nevyřídí nový průkaz. Akutní péči musí poskytnout i bez průkazu.

Problém s nevyměněnými průkazy ale největší zaměstnanecká pojišťovna s více než 1,2 miliony klientů nyní nemá. Hromadnou výměnu, která trvala čtyři roky, ukončila ZPMV v roce 2012, obměněno bylo 600.000 průkazů.

„V půli listopadu bude zahájeno rozesílání průkazů novým klientům, aby je měli doma pokud možno před Vánoci,“ dodala Kadečková.

Jste u VZP?

Všeobecná zdravotní pojišťovna s 5,96 miliony klientů mění nyní průkazy 3,985 milionu z nich. S výměnou začala v červnu, skončí ji v únoru 2015, řekl ČTK mluvčí Oldřich Tichý. Jak dlouho ještě je nynější průkaz platný, si každý může přečíst v pravém dolním rohu přední strany dokumentu.

Klienti dostanou nové průkazy poštou do schránek. Nemusí pro ně chodit ani na poštu, ani na pobočku. V průvodním dopise najdou všechny potřebné informace vysvětlující, jak a kde průkaz používat. Samozřejmě je v nich uvedena i možnost vrátit starý průkaz na kterékoli naší pobočce. To však není povinné, znehodnotit jej mohou sami třeba přestřižením nůžkami.

„Nikdo také předem nebude klienty VZP obcházet a kontrolovat například to, kdy jim průkaz končí – pokud se takoví lidé někde objevují, jde nejspíš o podvodníky. VZP se s podobnými případy již opakovaně setkala ze strany náborářů konkurenčních pojišťoven, kteří prováděli nekalou přeregistraci,“ upozorňuje VZP na svém webu.

Vzhledem k velkém počtu klientů, kterých se výměna týká, nelze podle Tichého vyloučit ojedinělé problémy – například když je v databázi chybná adresa. Může vzniknout tím, že pracovník pojišťovny údaje nesprávně zapsal, nebo klient nenahlásil změnu. Česká pošta, která doručení průkazů zajišťuje, vrátí nedoručitelné zásilky VZP.

MEDICAL TRIBUNE CZ > VZP vymění letos průkazy většině svých pojištěnců, končí platnost

16.06.2009 09:36 Zdroj: ČTK

Autor: Naďa Myslivcová

Všeobecná zdravotní pojišťovna vymění do konce roku většině svých pojištěnců průkazy. Ke stejnému kroku se chystají také zaměstnanecké pojišťovny. Pětiletá platnost dokladu, který je zároveň českým i evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), totiž končí.

Budete mít zájem:  V čem je hmyz na talíři lepší než maso?

Praha- Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vymění do konce roku většině svých pojištěnců průkazy. Ke stejnému kroku se chystají také zaměstnanecké pojišťovny.

Pětiletá platnost dokladu, který je zároveň českým i evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), totiž končí.

Na evropský průkaz dostane pojištěnec nezbytnou zdravotní péči v zemích EU, uhradí jen poplatky, pokud je v dané zemi lidé u lékaře platí.

„Pojištěnci se nemusejí o nic starat, výměna se dělá automaticky, nový průkaz doručí pošta nejpozději dva týdny před ukončením platnosti dosavadního průkazu,“ řekl ČTK mluvčí VZP Jiří Rod. Údaj o platnosti je na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu.

Platnost většiny průkazů VZP vyprší od srpna 2009 do května 2010. U VZP je zhruba 6,34 milionu lidí, z nich má průkaz s končící platností 6,1 milionu lidí. Každý měsíc bude vyměněno 600.000 až 900.000 průkazů. Náklady na výměnu jednoho průkazu nepřesáhnou 17 korun. Větší část nákladů přitom činí poštovné, uvedl mluvčí.

Upozornil, že kdo změnil od vydání průkazu pojištěnce bydliště a nesdělil to pojišťovně, měl by to neprodleně udělat. Je to důležité, aby mu mohl být průkaz doručen. Platnost nového průkazu bude pět let. V akutních případech musí lékař ošetřit pacienta i bez průkazu pojištěnce.

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) Hana Kadečková ČTK řekla, že budou vydávat nové průkazy s platností na deset let. Novým pojištěncům dávají rovnou nové průkazy s desetiletou platností. Výměna se děje automaticky, lidé se nemusejí o nic starat. Komu skončí platnost průkazu třeba v polovině příštího roku, dostane nový průkaz potom.

Ředitel Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance (ZPMA) Vladimír Kothera ČTK řekl, že nové průkazy už rozesílají, pojištěnci si je mohou měnit také na přepážce. Většina nynějších průkazů ZPMA platí do konce roku. Nové průkazy budou jednotně platné do konce roku 2015.

Rod upozornil, že kdo chce výměnu dříve, protože například bude v době skončení platnosti průkazu v cizině, může o průkaz požádat už teď v pobočce VZP. S sebou musí mít průkaz totožnosti a dosavadní průkaz pojištěnce. Seznam poboček je na www.vzp.cz/pobocky.

„Na počkání tam může pojištěnec dostat papírový náhradní doklad s omezenou dobou platnosti, který je ale plnohodnotně použitelný v tuzemsku i při cestě do zahraničí. Jde o takzvané Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění,“ uvedl.

Nový průkaz bude těmto lidem vystaven do dvou týdnů. Obvykle se posílá poštou na adresu trvalého bydliště, pojištěnec si jej také může vyzvednout osobně v úřadovně VZP. Na papírovém dokladu i na novém průkazu je třeba si zkontrolovat všechny uvedené údaje a případné chyby hned reklamovat.

ČTK, Naďa Myslivcová

Co dělat při ztrátě kartičky zdravotní pojišťovny?

Spotřebitel

Nedaří se vám najít kartičku zdravotní pojišťovny? Nikde v peněžence ani v dokladech není a vy se bojíte, že jste ji ztratili? A máte vůbec nárok na novou?

Od 1. června 2004 byl v České republice zaveden Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je platný ve všech zemích Evropské unie. Průkaz je v podstatě doklad o tom, že jste plátci zdravotního pojištění, a proto se bez něj u lékaře ani moc neobejdete.

Dobrou zprávou pro začátek je, že doktor je povinen ošetřit vás i bez průkazu, ale to jen v případě, kdy je váš stav akutní. Na druhou stranu ale bude třeba počítat s tím, že si celé vyšetření budete muset hradit sami. A levné to tedy rozhodně nebude.

Pokud ovšem platný průkaz pojištěnce donesete do týdne, peníze vám budou vráceny kromě regulačních poplatků na pohotovosti.

Ztráta kartičky pojištěnce

Délka platnosti průkazu EHIC je 10 let. Během této doby ale při troše nepozornosti můžete průkaz ztratit anebo vám může být odcizen. Pokud by k jednomu z problémů došlo, je důležité vědět, že zdravotní pojišťovnu o ztrátě či krádeži bude třeba informovat nejpozději do 8 pracovních dnů. V jiném případě může pojištěnci hrozit pokuta do výše 500 Kč.

  • Jak vyřídit občanský průkaz?

K vystavení nové kartičky bude potřeba občanský průkaz. Nejprve ale do pojišťovny raději zavolejte a přesvědčte se, zdali jde vše vyřídit po telefonu anebo na pobočku musíte dojít osobně. Obrovskou výhodou v tomto případě je, že můžete zajít téměř na jakoukoliv pobočku v ČR a ne pouze na tu, která spadá do obvodu vašeho trvalého bydliště.

Název pojišťovny Kód Telefon
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 261 387 112
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 261 105 555
Revírní bratrská pokladna 213 222 232 201
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201 222 929 111
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 952 222 222
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211 844 211 211

Za vystavení nového průkazu se nic neplatí. Počítejte ale s tím, že jej nedostanete hned. Pojišťovna vám ale za to na počkání může vystavit náhradní doklad, který nebude platit jen v ČR, ale i po celé EU.

Ten poté můžete uplatnit při případné návštěvě lékaře. Nová kartička je hotová zhruba do dvou týdnů. Zajít si pro ni můžete opět na pobočku, anebo vám může být zaslána na adresu trvalého bydliště v podobě doporučeného dopisu.

Co dělat, když na průkaze vyprší doba platnosti?

O vypršení platnosti průkazu nemusíte informovat pojišťovnu. Věřte, že to ví a automaticky vám i pošle novou kartičkou poštou na adresu trvalého bydliště.

Co když kartičku ztratím v zahraničí?

Jestliže kartičku ztratíte v zahraničí, může to mít bohužel poměrně dost nepříjemné následky, a to zvláště pokud jste si na cestování nezaložili komerční cestovní pojištění. Podobně jako při ztrátě v ČR telefonicky informujte o problému pojišťovnu.

Je třeba také brát v úvahu, že jen stěží se vám vyplatí nechat si novou kartičku zaslat, pokud jste v zahraničí na sedmidenní dovolené. Toto řešení se nabízí spíše v případě dlouhodobějších pobytů.

Právě kvůli takovým případům je dobré EHIC nebrat jako zahraniční zdravotní pojištění.

Proč si založit cestovní pojištění?

Většina lidí se domnívá, že při cestování po EU, EHP a Švýcarsku stačí evropský průkaz. Kartička pojišťovny zde samozřejmě platí, to ale ještě ani zdaleka neznamená, že zde budete mít většinu zdravotních služeb zcela zdarma podobně jako v rodné zemi.

V případě potřeby samozřejmě dostanete zdravotní péči, která odpovídá vnitrostátním předpisům dané země, ale budete platit spoluúčast. Ta se z pár desítek EUR může snadno vyšplhat až na několik tisíc EUR. Pokud pak vycestujete do zemí, kde modrá kartička neplatí, nebudete hradit jen spoluúčast, ale rovnou celé ošetření.

A to se v tomto případě může vyšplhat i na statisíce korun. Zřízené cestovní pojištění pak tyto výdaje dokáže pokrýt za vás.

  • Kdy na dovolené stačí modrá kartička a kdy si pořídit cestovní pojištění?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector