Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!

Dnes není nic neobvyklého na tom, že děti necháváme konzumovat obsah na mobilech nebo tabletech. Většina rodičů se k tomuto kroku uchyluje, aby se jejich ratolest zabavila. Zamysleli jste se někdy nad tím, co může dítěti způsobit přílišné sezení u obrazovky?

Na tuto otázku chce se svými kolegy odpovědět doktor John Hutton, který je ředitelem Výzkumného centra zaměřujícího se na schopnosti čtení a psaní v dětské nemocnici (Ohio, USA). To, co jeho výzkum objevil, nezní zrovna dvakrát povzbudivě.

Studie, která rodiče nepotěší

Tato nová studie poodhaluje, že mnoho času stráveného u chytrého telefonu, tabletu či televize dokáže pozměnit dětský mozek. Ovlivní tak řeč, myšlení nebo čtení. U dětí pod šest let způsobuje obtíže s jazykovou gramotností, ale také rozpoznávání objektů nebo seberegulace.

„Dnes se média, která jsou založena na obrazu, rozšiřují nejen do domovů, ale i do prostředí, kde se o děti pečuje – zejména do školního prostředí, a to od útlého věku dítěte.

Nálezy prokázaly, že je potřeba porozumět tomu, jaký efekt má čas trávený u obrazovky na mozek – zejména v období dynamické vývojové fáze v dětství – aby dodavatelé, zákonodárci i rodiče dokázali nastavit správný limit,“, tvrdí dr. Hutton.

Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!Vědci tvrdí, že příliš mnoho času u obrazovky poškozuje dětský mozek

Obavy jsou určitě na místě. V dnešní době mají děti již v útlém dětství vlastní telefon nebo tablet. Navíc ani televize nechybí v dětském pokojíčku u dětí předškolního věku.

Pro svůj test si proto doktor Hutton vybral 48 dětí (chlapce i dívky), kteří nejprve s pomocí jejich rodičů vyplnili dotazník.

V této fázi se potvrdilo, že děti, které podstatnou část tráví u obrazovek, mají problém s jazykem a jejich vyjadřovací schopnosti nejsou tak expresivní, jako těch, kteří u ní tráví méně času.

Je tedy zřejmé, že obrazovka zhoršuje stimulaci mozku, oproti třeba čtení knížky, a také zkracuje dobu spánku. Jak asi každý ví, spánek je důležitý pro regeneraci, ale děti jej potřebují jako nezbytnou součást svého vývoje.

Proto se prováděl sken mozku technikou DTI, díky které mohli zhodnotit stav bílé hmoty v centru nervové soustavy.

Tím se u dětí v předškolním věku, které trávili čas u počítačových her nebo provozovali jiné aktivity zjistilo, že mají mnohem méně bílé hmoty – ta umožňuje komunikaci mezi neurony.

Takto narušená organizace a formace meyelinu (ochranného pouzdra nervu, umožňující rychlejší přenos impulzů) se projevuje na již zmíněné jazykové gramotnosti a ostatních jazykových funkcí.

Příliš času u obrazovky může zpomalit dětský vývoj

Ať souhlasíte, nebo nikoliv, nové technologie mění způsob života. Dědi dnes poznávají a komunikují skrze elektroniku, což je velký rozdíl od předchozích generací. Mění se způsob toho, jak si děti hrají, učí nebo formují vztahy. Takovým příkladem mohou být sociální sítě, jako je YouTube nebo Instagram, kam se dnešní děti chodí bavit.

Kolik času by tedy dítě v předškolním věku mělo trávit u obrazovky? Vědci i doktoři odhadují hodinu denního času pro děti mladší devíti let. V případě, že jste rodič, měli byste být v obraze. Zjistit, jaký obsah konzumují, popřípadě jim ho sami vybrat a vysvětlit, jak pasuje do pozadí běžného života. Takovým obsahem může být třeba vzdělávací aplikace nebo pořady.

Pokud chcete prospět lepšímu vývoji dítěte, měli byste se zaměřit na pár věcí. Ve vaší domácnosti by určitě neměla chybět místnost, kde nebude žádná obrazovka – nejlépe ložnice. Nastavit si pravidla, díky nimž si stanovíte, že sledování mobilů či tabletů nebude probíhat při večeři nebo v autě.

Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!

Rozhodně byste měli být s televizí opatrní u malých dětí. Těm mladším 18 měsíců doktoři nedoporučují, aby byli pod vlivem obrazovky, pokud tedy nepůjde o video hovor, ale i ten by měl mít své hranice. U starších dětí mezi 18 až 24 měsícem by rodiče měli představit digitální média a vysvětlit jim, co jak funguje.

Těmito „omezeními“ zabráníte tomu, aby došlo k snížení integrity mozku, která vede k snížení jazykových a kognitivních dovedností u dětí v předškolním věku. Některé studie prokázaly, že až 5 % dětí, které většinu času tráví u obrazovky, mají nižší kognitivní funkce než jejich vrstevníci. Proto by nemělo být rodičům, ale i příbuzným jedno, jak moc času tráví děti u obrazovek.

Změna musí přijít i z naší strany

Toto téma vede k zamyšlení, proč vlastně děti tráví čas u obrazovek mobilů, tabletů a jiných zařízení? Odpověď je jasná. Sami na nich trávíme náš volný čas, a tak si děti sami neuvědomí, že je něco v nepořádku. Pokud budete chtít nastolit změny, nejprve budeme muset začít sami u sebe.

Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!

Uvědomujete si vůbec, kolik času u obrazovky trávíte vy? Napovědět vám mohou třeba aplikace třetích stran, zatímco iOS i macOS sledování času u obrazovky umožňují a měří vám jí. Mnohdy vám tyto statistiky otevřou oči. Z mých statistik tedy vyplývá, že s MacBookem, iPhonem nebo iPadu trávím 9 hodin denně, avšak většina tohoto času věnuji pracovním činnostem.

V mých studijních letech však tento čas zabíral zhruba celkové 3 hodiny času, což na jednu stranu není moc, ale určitě to taky není dobrý příklad, že jsem na mobilu dokázal strávit tolik hodit. Ač je téma kritické vůči dětem, měli bychom být také sebekritičtí k sobě. Přeci jen děti napodobují své okolí, a to netvoří jenom rodina.

Budete mít zájem:  Farmářské tržiště na Jiřáku začíná už tuto sobotu, Náplavka v únoru

Jak vnímáte smartphony, které se stávají součástí našich životů a o mnohých z nás by se dalo říct, že jsme na nich až nezdravě závislí?

Televize a její vliv na vývin dětí

Knihy jsme vyměnili za tablety, klasické stolní hry za mobilní aplikace. Technika a její vynálezy byly původně na to, aby lidi spojovaly, ale s vyvíjející se dobou se jí daří pravý opak. Je i dětství vašich dětí přesyceno zářícími obrazovkami? Podle nejnovější studie má takto strávený čas více negativních než pozitivních účinků.

Studie publikovaná v prestižním magazínu JAMA Pediatrics se týká zejména dětí ve věku od 2 do 3 let a jejich dalšího vývoje ve věku od 3 do 5 let.

Maminky během výzkumu vyplňovaly dotazník týkající se různých milníků ve vývinu, jako například schopnost komunikovat, motorické a sociální dovednosti či schopnost řešení problémů. Tento dotazník vyplňovaly třikrát – po dovršení dvou, tří a pěti let.

Kromě toho musely uvést, kolik času tráví jejich děti před obrazovkami nejen během pracovního týdne, ale i během víkendu.

Alarmující čísla

Výsledky výzkumu ukázaly, že malé děti tráví před obrazovkami mnohem více času, než je vhodné. Dvouleté děti prosedí před tabletem, televizí či mobilem přibližně 2,4 hodiny denně, tříleté děti 3,6 hodiny a pětileté „pouze“ 1,6 hodiny.

Podle slov amerických pediatrů by rodiče měli tento čas snížit na maximálně jednu hodinu denně, přičemž by měli dětem v tomto čase dělat společnost. Barevné obrázky, lákavé zvuky a hry, od kterých se nelze odtrhnout jsou sice zajímavé, poutavé a v určitém ohledu i poučné, ale všeho moc škodí.

A jak se ukázalo, „záření“ hypnotizujících obrazovek má na vývin dětí mnohem negativnější dopad, než byste si zpočátku mysleli.

Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!

Mozek, spánek a technika

Výzkumů o tom, jaký vliv má technika na vývin dětí, je opravdu mnoho, ale všechny se v konečném důsledku shodují v jednom – příliš mnoho času před obrazovkou děti obírá nejen o kvalitní spánek, ale snižuje jejich studijní výsledky a nepříznivě ovlivňuje i vývin dětské řeči. Ukázalo se, že u dětí, které tráví u obrazovky hodinu a více denně, se riziko opožděného nástupu řeči zvyšuje až o 49 %. Problémem přitom není pouze samotný nástup řeči, ale i špatná artikulace a také schopnost vyjadřovat se souvisle v pozdějším věku.

Studie také dokazují, že mnoho času stráveného u obrazovek jde ruku v ruce se špatnými výsledky ve škole.

Důvodem není pouze zanedbávání domácích úkolů, ale i časté poruchy koncentrace, kvůli kterým se děti nedokáží dostatečně soustředit na učivo a na písemky.

Rovnice je v tomto případě velmi jednoduchá – čím méně času vaše děti tráví před obrazovkou, tím lepší výsledky ve škole dosahují. Pokud k tomu přidáte i dostatek spánku a fyzické aktivity, studie slibují ještě lepší výsledky.

Známý je také vliv techniky, a to zejména obrazovek a jejich záření, na spánek dětí. Pokud toužíte po tom, aby vaše děti spaly každou noc sladce a klidně, snažte se omezit sledování pohádek těsně před spaním.

Výrazné světlo sálající z obrazovek dává mozku pokyn, že stále je den a ani zdaleka není čas na spánek.

Raději před spaním rozsviťte noční lampičku, otevřete krásnou pohádkovou knížku a dovolte dětem ponořit se do příběhu, díky čemuž usnou mnohem rychleji.

Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!

Kolik minut je dost?

Ptáte se, kolik času má tedy vaše děťátko strávit před televizní obrazovkou a co má sledovat? I na to mají vědci a pediatři odpověď.

  • Miminka menší než 18 měsíců by měla před obrazovkou strávit minimum denního času, přičemž toto číslo by se mělo přibližovat nule. Pozitivní vliv na miminka má jedině videohovor s nejbližším příbuzným.
  • Děti od 18 měsíců do 2 let by neměly před obrazovkami trávit více než hodinu. Odborníci v tomto věku doporučují sledovat kvalitní programy s edukačním charakterem, přičemž po celou dobu by měl být u dětí přítomen i rodič.
  • Děti ve věku od 2 do 5 let mohou před televizí či tabletem rovněž strávit hodinu denně, přičemž přítomnost rodiče již není nutná, ale stále je vítaná.
  • U dětí starších 5 let by měli rodiče dbát na to, aby čas strávený před obrazovkou nebyl na úkor spánku, školy, hry a samozřejmě komunikace.

Uvědomte si, že televize nemá nahradit čas, který strávíte s dětmi vy, a nemá být také studnicí všech jeho poznatků. Čas strávený před obrazovkou má být pouze doplňkem, který v tom ideálním případě i něco naučí.

Čas dětí strávený před obrazovkou počítače, mobilu, tabletu či televize můžeme přirovnat ke konzumaci nezdravého jídla.

Malé množství nezpůsobí žádnou pohromu, ale pravidelný příjem může mít vážné následky na zdravotní stav.

Dobrou zprávou je, že rodiče mohou takto strávený čas kontrolovat a zároveň mohou určit, co bude dítě na obrazovce sledovat. Kolik času tráví před obrazovkami vaše děti?

Displeje ničí dětské mozky. Škodí jim už dvě hodiny denně

To, jakým způsobem se v mládí mozek učí, ovlivní jeho schopnost myšlení v dospělosti. Vývoj mozku formují veškeré impulzy, které mu dáváme. Proto je velmi důležité, co se prostřednictvím mozku děje, a to už od útlého věku.

Pro vývoj mozku dítěte je například velmi důležité, zda čte z papíru nebo z obrazovky. „U obou způsobů hrají roli oči, paměť a centra řeči.

Mozek však integruje čtenou informaci mnohem lépe, pokud člověk něco fyzicky drží v ruce, než když čte z počítače,“ říká Martin Stránský, neurolog pražské Polikliniky na Národní.

Budete mít zájem:  Umírání v rodině: co vám může pomoci

„Mozek se totiž přirozenou cestou učí lépe z papíru než z počítačového zdroje. Posouvání textu ‚skrolováním‘ je pro něj nepřirozený způsob čtení. Kdežto otáčení stránek rozděluje text do hmatatelných částí, což nám pomáhá zpracovat informace do konkrétních částí pro pochopení či zapamatování,“ vysvětluje Stránský.

Monitory mění mozky

Nu což, mohli bychom si říct, že naše děti už možná nikdy z papíru číst nebudou. Jenže slova Martina Stránského podtrhují (a to hodně tlustou černou) výsledky výzkumu amerického Národního institutu zdravotnictví (NIH).

Studie ukazuje, jak se nadužívání moderních technologií, konkrétně neustálé zírání do monitorů chytrých zařízení, projevuje právě na dětských mozcích.

Vědci zkoumali celé desetiletí víc než 11 000 dětí, kterým bylo na začátku výzkumu mezi 9 a 10 lety.

Děti, které tráví denně víc než dvě hodiny času na obrazovkách chytrých zařízení, dosahují zhoršených výsledků v testech, u nichž musejí přemýšlet, a také v jazykových testech.

Díky moderním lékařským technologiím vědci zjistili, že více než sedm hodin denně, které děti stráví zíráním do obrazovek počítačů, tabletů a chytrých telefonů, se může negativně projevit na struktuře jejich mozku. S poruchou funkce mozku pak souvisí zhoršení spánku, nadměrná únava, zhoršení dispozic k vykonávání přirozené fyzické aktivity a celkově negativní vliv na vývoj kognitivních funkcí.

Ztenčená kůra

Ačkoliv vedoucí zmiňované studie Gaya Downlingová nechce přímo potvrdit definitivní výsledek, je patrné, že podle jejích výzkumů vykazují děti, jež tráví příliš mnoho času u obrazovek chytrých zařízení, zvýšenou tendenci k předčasnému ztenčování mozkové kůry, což je nejvzdálenější vrstva, jež zpracovává informace. Podle dalších informací, které Downlingová sdělila serveru TheEpochTimes, odhalily údaje pocházející ze studie NIH další znepokojující skutečnost.

Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!

Tablet? Ne, raději knihu… Nebo knihy

Děti, které tráví denně víc než dvě hodiny času na obrazovkách chytrých zařízení, dosahují zhoršených výsledků v testech, u nichž musejí přemýšlet, a také v jazykových testech.

„Bohužel v útlém věku, kdy se mozek teprve učí, mu technologie ani nedají šanci se správně vyvinout,“ potvrzuje tento trend Martin Stránský. Velmi negativní vliv mají podle něj také veškeré sociální sítě.

„Technologie tlumí otevřenou diskusi, redukuje slovník a schopnost empatie,“ říká.

Digitální hry a realita

Dimitri Christakis, který vede dětskou kliniku v nemocnici v Seattlu, je hlavním autorem nových směrnic Americké pediatrické akademie. Podle něj by rodiče dětem a mladistvým, a to všem, kteří ještě nedosáhli 18 let, měli zamezit zvýšenému kontaktu s veškerými digitálními médii.

Zkušenosti, které děti naberou v rámci her na tabletech či chytrých telefonech, nejsou potom schopny přenést do reálného trojrozměrného světa.

Digitální svět se podle Christakise odehrává ve dvojrozměrném prostoru. Proto zkušenosti, které děti naberou v rámci her na tabletech či chytrých telefonech, nejsou potom schopny přenést do reálného trojrozměrného světa. S tím souvisí právě ono zhoršení kognitivních funkcí, koncentrace i orientace v prostoru.

Mobil? Už od pěti let

Ve dvanácti letech má podle českých výzkumů telefon 90 procent školáků. A zvyšuje se i počet mobilů u pěti- a šestiletých dětí. „Také průměrná hranice věku dětí, které upřednostňují digitální prostředí, se stále snižuje. To je obrovský problém pro jejich následný vývoj,“ upozorňuje Martin Stránský.

„Je totiž dokázáno, že určité mozkové a intelektuální schopnosti odpadávají z generace na generaci právě v souvislosti s užíváním technologií.“ Co z toho plyne? Tablet ne, raději knihu! A neumí-li dítě ještě číst, předčítejte mu sami.

Možná si i vy dneska vzpomenete na ty chvilky, kdy vám rodiče četli a vy jste přitom byli ve svém světě fantazie. A je to právě čtení, které nejmladším pomáhá se slovní zásobou, pravopisem a udržením pozornosti. Četba zkrátka celkově kultivuje.

A co dělají moderní technologie?

foto: Shutterstock, zdroj: TheEpochTimes

U počítače vysedávají už pětileté děti, mají pak křivá záda. Problém je v rodičích, říká psycholog

Průzkum Státního zdravotního ústavu ukázal, že už pětileté děti stráví na počítači, mobilu či tabletu průměrně hodinu a půl denně. S přibývajícím věkem děti s moderními technologiemi tráví stále více času a v sedmnácti přesáhnou i 4,5 hodiny za den.

Posedávání u počítače a nedostatek pohybu se projevují na jejich zdraví, protože 42 procent dětí má podle průzkumu vadné držení těla. Odborníci upozorňují, že je důležité stanovit dětem určitý řád, aby jim technologie spíše sloužily, než ubližovaly.

Technologie samy o sobě nejsou strůjci problémů, a odpovědnost tak padá na rodiče.

Praha – Děti jsou moderními technologiemi obklopeny od nejútlejšího věku a bez mobilu, počítače či tabletu se už obejdou jen stěží.

Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu děti stráví u počítače či s mobilem v ruce průměrně dvě hodiny denně, přičemž tato doba s věkem roste. Zatímco pětileté děti věnují pozornost elektronickým zařízením hodinu a půl za den, sedmnáctiletí často přesáhnou hranici 4,5 hodiny denně.

I kvůli vysedávání u počítače a nedostatku pohybu pak s věkem přibývají zdravotní problémy. 42 procent dětí podle průzkumu trpí zakřivením páteře, předsunutou hlavou, kulatými zády či zvýšeným bederním prohnutím.

Odborníci se shodují, že dlouhé vysedávání s mobilem či u počítače není vhodné, a děti by se proto měly naučit s technologiemi efektivně pracovat už od útlého věku. ‚Činnosti by se měly vyvažovat.

Když už děti hrají počítačové hry, tak by si měly jít potom alespoň zaběhat.

Budete mít zájem:  Systemické konstelace – uzdravující cesta k rodinné duši

Je důležité naučit děti využívat technologie k jejich prospěchu tak, aby jim spíše sloužily, než je ovládaly,‘ říká psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl.

Podle Kulhánka hrají v dětství nejdůležitější roli rodiče, kteří mohou děti v užívání technologií usměrňovat. ‚Špatný vliv technologií je více problémem rodičů než samotných technologií.

Záleží jen na nich, jestli používání mobilů nebo počítačů udrží v mezích,‘ dodal. Také podle psychoterapeuta Jana Šikla je zbytečné démonizovat samotné technologie.

‚Nůž také lidem slouží, ale může pořezat,‘ řekl.

Podle Kulhánka děti, které nadužívají technologie, bývají často odrazem svých rodičů, kteří na počítači tráví také mnoho času.

Druhou nejpočetnější skupinou jsou pak děti rodičů, kteří využívají virtuální svět jako ‚odkládací prostor‘ pro své děti. ‚Je vhodné, aby rodiče dávali najevo chuť trávit s dětmi čas a jevit o ně skutečný zájem.

Pro dítě je vhodné, aby žilo v prostředí, které má širokou strukturu podnětů, zdrojů či aktivit,‘ dodal Šikl.

Pouhá zkušenost s počítačem je levná

Nadužívání technologií může kromě zdravotních problémů vést i k závislosti, která negativně ovlivňuje dětské kognitivní či sociální schopnosti. ‚Zejména v raném věku mohou děti získat falešnou představu o světě. Děti by měly poznávat a dělat mnohem více činností než se jen dotýkat displeje. Pouhá zkušenost s počítačem je levná,‘ uvedl Šikl.

V poslední době se také ukázalo, že děti mají problémy udržet pozornost při poslouchání mluveného slova. ‚Místo aby rodiče svým dětem předčítali pohádky, vloží jim do ruky tablet,‘ řekla dětská neuroložka Alena Dernerová. Jenomže tím své děti poškodí. Řečové centrum v mozku, které má sluchové vjemy z okolí zpracovávat, totiž dětem postupně zakrní.

Rodiče by měli mít přehled o aktivitách svých dětí, aby tablet nebyl jediným zdrojem podnětů či sociálních vazeb v jejich životě. ‚Nové technologie jsou nástrojem i pomůckou, ale také zdrojem závislosti či osamocení. Záleží, jak se k této skutečnost postaví ne děti, ale jejich rodiče,‘ dodal Kulhánek.

S technologiemi v rukou jsou děti aktivnější

I když se často zdůrazňují zejména negativní dopady technologií na děti, počítače i mobily mohou být i přínosné. ‚Děti mají mnohem snadnější přístup k informacím. Mohou si cokoliv dohledat,‘ vysvětlil Kulhánek.

Ve srovnání s televizí jsou nové technologie navíc dokonce vhodnější. ‚Když jsou děti třeba na počítači, tak musejí být pozorní a aktivně se zapojovat. Nejde o pasivní sezení jako u televize,‘ zdůraznil Kulhánek.

Na některých školách se již dokonce tablety využívají ve výuce a učitelé si to chválí. U svých studentů zaznamenali vyšší aktivitu i samostatnost. Do hodin se navíc častěji zapojovaly i slabší děti.

Dlouhodobé hraní na tabletech a mobilech poškozuje zdraví dětí

Dětem, které tráví nejméně sedm hodin denně u obrazovek chytrých zařízení, se mění struktura mozku. Ale již při dvou hodinách denně na počítači nebo mobilu se u dětí projevuje snížená inteligence, hůře čtou a nedokážou kvalitně komunikovat s okolím.

Americký Národní institut zdravotnictví zkoumal deset let více než 11 000 dětí, kterým bylo na začátku výzkumu mezi 9 a 10 lety. Děti, které trávily denně dvě a více hodin času na obrazovkách chytrých zařízení, dosáhly zhoršených výsledků v testech, u nichž musely přemýšlet.

U dětí sledujících tato zařízení více než sedm hodin denně, se negativně projevily změny na struktuře mozku. S poruchou funkce mozku souvisí zhoršení spánku, nadměrná únava, zhoršení dispozic k vykonávání přirozené fyzické aktivity a celkově negativní vliv na vývoj kognitivních funkcí.

Také proto Americká pediatrická společnost vydala doporučení, aby děti do dvou let vůbec do styku s počítačem nepřicházely. Děti do pěti let maximálně hodinu denně, a to s dohledem. Ve věku, kdy již chodí do školy, odborníci doporučují maximálně dvě hodiny.

Vliv hodin strávených na počítači se táhne až do dospělosti

Děti, které používají počítač delší dobu, mají dle psychologů nedostatky ve slovníku, ve schopnosti analyzovat a v řešení problémů. Také hůře snášejí kritiku. Všechny tyto negativní jevy si nesou do dospělosti.

Pro vývoj mozku dítěte je také velmi důležité, zda čte z papíru nebo z obrazovky. U obou způsobů hrají roli oči, paměť a centra řeči. Mozek se učí lépe z papíru. Posouvání textu na monitoru je pro něj nepřirozené.

Při čtení z papíru si zapamatuje o 30 % více.

Počítače poškozují malým dětem zrak

Vývoj zraku je ukončen v sedmém roce života. Mladší děti, které využívají přístroje déle než půl hodiny denně, mohou mít později problémy se zrakem. K počítačům a dalším chytrým zařízením se připojuje umělé osvětlení.

Pokud děti tráví minimum času venku, většinu dne ve škole nebo v kroužcích, kazí si oči navíc zářivkami, které jsou v těchto zařízeních nejčastějším druhem osvětlení.

Dětské oči sice potřebují zrakové podněty, ale také dostatek odpočinku, kdy budou jejich oči vystavené běžnému dennímu světlu.

Mozek musí umět informace nalézt, utřídit, zpracovat a uložit

Počítače jsou užitečné pro první funkci. Rychlé nalezení a třídění informací. Ovšem s jejich zpracováním a uložením do hluboké paměti si už technika neporadí. K tomu je třeba přímý dialog s další osobou.

Emoce vznikající v kontaktu s dalšími lidmi, porovnání informací a další procesy, které rozhodnou, jaké informace jsou pro člověka zajímavé, aby je uložil.

Pokud na to dítěti nezbývá čas, bude mít v informacích chaos a nedokáže je nikdy smysluplně využít.

Nabídněte dítěti zážitky, jděte příkladem a vypněte večer mobil

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *