Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

 • od 1. 3. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věku 70 let a více
 • od 27. 2. 2021 se mohou registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení, v týdnu od 1. 3. 2021 pak pečující osoby v dětských skupinách a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • nadále se mohou registrovat osoby ve věku 80 let a více a všichni zdravotničtí pracovníci
 • bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod.
 • Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávouNadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí. Více informací najdete na stránkách pacientských organizací.

Do očkování se postupně zapojují praktičtí lékaři, kteří očkují hlavně své pacienty starší 80 let věku, dále starší 70 let a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého průběhu nemoci. Seznam praktických lékařů, kteří se chtějí do očkování zapojit, najdete ZDE.

Očkovat mohou také další zdravotníci, hlásit se mohou na adrese: [email protected].

CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM

Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

NÁVOD K REGISTRACI A REZERVACI PRO ZÁJEMCE O OČKOVÁNÍ 

Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích. Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.

Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.mzcr.cz).V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře.

Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek. Jejich seznam najdete ZDE.  Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu.

Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: rezervace.mzcr.cz.

Bez zvací SMS není rezervace možná.

Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.

Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

Prosíme zájemce o očkování o trpělivost, očkování je závislé na dostupnosti vakcíny.

PRŮBĚH OČKOVÁNÍ: 

Celkový počet doručených vakcín do Zlínského kraje k 24. 3. 2021:   80 210

Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

 • (Aplikace nabízí dostupné údaje o počtech nakažených osob a počtech nemocných osob v členění po jednotlivých obcích našeho kraje, dále v něm najdete také základní informace o počtu podaných vakcín proti covid-19 a přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19).

Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

KDE SE OČKUJE?

V první fázi očkovací kampaně jsou dvě možnosti – očkovací místa a ordinace praktického lékaře.Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže. Pokud máte pocit, že pro vás očkování v očkovacím místě (nemocnici) není vhodné, domluvte se se svým praktickým lékařem.

Na stránce ockoreport.uzis.cz najdete přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte, kolik osob už bylo v daném místě naočkováno, kolik z nich na termín očkování čeká, nebo průměrný počet lidí, které denně dané místo naočkuje.

Další informace k očkovacím místům: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – očkování probíhá v pavilonu 20 (infekční ambulance v budově plicního oddělení). Prostory očkovacího centra jsou nejlépe dostupné přímo z Havlíčkova nábřeží nebo z vnitřního areálu nemocnice průchozí brankou mezi 20. a 22. pavilonem. Více ZDE.

Uherskohradišťská nemocnice – očkovací centrum naleznete v budově P ve východní části areálu nemocnice. Pěší mohou projít brankou vedle nákladní brány, dále sledují značení „ Očkovací centrum“. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení „ Očkovací centrum“. Více ZDE.

Kroměřížská nemocnice – očkuje se v budově C v areálu nemocnice, vstup bočním vchodem od hlavní cesty. Místo je označeno. Více ZDE.

Vsetínská nemocnice – očkování je prováděno v budově „B“, vlevo od vrátnice po vstupu do areálu, v 1. patře vlevo. Vstup do prostor je na hlavních dveřích označen. Více ZDE.

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí – budova nové polikliniky (vchod od lékárny), 1. podlaží. Očkovací centrum je v prostorách dosavadní odběrové místnosti a anesteziologické ambulance. Více ZDE.

IVF Czech Republic s.r.o. (Sanatorium Tomášov) – U Lomu 638, Zlín, vlevo při vstupu do hlavního vchodu. 

Luhačovice – IVF Czech Republic s. r. o. (Zdravotní středisko) – Masarykova 315, Luhačovice, 2. patro.

MEDICAL PLUS, s.r.o. – Obchodní 1507, Uherské Hradiště, budova Residence Hradební (naproti OD Billa), vchod vedle lékárny, očkovací místo se nalézá ve 2. patře.

MOJE AMBULANCE a.s. Zlín – Dlouhá 5617, Zlín, Parkovací dům Zlaté Jablko.

Zorma s.r.o. – Objízdná 1628, Otrokovice

Seznam praktických lékařů, kteří chtějí očkovat své pacienty ve věku 70 a více let, najdete ZDE.

Pokud nemáte termín k vakcinaci, nejezděte do očkovacího centra. Bez termínu nebudete naočkováni.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Pro koho bude očkování vhodné? Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou.

Kdy přijdu na řadu? Podle republikové strategie jsou nejprve očkováni zdravotníci podílející se na péči o covid pozitivní pacienty, dále zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a senioři nad 80 let.

Dále se k očkování mohou přes Centrální rezervační systém registrovat lidé nad 70 let, učitelé a chronicky nemocní.Při registraci nebude záležet na tom, jak rychle se člověk přihlásí. Přihlížet se bude zejména k tomu, jak je zájemce o očkování rizikový.

Systém automaticky vyhodnotí vhodnost pacienta.

U zdravých lidí bez závažných onemocnění se předpokládá lehký průběh onemocnění v případě nákazy. Proto se tato skupina lidí bude očkovat až po prioritních skupinách.

Harmonogram očkování závisí na množství dodaných vakcín a zájmu veřejnosti o očkování. První odhady ministerstva zdravotnictví hovořily o letním období pro tuto skupinu lidí.

Celkem pět milionů lidí by ministerstvo zdravotnictví chtělo naočkovat právě do léta letošního roku.

Co je potřeba udělat před samotným očkováním?Nejprve se k očkování musíte zaregistrovat vyplněním registračního formuláře na portálu Centrálního rezervačního systému. Registraci může za zájemce provést také rodinný příslušník, praktický lékař, nebo asistent na telefonní lince 1221.

Mohu se očkovat, když jsem už měl covid?Ano. Očkovat se budou i lidé, kteří covid-19 již prodělali. Doporučeno je ale nechat se očkovat teprve tehdy, kdy od samotného onemocnění uplyne 90 dní. Vládní strategie uvádí, že očkování může přinést dlouhodobější ochranu proti viru než prodělání nemoci.

Musím před očkováním podstoupit PCR nebo antigenní test na covid? Nemusíte.

Kdy se mám o očkování poradit s lékařem? Očkování odložte v případě, že máte horečnaté nebo respirační onemocnění. To platí, i pokud se necítíte dobře. V případě nejistoty se obraťte na svého praktického lékaře.

O očkování by se měl se svým lékařem poradit i ten, kdo v minulosti prodělal alergickou reakci, ať už na léky či štípnutí hmyzem, nebo na jiné očkování.

Onkologičtí pacienti nejsou z očkování vyřazeni, i tady však platí potřeba poradit se se svým lékařem.

Mohu před očkováním pít alkohol?Před očkováním i po něm není vhodné pít alkohol, a to proto, aby byla vakcína co nejúčinnější. Nadměrná konzumace alkoholu může ovlivňovat imunitní reakci.

Jak probíhá očkování?Před očkováním zdravotníci zkontrolují Váš doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny a budou se také zajímat o Váš zdravotní stav. Budete muset vyplnit potřebné dokumenty (informovaný souhlas a dotazník), které si můžete vytisknout a přinést s sebou vyplněné. Pokud tuto možnost nemáte, můžete dokumenty vyplnit přímo v očkovacím místě.

Pak přijde na řadu očkování, po kterém byste měl/a počkat půl hodiny v čekárně. Před odchodem obdržíte potvrzení o vakcinaci. V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim. Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění Vaší nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).

Kolik mě bude očkování stát?Očkování proti covid-19 je nepovinné a bezplatné.

Mohu změnit místo, kde se budu očkovat druhou dávkou vakcíny?Samozřejmě existuje právo na volbu poskytovatele. Poskytovatele a tedy i místo očkování si zájemce vybírá pro aplikaci vakcíny obecně. Místo tedy zůstává u obou dávek stejné.

Nejsem schopný/á se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat?V tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře.

Očkovací látky Pfizer/BioNTech a Moderna bohužel nejsou z logistických důvodů vhodné pro očkování osob v domácím prostředí.

V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson). Očkování tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta, nikoli přes centrální rezervační systém. Lékař se s pacientem dohodne na nejvhodnějším způsobu očkování.

Mohou se po očkování vyskytnout nežádoucí účinky? Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby. Tyto reakce jsou však zcela běžné.

Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc covid-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.

V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Bude vakcína účinná i po mutaci viru? V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním vakcínou Comirnaty neměla chránit např. proti tzv. britské mutaci. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy. Mutace viru je běžná pro všechny druhy virů a probíhá přirozeně.

Některé vakcíny jsou účinné dlouhá léta a jejich podání způsobuje dlouhotrvající imunitu (např. proti spalničkám nebo zarděnkám). Na druhou stranu v případě viru chřipky dochází k časté a rozsáhlé změně viru, a proto se vakcína musí upravovat každý rok, aby zůstala účinná.

Je známo, že ohledně nové mutace koronaviru rovněž výrobci vakcín plánují provést dodatečná klinická hodnocení.

Zajímá vás více informací o jednotlivých vakcínách?Doporučujeme navštívit stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete zde shrnuté otázky a odpovědi ohledně vakcíny Comirnaty, vakcíny firmy Moderna a vakcíny společnosti AstraZeneca. Dozvíte se, jak vakcíny účinkují, zda se vakcínami mohou očkovat kojící či těhotné ženy, alergici apod.

Mohou očkovat zubní lékaři své pacienty, případně další veřejnost ve svých ordinacích? S očkováním proti onemocnění covid-19 v ordinacích zubních lékařů se v aktuálně probíhající fázi IA nepočítá. Pokud má v současné době zubní lékař zájem podílet se na očkování, lze ho využít např.

na velkokapacitních očkovacích místech, na očkovacích místech, případně u mobilních očkovacích týmů k posílení personálních kapacit na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu. Jejich využití není vyloučeno ve fázi II. uvedené v Metodice.

Obecně může aktuálně v rámci svého oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve svém zdravotnickém zařízení (ordinaci) očkovat pouze poskytovatel (lékař), který má přístup do informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Pokud tento přístup nemá, může se podílet na očkování a očkovat na základě pracovněprávního vztahu s poskytovatelem, který je distribučním očkovacím místem, očkovacím místem, případně velkokapacitním očkovacím místem.

Očkování proti covidu-19: nejdůležitější otázky a odpovědi

Termín očkování si budete moci vybrat z konkrétních nabízených termínů přímo v centrálním rezervačním systému.

Je možné již přidělený termín k očkování nějak změnit?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním očkovacího centra. Pokud se změní termín 1. dávky, automaticky se změní i termín 2. dávky.

Budu upozorněn na datum aplikace druhé dávky očkovací látky (např. SMS, e-mailem)?

Termín si domluvíte na místě při první aplikaci. Se službou SMS se počítá od března.

V případě, že nestihnu aplikovat druhou dávku v určeném termínu z důvodu nemoci, jak mám postupovat?

Je třeba konzultovat situaci s očkovacím místem, popř. ošetřujícím lékařem.

ANO, vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Každý dospělý občan ČR ji má tedy zdarma. Nemá ale možnost zvolit si konkrétní vakcínu např. dle výrobce.

Je očkování povinné?

V ČR je očkování nepovinné.

Jaký je postup očkování? Kdo kdy přijde na řadu?

Plánuje se očkovat postupně podle indikačních skupin, které jsou stanoveny takto:

 1. osoby starší 65 let a bez ohledu na věk chronicky nemocní pacienti (určitá onemocnění),
 2. zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 3. pracovníci a uživatelé pobytových a odlehčovacích sociálních služeb, poskytovatelé domácí zdravotní péče,
 4. pracovníci kritické infrastruktury dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury – tj. pracovníci integrovaného záchranného systému, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogičtí pracovníci a další,
 5. ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící výkon státního zdravotního dozoru a zaměstnanci dalších orgánů státní správy vykonávajících kontrolní činnost,
 6. další pojištěnci, kteří mají zájem o očkování.

Zdravotní pojišťovny nebudou sestavovat žádné seznamy a pořadníky zájemců o očkování. Nejde přitom o to, že by nemohly nebo nechtěly pomoci. Jejich role je jiná. K tomuto účelu slouží minimálně v úvodu a pro plně mobilní pojištěnce centrální rezervační systém. Na ten jsou napojena očkovací centra a další zdravotnická pracoviště, která se na očkování podílejí.

Při objednávání a zajišťování očkování se následně počítá, a to nejen u imobilních pojištěnců, s aktivní rolí zejména praktických lékařů pro dospělé.

Bude ZP MV ČR kontrolovat pořadník na očkování, aby nebyli zvýhodněni pojištěnci konkurenčních zdravotních pojišťoven?

Pořadí v pořadníku na očkování není závislé na tom, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni. Rozhodující je, zda patříte do některé prioritní skupiny (jako jsou senioři ve věku 80 a více let nebo zdravotníci). Dalším rozhodujícím kritériem jsou informace o vašem zdravotním stavu, které vyplníte v centrálním rezervačním systému přímo při registraci k očkování.

V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém a praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

Musím pojišťovně hlásit, že jsem se nechal očkovat na covid-19?

Nemusíte. Zdravotní pojišťovny o tom budou informovat samotní poskytovatelé zdravotních služeb, stejně jako v případě, kdy je vám poskytnuta jakákoliv jiná zdravotní péče hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny budou hradit nejen výkon očkování, ale i samotnou očkovací látku a její distribuci.

Zajistí ZP MV ČR přednostní termín očkování pro svoje pojištěnce?

Pořadí očkování jednotlivých skupin obyvatel stanovuje strategie očkování proti nemoci covid-19. ZP MV ČR nemůže žádným způsobem ovlivnit množství a prioritizaci osob, jejich objednávání ani koordinaci samotného očkování.

Očkování bude v ČR probíhat ve dvou fázích. V první fázi (1A) budou očkovány rizikové skupiny (osoby ve věku 80 a více let, pacienti v LDN či klienti pobytových sociálních služeb) a zdravotníci.

Pak začne další fáze. Do té už spadá více skupin obyvatel, a bude tedy nastavena určitá prioritizace. Tzn. že se budete moci do systému přihlásit a vyplnit tam své údaje. Na základě toho vám bude vypočteno bodové skóre a zohledněna bude také dostupnost vakcín. Podle těchto ukazatelů pak budete vyzváni k registraci na některý z termínů, které dostanete k dispozici.

V současnosti nic takového neexistuje. Pojem může označovat více dokumentů. Světová zdravotnická organizace (WHO) připravuje mezinárodní, digitálně ověřitelný očkovací průkaz, který bude hotov nejdříve v květnu. Evropská unie jedná o evropském vakcinačním pasu, s nímž by odpadla nutnost testování při překročení hranic členských států.

Může se stát, že nenaočkovaný člověk zkrátka nevycestuje?

V současnosti se nic takového nechystá, nenaočkovaní budou mít pouze povinnost prokázat se negativním testem. Současná potvrzení o očkování plní především funkci statistické evidence a usnadňují některé administrativní úkony, případně nahrazují test.

Vědci z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Asociací laboratoří QualityLab a s podporou ZP MV ČR v odborné studii sledují hladinu paměťových protilátek IgG proti onemocnění covid-19 v krvi u populace ČR.

 Jde o testování dospělých lidí starších 18 let, kteří se díky němu dozvědí, zda v minulosti prodělali infekci koronavirem. Pokud ano, zjistí také, jaké množství ochranných protilátek mají v krvi a jak se toto množství v čase vyvíjí.

Tato informace může být dobrým vodítkem pro rozhodnutí, zda je očkování potřeba, i pro výběr vhodné vakcíny.

Jak na to a kolik to bude stát?

 • Objednáte se na odběr do jedné z laboratoří zapojených do studie.
 • Musíte absolvovat tři vyšetření, vždy s odstupem šesti měsíců od posledního odběru, a to v rámci stejné laboratoře.
 • Cena jednoho testování je pro pojištěnce ZP MV ČR stanovena na 600 Kč v síti zapojených laboratoří, přičemž ZP MV ČR proplatí 500 Kč za jedno testování. Jeden test tedy bude pojištěnce stát jen 100 Kč.
 • Podrobnější informace najdete na stránkách ZP MV ČR.

Tři výjimky nepovinného očkování, které hradí pojišťovny

B. Nepovinná očkování, plně hrazené pacientem, jsou možné proti těmto onemocněním:

Rotavirová gastroenteritidarotavirus je vysoce nakažlivý a zároveň nejčastější původce virových střevních onemocnění provázených zvracením, průjmy a horečkou. Nejzávažnější průběh onemocnění je v kojeneckém a časném batolecím věku, kdy je často nutná hospitalizace s infuzní terapií.

Vakcíny: Rotateq Rotarix

Žloutenka typu A („nemoc špinavých rukou“) – infekční typ zánětu jater, přenášený nejčastěji kontaminovanýma rukama (kliky na veřejných wc, dopravní prostředky, nákupní centra apod.) nebo kontaminovanou vodou, potravou či ledem (cestovatelé). Virus při pokojové teplotě přežije na povrchu předmětů i několik týdnů.

Průběh onemocnění je většinou mírný, přesto i samotný kontakt s onemocněním omezí rodinu až na 50 dnů. Během inkubační doby je nutný speciální režim, pravidelné odběry krve, zákaz kolektivních zařízení, kroužků, cestování, pokud rodiče pracují v potravinářství platí stejný režim i pro ně.

Průběh nemoci však může být i závažný se selháním jater.

Vakcína: Havrix

Meningokoková onemocnění – nebezpečná infekce bakterií Neisseria meningitidis, ohrožující zejména kojence, malé děti a adolescenty. Zdrojem je nejčastěji osoba, která je bezpříznakovým bacilonosičem tohoto onemocnění, což je až 10% populace. Přenáší se kapénkovou infekcí.

Onemocnění se vyskytuje nejčastěji ve formě zánětu mozkových blan (meningitida) nebo otravy krve (sepse). Prvotní příznaky jsou nespecifické podobné chřipce, proto je často diagnostikováno až v pokročilém stádiu.

Ročně onemocní cca 60-100 osob, a i přes intenzivní léčbu část z nich onemocnění podlehne a 20% přeživších má těžké trvalé následky – ztráta končetin, sluchu, mentální postižení či jiné poškození mozku.

Vakcíny: Meningokok typ A+C+W135+Y

Menveo

Nimenrix Meningokok typu B (70% nemocných v ČR)

Bexsero

Trumenba

Klíštová encefalitida – virové onemocnění probíhající pod obrazem akutního zánětu mozku a mozkových blan. První fáze onemocnění proběhne po 3 – 30denní inkubační době jako nespecifické horečnaté onemocnění podobné chřipce. Následuje 1 – 20denní období zcela bez potíží.

Druhá fáze se rozvine u 5 – 30% dětí, kdy opět dojde k vzestupu teploty a přidávají se příznaky postižení centrální nervové soustavy – bolest hlavy, zvracení, meningeální dráždění. Může být i různý stupeň poruchy vědomí, třes prstů, očních víček, jazyka a někdy jsou pozorovány i křeče.

Komplikacemi mohou být obrny lopatkového pletence s omezením hybnosti horních končetin, vzácně i postižení životně důležitých center v oblasti prodloužené míchy, s poruchou řeči, polykání až poruchou dýchání.

Po prodělaném onemocnění u 2/3 nemocných mohou být různě dlouhé poruchy učení, paměti, spánku či bolesti hlavy, vzácně i rozvoj epilepsie či přetrvávání jiných neurologických deficitů (hluchota, obrna končetin apod.) Toto riziko stoupá s věkem, proto prvotně doporučujeme očkování rodičů a prarodičů.

Vakcíny: FSME immun 0.25 FSME immun 0.5 Encepur pro děti Encepur pro dospělé

Plané neštovice – klasické dětské infekční onemocnění s vyrážkou a někdy teplotou, většinou s lehkým průběhem.

Mohou však být komplikovány zápalem plic, postižením jater nebo postižením centrální nervové soustavy. Významně ohroženi jsou pacienti s poruchou imunity a těhotné ženy, kdy je ohrožena jak matka tak plod.

Pokud dítě neprodělalo neštovice do adolescentního věku, je doporučeno očkování.

Vakcína: Varilrix

Očkování | Dr.Max Karta výhod

Základní informace k očkování

Která očkování jsou povinná a která si můžete zvolit? Kdy očkování začíná, co je potřeba vědět předem a na co se připravit po očkování?

Co je očkování?

Očkování je lékařský zákrok, při kterém se do organismu vpraví buď již přímo připravené protilátky, nebo malé množství mikroorganismu (oslabeného, mrtvého či jeho část), který je původcem dané nemoci. Tělo se tak díky tomu naučí při setkání s patogenem správně reagovat.

Očkování sice nevede ke 100% imunitě před nemocemi, ale zajistí, že organismus sám dokáže spustit obrannou reakci a onemocnění tak buď vůbec nepropukne, nebo má lehčí průběh. Fatální následky jsou významně nižší v porovnání s případy, kdy očkování neproběhlo a došlo ke kontaktu s onemocněním.

Vysoká proočkovanost, díky které se výskyt celé řady onemocnění v naší lokalitě snížil na minimum, je důležitá nejen pro vlastní ochranu, ale také pro ochranu populace, která nemohla být ze zdravotních důvodů očkována, nebo patří mezi výjimky, u kterých se nevytvořilo dostatek protilátek.

Očkovaní tak zároveň chrání své blízké okolí.

Současné diskuze a pochyby kolem očkování v celé řadě případů staví na studii gastroenterologa Andrewa Wakefielda v časopise The Lancet, která uvedla souvislost mezi očkováním a rozvojem poruch autistického spektra. Studie byla opakovaně vyvrácena a později se ukázalo, že data nebyla pravdivá. Mluví se o ní, jako o „nejškodlivějším podvodu v medicíně za posledních 100 let“.

Povinná a volitelná očkování

V České republice se postupně očkuje proti devíti nemocem. Dohromady takové očkování chrání člověka před většinou smrtelných chorob (nebo chorob s vážnými zdravotními následky), které se vyskytují v Evropě.

Na rodičích je pak možnost zvážení celého spektra dalších očkování, která již povinná nejsou. Nepovinně je možné nechat děti očkovat např. před rotaviry. Rotaviry způsobují především intenzivní průjmy a u malého dítěte mohou rychle vést k dehydrataci a následně nutnosti hospitalizace.

Děti jsou nejvíce ohroženy ve věku 6-24 měsíců. Doporučuje se především v případech, kdy má dítě již staršího sourozence, který chodí do školky. Volitelné je také očkování proti pneumokokům, které mohou způsobit zánět plic a mozkových blan. Po seniorech jsou ohroženou skupinou právě děti ve věku 6 měsíců až 4 let.

Nepovinně lze kolem 9.-14. roku věku dítěte očkovat i proti nejčastějším papylomavirům, které mimo jiné mohou způsobovat rakovinu děložního čípku.

Nepovinná očkování si hradí pacienti, ale jsou situace, kdy jsou vybrané vakcíny hrazeny, nebo pojišťovna část přispívá (pneumokoky či očkování proti HPV, ale záleží na věku dívky ev. chlapce a dané pojišťovně)

Při cestování do exotických zemí se potom doporučují další očkování, například proti   žluté zimnici, choleře, žloutence typu A, břišnímu tyfu, vzteklině, japonské encefalitidě a dalším.

Vždy je vhodné se řídit doporučeními pro danou lokalitu – některá očkování, která u nás nejsou povinná, jsou při vstupu do dané země požadována (např.

očkování proti žluté zimnici je nezbytné při cestování do celé řady afrických zemí).

Co potřebujete vědět?

Je nezbytné, aby bylo dítě v okamžiku očkování zdravé. Díky tomu může imunitní systém správně zareagovat. Stejně tak je vhodné, aby mělo dítě po očkování klidový režim (sníženou fyzickou a psychickou zátěž).

Aplikace očkovací látky může vyvolat reakci v místě vpichu (zarudnutí, otok, bolest) a zřídka i celkovou reakci (teplotu, únavu nebo naopak neklid, bolest svalů, kloubů, hlavy, trávicí potíže).

Mírně zvýšenou teplotu se obvykle nedoporučuje snižovat, je znakem aktivace imunitního systému. Při teplotě nad 38 °C lze podat běžná antipyretika (paracetamol, ibuprofen).

Pokud by byly potíže výrazné (horečka přes 39 °C, neztišitelný pláč trvající několik hodin, zarudnutí či otok dosahující 10 cm), je třeba vyhledat lékaře.

Pokud se však dostaví jakákoliv podezřelá reakce na očkování, neváhejte se poradit se svým pediatrem.

Termín
Pravidelné (povinné) očkování
Doporučené očkování
Věk dítěte
Nemoc
Očkovací látka
Nemoc
Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI
od 6. týdne rotavirové nákazy Rotarix
Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, hemofilové infekce typu B Hexacima Infanrix hexa** (1. dávka) pneumokokové onemocnění* Prevenar 13 (1. dávka), Synflorix
rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka – za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, hemofilové infekce typu B Hexacima Infanrix hexa** (2. dávka – za 2 měsíce po 1. dávce) pneumokokové onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka – za 2 měsíc po 1. dávce)
rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka – za měsíc po 2. dávce)
11. – 13. měsíc záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, hemofilové infekce typu B Hexacima Infanrix hexa** (3. dávka) pneumokokové onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13. – 18. měsíc spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix – Tetra (1. dávka)
5. – 6. rok spalničky, zarděnky, příušnice, černý kašel Priorix, Priorix Tetra plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix – Tetra (2. dávka)
5. – 6.rok záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix, Adaxel (přeočkování)
10. – 11. rok záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix Polio (přeočkování)
13. – 14. rok onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard, Gardasil 9 (celkem 2 dávky)
14. rok
(u neočkovaných v 10 – 11 letech)
Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

*) hrazeno ze zdravotního pojištění

**) Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1 

Nepovinná hrazená očkování – VZP ČR

Jako nepovinné očkování hrazené ve specifikovaných případech z veřejného zdravotního pojištění je možno absolvovat očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), proti chřipce, proti pneumokokovým infekcím, invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b.

Skupiny osob, na které se vztahuje možnost absolvovat uvedená očkování jako pojišťovnou hrazené, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že tuto možnost nemají všichni pojištěnci.

Podmínkou pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění je, že očkování bude provedeno ve smluvním zdravotnickém zařízení – většinou tedy u praktického lékaře.

Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace.

Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy.

To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Příslušnou částku zaplatí klient přímo na místě lékaři. Čerpat na tento doplatek příspěvek VZP z fondu prevence není možné.

 • Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) mají podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazené dívky i chlapci (chlapci od 1. 1. 2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Papilomaviry způsobují rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory (penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice. Očkovat je možno vakcínou Cervarix (bivalentní = chrání proti dvěma typům papilomavirů), Gardasil (čtyřvalentní) nebo Gardasil 9. Ekonomicky nejméně náročnou variantou je zde očkovací látka Cervarix. Dříve užívaná vakcína Silgard už není dodávána, její plnohodnotnou náhradou je Gardasil.
 • Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to pojištěnci nad 65 let věku, dále pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. V sezóně 2020–2021 se bude očkovat čtyřvalentními vakcínami (INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA). Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je stanovena na 297,74 Kč a pokrývá cenu vakcíny VAXIGRIP TETRA (jde tedy o ekonomicky nejméně náročnou variantu). V případě volby vakcíny INFLUVAC TETRA je třeba počítat s doplatkem.
 • Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku. Hrazeno je též očkování provedené po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace z důvodu zdravotního stavu dítěte. Očkovací látkou nejméně ekonomicky náročnou je Synflorix. V odlišném režimu je od 1. 1. 2018 hrazeno očkování proti pneumokokům u pojištěnců nad 65 let. V tomto případě schvaluje hrazené očkovací látky ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise. V současné době je hrazeno očkování vakcínou Prevenar 13.
 • Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce je hrazeno u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. I zde je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném.

Novinkou od 1. 5. 2020 je možnost hrazeného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Politici brzdí očkovací chaos, kvůli vakcínám chtějí do zákona výjimku

Nová pravidla se budou týkat všech nepovinných pojišťovnou nehrazených vakcín, třeba těch proti chřipce, žloutence typu A či pneumokokovým infekcím. Praktici už je nebudou mít v ordinaci jako doposud, zatímco vakcíny k povinnému očkování ano.

Lékaři se však brání a chtějí, aby se systém neměnil. „Nám by to strašně zkomplikovalo práci a lidé by se těžko dostávali k vakcínám, které si hradí,“ říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. 

Obavy mají lékaři také o chladový řetězec. Jakmile si totiž pacient vakcínu vyzvedne sám, lékař ztrácí kontrolu nad tím, jak dlouho a kde ji skladoval. V zimě může zmrznout, v létě se zase v autě či kabelce doslova uvařit. Ovlivnit to může účinnost, jde i o nežádoucí účinky.

Podle náměstka ministra zdravotnictví a zároveň předsedy České vakcinologické společnosti ČLS JEP Romana Prymuly se nepovinná nehrazená očkování mohou týkat až poloviny populace.

Novinka by měla platit od února, novelu zákona o léčivech schválila vláda v srpnu. Reaguje tím na evropskou směrnici, která má ambici zabránit padělkům léků v distribuční síti (kolik padělků se zatím v Česku objevilo, čtěte zde).

● Povinná očkování (hrazená)U dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, spalničkám, zarděnkám, příušnicím, tuberkulóze (jen u rizikových dětí) a proti virové hepatitidě B.● Nepovinná očkování (hrazená)Jde o očkování proti chřipce, pneumokokům a proti rakovině děložního čípku. Osoby, které mají vakcínu hrazenou, stanovuje zákon. U chřipky jsou to například lidé nad 65 let, pacienti po splenektomii nebo transplantaci krvetvorných buněk, pacienti s chronickým onemocněním srdce a cév či lidé v zařízeních dlouhodobé lůžkové péče.● Nepovinná očkování (nehrazená)Proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence typu A, pneumokokové infekci, invazivní meningokokové infekci, rakovině děložního čípku, pásovému oparu, planým neštovicím. A cestovní očkování – břišní tyfus, cholera, žlutá zimnice.

Na začátku prosince však skupina poslanců podala pozměňovací návrh. Tento návrh dostal doporučující stanovisko garančního výboru  Poslanecké sněmovny. Podepsáni jsou pod ním jak koaliční poslanci ANO, ČSSD a KSČM, tak zástupci opozice z ODS či SPD.

„Chceme, aby to zůstalo ve stavu, jak je to dnes. Náš systém je velice bezpečný a unikátní, změnou se dostáváme do nesmyslných záležitostí. Pozměňující návrh by ve výboru měl projít, což je první cesta k úspěchu.

Potom bude záležet na Sněmovně,“ říká poslanec a autor pozměňovacího návrhu David Kasal (ANO).

Podle všeho má šanci uspět. „Naši poslanci to podpoří. Když se to schválí, ministerstvo musí vyjednat výjimku,“ potvrdil MF DNES místopředseda zdravotního výboru a poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

K poslaneckému návrhu se staví vstřícně i resort zdravotnictví, ač to ještě na podzim vypadalo, že nová pravidla už půjdou změnit jen velmi těžko. „Ministerstvo stále komunikuje se zástupci Evropské komise a pan ministr osobně toto téma v těchto dnech projednává na půdě EU.

Rádi bychom od Evropské komise získali v nejbližší době definitivní stanovisko k tomu, jak přesně je nutné vykládat nařízení EU ve vztahu k distribuci vakcín, a podle toho zaujmeme příslušné doporučení vůči předloženému pozměňovacímu návrhu,“ řekla MF DNES mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

„Zájmem ministerstva je umožnit co největšímu spektru vakcín, aby mohly být dodávány přímo do ordinací lékařů,“ dodala.

V Evropě hlavně přes lékárnu

Chaos do léta zaběhnutého systému vydávání očkovacích vakcín vnesla „protipadělková“ směrnice proto, že evropské právo počítá hlavně s lékárnou jako výdejním místem. A podle nových pravidel tak i každou krabičku, která teď navíc bude opatřena speciálním 2D kódem, lékárna ověří. Výjimky, tedy že se lék dostane k pacientovi i jinak, třeba přes ordinaci praktika, připouští jen omezeně.

„Ministerstvo vycházelo z obecných pravidel, která však u léčiv, jež nejsou hrazena z veřejných rozpočtů a u kterých není zvýšený veřejný zájem na jejich podání občanům, neumožňují jejich přímou distribuci mimo lékárnu,“ vysvětluje mluvčí resortu Štěpanyová.

Situace s rozdílným ověřováním vakcín vznikla u nás také proto, že před třemi lety ministerstvo zdravotnictví zapomnělo výjimku dojednat.

Jenže v podmínkách českých ordinací zavedení evropské směrnice znamená, že pojišťovnou hrazenou povinnou vakcínu třeba u dětí proti záškrtu či obrně lékařům do ordinace bude dál jako teď dodávat distributor a ten její pravost také ověří. Ale vakcíny nepovinné a nehrazené už nebude moct ověřit, a rodiče i dospělí si pro ně tedy budou chodit s receptem do lékárny.

 • Nebo je lékař obstará na žádanku a lékárna mu je buď přiveze, nebo si pro ně lékař dojde sám.
 • Ale i tady podle autorů návrhu může být podobná potíž jako při porušení pravidel chladového řetězce – tedy, že se vakcína znehodnotí, protože tento druh skladování či převozu nepodléhá regulaci.
 • Navíc by došlo k další administrativní zátěži již takhle přetížených ordinací.

Protipadělková směrnice s sebou nese ještě jeden velký paradox. Existují totiž vakcíny, které jsou v určitých situacích pojišťovnou hrazené a jindy nikoli. Třeba vakcína proti chřipce. Bude-li ji chtít pacient astmatik, má ji zdarma, protože v tomto případě ji pojišťovna hradí.

To znamená, že ji lékař bude mít u sebe v ordinaci ověřenou od distributora a aplikuje ji jako doposud. Ostatním pacientům už ji ale nabídnout nebude smět, pro ně už hrazená není, takže ti půjdou do lékárny, která jediná ji bude moct vydat a její pravost ověřit.

A to i přesto, že lékař fyzicky vakcínu v ordinaci třeba bude mít.

Proti chřipce se možná bude očkovat i v lékárnách. Lékaři to nechtějí:

Velký přehled očkování: Kdo ho má proti chřipce zdarma, které vakcíny se platí

Mezi povinná, pojišťovnou hrazená očkování patří hexavakcína (záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B a onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B), kterou je možné aplikovat od 9. týdne věku dítěte, což umožňuje naše legislativa. Odborník na vakcinaci doktor Marek Petráš přiznává, že není příznivcem rané aplikace.

„Beru to tak, že je tu možnost očkovat od tak nízkého věku, ale spíše bych ji posunul dále, po ukončení třetího měsíce,“ uvádí a zároveň dodává, že do třetího měsíce věku dítěte se těžko odhalují případné odchylky ve vývoji, které mohou po očkování vyvolat nežádoucí komplikace. Od 13. měsíce se může začít očkovat kombinovaná vakcína MMR proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. U rizikových dětí se přidává ta proti tuberkulóze.

Přečíst článek ›

V posledních letech narůstá počet lidí, kteří povinná očkování odmítají, a to jak u sebe, tak u svých dětí. Jedním z důvodů je strach z nežádoucích účinků, se kterými mohli mít předchozí zkušenosti.

„Je třeba respektovat, že nežádoucí účinky po očkování mohou nastat, neboť neexistuje žádný lék (a tedy ani očkování), který by byl zcela bezpečný. Vždy však násobně převažují pozitivní účinky nad riziky. Určitě je důležité nebagatelizovat situaci. Je třeba rozlišovat reakce po očkování fyziologické, tj.

očekávané, přechodné, a reakce nefyziologické,“ vysvětluje lékař Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí.

Očkování se neprovádí při akutním horečnatém onemocnění. Živé vakcíny (např. MMR proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám) se obvykle nepodávají při defektech imunity (vrozených či získaných) nebo během těhotenství.

I zde je však třeba vyhodnotit převažující plusy a minusy, v některých situacích se vakcína podává i za cenu možného rizika, protože neočkování by znamenalo mnohem větší problém.

Jako příklad může sloužit například vzteklina.

Nepovinné a pro někoho zdarma

Nepovinná očkování se dělí na hrazená a nehrazená. Rozhodnutí, zda je absolvovat, zůstává na vás. To, že je očkování nepovinné, ale neznamená, že není důležité. Ve specifických případech je (plně či částečně) hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

To znamená, že lidé, kteří jsou daným onemocněním nejvíc potenciálně ohroženi, například rizikoví pacienti, malé děti nebo naopak senioři nad 65 let věku, za vakcínu nemusí (zcela) platit.

Mezi taková očkování patří vakcína proti pneumokokovým onemocněním, proti chřipce a proti lidskému papilomaviru.

Přečíst článek ›

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) mají hrazené dívky i chlapci, pokud je očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Papilomaviry způsobují rakovinu děložního hrdla, genitální bradavice, rakovinu penisu, rakovinu v oblasti úst a hrtanu.

Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u lidí nad 65 let, pacientům po splenektomii (onemocněním sleziny) nebo po transplantaci krvetvorných buněk. Dále i těm, kteří trpí závažným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem.

Také je hrazeno u osob umístěných ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Lékař Jan Kynčl by po zkušenostech z praxe zavedl povinné očkování proti chřipce i u zdravotnických pracovníků a u pracovníků v sociálních službách.

Chřipka je obecně podceňované virové onemocnění, které se projevuje horečkou nad 39 stupňů trvající několik dnů, úporným kašlem, bolestmi celého těla včetně hlavy, zvracením a celkovou schváceností.

Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u malých dětí, pokud všechny dávky očkovací látky budou aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku a též provedené po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace z důvodu zdravotního stavu dítěte.

Pneumokokové bakterie způsobují těžké zápaly plic, záněty mozkových blan, sepsi a záněty středouší. Šíří se kapénkovou cestou u nemocného člověka nebo bacilonosiče. Pneumokok je bakterie, kterou má člověk běžně v ústech, nose a nosohltanu.

Je-li člověk nachlazený, oslabí ho virové onemocnění, bakterie se může začít množit a způsobit závažné problémy. Nejohroženější skupinou jsou kromě malých dětí i starší osoby. Z nepovinných očkování bývá nejčastěji vyžadováno právě to proti pneumokokům, kdy je naočkována nadpoloviční většina dětí. Od roku 2018 je hrazeno také u lidí nad 65 let.

V tomto případě schvaluje očkovací látky ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise.

Nepovinné a nehrazené

Pokud nepatříte mezi rizikovou skupinu lidí, včetně malých dětí či seniorů nad 65 let, pak si nepovinná očkování musíte hradit z vlastních peněz.

Může jít například o očkování proti chřipce, rakovině děložního hrdla, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, meningokokové meningitidě nebo planým neštovicím.

V těchto případech můžete využít příspěvků z preventivních fondů zdravotních pojišťoven. Výše příspěvku na očkování se u nich liší, takže se v případě zájmu obraťte na svou pojišťovnu.

Do skupiny placených vakcín patří také očkování, která je doporučeno absolvovat před návštěvou některých exotických zemí. Jde například o očkování proti břišnímu tyfu, choleře nebo žluté zimnici. Tyto vakcíny i jejich odbornou aplikaci si zájemce o očkování musí uhradit sám.

Očkování proti virové hepatitidě typu A (známé jako nemoc špinavých rukou nebo žloutenka typu A) je vhodné pro děti v kolektivních zařízeních, jako jsou tábory a kempy, stejně jako před cestou do exotiky i pro dospělé.

Nemoc obvykle probíhá v místních epidemiích, šíří se pomocí špinavých rukou a kontaminovanými předměty či potravinami.

Mezi příznaky onemocnění patří nechutenství, zvracení, zvýšená teplota nebo horečka, známé zežloutnutí nemusí být pravidlem.

Přečíst článek ›

Očkování proti meningokoku chrání před meningokokovou encefalitidou, což je závažné onemocnění s velmi rychlým průběhem, které může skončit až smrtí. Ročně u nás onemocní 60 až 100 osob. Nejrizikovější je u malých dětí do 4 let a dospívajících.

Nejčastěji se nakazí ve velkých kolektivech. U dětí do dvou let je 75 procent infekcí způsobeno meningokokem typu B, u dospívajících je to 50 procent infekcí. Na něj je v současné době k dispozici samostatná vakcína, která se očkuje od 2 měsíců věku.

Dále jsou vakcíny, které chrání proti čtyřem kmenům meningokokových infekcí (A, C, W135, Y).

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě se v současné době doporučují kvůli zvýšené aktivitě klíšťat.

„V podmínkách České republiky považuji za velmi důležité očkování proti klíšťové encefalitidě, protože Česko patří mezi nejpostiženější země a počty případů klíšťové encefalitidy tvoří 20 až 25 procent ze všech případů v EU,“ upozorňuje lékař Kynčl.

Nejvhodnější doba k očkování je u dětí v předškolním věku. „Očkovat lze již od jednoho roku věku dítěte, za optimální považuji rozpětí zhruba 3 až 5 let, při rozhodování je třeba zohlednit aktivity dítěte, pobyt v přírodě,“ dodává Kynčl.

Klíšťová encefalitida je virový zánět mozku a mozkových blan. Onemocnění může probíhat lehce nebo i bez příznaků, ale také způsobit závažné poškozením nervové soustavy, u dětí mívá zpravidla lehčí průběh, ohroženy jsou starší osoby.

Rotaviry způsobují akutní střevní potíže, které často končí dehydratací a nutností je hospitalizace.

Inkubace trvá 48 hodin a nakažlivost je velmi vysoká, přenáší se kontaminovanými předměty a nejčastěji se šíří v mateřských školkách a dětských kolektivech, nejohroženější jsou tak děti do 5 let.

Vakcíny proti onemocnění jsou určené kojencům od 6. týdne života a podávají se ústy ve dvou nebo třech dávkách.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector