Testování vzorku populace v ČR na COVID-19 zdarma: kdo se může nechat vyšetřit

Testování vzorku populace v ČR na COVID-19 zdarma: kdo se může nechat vyšetřitAntigenní testování Testování vzorku populace v ČR na COVID-19 zdarma: kdo se může nechat vyšetřitTestování RT-PCR Testování vzorku populace v ČR na COVID-19 zdarma: kdo se může nechat vyšetřitAmbulantní specialisté

Potvrzení o výsledku RT-PCR testu v českém a anglickém jazyce

Potvrzení o výsledku antigenního testu v českém a anglickém jazyce

Aktuálně k testování

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo dopravy ČR a zástupci dopravců nákladní dopravy ČESMAD BOHEMIA připravili pokyn k výjimce testování.

Poskytovatelé zdravotní péče, kteří provádí antigenní testování, byli osloveni, aby udělili výjimku řidičům nákladní dopravy, která jim umožní neprodleně podstoupit antigenní test v odběrovém místě na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to bez povinnosti předchozího objednání.

Tato výjimka může být udělena pouze osobě, která se na odběrovém místě prokáže řidičským průkazem s vyznačeným kódem „95“ na zadní straně, průkazem profesní způsobilosti nebo kartou řidiče. Obdobnou výjimku pro řidiče udělila i Slovenská republika. Provozovatel odběrového místa rozhoduje o organizačním zajištění.

Zároveň žádáme všechny řidiče nákladní dopravy, aby na odběrových místech respektovali organizaci a pokyny personálu, a s ohleduplností přistupovali k časovým možnostem místa.

Průvodce povinným testováním ve firmách – jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění

Informace k testování zaměstnanců společností sídlících v ČR na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím POC antigenních testů, hrazených z veřejného zdravotního pojištění, je k dispozici zde.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., je z dispozici zde.

Každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.

de , mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí před vstupem na území Německa disponovat negativním výsledkem testu (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např.

pouze na jednu hodinu). Obecně platí, že jeden test za 3 dny je v České republice zdarma (v rámci plošného antigenního testovaní). Potvrzení je bezplatné.

 • Více informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
 • Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí (v německém, anglickém a francouzském jazyce)
 • Více informací naleznete na webových stránkách:
 • Velvyslanectví ČR v Berlíně,
 • Generálního konzulátu ČR v Drážďanech,
 • Generálního konzulátu ČR v Mnichově.
Testování vzorku populace v ČR na COVID-19 zdarma: kdo se může nechat vyšetřit(stáhnout jako pdf) Testování vzorku populace v ČR na COVID-19 zdarma: kdo se může nechat vyšetřit (stáhnout jako pdf) Testování vzorku populace v ČR na COVID-19 zdarma: kdo se může nechat vyšetřit (stáhnout jako pdf)

Dobrovolné antigenní testování

Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny.

Nejedná se o jednorázovou akci jako v jiných zemích.Vyšetření se neprovádí u osob, u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního pozitivního výsledku PCR testu, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden PCR test nebo antigenní test s negativním výsledkem.

Upozorňujeme, že
preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty
(tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby
v karanténě.

I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění
kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo
vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7.

 den
absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická
stanice.

Kde
se provádějí antigenní testy?

Testování probíhá ve
dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:

 1. síť
  antigenních odběrových center (AOC)
   v již
  provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
 2. u
  praktických lékařů a ambulantních specialistů
  , kteří se do testování
  zapojují.

K posílení odběrových
center a míst jsou využity mobilní odběrové týmy Armády ČR a Hasičského záchranného
sboru České republiky (HZS ČR).

Centrální
rezervační systém

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém. Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy, což umožní:

 • poskytnout přístup k rezervaci testu z jediného místa,
 • poskytnout přehled o vytížení AOC formou portálu,
 • umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC.

Zapojení
praktičtí lékaři a ambulantní specialisté

Na síť antigenních
odběrových center navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních
služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté…), kterým je od pojišťoven
hrazen výkon odběru.

To znamená, že lidé mohou kontaktovat svého praktického
lékaře, ambulantního specialistu např. svého zubaře k provedení odběru.

Bližší informace najdete na webu Sdružení
praktických lékařů a iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Materiály
ke stažení:

Mimořádná opatření
Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování

Na Olomoucku začne plošné testování. Jak a kde bude probíhat

Studie je založena na dobrovolnosti. Epidemiologům, vědcům a státním úřadům umožní získat informace důležité pro poznání nové nákazy a chování viru v populaci, také pro rozvolňování přijatých protiepidemických opatření v zemi.

Ve třech lokalitách Olomoucka bude zhruba po dobu dvou týdnů vyšetřeno celkem 7000 osob, které aktuálně nepociťují akutní příznaky respiračního onemocnění.

„Co je cílem testování? Odpovědět na základní otázku, kolik z nás si nemoc již prodělalo. Člověk, který test podstoupí, si nejen ověří, že je zdravý a neohrožuje své blízké, ale poskytne důležité údaje pro zdravotníky, vědce i vládu.

Lidé, kteří již nemoc prodělali a mají vyvinuté protilátky, mohou v případě souhlasu dokonce darováním krevní plazmy zachránit životy svých spoluobčanů s těžkou formou nemoci Covid-19,“ vysvětlil ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) Marián Hajdúch, jenž je i národním koordinátorem testování na Covid-19 a jeden z pěti vedoucích představitelů studie na národní úrovni.

Přečíst článek ›

Výsledky do 15 minut

Pro zájemce z Olomoucka budou v polovině tohoto týdne připraveny čtyři stany pro odběr krve na testování protilátek na Covid-19, které bude probíhat v době od 8.00 do 18.00, přičemž v době od 8.00 do 10.00 budou přednostně vyšetřeny osoby starší 60 let. Přesné instrukce budou včas k dispozici.

Dva stany vybuduje Armáda ČR před olomouckým hypermarketem Globus.

Další budou v Litovli před supermarketem Billa a v Uničově na náměstí Osvobození. Ty jsou určeny především pro obyvatele tamní oblasti, která se v březnu ocitla ve dvoutýdenní karanténě.

„Chceme obyvatelům z uzavřené oblasti vyjít vstříc s testováním na místě, aby nemuseli dojíždět do Olomouce. Myslím, že to je to nejmenší, co pro ně můžeme po dvoutýdenní izolaci, kterou museli podstoupit, udělat,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Testování bude probíhat zdarma a za přísných hygienických podmínek, výsledky se účastníci studie dozví přímo na místě do 15 minut.

Zatímco v Olomouci se počítá s testováním asi 4000 obyvatel ve věku od 18 do 89 let, v Uničově, Litovli a okolí se bude testovat kolem 2500 lidí.

Registrace dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do studie, bude spuštěna v nejbližší době na webu krajpomaha.czKdo ze zkoumaných lokalit se může přihlásit?

 • Kritéria
 • Zdroj: mzčr

Věk od 18 do 89 letBez akutních zdravotních potížíBez zvýšené teploty – teplotou nižší než 37,5 stupně CelsiaBez příznaků onemocnění Covid-19Bez potvrzené diagnózy Covid-19Osoba, která aktuálně nemá nařízenou karanténuObčané s trvalým či přechodným pobytem v ČR

Litovel: Lidé se dál chovají zodpovědně

Konkrétně v Litovli, na stanovišti v Příčné ulici, by mělo být zapojeno do studie 1250 obyvatel ve věku od 18 let. V kategorii 18 až 39 let je plánováno 400 vzorků, 40 až 59 let 450 a ve věkové kohortě 60 až 89 celkem 400 osob.

„Lidé se chtějí zapojit. Nejenže se mají možnost sami nechat otestovat, zjistit protilátky, ale mohou pomoci doplnit celkový výsledek studie v rámci České republiky. O to jde. Je to velice důležité,“ uvedl starosta Litovle Viktor Kohout.

Sám se také nechá otestovat. Na výsledek z Litovle je zvědav a odhadovat si ho netroufá.

„Očekávání epidemiologů jsou taková, že procento v naší oblasti, bude vyšší. Ale taky to může být velký omyl. Lidé zde během dvoutýdenní karantény v drtivé většině případů přísně dodržovali nařízení, byli doma a navzájem se nestýkali. Zodpovědně se chovají i nadále. Určitě ne tak, jak jsem viděl někde jinde v hobby marketech,“ dodal Kohout.

Přečíst článek ›

Vzorek ze žíly, nebo z prstu

Na odběrových stanovištích v Litovli, Uničově a Olomouci bude zájemci o účast ve studii nabídnuto vyšetření krve přímo z žíly, které má pro studii velký význam. Umožní provést jak rychlotest, tak kvantitativní analýzu protilátek.

Pokud dobrovolník odmítne žilní, neboli venózní, odběr, bude mu proveden odběr z prstu.

V případě, že by u něj bylo zjištěno probíhající onemocnění, test bude pozitivní, následovat bude stěr z nosu na vyšetření PCR a do 24 hodin se pak dotyčný dozví výsledek a případně poputuje do karantény.

Odborníci ujistili, že pro studii byl vybrán test, který má velmi kvalitní diagnostické parametry. Před testováním se lidé musejí prokázat průkazem totožnosti či průkazkou zdravotní pojišťovny.

Organizátoři obsáhlé reprezentativní studie, kterou v celé České republice projde až 27 tisíc obyvatel, ujistili, že výsledky testování budou zpracovány a zveřejněny zcela anonymně bez možnosti identifikace zapojených osob. Veškeré další detaily budou zájemcům dostupné v informacích pro účastníky studie, které jsou součástí informovaného souhlasu.

Budete mít zájem:  Příznaky Transformace Živé Vysílání?

Přečíst článek ›

Na testy na koronavirus jsou fronty, připustil Prymula. Umožní je všem, ale za peníze

I když představitelé vlády tvrdí, že nic ohledně výskytu koronaviru nepodcenili, první dny ukázaly, že mnoho lidí se marně domáhá testování a ještě k tomu naráží na obsazené telefonní linky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za tohoto stavu slibuje, že bude více možností, jak se testovat, více laboratoří i více čísel, kde lidé získají informace. Přesto není jasné, jestli to bude stačit.

Odborníci se shodují v tom, že pokud má Česko čelit co nejlépe nebezpečnému šíření koronaviru, je absolutně klíčové, aby bylo co nejvíce lidí testováno na přítomnost tohoto viru. Jenže informace z různých míst od chvíle, kdy se objevil 1. března první případ koronaviru v Česku, ukazují, že právě v testování stát citelně zaostává.

Prvním klíčovým problémem je to, že mnozí lidé se vůbec nedovolají na patřičné telefonní linky, aby mohli o testování požádat. Další překážkou pak je, že dosud bylo málo možností, jak o testování žádat.

A do třetice chybělo více laboratoří, které provádějí analýzu vzorků. Redakci on-line deníku Aktuálně.

cz se přihlásilo během celého týdne hned několik lidí, kteří upozorňovali, že na všechny tyto problémy narazili.

Například dvacetiletá Monika se chtěla nechat v úterý testovat, protože onemocněla virózou od podobně postižené spolužačky, která byla v kontaktu s člověkem, jenž se v minulých dnech vrátil z Itálie.

„Celé úterý jsem marně volala na linky pražské hygienické stanice i na linku Státního zdravotního ústavu,“ říká.

Úspěšná byla až ve středu, kdy se ale dozvěděla na hygienické stanici informaci, která ji hodně zaskočila.

„Řekli mi, že v současné době testují výhradně lidi, kteří se osobně vrátili z Itálie, a pro zbytek nemůžou vůbec nic udělat.

Zeptali se na můj zdravotní stav a poté mi doporučili, ať jdu za svou praktickou lékařkou, ale mám hlavně zamlčet, že jsem v nějakém rizikovém kontaktu s někým z Itálie,“ popsala svou zkušenost Monika, kterou redakce osobně zná.

Není zdaleka jediná, redakci se ozývají další lidé, kteří byli odmítnuti s tím, že chybí kapacity na další testování.

Když se redakce Hospodářských novin a Aktuálně.cz premiéra Andreje Babiše zeptala ve čtvrtek po poledni na tento problém po zasedání vlády, usmíval se a nedával najevo, že by byly nějaké problémy. „My máme dostatečnou testovací kapacitu.

Začínali jsme s jedním Státním zdravotním ústavem a postupně to rozšiřujeme, takže ty kapacity jsou.

Krajské hygienické stanice hned komunikují s nemocnicemi, takže já myslím, že to zvládáme a zatím není žádný problém,“ tvrdil Babiš a jakékoliv problémy odmítl i po opakovaném dotazu na testování.

„Testujeme včas, je to on-line, my stále trasujeme (zjišťují, s kým se nakažený potkal, pozn. red.) na rozdíl od ostatních zemí, které to už dávno vzdaly, a samozřejmě, kdyby to Itálie dělala, tak by se nestalo to, co se stalo. Takže u nás žádný problém není, kapacity jsou, mluvíme s výrobci ventilátorů, roušek,“ přešel Babiš od testování k jinému tématu.

Koronavirus v otázkách a odpovědích I EUC.cz

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) je správné označení pro nový kmen koronaviru identifikovaný v roce 2019. Způsobuje onemocnění, které se označuje jako COVID-19.

U zvířat zapříčiňují koronaviry široké spektrum nemocí, často mutují (mění se) a mohou potom infikovat i jiné živočišné druhy včetně člověka.

Název této čeledi virů je odvozen od jejich vzhledu – při plošné projekci připomínají korunu.

 • příznaků koronaviru, pozitivity, karanténních opatření
 • testování (PCR testy, antigenní testy, protilátky)
 • očkování 

Podle čeho poznám, že bych mohl/a mít koronavirus? Které příznaky jsou nejčastější?Mezi hlavní příznaky onemocnění se řadí teplota, bolesti hlavy, ztráta čichu, chuti, rýma, kašel.

Bolí mě v krku, mám rýmu, lehkou teplotu kolem 37 ˚C, malátnost. Mám jít na test nebo počkat pár dní, zda příznaky odezní?Pokud máte tyto příznaky, poraďte se se svým praktickým lékařem – telefonicky či e-mailem, pokud jste byl/a v kontaktu s člověkem, který je COVID-19 pozitivní.

Pokud tento COVID-19 pozitivní člověk i jeho kontakt (v tomto případě i vy) měli po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a nemáte příznaky, nově nebudete muset do karantény.

Podmínkou je, že se nesmí jednat o improvizovanou roušku v podobě šátku, trika apod. Sledujte svůj zdravotní stav po dobu 10 dnů od setkání s COVID-19 pozitivním a v případě potíží trvajících déle než 3 dny telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

Lékař či hygienická stanice určí, kdy po případném kontaktu s nakaženým je již průkazná pozitivita a je test potřeba absolvovat.

Potkal/a jsem se v poslední době s někým, kdo byl COVID-19 pozitivní nebo jsem s takovým člověkem v jedné domácnosti, případně mám příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Co mám dělat?Zůstaňte doma. Kontaktujte svého praktického lékaře. Odběr vám bude proveden v rozmezí 1–5 dnů od kontaktu s nemocnou osobou.

Jelikož trvá obvykle několik dní, než se onemocnění projeví, je potřeba dodržovat veškerá opatření, aby se zamezilo přenosu onemocnění na další osoby ve vašem okolí. Nákazu totiž můžete šířit, i když se cítíte zdravá/zdravý. Výsledek testu vám bude sdělen telefonicky či SMS zprávou, a to laboratoří nebo hygienickou stanicí.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude vás následně kontaktovat pracovník hygienické stanice.

Potkal/a jsem se v poslední době s někým, kdo byl COVID-19 pozitivní nebo jsem s takovým člověkem v jedné domácnosti, případně mám příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Byl/a jsem na testu a výsledek je pozitivní. Co mám dělat?Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma a vyhýbejte se kontaktu s lidmi, abyste onemocnění COVID-19 nešířil/a dál.

Vyčkejte, až se vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice (termín kontaktování závisí na momentální provozní situaci příslušné hygienické stanice), který s vámi provede epidemiologické šetření nebo informace vyplňte online na stránkách hygienické stanice (dotazy na vaše kontakty apod.) a poučí vás o dalším postupu.

Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu, a které epidemiolog vyhodnotí jako rizikové, se pracovník hygienické stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr. V izolaci budete po dobu, kterou určí váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění.

Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení již není třeba absolvovat další odběr.

Potkal/a jsem se v poslední době s někým, kdo byl COVID-19 pozitivní nebo jsem s takovým člověkem v jedné domácnosti, případně mám příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Byl/a jsem na testu a výsledek je negativní.

Co mám dělat?Bude vám nařízena karanténa (tzn., že zůstáváte doma a vyhnete se kontaktu s dalšími lidmi), její dobu stanoví hygienická stanice nebo praktický lékař. Můžete totiž být nemocný, jen se u vás onemocnění zatím neprojevilo.

 Po skončení karantény se již další kontrolní test neprovádí a můžete se vrátit do běžného života.

Žiji ve společné domácnosti s manželem a dospělým synem, kterým přišla SMS, že jsou COVID-19 pozitivní. Druhý dospělý syn je negativní, já žádné příznaky nemám. Mám jít do karantény nebo mohu do práce? Jak má postupovat druhý syn?Pokud jste byl/a testován/a jste negativní, přesto jste v karanténě celkem deset dní.

Ta by měla být zakončena testem. Pokud jste nebyl/a testována, měl/a byste jít 5.-7. den na test. Pro test by vám měla být vystavena žádanka. Místo k testování máte možnost si zvolit. Nadále se pak řídíte pozitivním nebo negativním výsledkem.

Pokud je negativní –zůstáváte v karanténě, pokud je test pozitivní, kontaktujete svého praktického lékaře telefonicky.

Mám rýmu, kašel, teplotu a nesetkal jsem se s nikým, kdo by byl prokazatelně nemocný koronavirem a ani s nikým takovým nežiji ve společné domácnosti. Byl jsem na testu a výsledek byl negativní.

Budete mít zájem:  Nejhorší šlehačka ve spreji: ztužený palmový tuk, voda a chemie

Co mám dělat?Pravděpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění než COVID-19. I to však může být přenosné na další osoby, proto je vhodné po dobu klinických příznaků zůstat doma, zdržet se kontaktu s ostatními a postupovat dle pokynů vašeho ošetřujícího lékaře.

Jelikož se nejedná o onemocnění COVID-19, nevztahuje se na vás státem nařízená izolace.

Testování

Pokud mi lékař či hygienická stanice určí, že mám jít na test, jak se dostanu k žádance?Žádanka vám přijde elektronicky.

 Testování je potřeba u všech epidemiologicky významných kontaktů či tam, kde to doporučila hygiena či lékař, a to ve všech věkových kategoriích, včetně dětí.

Jedná se o zákonnou povinnost, rodiče jsou povinni se s dítětem na test dostavit.  Testování dětí není odlišné od testování dospělých.

Jaká je platnost žádanky na testování?Máte-li žádanku, tedy jste k vyšetření indikován/a lékařem či hygienickou stanicí, budete otestován/a co nejdříve to bude možné.

Mohu jít na test i bez žádanky od lékaře nebo hygienické stanice?Ano, test můžete absolvovat jako samoplátce, v takovém případě žádanku nepotřebujete.

Za jak dlouho mám očekávat výsledky testu a jakou cestou se je dozvím?Běžně je dnes výsledek testu k dispozici v rozmezí od 24 do 48 hodin, pacient ho obdrží zabezpečeným emailem (heslo k otevření výsledku obdrží pomocí SMS). V případě pozitivního výsledku se vám ozve hygienická stanice (případně laboratoř nebo indikující lékař). V případě negativního výsledku pak indikující lékař.

Kde se mohu nechat otestovat v rámci EUC? Musím se na testování objednat?Můžete využít odběrová místa EUC Laboratoří. Na testování je třeba se objednat.

Praha 6, Veleslavínská 1/30 (areál zámečku), od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. K dispozici je mobilní buňka a je zde možnost odběru drive-in (přímo z vašeho auta).Praha 5, v Kartouzská 204/6 (EUC Klinika, budova B, přízemí), které je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin.

 Praha 11, Šustova 1930/2  (EUC Klinika, prostor placeného parkoviště), provozní doba od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin. České Budějovice, Matice školské 1786/17 (EUC Klinika, suterén S51), provozní doba od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin.

 Vysoké Mýto, Jiráskova 111 – Sportcentrum, provozní doba – pondělí, středa, pátek od 10 do 15 hodin.

Co je to antigenní testování? Kdo ho může absolvovat a jak to probíhá? Kde se mohu nechat otestovat?Jedná se o vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Provádí se stěrem z nosohltanu. Testování je zdarma pro pojištěnce českého veřejného zdravotního pojištění ve frekvenci 1x za 3 dny.

 • Objednat se lze na antigenní odběrová centra (AOC): Veleslavínská 1 (prostor u Veleslavínského zámečku) – Praha 6, Šustova 1930/2 (prostor na parkovišti) – Praha 11, Kartouzská 204 (EUC Klinika, budova B, přízemí) – Praha 5, Matice školské 1786/17 – České Budějovice (suterén S51), Vysoké Mýto, Jiráskova 111 – Sportcentrum.
 • Výsledky testu se dozvíte za cca 30 minut.
 • V případě plných kapacit odběrových míst EUC Laboratoří, sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je seznam všech odběrových míst v ČR a jejich aktuální kapacita.
 • Více informací o antigenním testování

Co když bude výsledek antigenního testu pozitivní?V případě pozitivity je u bezpříznakových pacientů obratem proveden PCR test. Žádanku vystaví odběrové centrum. Výsledek testu bude k dispozici do 48 hodin. Klient nic neplatí. Pacient s příznaky onemocnění nastupuje do desetidenní izolace a jeho pozitivita je hlášena Krajské hygienické stanici.

Jaký je další postup v případě pozitivity i u následného PCR testu?V případě pozitivního výsledku je třeba kontaktovat registrujícího praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici. Lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace a domluví se s klientem na dalším postupu.

Kdo na antigenní testování nemusí?Provádí se u osob, u kterých:

 • uplynulo více něž 90 dní od posledního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
 • uplynulo více než 3 dny (72hodin) od posledního POC negativního antigenního testu

Neprovádí se u osob, u kterých:

 • byl v posledních 3 dnech (72 hodin) proveden POC antigenní test
 • byl v posledních 90 dnech proveden PCR test s pozitivním výsledkem
 • a u osob v izolaci/karanténě
 1. Další informace o antigenním testování naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:
 2. Mapa odběrových míst EUC Laboratoře
 3. CHCI SE REZERVOVAT NA TEST

Více informací k testování najdete zde.V Ostravě máme testovací místo v EUC Klinice, v Opavské ulici, na vyšetření se lze objednat telefonicky přes COVID linku 733 246 314, více informací se dozvíte zde.

Co smí a nesmí člověk dělat v době, kdy čeká na výsledky testu? Postupuje se stejně, jako když je v karanténě s pozitivním výsledkem?Ano, měl by být doma a počkat na výsledek testu.

Jak probíhá test formou stěru z nosohltanu? Bolí to?Stěr z nosohltanu je nepříjemný, ale není bolestivý. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější.

Jak dlouho trvá testování?Celý proces stěru ze sliznice nosohltanu zabere maximálně 3 minuty.

Co vlastně výsledek testu znamená? Existují různé druhy testů, jeden „tyčinkou do nosu“, druhý odběrem krve, jaký je mezi nimi rozdíl?PCR testy jako průkaz viru v organismu se dělají ze stěru z nosohltanu.

Testy na protilátky (ELISA) se dělají z žilní krve, rychlotesty z kapky krve a jejich výsledek vyjadřuje hladinu protilátek v organismu, tj. zjistí se tak, zda dotyčný v minulosti již onemocnění SARS-COV-2, tedy COVID-19, neprodělal.

Pokud je PCR test pozitivní, znamená to, že pacient má v organismu virus SARS-COV-2.

Co je to PCR test  

Co je to ELISA test

Kdy mi stačí test na protilátky, kdy potřebuju PCR test? PCR test je třeba, pokud pacient potřebuje vědět, zda je infekční či ne, případně pokud ho indikuje hygiena či lékař (pacienti s příznaky).

Testy na protilátky řeknou, zda pacient COVID-19 prodělal, případně může ukázat i na probíhající infekci (IgM, IgA). Ale tento je zatížen „diagnostickým oknem“ – protilátky se vyvíjí cca od 7.-10.

dne po setkání s virem, tedy pokud se test provede v tomto období, může být výsledek falešně negativní.

Může být výsledek testu mylný? falešně pozitivní/negativní? U protilátek ano (viz diagnostické okno), u PCR ve velmi nízkém počtu případů (pokud se např. provede příliš brzy po nakažení). Zde se doporučuje cca 5 dní po kontaktu. 

Jak probíhá odběr vzorku z nosohltanu

Očkování proti COVID-19

Jak a kdy se v ČR očkuje proti koronaviruPlošné očkování v České republice probíhá ve více fázích. Jednotlivé fáze jsou dány nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jakou vakcínou se v ČR očkujeV České republice je zatím k dispozici vakcína od firmy Pfizer (genetická mRNA vakcína s označením Comirnaty), vakcína Moderna, vakcína od firmy Astra Zeneca.

Je očkování proti COVID-19 povinné?Očkování proti koronaviru není povinné. Je tedy svobodnou volbou každého dospělého jedince, zda se pro něj rozhodne, či nikoliv.

Kdo se (ne)může nechat očkovat?

 • Očkování je určeno dospělým osobám
 • Děti: očkování pro děti do určitého věku není doporučováno a provádí se vždy po poradě s pediatrem
 • Těhotné a kojící ženy: očkování po poradě s ošetřujícím lékařem-gynekologem či praktickým lékařem. Pokud se důvodně domníváte, že můžete být těhotná, ověřte si možnost očkování u svého gynekologa.
 • Osoby s alergií: očkování alergiků po poradě s alergologem či praktickým lékařem
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním: u osob trpících závažným horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání vakcíny odložit. Očkování vždy po poradě s ošetřujícím lékařem. Přítomnost mírné infekce nebo horečky nízkého stupně není důvodem odložení vakcinace.

Očkování po prodělaném onemocnění COVID-19Ačkoliv zatím neexistují dostatečné údaje předpokládá se, že vakcína bude účinná i v těchto případech. V tuto chvíli je platná metodika taková, že osoby, které prodělaly COVID-19, nejsou očkovány 90 dní od prokázání onemocnění.

Kolik dávek vakcíny se očkujeV případě vakcíny od společnosti Pfizer jsou v současné sobě používány 2 dávky s odstupem min. 21 dní.

Kam se vakcína aplikujeVakcína se aplikuje do nedominantní paže, do ramene.

Budete mít zájem:  Rehabilitace po náhradě LCA (předního zkříženého vazu)

Alergické reakce po očkováníAplikace vakcíny může způsobit alergické reakce, nejčastěji se objevuje:

 • zarudnutí a otok místa vpichu
 • bolest hlavy, svalů, kloubů
 • únava
 • zimnice, horečka

Po aplikaci vakcíny je potřeba zůstat ještě cca 15–30 minut v čekárně a případnou nežádoucí reakci konzultovat s lékařem.

Kolik očkování stojíOčkování je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Bude po očkování vydáno nějaké potvrzení nebo je jím zápis do očkovacího průkazu? Pokud máte očkovací průkaz přineste ho na očkování sebou. Lze vystavit i MOP (Mezinárodní očkovací průkaz). Po aplikaci druhé dávky obdrží klient tzv. certifikát o očkování.

Za jak dlouho vznikne imunita? Jak dlouho bude trvat? Bude potřeba se přeočkovat a po jaké době?Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se stále neví, jestli vakcíny dokážou poskytnout dlouhodobou ochranu proti koronaviru. Ačkoliv proběhlo úspěšné studijní testování obou vakcín, kterými se v Česku současně očkuje, a to u několika desítek tisíc lidí, v současnosti se neví, jak dlouho vakcína dokáže tělo před virem chránit.

Více o vakcínách

Vakcíny na COVID-19 jsou sice nyní už v ČR dostupné, nicméně v tuto chvíli probíhá očkování pouze ve speciálních očkovacích centrech, dle stanovených pravidel MZČR. 

Vakcíny na COVID-19 jsou sice nyní už v ČR dostupné, v tuto chvíli probíhá očkování ve speciálních očkovacích centrech a u praktických lékařů, kteří očkují primárně své pacienty. Očkování probíhá dle stanovených pravidel MZČR.

Očkování probíhá za stálého průběhu pandemické situace. V EUC Klinikách probíhá očkování u praktických lékařů a v očkovacích centrech. Pro EUC Kliniky provozující očkování nevzniká automatický nárok na očkovací látku.

Vše se odvíjí od aktuální dostupnosti a množství očkovacích látek, které jsou v ČR k dispozici. 

Další důležité informace související s onemocněním SARS-COV2 (koronavirus neboli COVID-19) najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci

Nenašli jste odpověď nebo byste si přáli konzultovat příznaky bez nutnosti navštívit zdravotnické zařízení? S našimi lékaři můžete komunikovat online.

 • Lékař online 24/7
 • Rádi byste se dozvěděli něco o imunitě, jejím fungování a možnostech jak ji posílit i s přihlédnutím ke koronavirové epidemii?
 • Článek o imunitě 

Testování na koronavirus (COVID-19) pro samoplátce. Otestovat se může kdokoliv na vybraných odběrových pracovištích SYNLAB. Nabízíme dva testy – na přímý průkaz infekce koronaviru a na protilátky koronaviru. Na oba tyto testy je třeba se objednat

Provádí se výtěrem z nosohltanu. Tento test vám jedinou schválenou metodou (PCR) zjistí přítomnost viru SARS-CoV-2 v těle. Na základě výsledku vám vystavíme potvrzení, které potřebujete například pro návrat ze zahraničí. Tento test děláme pouze na vybraných pracovištích.

Vyšetření pro samoplátce je prováděno pouze z preventivních důvodů, a proto nemůže být odběr proveden osobám s klinickými příznaky onemocnění COVID-19.

Jaké varianty testů nabízíme?

VyšetřeníCena
PCR vyšetření bez lék. potvrzení 1 490 Kč
Express PCR vyšetření bez lék. potvrzení 1) 1 990 Kč (pouze Praha, Evropská)
Super Express PCR vyšetření bez lék. potvrzení 2) 2 490 Kč (pouze Praha, Evropská)
Lékařské potvrzení 100 Kč

Služby Express a Super Express lze využít pouze na Mobilním odběrovém místě Praha, Evropská

1) Express – dodání ve stejný den do 00:00 hodin, pokud proběhne odběr do 12:00 hodin2) Super Express – dodání ve stejný den do 15:00 hodin, pokud proběhne odběr do 9:00 hodin.

Jak se nechat otestovat?

V rezervačním systému si vyberte odběrové pracoviště a zarezervujte si konkrétní datum a čas odběru. Na e-mail, který jste uvedli v registraci dostane všechny pokyny. Rezervační systém není podporovaný v internetovém prohlížeči Internet Explorer

 • Změnu rezervace lze provézt nejpozději 48 hodin před odběrem přímo v rezervačním systému po příhlášení do uživatelského účtu. 
 • Na těchto odběrových pracovištích je možné objednání pouze přes rezervační systém:
 • Samoplátci
 • Vyšetření pro samoplátce je prováděno pouze z preventivních důvodů, a proto nemůže být odběr proveden osobám s klinickými příznaky onemocnění COVID-19.
 • Samoplátci + indikovaní pacienti
 • Pokud se chcete objednat na odběrové pracoviště České Budějovice, U Tří lvů, zavolejte na číslo +420 731 595 088.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na odběr se dostavte v přesně rezervovaný čas. Každý testovaný se registruje samostatně na svůj termín.

Jak probíhá odběr vzorku?

Dostavte se v rezervovaný čas na odběrové pracoviště, kde ověříme vaši totožnost předložením občanského průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny.

Samoplátci

Sestra s vámi vyplní žádanku a provede stěr z nosohltanu. Platba probíhá na místě. Test je možné uhradit hotově nebo platební kartou podle možností odběrového místa. Možnosti platby si můžete ověřit přímo na stránce odběrového pracoviště nebo na infolince. V případě hotovosti si, prosím, připravte přesnou částku.

Pro urychlení odběru doporučujeme si předem vyplnit TUTO ŽÁDANKU.

Indikovaní pacienti

Sestra s vámi ověří elektronickou žádanku v registru indikovaných pacientů a provede stěr z nosohltanu. Test je hrazen zdravotní pojišťovnou.

Jak se dozvíte výsledek?

Výsledky testu PCR vám sdělíme na infolince 800 100 073 a zasláním výsledku formou SMS zprávy, případně e-mailem v časovém rozmezí 24 – 48 hodin po provedení odběru.

 V případě pozitivního nálezu doporučujeme kontaktovat praktického (dětského) lékaře.  Následně vás bude kontaktovat Krajská hygienická stanice s informacemi o dalším postupu.

Pokud potřebujete potvrzení o výsledku testu (například po návratu ze zahraničí), kontaktujte odběrové místo a domluvte si vyzvednutí.

Češi si sami mohou nechat v laboratořích udělat testy na koronavirus. Musejí si je ale zaplatit

Když testování nařídí hygienici, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pokud si ho chce někdo nechat udělat soukromě, zaplatí cenu podle ceníku laboratoře.

„V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny občany však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky, a nedocházeli do laboratoří osobně,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.

Vyšší počet laboratoří

Na začátku šíření epidemie v Česku testovala vzorky jenom Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu. Postupně byly na seznam doporučených zařízení přidány další, v pátek jich bylo osm, v pondělí deset a ve čtvrtek byl počet navýšený na osmnáct. Jejich pozitivní výsledky musí vždy ověřit Státní zdravotní ústav.

KLINIKY SOUKROMĚ NETESTUJÍ

Server iROZHLAS.cz v pátek informoval o tom, že i přes slova Andreje Babiše a Adama Vojtěch soukromé laboratoře z oficiálního seznamu Státního zdravotního úřadu pacienty bez indikace testovat odmítají. Mluvčí jedné z nich uvedla, že laboratoř žádné pokyny k tomu, aby takové pacienty testovaly, byť za úplatu, nedostaly. Více si můžete přečíst ZDE.

Podle ministerstva se počítá i se zapojením dalších laboratoří. Státní zdravotní ústav jich oslovil asi sto, zájem projevila třetina. „Naším cílem je rozšířit laboratorní kapacity zcela maximálně, bez ohledu na to, zdali se jedná o státní nebo soukromé zařízení. Kapacity laboratoří jsou v tuto chvíli dostatečné, nicméně chceme být připraveni na další vývoj infekce,“ sdělil ministr.

Na seznamu ministerstva zdravotnictví, které mouhou oficiálně testovat, byly ve čtvrtek kromě Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a pražské Nemocnice Na Bulovce také fakultní nemocnice v Hradci Králové, Praze-Motole, Brně, Plzni a Olomouci.

Z menších nemocnic pak umístěné v Českých Budějovicích, Liberci a Trutnově. Ze soukromých laboratoří Laboratoře Agel a.s. Ostrava, Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem, SPADIA LAB, a.s., VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., IFCOR klinické laboratoře Blansko, AESKULAB Ostrava a Lab In – Institut laboratorní medicíny KV.

Ne všechna zařízení ale umožňují soukromé testování.

Česko je kvůli pandemii koronaviru ve stavu nouze. Co to znamená? A jaké začnou platit zákazy?

Číst článek

Zařízení Tilia Laboratories, které odhalilo jeden z prvních pozitivních případů v Praze, na seznamu zatím není.

„Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí pro to, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován,“ uvedl k rozšíření počtu testovacích míst Státní zdravotní ústav. Musí se také zapojit do hlášení vyšetřených výsledků a případný pozitivní nález musí potvrdit Národní referenční laboratoř.

Inkubační doba nemoci je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení přenos kapének nebo nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector