Testování kolektivní imunity: Výsledky nenahrazují lékařský doklad

Zúčastněte se Studie a zjistěte, zda máte protilátky proti COVID-19. Přispějeme Vám na všechny tři testy!

Přispíváme 500 Kč na jeden test, celkem 1 500 Kč.

Pozor! Termín pro první odběr prodloužen do 31. března! 
Po prvním odběru si požádejte o příspěvek 500 Kč

Účel a medicínský efekt vyšetření

Předmětem studie je zjišťování hladiny protilátek IgG odběrem vzorku krve.  
V době akutní fáze onemocnění nemusí být protilátky ještě vytvořeny a výsledek testu není průkazný.

Proto je možné si nechat vyšetřit krev na protilátky nejdříve 3 týdny po odeznění příznaků virové infekce.

Lidský organismus si obvykle po 3-5 dnech nakažení virem začne vyrábět protilátky typu IgA a IgM, následně za 2-3 týdny protilátky typu IgG. Protilátky IgG přetrvávají v řádu měsíců až let.

Vyšetření protilátek IgG není určeno pro diagnostiku akutně probíhajícího onemocnění COVID-19.

Nejedná se ani o jednorázové testování z krve pro stanovení diagnózy, ani o vyšetření RNA viru (PCR – stěr sliznice z nosohltanu).

Nepřítomnost protilátek proti onemocnění COVID-19 nutně neznamená, že jste onemocnění neprodělal/a. Znamená to, že Váš imunitní systém nemá ochranné protilátky proti tomuto onemocnění.

•  Testování je určeno pro dospělé osoby od 18 let, pojištěnci ZP MV ČR mohou čerpat příspěvek 500 Kč za jeden odběr, tedy celkem 1.500 Kč. Studie se mohou účastnit i samoplátci.
•  Účastník v čase odběru (testování ze vzorku krve) ani v předchozích 3 týdnech netrpěl akutními potížemi spojenými s onemocněním COVID-19. 

Přínos pro účastníky Studie

 • Účastník Studie se dozví, zda prodělal infekci COVID-19 v minulosti, a pokud ano, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství, a jak se v čase vyvíjí množství protilátek v jeho těle (krvi).
 • Informace o přítomnosti protilátek a jejich množství v těle bude v budoucnu důležitým vodítkem pro výběr vhodné vakcíny proti COVID-19 a pro rozhodnutí, zda je očkování proti této nemoci potřeba.

Odborným garantem Studie je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

, RECETOX, Masarykova univerzita.
Studie vzniká ve spolupráci s Asociací laboratoří QualityLab.

Testování kolektivní imunity: Výsledky nenahrazují lékařský dokladTestování kolektivní imunity: Výsledky nenahrazují lékařský doklad

Jak to probíhá

•    Testování v rámci studie je realizováno v následujících laboratořích: viz přehled laboratoří zapojených do Studie.
•    Z důvodu sledování vývoje hladiny protilátek je důležité absolvovat 3 vyšetření, vždy s odstupem 6 měsíců od posledního odběru.

•    Z důvodu zajištění srovnatelnosti výsledků vyšetření v čase musí být zajištěno, že bude účastník v rámci opakovaného testování vždy vyšetřen v rámci jedné laboratoře.

 
•    Součástí bude také informovaný souhlas pacienta s uchováním vzorků a zpracováním výsledků testů výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity V Brně a ZP MV ČR (ke stažení v pravém sloupci stránky).

Výše příspěvku a časové lhůty

•    Cena jednoho testování je pro pojištěnce ZP MV ČR stanovena na 600 Kč v síti zapojených laboratoří, ZP MV ČR proplatí 500 Kč za jedno testování. Jeden test tak pojištěnce bude stát jen 100 Kč.
•    První příspěvek bude proplacen po prvním odběru, další dva příspěvky budou proplaceny po absolvování třetího odběru.

Časté otázky ke Studii

 • Jak a kde se objednám na testování? Na stránkách laboratoře, kterou si vyberete ze seznamu (www.qualitylab.cz/protilatkycovid19).  
 • Za jak dlouho dostanu výsledky? Obvykle do 48 hodin, ale raději se zeptejte v laboratoři. ZP MV ČR tyto informace nemá k dispozici.   
 • Jakým způsobem dostanu výsledky? E-mailem, telefonicky, dopisem… To záleží na konkrétní laboratoři, informujte se prosím přímo tam.  
 • Výsledek testu je pozitivní, co to znamená? Znamená to, že máte vytvořeny ochranné paměťové protilátky IgG proti nemoci covid-19 a že jste infekci prodělali. Nejste však v akutní fázi, není třeba se obávat. Doporučujeme ale informovat vašeho praktického lékaře. Jste chráněn (imunní) proti nové nákaze koronavirem s těžším, život ohrožujícím průběhem (lehčí forma proběhnout může). Nemusíte spěchat na očkování, máte čas, než případně poklesne hladina protilátek, dle odborníků jste chráněn až 90 dní. Informujte se na možnost darovat krev pro pro léčbu pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19 (vhodnost vám sdělí laboratoř).  
 • Výsledek testu je negativní, co to znamená? Nemáte v těle vytvořeny systémové ochranné protilátky. Nejspíš jste infekci neprodělali. Je ale také možné, že ano, ale tělo si nevytvořilo protilátky. Jste adeptem na očkování proti nemoci covid-19.  
 • Jak mám rozumět číslům, která ve zprávě dostanu? Výsledkem testu je číselná hodnota (OD ratio), která udává poměr množství protilátek ve vzorku a v kalibrátoru. Hodnoty laboratoře uvádějí podle své metodiky. Ve výsledku je vždy uvedena hranice normy. Pokud je OD ratio < 0,8, pak je test negativní. Hodnoty 0,8 - 1,1 znamenají hraniční výsledek. Hodnoty nad 1,1 jsou pozitivní.  
 • V případě, že si s interpretací výsledků nevíte rady, můžete využít naší služby Lékař na telefonu na čísle 283 002 772.  
 • Jaká hodnota IgG mě spolehlivě ochrání před těžkým průběhem nemoci? Uplatňuje se nejen protilátková, nýbrž také buněčná imunita. Hladina protilátek je tedy určitým znakem, že imunitní systém reagoval na stimulaci virem, a i nižší hladiny jsou proto významné. Buněčnou imunitu neumíme změřit. Pozitivní výsledek vy vás měl dostatečně ochránit před těžkým průběhem v případě nové nákazy.  
 • Připomenete mi termín dalšího odběru? Ano, laboratoř vám ho připomene.  
 • Když mám protilátky, znamená to, že se nemusím očkovat? Znamená to, že není nutné se očkovat ihned. Vždy však platí, že je třeba se poradit se svým praktickým lékařem, který zná váš zdravotní stav.  
 • Je podstoupení očkování proti nemoci COVID-19 překážkou účasti ve Studii? Ne, není. Pouze se zaznamená, kdy a jakou vakcínou bylo očkování provedeno. Při vyhodnocení odběrů po očkování tak bude zjištěna i odpověď na vakcínu. Nezapomeňte tedy při odběru tuto skutečnost uvést.   
 • Je těhotenství nebo kojení překážkou pro účast ve Studii? Ne, není.   
 • Proč mám jít na odběry třikrát po půl roce? Je to pro vás unikátní příležitost mít s naší podporou pod kontrolou stav vývoje vašeho imunitního systému v čase. Zjistit, jestli a jak reagoval na případná další setkání s koronavirem, která jste ani nemusel zpozorovat. Pomůžete odborné veřejnosti najít odpovědi na otázky, které souvisí s debatami kolem promořování populace a snahou zvládnout pandemii onemocnění covid-19. Navíc také v případě očkování takto lze sledovat i jeho účinnost.  
 • Upozornění: odpovědi na dotazy jsou obecné. Jakékoli otázky, které souvisí s vaším zdravotním stavem, je nutno konzultovat s vaším praktickým lékařem! 

Specifické podmínky

1.    K žádosti o příspěvek je třeba předložit potvrzený formulář a doklad o úhradě od zapojené laboratoře (viz příloha v pravém sloupci stránky). Dále platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, viz zde.

2.    Žádost je možné podat osobně na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR, poštou na adresu ZP MV ČR, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01, e-mailem na adresu [email protected] nebo datovou schránkou 9swaix3.

3.    První odběr je třeba absolvovat a uhradit do 31. března 2021.
4.    Žádost o příspěvek je nutno podat do dvou měsíců od absolvování odběru. Při absolvování prvního odběru do konce roku 2020 je třeba podat žádost o příspěvek do 20. ledna 2021.
5.    Příspěvek lze čerpat nad rámec nabídky ostatních programů.

6.    Tento příspěvek nelze postoupit. 

Možnost čerpání: do naplnění kapacity nebo vyčerpání financí
Aktualizováno dne: 3. března 2021

Mohlo by Vás zajímat

Děti a ženy po porodu

Děti mohou čerpat 1 500 Kč a těhotné ženy a ženy po porodu až 2 000 Kč

Budete mít zájem:  Alergie Na Mléko Co Jíst?

Rodič

Rodič může postoupit svůj příspěvek dítěti

Žádost

Požádat o příspěvek je nutné do 2 měsíců od realizace, nejpozději však do 31. prosince 2021

Program slev a výhod

V rámci Programu slev a výhod nabízíme další atraktivní nabídky od našich partnerů

RT-PCR test na COVID-19

Odběrové místo – základní informace

Místo: mezi budovami č. 7 a č. 8 (viz níže uvedená mapa). Od hlavního vchodu vás k Odběrovému místu dovedou červené šipky nastříkané na chodníku.

Provozní doba: PO–NE 8.00–18.00 hod. Doporučujeme se dopředu objednat on-line v rezervačním systému.

Pacienti s příznaky by měli v ideálním případě přijet k odběru vlastním vozem (nikoli MHD) a ihned po odběru opět odjet do domácí izolace.

Pokud pociťujete akutní příznaky (teplota 38,5–40 °C, namáhavé dýchání, bolesti na hrudi, dehydratace apod.), neobjednávejte se k testování a dostavte se vlastním vozem (nikoli MHD) na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí do akutní ordinace ve 4. patře (budova č. 7).

Testování kolektivní imunity: Výsledky nenahrazují lékařský doklad

Objednávání

Po kliknutí na tlačítko OBJEDNAT K TESTOVÁNÍ se vám zobrazí volné termíny k testování. Jeden termín platí pro jednu osobu.

Odběry pro větší skupiny (6 a více osob) je nutné předjednat na telefonním čísle 739 515 083 nebo na e-mailu [email protected]

Při příchodu na Odběrové místo

 • U REGISTRACE se prosím rozdělte: objednaní na daný čas v on-line rezervačním systému jedna řada, příchozí bez předchozího objednání druhá řada.
 • Připravte si prosím doklad totožnosti, kartičku pojišťovny, případně potvrzení o trvalém pobytu v ČR.
 • Malé děti, senioři a těhotné ženy budou odbaveni přednostně, nahlaste se prosím personálu.

Žádáme pacienty o ohleduplné chování u Odběrového místa a o dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů ve frontě na odběr.

Používejte prosím ochranné ústenky (roušky) a dodržujte základní hygienická pravidla.

Výsledky testů

Výsledky testů vám sdělíme do 48 h prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které jste uvedli při registraci na Odběrovém místě. Pokud výsledek testu neobdržíte do 48 hodin, zavolejte prosím na telefonní číslo 739 519 302.Volat můžete každý den (včetně víkendů) od 8 do 17 hodin.

V SMS obdržíte také odkaz pro vyzvednutí elektronického výsledku testu pro vašeho zaměstnavatele nebo praktického lékaře. Pro případné informace týkající se výsledků se obracejte přímo Oddělení mikrobiologie na email [email protected] nebo na tel. 739 519 302, denně 8–17 h (nejdříve však 24 h po odběru).

Osobní vyzvednutí výsledku testu pro praktického lékaře je možné v Centrálních laboratořích – Oddělení klinické mikrobilologie (budova č. 8; vchod zespoda od budovy č. 17). Přicházejte po předchozí domluvě a až poté, co vám bude potvrzeno telefonem nebo e-mailem, že jste COVID-19 negativní.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nevystavujeme. Obraťte se prosím na svého praktického lékaře.

Hygienické stanici zasíláme výsledky vašeho testu v tištěné a elektronické podobě automaticky.

Výsledek Vám oznámíme prostřednictvím SMS zprávy a potvrzení o výsledku zašleme prostřednictvím aplikace mCourier, kterou spravuje a provozuje společnost Bindworks s.r.o. Adresa: Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČ 07436505.

Certifikát pro vycestování (certifikát o negativním výsledku testu RT-PCR) vám zašleme po úhradě 250 Kč na vyžádání na e-mailu: [email protected]

Do textu e-mailu uveďte následující informace, bez kterých není možné certifikát vydat:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum a místo narození včetně země,
 3. číslo mobilního telefonu,
 4. datum testování, 
 5. číslo cestovního dokladu.

Doporučujeme vždy předem ověřit na stránkách MZV ČR aktuální požadavky jednotlivých zemí na obsah certifikátu (tolerance časového odstupu od odběru na COVID-19, požadavek uvedení čísla cestovních dokladů apod.). Pokud podklady pro certifikát posíláte v příloze, musí být pouze ve formátech JPEG nebo PDF a nesmí být zkomprimovány (.zip, .rar atd.).

Osobní vyzvednutí certifikátu o negativním výsledku testu RT-PCR je možné po předchozí domluvě v Centrálních laboratořích – Oddělení klinické mikrobilologie (budova č. 8; vchod zespoda od budovy č.17).

Platby

 1. Samoplátci: cena testu 1 510 Kč.
 2. Certifikát o negativním výsledku testu RT-PCR (certifikát pro vycestování): 250 Kč.
 3. Na Odběrovém místě je možné platit pouze bezhotovostně.

O studii

Vážení občané,

děkujeme Vám, že jste se zúčastnili studie, která umožnila zjistit, zda jste se setkali s nákazou novým typem koronaviru.

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi, bolestí svalů a únavou.

Jednou z neznámých klíčových informací je počet bezpříznakových osob, jejichž výskyt má významný vliv na dynamiku šíření onemocnění COVID-19 v ČR i v rámci jednotlivých krajů a lokalit.

Studie SARS-CoV-2-CZ-Preval byla schválena etickou komisí. Její realizace zásadním způsobem přispěje k ověření aktuální situace v ČR a bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.

Kdo se mohl zúčastnit

Studie se mohly účastnit osoby bez příznaků, které splnily vstupní kritéria a byly ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Vstupní kritéria:

 • Věk od 18 do 89 let
 • Věk od 8 do 17 let (pouze oblastech hl. město Praha a Brno a okolí)
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v ČR

Vlastní testování probíhalo vždy s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii. Občané cizích států pobývající na území ČR mohli podstoupit vyšetření na přítomnost protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 pouze v případě, že porozuměli informacím uvedeným v Informovaném souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Sledovaná populace je založena na populačním výběru osob v několika geografických oblastech ČR vybraných na základě  rozdílné dosavadní  aktuální  zátěže onemocněním COVID-19 a dále specifickou kohortou chronicky nemocných osob.

Seznam oblastí, ve kterých probíhal populační výběr:

 • Hlavní město Praha
 • Brno a okolí
 • Olomouc a okolí
 • Litoměřice
 • Litovel
 • Uničov

Doba trvání studie

Studie proběhla v období od 23. dubna do 1. května 2020.

Postup vyšetření

V odběrovém místě se zájemce prokázal kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti.

Postup vyšetření byl následující:

 • Změření tělesné teploty
 • Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 • Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vyplnění krátkého dotazníku
 • Odběr kapilární krve z bříška prstu. Poznámka, ve městech Olomouc, Livovel a Uničov byl prováděn odběr žilní krve namísto odběru kapilární krve
 • Vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2 tzv. Rapid-test (výsledek byl znám do 20 minut)
 • Sdělení výsledku vyšetření
 • U osob s pozitivním výsledkem na přítomnost protilátek probíhal na místě
  • výtěr z nosohltanu pro vyšetření PCR, který potvrdil či vyvrátil přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2). Pokud byl výtěr vyšetřovanou osobou odmítnut, byla tato osoba nahlášena na Krajskou hygienickou stanici
  • doporučení protiepidemických opatření do doby, než byl znám výsledek vyšetření PCR. Pozn.: výsledek vyšetření PCR byl znám do cca 2 dnů.

COVID-19Studie kolektivní imunity vůči COVID-19

Studie promořenosti koronavirem se na Písecku prováděla u tisícovky osob.

Z nich mělo prokazatelně pozitivní výsledek na protilátky 12 lidí, čtyři testovaní měli hraniční výsledky a budou u nich provedeny opakované odběry.

Dalších 43 lidí má pozitivitu pouze ve třídě IgA a bude u nich tedy proveden kontrolní odběr v časovém odstupu k ověření vývoje protilátek ve třídě IgG. Je možné, že v průběhu času budou také pozitivní.

Celý text studie

 

DNEŠNÍM DNEM 5. 5. 2020 VE 12:30 HODIN KONČÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SE DO SROVNÁVACÍ PRŮŘEZOVÉ STUDIE  SÉROPREVALENCE PROTILÁTEK PROTI SARS-CoV-2 V PÍSKU 

Kapacita osob/probandů je v jednotlivých věkových kategoriích naplněna.

Vybraní dobrovolníci zařazení do studie byli kontaktováni.

Odběry krve v rámci studie pro stanovení protilátek začnou v Nemocnici Písek, a.s. 6. 5. a budou pokračovat ve dnech 7.5. a 13. – 15. 5. 2020 vždy od 6.30 – 12. 00 hodin v prostorách transfúzní stanice hematologického oddělení (Pavilon Q – přízemí). 

Budete mít zájem:  Boj s rýmou: Pozor na užívání Bendových kapek

Proces odběrů i zpracování se významně zrychlí a zjednoduší, pokud se účastníci studie v předstihu seznámí s poskytnutými dokumenty (na konci sdělení) a k odběru si formuláře přinesou již vyplněné. Ostatní učiní na místě.

Děkujeme všem za spolupráci a zájem.

 

Srovnávací průřezová studie séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 v okresech Písek a Strakonice

O studii

Nabízíme Vám účast ve studii, která umožní zjistit, zda jste v posledních měsících neprodělali onemocnění COVID-19. Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Toto onemocnění totiž může proběhnout buď zcela bez anebo jen s minimálními příznaky.

Je také možné, že jste sice příznaky měli, ale nebyli jste v té době testováni. Oba průběhy nemoci lze zpětně prokázat přítomností protilátek v krvi. Právě na to se zaměří naše studie.

V okresech Písek a Strakonice tak přispěje k analýze aktuální epidemiologické situace v Jihočeském kraji i ČR porovnáním v této chvíli dvou oblastí s rozdílnou úrovní výskytu prokázaných případů COVID-19.

 • Účast ve studii je dobrovolná, je zdarma a není spojena s žádnou finanční odměnou!
 • Kdo se může zúčastnit
 • Studie se mohou účastnit osoby bez příznaků, které budou splňovat vstupní kritéria a budou ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2 spočívající v odběru vzorku žilní krve.
 • Vstupní kritéria jsou:
 • Věk od 5 do 89 let
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v okrese Písek a Strakonice
 1. Vlastní testování bude probíhat s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii.
 2. Doba trvání studie
 3. Studie bude probíhat v období května 2020, vlastní testování osob bude trvat přibližně dva týdny.
 4. Postup vyšetření
 5. V odběrovém místě se zájemce prokáže kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti.
 6. Postup vyšetření je následující:
 • Změření tělesné teploty
 • Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 • Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vyplnění krátkého dotazníku
 • Dále bude proveden odběr žilní krve
 • Analýza vzorků (cca do 14 dnů od odběru)
 • Sdělení výsledku vyšetření telefonicky
 • U osob s pozitivním výsledkem na přítomnost protilátek proběhne následně odběr vzorku biologického materiálu z nosohltanu pro vyšetření PCR, které potvrdí přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2). Pokud bude výtěr vyšetřovanou osobou odmítnut, bude tato osoba nahlášena  orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice) doporučení protiepidemických opatření do doby, než bude znám výsledek vyšetření.  Pozn.: výsledek vyšetření PCR bude znám do 2 dnů. V případě negativního výsledku vyšetření PCR bude vyšetřenou osobu informovat o výsledku formou SMS telefonicky pracovník laboratoře, která provedla vyšetření. V případě potvrzení přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 bude vyšetřenou osobu informovat pracovník příslušné Krajské hygienické stanice, který zároveň informuje nemocného o dalším postupu.

Co udělat v případě zájmu?

KAPACITA STUDIE JE JIŽ NAPLNĚNA. VYBRANÍ DOBROVOLNÍCI BYLI KONTAKTOVÁNI.

V případě zájmu se prosím ozvěte na e-mail: [email protected], budete objednáni na konkrétní datum a čas odběru vzorku žilní krve. Do e-mailu uveďte kontaktní údaje – jméno, příjmení, věk a telefon. Odběry budou probíhat ve dnech 6. a 7. května, 13. a 14. května, případně i 15.

 května, vždy v čase 6,30 hod – 12,00 hod. Do e-mailu prosím uveďte Vámi preferovaný datum a čas odběru, v rámci možností se budeme snažit Vám vyhovět. Pokud splníte kritéria k zařazení do studie, budete pozváni k odběru.

V případě naplnění kvóty pro danou věkovou skupinu, nemusíte být do studie vybráni.

Před odběrem si prosím prostudujte níže uvedené informační materiály – leták, informovaný souhlas, souhlas se zpracováním údajů a dotazník. Pokud tyto přinesete k odběru již vyplněné, zkrátí to pro Vás čas, který strávíte na odběrovém místě, ale není to nezbytné. Jinak s Vámi budou tyto dokumenty vyplněny před odběrem, bez vyplněných souhlasů a dotazníku není možné odběr provést.

K odběru se prosím dostavte v určený čas na Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek, a.s. v pavilonu Q nalačno, pít můžete bez omezení nealkoholické nápoje. V případě, že odběr bude po 9. hodině, můžete se nejpozději 2 hodiny před odběrem lehce nasnídat – suchary, müsli, nízkotučný jogurt apod., ale 14 hodin před odběrem nekonzumujte pokud možno nic tučného.

Kontaktní tel. číslo pro případné dotazy: 777 366 593 

Přečtěte si:

Česká republika má za sebou první den testování v rámci studie kolektivní imunity vůči covid-19

23. 4. 2020

Dnešním dnem se v Praze, Brně a Litoměřicích spustilo testování, které má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené novým koronavirem. Na Olomoucku začne zítra. Testováno bude v následujících dnech v ČR zhruba 27 tisíc lidí z pečlivě vybraných skupin obyvatelstva.

V Praze dnes byla ve třech stanech vyšetřena téměř třetina plánovaného počtu osob. Prozatím je otestována desetina očekávaného počtu dětí, třetina osob ve věku 18 až 39 let, téměř polovina osob ve věku 40 až 59 let a pětina osob ve věku 60 až 89 let.V Brně ve dvou stanech vyšetřili již čtvrtinu plánovaného počtu osob.

Prozatím je vyšetřeno pouze 4 % z očekávaného počtu dětí, pětina osob ve věku 18 až 39 let, téměř čtvrtina ve věku 40 až 59 let. Ve věkové skupině 60–89 let již bylo v Brně vyšetřeno téměř 60 % osob. V Litoměřicích byla vyšetřena téměř pětina očekávaného počtu osob.

Průběžné výsledky náběru osob k vyšetřování můžete sledovat na speciálně vytvořené webové stránce u jednotlivých odběrových míst. Kvůli obrovskému zájmu obyvatel o testování, především v ranních hodinách, budou od zítřka zavedena pořadová čísla, a to na všech odběrových místech v Praze, v Brně a také v Litoměřicích.

Každý zájemce o testování obdrží lístek s pořadím, které mu určí organizátoři podle vývoje aktuální situace na každém jednotlivém odběrovém místě. Toto opatření má zabránit kumulaci většího počtu osob a umožňuje zájemcům s vyššími pořadovými čísly, aby se z odběrového místa na potřebnou dobu vzdálili.

Realizátoři studie dnes v několika případech upozorňovali testované, že výsledky testování ve studii neslouží pro účely zdravotnické dokumentace a nemají tudíž hodnotu úředního dokladu. Pokud zájemce potřebuje nález lékařského vyšetření, musí se obrátit na svého praktického nebo ošetřujícího lékaře. V Olomouckém kraji začne testování zítra, v pátek 24. dubna.

Odděleně studie proběhne v Litovli a v Uničově.  Na Olomoucku bude provedeno podrobnější zhodnocení kvantitativní analýzy přítomnosti protilátek vůči koronaviru. V této pravděpodobně nejpostiženější oblasti bude odebírána žilní krev, organizátoři proto zvolili online registrační formuláře. Všechny termíny v Olomouci, Litovli i v Uničově jsou již zaplněny.

Do studie se může zapojit každý dospělý (v Praze a Brně i děti od 8 let), který splňuje vstupní kritéria, tedy zejména nevykazuje známky onemocnění. Vyšetření je určeno pro osoby, které v dané oblasti žijí.

Dále se vyšetření zúčastní osoby, které jsou vybrány z tzv. reprezentativních skupin Českého statistického úřadu a Výzkumných skupin IKEM ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR.

Testovaní musí mít s sebou průkaz zdravotního pojištění nebo jiný průkaz totožnosti.

První výsledky studie budou
k dispozici na začátku května a zásadním způsobem přispějí k ověření
aktuální epidemické situace v ČR a budou sloužit k odpovědnému rozhodnutí o
dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci.
Podrobné informace o studii
jsou na stránkách https://covid-imunita.uzis.cz/.

Zájemci o testování se
v případě nejasností mohou obracet také na zavedenou bezplatnou
telefonickou linku 1212 pod volbou 2 (zdravotnická část).

 • Rozmístění studijních testovacích stanů:
 • Praha – Náměstí Míru 10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let
 • Praha – Zítkovy sady10:00 – 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let
 • Praha – Kateřinská zahrada 10:00 – 15:00 pouze pro osoby starší 60 let15:00 – 20:00 pouze pro děti a dorost
 • Brno – Moravské náměstí8:00-18:00v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let
 • Brno – Bohunice, parkoviště před Campusem MU8:00-18:00 v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let
 • Olomouc – Hypermarket Globus8:00-18:00
 • v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let
 • Litovel – před supermarketem Billa8:00-18:00
 • v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let
 • Uničov – Náměstí Osvobození8:00-18:00
 • v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let
Budete mít zájem:  Hučení V Uších Léčba?

Litoměřice – ZAHRADA ČECH s. r. o., Na Vinici 948/13Vchod Jižní brána koridor k pavilonu G 8:00-18:00

 1. v době 8:00-10:00 přednostně pro osoby starší 60 let
 2. IKEM – kohorta chronicky nemocných
 3. Více informací k představení studie, včetně záznamu pondělní tiskové konference, najdete na webu MZ ČR.

Odbor komunikace s veřejnostíIng. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: [email protected]  

Na kolektivní imunitu je ještě brzy, testy dělá každý jinak

Počet Čechů nakažených koronavirem bude nejspíš vyšší, než na jaký ukazují první výsledky dubnové studie kolektivní imunity organizované ministerstvem zdravotnictví. Ta odhadla promořenost obyvatel v řádu promile.

Podobnou studii si nechal udělat i Jihočeský kraj. Její předběžný výsledek ukazuje, že si nemocí prošlo pět až 10 procent ze dvou tisíc testovaných.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula přitom uvádí, že k funkční kolektivní imunitě by procento muselo být dvanáctkrát až čtrnáctkrát vyšší.

Provedení testu tam inicioval lékař a politik Martin Kuba (ODS). Mimo jiné proto, že úplně nevěřil výsledkům celostátní studie.

Jihočeský kraj za testy zaplatil 1,4 milionu korun. Kuba ze své firmy přispěl 250 tisíci. Rozdíl v testech je podle něj hlavně v tom, že na jihu Čech zvolili krev ze žil, zatímco u celostátních rychlotestů většinu vzorků tvořila krev z kapilár, tedy kapka krve z prstu.

„Žilní krev je samozřejmě komplexnější.

Je vysoce pravděpodobné, že výsledky z ní mohou být mnohem průkaznější,“ připustil národní koordinátor testování kolektivní imunity Marián Hajdúch, jenž je ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

I tam se v rámci národního testování, jež absolvovalo 26 500 osob, rozhodli pro klasické odběry krve. Z ní získali téměř 10 tisíc vzorků. Konečnou analýzu výsledků ještě nemají, Hajdúch ale neočekává, že se bude nějak zásadně lišit od těch předběžných.

Neoficiálním výsledkům z jihočeského testování zatím nepřikládá zásadní váhu. „Jestli v testech dojdete k jednomu, nebo pěti procentům, při senzitivitě a specificitě těch testů nedělá zásadní rozdíl,“ vysvětlil Hajdúch.

Jihočeskou studii nechtějí experti z Olomouce komentovat, dokud neuvidí její protokol. „Bez toho nelze zhodnotit, zda ji provedli správně,“ vysvětlil mluvčí ústavu Peter Vanek. Bližší informace k ní mají být známé koncem týdne. I kdyby byla přesná, podle Rastislava Maďara, epidemiologa ministerstva zdravotnictví, nejsou její výsledky překvapivé.

„Do stávajícího uvolňování karanténních opatření nepřináší potřebu žádné změny. Pro praxi to neznamená nic zásadního,“ řekl HN Maďar.

Také celostátní studie v některých lokalitách dosáhla pěti procent nakažených. V celé populaci jsou ale protilátky pozitivní jen do 1,3 procenta testovaných.

Jihočeská studie se podle Kuby od té celostátní lišila i v tom, že sledovala jiné hodnoty imunitní odpovědi organismu.

Zatímco vládní se zaměřila na ty, které se v těle vytvoří v pozdější fázi infekce a označují se jako protilátky IgG a IgM, jihočeská sledovala hodnoty IgA, které tělo produkuje, už když virus napadá buňky na sliznici, ale hlouběji se nedostane. Takto nakažených osob může být více.

Na tento nedostatek celostátní studie upozornil už dříve vakcinolog Jiří Beran. „V malé studii, kterou jsem dělal v dubnu pro stomatology a do které se zapojilo 400 lidí, se ukázalo, že pozitivitu IgA protilátek mělo přibližně 14 procent vzorků,“ uvedl. Podle Hajdúcha ale není pravda, že celostátní studie s těmito hodnotami nepočítala. „Použitý test sledoval všechny tři hodnoty,“ upozornil.

Sám Beran nyní celostátní test hodnotí smířlivě. „Náměstkovi ministra Romanu Prymulovi jsem navrhoval, ať se zaměří na IgA hodnoty, které jsou podle mě v tomto případě průkaznější. Nestalo se tak.

Na druhou stranu se rozhodli pro způsob testování, které prováděly i jiné státy v Evropě, takže to lze ministerstvu těžko vyčítat,“ řekl Beran.

Důležité teď podle něj bude, aby stát v těchto studiích pokračoval.

„Ti, kteří v této studii měli negativní výsledek, by měli být před letními prázdninami a i po nich ještě testováni. Můžeme z toho zjistit, jak se virus šíří a jak je populace promořená. Z toho pak půjde odvodit, jak moc se musíme obávat druhé nebo třetí vlny epidemie,“ vysvětlil Beran.

Pokud by se koronavirus skrytě šířil a protilátky proti němu už mělo vyšší procento obyvatel, nebylo by pak nutné přijímat tak přísná protiepidemická opatření.

„Základ je mýt si pořádně ruce, stačí mýdlem, nosit roušky v uzavřených prostorech, nestresovat se a chodit ven do přírody,“ upozorňuje Beran.

Testování v Olomouci probíhá bez zádrhelů. Celkové výsledky budou známy v květnu

24. dubna 2020 (pá)

Rychle a bez problémů probíhá plošné testování na přítomnost protilátek na onemocnění Covid-19 v Olomouci. Celkem mají jen v Olomouci projít testy na čtyři tisíce dobrovolníků.

Termíny na odběry jsou v tuto chvíli již obsazeny. Celkové výsledky plošného testování se veřejnost dozví v průběhu května, odborníkům pomohou při výzkumu kolektivní imunity či při hledání vakcíny.

Obavy, že na ploše před hypermarketem Globus vzniknou dlouhé fronty, se v Olomouci díky výborné organizaci odběrů vůbec nenaplnily. Jediná fronta se utvořila v pátek ráno, když desítky lidí přišly ještě před spuštěním testování.

„Musím říct, že to tady od příchodu až po zjištění výsledku probíhá naprosto bez zádrhelů a rychle.

Zájem dobrovolníků byl veliký a je dobře, že tady nemusí trávit spoustu času čekáním,“ konstatoval primátor Mirek Žbánek, který se hned po spuštění rezervačního systému do programu přihlásil. „Chtěl jsem osobně pomoct projektu, který má podle mě velmi dobrý smysl.

Poskytne odborníkům mnohem širší informace o tom, jaká je reálná situace v naší populaci, a umožní stavět další rozhodování na co nejvíce objektivním základě,“ vysvětlil primátor. „Samozřejmě i pro každého z testovaných je důležité, když zjistí, že je v pořádku.“

Jak testování probíhá? U vstupu dostane přihlášený účastník dotazník, ten odevzdá v prvním stanu, kde obdrží pořadové číslo. Následně je během okamžiku povolán do testovacího stanu, kde probíhá odběr krve ze žíly.

Následuje pak zhruba patnáct až dvacet minut čekání na výsledek. V případě, že je výsledek testu negativní, celé testování tím pro účastníka končí.

Pokud je naopak pozitivní, následuje ještě v dalším stanu výtěr z nosohltanu, který potvrdí či vyloučí případnou aktivní infekci.

Cílem testování je odpovědět na základní otázku, kolik lidí nemoc již prodělalo. Člověk, který test podstoupí, si nejen ověří, že je zdravý, ale poskytne důležité údaje pro zdravotníky a vědce.

Studii organizuje Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, zapojen je také Ústav lékařské mikrobiologie, kde se budou podrobněji zkoumat protilátky proti viru.

V Olomouckém kraji se na průběhu testování kromě hejtmanství, ÚMTM, FNOL a Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého podílí také Armáda ČR, Krajská hygienická stanice, vedení dotčených měst a hypermarket Globus Olomouc.

Testování probíhá současně i v Praze, Litoměřicích, Uničově, Litovli a Brně. Podle informací z Ústavu molekulární a translační medicíny budou první celková hrubá data známa na začátku května. Jakmile vědci zkompletují získaná data, budou o nich informovat veřejnost.

| Poslední úprava: 24. dubna 2020 (pá)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector