Stejná kvalita, stokrát vyšší cena. Proč vůbec kupujeme balenou vodu?

Stejná kvalita, stokrát vyšší cena. Proč vůbec kupujeme balenou vodu?
Stejná kvalita, stokrát vyšší cena. Proč vůbec kupujeme balenou vodu?
Stejná kvalita, stokrát vyšší cena. Proč vůbec kupujeme balenou vodu?

V roce 2017 vypili Češi podle UNESDA (Union of European Soft Drinks Associations) 219,5 l nealkoholických nápojů (limonády, balená vody, sirupy, džusy a nektary) na osobu, z toho 23 % tvoří balené vody. Oproti předchozímu roku stoupla spotřeba nealkoholických nápojů o čtyři litry na osobu a balené vody zaznamenaly hned po džusech nejvyšší nárůst popularity. Znamená to, že je balená voda lepší než voda z kohoutku? To je otázka, nad kterou se diskutuje již řadu let a stále není jednoznačná odpověď. V zásadě záleží hlavně na tom, co od dané vody čekáte a na co ji budete používat. Existují zásadní rozdíly mezi vodou, kterou můžete pít každý den, vodou určenou pro kojence nebo dokonce vodou s označením “vhodná k přípravě kojenecké stravy”. Rozhodli jsme se proto jednotlivé vody otestovat ve spolupráci s odbornou laboratoří, abychom zjistili, jestli opravdu stojí za to připlácet si za balené vody, nebo se mezi nimi objevují i nějaké problémové případy, popřípadě zda má voda z kohoutku výrazně lepší či horší vlastnosti.

Stejná kvalita, stokrát vyšší cena. Proč vůbec kupujeme balenou vodu?

Do našeho testu jsme zařadili vody kojenecké, pramenité, minerální, balené pitné a pro porovnání i dva exempláře pitné vody z kohoutku.

Vzorky jsme vybírali z nejoblíbenějších vod v různých cenových kategoriích, aby byla co největší pravděpodobnost, že narazíte na svou oblíbenou značku.

Vody jsme nakoupili v běžných obchodech a nechali otestovat v certifikované laboratoři na přítomnost dusitanů, dusičnanů, vápníku, hořčíku, železa, sodíku, na tvrdost vody a přítomnost bakterií.

Některé z těchto látek jsou prospěšné, jiné nežádoucí či dokonce nebezpečné. Podrobné vysvětlení jednotlivých parametrů najdete níže.

Ve vodě samozřejmě najdete i řadu dalších látek, o kterých taky píšeme, pro naše testování jsme ale zvolili ty, se kterými bývaly v minulosti u balených vod problémy a jsou zásadní například při rozhodování, zda je voda vhodná po velmi malé dítě.

U několika značek s horšími výsledky jsme pro jistotu provedli dvojí testování, aby se ukázalo, zda nešlo pouze o náhodu.

Pokud vás zajímá, jestli je balená voda lepší než kohoutková nebo naopak, odpověď není ani po našem testu vůbec jednodoznačná. Klasická balená pitná voda se vlastnostmi velice často shoduje s vodou z kohoutku (záleží pochopitelně na konkrétním zdroji), cenově je ale mnohonásobně dražší.

I v případě kojeneckých či minerálních vod doporučujeme ověřit si jejich vlastnosti, například slovo „minerální“ na etiketě v reálu vysoký obsah minerálů nezaručuje, jak potvrdilo naše testování. Nejčastějším problémem,  typickým pro většinu testovaných vzorků, byl právě nízký obsah minerálních látek.

Obzvláště měkká je voda Voss, obsahem minerálů se blíží spíše k destilované vodě než k vodě minerální, jak se píše na etiketě. U některých značek jsme se setkali se zvýšeným výskytem organotrofních bakterií, v daném množství by ale neměly být pro člověka nebezpečné.

Problematická je v tomto směru zejména minerální voda Zaječická hořká, která vykazuje také vysoké množství dusičnanů a dusitanů. Z těchto důvodů by neměla být podávána malým dětem. Dobrou zprávou je nulový výskyt bakterií E-coli napříč testovanými vzorky. Zcela bez problémů prošla testem pouze minerální voda Magnesia.

Redakce Arecenze.czAutoři testu

VzhledNázevCena za 1 lSplnění noremBez dalších výhradKomentářCelé recenze
Magnesia 5)minerální voda 9,9 Kč Ano Ano Všechny parametry jsou v normě. Přečíst recenzi
Toma Natura 1)kojenecká voda 9,9 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje jen zanedbatelné množství organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Nartes 1)kojenecká voda 11,3 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje organotrofní bakterie, počet kolonií ale nepřekračuje mezní hodnotu. Přečíst recenzi
Aquila Aqualinea 2)pramenitá voda 6,6 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Tesco Value Aqua Bella 2)pramenitá voda 3,4 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Brno – Merhautova 3)kohoutková voda 0,076 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému.
Brno – Moravské náměstí 3)kohoutková voda 0,076 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií, který ale nepřekračuje limitní hodnotu.
Voss 5)minerální voda 158 Kč Ano Ne Extrémně měkká – etiketa je zavádějící. V ostatních ohledech prospěla bez problému. Přečíst recenzi
Evian 5)minerální voda 26,6 Kč Ano Ne Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Saguaro (Lidl) 4)balená pitná voda 2,5 Kč Ne Ano Obsah minerálních látek je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Clever (Billa) 4)balená pitná voda 2,45 Kč Ne Ano Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Dobrá voda 5)minerální voda 7,9 Kč Ne Ano Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Tesco Value 4)balená pitná voda 2,6 Kč Ne Ne Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Zaječická hořká 5)minerální voda 73,8 Kč Ne Ne Obsahuje extrémní množství dusičnanů a dusitanů. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Aqua Anna 1)kojenecká voda 9,3 Kč Ne Ne Téměř hraniční hodnota dusičnanů a překročení limitu pro organotrofní bakterie. Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota. Přečíst recenzi

1) balená kojenecká voda dle příl. 2 vyhl.275/2004 Sb.2) balená pramenitá voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.3) pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.4) balená pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.5) balená přírodní minerální voda dle příl. 1 vyhl. 275/2004 Sb.

Jak již název napovídá, kojenecká voda musí být svou kvalitou vhodná k přípravě kojenecké stravy a patří tak k nejpřísněji kontrolovaným baleným vodám na trhu.

Zásadní je mimo jiné obsah dusičnanů (max 10 mg/l) a sodíku (max 20 mg/l). Jedinou povolenou úpravou u kojenecké vody je ozáření UV paprsky, její složení je zcela neměnné.

Stejně jako pramenité či minerální vody pochází z podzemního zdroje.

Využití: Kojenecká voda je vhodná primárně pro přípravu kojenecké stravy, popřípadě nápojů pro děti. Zvláštní opatrnost platí v případě kojenců do tří měsíců, pro které může být nevhodná voda nebezpečná, například kvůli zvýšenému obsahu dusitanů a dusičnanů.

Její používání se ale doporučuje i pro starší děti, do šesti let. Je samozřejmě možné, že i jiné vody dosahují kvalit těch kojeneckých, například i voda z kohoutku.

Pokud máte malé děti a nejste si jistí kvalitou kohoutkové vody u vás doma, je dobré udělat rozbor, zejména kvůli zmíněným dusíkatým látkám, popřípadě kvůli přítomnosti těžkých kovů.

ParametryPožadavky na kojeneckou vodu dle příl.2 vyhl.275/2004 Sb.Aqua Anna – 1,5 lAqua Anna – 1,5l (druhá analýza)Toma Natura – 1,5lNartes kojenecká voda – 1,5lNartes kojenecká voda – 1,5l (druhá analýza)
Dusitany (mg/l) 0,02 (NMH)

Veronica

Vyšlo druhé vydání tohoto letáků. Zdarma k dispozici např. v Ekologické poradně Veronica v Brně; stáhněte si ho ve formátu pdf.

Stejná kvalita, stokrát vyšší cena. Proč vůbec kupujeme balenou vodu?

Kvalita kohoutkové vody a kohoutků

Zástupci Státního zdravotního ústavu zdůrazňují, že u nás má pitná voda z kohoutků obecně velmi dobrou kvalitu a vyhovuje i v důležitých ukazatelích, jako jsou dusičnany, chlorované látky, těžké kovy nebo pesticidy.

To potvrzuje i výzkum srovnávající bezpečnost pitných vod v mezinárodním měřítku, ve kterém získala česká voda nejvyšší možný počet bodů. To ale neplatí o mnoha soukromých nebo obecních studnách nevyhovujících z mikrobiologického hlediska.

Podobně zaostává voda v řadě především rozvojových zemí.

Kvalitu vody z kohoutku může ovlivnit stav vodovodního potrubí. Podle Brněnských vodáren a kanalizací je vodovodní síť města Brna udržovaná a spolehlivá. Situace je podobná i v drtivé většině měst a obcí České republiky.

Pokud je ale potrubí v některých starších domech zanedbané, může z kohoutku téct voda s příměsí olova a železa. Olovo a větší množství železa nepříznivě ovlivňuje zdraví dětí.

V případě, že máme podezření na vyšší koncentraci olova, je dobré si nechat udělat rozbor a pak případně urgovat výměnu potrubí, na kterou je možné dostat i dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Větší výskyt olova ale není nutně u každé vody, která teče z olověných trubek.

V některých trubkách se usazuje vodní kámen a úniku olova tak zabraňuje. Tyto problémy jsou však jen okrajovou záležitostí. Vodovodní síť je kontrolovaná, převážná část potrubí vyhovuje hygienickým standardům, a olova se proto nemusíme bát.

Častou námitkou proti vodě z kohoutku je chlor. Ve skutečnosti ho voda obsahuje jen zdraví neškodné množství. Pokud nám voda s chlorem nechutná, můžeme ji napustit a nechat odstát. Chlor se odpaří.

Pramenitá, kojenecká, minerální, pitná

S takovými označeními se můžeme setkat na etiketách balených vod. Jde o vyhláškou vymezené kategorie.

Zatímco pitná balená voda může být stáčena do lahví i z vodovodu, pramenité, kojenecké a minerální balené vody musejí pocházet jen z chráněného stabilního podzemního zdroje. Kojenecká balená voda navíc může být upravována pouze UV zářením.

Jak balená, tak kohoutková pitná voda smí mít maximálně 50 mg dusičnanů na 1 l vody. Brněnská voda obsahuje mezi 37 – 40 mg/l dusičnanů a je upravena chlorem.

Kojeneckou vodu již současná legislativa nezná a neexistuje tudíž ani speciální limit pro obsah dusičnanů. Vyhláška 275/2004 Sb. se zmiňuje pouze o balené kojenecké vodě, pro kterou je limit dusičnanů 10 mg/l.

Podle informací z Krajské hygienické stanice by pro každé dítě měl udělat doporučení kvality pitné vody ošetřující lékař, který by měl znát kvalitu vody z vodovodu v místě, kde dítě žije.

Pokud voda neobsahuje žádné bakterie a dítě je zdravé, tak by mělo kohoutkovou vodu s obsahem do 50 mg dusičnanů zvládnout bez jakýchkoliv zdravotních komplikací. V případě, že máme malé dítě a lékař doporučí kupovat vodu balenou, snažme se vybrat vodu z okolí našeho bydliště.

V Brně-Tuřanech vytéká Balbínův pramen splňující (staré, dnes už nepoužívané) limity kojenecké vody.

Můžeme zde využít jak samotného pramene, který obsahuje železo, tak automatu na vodu z pramene očištěného od železa. Jeden litr kojenecké vody nás přijde na cca 1,50 Kč.

Automat se nachází v blízkosti obchodního centra Makro. Stočená kvalitní voda vydrží v ledničce bez ztráty kvality i tři týdny.

Budete mít zájem:  Cyanóza (modré, či promodralé končetiny)

Pokud opravdu musíme sáhnout po balené kojenecké vodě, pokusme se ji koupit ve vratných skleněných obalech a vyberme vodu pocházející z místa blízkého našemu bydlišti.

Z minerálních vod se k častějšímu pití doporučují jen slabě mineralizované (do 500 mg/l). Silnější minerálky by se měly naopak pít jen výjimečně, případně na lékařský předpis. Neplatí, že čím více minerálů, tím lépe.

Naopak, jejich nadbytek nám může i uškodit. Minerály však obsahuje i voda z kohoutku a ty jsou v kombinaci se stravou dostačující. Pitná voda by také měla být oproti vodě na praní tvrdší.

Tento požadavek voda z brněnského vodovodu rovněž splňuje.

Proč tedy balenou vodu vůbec pijeme? Mnozí se jen nechali zlákat reklamou. Jiní jako důvod uvádějí, že jim balená voda chutná lépe. To mnohdy ovlivňuje jen psychologický, tzv. placebo efekt. Zkuste poprosit někoho jiného, aby vám do sklenic nalil různé druhy vod, a pak je zkuste podle chuti rozlišit.

Pitná voda by měla být uchovávána v chladu a chráněna před sluncem. Balené vody často tyto požadavky nesplňují ani v prodejnách a rozhodně také ne při převozu. Taková voda se může kazit a podléhat množení mikrobiologických organismů, které se množí i v otevřené lahvi mimo lednici. Oproti tomu je voda z kohoutku vždy čerstvá, uchovávaná v temnu a chladu s vyhovující teplotou 9-10 °C.

Voda z kohoutku se vyplatí i finančně. Je totiž přibližně 125krát levnější než voda balená.

Doporučený obsah minerálů podle Státního zdravotního ústavu

Látka Ca Mg K Na Cl SO42- N03-
Hodnota > 40-80 mg/litr > 20 mg/litr > 1 mg/litr < 20 mg/litr < 25 mg/litr < 240 mg/litr < 10 mg/litr

Mnohé z balených vod (zejména minerální vody) těmto doporučením nevyhovují. Výrobci minerálních a pramenitých vod jsou povinni uvádět na etiketách lahví složení vody, které můžete

s tabulkou porovnat. Voda z kohoutku by měla uvedené limity splňovat.

Dopady balených vod na přírodu

Balené vody představují pro přírodu mnohem větší zátěž než voda z kohoutku. Je tomu tak hlavně proto, že je nutné je přepravit a zabalit.

Doprava se uskutečňuje převážně nákladní automobilovou přepravou. Ta spotřebovává fosilní neobnovitelné zdroje a přispívá ke globálním klimatickým změnám produkcí CO2.

K tomu také připočítejme hluk z dopravy a znečištění ovzduší, které snižuje kvalitu našeho života.

Plastové lahve zatěžují přírodu nejen jako odpad, ale škodí i jejich výroba náročná na spotřebu vody, elektrické energie a ropy. Pokud už PET lahve máme, je vhodné je vytřídit do plastu. Ne všichni se však tímto doporučením řídí. V České republice se vytřídí přibližně jen polovina PET lahví. Nejlepším řešením vzhledem k životnímu prostředí je plastové lahve nekupovat vůbec.

Čerpáním pramenitých a minerálních vod z útrob země vyčer páváme cenné zásoby, jež se zde tvořily po tisíciletí. Z tohoto pohledu je voda z hlubinných zdrojů rovněž neobnovitelným zdrojem, se kterým není radno plýtvat. Dříve byly minerální vody doporučovány jen k léčebným kúrám lázeňských hostů a i ti přijímali pouze vodu z pramenů vytékajících na povrch, ne z umělých hlubinných vrtů.

Na co si dávat při pití kohoutkové vody pozor:

  • na konzumaci a úpravu potravin ji používat jen studenou
  • zvážit a poradit se s lékařem nebo lékařkou, zda dávat vodu kojencům
  • v případě podezření na přítomnost olova si nechat udělat hygienický test a případně vyměnit vodovodní potrubí (toto je však problémem jen u některých starších domů)

Pitné rady

  • pokud s sebou nosíte lahev s vodou, můžete místo opětovného kupování balené vody lahev průběžně doplňovat vodou z kohoutku
  • žádejte v restauracích k jídlu nebo ke kávě vodu z kohoutku, je to běžný, leč trochu zapomenutý zvyk (na našich internetových stránkách se můžete dozvědět, které restaurace tuto možnost samy nabízejí)
  • pokud sami znáte restauraci, která Vám vodu z kohoutku nabídla, dejte nám o ní vědět

Balená voda nebo voda z kohoutku? Kupujeme mnohonásobně dražší, přitom často zbytečně

Tuzemská kohoutková voda pochází převážně z povrchových nádrží a horních toků řek. Než se dostane do potrubí s pitnou vodou a vůbec k nám do domácností, musí projít dezinfekčním procesem. Ten probíhá zejména pomocí chlóru.

Chlór jednou z hlavních nevýhod

Právě použití chlóru je jedním z hlavních mínusů kohoutkové vody, jelikož není zrovna právě vhodný pro lidský organismus, zejména pak pro malé děti, těhotné ženy či osoby s oslabenou imunitou, ekzémem nebo lupénkou.

Zbavit se chlóru lze ale poměrně jednoduše, a to pomocí domácích vodních filtrů. V České republice je pití kohoutkové vody naprosto běžné a většina lidí se o své zdraví a bezpečnost ani neobává. Nemají ostatně ani důvod, jelikož voda z kohoutku je na všech místech republiky pod přísným dohledem.

Česká republika patří mezi země v rámci EU, která vykazuje v mikrobiologických a chemických parametrech pitné vody 99 až 100 procent požadované kvality.

Kromě již zmíněných neustálých kontrol kvality vody je to bezesporu cena. Ta vyznívá pro kohoutkovou vodu mnohdy levněji až dvousetnásobně. Za litr vody z kohoutku české domácnosti zaplatíme do deseti haléřů, přičemž láhev vody v obchodě se pohybuje i kolem 15-20 korun.

Také čerstvost kohoutkové vs. balené vody je zcela úplně někde jinde. Mezi stočením a spotřebou balené vody totiž uplynou dny až týdny, někdy i dlouhé měsíce. Na její kvalitě se to tak zcela jistě musí podepsat, stejně jako např. nevhodný způsob skladování. Na rozdíl od balené vody je kohoutková voda stoprocentně čerstvá.

Voda z kohoutku prý i chutná lépe. Vyjádřila se tak alespoň naprostá většina respondentů již v celé řadě anket. Také odborné studie se shodly, že kohoutková voda rozhodně není nebezpečnější než voda balená.

Stejně tak nevychází balená voda po zdravotní stránce nějak výrazně lépe.

Ba naopak, před nedávnem udělalo sdružení TEST velké srovnání kohoutkových a balených vod a vítězem se stala obyčejná čerstvá voda z kohoutku.

Ftaláty a vliv na lidské zdraví

Kohoutková voda neobsahuje ani škodliviny, které se produkují z obalu. V některých případech rozbory prokázaly, že se z plastových obalů totiž do vody vylučují škodliviny, zejména ftaláty, tedy změkčovadla plastů. Ty podle závěrů ovlivňují hladiny hormonů v těle, což je při dlouhodobém užívání velice nebezpečné.

Hlavní trumfem zastánců balených vod je zejména tvrzení, že obyčejná kohoutková voda obsahuje nejrůznější léčiva. Pravidelné kontroly však ukazují, že obsah léčiv v pitné vodě v ČR je velmi nízký nebo dokonce nepravděpodobný. Aby člověk přijal dávku odpovídající např. jedné tabletě ibuprofenu, musel by vypít každý den 2 litry vody po dobu 26 tisíc let…

Poslední z těch hlavních argumentů pro volbu vody z kohoutku je fakt, že výrazně šetří životní prostředí. Výroba pitné vody je totiž několikanásobně dražší než dodávka obyčejné kohoutkové pitné vody. Jenom na obalový materiál je každý rok použito 2,7 milionu tun plastové hmoty. Jak je v dnešní době velmi dobře známo, “zlikvidovat” plast není vůbec snadné a už vůbec ne levné.

Vápník a sodík vhodný pro zdraví, ale..

Výhodou balených vod, zejména těch minerálních, je pak především vyšší obsah látek, jako je sodík či vápník. Na druhou stranu jsou sice zdravé, ale k dlouhodobému užívání také nejsou příliš vhodné.

Kromě vod minerálních jsou na trhu i vody pramenité, jež pocházejí z chráněného podzemního zdroje, a vody kojenecké.

Ty jsou vhodné především pro přípravu kojenecké stravy a nesmí být všeobecně nikterak upravovány.

KAM DÁL: Starosta Kolína Kašpar: Trestní oznámení hejtmanky Jermanové je trapné, ochranné pomůcky opravdu nebyly.

Proč lidé kupují drahou balenou vodu, když pitná voda z veřejných vodovodů není horší?

TZB-info / Proč lidé kupují drahou balenou vodu, když pitná voda z veřejných vodovodů není horší?

V místech, která jsou zásobována z veřejného vodovodu, není nutné kupovat balenou vodu, jsou to vyhozené peníze. Většina balených pitných vod je vyráběna z vody vodovodní. Balená voda se tak na jednom litru prodraží až stopadesátkrát.

Pomalu se další rok chýlí ke konci a komentář zvýšení cen vodného a stočného se stává tradičním koloritem začátku roku nového. Jistě opět vyvolá bohatou diskusi na téma jak je voda drahá. Na druhou stranu je třeba si všimnout kolik lidí kupuje mnohdy stejnou vodu zabalenou, za nepoměrně více a nijak se nad tím nepozastaví.

Z článku o druzích balených vod je jasné, že s ohledem například na dusičnany může být důvod kupovat vodu kojeneckou, ale důvod ke koupi vody pitné již tak jasný není.

Tři čtvrtiny českých občanů jsou napojeny na veřejný vodovod, ve kterém proudí jedna z nejlepších vod na světě. „Obecně lze říci, že u nás má pitná voda velmi dobrou kvalitu,“ tvrdí František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu.

Naše voda je uznávaná i v zahraničí. Výzkum nezávislé organizace Celosvětové hodnocení bezpečnosti pitných vod ohodnotil Českou republiku pěti kapkami, což je nejvyšší možný počet. Do této skupiny patří jen dvacet procent všech zemí světa, náš stát se tak zařadil například po bok USA nebo Rakouska.

„U nás lze vodu konzumovat bez omezení množství úměrně k potřebám organismu, překontrolovaná je bezpečná i pro kojence,“ uvádí Kožíšek. „Naše voda splňuje všechny limity,“ souhlasí například Matěj Čermák z Hygienické stanice hlavního města Prahy. (1)

I přes vysokou kvalitu vody z vodovodu lidé stále nakupují balené vody v obchodech, přestože se to na jednom litru prodraží až stopadesátkrát. „Důvodem může být to, že voda z vodovodu nemá vždy a všude vyhovující chuť a pach,“ vysvětluje Kožíšek.

„Z vody může být cítit chlor nebo vedlejší chloranové produkty. Zápach se však dá snadno odstranit, stačí nechat vodu chvíli odstát v lednici. A existují i různé filtry.“ říká Čermák.

Balená voda však nemusí být zárukou lepší chuti, může se dokonce stát, že si zákazník přinese z obchodu stejnou vodu, jaká mu teče doma z kohoutku.

„Vyhláška, která zpřísnila pravidla pro označování vod uvádí, že na všech etiketách musí být sice uveden zdroj, neplatí to však pro pitné vody,“ uvádí Pavla Burešová ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

„Většina balených pitných vod je vyráběna z vody vodovodní. Může být sice sycena oxidem uhličitým, ale tím vzniká jen obyčejná sodovka, kterou si doma můžeme levněji vyrobit pomocí sifonu,“ vysvětluje Kožíšek.

Budete mít zájem:  O mléčných zubech: Dítě není tvor vhodný k zubnímu ošetření

Podobně se vyjadřuje i prof. Václav Janda z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: (2)

prof. V. Janda: „Neříkám, že kvalita vody ve veřejných vodovodech je bezchybná přímo bezchybná, ale 99,95% vyrobené pitné vody vyhovuje ve všech důležitých ukazatelích, jako jsou dusičnany, chlorované látky, těžké kovy, pesticidy… Naprosto opačná situace je však u soukromých a obecních studní. Tam asi 70 procent odebraných vzorků nevyhovuje především z mikrobiologického hlediska.“

H. Večerková: „Podle vás tedy nemáme důvod kupovat si domů balenou vodu?“

prof. V. Janda: „Pokud vám jde o to, pít kvalitní vodu, nemusíte si kupovat balenou. Když chcete ale pít vodu s bublinkami, tak musíte jít do obchodu nebo si „sodovku“ vyrobit doma.“

H. Večerková: „Hodně lidí si kupuje vodu, protože jim ta z vodovodu nechutná.“

prof. V. Janda: „Myslím, že tady funguje placebo efekt. Když vám stále někdo vtlouká do hlavy, že voda z kohoutku je nezdravá a špatná, snadno tomu podlehnete. Je tu ale ještě druhá věc – voda z vodovodu je chlorovaná, tvoří se v ní pachotvorné látky, takže může někomu páchnout.“

H. Večerková: „Co když to ve vodárně s chlorem přeženou, přece není neškodný?“

prof. V. Janda: „Chlor sám o sobě v koncentracích, v jakých se vyskytuje v pitné vodě, škodlivý není. Ale reakcí s různými organickými látkami, které jsou ve vodě, z něj mohou vzniknout nežádoucí vedlejší produkty – o těch se ví a také se hlídají. A uhlídají.“

H. Večerková: „Když budu pít jen vodu z vodovodu, nebude můj organismus ochuzen o některé látky, které bych do sebe dostala z minerální vody?“

prof. V. Janda: „Vůbec ne. Voda z vodovodu potřebu minerálů zpravidla pokryje, samozřejmě společně s jinými zdroji ze stravy. Vyhláška pro kvalitu pitné vody uvádí, kolik v ní má být vápníku a hořčíku. A také v ní tyto optimální koncentrace bývají. Třeba vápníku je v pitné vodě vždycky dost, naopak některé stolní vody ho mají málo.“

H. Večerková: „Voda z vodovodu je tedy podle vás natolik vyvážená, že dodá organismu vše, co potřebuje?“

prof. V. Janda: „Většinou ano. Každá lokalita je jiná, jsou rozdíly v celkové mineralizaci… Podstatné je, že ve velkých městech kvalita vody odpovídá naší vyhlášce a ta vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a je v souladu s direktivami Evropské unie.“

H. Večerková: „Evropské směrnice bývají hodně mírné, aby je mohly splnit všechny státy. Nehledí ta směrnice jen na to, aby nám voda neublížila, zabývá se i tím, aby také prospěla?“

prof. V. Janda: „Nemyslím, že evropské limity pro pitnou vodu jsou mírné. Limity pro pitnou vodu se tvoří především podle zdravotních účinků a ne podle technických možností, na jakou kvalitu jsme schopni vodu upravit.

Limity navíc připravují hygienici a ti nejlépe vědí, co náš organismus potřebuje. Vlastně říkají, kolik jednotlivých látek bychom měli do těla vodou dostat a které škodlivé látky by tam naopak být neměly. Jistě, může se stát, že se kvalita vody kvůli nějaké havárii krátkodobě zhorší…

Nic není stoprocentní, to však není ani kvalita balených vod.“

H. Večerková: „Co dusičnany? Představují skutečně takový problém?“

prof. V. Janda: „Dusičnany jsou problém především podzemních vod, tedy studní. Většina měst je zásobována z povrchových zdrojů a tam tolik dusičnanů není. Přece jen zemědělci tolik nehnojí… Před takovými patnácti dvaceti lety to bylo horší, někdy měli vodohospodáři co dělat, aby koncentrace dusičnanů nepřesáhla povolených padesát miligramů na litr.“

Problémem balených vod je skladování

Dalším problémem všech balených vod je skladování. „Často jsou i několik dní na slunci a voda se v nich kazí. A v otevřené lahvi, kterou necháme celý den mimo lednici, vznikají bakterie.

Naopak voda v potrubí je neustále ve tmě a chladu, což je ideální,“ říká Marcela Dvořáková, tisková mluvčí Pražských vodáren a kanalizací. V rozvodových sítích může vodu ohrozit jen rez nebo usazeniny. „Jenže to není problém dodavatele, ale majitelů domů.

Řešením je instalace plastových trubek, které jsou odolné,“ vysvětluje Dvořáková.

Proti baleným vodám stojí i ekologové. „Plastové lahve zatěžují životní prostředí nejen jako odpady, ale škodlivá je především jejich výroba. A skleněné lahve, které by měly alespoň opakované použití, už z pultů téměř zmizely,“ říká Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace. Kdo pije vodu z vodovodu, šetří tak nejen svou peněženku, ale i přírodu.

Momentálně je ještě nutné připočíst i nový návrh na zálohování plastových lahví, o čemž jistě čtenáři vědí z obecného tisku.

+ přísně kontrolovaná
+ levnější
+ kdykoliv k dispozici + žádná doprava kamiony
– někdy nechutná

Chat: Hana Večerková — Sama doma — Česká televize

Veronika Zahradníková: „Dobrý den,mám 15.měsíčního syna doposud mu vařím a nápoje připravuji z balené kojenecké vody. Od kdy mohu používat vodu městskou z kohoutku?Děkuji za odpověď“

Hana Večerková: „záleží na tom, jaká voda vám teče z kohoutku. To zjistíte u svého dodavatele vody. Pokud odpovídá požadavkům na pitnou vodu, je bezpečná i pro kojence. Balená kojenecká voda poskytuje větší stupeň ochrany, protože musí splňovate ješt+ přísnější požadavky.“

Katka Jablonska: „Mám doma 2 malé déti,bojím se jim dávat pít vodu z kohoutku ,vodu kupuji.Je to správne?“

Hana Večerková: „Nemohu odpovědět jednoznačně, záleží na tom, jaká voda vám teče z kohoutku. Pokud máte pochybnosti, nechte si udělat rozbor vody, existuje řada laboratoří, které vám i na základě rozboru poradí, co a jak.“

Monika: „Dobrý den.Chtěla bych se zeptat.Doma většinou pijeme vodu z kohoutku se štávou má to vliv na naše zdraví nebo to je lepší občas vyměnit s vodou balenou třeba s dobrou vodou.Dekuji za odpověd a přeju pěkný den“

Hana Večerková: „odpověď je stále stejná. záleží na tom co vám teče z kohoutku. Zdroje vodovodní vody jsou různé podle místa, kde bydlíte. záůleží na tom, zda jde o vlastní studnu, nebo veřejný vodovod.

Záleží na tom, v jakém stavu jsou vodovodní trubky v domě…Musíte se o kvalitu vody trochu sama zajímat.

Pokud je voda kvalitní nebo Pokud nepotřebujete dopľnit chybějící minerály, není žádný důvod kupovat si vodu balenou.“

Martina: „Dobrý den, ráda bych věděla jak dlouho vydrží voda z kohoutku v PET lahvi, aby se nezkazila? Třeba když si na dovolenou beru svoji vodu. Děkuji a přeju pěkný den“

Hana Večerková: „na to je těžká odpověď. Pokud jsou ve vodě nějaké mikroorganismy, mohou se v lahvi pomnožit, obzvláště pokud je PET lahev dlouhodobě na slunci. vzniká malé množství acetaldehydu, který neohrozí zdraví, ale má vliv na chuť.“

jitka jirakova: „chtela jsem se jeste zeptat jestli se rozbor vody dela zdarma,nebo musime za to zaplatit,jaka je to priblizne cena,dekuji jitka“

Hana Večerková: „Za rozbor vody musíte zaplatit. ceny jsou kolem 700 korun. záleží na rozsahu rozboru. Infoirmace najdete určitě na internetu.“

Jana: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se kojenecká voda musí převařovat díky“

Hana Večerková: „Nemusí, pro úplně malé miminko se doporučuje převařit kvůli ještě větší bezpečnosti.“

Kamila: „Dobrý den. Doma pijeme vodu z kohoutku, balenou nekupuji. Má smysl a je vůbec prospěšné vodu filtrovat? Koupila jsem konvici Brita, známí nás přesvědčují ke koupi filtračního zařízení Aquel. Je nějaký fůvod proč filtrovad vodu z kohoutku? Děkuji za odpověď, hezký den“

Hana Večerková: „Filtrovat vodu z kohoutku má smysl, pokud máte nějaký problém s vodou. Filtrů je mnoho typů, záleží opět na situaci s vaší vodou.“

Lucie Balonová: „Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám roční holčičku…Kterou vodu bych ji měla koupit, když již nechci kupovat kojeneckou vodu. Ktrerá je vhodná? Na trhu je spousta druhů balených vod.“

Hana Večerková: „Pro malé děti je vhodná například voda přírodní minerální – ale s nízkým obsahem minerálů do 500 mg/l. Na etiketě musí být uvedeno, zda se jedná o vodu: slabě minrealizovaná (do 500 mg – např. Dobrá voda), středně (500-1500 mg/l, např. Mattoni) nebo silně minrealizovaná (nad 1500 – např. Podebradka).“

Petra: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, může dojít i ke zkažení balené vody, pokud na ní svítí sluníčko? Zejména v malých večerkách jsem se setkala s tím, že na kartony s vodami prosvítá slunce. Může být potom taková voda pro člověka nebezpečná? Děkuji za odpověď, pěkný den.“

Hana Večerková: „Kazit se může, pokud je vystavena slunci dlouhodobě. Nebezpečná být nemůže, ale může změnit chuť.“

Kateřina Šubertova: „Dobrý den, je vhodné střídat pití vody z kohoutku a balenou vodu? Děkuji za odpověd.“

Hana Večerková: „záleží jen na vás. pokud je voda z kohoutku v pořádku, není důvod kupovat balenou vodu.“

Petra: „Dobrý den, jaká látka vody z kohoutku může uškodit při podávání kojenci (bydlíme v menším městě, s vodou řekla bych kvalitní)? Děkuji.“

Hana Večerková: „Kojencům škodí dusičnany a větší míra sodíku. Proto je limit pro kojeneckou vodu nižší (10 mg) než pro vodu pitnou (50 mg). Obsah sodíku by měl být do 20 mg/l, vodovodní voda tomu opdovídá.“

Radmila: „Dobrý den, zmiňovala jste, že je možné dle obalu zjistit, jak silně je voda mineralizovaná. Vím, že v nedávné minulosti to tak bylo, ale v současné době se vesměs na etiketách vod/minerálek tato informace nenachází. Můžete prosím poradit, jak tedy získat informace o mineralizaci vody ? Děkuji“

Hana Večerková: „pokud je to příriodní voda minerální, musí to tam být. Pokud jste to nenašla, nejde možná o minerální, ale pramenitou nebo pitnou vodu.“

Jana Píbilová: „dobrý den,kde zjistím výsledky kontrol vody v kohoutku ? děkuji Jana – Žďár nad Sázavou“

Hana Večerková: „U svého dodavatele vody, které mu platíte vodné a stočné.“

Pavel: „Dobry den, muzete vysvetlit pojem mrtva voda? Nekteri mluvi o tom, ze takovou vodu pijeme z kohoutku.“

Hana Večerková: „To je nesmysl. Mrtvou a živou vodu nechme v pohádkách. Je tím zřejmě myšlena voda zbavená všechn minerálních látek. nebo voda destilovaná. Vodovodní voda taková určitě není. Vyhláška předepsiuje, kolik musí obsahovat vápníku a hořčíku.“

Budete mít zájem:  Stěhuji se, musím změnit praktika?

Kateřina Slaná: „Dobrý den, kde v Praze si mohu nechat udělat rozbor vody a kolik to stojí?“

Hana Večerková: „Laboratoří je mnoho, kontakty najdete na internetu. Hodně informací získáte na hygienické stanici.“

Marta: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat můj dědeček pije jen ochucenou vodu! A říká, že kohoutková je velmi špatná!!! Proto se chci zeptat je-li to tak? A ještě jestli mu může uškodit pití této vody?“

Hana Večerková: „Nemohu posoudit, jestli je vaše voda z kohoutku špatná. Ochucená voda by neměla škodit, záleží na tom čím je ochucená.“

Simona Krausová: „Dobrý den, od té doby, co piji vodu z kohoutku jsem postupně shodila 14 kg. Může to souviset? Nemůže být ve vodě látka, která to zapříčinila?“

Hana Večerková: „Podle mého názoru ne. Otázka je, co jste pila předtím. Jestli jste limonády vyměnila za vodu z kohoutku, pak to možné je. Slazené vody a limonády jsou velkým zdrojem kalorií, které mohou člověka dovést přinejmenším k nadváze, pokud jsou pro něj jediným zdrojem tekutin.“

Nováčková: „Dobrý den,můžete mi poradit kde si mohu echat zkontrolovat vodu ze studny?Používáme ji jen na mytí,ale i tak je asi dobré vědět jaká je.Bydlím mezi Břeclaví a Brnem.Děkuji“

Hana Večerková: „najděte si na internetu adesu hygienické stanice. určitě tam najdete i kontakty na laboratoře.“

Lenka Marcínová: „Dobrý den bydlím v Praze 10 ve Vršovicích, mám malá dvojčata 14 měsíců,od mala dle pediatričky prý máme kupovat balenou vodu tomu natururu, jelikož je v Pražské vodě moc dusičnanů, můžete mi prosím napsat Váš názor, jakou vodu doporučit. Děkuji Lenka Marcínová“

Hana Večerková: „už jsem odpověděla. S nepříznivým vlivem dusičnanů se to přehání. V poslední době se stanoviska odborníků přehodnotila.

Světová zdravotnická organizace doporučuje limit 50 mg/l, a ten vodovodní voda splňuje. Balená kojenecká voda dává pochopitelně větší stupeň ochrany. je to asi jako s bio potravinami.

i konvenční potraviny jsou bezpečné (pokud nedojde k nějaké chybě), ale biopotraviny představují vyšší stupeň kvality.“

tereza: „Dobrý den ,bohužel se nedívám od začátku ,tak nevím ,zda jste to již neříkaly,chci se zeptat zda je vhodné pít vodu se šťávou?nebo co doporučujete jako příchuť do vody?děkuji“

Hana Večerková: „citron. ale š´tzáva vám neuškodí, pokud vám chutná. jen musíte počítat s určitým přísunem cukrů, a tedy i kalorií.“

Dana Prokopová: „Dobrý den, manžel se mě snaží přesvědčit o tom, že se nemá vařit z teplé vody. Je to pravda? Je teplá voda z kohoutku horší kvality než voda studná? Děkuji za odpověď. Dana Prokopová, Stodůlky“

Hana Večerková: „není. pochází ze stejného zdroje.“

Jana Píbilová: „jště jednou dobrý den, ještě bych se chtěla zeptat,jak dlouho musím vodu z kohoutku dítěti převařovat ? synovi je 14 měsíců.Děkuji Jana – Žďár nad Sázavou“

Hana Večerková: „pokud vodu převařujete, tak velmi krátce. stačí nechat projít vodu varem, to k dezinfekci postačí.“

Romana: „Dobrý den,chtěla bych se zeptat,mám měsíční holčičku.Musím jí převařovat kojeneckou vodu nebo stačí převařit vodu z kohoutku?Děkuji“

Hana Večerková: „už jsem několikrát odpověděla. záleží na tom, jakou máte doma vodu.

Chtěla bych připomenout, že každý by si měl uvědomit, že má svůj díl odpovědnosti za kvalitu vody, která mu teče z kohoutku. Musí mít například vodovodní rozvody z nezávadných materiálů.

Musí se zajímat o kvalitu vody z vodovodu. Pokud není dlouho v domácnosti a voda stojí dlouho v trubkách, musí ji nechat odtéct…“

Jana Burdová: „Dobrý den paní Večerková, ráda bych se Vás zeptala, kde mohu najít testy balených kojeneckých vod? A také co je pravdy na tom, že pokud otevřu láhev kojenecké vody musím ji nejpozději do 3 dnů spotřebovat. Děkuji“

Hana Večerková: „My jsme v MF DNES testy balené vody dělali naposledy před 4 lety, ty už nejsou aktuální. Balené kojenecké vodě bych z principu věřila, jsou na ní přísné požadavky. Otevřenou lahev vody byste měla spotřebovat co nejrychleji, to platí u každé vody. Myslím že tři dny v lednici vydrží.“

Monika Lánová: „Dobrý den, neochucenou balenou vodu jsem vyměnila za vodu z kohoutku před dvěma lety. Za ty dva roky jsem bez cvičení celkem radikálně zhubla a zdá se mi, že po ní lépe trávím. Je to možné? :-)“

Hana Večerková: „Na to vám nedokážu odpovědět. Osobně si myslím, že v tom příčina nebude. Neochucená balená voda od té z vodovodu se v množství energie/kalorií určitě neliší.“

Kolemjdoucí: „Dobrý den, rád bych věděl jestli lze o studnu ze které bereme vodu u domu nějak pečovat? Někdo doporučoval jednou za půl roku přidat do studně určité množství sava k poměru obsahu vody ve studni, to jsou takové babské recepty. Proto bych rád věděl jaké přípravky existují na zlepšení vody ve studni? Děkuji za info a zdravím všechny ve studiu :-)“

Hana Večerková: „Obraťte se na hygienickou stanici. Tam vám poradí konkrétně.“

Martina: „Dobrý den, máme 3. měs. holčičku, která kojenecká voda je nejvhodnější?“

Hana Večerková: „Značku vám neřeknu. Všechny kojenecké vody musí splňovat stejné a přísné požadavky.“

Kusalova: „rada bych se zeptala jestli je lepší pít neperlivou vodu , jemně perlivou vodu či perlivou vodu . a včem nam skodí či neškodí ?“

Hana Večerková: „pokud myslíte na pravidelné pití k pokrytí potřeby tekutin, tak nejvhodnější je voda neperlivá. Voda s „bublinkami“ není vhodná k dlouhodobému pití. oxid uhličitý zatěžuje organismus. způsobuje, že pocit žízně je uhašen dříve, než se člověk dosyta napije. Kromě toho má i močopudný efekt, takže může i zhoršit zavodnění organismu.“

Iva: „dobrý den, vy pijete jakou vodou? balenou či z kohoutku? děkuji“

Hana Večerková: „obojí. Doma z kohoutku. jinde většinou balenou. Mám ráda i některé minerálky.“

Kristýna R.: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu beze strachu pít vodu z kohoutku (máme obecní vodu) když jsem těhotná, nebo zda si mám raději kupovat balenou. Děkuji“

Hana Večerková: „Zjistěte si, jak kvalitní je vaše obecní voda. Dodavatel vody vám to musí sdělit. Pokud je v pořádku, není žádný důvod pít vodu balenou“

Damar: „Dobý de chci se zeptat když mám napuštěnou vodu ve vaně aje cítit chlorem a je ze stejného zdroje který používám v kuchyni .Je to městský řád je vůbec pitná když je cítit? Děkuji.“

Hana Večerková: „Vaše voda je zřejmě víc chlorovaná. Opět – zeptejte se na to vašeho dodavatele vody. Existují i filtry, které dokáží chlor z vody odstranit. Také stačí nechat vodu odstát.

Chápu že je to nepříjemné, ale ublížit vám to nemůže. Chlor sám o sobě v koncentracích, v kterých se vyskytuje v piutné vodě, škodlivý není.

reakcí s různými organickými látkami, které jsou ve vodě, z něj mohou vzniknout nežádoucí vedlejší produkty. ty se ale také hlídají.“

Martin C: „Jaký je rozdíl mezi vodou z kohoutku a vodou balenou? Je to přeci voda jako voda, když je všechno v pořádku je voda z kohoutku stejně kvalitní jak balená.“

Hana Večerková: „Máte pravdu, když je voda z vodovodu v pořádku, není žádný důvod kupovat vodu balenou. Kromě chuti. Všechny vody ale stejné nejsou. Liší se třeba obsahem minerálních látek.“

Stana: „Dobrý den, na vodě z kohoutku mi vadí pouze to, že je cítit (nejspíš chlorem) Dá se to nějak pořešit? Děkuji Stana N.“

Hana Večerková: „Dá. Nechat vodu odstát, chlorová „příchuť“ zmizí. Poránu ji hodně odtočit. nebo si pořídit filtr na chlor.“

Ivana M.: „Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat kolik stojí rozbor vody pro domácnost?Momentálně bydlíme v Brně a myslíme si, že naše voda není v pořádku. Po napuštění do sklenice vodu musíme nechat alespoň 5 minut vyprchat, protože je ,,bílá“ a i potom není vůbec chuťově dobrá. Myslíte si, že by to mohlo být trubkami, nebo je to jen o zvyku například. Děkuji za odpověď“

Hana Večerková: „“Bílá“ voda nejspíš znamená, že je v ní chlor, ten po chvíli vyprchá. trubkami to podle mého názoru nejspíš nebude, nechte si předložit poslední rozbor vody od vašeho dodavatele. ceny rozborů jsou různé, nejjednodušší kolem 700 korun“

Pavla Kožnarová: „Hezky den přeji… jak může špatná voda z kohoutku uškodit našemu organismu? Děkuji“

Hana Večerková: „Otázka je, jak je „špatná“. Pokud je znečištěna mikrobiologicky, může způsobit střevní potíže… Pokud je znečištěna chemicky, například z hnojiv z okolních polí, nejsou důsledky přímé, ale při dlouhodobém pití mohou organismus poškodit. Rozbor vody napoví víc.“

Hana Vrbová: „Zdravím, ráda bych věděla, jakou kvalitu má voda z kohoutku v Karlových Varech. Občas má nepříjemnou pachuť.Děkuji Vrbová“

Hana Večerková: „nevím. zeptejte se na své hygienické stanici. Každý má právo na informace o kvalitě vody. Doavatel vody je musí zpřístupnit.“

Pavla: „Dobrý den,prosím Vás kde přesně si zjistím kvalitu vody v Nymburce?U Vodovody a kanalizace nebo je pozvat domů a udělaji test vody.Pijeme jedině vodu z kohoutku, občas doplníme a minerální.Díky Pavla“

Hana Večerková: „nejlepší radu vám dají na krajské hygienické stanici.“

Jana Smarkoňová: „Dobrý den.Chtěla bych se zeptat zda když převařím vodu z kohoutku tak jestli ji mohu podávat svému 6.ti měsíčnímu synkovi.voda je z obecního řádu.Mě osobnšě chutná i samotná takže doufám že to neni nic špatného.děkuji za odpověď“

Hana Večerková: „Opět to chce informace o vodě. zeúptejte se na hygienické stanici nebo si nechte udělat rozbor. jen tak budete mít jistotu.“

jitka jirkova: „d.den mam 3 letou holcicku,ktera ma nejradeji vodu z kohoutku,nez vodu balenou,je to pro ni nebezpecne,je lepsi kupovat pro takove deti vodu balenou?dekuji s pozdravem jitak.j.“

Hana Večerková: „Pokud je voda z vodovodu v pořádku, nemůže ji v žádném případě ublížit. Opět platí, informovat se na vodu. Já bych jen dodala, buďte ráda, že dítě chce vodu z kohoutku. je mnoho dětí, které ji odmítají a chtějí jen slazené vody a to není dobré.“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector