Sobota je vyhlášena Evropským dnem pacientských práv

AOECS je nezávislá nezisková organizace zastřešující spolky celiaků napříč Evropou. Organizace vznikla v roce 1988 a v současné době zahrnuje 35 členských organizací z 29 evropských zemí.

AOECS se zabývá především tématy mezinárodního významu, koordinací mezinárodních aktivit a vytváří podmínky pro komunikaci mezi členskými organizacemi. Snaží se o medializaci Mezinárodního dne celiakie, který připadá na 16. května.

Na světové i evropské úrovni pracuje na zajištění co nejlepší kvality výrobků určených pro bezlepkovou dietu a na rozšíření jejich nabídky. V Evropě proto zavádí jednotný evropský licenční systém k označování potravin logem přeškrtnutého klasu.

Společnost pro bezlepkovou dietu je členem AOECS od roku 2006.

Pod patronací AOECS vzniklo v roce 2002 uskupení CYE (Coeliac Youth of Europe), které se zaměřuje na projekty určené pro mladé celiaky.

HISTORIE AOECS

První setkání se záměrem vytvoření mezinárodní asociace pacientských organizací věnujících se celiakii se uskutečnilo v únoru 1988 v Barceloně, o což se zasloužila především paní Matilda Torralba ze Španělska.

Další setkání organizované panem Adrianem Puccim následovalo v témže roce v Římě. Na římském setkání došlo k oficiálnímu založení AOECS. Zakládajícími zeměmi byly Itálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie.

V roce 1989 byla v nizozemském Zeistu poprvé zvolena rada tří předsedů.

Od roku 1990, kdy setkání zorganizovala v Oxfordu společnost celiaků Velké Británie, se v roli hostitele vystřídalo Polsko (1991 a 2016 Varšava), Norsko (1992 Oslo), Německo (1993 Tübingen a 2006 Stuttgart), Maďarsko (1994 a 2003 Budapešť), Dánsko (1995 Karrebaeksminde), Španělsko (1996 Barcelona a 2010 Valencie), Francie (1997 Paris), Finsko (1998 Tampere a 2012 Helsinky), Itálie (1999 Florencie a 2008 Janov), Nizozemsko (2000 Noordwijk a 2013 Amsterodam), Švédsko (2001 Stockholm), Malta (2002, 2009 a 2011 St. Julians), Švýcarsko (2004 Luzern), opět Velká Británie (2005 Edinburg), Slovinsko (2007 Maribor a 2014 Početrtek) a Irsko (2015 Dublin).

ČINNOST AOECS

Hlavním polem působnosti AOECS je oblast výroby potravin (zajištění poskytování podrobných a přesných informací o výrobku výrobcem) a oblast produkce specifické kategorie potravin – tzv. potravin pro zvláštní výživu.

Aktivity AOECS ohledně právních předpisů souvisejících s problematikou celiakie se odehrávají na dvou úrovních – v rámci Evropské unie a v rovině celosvětové. Celosvětově jde především o spolupráci na Codexu Alimentarius.

Na národní úrovni jsou veškeré aktivity v této oblasti v kompetenci místní společnosti celiaků.

AOECS se podílela na vytvoření evropské lékařské rady na pomoc malým či chudým zemím při zakládání národních asociací a pomáhala při podpoře mezinárodní výměny informací, aby i touto formou přispívala k ochraně celiaků v Evropě.

Codex Alimentarius je sbírka mezinárodně uznávaných standardů, praktických postupů, směrnic a doporučení vztahujících se k bezpečnosti potravin.

Texty byly vyvinuty a jsou spravovány Komisí Codexu Alimentarius, tělesem založeným v roce 1963 Organizací pro výživu a zemědělství při OSN (FAO, Food and Agriculture Organizationof the United Nations) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO, World Health Organisation) v rámci jejich společné iniciativy ohledně bezpečnosti potravin (Joint FAO/WHO Food Standards Programme). Komise dbá na ochranu zdraví spotřebitelů, a to zejména vytvářením standardů, které slouží vládám jako doporučení v oblasti legislativy týkající se potravin. Standardy jsou uznávány Světovou obchodní organizací jako mezinárodní reference týkající se bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele. Členy Komise Codexu Alimentarius jsou vlády 182 států světa.

Činnost AOECS v oblasti prosazování legislativy ochraňující osoby s nesnášenlivostí lepku byla zahájena v roce 1989, a to neúspěšnou peticí adresovanou Evropské komisi požadující přesné označování potravin.

V roce 1992 získala AOECS status pozorovatele v Komisi Codexu Alimentarius a v témže roce zaslala Komisi dopis s žádostí o zlepšení norem Codexu pro bezlepkové potraviny. V této době se termín „obilniny obsahující lepek“ dostal na seznam nejdůležitějších alergenů.

AOECS se také zúčastnila setkání Výboru pro výživu a potraviny pro dietetické účely při Codexu Alimentarius a vstoupila do kontaktu s evropskou asociací producentů škrobu.

V roce 1994 se AOECS úspěšně postavila proti Evropské unii, která chtěla umožnit přidávání mouky do čokolády až do výše 30% obsahu. O rok později hlasuje EU pro nutnost vyznačení použití škrobu na obalech výrobků, a to i přes nesouhlas zástupců průmyslu.

V roce 1996 bylo Výborem pro výživu a potraviny dietní a potraviny určené pro zvláštní výživu při Codexu Alimentarius hlasováno o snížení limitu pro obsah lepku v bezlepkových potravinách – na 200 ppm (particles per milion, částic z milionu) u potravin vyrobených ze surovin, z nichž byl lepek při zpracování odstraněn, a na 20 ppm pro přirozeně bezlepkové potraviny. Absence spolehlivé metody měření obsahu lepku značně komplikovala vývoj této normy. O tři roky později Komise Codexu Alimentarius zpřísnila normy týkající se informací na obalech potravin: ingredience a přídatné látky obsahující lepek musely být od té doby jasně vyznačeny, a to bez jakékoli výjimky.

V roce 2000 Evropská unie vyhradila 4 miliony eur na celoevropský tříletý výzkum celiakie. Rok na to vešla v platnost norma Codexu Alimentarius stanovující, že žádné produkty na bázi obilných bílkovin a lepku z obilí nesmějí být nadále používány, a to ani k obalování ani jako přídatné látky v přirozeně bezlepkových výrobcích.

Rok 2003 přinesl mnoho významných momentů. Zpřísnily se normy Codexu: je zákázano používat lepek jako obalovou či pomocnou přídatnou látku u sýrů a u čokolády a výrobků na bázi čokolády je zakázano přidávat jakoukoliv mouku či škrob (s výjimkou dvou španělských regionálních specialit).

Vznikly tři normy ohledně geneticky modifiovaných potravin. „Cereálie obsahující lepek a jejich odvozeniny“ se dostaly na první místo seznamu základních alergenů v evropském nařízení o označování potravin 2003/89/EC, které tvořilo doplněk ke směrnici 2000/13/EC. Na obalech všech potravin vyrobených v Evropě po 25.

Budete mít zájem:  Který sport je při tom kterém onemocnění vhodný?

listopadu 2005 musela být jasně vyznačena přítomnost lepku, ať už jako součást receptury, nebo jako pomocná přídatná látka, nosič aromatických látek nebo aditiv.

Výjimku tvořily jen některé hydrolyzáty obilného škrobu (glukózové sirupy, dextróza a maltodextriny z pšenice, glukózové sirupy z ječmene a obilovin používaných v produkci alkoholických destilátů. Výše uvedené platilo do roku 2007 (2005/26/EC).

V roce 2006 se norma Codexu pro dietetické potraviny, u nichž byl lepek odstraněn při výrobě, zpřísnila ze 200 ppm na 100 ppm. AOECS se účastnila zasedání Komise Codexu Alimentarius ohledně metod měření, sběru vzorků a kalibrování.

V červenci 2007 se metoda ELISA pro detekci lepku v potravinách, R5 Mendez, stala metodou typu I. V listopadu byla výjimka označování některých hydrolyzátů oficiálně stvrzena direktivou 2007/68/EC.

Zpřísnila se norma Codexu pro kojeneckou výživu, čímž veškeré přísady a přídatné látky musely být bezlepkové a ze škrobů byly povoleny jen přirozeně bezlepkové.

Norma Codexu o potravinách pro bezlepkovou dietu byla v roce 2008 přijata pod názvem Norma Codexu Alimentarius pro potraviny pro zvláštní výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

AMNESTY VYZÝVÁ RADU OSN: SVOLEJTE MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ K BĚLORUSKU

Amnesty a další nevládní organizace vyzývají Radu OSN pro lidská práva, aby svolala mimořádné zasedání k situaci v Bělorusku.

Rada OSN pro lidská práva musí naléhavě svolat zvláštní zasedání k řešení krize lidských práv v Bělorusku, kde úřady zahájily rozsáhlé akce po sporných prezidentských volbách. Amnesty International a 16 dalších mezinárodních a běloruských nevládních organizací to včera uvedlo v otevřeném dopise.

Dopis rovněž vyzývá Radu, aby zahájila nezávislé vyšetřování pokračujícího porušování lidských práv. „Předvolební kampaň i dny po volbách se vyznačují bezprecedentními protestními akcemi a úřady stejně bezprecedentně zasahují do základních lidských práv.

Policie použila nadměrnou sílu včetně zábleskových granátů, gumových projektilů a vodních děl namířených proti pokojným demonstrantům, dopustila se bití i mučení. Několik protestujících zemřelo.

Úřady prokázaly, že nebudou váhat s násilím vůči svým vlastním občanům a že mají v úmyslu bránit místnímu vyšetřování těchto případů zneužívání práva,“ uvedla Marie Struthers, ředitelka Amnesty pro východní Evropu a střední Asii a dodala, že pokud nebudou násilné akce úřadů v Bělorusku jasně odsouzeny, může to v ulicích Běloruska otevřít cestu k dalšímu násilí a krveprolití.

„Úřady prokázaly, že nebudou váhat s násilím vůči svým vlastním občanům a že mají v úmyslu bránit místnímu vyšetřování těchto případů zneužívání základních lidských práv.“

Marie Struthers, ředitelka Amnesty International pro východní Evropu a střední Asii

„Rada OSN pro lidská práva by měla nařídit mezinárodní vyšetřování porušování lidských práv a trestných činů podle mezinárodního práva spáchaných před zahájením prezidentských voleb, během nich a po nich, s cílem rychle zabránit dalším závažným porušením,“ doplnila Struthers. Otevřený dopis podepsalo 16 organizací včetně Amnesty International, Human Rights Watch a Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH).

Za první tři dny po prezidentských volbách 9. srpna úřady potvrdily zatčení nejméně 6 700 protestujících. Středisko pro lidská práva Viasna uvedlo, že nejméně 450 zadržených potvrdilo, že ve vazbě zažili brutální bití, násilí i mučení a další podobné zacházení – včetně nucení k vykonávání ponižujících činů a vyhrožování znásilněním. Od 12.

srpna podnikly úřady kroky k odstranění eskalace situace, upustily od hromadného zatýkání a propustily všechny zadržené.

Nicméně hrozby proti pokojným protestujícím, které nedávno učinil prezident Alexandr Lukašenko a jeho podřízení, spolu s nedávným rozmístěním ozbrojených sil v Minsku i jinde, však signalizují možnou novou eskalaci násilí a dalšího porušování základních lidských práv.

Aktuální petici na podporu pokojných protestujících v Bělorusku je možné podepsat zde.

22. únor je Evropským dnem obětí. Policie proto radí obětem, kde hledat pomoc

Obětí trestného činu je každá osoba, která je dotčená na svých právech tím, že na ní byl spáchán trestný čin. Ovšem i zde platí, že není oběť jako oběť. V trestním řízení se rozlišuje oběť trestného činu a zvlášť zranitelná oběť trestného činu.

Lucie Galiová, preventistka PČR MSK: „Obětí trestného činu se rozumí osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, případně na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

Za zvlášť zranitelnou oběť se považuje dítě, osoba vysokého věku nebo postižením fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, oběť trestného činu obchodování s lidmi, nebo trestného činu teroristického útoku a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.“

Budete mít zájem:  Sedmá Dětská Nemoc Příznaky?

Oběti trestných činů mohou například požádat o skrytí svých osobních údajů tak, aby se podezřelá osoba nemohla dozvědět například údaje o jejich bydlišti a zaměstnání. Oběti trestných činů se proto mohou v Ostravě obrátit na poradenská místa, kde jim řeknou, jak postupovat.

Lucie Galiová, preventistka PČR MSK: „V Ostravě aktuálně existují 4 takové speciální poradenské místnosti, konkrétně se nacházejí na obvodním oddělení Ostrava-Střed (ul. Masná), Ostrava-Poruba 1 (ul. Dělnická), Ostrava – Přívoz (ul. Wattova) a Ostrava-Hrabůvka (ul. Dr. Martínka).“

V roce 2020 poskytli policisté na Ostravsku poradenskou činnost, či konzultace ve více jak 250 případech obětem domácího násilí a dalším osobám.

Lucie Galiová, preventistka PČR MSK: „Musíme si uvědomit, ať už hovoříme o domácím násilí nebo o jiném protiprávním jednání, že se vždy jedná o patologický jev, který si vyžaduje svou specifickou pozornost a řešení.

Nenechte zajít situaci příliš daleko, chráníte nejen sebe a svůj majetek, ale i své blízké. Když si nejste jisti, informujte se, raďte se a konzultujte své starosti na kterékoliv policejní služebně či u dalších odborných institucí.

Svěřit se můžete i osobě blízké, která pak může předat informace policii za vás. Je dobré mít také dopředu zajištěno, kde se uchýlit v případě náhlého opuštění domova. V případě domácího násilí například k rodině, přátelům, a podobně. Další cenné rady k domácímu násilí naleznete ZDE.

Lucie Galiová, preventistka PČR MSK: „Policisté, sami si vědomi toho, jak traumatizující je dopad trestných činů na oběti, přistupují k obětem empaticky a snaží se situaci řešit s využitím vhodného materiálu, vždy s ohledem na cílovou skupinu. U dětí jsou využívány zpravidla rozličné hračky, speciální tiskoviny pro dospělou veřejnost. Jsou to například antistresové míčky, letáky s právními informacemi a letáky s nabídkou služeb ostatních organizací, se kterými útvary policie úzce spolupracují.“

Jednou z organizací, která úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení je i Bílý kruh bezpečí, který nabízí bezplatnou právní a morální pomoc obětem trestných činů. Bílý kruh bezpečí nabízí dále širokou škálu pomoci, kterou lze dohledat na www.bkb.cz.

Sobota je 3. Evropským dnem pacientských práv, připojí se i Česká republika

Vytvořeno: 17. 4. 2009 Poslední aktualizace: 17. 4. 2009

Sobota 18. dubna 2009 byla vyhlášena 3. Evropským dnem pacientských práv. Právě práva pacientů jsou jedním z důležitých témat v rámci celé Evropské unie a pozadu nezůstává ani Česká republika.

Již v roce 1992 uveřejnila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR jedenáct základních práv pacientů, která jsou dostupná ve všech zdravotnických zařízeních a ministerstvo plánuje v nejbližší době jejich aktualizaci.

V současné době jsou v České republice základní práva pacientů řešena zejména v souladu s principy mezinárodní Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalšími principy zohledňovanými ve státech Evropské unie a jsou zakotvena v našich právních předpisech.

„Aplikace úmluvy má zajistit každému člověku nedotknutelnost jeho práv a základních svobod a zajistit mu důstojnost a svébytnost.

Úmluva zejména upravuje právo pacienta na informace, nezbytnost poučení pacienta a vyslovení jeho souhlasu před každým zákrokem,“ vysvětluje ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová a dodává: „Pacient se dnes čím dál tím častěji stává hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotní péče, důraz je kladen na jeho práva a individuální potřeby a tento směr naplňování práv pacientů ministerstvo zdravotnictví samozřejmě podporuje. Evropský den pacientských práv se pro nás v této souvislosti stává rovněž příležitostí ocenit záslužnou práci pacientských organizací.“ Pacientské organizace naplňují své poslání nejen aktivní pomocí samotným pacientům, ale podávají pomocnou ruku stejně tak i jejich rodinným příslušníkům, pomáhají také jim vyrovnat se s problémy, které choroba do rodiny přináší.

Klíčovým zájmem ministerstva zdravotnictví je zajistit bezpečnost a kvalitu zdravotních služeb včetně dostupných a srozumitelných informací z pohledu vnímání pacienta – klienta. V současné době je v rámci českého předsednictví projednáván Návrh doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.

Hlavním cílem této iniciativy je vymezit integrovaný přístup, v němž se bezpečnost pacientů posune do centra vysoce kvalitních zdravotnických systémů tím, že se bude přihlížet ke všem faktorům, jež mají dopad na bezpečnost pacientů.

„Tento dokument je jedním z nejdůležitějších dokumentů v oblasti veřejného zdraví, které jsou během českého předsednictví projednávány,“ upozorňuje Daniela Filipiová.

Celý text tiskové zprávy viz níže Přílohy “Evropsky_den_pacientskych_prav”:

Jste spokojeni s obsahem této stránky?

Děkujeme! Máte nějaký nápad, jak stránku vylepšit?

Co zde chybí nebo byste vylepšili?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu!

Akademie pacientských organizací

Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávací a rozvojový projekt AIFP určený pro pacientské organizace. Jeho cílem je podpořit nezávislost českých pacientských sdružení, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj a naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost.

Projekt byl spuštěn v roce 2012. Během své existence se k APO přidala spousta pacientských organizací a k dnešku jich čítá na 90. V rámci APO jsou pořádány bezplatné vzdělávací semináře určené pro zástupce českých pacientských organizací, za šest let fungování projektu proběhlo přes 100 celodenních seminářů.

  • Daně a účetnictví pro neziskové organizace 
  • Fundraising
  • Jak napsat projektovou žádost
  • EU granty, programy, strukturální a investiční fondy
  • Práva a povinnosti pacientů
  • Komunikace v krizových a zátěžových situacích
  • PR pro neziskovky
  • Předcházení syndromu vyhoření  
Budete mít zájem:  Propadlá Nožní Klenba Příznaky?

Veškeré informace včetně detailů, jaké organizace APO tvoří a jak se do projektu zapojit, naleznete na stránkách www.pacientskaakademie.cz  

Činnost Akademie v AIFP organizačně zajišťuje manažerka a koordinátorka Zuzana Komárková ([email protected]). 

Zástupci Akademie pacientských organizací (APO), vzdělávacího a rozvojového projektu určeného pro české pacientské organizace, připravili pro své členy v průběhu dubna další dva online semináře. Tentokrát se diskutovalo o způsobech, jak zvládnout krizové situace a vyjasnily se otázky týkající se povinností a práv pacientů. „V květnu se mohou účastníci těšit již na čtvrtý online workshop…

Osobní setkání jsou sice nenahraditelná, ale situace si vyžadují změny. Výzvy přijímáme a pomáháme pacientským organizacím dál. Přecházíme do online režimu. První testovací semináře dopadly na jedničku. Máme pro vás dobrou zprávu: Naplánované semináře i individuální konzultace poběží i nadále podle harmonogramu.

Zástupci českých pacientských organizací navštívili ve dnech 5. – 7. června Brusel, aby se poznali s představiteli evropských zastřešujících pacientských organizací. Jednání se týkala především možností intenzivnější spolupráce mezi národními organizacemi a jejich zastřešujícími organizacemi.

Vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací (APO), který zastřešuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), uzavřel svůj čtvrtý ročník setkáním s úspěšnými absolventy. Slavnostní akce pod záštitou Jeho Excelence Charlese Malinase se konala v prostorách Velvyslanectví Francie v České republice. Organizace Mamma Help a Parkinson-Help si zároveň došly pro ocenění za…

Zástupci 32 pacientských organizací se koncem srpna zúčastnili druhého ročníku APO Letní školy Asociace pacientských organizací. Na vzdělávací akci měli příležitost rozšířit své teoretické i praktické znalosti a rozvíjet dialog s odbornými lékařskými společnosti i zástupci státní správy. Při kulatých stolech se aktivně řešilo celkem 11 pacientských diagnóz. Atraktivitu setkání zvýšila…

Akademie pacientských organizací (APO) je projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) určeným pro české pacientské organizace. V roce 2016 zahajuje svůj 5. ročník vzdělávacích seminářů a workshopů. Na celý rok je připraveno více než 10 okruhů zaměřených na fundraising, komunikační a prezentační dovednosti, daně a účetnictví pro neziskové organizace, legislativní…

Více než padesát absolventů Akademie pacientských organizací (APO) se účastnilo 2. října prvního oficiálního setkání APO Alumni v rezidenci amerického velvyslance. Hosty byli čelní představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace, VZP či Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Společným setkáním všichni deklarují, že pacientské organizace jsou přirozenými partnery…

Seminars

Přednášející: Mgr. et MgA. Martin Sedláček

Vážení zástupci pacientských organizací,

v pátek 26. března se uskutečnil APO online seminář na téma „Emoční sebeobrana“. Účastníky lektor Martin Sedláček seznámil se základními lidskými emocemi a způsoby, jak s nimi pracovat. 

Tým APO

Přednášející: PaedDr., Olga Medlíková

Vážení účastníci APO, 

v sobotu 13. března proběhlo online školení v oblasti vyjednávání a komunikace. Zkušená lektorka Olga Medlíková seznámila účastníky se správnou přípravou na jednání, použitím argumentů a reakcí na manipulátory. Nakonec semináře byly probírány tipy na to, jak se vyrovnat s odmítnutím.

Tým APO

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová/Neziskovky.cz

Vážení APO účastníci, 

dne 19. února odpoledne se uskutečnil navazující seminář na práci s grafickým nástrojem Canva pro pokročilé. Lektorka Kateřina Švidrnochová zopakovala základní funkce a vychytávky tohoto užitečného nástroje a poté se věnovala složitějším grafickým úkonům. 

Tým APO

Přednášející: Iveta KamenickáRoman Kadlec

Vážení zástupci pacienstkých organizací, 

v pátek 5. února probíhal první APO seminář v roce 2021, kdy tématem byla „Digitální osvětová kampaň“. Roman Kadlec společně s Ivetou Kamenickou ze společnosti Smart Goal představili účastníkům trendy v marketingu pro rok 2021, plánování a realizaci osvětových kampaní a nakonec i jejich měření a vyhodnocování.

Tým APO

Přednášející: PhDr. Marta Boučková/Středisko praktické psychologie s.r.o.

Vážení APO účastníci, 

v pátek 11. prosince proběhl poslední APO online seminář v roce 2020. Tématu Psychohygieny v době covidu se věnovala zkušená psycholožka Ph.Dr. Marta Boučková. Více než 20 účastníků seznámila se základními tipy a triky, jak se vyhnout stresu a být spokojený. 

Tým APO

Vážení zástupci pacientských organizací, 

v pátek 27. listopadu se uskutečnila netradiční online konference zaměřená na téma telemedicíny. Více než 70 účastníků úvodním slovem přivítal výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. Základní vymezení telemedicíny a její hrozby i výzvy představil Ing.

Antonín Hlavinka z Fakultní nemocnice v Olomouci. Na právní aspekty distanční péče se zameřila MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. z 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity. Následovaly příklady z praxe, kdy Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

z ISCARE poukázal na telemedicínu u idiopatických střevních zánětů. Pokrok v monitorování nemocných na dálku a zvýšení bezpečnosti léčby u pacientů s krevními nádory představila MUDr. Katarína Hradská z Fakultní nemocnice v Ostravě.

Celá konference byla provázána velmi podnětnou diskuzí. 

Tým APO

Přednášející: Mgr. Kateřina Švidrnochová/Neziskovky.cz

Vážení účastníci APO, 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector