Smluvní Lékař Pro Zaměstnavatele?

Zákon i vyhláška při vymezování povinností v pracovnělékařských službách uvádějí pojem „ smluvní lékař. “ Každý zaměstnavatel, který nemá vlastní závodní zdravotnické zařízení, musí mít uzavřenu smlouvu s příslušným poskytovatelem těchto služeb. Dříve tuto povinnost obsahoval poměrně „letitý“ a zastaralý zákon č.

Co to je smluvní lékař?

Další oblastí ochrany zdraví zaměstnanců je odborné poradenství smluvního lékaře (tj. poskytovatele, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb). Zejména jde o poradenství v mnoha oblastech, např.

Kdo musí mít smluvního lékaře?

Smluvní lékař je od dubna povinný

musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb. A to bez ohledu, zda se jedná o zaměstnavatele, který má pět set zaměstnanců či jediného zaměstnance. Každý zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb.

Kdo je poskytovatelem pracovnělékařských služeb?

Lékaře pro zajištění pracovnělékařských služeb si volí zaměstnavatel. Poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství.

Co dělá závodní lékař?

Jedná se zejména o poskytování dohledu na pracovištích, školení první pomoci apod. Lékaře pracovnělékařské péče musí mít každý zaměstnavatel, i zaměstnavatel zaměstnávající jednoho zaměstnance. Aby zaměstnanci chodili na pracovnělékařské prohlídky ke svému ošetřujícímu (registrujícímu) lékaři sice zákon č.

Co se dělá na vstupní prohlídce u firem?

Při vstupní lékařské prohlídce se, kromě celkového vyšetření Vašeho zdravotního stavu, kontroluje také poslední očkování, provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG.

Co jsou pracovnělékařské služby?

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které je zaměstnavatel povinen ve smyslu § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zajistit pro své zaměstnance.

Budete mít zájem:  U infarktu jde o každou minutu. My ale čekáme dvě hodiny

Kdo provádí lékařské prohlídky?

Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci prostřednictvím praktického lékaře zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání.

Jaké povinnosti máte jako zaměstnavatel ohledně závodního lékaře svých zaměstnanců?

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které smluvní zařízení jim pracovnělékařské služby poskytuje a jakým druhům očkování, lékařských prohlídek a vyšetření souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Zaměstnanec je povinen se těmto prohlídkám, vyšetřením a očkováním podrobit.

Jak často musí absolvovat lékařskou prohlídku zaměstnanec pracující v noci?

Dikce zákona tak výslovně požaduje vyšetření s ročním intervalem pouze u zaměstnanců pracujících v noci. V praxi se tak často vyskytují případy, kdy zaměstnavatelé posílají na každoroční prohlídky všechny zaměstnance, kteří pracují v noci.

Kdy musíte nejpozději podstoupit vstupní zdravotní prohlídku?

Dle novelizovaného znění ustanovení § 32 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit provedení vstupní lékařské prohlídky vždy před vznikem pracovního poměru. Obdobnou úpravu obsahuje zákon o specifických zdravotních službách v ustanovení § 59 odst. 1 písm. b).

Kdo platí vstupní lékařskou prohlídku?

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách platí, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

Jak často preventivní prohlídka u praktického lékaře?

Připomínáme, že všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře se provádí a pojišťovna ji plně hradí jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector