Rezidenční Místa Praktický Lékař?

Rezidenční místa (RM) jsou školící místa pro lékaře (i některé nelékařské obory), dotovaná ze státního rozpočtu České republiky. V praxi to znamená, že Ministerstvo zdravotnictví (MZ) poskytuje dotaci, určenou ke vzdělávání mladých lékařů (resp. lékařů, kteří ještě nezískali specializovanou způsobilost).

Co je lékař rezident?

95/2004 Sb. v platném znění, § 21c odst. 1c) „Rezident je povine vykonávat povolání lékaře po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území ČR v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost jako rezident. “

Kdo je rezident v nemocnici?

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním. Ministerstvo: Každoročně vypíše nejpozději do 31.12.

Jak se stát lékařem?

Praktickým lékařem se stanete tak, že splníte podmínky zákona 94/2004, Sb. v platném znění, o podmíkách získávání a uznávání odborné způsobilosti. Podmínky zákona jsou dále specifikovány ve Vzdělávacím programu v oboru všeobecné praktické lékařství.

Co je to rezidenční princip?

Nepojistné sociální dávky jsou vypláceny na základě rezidenčního principu. Nárok je bez ohledu na pracovní aktivitu a pojištění příjemce či rodinného příslušníka. Podmínkou je u určitých dávek trvalý pobyt a bydliště na území Česka.

Jak dlouho se studuje na doktora?

Vystudovat Všeobecné lékařství je velmi náročné, studium trvá 6 let (přibližně 5500 hodin výuky). Musíte počítat s tím, že pobytem ve škole a samostudiem strávíte mnoho času.

Jak se stát Pldd?

Obor praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) je jedním ze základních lékařských oborů. Pro samostatný výkon lékařského povolání je nezbytné získat specializovanou způsobilost, tedy atestovat v oboru. Specializovaná způsobilosti lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou.

Budete mít zájem:  Zánět Střev Přírodní Léčba?

Jak dlouho trva stát se lekarem?

V Česku je tento titul udělován po šestiletém studiu oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě a po ukončení studia příslušnou státní rigorózní zkouškou. V mnoha státech je získání ekvivalentního titulu nezbytnou podmínkou k umožnění vykonávání povolání lékaře.

Co znamená rezidenční bydlení?

Pod pojmem rezidenční bydlení se skrývají nejčastěji luxusní nové byty v atraktivní lokalitě, které se v porovnání s další nabídkou realitních kanceláří vyznačují nadstandardním vybavením.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector