Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Stáhnout leták v pdf

Rakovina prsu

Rakovina prsu je nejčastějším ženským nádorovým onemocněním. V průběhu života onemocní každá 8. – 12. žena. V České republice se jedná každoročně téměř o 7.000 žen, v současné době žije téměř 70.

000 pacientek. Onemocnění se stále více týká i mladých žen. Výskyt rakoviny prsu stále stoupá. Přitom většina žen, u nichž je nádor odhalen včas, má díky současným léčebným postupům šanci na úplné vyléčení.

Rizikové faktory

Jednoznačná příčina nádorů prsu není známa. Mezi rizikové faktory patří vyšší věk, brzký začátek menstruace, pozdní nebo žádné těhotenství, pozdní nástup menopauzy, alkohol, nevhodná strava, obezita, stres, dědičnost (genová mutace). U hormonální antikoncepce nejsou závěry jednoznačné.

Prevence

Vzniku rakoviny prsu je možné předejít snížením výše popsaných rizikových faktorů. Obecně je základem primární prevence všech onkologických onemocnění dodržování vhodné životosprávy, dostatek pohybu a vyhýbání se stresu.

Důležitost samovyšetření prsů

Samovyšetření hraje důležitou roli v takzvané sekundární prevenci rakoviny prsu. Pohmatové vyšetření sice nemůže nahradit mamografické nebo ultrazvukové vyšetření, mělo by se ale stát běžnou součástí života každé ženy. Samovyšetření by měly provádět i ženy s implantáty, těhotné a kojící.

Kdy začít se samovyšetřením

S pravidelným samovyšetřováním by žena měla začít ideálně již od dosažení dospělosti.

Jak často samovyšetření provádět

Vyšetřujte si prsa pravidelně, každý měsíc. Nejvhodnější doba pro samovyšetření je období těsně po menstruaci, kdy prsa nejsou citlivá, jsou měkčí než před menstruací a bez napětí. Pokud nemenstruujete, zvolte si nějaký snadno zapamatovatelný den, např. první den v měsíci nebo den, kdy dostanete důchod.

Jak je těžké se samovyšetření naučit

Pokud se samovyšetřením začínáte, vyšetřujte si prsa každý den, abyste se je naučila dobře zmapovat. Samovyšetření vyžaduje určitý cvik, ale není těžké se ho naučit.

Ze začátku se vám může zdát prs nepřehledný, plný hrbolků a propadlinek. Nepropadejte panice a v klidu postupujte v samovyšetření podle návodu. Mléčná žláza má určitou strukturu, stejně tak tuková tkáň.

Důležité je naučit se vnímat svá prsa a umět odlišit případné změny.

Metoda samovyšetření prsů

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetřeníPoužívejte bříška tří prostředních prstů. Postupujte kousek po kousku a pomalu dělejte malé krouživé pohyby. Kroužky by se měly překrývat, abyste nevynechala žádné místo.

Střídejte lehký, střední a silný tlak, abyste mohla dobře vyšetřit všechny vrstvy prsní tkáně.

Vyberte si schéma samovyšetřování, které vám nejvíce vyhovuje a tento postup dodržujte každý měsíc

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Samovyšetření provádějte vestoje před zrcadlem. Poté celý postup zopakujte vleže, kdy dojte k oploštění prsu a změně rozložení prsní tkáně.

 • bulka, vyklenutá místa, zesílená kůže připomínající pomerančovou kůru
 • vtažená místa nebo vpáčená bradavka
 • důlkovatění, zduření, šupinatění, svraštění prsu nebo bradavky
 • přetrvávající svědění nebo ekzém prsu nebo bradavky
 • neobvyklá sekrece z bradavky (výtok nebo krvácení)
 • barevné změny nebo zarudnutí
 • zvětšení lymfatických uzlin v podpaří a pod klíční kostí
 • otok paže, bolest nebo zvýšená teplota prsu
 • s rukama volně podél těla
 • s tělem natočeným na stranu
 • s rukama zvednutýma za hlavou
 • s rukama v bok a v mírném předklonu

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Vyšetření pohmatem

Zvedněte jednu ruku za hlavu. Druhou rukou postupně vyšetřete celý prs

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Co dělat při pochybnostech a v případě objevení změny

Při sebemenší pochybnosti kontaktujte svého lékaře – gynekologa, mamologa, praktického lékaře, screeningové centrum.

Jakákoliv nalezená změna ještě neznamená, že jste nemocná, ale je třeba mít jistotu. Je lepší navštívit lékaře co nejdříve a netrápit se pochybnostmi. Lékař posoudí závažnost nálezu a odešle vás na mamograf nebo na ultrazvuk, aby se pohmatový nález v prsu ozřejmil.

Nenechejte se odbýt!

Stáhnout leták v pdf

Samovyšetření pomůže odhalit rakovinu prsu včas | ČeskéNoviny.cz

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření Mamografické vyšetření, rakovina – ilustrační foto. ČTK/ČTK

Rakovina prsu je souhrnné označení pro nádorová onemocnění prsních žláz. Typicky se projevuje hmatným útvarem v prsu nebo v podpaží.

Co jste možná netušili…

Nádorové onemocnění prsu je každoročně diagnostikováno u několika milionů žen na celém světě. Svým rozšířením se řadí k nejčastěji se vyskytující formě rakoviny u žen. Je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění žen. Rakovina prsu je v naprosté většině případů ženským problémem. Nevyhýbá se však ani opačnému pohlaví. Jedno procento nádorů postihuje také muže.

Rakovinu prsu znali již staří Egypťané. Léčili ji vypalováním zasažených tkání rozžhaveným železem. V pozdějším období se rakovinou prsu a její léčbou zabýval Galén. Hlavní příčinu onemocnění viděl v nadbytku melancholie. V léčbě doporučoval speciální diety a zaříkávání.

Základy chirurgického odstranění nemocného prsu (mastektomie) vyvinul až o několik staletí později Andreas Vesalius. Zmínky o úspěšně provedené mastektomii pocházejí ze samého počátku 18. století.

Dochoval se popis případu řádové sestry z kanadského Quebecu, která se díky zákroku v roce 1700 zbavila rakoviny a prožila ještě dalších 30 let spokojeného života.

Jak vzniká…

Za hlavní rizikové faktory pro rozvoj rakoviny prsu jsou považovány ženské pohlaví a věk. Naprostá většina nádorů prsu postihuje ženy. Riziko jejich výskytu stoupá s věkem.

Většina žen s rakovinou prsu je starších 50 let. Nádorová přeměna buněk vzniká při současném působení několika různých nepříznivých podmínek.

V případě rakoviny prsu se pravděpodobně jedná především o genetické vlohy, působení hormonů a vliv diety.

Výskyt rakoviny v prsu v rodině zvyšuje riziko onemocnění i u dalších příbuzných žen. Nejrizikovější je výskyt u matky, sestry nebo dcery. Ze vzniku rakoviny se obviňují zejména dva geny označované jako BRCA 1 a BRCA 2. Jejich přítomnost zvyšuje pravděpodobnost rozvoje rakoviny prsu v mladším věku.

Hormonální působení spočívá především v délce menstruace a době prvního těhotenství. Bylo vypozorováno, že do rizikové skupiny rozvoje rakoviny prsu patří ženy, které začaly menstruovat dříve nebo menstruují i ve vyšším věku. Kratší délka menstruace naproti tomu riziko rakovinu prsu snižuje. Podobnou ochranu poskytuje i narození prvního dítěte do 30. roku věku.

Teorie o vlivu diety podporuje fakt, že rakovina prsu se častěji vyskytuje v zemích, které mají vyšší obsah tuků ve stravě. Podobně jako vysokotučná jídla nebo obezita zvyšuje riziko i konzumace alkoholu.

Jak se projevuje…

V počátečních fázích onemocnění se rakovina prsu nemusí nijak projevit. Později na sebe upozorní nejčastěji přítomností různě velkého hmatatelného útvaru v prsu nebo jeho okolí. Nádor může deformovat tvar prsu a měnit jeho ohraničení.

Způsobuje často změnu vzhledu a konzistence prsu a jeho citlivost. Některé typy nádorů se kromě toho projevují i mléčným nebo krví zbarveným výtokem z bradavky. Změny mohou postihnout i kůži. Oblasti nad nádorem jsou zarudlé a zvrásnělé.

Při rozšíření nádoru jsou kromě útvaru v prsu hmatné i lymfatické uzliny v podpaží. K obtížím se postupně mohou přidat i projevy vzdálených metastáz v játrech, kostech nebo mozku.

Jak se potvrdí…

Základem diagnostiky je samovyšetření prsu. Nepatřičný útvar ve svém prsu můžete odhalit i náhodou při provádění osobní hygieny. Nemusí se jednat hned o nádor. Většina takto nalezených bulek v prsu je nezhoubného charakteru. Pozor na podcenění.

Rozhodnutí o povaze onemocnění musí učinit lékař. Všechny nalezené útvary by měly být řádně vyšetřeny. Podobná situace nastává i v případě výtoku z prsní bradavky. Většina je způsobena hormonálními změnami ve vašem těle.

Přesto se se svým problémem svěřte lékaři.

Vyšetření prsu je součástí běžného gynekologického vyšetření. Při podezření na přítomnost bulky vás lékař může odeslat na ultrazvukové vyšetření prsu nebo objednat na mamografii. Informaci o charakteru útvaru ve vašem prsu poskytne histologické vyšetření vzorku tkáně odebraného biopsií.

Jak se léčí…

Léčba rakoviny prsu závidí na mnoha okolnostech. Lékař před jejím zahájením zvažuje typ nádoru, jeho schopnost reagovat na působení hormonů, velikost nádorové masy, rozšíření nádoru, váš věk i celkový zdravotní stav vašeho organismu.

V léčbě se uplatňuje několik základních metod. V některých případech je vhodná i jejich kombinace.

Chirurgická léčba spočívá v odstranění části tkáně s nádorem nebo celého prsu včetně spádových lymfatických uzlin. Jejím cílem je úplné vyříznutí nádoru i s částí zdravé tkáně. Tím se sníží riziko pozdějšího návratu rakoviny.

Po operaci (někdy i před ní) může následovat ozařování nebo chemoterapie. Slouží k úplnému zničení všech zbývajících nádorových buněk nebo ke zmenšení nádoru před operací. Cílem hormonální terapie je zpomalení růstu nádorů reagujících na působení estrogenů. Růst nádorových buněk může omezit i imunoterapie zaměřená na podporu obranného systému vašeho organismu.

Budete mít zájem:  Udělejte si domácí kandovanou kůru

Co dál…

Rakovina prsu je smrtelná choroba. Je nejčastějším typem rakoviny mezi ženami. Postihuje každou čtrnáctou ženu. Jen v České republice jí ročně onemocní přibližně 5 tisíc žen.

Téměř 2 tisíce z nich každoročně onemocnění podlehnou. Nutno říct, že naprostá většina z nich naprosto zbytečně. Léčba rakoviny prsu v posledním desetiletí významně pokročila.

Nemoc je léčitelná, pokud je zjištěna včas.

Smutným faktem zůstává, že mnoho žen ve strachu před ztrátou prsu váhá s návštěvou lékaře. Úspěšnost léčby a celková prognóza nádorů prsu přitom závisí na jejich rozsahu a rozšíření při diagnóze. Většinu nádorů zachycených včas lze odstranit aniž byste musela přijít o prs. Nutnou podmínkou však je přijít k lékaři včas.

Jak se tomu všemu vyhnout…

V prevenci nádorů prsu je nejdůležitější pravidelné samovyšetření a preventivní gynekologické prohlídky. Ženy starší 20 let by měly samovyšetření prsu provádět alespoň jednou měsíčně.

Každá žena po dosažení 40 roku věku by měla chodit každý rok do poradny a podstoupit mamografické vyšetření. Ženy mezi 20 a 39 lety by se měly nechat vyšetřit každé 3 roky.

Zvýšenou pozornost svým prsům věnujte zejména v případech rodinného výskytu rakoviny. Každou nesrovnalost konzultujte se svým lékařem.

Riziko rozvoje rakoviny prsu můžete částečně snížit i změnou svého životního stylu. Omezte konzumaci alkoholu, věnujte se pravidelně pohybu a snažte se udržet si přiměřenou tělesnou hmotnost.

 • Autor: uLékaře.cz

Rakovina prsu – příznaky, prevence a možnosti léčby

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Rakovina prsu patří mezi českými ženami k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním. Lékaři u nás každý rok diagnostikují 6 000 nových případů, více než 2 000 pacientek pak na toto onemocnění zemře. Nádor prsu se vytváří z abnormálních rakovinných buněk, které ztratily svou původní funkci a vymkly se kontrole. Může se také šířit do okolních uzlin a vytvářet metastáze.

Hned po rakovině kůže je karcinom prsu nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním, vyskytuje se hlavně ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. Nejvíce ohrožené jsou ženy po čtyřicítce, rakovina se však nevyhýbá ani mladším pacientkám.

Největší nebezpečí této nemoci spočítá v tom, že v počátečních stádiích nádor nevykazuje žádné na první pohled viditelné příznaky a nemusíte si ho proto vůbec všimnout. Včasná diagnóza je však velmi důležitá, protože výrazně zvyšuje šanci úspěšné léčby. Pokud nádor odhalíte příliš pozdě, může mezitím rozšířit své zhoubné buňky i do vzdálenějších orgánů.

Rakovina prsu a její příčiny

Stejně jako u dalších druhů rakoviny nejsou příčiny karcinomu prsu zatím přesně známé. Existuje ovšem řada rizikových faktorů, které pravděpodobnost tohoto onemocnění výrazně zvyšují. Jejich rozpoznání lékařům pomáhá určit rizikové skupiny žen a díky úspěšné léčbě snížit úmrtnost.

Hlavním rizikovým faktorem je věk. Čím starší totiž žena je, tím větší riziko rakoviny prsu u ní hrozí. Důležitou roli hraje i výskyt rakoviny v rodině, zhruba 5-10 % nádorů se projeví na základě dědičné dispozice. Pokud karcinom prsu zjistili u vaší matky, sestry či dcery, riziko onemocnění je u vás dvakrát větší než u ostatních.

Další rizikové faktory:

 • Časná menstruace (před 12. rokem)
 • Pozdní menopauza (po 55. roku)
 • Porod prvního dítěte po třicítce
 • Bezdětnost
 • Nadváha
 • Ukládání tuku v oblasti pasu
 • Výskyt dalších nádorů v rodině
 • Dlouhodobé užívání hormonální substituční terapie
 • Konzumace většího množství alkoholu

Rakovina prsu u mužů

V naprosté většině případů postihuje rakovina prsu ženy, ani muži se však tomuto onemocnění zcela nevyhnou. Tvoří ovšem pouze 1 % postižených, na jednoho muže totiž připadá zhruba 100 žen s diagnózou prsního karcinomu.

Nejvíce zasaženi jsou muži ve věku 60‒70 let, onemocnět můžete však prakticky v jakémkoliv věku. Známé jsou i případy, kdy se rakovina prsu objevila u malých chlapců.

Rizikové faktory u mužů:

 • Vysoká hladina estrogenu v krvi
 • Cirhóza jater
 • Radioterapie při léčbě jiného nádorového onemocnění
 • Genové mutace
 • Výskyt rakoviny prsu v rodině

Příznaky rakoviny prsu

Když se řekne rakovina prsu, většina lidí si vybaví hlavně bulku v prsu, která je pro toto onemocnění typická. Existuje ale celá řada dalších příznaků, na které by si žena měla dávat dobrý pozor. Jak rakovinu prsu poznáte?

Rozdílná velikost prsů

U některých žen jsou asymetrická prsa normální, drobné odchylky v tvaru a velikosti mají již od dospívání. Pokud ovšem pozorujete, že se jeden váš prs zvětšuje a tuhne, neodkladně vyhledejte lékaře.

Nepravidelnosti bradavky

Nádor může způsobit také zploštění nebo vtažení bradavky. Někdy to může být patrné na první pohled, jindy si toho můžete všimnout při souhybech nebo v kontrastu s druhou bradavkou, která je volná a pravidelná.

Pomerančová kůže

Když nádorové buňky zaplní drobné lymfatické cévy, na prsu můžete pozorovat takzvanou pomerančovou kůži. Tento efekt je viditelný trvale nebo při stisku.

Výtok z bradavky

Rakovinu prsu může signalizovat zaschlý sekret okolo bradavky nebo také změny připomínající ekzém. Pokud vám z bradavky začne vytékat zabarvená tekutina nebo i krev, okamžitě vyhledejte lékaře.

Bulka

Pokud si nahmatáte v prsu jakoukoliv bulku nebo jiný tuhý útvar, návštěva lékaře je nezbytně nutná. Jen díky mamografickému vyšetření (případně i ultrazvuku) se totiž můžete přesvědčit o tom, zda se jedná pouze o nezhoubnou cystu, nebo zda jde o rakovinu prsu.

Vtažení prsní tkáně a důlkovatění

Kůže na zdravém prsu by měla být volná a hladká. Pokud se však objeví bulka, je v prsu fixovaná a při zvednutí horních končetin odolává pohybu. To se projeví vtažením kůže a následně vznikají na prsou také důlky.

Zarudlá kůže

Rudá teplá kůže na prsu může být pouze příznakem zánětu. V některých případech ale signalizuje i zánětlivý karcinom.

Rozšířená spleť žilek a bolesti

Bolest prsou může být způsobena například hormonálními změnami, cvičením nebo namáhavou prací. Není však vyloučeno, že může jít i o předzvěst rakoviny prsu. To samé platí i o viditelné spleti žilek.

U pacientky se může projevit kombinace těchto příznaků, někdy se ale vyskytují i samostatně. Pokud u sebe některý z těchto symptomů objevíte, nepanikařte. Nemusí se nutně jednat o rakovinu prsu, ale pro jistotu co nejrychleji navštivte svého lékaře.

Rakovina prsu a metastáze

Karcinom prsu nejčastěji metastazuje do plic, jater, kostí a měkkých tkání (kůže nebo mízní uzliny). K projevům rakoviny prsu se poté přidají i další symptomy. U metastáz na plicích se jedná o dušnost, kašel či opakované plicní infekce. Jaterní metastáze jsou spojené s trávicími potížemi, žloutenkou nebo bolestí pod pravým žeberním obloukem.

Pokud jde o kostní metastáze, ty se projevují bolestmi v oblasti páteře nebo končetin. Metastáze měkkých tkání pak poznáte podle bulky nebo specifického otoku kůže. Jestliže u sebe pozorujete některé z těch příznaků, neprodleně kontaktujte svého onkologa.

Jak se rakovina prsu diagnostikuje?

Rakovinu prsu můžete odhalit různě. Hlavní diagnostické metody zahrnují:

Každá žena by měla provádět minimálně jednou měsíčně samovyšetření obou prsů. Důležité je postupovat pomalu a důkladně prozkoumat, zda se u vás nevyskytují některé příznaky popsané výše. Každá žena starší než 15 let má také právo jednou ročně zajít na kontrolu ke svému gynekologovi, který provádí vyšetření pohledem a pohmatem.

Ženy nad 45 let mají každé dva roky nárok na bezplatné mamografické vyšetření. Jedná se o rentgenování obou prsů slabým paprskem. Pokud však rakovinou prsu onemocněl někdo z rodiny, měly by tuto možnost využít i ženy mladší. S výběrem centra, kde vyšetření proběhne, vám může pomoci gynekolog či praktický lékař.

Pokud existuje podezření na karcinom prsu, lékaři pro potvrzení nebo vyloučení diagnózy obvykle volí další vyšetření, mezi které patří diagnostické mamografické vyšetření, magnetická rezonance prsu nebo cílená biopsie z hmatné léze.

Rakovina prsu a možnosti léčby

Pokud je rakovina prsu odhalena včas, existuje velká naděje na kompletní uzdravení. U pokročilejších stádií, kde je prognóza obvykle horší, je pak důležité naplánovat vhodný léčebný postup, který se bude soustředit především na zmírnění symptomů a prodloužení života pacientek.

Budete mít zájem:  Umírání v rodině: co vám může pomoci

Možnosti léčby jsou dnes velmi pokročilé, postupuje se dle doporučení celého týmu lékařů, kteří při výběru vhodného způsobu berou v úvahu všechna specifika pacientovy situace. Mezi nejčastější metody patří chirurgická léčba, biologická léčba či chemoterapie. Po léčbě mají pacientky nárok také na lázně.

Operace prsu

V případě, že je nádor operovatelný a nebyla prokázána přítomnost vzdálených metastáz, se většinou volí jeho chirurgické odstranění. Lékaři se v dnešní době snaží provádět tento zákrok v co nejmenší možné míře, protože pro ženu taková operace představuje velmi radikální krok.

Podle velikosti a umístění nádoru lékaři zvolí vhodný typ operace:

 • Lumpektomie – z prsu se vyjme pouze nádor s centimetrovým okrajem zdravé tkáně
 • Částečná mastektomie – odstraní se čtvrtina nebo větší část prsu, která obsahuje nádor
 • Úplná mastektomie – odstraní se celý prs včetně bradavky
 • Radikální mastektomie – odstraní se celý prs, malý prsní sval i podpažní uzliny

Chemoterapie

Chemoterapie představuje systémovou metodu léčby rakoviny. Využívají se cytostatika, což jsou chemické preparáty, které zastavují růst a množení zhoubných buněk. Zasahují ovšem i zdravé buňky a mají řadu nežádoucích účinků. Aplikace chemické léčby probíhá ve dvou až čtyřtýdenních cyklech po dobu 3‒6 měsíců, mezi jednotlivými dávkami se dělají přestávky.

Radioterapie

Ozařování způsobuje, že nádorové buňky zahynou nebo ztratí schopnost nekonečného množení. Využívá se jako doplněk operace, samo o sobě totiž není schopné rakovinu vyléčit. Jednotlivé dávky se pacientce aplikují pětkrát týdně po dobu 5‒7 týdnů, celá tato procedura je nebolestivá.

Hormonální léčba

Hormonální léčba představuje dlouhodobou záležitost, často se aplikuje samostatně nebo po chemoterapii a trvá několik let. Její účinnost je podmíněna především přítomností hormonálních receptorů v nádorové tkáni, které jsou znakem toho, že nádor je závislý na hormonálních podnětech. Pokud se v buňkách nevyskytují, tato léčba nemá smysl.

Biologická léčba

Nejnovějším způsobem léčby rakoviny prsu je biologická léčba. Na rozdíl od chemoterapie tyto preparáty působí na molekuly a pochody specifické pouze pro nádorové buňky. Právě proto mají minimální vedlejší účinky.

Léky se podávají buď nitrožilně nebo ve formě tablet. Taková léčba je sice nákladná, ale pokud pacientka prokáže, že se u ní jedná o typ nádoru, na který biologická léčba účinkuje, plně ji hradí zdravotní pojišťovna.

Rakovina prsu v těhotenství

Pokud se u těhotné ženy potvrdí diagnóza rakoviny prsu, v dnešní době to již neznamená, že musí těhotenství ukončit. Léčba je ovšem komplikovanější, protože je nutné brát ohledy také na vyvíjející se plod.

Na výběr vhodné léčby má vliv pokročilost těhotenství a také stádium rakoviny. Pokud karcinom není ještě příliš rozvinutý, doporučuje se chirurgické odstranění nádoru. Nevhodná je naopak hormonální léčba.

Chemoterapie v prvním trimestru ohrožuje vývoj dítěte, pacientce v pokročilém stádiu rakoviny tak může být doporučeno i ukončení těhotenství. Podle novějších studií některé druhy chemoterapie nevedou v pozdějších fázích těhotenství ke spontánním potratům ani k poškození plodu, mohou ale zapříčinit předčasný porod.

Prevence

Jako prevence se doporučuje především samovyšetření prsu. Ženy starší než 20 let by se měly nechat vyšetřit ultrazvukem u specialisty, po čtyřicítce jsou vhodná pravidelná vyšetření na mamografu. Snížit riziko rakoviny prsu je možné také díky zdravému životnímu stylu a pravidelnému cvičení.

Další doporučení:

 • Omezte tučná jídla
 • Hlídejte si svou váhu (obezita patří k rizikovým faktorům)
 • Omezte pití alkoholu
 • Omezte kouření
 • První těhotenství by mělo přijít do 30. roku
 • Kojení by mělo trvat alespoň 6 měsíců

Jak se s nemocí vyrovnat?

Po sdělení diagnózy je o každou ženu postaráno a lékaři jí zpravidla navrhnou optimální léčebný postup. Významnou pomocí pro pacientky jsou různá sdružení a organizace, které poskytují nejen poradenství, ale také psychologickou pomoc a skupinovou terapii (HELP, Amélie, Žapka).

Edukaci pro veřejnost i onkologické pacientky poskytuje Aliance žen s rakovinou prsu, známé jsou také celosvětové pochody proti rakovině prsu, kde statisíce lidí vyjadřují podporu nemocným ženám a jejich rodinám.

Rakovina prsu: jak ji včas odhalit a jaké jsou příznaky?

Rakovina. Diagnóza, kterou v životě nechce slyšet žádný člověk. Bohužel jsou karcinogenní onemocnění velmi rozšířená a postihují značnou část populace. U žen patří mezi nejrozšířenější druhy rakovina prsu.

Až 6000 žen ročně odchází z ordinace s touto diagnózou. Nádor se vytváří z buněk, u kterých byla pozměněna původní funkce a vymkly se kontrole. Může také prostoupit do jiných částí těla a vytvářet tzv. metastáze.

Jak se projevuje a co dělat v případě prevence?

Příčiny

U nádorových onemocnění není příčina vzniku často známá. Nejvíce ohroženy jsou ženy po 40 roku věku, ale není to pravidlo, také u mladších se nádor může objevit. Další faktor zde hraje genetika. Pokud se nádor objevil u blízkých, například u matky, nebo babičky, je šance vzniku až dvojnásobně vyšší.

Projevy

Rakovina prsu se projevuje několika způsoby. Mezi nejznámější příznak patří bulka v prsu, kterou si žena může sama nahmatat. Doporučuje se dělat jednou měsíčně tzv. samovyšetření prsu, kde žena zjistí, zda-li je vše v pořádku.

Jak se správně samovyšetřit naleznete například zde. Mezi další příznaky patří rozdílná velikost prsů, výtok z bradavky, nebo bolest prsou. Tyto příznaky nemusí nutně znamenat nádor, mohou značit hormonální změny v rámci cyklu.

Je ale důležité je sledovat a v případě pochybností navštívit lékaře.

Rakovinu prsu odhalíte včas díky samovyšetření

Diagnostika

Jak už bylo zmíněno, včasná diagnostika je alfa-omega. Na preventivních gynekologických prohlídkách lékař provádí vyšetření prsou pro vyloučení nádorů. Jestliže se mu něco nebude zdát, následují další vyšetření – ultrazvukové či mamografické.

Ženy nad 45 let mají nárok na bezplatné mamografické vyšetření jednou za dva roky. Jedná se o rentgen prsou slabým paprskem. Jestliže je v rodině nějaká predispozice, je vhodné mamografické vyšetření absolvovat i dříve jako samoplátce.

Gynekolog poradí s výběrem místa vyšetření. 

Možnosti léčby

Jestliže se nádor nerozšířil a nevytváří metastáze, většinou se přistupuje k chirurgickému odstranění. Podle velikosti a místa nádoru lékaři volí nejlepší možný způsob, protože zákrok je pro ženské tělo velmi radikální.

Mezi další možnosti patří například chemoterapie, která s sebou ale nese velké množství nežádoucích účinků. Dalšími metodami jsou například hormonální nebo biologická léčba.

Vše záleží na stavu nádoru, na jeho velikosti a na zhodnocení lékaře, co je pro ženu nejvhodnější. 

Prevence

Mezi nejdůležitější preventivní kroky se řadí samovyšetření prsou, alespoň jednou měsíčně. Dále může ke snížení rizika přispět zdravý životní styl, vyvážená strava, dostatek pohybu, omezení cigaret a alkoholu, udržovat si přiměřenou hmotnost, protože obezita patří mezi rizikové faktory. 

V případě nádorových onemocnění jde o čas, včasná diagnostika je stěžejní. Proto se klade velký důraz na dodržování preventivních gynekologických prohlídek. V případě diagnózy rakoviny prsu jsou ženě poskytnuty veškeré informace, možnosti léčby a také psychologická pomoc a terapie. I když je to náročně, správně nastavené myšlení a chuť bojovat, je v tuto chvíli zásadní. 

Zdroj: https://zdravi.euro.cz/leky/rakovina-prsu-priznaky-lecba/ https://www.loono.cz/prevence/samovysetreni

Preventivní péče, prevence rakoviny prsu

Primární prevence rakoviny prsu má za úkol snižovat počet nových případů. Bohužel vzhledem k velkému množství faktorů ovlivňujících vznik karcinomu prsu jsou možnosti omezené a počet žen nově postižených touto chorobou rok od roku roste.

Významným preventivním faktorem je dodržování zdravého životního stylu.

K prevenci vzniku nádorů se doporučuje zdravá a vyvážená strava (králičí, drůbeží a rybí maso, redukce konzumace uzených, marinovaných a konzervovaných potravin, upřednostnění rostlinných před živočišnými tuky, dostatek ovoce a zeleniny), snížení nadváhy a odstranění dalších rizikových faktorů. Je vhodná přiměřená tělesná aktivita a prevencí je kojení a těhotenství v mladším věku.

Z výše uvedených důvodů se úsilí soustřeďuje na tzv. sekundární prevenci – zjišťování již vzniklých nádorů v léčitelném stádiu. Při pravidelném vyšetřování žen bez příznaků onemocnění prsu je možné vyhledávat nádory dosud skryté (hovoříme o screeningu) a tím snížit úmrtnost na toto onemocnění.

Existuje řada vyšetřovacích metod a postupů, jejichž úkolem je odhalit nádor, zjistit jeho typ a v případě zhoubného nádoru i stádium.

Preventivní prohlídky

Všechny zdravotní pojišťovny proplácejí ze zákona preventivní mamografické vyšetření všem ženám v ČR od 45 let věku jednou za dva roky.

Budete mít zájem:  Z Pardubic na Kunětickou horu

Preventivní programy zdravotních pojišťoven

Většina zdravotních pojišťoven přispívá ženám v rámci preventivních programů na mamografické vyšetření ještě před dosažením věkové hranice 45 let.

Podívejte se, zda je mezi nimi také Vaše zdravotní pojišťovna a co vám v rámci preventivního programu nabízí: preventivní programy pojišťoven

Spolupráce se zaměstnavateli a se školami v rámci preventivních programů

Zaměstnavatelům i školským zařízením nabízíme spolupráci na preventivních programech nebo projektech formou přednášek o významu prevence, můžeme také poskytnout slevy na preventivní vyšetření zaměstnaných žen v rámci firemních benefitů.

Jak provádět samovyšetření

Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním žen. V České republice onemocní touto chorobou ročně asi 7 tisíc žen. Základním předpokladem úspěchu léčby je včasná diagnóza a ta je možná díky mamografickému screeningu. Přesto se samovyšetření prsů u žen doporučuje.

Je to z toho důvodu, že malé procento nádorů ve screeningovém věku je biologicky agresívních a roste rychle a tyto nádory se mohou projevit do doby dvou let od předchozí screeningové mamografie. Žena si ale takový rychle rostoucí nádor může nahmatat.

U mladších žen do věku 45 let rostou zhoubné nádory rychleji a proto má pravidelně prováděné samovyšetření prsu u těchto žen velký význam.

Příznaky

Zhoubný nádor prsu ve svém prvopočátku není bolestivý a nezpůsobuje ani žádné jiné obtíže. Až při dalším růstu se nádor projeví klinickými příznaky.

Nejčastější příznaky rakoviny prsu:

 • Bulka nebo ztužení v prsu, event. bulka v podpaží
 • Změny tvaru a velikosti prsu
 • Důlkovatění, hrboly nebo rozšířená kůže vzhledu pomerančové kůry, změny barvy kůže prsu
 • Změny bradavky, zejména její vtahování, šupinkovatění a olupování kůže bradavky, výtok z bradavky krvavé nebo tmavě hnědé barvy.
 • V těchto případech je třeba okamžitě navštívit lékaře.

Samovyšetřování

Samovyšetření prsu může být jednou z metod včasného zjištění rakoviny prsu.

Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Nejlepší období pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy je žláza nejméně rozšířená a prsy jsou nejlépe prohmatné. Pro ženy, které nemenstruují nebo mají nepravidelný cyklus, je vhodné si prsa vyšetřovat ve stále stejný den v měsíci.

Samovyšetřování se provádí v několika fázích:

 1. Postavte se před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi, velice pečlivě sledujte oba prsy ( obr. 1). Všimněte si jejich symetrie, tvaru a změny tvaru, eventuálně důlkovatění nebo změny na kůži. Část žen má lehkou asymetrii prsů (jeden prs větší), další část má vtaženou bradavku již od puberty. Toto prohlížení provádějte jak zepředu, tak z pravého i levého boku.

  Dívejte se do zrcadla a vzpažujte nad hlavu, poté paže založte za hlavu a tlačte je dozadu ( obr. 2).

 2. Další fáze – založte ruce v bok, svěste ramena a nepatrně svěste hlavu. lokty mírně dopředu ( obr. 3). V těchto polohách jsou opět prsy symetrické bez tvarových změn. Za patologických okolností můžeme pozorovat důlkovatění, vtahování kůže atd.

  Následující dvě fáze lze dobře provádět po večerní koupeli, protože po vlažné sprše jsou bradavky i kůže vláčné.

 3. Zvedněte levou paži a bříšky prstů pravé ruky prohmatejte velmi pečlivě a opatrně levý prs postupně v dolním zevním a obou vnitřních kvadrantech (obr. 4). Pohybujte prsty v malých soustředných kruzích okolo prsního dvorce a okolo celého prsu.

  Speciální pozornost věnujte oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky a do jejího vrcholu. Sledujte pozorně jakoukoliv bulku nebo nepravidelnost v podkoží. Toto vyšetření pak doplňte vyšetřením oběma rukama proti sobě. Poté totéž opakujte na druhé straně. To znamená zvedněte pravou paži atd…

 4. Jemně uchopte bradavku mezi dva prsty a sledujte jakékoliv nepravidelnosti (obr.

  5). Totéž opakujte na druhé straně. Všímejte si možné sekrece (výtoku) z bradavky. Poslední dvě fáze (obr. 6) jsou prováděny v poloze vleže.

 5. Položte se na záda na rovnou podložku. Pravou paži založte za hlavu nebo v bok a rameno si podložte polštářem nebo složenou osuškou. V této poloze dojde ke zploštění prsu a tím se zjednoduší jeho prohmatání.

  Použijte stejných krouživých pohybů, jak jsou popsány v poloze vestoje. Zopakujte stejný postup a stejné vyšetření na levé straně.

Pamatujte

 1. Samovyšetřování napomáhá včasnému rozpoznání možné nádorové choroby.
 2. Samovyšetřování je velmi důležité a mělo by být prováděno pravidelně jednou za měsíc, nikoliv v náhodných intervalech nebo několikrát měsíčně.
 3. Nádorové onemocnění prsu není sdělnou (infekční) nemocí. Nelze se tedy touto chorobou nakazit od jiné osoby, ani ji není možno přenést na kohokoliv jiného.
 4. Část žen s rakovinou prsu uvádí v době před onemocněním úraz, úder do prsu nebo jiné drobné poranění. Souvislost poranění a vzniku nádoru prsu nebyla prokázána. Jde o náhodný záchyt nádoru při traumatu prsu.
 5. Předpokladem úspěšné léčby a snížení procenta úmrtí na rakovinu prsu, je včasná diagnóza. Pamatujte, že čím dříve je nádorové onemocnění odhaleno, tím větší je šance na jeho úplné vyléčení.

Pozor! Projevem rakoviny prsu nemusí být jen bulka

26.10.2020 | #Pojištěnci

Každý rok v ČR lékaři diagnostikují přes 7000 nových případů karcinomu prsu, přibližně 1600 žen pak onemocnění podlehne. Ve věkové kategorii 20–55 let je tento typ rakoviny dokonce nejčastější příčinou úmrtí žen. Tak jako u řady jiných nemocí, je i v tomto případě klíčová prevence, která významně zvyšuje pravděpodobnost úspěšné léčby.

Největší nebezpečí rakoviny prsu spočívá v tom, že nemusí být v počátečních stádiích nijak zjevná, a lze ji tak snadno přehlédnout. Většina žen si navíc myslí, že projevem nemoci je pouze bulku v prsu.

 Existuje ale celá řada dalších příznaků. Nádor může například způsobit zploštění či vtažení bradavky, jeden prs se může netypicky zvětšit, ztuhnout nebo zrudnout.

Rakovinu prsu může signalizovat i výtok či krvácení z bradavky nebo například změny připomínající ekzém.

Mamograf odhalí nádor již v počátcích

Naprosto stěžejním vyšetřením k diagnostice onemocnění je mamografický screening. Dokáže zobrazit patologické změny ve struktuře prsu, signalizující růst nádoru menšího než jeden milimetr. Tedy ve stadiu, kdy jej ještě nelze zjistit pohmatem. Nicméně pravidelné samovyšetření prsu je lékaři doporučováno. Provádět by se mělo alespoň jedenkrát měsíčně.

Mamografický screening probíhá v České republice již od roku 2002. Díky němu mají všechny ženy starší 45 let jednou za dva roky nárok na pravidelné preventivní vyšetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

ZP MV ČR na toto vyšetření z programu prevence onkologických onemocnění Fondu prevence přispívá i mladším ženám. „Příspěvek do výše 500 Kč na mamografické vyšetření poskytujeme klientkám ve věku od 40 do 45 let. Tuto částku je možné čerpat rovněž na ultrazvukové vyšetření prsu, a to už bez omezení věku.

Mohou jej tedy využít i ženy a dívky mladší 40 let,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Včasná diagnóza – vyšší šance na vyléčení

Včasná diagnóza výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu. V počátečním stadiu nemoci lze nádor odstranit šetrnou operací, kdy se odebere jenom malá část tkáně.

V pokročilých fázích je ovšem léčba mnohem radikálnější a většinou ji provází radioterapie, chemoterapie a rozsáhlejší chirurgický zákrok. „Léčba jedné pacientky s touto diagnózou vyjde ročně v průměru na 36 tisíc korun.

ZP MV ČR v loňském roce evidovala 6 244 pacientek s karcinomem prsu a na jejich léčbu vydala téměř 225 milionů korun,“ dodává Kadečková.

Karcinom se v prsu vytváří z abnormálních rakovinných buněk, které se vymkly kontrole. Pokud se nezačne s léčbou včas, mohou se tyto buňky šířit do okolních uzlin a metastázovat. Nádor odhalený v raném stádiu je ale dobře léčitelný, a až v 90 % případů je prognóza uzdravení příznivá, uvádí de na stránkách mammahelp.cz.

Příčiny vzniku karcinomu prsu zatím nejsou přesně známé. Hlavním rizikovým faktorem bývá věk, důležitou roli hraje i výskyt v rodině. Rizikový je také časný nástup menstruace, pozdní menopauza, bezdětnost nebo první těhotenství po 30. roku, nadváha a užívání hormonální antikoncepce. Faktorem, který naopak prokazatelně snižuje pravděpodobnost onemocnění, je dlouhodobé kojení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *