Pozitivní myšlení je základ pro zdraví

Pozitivní myšlení je základ pro zdravíPři vyslovení jména římského satirika Juvenalise si pravděpodobně většina z vás řekne, že ho nezná. Ale jeho výrok, známý po celém světě, znát určitě budete. To on je totiž autorem věty: „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ Jenže s tou jeho větou je to ve skutečnosti tak trochu jinak, než si možná myslíte.

Pozitivní myšlení je základ pro zdravíFoto: Taťána Kročková, Topzine.cz

“Je žádoucí, aby byl ve zdravém těle zdravý duch.” Toto je skutečné znění věty, kterou často používá nejeden tělocvikář nebo sportovec. A nejen oni.

Jde o to, že tělo i duše by měly být v rovnováze. To je přirozené. Nám dobře známe heslo nám naznačuje, že díky cvičení, zdravé životosprávě a celkově zdravému přístupu ke svému tělu se budeme cítit skvěle i po stránce duševní. Tohle je zcela určitě pravda. A přitom je to naopak. Že jsem vás teď zmátla? Tak se na to pojďte podívat z jiné stránky.

Pozitivní přístup

Kvantový fyzik a odborník na veřejnou politiku Dr. John Hagelin řekl, že: „Naše tělo je opravdu produktem našich myšlenek.

V lékařské vědě začínáme chápat míru, do jaké povaha myšlenek a emocí skutečně určuje fyzickou podstatu – strukturu a funkci našeho těla.

Pokud se tedy cítíte skvěle a vaše myšlenky jsou naplněny samými krásnými vjemy a pojmy jako pozitivní myšlení jsou vám velmi blízké, pravděpodobně se cítíte skvěle i po zdravotní stránce.

Naopak, kdo si neustále stěžuje na své bolístky a kdykoli se venku ochladí začne uvažovat nad nemocemi, které zcela určitě chytí, brzy opravdu ulehne do postele s nachlazením. Nachlazení si zkrátka přitáhne do svého života. Zákon přitažlivosti pracuje neomylně a to i v lékařské vědě.

Dnes existuje spousta knih, které o tom pojednávají a tak ani klasičtí lékaři nezůstávají pozadu a přiklánějí se k tomu, že myšlenka, na kterou se zaměřujeme se skutečně odrazí v našem reálném světě. Proto se stane, že kdo neustále přemýšlí se strachem nad nemocemi, nakonec onemocní.

Už jen ten stres kolem takových myšlenek působí zle na vaši duševní pohodu.

„Na světě existuje obrovský počet nejrůznějších diagnóz a nemocí. Představují pouze slabý článek řetězu. Všechny jsou důsledkem jediné věci, a tou je stres. Pokud dostatečně zatížíte řetěz, potažmo systém, pak se jeden z jeho článků rozbije.“ Dr. Ben Johnson

Pozitivní myšlení je základ pro zdravíFoto: Taťána Kročková, Topzine.cz

Myšlenka a vaše návyky

Na začátku tedy byla myšlenka. Negativní, smutná, zaměřená na nedostatek zdraví, na strach nebo na nemoc. Jedna špatná myšlenka má bohužel tendenci vyvolat další špatnou myšlenku a najednou je tady jedna za druhou a vy se potom skutečně necítíte dobře. Změnit myšlení z negativního na pozitivní se může zdát  banální, až směšně jednouduché.

Ve skutečnosti je to práce na plný úvazek, a to až do chvíle, dokud si neosvojíte nový druh myšlení, který z vašeho ducha učiní spokojenou bytost. Neustále se hlídat a zahánět špatné myšlenky je opravdu těžké, ale existuje spousta různých cvičení a metod, které vám můžou pomoci.

Pomoci vám k tomu, aby ve vašem těle skutečně byl zdravý duch a i tělo bylo zdravé,  abyste byli v rovnováze.

Jóga

Díky pravidelnému cvičení se ve vás uvolní velké množství energie a zároveň dojde ke zklidnění vaší mysli. Doslova, podle některých budhistických učitelů, je jóga ovládnutí činnosti mysli.

Meditace

Meditace patří bezesporu k těm nejúčinnějším způsobům jak se naučit zklidnit. Existuje mnoho způsobů jak meditovat a každý sám si musí zvolit tu meditaci,která mu bude nejvíce vyhovovat.

Ho´oponopono

Havajská metoda založena na principu, že neexistuje nic vně, ale vše je uvnitř.Tedy každý zodpovídá za vše, co se kolem něj děje.

Díky metodě ho´oponopono převezmeme za svůj život plně zodpovědnost a očišťováním sebe očišťujeme vše kolem. K tomu dochází prostřednictvím vět, které opakujeme neustále dokola.

Omlouvám se, miluji tě, odpusť mi prosím, děkuji ti. Metoda je popsána v knize Svět bez hranic.

Způsobů jak dostat do rovnováhy tělo i duši je bezpočet, není proto možné vyjmenovat všechny, ale ke každému se určitě dostanou právě ty, které jsou pro něj ty pravé.

Pokud se tedy rozhodnete začít uvažovat správně a vypustit ze svého života a  ze své mysli takové myšlenky, které vás nečiní šťastným, začít s tím můžete hned teď. A pokud už nemocní jste, nezoufejte, že je pozdě  nahradit nemocné myšlenky těmi zdravými. Podle Dr.

Johna Demartiniho se zjistilo, že lidská mysl je nejvýznamnějším faktorem v lékařském umění, někdy významnějším než léky samy a že neléčitelné znamená vlastně léčitelné, ale zevnitř.

Pozitivní myšlení je základ pro zdravíFoto: Taťána Kročková, Topzine.cz

Také Dr.

Beckwith, jež je pomocníkem při mezinárodních panelových diskuzích, kterých  se účastní například dalajlama, tvrdí, že  i když se u někoho projevila nemoc v jeho tělesné schránce, lze ji zvrátit silou správného myšlení. Rovnováha duševní pohody a fyzického zdraví jsou tedy dva naprosto propojené faktory, které se dříve či později v našem životě projeví. Nestačí proto jen cvičit a jíst zdravě, ale také zdravě myslet.

A na závěr ještě jedno moudro od Boba Proctora, autora mezinárodního bestselleru.

“Nemoc nemůže žít v těle, které je emocionálně zdravé. Vaše tělo zapuzuje každou sekundu miliony buněk a zároveň také miliony nových buněk tvoří.”

 • Pozitivní myšlení je základ pro zdraví
 • Pozitivní myšlení je základ pro zdraví
 • Pozitivní myšlení je základ pro zdraví
 • Pozitivní myšlení je základ pro zdraví
 • Pozitivní myšlení je základ pro zdraví
 • Pozitivní myšlení je základ pro zdraví

Pozitivním myšlením ku zdraví! Souvislost nyní potvrdili vědci

Vidět sklenici z poloviny plnou, nikoliv prázdnou, se ukazuje být užitečnou výbavou do života, zvlášť pak ve vyšším věku. Opakující se negativní myšlení je totiž podle vědců z University College London přímo spjaté se vznikem Alzheimerovy choroby.

Vědci na základě svých zjištění navrhují, aby bylo chronické negativní myšlení zařazeno mezi rizikové faktory demence. „Věříme, že naše závěry mohou být použity pro vývoj strategií na snížení rizika demence tím, že lidem pomůžeme eliminovat jejich negativní vzorce myšlení,“ uvedla hlavní autorka studie Natalie Marchant. Možné cesty vidí v meditaci nebo principu mindfulness.

Pozitivní myšlení je základ pro zdraví

Výzkum probíhal na vzorku 360 respondentů starších 55 let. Hodnotily se jejich kognitivní funkce, měřila se paměť i pozornost, vedle toho lidé odpovídali na otázky spjaté s jejich negativními zkušenostmi.

Prokázalo se, že ti, kteří vykazovali větší míru negativního myšlení, současně zaznamenali pokles paměti a kognitivních funkcí, což patří k raným příznakům demence. Naopak tam, kde tolik negativních myšlenek neproudilo, zůstaly hodnoty v normálu. Vědci zdůrazňují, že zjištění nelze aplikovat na krátkodobé nebo příležitostné negativní myšlení, na něj se takováto rizika nevztahují.

Stav mysli ovlivňuje tělo celkově. Pokud není vaše fyzické zdraví v pořádku, možná na tom mají svůj podíl stres a špatný životní styl. Odhalte největší zabijáky psychické pohody, ale i způsob, jak svůj stav zlepšit.

Tajemství duše

Trápí vás časté bolení hlavy, jste unavení, přestáváte mít chuť na jídlo nebo se potýkáte s kožními problémy? Toto je výčet jen některých problémů, kterým se věnuje psychosomatika.

Nad tím, proč vás sužují jmenované potíže, si může lámat hlavu i praktický lékař, a třeba bezúspěšně. Příčina totiž může být skryta hluboko, v nitru duše. Pomoci dokáže právě psychosomatika.

Nahlíží na člověka jako celek a zabývá se propojením psychiky s fyzickým zdravím nemocného.

Obor známý již 2000 let

Jedním z průkopníků psychosomatiky byl v minulosti řecký lékař Hippokrates. Tvrdil, že psychika má velký dopad na zdraví jedince a tento názor přetrvává dodnes. V naší zemi mají lékaři možnost zvolit si psychosomatickou medicínu jako nadstavbový obor a dále prohlubovat znalosti této oblasti.

 S psychosomatickou medicínou jde ruku v ruce práce psychiatra. Ten nabízí své služby pacientům ambulantně i těm na lůžkovém oddělení. Na základě klinických studií byly zjištěny 3 hlavní oblasti, ve kterých vzrostl zájem pacientů o konzultaci.

Jedná se o odvětví psychoonkologie, psychoimunologie a psychogynekologie.  

Rizikové faktory psychického zdraví

Duševní rozpoložení ovlivňuje řada věcí. Člověk je od přírody společenský tvor, a proto je důležité udržovat přiměřený kontakt s lidmi, mít přátele, být pozitivní a dělat práci, která mě baví. Bohužel ne vždy se vše daří. Mezi rizikové faktory, které našemu psychickému zdraví nepřidají, patří nejvíce:

 • stres,
 • nemoci,
 • dluhy,
 • závislosti,
 • nedosažené životní cíle,
 • časová tíseň,
 • nuda,
 • špatné počasí.

Pomoc pro každého 

Odborníci z oboru psychosomatiky nejčastěji řeší problémy:

 • osamělých a psychicky labilních jedinců,
 • hypochondriků a schizofreniků,
 • osob pokročilého seniorského věku,
 • pacientů s rakovinou a onemocněním AIDS
 • lidí podstupujících rizikovou operaci,
 • jedinců se sebevražednými sklony.

Pokud vás tíží potíže, se kterými si neví rady ani praktický lékař, využijte možnost navštívit psychiatra a popovídat si. Už to často pomůže.

Mnoho lidí se však za své problémy stydí a konzultace u psychiatra stále považují za ostudu. Tito odborníci však mohou pomoci od problémů a dodat vám sebejistotu a naději.

 Mějte na paměti, že síla pozitivního myšlení se mnohdy vyrovná receptu s několika léky.

(žij)

Zdroje:

https://www.news-medical.net/health/What-is-Psychosomatic-Medicine.aspx

http://www.activebeat.com/your-health/6-health-facts-about-psychosomatic-disorders-to-keep-in-mind/2/

Pozitivní myšlení a afirmace

Pozitivní myšlení je základ pro šťastný a spokojený život. Každý v životě má těžké období, kdy ztrácí víru i naději a v ten okamžik by každý měl najít v sobě sílu pracovat sám na sobě, protože pokud chce v životě učinit pozitivní změnu, musí začít u sebe se změnami.

Změňte svůj životní postoj a své chování a uvidíte, jakým zázrakem se určité situace vyřeší a lidé s vámi budou jinak jednat.

 • Důležité je v životě odpuštění. Odpouštět sám sobě, protože jako lidé chybujeme, což jsou naše životní lekce, ze kterých se máme poučit, proto tady jsme.
 • Poděkovat a jít dál a stále se nevinit z toho, co kdysi bylo. Lidé se celý život vyvíjí a mění.
 • Další krok je odpustit druhým jejich činy, slova i myšlenky, které byly, na nás učiněny.  Uvědomit si, že v daný moment jednali, jak nejlépe uměli a že zodpovědnost za jejich čin nesou oni sami, ale tím, že neodpustíte, ubližujete sami sobě. Následky se časem projeví na zdraví i v psychice. 

Pokud nedokážete odpouštět, nečekejte, že vám někdo odpustí.

 • Člověk by se měl naučit také omlouvatza činy, které způsobil a nemusíme to říkat přímo té dotyčné osobě, ale posílat tuto informaci v myšlenkách, která se dostane, kde má pomoci podvědomí.

Důležitý krok je se v životě rozhodnout. Každý má právo svobodné vůle rozhodnout se, co v životě chce učinit a kam chce směrovat. Nikdo za nás život nežije a jen sami si volíme cestu, kudy se vydáme a jaké životní zkoušky či zkušenosti si projdeme či zažijeme.

Každý z nás je svým způsobem výjimečná osoba, všichni nalézáme smysl života a všichnitoužíme po lásce a naplnění v tomto světě. Proto pokud chcete být milováni, nejprve musíte milovat sami sebe, aby se mohla láska k vám vrátit. 

Pokud necítíte lásku a neumíte jí dát, těžko vám ji někdo dá. 

To co vysíláte svým chováním k lidem, se vám nakonec několikrát vrací. Vždy první krok musíte učinit sami na sobě.

Pokud chcete pozitivně působit na své podvědomí a pracovat na sobě, nejvhodnější doba je před spaním a ráno při vzbuzení, kde ještě pracujeme v hladině Alfa.

 1. Jsem zdravá/ý.
 2. Mé tělo je v naprosté harmonii. Je plné lásky a vnitřní síly.
 3. Vstupuje do něj léčivá energie, která mi proniká do každé buňky v těle a léčí vše potřebné.
 4. Cítím se v naprostém pořádku.
 5. Jsem vděčná/ý za tento dar a děkuji za své pevné zdraví. 
 • FORMULKA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ

„Jsem dokonale harmonická. V nitru svého bytí nalézám klid a jistotu. Z nekonečné moudrosti podvědomí čerpám sílu získávat úspěšně vše, co potřebuji k optimálnímu životu pro sebe i pro svou rodinu. Jsem svobodná, jistá, nemám co skrývat a dosahuji úspěchu.

Láska, kterou nabízím ostatním lidem, se mi vrátí v jejich vstřícnosti, v jejich ochotě pomoci a v jejich zájmu se mnou spolupracovat. Nastoupila jsem úspěšně novou cestu a vím, že moje vnitřní síla mou představu již brzy obrátí ve skutečnost. Do budoucnosti hledím s důvěrou a s klidem. Vše se v dobré obrátí.

Můj vnitřní hlas mi ukáže správný směr, kterým bezpečně vykročím.“

Přijímám vděčně do svého života vše dobré. Všechny mé potřeby jsou naplňovány nyní a vždycky.

Den ode dne je lépe.

Jsem plna hlubokého klidu a harmonie. Miluji svůj život i své tělo. Nevyčerpatelná síla mého podvědomí prostupuje celým mým tělem až do poslední buňky, čistí mě a je mi posilou.

Z harmonie, která mě naplňuje, vyzařuje též moje láska ke všem lidem okolo mne. Cítím, jak jsou všechny duše spojeny, a jsem plnohodnotný člen tohoto společenství.

Jsem plna harmonie a plna lásky, jsem zdravá a šťastná.

Jsem zdravá a naprosto harmonická. Naplňuje mě hluboký klid a důvěra. Mám záštitu v nekonečné síle svého podvědomí, jež určuje můj život a přináší mi štěstí a spokojenost. Na své kolegy i ostatní lidi myslím s láskou a sympatiemi: žiji a pracuji s nimi v harmonickém souladu. Děkuji stvořiteli za plnost a bohatost života, za vnitřní i vnější štěstí, jehož mohu být v životě účastna.

Starodávné havajské učení Ho'oponopono. Tajná havajská technika na vytváření hojnosti, zdraví, míru…

 • ,,omlouvám se“,  
 • ,,miluji tě“,
 • ,,prosím, odpusť mi“,
 • ,,děkuji ti“.

Všechny afirmace budou působit, až těmto slovům skutečně budete věřit, mimo metody Ho´oponopono. Je zapotřebí nepochybovat mít neochvějnou víru ve své skvělé zdraví. Pokud vědomí a podvědomí jsou v rozporu afirmace nemá účinek.

Mnoho lidí má strach se rozhodnout:

 • doufají, že se situace zlepší ( vytvářejí si iluze a nevidí vše jasně nebo nechtějí vidět pravdu)
 • bojí se, že to nezvládnou (strach zůstat sám, přijmou zodpovědnost sám za sebe, bojí se, že nemají na to dostatek síly, že tu tíhu bolesti neunesou)
 • vzali si na sebe mnoho zodpovědnosti i za druhé a pak neví, co dříve řešit (nedokážou si rozdělit denní povinnosti a vše nechávají na sobě, nemůžeme brát zodpovědnost za druhé, nenáleží nám to)
 • nevěří, že to dopadne dobře, pokud se konečně rozhodnou (pokud vnitřně cítíte se delší dobu zle, tak je to jasný signál, že je čas pro změnu a pro vhodný čas se konečně rozhodnout a nezůstávat v tom, v čem se necítíme dobře, odrazí se nám to pak v psychickém stavu a ve zdraví)
 • nenaslouchají své intuici, která jim dávno ukázala, kterou cestou se dát (mnohokrát lidé dostávají signály – vnitřní hlas, kterému nenaslouchají, neboť strach – ego do nich křičí – neposlouchej to, tohle nedělej a pak se diví, že se rozhodli špatně)

Láska má mnoho podob: upřímná, falešná, hraná, zkreslená, bezpodmínečná, s podmínkami, nezdravá závislost – lpění… 

 • Láska k: rodičům, přátelům, sourozencům, dětem, zvířatům, k přírodě, k práci, k partnerovi, k životu…..
 • Většina partnerských vztahů prochází nezdravou láskou s podmínkami, závislostí a lpěním jeden na druhého. Nedokážou se od sebe odpoutat a  mají pocit, že jeden bez druhého nedokážou žít. Hlídají se, žárlí na sebe, ubližují si slovně i fyzicky, jsou mezi sebou neupřímní, nevěrní, není zde úcta k partnerovi. Bojují mezi sebou, kdo prosadí svou pravdu, svůj názor, kdo koho povede. To je špatně!!!
 • Bezpodmínečná láska je o dávání a přijímání. Nepředělávat si partnera k obrazu svému, ale milovat jej, jaký je, se všemi jeho klady i zápory. Každý činí změnu v sobě ze své vlastní svobodné vůle. Je zde upřímnost, nedávají si žádné podmínky, ale vzájemně se tolerují, komunikují, respektují a jeden druhého si váží. Nebojují proti sobě, nemají to zapotřebí. Věří si, mají vzájemnou úctu, jsou si oporou.
 • Mnoho lidí skočí na hezké slovíčka a má problém se vyjádřit, co skutečně od vztahu a od lásky chtějí.Jenomže hledají lásku u druhého, ale sami se rádi nemají.
 • Pokud hledáte lásku u druhého, najděte ji první v sobě.

Postavte se k zrcadlo a řekněte sami sobě: MILUJI TĚ, VÁŽÍM SI TĚ, VĚŘÍM TI, JSI MI OPOROU, JSI VÝJIMEČNÝ/Á, JSI DŮLEŽITÁ/Ý, JSI ÚSPĚŠNÁ/Ý, ŠŤASTNÁ/Ý. Až toto dokážete, pak k sobě přitáhnete energeticky v podobě partnera to samé, neboť stejné přitahuje stejné.

Co nemáte v sobě, nenajdete u partnera – nastavuje Vám pouze zrcadlo, co se ještě máte vůči sobě naučit. A to hlavně mít sám sebe rád/a. Láska k nám samotným.

Mnoho lidí nemá úctu k rodičům, tam je základní kámen úrazu. Nesoudit projevy lásky rodičů k nám. Dali nám svou lásku, tak jak nejlépe uměli v tom nejlepším přesvědčení, ale my sami máme v sobě najít lásku. Nikdo jiný nás to nenaučí.

Nemůžeme nikoho nutit, aby nás miloval: ani rodiče, ani sourozence, ani přátelé, ani děti. To, co ze sebe dáváme, se k nám vrací. Nemůžeme očekávat, že se všem zavděčíme a že lásku bude každý opětovat.

Někdo to zkrátka nedokáže, neví co je to láska a zaměňují si to s falešnou, neupřímnou a hranou láskou. Proto v době, kdy je Vám nejhůř, zjistíte, kdo Vás srdečně miluje či má rád. To je čistá láska.

 V nouzi poznáte přátelé, rodinu a jejich skutečnou lásku k Vám.

Může Vás tato skutečnost ranit, když uvidíte, že láska není opětovaná, ale nesuďte je a odpusťte jim. Je to jejich svobodná volba, jejich projev lásky. Jinak to neumí, nenaučili se milovat totiž sami sebe a proto kolem sebe rozdávají negativní projevy a ubližují. Sami potřebuji najít v sobě lásku. 

Může se Vám stát, že někdo nebude chtít Váš projev lásky. Nikomu nic nevnucujte, vstoupí Vám do cesty člověk, který lásku rád přijme a ještě Vám ji opětuje a to je to, co každý potřebuje.  

Zdroj: web vnitrnirovnovaha.estranky.cz/clanky/pozitivni-mysleni-a-afirmace.html

Moje zkušenost s pozitivním myšlením a jak si ho udržet 🙂

Máte pocit, že v současné koronadobě nemáte nic pod kontrolou?
Zdá se vám, že někdo jiný chce řídit váš život?

Taky vám připadá, že se negativní myšlení šíří rychleji než koronavirus? A na pozitivní myšlení není prostor?

Mám pro vás dobrou zprávu!

Svůj život můžete jednoduše dostat pod kontrolu tím, že dostanete pod kontrolu to, na co myslíte nebo to, co říkáte.
Vy jste zodpovědní za to, co si myslíte a vy to můžete kdykoliv změnit!

Můžete používat pozitivní myšlení!

Nevadí, že je celosvětová krize.
Univerzální zákony myšlení působí neomylně vždy – i teď v koronadobě.

„ Stanete se tím, na co myslíte.“…E.Nightinghale…

Svůj život tvoříte svým myšlením.

Možná jste už taky zachytili prognózy, že po skončení pandemie koronaviru, už nic nebude jako dřív. To je docela hodně možné.
Nicméně nikde není napsané, zda to bude lepší nebo horší než to bylo dřív.

O tom si rozhodnete sami, svým myšlením. Proto má velký význam hýčkat si své pozitivní myšlení.

Co je pozitivní myšlení?

 • Pozitivní myšlení je o tom, že si vybíráte myšlenky, které vás posilují a podporují, místo těch, které vás omezují.
 • Každá vaše myšlenka, slovo, představa vám pomáhají v rozmachu nebo úpadku.
 • Pozitivní myšlení znamená dávat přednost myšlenkám, slovům a představám, které vám přináší rozmach a hojnost.

Proč je důležité myslet pozitivně?

Pozitivní mysl vám přinese pozitivní život i do nejisté budoucnosti.
Když myslíte pozitivně, jste sami sobě oporou a povzbuzením k činům, které vás posouvají vpřed.

Směr vašeho života řídíte právě vy. Vy se rozhodujete o tom, co si budete myslet. Teď je správný čas začít myslet pozitivně.

Pozitivní myšlenky vás uvolní, budete pozornější a vaše práce se vám bude lépe dařit.

Budete mít větší radost a získáte pozitivní výsledky, i když je doba v médiích prezentovaná jako negativní se vším všudy.

Jaká je moje zkušenost s pozitivním myšlením?

Jsem tam, kam mě dovedly moje myšlenky…

Před lety mne toto tvrzení docela vytočilo. Byla jsem frustrovaná a vyhořelá…Takže že by to bylo tím, že jsem měla frustrující myšlenky a myšlení naprosto vyhořelé? Bohužel ano…

Nebo vlastně bohudík! Alespoň jsem pochopila, jak moc moje mysl řídí můj život.

Úplně nejdůležitější fakt, který mi došel je, že v životě vždy směřuji k tomu, na co nejvíc myslím. Když začnu na něco myslet, už mě to k tomu samo táhne.

Proto má velký význam cíleně myslet výhradně na to, co chci.
Ono to totiž výborně funguje i naopak, ale výsledek není pozitivní.

Chtěla jsem žít svůj vlastní život podle sebe a v hojnosti, takže jsem si začala představovat sama sebe, jako bych už takto žila. A moje podvědomí se už pustilo do práce a vše se postupně poskládalo. Logicky vám to nevysvětlím, ale prostě to tak funguje!

Pravidelně každý den si procvičuji svoji mysl stejně jako tělo. Pečlivě si vybírám na co myslím a co si myslím, co říkám a co si představuji. Posiluji svoji naději, nadhled, víru, že dobré věci se dějí a že všechno dobré je možné. Stačí pár minut denně!

 1. To zvládnete taky.
 2. A dělám to i teď, když se na mě valí hromada negativních informací, scénářů budoucnosti a nejistoty.
 3. Věřím tomu, že pozitivní myšlení je v současné době mnohem víc důležitější než dřív.
 4. Ono je to snadné být pozitivní, když se vše daří, ekonomika šlape a celkový blahobyt vzrůstá.
 5. Trochu těžší je to v opačné situaci, které jsem teď já i vy součástí, ale o to víc je to důležitější.
 6. Řekla bych, že je to otázka života a smrti – myslet pozitivně znamená zvolit si skvělý život i nadále.
 7. Já věřím, že moje budoucnost je jasná, radostná a bezpečná.

Ale pozor! Ze své zkušenosti můžu potvrdit, že pozitivní myšlení nenahrazuje ČINY! Pouze mě podporuje v tom, abych vystoupila ze zóny pohodlí, pouštěla se nových věcí a riskovala, zkrátka mi usnadňuje AKCI.

Jak to tedy udělat, abyste i vy tvořili svoji lepší budoucnost pozitivně?

Klíčovým krokem pro váš lepší život je pochopit vaši mysl a nastavit pozitivní myšlení.

Vaše mysl je tou bránou, která vás dovede k lepšímu životu.

Mysl ovlivňuje vše, co se vám děje. Je to vaše programovací centrum, které rozhoduje o tom, jak žijete. Pokud chcete žít podle svých představ, můžete si svou mysl naprogramovat.

Nejdůležitější je přijmout fakt, že nic v naší mysli není skutečné. To co si myslíme o sobě, o svých schopnostech, o možnostech kolem nás, není skutečné. Stejně jako mapa města není město nebo menu v restauraci není jídlo.

Vaše myšlenky nejsou realitou a můžete je kdykoliv změnit, aby vám sloužily.

Většině lidí totiž myšlenky spíše překáží. A přitom skutečným účelem vašich myšlenek je, aby vám pomohly dostat se z místa kde jste právě teď do místa, kde chcete být.

Každý máme jiné vnímání reality.

Tohle tvrzení vám může pomoci lépe pochopit jiné lidi a možnost měnit si svobodně své myšlenky.

Sami se rozhodněte, čemu chcete věřit o sobě, co je pro vás možné a o tom, jak funguje svět.

Vaše mysl je nástroj k dosažení výjimečného života. Vaše myšlení určuje vaše chování a to, jak se cítíte a jak se vyvíjí váš život. V každé době.

1. Zaměřte se pozitivně

Na co se zaměříte, to vidíte. Když jste zaměření na řešení, tak ho vidíte. Když jste zaměření na překážky, tak vidíte překážky. Kdykoliv máte možnost volby toho , na co se zaměříte.

Když se budete zaměřovat na to, za co jste vděční, budete šťastnější. Když se zaměřujete na to, co chcete, budete úspěšní.

Vaše mysl bude vždy směřovat k tomu, na co myslíte nejvíc. Proto myslete na to, co chcete – bez výhrad.

Věci, na které se soustředíte se stanou součástí vašeho nového života. Proto pozornost zaměřte na věci, které si to zaslouží.

2. Využívejte moc podvědomí pozitivně

Hlídejte si o čem přemýšlíte, co říkáte. Pořád se ujišťujte o tom, že už teď vychutnáváte zdraví, bezpečí, hojnost a naplnění a vaše podvědomá mysl se pustí do práce, která vás podpoří k dosažení vašeho cíle.

Slova, která používáte, se neustále ukládají do podvědomé mysli a stávají se součástí vaší povahy a životního postoje. Svoje ústa ovládáte jedině vy a tak doporučuji, si je hlídat. Dostanete přesně to, o co si říkáte. Pokud chcete být šťastní i nadále, dávejte si pozor na ústa.

 • Nekonečná moudrost vašeho podvědomí vaše slova a myšlenky zaznamenává a přináší vám více toho, o čem mluvíte a na co myslíte.
 • V budoucnu sklidíte to, co teď zaséváte do svého podvědomí.

3. Představujte si pozitivní budoucnost

Představujte si, jak vypadá váš šťastný život. Nejprve si vše, jak chcete žít, představujte a potom toho dosáhnete. Nastavíte si takto program ve své mysli. Když si představíte sami sebe, jak dosahujete žádaného výsledku, nastavíte si duševní program, jako by to bylo ve skutečnosti.

Představivost je duševní trénink. Neustále si představujte sami sebe, jak se cítíte, kde jste, s kým jste, co slyšíte, co vidíte, …když jste šťastní. Trénujte každý den a výsledky se dostaví.

To, co je realitou ve vaší mysli, bude i realitou ve vašem životě.

„Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“…Buddha…

 1. Budoucnost máte ve svých rukou!
 2. A na závěr jedna věta, kterou doporučuji k zapamatování:
 3. Vybírejte si správně.
 4. Najděte si svého kouče, který vás podpoří.
 5. Můžete využít také můj online kurz SEBE-RESTART, který vám pomůže pozitivně ovládnout vaši mysl.
 6. Tím, že ovládnete svoji mysl, získáte pozitivní duševní postoj a budete mít život ve svých rukou.
 7. TEĎ je čas na váš nový začátek.
 8. S úctou, Pavla

Pokud se Vám tento článek líbí, klikněte na „To se mi líbí“ nebo jej sdílejte se svými přáteli. Děkuji.

Related

Pozitivní myšlení: Naučte se deset kroků pro dobrou náladu | Žena.cz

„Zdravě se naštvat a vyventilovat emoce občas neuškodí, dokonce je to nutné. Vztek by ale neměl ovládat náš život, protože pak je to život plný stresu a špatné nálady,“ říká koučka Eva Poltrová.

„S pozitivním přístupem dojdete nejdál, protože, i když se to možná nezdá, máte proti ostatním ve většině obrovskou výhodu, která vám leckdy dokáže vydělat peníze nebo zajistit pracovní postup,“ dodává.

A na tom něco bude, pokud dokážeme v práci ustát konfliktní situace bez křiku, obviňování, ale i vnitřního vzteku, který v sobě nosíme dalších několik hodin, nebo dokonce dní, získáme si pověst pohodáře, který umí zachovat v krizových situacích chladnou hlavu.

A to je velmi dobré doporučení, například když se hledá někdo nový na pozici šéfa…

Kde ale v dnešní době získat „chladnou hlavu a vnitřní klid“, když nám je příroda zapomněla dát do vínku? Musíte na svém pozitivním myšlení pracovat, máme pro vás pár tipů, které vám na cestě pomůžou.

Krok číslo jedna – Vydýchejte to

Je zajímavé, že velká většina lidí, aniž si to uvědomuje, neumí dýchat.

To znamená, že buď dýchá pouze do břicha, čímž si zbytečně přetěžuje bederní páteř, anebo, ještě častěji, dýchá pouze horní půlkou těla.

Při „horním“ dýchání nedýcháme správně a nezapojujeme ty správné svaly, jde spíš o mělké dýchání, které poznáte na první pohled, protože se při něm docela výrazně nafukuje hrudník.

Je možné, že právě vy děláte v dýchání chybu – zkuste si tedy nejprve nacvičit brániční dech, lehněte si na zem, dejte si ruku na bříško a pomalu a hluboce se nadechujte do bříška – nádech břicho se jemně nafoukne, výdech břicho se vtáhne.

To samé pak zkuste u hrudního dýchání a nakonec se pokuste oba dechy spojit tak, že se nadýchnete pomalu do břicha a dech poputuje až do hrudníku a s výdechem se vrací zpátky do břicha.

Možná se to nezdá, ale není to na začátku nic jednoduchého, když si ale kvalitní hluboký dech osvojíte můžete ho použít například v konfliktních nebo jinak stresových situacích.

Když je dusno, odejděte na wc, dejte si pár minut hlubokého dechu a vrátíte se v mnohem větší pohodě. Dechy byste měli procvičovat nejlépe každý den před spaním aspoň deset minut. Věřte, že podobná praxe vás trvale zklidní.

Krok číslo dva – Vyčistěte si hlavu

Tohle „čištění hlavy“ by mělo být na míru vašemu temperamentu, pokud patříte mezi vzteklejší typy, je pro vás ideální hodinka plavání v bazénu nebo dlouhá procházka v přírodě. Flegmatikovi naopak pomůže fit box nebo posilovna či běh, potřebuje trochu nabudit, protože i přehnaná pasivita není ideální.

Hlavu si vyčistíte i s kamarády na drinku nebo na party – není to ale stejné, alkohol, zakouřené prostředí a zábava až do rána jsou občas prima, ale k pozitivnímu přístupu k životu přispívá přece jen spíše pohyb v přírodě, nejméně jednou týdně. Dobré je i chození do práce pěšky, nebo třeba ježdění na koloběžce.

Vaginální mapování: Sexuální obřad nebo účinná léčba?

Krok číslo tři – Meditace

„Tohle slovo dokáže odradit, ale není důvod, nemusí se nutně jednat o meditační praxi třeba v jógovém významu,“ říká koučka.

Meditací může být třeba to, že přijdete domů, a než si pustíte „k tělu“ děti a manžela, zavřete se na deset minut do ložnice, dáte si nohy nahoru a třeba si pustíte příjemnou relaxační nebo klasickou muziku.

Výborná je také jóganidra – řízená meditace, kterou si můžete stáhnout na internetu a je dobré ji dělat před spaním. Ležíte v posteli, uvolnění, oči zavřené a příjemný hlas vám říká, co dělat… Třeba u jóganidry usnete, to ale vůbec nevadí. Druhý den se probudíte vyspaní, odpočatí a v dobré náladě.

Krok číslo čtyři – Milujte intenzivně

Zdá se vám to divné? Ale vůbec ne, když jsme zamilovaní, nebo když milujeme, jsme permanentně v dobré náladě. Přes běžné povinnosti a nedostatek času často zapomínáme, jaké to je, užívat si lásku každý den.

Místo podvečerního gruntu bytu raději vezměte děti a jděte se třeba povalovat do parku, povídejte si, co jste ten den zažili, a užívejte si čas strávený jen spolu, váš partner se určitě rád přidá.

Zní to možná banálně, ale nic nás neuvede do emoční pohody víc než blízkost lidí, které máme rádi.

Krok číslo pět – Pohoda prochází žaludkem

Ostatně stejně jako láska. Tentokrát vám nebudeme vyprávět nic o hubnutí.

Krásnou postavu chceme mít všichni – a hlavně všechny –, nestačila by ale jen hezká postava? Je jasné, že v časopisech mají modelky super štíhlé figury, a je to v pořádku, protože je tělo živí, nám ale stačí být hezky štíhlé a pevné, nemyslíte? A většina výživových poradců se shoduje na tom, že hubnutí začíná v naší hlavě, takže když jsme ve stresu a nepohodě, jde to ztuha. A tím chci říct, zahřešte si zmrzlinou nebo čokoládou, klidně si i takové hřešení naplánujte. Jednou týdně „kašlu na diety a dám si sladké“, a když si ho dáte, užívejte si a nic si nevyčítejte. Když si na tenhle systém zvyknete, dobrá nálada dokluše sama…

8 důvodů, proč byste měli spát nazí. Jaké jsou výhody?

Krok číslo šest – Naučte se relaxovat

Ona to totiž spousta lidí neumí. Tak schválně, kolikrát týdně si dáte pro sebe třeba deset minut a „jen tak“ koukáte do prázdna. Základem relaxace je nepřemýšlet nad pracovními ani osobními problémy a prostě vypnout.

Třeba si jen tak lehnout do trávy nebo sednout do křesla, nic nečíst, nedívat se na mobil ani do počítače a jen být.

Je to vlastně taková buddhistická přítomnost – protože právě buddhisté tvrdí, že naučit se žít v přítomnosti a umět „vypnout“ je základem pohodového života, zjednodušeně samozřejmě…

Krok číslo sedm – Vypadněte ze zaběhnuté rutiny

Stačí jednou za pár měsíců. Zajeďte si třeba s kámoškami do lázní, nebo na jógový víkend. A když nejsou kámošky, které by do toho šly s vámi, neberte to jako výmluvu, ale vyrazte sama. Někdy se opravdu může stát, že to nebude ono, ale většinou se seznámíte s bezva lidmi. Znovu tak zažijete ten typ svobody, který jsme zažívaly jako teenageři – zase jednou jste jen sama za sebe.

6 divných věcí, které se stanou, když se zamilujete

Krok číslo osm – Nezanevřete na romantiku

Se vztahy je to složité, láska a romantika po letech přerostou v rutinu, to je prostě normální.

Manželství nebo dlouhodobé partnerství je ale pořád místem pro romantiku, jen jí dejte šanci a na nic se nevymlouvejte! Většina mužů je totiž docela ochotná vyrazit na hezkou večeři, víkend, nebo do divadla, když je k tomu párkrát šikovně nasměrujete, pak už se “chytí”, obzvlášť když se na podobnou příležitost pěkně vystylujete, jako když jste spolu randívali. A máloco ženě vyčaruje větší úsměv než trocha romantiky a hezký sex, nebo ne?

Krok číslo devět – Den bez mobilu

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector