Poučení O Bezpečnosti A Ochraně Zdraví Při Práci?

BOZP (= bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Toto poučení o práci se týká samozřejmě každého nového zaměstnance, ale také těch pracovníků, kteří změnili vykonávaný druh práce nebo své pracovní zaměření.
Při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky a řádně s nimi hospodařit, používat předepsaná ochranná zařízení a pomůcky, a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu. 14. Oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector