Podpůrná léčba u chemoterapie – zázrak pro pacienty

Podpůrná léčba u chemoterapie – zázrak pro pacienty Rakovinné buňky s průměrem okrouhlých jader asi 12 mikrometrů ve speciálním mikroskopu na zkoumání živých buněk. Ilustrační foto. ČTK/Eret Petr

Pacienti s rakovinou z celé republiky se už téměř pět měsíců mohou obracet na poradenské oddělení biologické léčby pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) o radu, zda je právě pro ně vhodná biologická léčba. Za dobu svého působení tamní odborníci přijali 681 telefonátů, doba telefonování činila 62 hodin a 21 minut. Dále oddělení zodpovědělo 420 e-mailů.

Telefonní číslo poradenského centra je 724 151 028. E-mailová adresa: [email protected].

„Cílená biologická léčba je jedna z nových modalit, které má k dispozici současná onkologie. Klasická chemoterapie zabíjí především buňky těla, které se množí rychle včetně buněk zdravých. Z toho plynou její nežádoucí účinky. Biologická léčba je cílená převážně proti nádorovým buňkám.

Současná biologická léčba nenahrazuje chemoterapii a většinou se užívá dohromady. Hlavním smyslem poradenského oddělení je zvýšit dostupnost biologické léčby pro všechny pacienty, kteří ji potřebují,“ říká prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu radiační onkologie FN Bulovka.

Biologická léčba je součástí léčebného plánu, doplní a zlepší výsledky operace, chemoterapie a ozařování.

Když pacient zavolá, zeptá se ho lékař na typ nádoru a kde byl operován a léčen. Podle toho ho přesměruje na konkrétního odborníka. Pacient se také dozví, jakou dokumentaci si má vyžádat a může se k příslušnému odborníku objednat. Podání biologické léčby je pak věcí lékařů onkologické kliniky.

Nejčastěji se podává ambulantně v onkologickém stacionáři, takže nemocní si pro léčebnou dávku docházejí a nemusejí být dlouhodobě v nemocnici.

Léčbu je také třeba správně načasovat, protože týž lék může u nemocného v různé fázi poskytnout jinou službu – uzdravit nebo alespoň prodloužit život, případně zmírnit u nevyléčitelných pacientů příznaky.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Co to je biologická léčba a čím se liší od klasické chemoterapie?

Biologická léčba je jedna z modalit (léčebných možností), které má k dispozici současná onkologie. Klasická chemoterapie zabíjí všechny buňky těla, které se množí rychle.

Kromě nádorových buněk tedy zabíjí i buňky krvetvorné, buňky vlasových kořínků, buňky kůže a sliznic, buněčnou výstelku zažívací trubice, buňky pohlavních orgánů. Z toho plynou její nežádoucí účinky: padání vlasů, nevolnost, zvracení, průjmy, poškození kůže a sexuálních funkcí.

Nejčastěji používané biologické léky jsou zaměřené proti receptorům, které jsou jen na povrchu nádorových buněk a/nebo dokážou zablokovat reakci, která po aktivaci těchto receptorů v buňkách probíhá a vede k množení nádorové buňky.

Jiná skupina biologických léčiv ovlivňuje cévy, které se tvoří uvnitř nádorů, a tím brání zásobení nádorových buněk živinami. Biologická léčba je tedy cílená převážně proti nádorovým buňkám.

Biologická léčba tedy nemá žádné nežádoucí účinky?

Má. Jsou jiného charakteru – převážně se jedná o možnost vyvolat alergickou reakci v těle pacienta, která se nejčastěji projeví zarudnutím nebo dušností při první aplikaci, nebo dojde postupně k výsevu kožní vyrážky.

Později se může objevit i průjem, kašel, dechové potíže a další reakce, celkově však lze říci, že intenzita i četnost těchto reakcí je menší než u chemoterapie.

Často však je biologická léčba podávaná v kombinaci s chemoterapií, tehdy se nežádoucí účinky obou typů léčby projeví současně.

U kterých diagnóz lze biologickou léčbu využít?

Nádory prsu, tlustého střeva, jater, ledviny, plic, nádory v oblasti hlavy a krku a zvláštní skupina nádorů v oblasti břišní dutiny, tzv. gastrointestinální stromální nádory.

Pro každou z těchto diagnóz platí, že biologickou léčbu lze použít pouze za určitých okolností, jako je histologický typ nádoru, stádium nemoci, čili rozsah onemocnění, přítomnost určitého receptoru na povrchu nádorových buněk.

I když je biologická léčba zatížená menší intenzitou nežádoucích účinků, její podání vyžaduje dobrou kondici pacienta. Biologická léčba se používá i v léčbě hematologických malignit, informace o této indikaci lze získat na hematoonkologických pracovištích.

Jak se může pacient k biologické léčbě dostat?

V současnosti je v České republice situace taková, že každý onkologický pacient, pro něhož je biologická léčba vhodná (který je pro biologickou terapii indikován), ji dostane buď na onkologickém oddělení, kde je léčen, nebo je ošetřujícím onkologem odeslán do nejbližšího Komplexního onkologického centra. Tento proces probíhá automaticky, přesto by se všichni pacienti měli aktivně se ptát, zda byla možnost použití biologické léčby v jejich případě zvažovaná a zda bude použita. Biologická léčba je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 • Jak se biologická léčba podává?
 • Část biologických léků se podává krátkou infuzí v týdenním, nebo třítýdenním intervalu, část je užívaná v tabletách (perorálně), obvykle denně.
 • Nejčastější mylné domněnky:
 • Biologická léčba je alternativní terapií nádorů, která nemá nic společného s chemoterapií, s onkologií.
 • Biologická léčba je zázrak, má 100% efekt.
 • Biologickou léčbu si pacient musí hradit sám.
 • Biologickou léčbu si pacient může hradit sám, pak ji lze dostat kdykoliv.

  zdraví rakovina

  1. Autor: Redakce

  Odkud se berou mýty o našem zdraví? Čekání na alternativní zázrak

  Někteří lidé mají po vyslechnutí závažné diagnózy, například onkologického onemocnění, tendenci vyhnout se operaci i chemoterapii a uchýlit se k netradičním způsobům léčby.

  Podle výzkumu doktorky Martiny Cartwrightové je k tomu vede strach a rovněž fakt, že by se museli odevzdat do rukou lékařů. I péče nejlepších odborníků se totiž může zvrtnout a agresivní chemoterapie umí velmi znepříjemnit život.

  Není tedy divu, že touze překonat smrtelně nebezpečnou nemoc „po svém“ podléhají i vysoce inteligentní lidé – mimo jiné třeba Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple. 

  Když mu v roce 2003 diagnostikovali nádor slinivky, odmítl vizionář doporučení svého lékaře podstoupit operaci, která by tumor odstranila, a následnou chemoterapii.

  Místo toho usedl k internetu a našel si několik druhů alternativní medicíny, jejímž prostřednictvím se chtěl rakoviny zbavit svépomocí.

  Budete mít zájem:  Pes Alergie Na Kuřecí Maso?

  Jeho léčba tak zahrnovala akupunkturu, bylinnou dietu, terapii ovocnými džusy a duchovní seance. 

  Negativní aura nádorů

  V Jobsových biografiích se lze dočíst, že věřil v léčivou schopnost myšlenek. A tak se upnul k představě, že rakovinu přemůže vlastní vůlí – což se mu samozřejmě nepodařilo.

  Pro chirurgický zákrok a chemoterapii se rozhodl až po devíti měsících alternativní léčby, jež nikam nevedla a zdraví mu spíš ještě podlomila.

  Mimoděk si tak výrazně zkrátil život a zemřel jako 56letý v roce 2011.

  Jobs se samozřejmě neuchýlil k alternativní medicíně jako jediný a léčba nemocí, jež se vymyká klinicky ověřeným postupům, je extrémně pestrá. S rakovinou se bojuje například aromaterapií nebo odstraněním všech kovových zubních výplní.

  Jiní samozvaní odborníci tvrdí, že nádory vysílají elektromagnetické vlny, a dají se tudíž najít i zničit tzv. biorezonancí: Na tělo pacienta se umístí elektrody a pomocí elektromagnetického vlnění prý tumor „nabourají“.

  Další ezoterici zas trvají na tom, že vyhnete-li se západní medicíně, dokážete si pomoct sami díky tělesné energii. A podobně bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

  Čím dražší, tím lepší

  Ani alternativní medicínu přitom nedrží při životě pouze víra lidí, nýbrž i skutečnost, že kolem ní vzniklo celé průmyslové odvětví.

  Každá „ověřená léčba“ se dá navázat na konkrétní produkty, jimž se posléze nastaví dost vysoká cena, aby v lidech vyvolávaly důvěru (viz Homeopatie aneb paměť vody).

  Vonné oleje, masti, dietní mixy, ale také specializované zákroky – to vše tvoří neustále rostoucí trh, který do roku 2025 zřejmě dosáhne hodnoty 4 516 miliard korun.

  TIP: Tradiční čínská medicína: Tisícileté kořeny čínské medicíny sahají jen 70 let nazpět 

  Stejně jako v případě již zmíněných zdravotních mýtů je samozřejmě potřeba uznat, že ne každá alternativní medicína staví na podvodu.

  Bylinné přípravky a další látky mají na lidské tělo prokázaný pozitivní vliv. Nicméně i k této problematice je třeba přistupovat obezřetně a se zdravým rozumem, tzn.

  využívat alternativní medicínu pouze coby doplněk té klasické a výhradně po konzultaci s lékaři.

  Princip homeopatie stvořil v roce 1796 německý lékař Samuel Hahnemann. Ve zkratce se jedná o alternativní léčbu pomocí roztoků látek, jež vyvolávají podobné příznaky jako samotná choroba. Klíč k úspěchu tkví údajně v natolik extrémním ředění, že ve výsledném medikamentu často nezůstane ani jedna molekula původního přípravku.

  V takových případech se homeopatie spoléhá na dosud vědecky nepotvrzený jev zvaný „paměť vody“: Ačkoliv léčebná látka z roztoku zmizí, voda si ji údajně pamatuje, a tudíž přetrvává i blahodárný vliv na tělo. Není proto divu, že se homeopatie označuje za pseudovědu a její praktikování se ve světě postupně omezuje. 

  Odkud se berou mýty o našem zdraví?

  S rakovinou bude bojovat až v Peru u domorodého kmene. Věří na zázraky

  „Mnozí lidé mě od cesty odrazují, ale nechci zahodit šanci. Normální léčba mi naději na vyléčení nedává,“ vysvětluje Hübel.

  Tříměsíční pobyt u domorodého kmene Hübelovi doporučili jiní pacienti, se kterými se setkal v brněnské nemocnici. „Nejsem blázen, abych se vydal jen tak do divočiny. Šaman, který se o mne bude starat, je zároveň lékař a medicínu studoval v Evropě,“ upozorňuje.

  Odborníci přitom rozhodnutí pacientů pro alternativní léčbu respektují, ale nedoporučují. „Například čínská medicína může nemocným pomoci k tomu, aby se alespoň cítili lépe. Zmírní nevolnosti, tedy následky konzervativní léčby, vyléčení ale nezařídí,“ zdůrazňuje přednosta kliniky komplexní onkologické péče brněnského Masarykova onkologického ústavu Rostislav Vyzula.

  Čtěte také: Česká hlava pro brněnský tým. Mikroskop pomůže s léčbou rakoviny

  Lékaři u Hübela nemoc zjistili až po několika letech, kdy se často potýkal se zdravotními problémy. Sérii vyšetření podstoupil poté, co začal vykašlávat krev. „Nejhorší byly všechny testy. Měl jsem panickou hrůzu z jehel a odběrů krve. Uklidňovat mě musely sestry v nemocnici. Už je to lepší. Zvyknout se na to ale nedá,“ říká mladík.

  Když se lidé v jeho okolí o nemoci dozvěděli, zvážněli. „Rakovina je nemoc, kterou lidé berou moc vážně. Neexistují o ní vtipy, málo se o ní mluví,“ uvažuje mladý muž.

  Jak přežít rakovinu a nezbláznit se

  Aby předal zkušenosti lidem, kteří ho oslovovali v čekárnách lékařů a chtěli vědět o léčbě víc, začal psát blog Jak přežít rakovinu a nezbláznit se (najdete jej zde). „Nebavilo mě to každému opakovat. Dotazů bylo mnoho, osobně jsem odpověděl na pět tisíc zpráv,“ podotýká Hübel.

  Lidé mladíkovi posílali nejen zprávy, ale i peníze do sbírky na cestu do Peru. „Původně jsem si myslel, že mi sbírka pokryje část nákladů třeba na letenky, ale vybraná částka je několikanásobně vyšší, než jsem si vůbec dokázal představit,“ překvapuje muže. Peníze, které nevyužije, daruje nadačnímu fondu Krtek, který pomáhá onkologicky nemocným dětem.

  Ačkoli Hübela podpora lidí těší, chce se hlavně vrátit k běžnému životu. „Netoužím se stát hvězdou sociálních sítí. Chci konečně nastoupit do práce a vrátit se k věcem, které mě baví. Dokud to ještě šlo, hodně jsem sportoval,“ vypráví.

  Pro pacienty s rakovinou je podle mladíka také důležité udržovat si dobrou náladu. „Věřím na zázraky. Z cesty do Peru strach nemám, naopak se těším. O zážitky bych se chtěl po návratu podělit s ostatními, kteří mě doteď podporovali,“ dodává.

  Přečtěte si: Onkologický ústav má nejspokojenější pacienty. Postaví jim i rampy na skateboard

  ANNA TIŠNOVSKÁ

  ZÁZRAK SE NEKONÁ ANEB ÚSKALÍ LÉČBY VITAMINEM C – KAZUISTIKA

  Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

  • Kategorie: Chemoterapie
  • Téma: XXIX. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)
  • Číslo abstraktu: 305

  Autoři: MUDr. Hana Študentová; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; MUDr. Ivana Pejpková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

  O možnosti využití vitaminu C v
  terapii zhoubných nádorů se hovořilo již v 70. letech 20. století.
  Pro neúspěch pak zájem na několik desetiletí utichl.

  V současné
  době probíhá v České republice intenzivní kampaň, která vyzdvihuje
  léčbu vysokými dávkami intravenózně podaného vitaminu C a
  doporučuje ji jako součást základní protinádorové léčby, jelikož
  údajně zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů a snižuje
  intenzitu nežádoucích účinků onkologické léčby.

  V případě vitaminu
  C se uvádí, že k protinádorovému účinku je třeba vysokých
  plazmatických koncentrací, kterých je možno dosáhnout nikoliv
  perorální aplikací, ale výhradně aplikací intravenózní, a to ve
  vysokých dávkách 0,75–1,75 g/ kg tělesné hmotnosti.

  Nutno však
  podotknout, že dosud nemáme nic víc než výsledky studií fáze I,
  které se zaměřovaly na bezpečnost a toleranci vitaminu C, a to
  především v kombinaci s jinou léčebnou modalitou, nejčastěji
  chemoterapií. Stále tedy chybí výsledky klinických studií s
  vitaminem C, které by prokázaly léčebný efekt na dostatečně velkém
  souboru nemocných.

  Popis
  případu:

  V naší kazuistice prezentujeme
  případ 21leté pacientky, které byl v září 2013 gynekologem
  diagnostikován tumor levého ovaria na sonografii. Pacientka
  následně absolvovala levostrannou adnexektomii se strippingem
  peritonea a vesikouterinní pliky. Peroperačně nález hodnocen jako
  cystický, dobře diferencovaný teratom, definitivní histologie však
  potvrdila nezralý teratom.

  PET/ CT prokázalo generalizaci
  onemocnění, ascites, peritoneální karcinomatózu a pánevní
  lymfadenopatii. Po stanovení diagnózy byla v zápětí zahájena
  infuzní terapie vysokými dávkami vitaminu C dle doporučeného
  dávkovacího schématu lékařem bez specializace v klinické či
  radiační onkologii v soukromém zdravotnickém zařízení.

  Do naší péče
  se nemocná dostala již v celkově špatném stavu s renálním selháním
  při oboustranné obstrukční nefropatii, v minerálovém rozvratu a s
  objemným ascitem. Byla zahájena intenzivní podpůrná péče,
  substituce anémie, provedena oboustranná drenáž ledvin. Po zlepšení
  laboratorních parametrů byla opatrně zahájena chemoterapie s
  carboplatinou v monoterapii.

  Navzdory veškeré lékařské péči nemocná
  po 3 týdnech od přijetí do naší péče zmírá na progresi
  onemocnění.

  Závěr:

  Standardem v onkologické léčbě se
  mohou stát nové léčebné postupy až po absolvování celé fáze
  klinického zkoušení a s výsledky, které potvrdí jak bezpečnost, tak
  účinnost u dostatečně velkého souboru pacientů. Systémová léčba
  zhoubných nádorů patří výhradně do rukou lékaře se specializací v
  klinické či radiační onkologii.

  Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014

  Podpůrná léčba

  Neodmyslitelnou součástí onkologické léčby je tzv. léčba
  podpůrná – podávání léků, které mohou zabránit vzniku léčebných komplikací nebo
  průběh již vzniklých komplikací zmírnit co do závažnosti či doby trvání.

  Pro zahájení chemoterapie je nezbytné, aby dítě bylo v
  dobrém celkovém stavu, aby nebylo nemocné jinou akutní chorobou (rýma, angína,
  zánět plic atp.), aby nebyla porušená funkce orgánů, které se podílejí na
  zpracování cytostatik (játra, ledviny) a aby mělo v normě základní laboratorní
  parametry krevního obrazu a biochemie krve.

  Celkový stav dítěte a výsledky některých laboratorních
  vyšetření je nutné zhodnotit před každou další sérií chemoterapie. Snižujeme
  tak riziko vzniku akutních komplikací.

  Pokud se zjištěné hodnoty odchylují od
  normy, není možné v chemoterapii pokračovat a je nezbytné počkat, až se upraví
  samy nebo léčebně zasáhnout. Je daleko lepší malé zdržení než vznik těžkých
  komplikací, které naruší léčbu daleko více a které mohou dokonce ohrozit
  pacienta na životě.

    Dnes rutinně
  používané mezinárodní protokoly jsou uzpůsobeny tomu, aby doba mezi
  jednotlivými sériemi chemoterapie u většiny pacientů právě tak stačila na
  regeneraci organismu a nedala šanci na obnovu nádorovým buňkám.

  Léčba by měla ideálně
  probíhat v přesně stanovených termínech tak, aby prodlevy mezi
  jednotlivými cykly byly co nejmenší. Léčíme ovšem živý organismus, který se
  nechová podle předem stanovených termínů.

  Podpůrná léčba umožňuje lepší zvládnutí intervalů mezi
  jednotlivými cykly chemoterapie a minimalizuje vznik zdravotních komplikací,
  které by průběh onkologické léčby mohly závažně narušit.

  Podpůrná léčba při zahájení a v průběhu chemoterapie:

  • Antiemetika – léky proti zvracení (Zofran,
   Ement, Plegomazin). Kombinovaná antiemetická léčba obvykle vede k dobré
   toleranci chemoterapie.
  • Hyperhydratace – velké množství tekutin. Důvodem
   je dostatečné zavodnění, podpora dobré funkce ledvin a tím umožněné rychlé
   vyloučení cytostatik z organismu 
  • látku zvanou Leucovorin, která  ochrání
   zdravé tkáně  při podávání cytostatika
   metothrexát
  • léky, které jsou schopné blokovat nežádoucí
   účinky velkého množství zplodin z rychle se rozpadajících nádorových buněk (Milurit,
   Rasburikáza) u některých typů nádorů
  • lék Uromitexan, který chrání sliznici močového
   měchýře před dráždivými účinky některých cytostatik
  • růstové faktory napomáhající vyplavování bílých krvinek z
   kostní dřeně (Neupogen, Neulasta) v přesně stanovené dávce, denně, ale
   pouze po nezbytně nutnou dobu, podle hodnot krevního obrazu. Lék se podává
   podkožní (subkutánní) injekcí – obvodním lékařem, zdravotní sestrou, poučenými
   rodiči nebo samotným pacientem.
  • analgosedace – léky před výkonem (Dormikum,
   Morfin). Aspirace kostní dřeně, lumbální punkce a další výkony jsou pro děti
   často nepříjemné a vhodně zvolené léky pacienta uklidní a předejdou vnímání
   případné bolesti. Více o nejčastějších výkonech zde.

   Podpůrná léčba v intervalech mezi podáním chemoterapie:

  • léky proti infekcím (Biseptol, Sumetrolim,
   případně Mycomax, Sporanox) – onkologičtí pacienti jsou obzvlášť ohroženi řadou
   plicních a plísňových infekcí a léky užívají preventivně po celou dobu léčby
  • antibiotika, antimykotika, virostatika – při
   infekcích u pacientů s nízkým počtem bílých krvinek a rozvojem teplot
   (tzv. febrilní neutropenie).
  • krevní deriváty – při nízkém počtu červených
   krvinek a krevních destiček je nutné pacientům podávat transfúzi  erymasy, nebo trombokoncentrát. 

  Z tohoto stručného souhrnu je zřejmé, že každý, kdo
  podstupuje onkologickou léčbu, dostává velké množství léků, obvykle do žíly.

  Opakované ”napichování” žilního systému je pro pacienty nejen nepříjemné a
  bolestivé, ale často i technicky špatně proveditelné – dětské žilky jsou tenké
  a křehké, u obézních pacientů jsou skryty pod vrstvou podkožního tuku a
  opakovaným napichováním je velmi poškozována žilní stěna.

  Proto většině
  pacientů s předpokládaným dlouhodobým podáváním chemoterapie zavádíme na
  celou dobu léčby tzv. centrální žilní katétr (CŽK).

  Paliativní léčba

  Samostatnou kapitolou dětské hematologie a onkologie je tzv.
  léčba paliativní. Jedná se o komplexní péči o pacienty, jejichž onkologické
  onemocnění dospělo do pokročilého stádia a není v našich možnostech nemoc
  definitivně vyléčit. Paliativní léčbou lze progresi nemoci zpomalit nebo
  dokonce na určitou dobu zastavit.

  Rakovina: Jaké přípravky vám pomůžou a které ne?

  Lékaři vědí, které přípravky opravdu pomohou v boji s rakovinou

  Skoro polovina pacientů s rakovinou sáhne i po alternativní a doplňkové léčbě. Je to zbytečné vyhazování peněz, nebo jim opravdu pomůže? Lékaři našli metody a přípravky, které zaberou.

  Lékaři berou jakoukoli podobnou léčbu vždy jen jako doplňkovou – vedle klasických metod, jako je chirurgie, radioterapie, chemoterapie, biologická a podpůrná léčba. Těch se neradí vzdávat.

  Někteří pacienti vyhledávají léčitelské praktiky spíš kvůli psychické podpoře.

  „Víme, že mnohé pacienty k léčitelům přivádí bohužel i to, že jejich ošetřující lékař nemá dostatek času si s nimi povídat, probrat jejich pocity a potíže při léčbě – pacient to pak vnímá jako nedostatek zájmu a ten hledá jinde,“ říká prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU Brno, který sestavil následující přehled metod a přípravků.

  „Někteří pacienti mívají navíc zakořeněný pocit, že nedostali od lékaře tu nejlepší, moderní a účinnou léčbu. Možná je chyba, že lékaři z onkologických pracovišť s pacienty nemluví i o ceně jejich léčby.“

  Léčbu rakoviny doplňuje až polovina nemocných o alternativní metody

  Názor, že alternativní metody jsou spíše psychickou podporou, sdílí i psycholožka Mgr. Olga Kučerová: „Mnohým lidem přinese víra v alternativní léčbu hlavně naději, mohou na někoho ,přehodit' to, co jim tak závažná diagnóza přinesla. Psychická úleva a víra mohou mít takový vliv na autoimunitu, že se může stát i zázrak,“ říká.

  Potvrzují to i nemocní. „Podstoupila jsem operaci, chemoterapii, ozařování, vše jsem dělala podle rad lékařů. Stejně jsem si ale našla na trhu přípravek, který deklaroval, že pomůže organismu se s takovou zátěží vyrovnat. Užívala jsem ho i pro pocit, že jsem já sama udělala něco navíc, abych se uzdravila,“ říká pacientka, která za sebou má léčbu rakoviny prsu.

  Jde o přípravky a metody, které sice nepůsobí přímo proti nádorům, ale můžou mít podpůrný účinek při léčbě. Zpravidla se jedná o potravinové doplňky, které může nemocný člověk s nádorem používat na základě svého rozhodnutí. „Nemusíte spoléhat jen na ně, připomínám i pravidla zdravé výživy, která také pomohou,“ říká profesor Šlampa.

  • enzymatické přípravky, eventuálně s thymovým extraktem
  • koenzym Q 10
  • červená řepa (vliv na krvetvorbu), pohanka (na zpevnění cév)
  • beta karoteny, omega 3 mastné kyseliny, isoflavony
  • vitaminy B, A, E (pozor – ne vitamin B 12 ve vyšších dávkách; může způsobovat růst nádoru)
  • antioxidanty (například vitamin C, indol)
  • bylinné extrakty a odvary
  • ozonová terapie, ionizace vzduchu
  • imunoglukan, zelené řasy (chlorella)
  • stopové prvky (zinek – může snížit akutní nežádoucí účinky ozařování; selen – zmírňuje následky po léčbě zářením; na činnost enzymů, a tedy na regeneraci, pozitivně působí Mg, Mn a jiné)
  • inositol, inositolfosfát
  • klíčky obilovin, Avemar
  • akupunktura, akupresura, aromaterapie
  • ženšen, propolis, kombucha
  • imunomodulátory, přípravky upravující prokázanou poruchu imunity, ty ale předepisuje lékař.

  „Do této skupiny lze zařadit i homeopatické přípravky, které nemají žádný přímý protinádorový účinek, v onkologii jsou na stejné úrovni jako potravinové doplňky,“ říká profesor Šlampa.

  Rovněž pacientky s rakovinou prsu často hledají pomoc nejen u lékařů, ale i v alternativní medicíně

  „Pacienti by si měli povšimnout, že v příbalovém letáku některých z nich najdete dokonce upozornění, že zakazují užití klasických metod léčby a také, že léčí všechno. Pacient si musí zvolit, zda je využije,“ říká profesor Šlampa a upozorňuje, že často jde o přípravky velmi nákladné. Podle lékařů nemají ani takzvaný podpůrný význam v léčbě zhoubných nádorů.

  • žraločí chrupavky
  • Iscador, Ovosan
  • Irisap (Dolejšího metoda)
  • Breussova dieta (hladovka + zeleninové šťávy)
  • clusterová medicína (Sanguidot)
  • urinoterapie (léčba močí)
  • Kvant 4 (Vašákova metoda)
  • Jurkovičova metoda (omezení funkce štítné žlázy + imuno a enzymoterapie)
  • MMS, vitamin B17, pangol
  • Laetril, Ukrain, Beresovy kapky
  • Cancerolyt, Cytosan
  • Biomol, Depolar
  • živá a mrtvá voda
  • mumio, culevit
  • vilcacora, PC-SPES
  • filipínští „chirurgové“
  • senzibilové, kladná a záporná energie
  • léčba krátkovlnnou energií (ALW)

  Věříte v alternativní léčbu rakoviny? Rozhodně nám napište, pokud máte osobní zkušenost.

 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector