Pertuse: Takhle se kašle u dávivého kašle

Černý kašel (dávivý kašel, pertuse)

Černý kašel (pertuse) je vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou, tedy kapénkami, které vznikají zejména při mluvení, kašlání a smrkání. Vyskytuje se především u dětí, ale mohou se nakazit i dospělí. Černý kašel je nejzávažnější pro novorozence a kojence, zejména pro děti mladší 4 měsíců.

Nejvíce případů pertuse v ČR bylo zaznamenáno po 2. světové válce v roce 1956, kdy bylo evidováno 49 144 případů onemocnění (nemocnost 520,5/100 000 obyvatel). Po zavedení plošného očkování proti pertusi v roce 1958 rychle a výrazně klesala úmrtnost a nemocnost v dětské populaci.

Z původních desetitisíců případů ročně se výskyt pertuse od druhé poloviny 70. let do roku 1992 pohyboval v rozmezí 5–48 případů ročně. Nejméně případů bylo hlášeno v roce 1989, celkem 5 onemocnění.

Od roku 1993 je pozorován vzestupný trend nemocnosti a pravidelně se opakující 2–5leté cykly nárůstu a poklesu hlášené nemocnosti, podobně jako v jiných státech. Onemocnění se objevuje v průběhu celého roku.

Onemocnění se vyskytuje ve všech věkových skupinách. Hlavním zdrojem černého kašle v populaci jsou v současné době dospívající a dospělí. Ti mívají často atypický, proto mnohdy nepoznaný průběh onemocnění, a mohou nakazit černým kašlem své okolí.

Pertuse: Takhle se kašle u dávivého kašle

Obrázek 1: Trend onemocnění pertusí v České republice v letech 1997–2018. (Zdroj: Státní zdravotní ústav)

Prevence

Očkování dětí se provádí očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae typu b u dětí:

  • od 9. týdne věku (2. měsíc),
  • další dávka se podá za dva měsíce po první dávce (4. měsíc),
  • přeočkování se provede v 11.–13. měsíci života dítěte (schéma 2+1),
  • očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a černému kašli během 5.–6. roku věku dítěte,
  • očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně během 10.–11. roku věku dítěte.

Očkování dospělých je doporučeno zejména v rámci prevence přenosu onemocnění na nejmenší děti. Výhodné je spojit termín očkování proti černému kašli s pravidelným očkováním proti tetanu kombinovanou vakcínou se sníženým množstvím antigenů, tedy současně i proti tetanu a záškrtu. Očkování je vhodné i pro cestovatele.

Očkování těhotných je nejlepším způsobem ochrany nejmenších dětí před onemocněním. Děti do jednoho roku života jsou dávivým kašlem nejvíce ohrožené, a to zejména možnými komplikacemi.

Nejčastějším zdrojem onemocnění pro nejmenší jsou právě nejbližší kontakty, tedy matka, otec, sourozenci, prarodiče apod. Vhodně načasované očkování v graviditě vede k dostatečnému přenosu mateřských protilátek do těla plodu.

Přenos mateřských protilátek je zahájen přibližně za dva týdny po očkování těhotné ženy. Nejlepší načasování pro očkování v těhotenství s ohledem na maximální přenos protilátek je během třetího trimestru a nejpozději dva týdny před očekávaným porodem.

Po narození je tak dítě mateřskými protilátkami chráněno před závažným průběhem onemocnění během nejkritičtějšího období dvou měsíců, kdy ještě nemůže být očkováno.

V prosinci 2015 vydala Národní imunizační komise (NIKO) při Ministerstvu zdravotnictví České republiky doporučení pro očkování těhotných žen proti černému kašli.

Příznaky onemocnění

Pertuse je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest. Projevy onemocnění jsou vyvolány biologicky aktivními látkami, které produkuje původce Bordetella pertussis. Toxiny napadají a porušují sliznice dýchacích cest, výstelku průdušnice a průdušek, a pronikají také do krve.

Na možnost černého kašle u dětí, adolescentů a dospělých by se mělo pomýšlet vždy, pokud kašel trvá déle než týden.

Onemocnění zpočátku vypadá jako běžný katar dýchacích cest, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku, ale dominantní je rozvoj záchvatovitého, obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji.

Může se objevit krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta. Záchvat kašle někdy končí vykašláním malého množství vazkého sputa nebo zvracením (dávivý kašel). Kašel se zhoršuje v noci a nereaguje na běžnou léčbu.

Mezi záchvaty kašle pacient nemá obvykle žádné příznaky, to je důležité odlišení od respiračních viróz nebo alergických stavů. Příznaky neléčeného onemocnění mohou trvat tři měsíce i déle.

Černý kašel je nejzávažnější pro novorozence a kojence, protože se mohou rozvinout život ohrožující komplikace.

Poslechněte si černý kašel:

Léčba

Léčba černého kašle patří vždy do rukou lékaře a spočívá v cílené terapii antibiotiky a v podpůrné léčbě. Antibiotika se musí užívat podle doporučené dávky po stanovenou dobu. Pokud se nasadí antibiotika včas, redukuje se významně trvání a závažnost příznaků a zkracuje se doba, po kterou je pacient nakažlivý.

Další důležité informace

Inkubační doba: obvykle trvá 7–10 dní, s rozsahem 1–3 týdny.

Původce: bakterie Bordetella pertussis, proto se také onemocnění nazývá pertuse. Onemocnění s podobnými, obvykle mírnějšími příznaky, parapertusi, vyvolává bakterie Bordetella parapertussis.

Zdroj: infikovaný člověk.

Přenos: přenáší se od nemocného nebo infikovaného jedince na osoby v blízkém okolí prostřednictvím kapének, které vznikají hlavně při mluvení, kašlání a kýchání. Výjimečně je možný přenos předměty kontaminovanými sekrety od nemocného.

Období nakažlivosti, vnímavost a imunita: období nakažlivosti začíná na konci inkubační doby. Nejvyšší nakažlivost je v časném období katarálního stadia (tzn. stadia vyznačujícího se zánětem sliznic), pak se postupně snižuje.

Bez léčby končí nakažlivost obvykle tři týdny po začátku paroxysmálního stadia (tzn. stadia vyznačujícího se záchvatovitým kašlem). Při cílené antibiotické léčbě končí nakažlivost obvykle pátý den po zahájení terapie. Vnímavost je všeobecná.

Očkování ani prožité onemocnění neposkytuje trvalou celoživotní ochranu.

Černý kašel čili pertuse – příznaky a léčba

Černý (dávivý) kašel patřil kdysi k velmi obávaným onemocněním. Představoval, zejména pro novorozence a kojence, ale i pro dospělou populaci, riziko ohrožení zdraví a života.  Starší ročníky si určitě vzpomenou, s jakou úzkostí kdysi jejich rodiče sledovali u svých dětí každé zakašlání.

Není divu, v roce 1956 bylo v ČR ještě přes 49 000 potvrzených pacientů. Až zavedení očkování v roce 1958 rychle počet případů snížilo. Z původních obrovských počtů nemocných zde bylo náhle díky očkování necelých 50 případů ročně.

I v současnosti musíme ale stále počítat s tím, že původce onemocnění stále koluje v populaci.

Foto: Semevent, Needpix.com

Černý kašel – příznaky

Černý kašel (pertuse) je velmi nakažlivé onemocnění dýchacích cest způsobené bakterií Bordetellou pertusis, konkrétně toxiny, které bakterie produkuje a které napadají sliznici dýchacích cest.

Inkubační doba černého kašle, tedy od nákazy do objevení prvních příznaků, trvá 1–3 týdny. „Zpočátku se onemocnění jeví jako běžné onemocnění dýchacích cest, často s rýmou, kýcháním, zvýšenou teplotou, bolestí v krku, chrapotem, zánětem spojivek.

Stav je provázen suchým záchvatovitým kašlem, který se zhoršuje v nočních hodinách. Jako typický se označuje hlasitý, hluboký a zajíkavý nádech po krátké zástavě dechu – zvuk připomínající kokrhání kohouta. Záchvaty kašle jsou častější v noci,“ popisuje MUDr.

Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Na rozdíl od běžných viróz a alergií nemá pacient mezi jednotlivými záchvaty kašle téměř žádné příznaky. Typický klinický obraz se v současné proočkované populaci často mění a jediným příznakem u dětí i dospělých může být dlouhodobě přetrvávající kašel.

Komplikací onemocnění může být zápal plic, zánět středního ucha, dehydratace, křeče, fraktury žeber, dušnost či krátká zástava dechu – může způsobit nedostatek kyslíku pro zásobení mozku.

Pokud onemocnění není léčeno (lidově přechozený černý kašel), může trvat tři měsíce i déle (dříve byl lidově nazýván i jako stodenní kašel).

Přenos černého kašle

Onemocnění je nebezpečné zejména pro nejmenší děti a kojence, může ohrozit i život.  Vyskytuje se stále častěji ale i u dospělých, u kterých časem může dojít ke snížení hladiny ochranných protilátek po očkování.

K přenosu bakterie dochází od infikovaného jedince prostřednictvím aerosolu při mluvení, kašli a kýchání, období nakažlivosti začíná na konci inkubační doby onemocnění.

Pokud osoby v okolí nemocného nejsou imunní, může se jich nakazit i 90 %.

Léčba černého kašle je vždy cílená a patří do rukou lékaře. U malých dětí je většinou nutná hospitalizace. Zásadní jsou antibiotika, doplňování tekutin – často nitrožilní infuzí, izolace nemocných.

Povinné očkování proti černému kašli novorozenců a dětí

Očkování proti černému kašli je v ČR součástí povinného očkování a hradí jej stát. Od ledna 2018 se očkuje třemi dávkami hexavakcíny (chrání proti záškrtu, tetanu, dětské obrně, dávivému – černému – kašli, hemofilovým infekcím a žloutence typu B).

První očkování se provede od započatého 9. týdne dvěma dávkami v průběhu prvního roku života dítěte a poté třetí dávka vakcíny je podána mezi 11.–13. měsícem věku dítěte. U nedonošených dětí je schéma upraveno a obsahuje i čtvrtou dávku vakcíny. Dále se mezi 5.–6. rokem a následně ještě v 10.–11. roce provádí přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli.

Budete mít zájem:  Léky Na Cholesterol Seznam?

O případných kontraindikacích očkování je potřebné poradit se s lékařem. Mezi obecné kontraindikace patří horečnaté onemocnění, některá chronická onemocnění, degenerativní a metabolická onemocnění, alergické reakce.

Černý kašel – očkování těhotných

Očkování těhotných žen již není tabu, naopak je to důležitý prvek ochrany ženy i jejího ještě nenarozeného dítěte před infekčními onemocněními. Některé vakcíny jsou v těhotenství kontraindikované (živé vakcíny), nesmí se podávat.

Jiné jsou pro ochranu ženy a nenarozeného dítěte před některými infekčními onemocněními použitelné – zahrnují černý kašel, zarděnky, plané neštovice a chřipku. Očkování v třetím trimestru těhotenství je dnes doporučováno pro zabránění onemocnění kojenců – mezi 27. a 36. týdnem těhotenství.

  Obecně by žena měla znát stav svého očkování proti infekčním onemocněním, tedy zda byla v minulosti řádně očkována, případně si ještě před těhotenstvím vakcinaci doplnit.

Očkování dospělých

„Očkování proti černému kašli provedené před mnoha lety v rámci povinného očkování již nemusí v dospělosti účinkovat. V dospělé populaci dochází k postupnému snižování hladiny ochranných protilátek – jejich hladinu lze prověřit v laboratoři,“ připomíná MUDr.

Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

V dospělosti se proti nemoci již plošně neočkuje, ale vzhledem k růstu počtu případů černého kašle v populaci se doporučuje očkování zvážit i pro dospělé, zejména pak pro starší či chronicky nemocné lidi, budoucí rodiče i okolí novorozence.

Laboratorní diagnostika černého kašle

Přímý průkaz onemocnění lze provést kultivací či molekulárně biologickými metodami (PCR), odebírá se výtěr z nosohltanu. Průkaz DNA bakterie je díky vysoké citlivosti PCR metod považován za zlatý standard, umožňuje detekci onemocnění do 3–4 týdnů od počátku onemocnění a záchyt lze získat i po zahájení antibiotické léčby.

Nepřímá diagnostika – v EUC Laboratořích stanovujeme protilátky IgA a IgG proti pertusovému toxinu. IgA protilátky se tvoří asi po 1–2 týdnech, ale u kojenců to může být i později, asi 6–7 týdnů po infekci. Mohou přetrvávat individuálně asi 6–24 měsíců.

IgG protilátky se objevují za 2–3 týdny a přetrvávají dlouhodobě s vrcholem v 6.–8. týdnu po infekci. V akutním stadiu onemocnění se odebírá první vzorek krve co nejdříve je to možné, druhý v odstupu 2–3 týdnů.

Potvrzením onemocnění je nejméně čtyřnásobný vzestup hladiny protilátek.

Černý kašel lze diagnostikovat i ze vzorku krve. Foto: EUC Laboratoře

Výsledek laboratorního vyšetření se hodnotí vždy komplexně i s klinickým obrazem.

Hodnota ochranné hladiny koncentrace protilátek proti pertusovému toxinu není stanovena – nelze se tedy ze strany laboratoře jednoznačně vyjádřit k ochraně konkrétního pacienta.

Protilátky vzniklé po infekci či po vakcinaci nelze vzájemně rozlišit. Pro vyšetření se odebírá vzorek srážlivé krve.

POZOR: Parapertussis je onemocnění podobné černému kašli, ale má kratší dobu trvání příznaků a většinou lehký průběh. Vyvolavatelem je Bordetella parapertussis. V EUC Laboratořích provádíme přímý průkaz onemocnění molekulárně biologickými metodami (PCR) a průkaz protilátek třídy IgA a IgG metodou ELISA.

Další informace k odběrům krve a k vyšetřením naleznete na webu www.euclaboratore.cz.

EUC Laboratoře – odběrová místa

Jak Vychovávat Imaginativní Dítě

Vaše dítě se narodilo s přibližně 100 miliardami mozkových buněk. Jako by to nebylo dost úžasné, teď, když je batole, každá z těchto mozkových buněk vysílá a přijímá elektrické signály a vytváří mezi nimi spojení. Díky opakování se tato spojení mění v sítě, které umožňují vašemu dítěti myslet a učit se.

První tři roky života vašeho dítěte jsou tak důležité, protože vše, co s vámi dělá – od hraní po jídlo, chůzi, čtení a zpěv – pomáhá vyskočit na mozek. Než vaše dítě dosáhne věku 3 let, jeho mozek poroste, aby měl 1000 bilionů spojení.

Když vystavíte své batole novým zrakům, zvukům a pocitům, otevíráte jeho mysl většímu a vzrušujícímu světu. A když s ním použijete svou fantazii – „Podívej, jsem tygr v džungli!“nebo „Předstírejme, že jdeme do babičinho domu“- povzbudil jste jeho mozek, aby vytvořil „vlastní představivost“.

Jak funguje představivost vašeho batole

Protože se vaše batole právě učí mluvit, může být těžké vědět, co si myslí.

Ale můžete vidět záblesky představivosti, když napodobuje věci, které vidí kolem ní (chování, které se objevuje ve věku 18 až 20 měsíců).

Vaše batole by mohlo kopírovat věci, které děláte, napodobovat její každodenní rutinu tím, že předstírá, že nakrmí svého vycpaného medvěda nebo ho položí na zdřímnutí, nebo se chová jako rodinný pes.

Jak fantazie vašeho batole buduje dovednosti

Aktivní představivost pomáhá vašemu batole po cestě více způsoby, než si myslíte.

Komunikace: Děti, které hrají imaginární hry nebo poslouchají spousty pohádek, knih nebo příběhů, které ti kolem nich spouští, mají znatelně lepší komunikační schopnosti. Ovoce těchto aktivit možná neuvidíte, dokud se v příštím roce nerozrůstá slovní zásoba vašeho batole, ale nyní pro něj položíte základy.

Sebeovládání: Předstírání umožňuje vašemu batole být kýmkoli, chce prozkoumat negativní emoce, praktikovat věci, které se naučil, a učinit situace tak, jak je chce.

Příběhy, ve kterých tři malá prasata zmařují velkého zlého vlka, nebo imaginární hry, ve kterých se medvídek vašeho dítěte podrobí koupeli, dávají vašemu dítěti pocit, že může být silný a pod kontrolou, dokonce i v neznámých nebo děsivých situacích.

Řešení problémů: Snít o imaginárních situacích naučí vaše dítě tvořivě myslet, což může být přínosem při řešení problémů.

Studie provedená na Case Western Reserve University zjistila, že děti, které jsou imaginativní, když jsou mladé, mají tendenci udržovat tuto kvalitu, jak stárnou a stávají se lepším řešením problémů.

Časní „imaginátoři“, testovaní později v životě, měli více zdrojů, aby mohli čerpat, když se vypořádali s problémy a obtížnými situacemi, jako je to, co dělat, když zapomněli knihu, kterou v ten den potřebovali pro školu.

Jak vyvolat představivost vašeho batole

Číst knihy. Společné čtení příběhů je skvělý způsob, jak obohatit fantastický život vašeho batole.

Vyberte si knihy se spoustou velkých, barevných obrázků a užijte si skutečnost, že právě teď – než vaše dítě trvá na přísném dodržování tištěného textu – si můžete vytvořit cokoli, co chcete.

Ukažte své fotografie všeho, od brouků po lodě, vydávejte zvuky pro zvířata a vozidla, přijímejte zvláštní hlasy pro různé postavy a mluvte o tom, co se stalo nebo mohlo stát lidem nebo zvířatům v knize.

Sdílejte příběhy. Vyprávění příběhů, které si vymyslíte, je pro vaše dítě stejně dobré jako společné čtení knihy. A použití vašeho dítěte jako hlavní postavy je skvělý způsob, jak rozšířit její smysl pro sebe. Brzy se vaše dítě začne připravovat na vlastní příběhy a dobrodružství.

Vytvořte hudbu. Přestože vaše batole není připraveno na lekce strukturované hudby, stále můžete naplnit její svět hudbou. Poslouchejte různé melodie společně a povzbuzujte ji, aby se účastnila zpěvem, tancem nebo hraním hraček nebo domácích nástrojů.

Omezit čas na obrazovce. Pokud jde o vaše batole, které sleduje dětské pořady, filmy nebo jiná média, je moderování klíčové. Americká akademie pediatrie nedoporučuje žádné mediální použití pro děti mladší než 2 roky, ale mnoho rodičů povoluje malé množství času na obrazovku. Pokud tomu tak je ve vaší domácnosti, je v tomto věku přiměřená doba 30 minut nebo méně.

Přestože je lákavé používat televizní nebo počítačovou obrazovku jako elektronickou chůvu, je důležité sledovat spolu s vaším dítětem, mluvit s ní o tom, co vidí, a sledovat, jak reaguje.

Povzbuzujte předstírat hru. Děti se hodně poučují z dramatizujících událostí ze svého každodenního – a fantazijního – života. Když vaše batole vynalezl scénář a vykreslil linii a spojil je s postavami („Je Teddyho oběd“), rozvíjí sociální a slovní dovednosti.

Vyvíjí emocionální problémy, když nahrazuje scénáře, které zahrnují pocit smutku, štěstí, vystrašení nebo bezpečí. Představte si, že je maminka, lékařka nebo učitelka, cítí se mocná a dává jí zkušenost s tím, že bude mít na starosti.

Poskytněte rekvizity. Téměř cokoli může být pomůckou pro imaginativní hru as batolatami, čím jednodušší, tím lépe.

Kartonová krabice se stává autem, lodí nebo vlakem, na kterém se jezdí, a ručník se stává pláštěm superhrdiny.

Protože většina akcí se odehrává v hlavě vašeho dítěte, podrobné kostýmy – například ty, které jsou specifické pro konkrétní kreslené postavičky – nejsou tak užitečné.

Poskytnutí speciální krabice nebo kufru, který bude držet předstírat příslušenství, může představit imaginativní hry ještě více dobrodružstvím, zejména pokud jej občas doplníte, když se vaše batole nedívá.

Jak potěšit představivost vašeho batole

Přijměte jeho pomyslného přítele. Odborníci se domnívají, že imaginární přítel signalizuje kreativní a sociální dítě, které našlo způsob, jak zvládnout své obavy nebo obavy. Některé studie naznačují, že až polovina dětí má v určitém okamžiku imaginární kamarádku.

Budete mít zájem:  Fungování škol je v Německu prioritou. Udrží je otevřené?

Pokud však vaše dítě začne obviňovat přítele z něčeho, co udělal, je čas na kontrolu reality. Nemusíte ho obviňovat z lhaní, ale zabývejte se chováním. Nechte své dítě, spolu s imaginárním kamarádem, napravit situaci (vyčistěte nepořádek, omluvte se, cokoli) a ujasněte si, že byl tento akt nepřijatelný.

Užijte si neobvyklý zážitek. Když vaše dítě trvá na tom, aby na sobě třetí den v řadě nosil svůj kosmický oděv do péče o děti, možná se ocitnete v lince.

Dospělí jsou socializováni, aby nakreslili přísné hranice mezi veřejným a soukromým chováním – vaše funky šedé tepláky a pantofle králíka jsou v pořádku kolem domu, ale ne v restauraci. Děti takhle nemyslí.

Když zjistíte, že nutíte konfrontaci („Sundejte si Halloweenský kostým nyní“), nezapomeňte, že vaše batole ještě nemá tyto hranice, a ve velkém schématu nosit kooky oblečení se toho moc netrápí.

Být flexibilní. Vytváření a prosazování pravidel – například žádné zásahy do „meče“- jsou zásadní pro konečné štěstí vašeho dítěte i pro vaše. Ale pokud a kdy můžete, nechte své batole trochu žít s připomenutím jeho fantazijních letů.

Diskuze Jak se rozpozná černý kašel?

Velikost písma:

@Eneer
Jakkoliv kaslajiciho bych presunula az dokud nebude zdravy.
Pertuse se pozna z vyteru na specialni pudu, z krve bud serologie paroveho
vzorku, pertusovy toxin nebo lepe PCR.
U drive ockovaneho muze byt prubeh mirny, spatne rozpoznatelny.

Astmatik neni?

@Doctus píše:
@Eneer
Klasický černý kašel by nebyl pokašlávání, klinický obraz je poměrně
jedinečný, není mnoho chorob, s nimiž by se to dalo zaměnit.

Je to jinak černý kašel u dítěte které není očkované má celkem
jasný klinický obraz, pokud bylo očkované tak se klinicky může projevit
jen pokašláváním.

Tedka je epidemie takovych dlouhych kaslu, ja jsem se lecila mesic, udelala
jsem si i kultivaci na pertusi a dobry. Nase sestricka to mkela taky a taky
dobra kultivace.
Ale marody bych k miminu nepoustela.

@Alichi píše:
Ale IgM protilátky ti očkování neudělá, jsou průkazem akutního
onemocnění.K novorozenci (ani několikatýdennímu) bych dotyčného moc
nepouštěla.

To je jen obvyklá reakce, jako důkaz zda má měno nemá černej kašel je
to k ničemu, pokud kolega už delší dobu pokašlává tak i kdyby mněl
standartní reakci imunitního systému tak ze zacatku by mněl IGM postupně by
my najela IGG a IGM by klesnul, takže může mít černej kašel i přesto že
má IGG + a IGM –

@MartinKa36
píše:
To je jen obvyklá reakce, jako důkaz zda má měno nemá černej kašel je to
k ničemu, pokud kolega už delší dobu pokašlává tak i kdyby mněl
standartní reakci imunitního systému tak ze zacatku by mněl IGM postupně by
my najela IGG a IGM by klesnul, takže může mít černej kašel i přesto že
má IGG + a IGM -PS je tu ještě nějakej doktor kterej neví co je IGM a IGG

@MartinKa36
A vy to víte (co je třeba Fc fragment)? Když se podívám na vaše
vyjadřování, tak je to k pláči (standartní, mněl).

Takže situaci ještě upřesním… u Dr. mu teď prý řekli, že je to
možná astma… pokašlává takhle už roky (snad šest let), někdy je to
horší, někdy lepší.

Zhoršuje se to hlavně v zimě a když moc nepije
(nevím, jestli to má souvislost, ale prý když pije hodně tekutin, tak je to
lepší), v zimě moc nepije, takže proto zhoršení  

@Eneer
6 let trvající pokašlávání určitě není černým kašlem.

@Doctus píše:
@Eneer
6 let trvající pokašlávání určitě není černým kašlem.

To jsem si taky říkala a trochu mě to uklidnilo, když jsem se to
dozvěděla…

@Doctus píše:
@MartinKa36
A vy to víte (co je třeba Fc fragment)? Když se podívám na vaše
vyjadřování, tak je to k pláči (standartní, mněl).

Co má společného gramatika, s mým tvrzením že klinický obraz kašel
černého kašle není jedinečný jak tvrdíte ale že se může jednat
i o pokašlávání protože jsou děti většinou očkované.

@Eneer Já třeba
pokašlávám ráno, od té doby co beru prášky na vysoký tlak. Prý to
můžou způsobovat.

@boball
Máte pravdu, pokud užíváte inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu
(ACE), máte 100% pravděpodobnost, že budete trpět suchým kašlem, na
svědomí to má bradykinin.

@MartinKa36
Gramatické chyby jsem ani nezaznamenal, zato pravopisné (a hrubé!) ano. Nebo
si pletete gramatiku s pravopisem?

@Zupa
V paroxysmálním stádiu je zvracení po záchvatu kašle časté,
u některých dětí můžeme pozorovat i facies pertussorica.

Černý kašel

Černý kašel, někdy nazývaný také jako pertuse nebo dávivý kašel, je vysoce nakažlivé onemocnění s celosvětovým výskytem způsobené bakterií Bordetella pertussis. Nejvnímavější skupinou jsou neočkovaní kojenci a děti do 6 let, u nichž může mít těžký až fatální průběh. Infekce se však může objevit v kterémkoliv věku.

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Přenos

Přenos se děje vzdušnou cestou kapénkami, tzn. kašláním, kýcháním, smrkáním, tedy při bližším kontaktu s nemocným. Často se nemoc šíří v rámci rodiny, jejíž členové jsou v každodenním úzkém kontaktu. Až 75 % dětí se nakazí v domácím prostředí.

Zdroj nákazy

Hlavním zdrojem černého kašle v populaci jsou v současné době dospívající a dospělí s často atypickým, a proto mnohdy nepoznaným průběhem onemocnění.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba trvá obvykle 6–21 dní.

Příznaky

Mezi počáteční příznaky patří mírné teploty, lehký kašel a rýma. Toxiny, které bakterie produkuje, narušují výstelku dýchacích cest, proto se intenzita kašle stupňuje. Později dochází ke křečovitým záchvatům kašle, které následují rychle po sobě, a nemocný se často nemůže nadechnout. Tyto ataky vyvolávají dávení až zvracení, krvácení z nosu či do spojivek.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Lékem jsou antibiotika. Pokud se infekce rozpozná včas, antibiotika výrazně redukují trvání a závažnost příznaků a zkracuje se doba, po kterou je pacient nakažlivý.

Onemocnění v pozdějším stadiu antibiotika nevyléčí, jelikož potom už není způsobeno bakterií samotnou, ale jejími produkty a dlouhodobý kašel je vyvoláván postižením výstelky dýchacích cest (reflexní kašel).

Nejúčinnější primární prevencí je vakcinace.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Černý kašel: příznaky, léčba (Dávivý kašel)

V naší zemi se díky očkování podařilo černý kašel
téměř vymýtit. Problémem je nárůst přistěhovalců především
z východní části polokoule, kde není vyspělé dětské zdravotnictví, a
kteří k nám nákazu importují. Nicméně se jedná o celosvětově
rozšířené onemocnění
, které vzácně může postihnout
i dospělé.

Vyskytuje se především v podzimních a zimních měsících.
Černý kašel byl v dřívějších dobách velmi obávanou dětskou nemocí,
která u většiny nakažených končila smrtelně – udušením. Černý
kašel je vysoce nakažlivý a přenáší se kapénkovou
infekcí, čili při kýchnutí, smrkání a kašli.

Každoročně je na světě
zachyceno asi 60 milionů nakažených a z toho 350 tisíc, převážně
dětí, zemře.

O tom, že se zdaleka nejedná o vymýcenou chorobu, se dočtete na
stránkách Státního
zdravotního ústavu.

Původcem je bakterie Bordetella pertussis. V mikroskopu se zobrazí
krátká nepohyblivá tyčinka. Jediným hostitelem v přírodě je pro ni
právě člověk. Má jedinečnou schopnost osidlovat výhradně dýchací
cesty, jež jsou vystlány speciálními buňkami s řasinkami. Pohyb řasinek
je důležitý k očišťování dýchacích cest.

Buňky produkují sekret, na
něm se zachycují nečistoty z vdechovaného vzduchu a řasinky kmitáním
posouvají sekret s nečistotami směrem nahoru k ústům, odkud je
vykašláván. Tento mechanismus udržuje dýchací cesty průchodné. Pokud se
bakterie v dýchacích cestách kojenců nebo dětí uchytí, dochází
v organismu postiženého k řadě specifických odpovědí.

Systémové
projevy onemocnění, ty, které se objeví mimo dýchací cesty, jsou patrny ve
vzdálených orgánech ve chvíli, kdy už bakterie v řasinkách buněk
v dýchacích cestách nejsou přítomny. Přítomnost bakterie by možná
nebyla takovým problémem, náš organismus zvenku i zevnitř obývají stovky
druhů bakterií.

Problém je, že bakterie se usadí, rychle se množí a
blokuje funkčnost řasinek. Bordetella rovněž
produkuje škodlivou látku, tzv. pertussový toxin,
specifický jed. Ten neproniká do krve, ale má místní závažné
důsledky
.

Především dráždí sliznici dýchacích cest, vyvolává
katarální příznaky a zvyšuje počet bílých krvinek v místě osídlení,
tedy v průdušnici a malých průduškách. Toxin má ještě další
nežádoucí účinky a to, že zesiluje působení některých hormonů.
Způsobuje nízkou hladinu cukru v krvi a zesiluje propustnost nejmenších a
nejtenčích cév, tzv. kapilár.

Budete mít zájem:  Diagnóza A Léčba Neuroinfekce?

Vyšší propustnost vede k úniku tekutiny
mimo cévní řečiště a k otoku a snadnějšímu vzniku šoku z úniku
tekutiny z cirkulačního systému. Zesiluje se rovněž citlivost na histamin,
látku, která je odpovědná za stah hladké svaloviny stěny průdušek. Je
znemožněn výdech, dochází snadněji k dušení.

Příznaky černého kašle  

Nejčastější výskyt nemoci je mezi 3.-5. rokem života dítěte. Doba od
nakažení do propuknutí příznaků nemoci, tzv. inkubační doba, je
u černého kašle asi týden až 14 dní. Onemocnění začíná
necharakteristickým kašlem, to je první stadium, které lze
ovlivnit antibiotickou léčbou.

Druhé stadium nastupuje mezi druhým a
třetím týdnem a vyznačuje se záchvatovitým kašlem,
typickým pro tuto nemoc. Dítě má záchvat opakovaného
kašlání
, během záchvatu se nemůže nadechnout.

Kašel může být
ukončen buď kokrhavým zajíknutím, nebo je dítě tak
podrážděno usilovnou námahou, až se rozzvrací. Stav je
doprovázen nedostatkem dechu a namodralou barvou rtů z nedostatku kyslíku
v krvi.

Množství záchvatů se počítá do desítek během dne, častějši
se objevují v noci a dítě nevykašlává příliš mnoho hlenu. Toto stadium
trvá 4-8 týdnů. Pokud není onemocnění komplikované, není přítomna
horečka. Poslední stadium je rekonvalescentní, dítě se
uzdravuje, záchvaty kašle mizí.

Po prodělaném černém kašli zůstává
imunita. Podobné onemocnění jako vyvolává Bordetella pertussis může
napodobit i její kolegyně Bordetella parapertussis.

Léčba černého kašle  

V časné fázi lékaři podávají speciální tekutinu složenou
z protilátek proti černému kašli. Postup je vhodný především pro děti
mladší dvou let.

Včasné nasazení antibiotik zabrání rozvoji prvního
stadia ve druhé a významně sníží infekčnost dítěte pro ostatní členy
rodiny, kolektivu.

Dítě s podezřením na černý kašel je vždy
hospitalizováno v nemocnici a sledováno, musí být izolováno a musí se mu
zvlhčovat vzduch. Zápal plic se vyloučí na RTG snímku.

Dnes se v rámci povinného očkování podává hexavakcína od 13. týdne
věku dítěte, a to ve třech dávkách. Poslední se píchne dítěti
nejpozději mezi 3.-4. měsícem od první dávky.

Pokud onemocní kojenci,
kteří neumějí odkašlávat, nahromaděný hlen se jim z dýchacích cest
odsává.

Po vyléčení lze dítě opět pustit do kolektivu po dvou
kontrolních odběrech, které vyjdou z laboratoře s negativním
výsledkem.

Komplikace černého kašle  

Je jich několik, které znesnadňují jak prevenci, tak léčbu.
V popředí komplikací stojí velmi snadný přenos kapénkami, což je
v dětských kolektivech nejsnadnější způsob šíření nemocí.
U kojenců do 5 měsíců věku končí onemocnění v 70% smrtelně. Chvíle
během záchvatu kašle, kdy dítě nedýchá, tzv.

apnoe,
způsobuje namodralou barvu dítěte a může vyvolat křeče, jejichž
příčinou je málo kyslíku v mozku. Nedostatek kyslíku pro mozkovou tkáň
může funkce mozku poškodit, výsledkem jsou různé
neurologické poruchy.

V průduškách dochází po osídlení
jejich sliznic bakteriemi k odumření sliznice a vzniká zde zánět kolem
stěny průdušek, který může skončit až zápalem plic.
Během silných záchvatů kašle byl popsán vznik pupečních
kýl
, hlavně u novorozenců.

Silné záchvaty rovněž mohou končit
popraskáním drobných cév v oku a krvácením do spojivky, jež se během
fáze uzdravování vstřebá. Objevují se i otoky dolních víček.

Sliznice
průdušek je poškozená, což usnadňuje, aby se na ní zachytily i jiné
druhy bakterií, které pak ztěžují průběh černého kašle a mohou vyvolat
hlavně poškození plic závažnější, než by bylo jen v případě
samotné infekce černým kašlem.

Během těhotenství přestupují různé protilátky z matčiny krve i do
krve plodu a chrání jej. Bohužel protilátky proti černému kašli
procházejí placentou hůře, proto jsou ohroženy děti již brzo po
narození.

V současné době se uvažuje o přeočkování dětí ve
věku 10 let, mezi 10.-15. rokem v poslední době se objevuje vyšší
výskyt černého kašle. Existuje názor, že kolem 10. roku klesají
protilátky, které se vytvoří během očkování, když je dítě ještě
kojencem. Problémem je i nerozpoznané nosičství dospělých lidí.

U nich
nákaza většinou proběhne pod obrazem zánětu průdušek, kašel a jeho
komplikace a znaky nejsou tak silně vyjádřeny, dospělí lidé na černý
kašel neumírají. Proto se na pertussi u nich kolikrát ani nepomyslí, lidé
lékaře v mnoha případech nevyhledají.

Každopádně by neměli
podcěňovat dlouhotrvající úporný kašel a lékaře navštívit.

Prevence černého kašle  

Prevencí je dodržování pravidelného očkování. Pokud
dítě onemocní, kašle, je dobré navštívit pediatra. Ne každé opakované
záchvaty kašle musí ihned znamenat černý kašel.

Pozornost by měla být
zvýšena ve chvíli, kdy se kašel prohlubuje a je spojen se zvuky
připomínajícími kohoutí kokrhání
. V tu chvíli by již dítě
mělo být hospitalizováno a následné odběry by měly určit, zda se jedná
o pertussi.

V prvním stadiu je kašel necharakteristický, pokud se ale
kašel začne objevovat v noci a jeho charakter vám připomíná výše
popsané znaky, okamžitě jeďte na dětskou pohotovost a popište
příznaky
, nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkaz.
V současné době se očkuje tzv.

Hexavakcínou, to znamená, že v jedné
aplikaci dítě dostane ochranu proti šesti nemocem, které by mohly končit
u dětí smrtelně.

Zahrnují záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenku
typu B, inavzivní onemocnění vyvolané Haemofilem influenza typu b
(vyvolává zánět příklopky hrtanové a její silný otok, dítě se udusí)
a přenosnou dětskou obrnu, která rovněž končí udušením z ochrnutí
dýchacích svalů. Prevence se týká i chování matek. S novorozenci do
6 týdnů by opravdu neměly navštěvovat nákupní centra, velké rodinné
oslavy a jezdit přeplněnou MHD.

Rada od odborníka

Poradit se s odborníkem o očkování proti černému kašli je určitě
na místě. Rád s vám bude konzultovat výhody i nevýhody očkování proti černému
kašli.

O černém
kašli v těhotenství najdete informace na eMimino.cz

Diskuse  

Další názvy: Dávivý kašel, Pertusse

Jan Vavrečka

To byla jízda! Moravskoslezské kluby potvrdily v semifinálových bitvách President Cupu svou dominanci: Domácí Třinec smetl Karlovy Vary 8:1 a Vítkovice zase Trenčín 7:0, takže nedělní finále bude ryze ocelářské.V přímých přenosech Hokejka TV můžete dnes sledovat průběh druhého dne dorosteneckého turnaje President Cup. Dopoledne se v Třinci dohrála základní skupina, kterou po dramatické koncovce opanovali domácí Oceláři, podvečer patří semifinálovým bitvám.V přímých přenosech Hokejka TV můžete dnes sledovat průběh druhého dne dorosteneckého turnaje President Cup. Dopoledne se v Třinci dohrála základní skupina, kterou po dramatické koncovce opanovali domácí Oceláři, podvečer patří semifinálovým bitvám.V přímých přenosech Hokejka TV můžete dnes sledovat průběh druhého dne dorosteneckého turnaje President Cup. Dopoledne se v Třinci dohrála základní skupina, kterou po dramatické koncovce opanovali domácí Oceláři, podvečer bude patřit semifinálovým…První hrací den má za sebou dorostenecký turnaj President Cup, který pošesté pořádá Třinec. Jak domácí mladíci, tak ti vítkovičtí na úvod nezaváhali a v sobotu se poperou o první místo ve skupině. Všechny zápasy můžete sledovat v přímých přenosech…Celý nadcházející víkend bude v třinecké Werk Areně patřit šestému ročníku dorosteneckého turnaje President Cup. Který ze čtyř účastníků pro sebe získá pohár? Všechny zápasy můžete sledovat v přímých přenosech Hokejka TV.Vítkovice, mezera deseti bodů, pak Mladá Boleslav a další týmy. Tak vypadala tabulka ELIOD Extraligy dorostu v momentu ukončení soutěží. Ostravské mladíky vedené hlavním trenérem Janem Vavrečkou mrzela nenadálá stopka dvojnásob, vždyť prožívali pa…Řada nucených změn, ale i posuny hráčů mezi kategoriemi. Tak vypadá hokejové léto ve Vítkovicích, které patří každým rokem mezi týmy s nejvyššími ambicemi – a to jak v juniorce, tak dorostu.Bývalý vítkovický obránce Jan Vavrečka (55) si vypjatou sérii předkola Generali play off Tipsport extaligy Vítkovic proti Spartě (2:1, 2:1) vysloveně užívá. Líbí se mu nasazení, emoce a grády, jaké zápasy mají. Dnes se hraje třetí zápas v Praze (v…Vážení a milí čtenáři, přichází rok 2019 a je to tedy už 15 let, co vyšlo první číslo Meduňky. A protože za tu dobu naše společnost prošla poměrně bouřlivým vývojem, vyvíjel se a měnil i náš časopis. Stále však reflektuje nejrůznější trendy k udrž…[1 minuta čtení] Dávivý, chcete-li černý, kašel není v Česku vymýcen. Jen v Moravskoslezském kraji jím loni onemocnělo na padesát lidí. Jak černý kašel poznat? Máme zvukový záznam. Do října loňského roku bylo na Krajskou hygienickou stanici Moravs… Vladimír Dryml – Politik za ČSSD

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector