Oční záněty se projevují i častým mrkáním

Oční záněty se projevují i častým mrkáním

Suché oko (neboli syndrom suchého oka, sicca syndrom, keratoconjunctivits sicca, Sjögrenův syndrom) je dnes nejčastějším problémem v ordinaci očního lékaře. Ve vyspělých zemích jím trpí asi jedna třetina populace. Klinicky se projevuje suchým zánětem oční spojivky i rohovky současně. Často má chronický průběh. Problém spočívá v poruše omývání povrchu oka slzami, což může být způsobeno snížením objemu slz nebo narušením poměru jednotlivých složek slzného filmu. Při neléčení tohoto stavu mohou osycháním povrchu oka vznikat efekty na rohovce. Tento stav může vyústit v pokles průhlednosti rohovky, čímž je výrazně ohrožena kvalita zraku.

Na tomto místě bychom si měli vysvětlit, co je to slzný film, kde slzy vznikají, kam se dostávají z oka a jakou funkci zajišťují. Denně se v lidském oku vytvoří asi 9,5 mikrolitrů slz (při podráždění je to asi 30x více). Slzy tvoří trojvrstevný slzný film (vrstva mukózní, vodná a lipidová-tuková), který má tloušťku asi 10 mikrometrů.

Na sekreci jednotlivých vrstev slzného filmu se podílí pohárkové buňky oční spojivky, slzná žláza a žlázky víčkových okrajů. Odvod zajišťují slzné cesty, které začínají slznými body ve vnitřním koutku na víčkách, pokračují slznými kanálky do slzného vaku a nosním slzovodem končí v nose.

Mrkáním, jehož frekvence je 1x za 5-10 vteřin, se slzy rovnoměrně rozprostírají na povrchu oka, zajišťují vlhkost, zásobují povrch oka kyslíkem, zajišťují přísun živin. Zároveň vyrovnávají drobné nepravidelnosti povrchu oka, čímž zajišťují optickou hladkost rohovky, která je důležitá pro ostré vidění.

Enzymy a protilátky obsažené v slzách eliminují částečky nečistot, bakterie a viry z povrchu oka. Slzy se zároveň podílejí na odplavování odumřelých buněk rohovky.

Z výše uvedených důvodů musí být složení slzného filmu úplné, jinak hrozí nepříjemné pocity. A právě s nimi se pacient dostaví do ordinace očního lékaře.

Projevy a příčiny sysndromu suchého oka

Oční záněty se projevují i častým mrkáním

Syndrom suchého oka se může objevit u kohokoli a kdykoli. Jeho projevy jsou velmi rozmanité. Nejčastěji přichází pacient s následujícími potížemi: – Pocit suchosti oka zejména po probuzení – Pocit písku či cizího tělíska v oku – Tlak v očích – Pálení očí, bolest při kápnutí kapek do oka – Zvýšená únava očí – Kolísání vidění, zhoršené vidění k večeru – Nepříjemné lnutí víček k povrchu oka při mrkání – Zvýšená citlivost na světlo

paradoxní slzení: především na větru či v uzavřených prostorách dochází ke zvýšení slzetvorby, tvoří se nekvalitní slzný film s nižší tukovou a vyšší vodní složkou, slzy přetékají přes okraje víček, i když jsou odvodné slzné cesty v pořádku, navíc vodnaté slzy rychleji odtečou z oka, jeho povrch osychá a další možné podráždění opět zvyšuje tvorbu nekvalitního slzného filmu zhoršení potíží při práci na počítači, při delším sledování televize, pobytem v zakouřených, suchých či klimatizovaných prostorách

Příčin vzniku syndromu suchého oka je velmi mnoho, často se jich i několik spolupodílí. Mezi nejčastější příčiny patří: – Snížení produkce slz např. očním zánětem, onemocněním slzné žlázy, alergií, poleptáním apod. – Revmatogenní či interní onemocnění např.

cukrovka, snížená funkce štítné žlázy, zánětlivé kloubní onemocnění apod. – Přítomnost protilátek proti vlastní tkáni tzv. autoimunitní onemocnění např. lupus, Sjögrenův syndrom aj. – Kožní choroby např.

atopický ekzem, puchýřnatá onemocnění, rosacea – Hormonální změny u žen v přechodu nebo při těhotenství – Neurologická onemocnění- zejména stavy po cévní mozkové příhodě – Užívání některých léků (antikoncepce, betablokátory, antihistaminika, sedativa, diuretika, neuroleptika aj.

) – Podvýživa – Klimatické vlivy, především teplo, sucho, klimatizace, ventilátory, slunění, jízda na kole, pobyt v dopravních prostředcích – Znečištění životního prostředí (ozon, prach, výpary rozpouštědel) – Práce na počítači, dlouhé sledování televize, pobyt v kině, dlouhé čtení – Dlouhodobě užívané vasokonstrikční (cévy stahující) oční kapky např. Evercil, Spersallerg – Nošení nevhodných kontaktních čoček, užívání dráždivých roztoků k péči o kontaktní čočky

Důsledky, diagnostika a léčba syndromu suchého oka

Oční záněty se projevují i častým mrkáním

Suché oko vyvolává nepříjemné pocity, o nichž jsme se mohli dočíst ve druhém díle našeho miniseriálu. Jsou to zejména pocit sucha, pálení, bolest v oku, pocit cizího tělíska atd. Na oku dochází k téměř trvalému zarudnutí. Navíc postupem času dojde k poškození povrchu oka. Při osychání se nejprve objevují oděrky rohovky, na které lehce nasedne zánět, což může vyvrcholit poklesem vidění pro ztrátu průhlednosti rohovky.

Diagnózu tohoto onemocnění provádíme v oční ambulanci při pečlivém vyšetření na štěrbinové lampě, s použitím vitálního barvení fluoresceinem či bengálskou červení, za pomoci testů ke zhodnocení stability slzného filmu a k posouzení množství vodné složky v slzném filmu (tzv. Schirmerův test).

Dotazováním na možné příčiny se nám většinou podaří vyvolávající moment nebo momenty tohoto onemocnění odhalit. Dalším úkolem je pak jejich řešení.

Je třeba poléčit oční zánět, naučit pacienta řádné oční hygieně, upravit deformity víček, poradit v úpravě mikroklimatu – např.

zvýšení množství rostlin v kanceláři, doporučit delší pobyt na čerstvém vzduchu, dostatečný přísun tekutin, zajistit hormonální substituci u žen v přechodu, doporučit zvýšení frekvence mrkání, změnit typ kontaktních čoček a roztoku pro péči o ně, doporučit snížení množství alkoholu, zakázat kouření, po poradě s odborným lékařem zkusit změnit léky, které by mohly potíže vyvolávat či zhoršit. Při léčbě suchého oka se neobejdeme bez substituční tj. náhradní terapie umělými slzami v přiměřeném množství a po přiměřenou dobu.

Substituční léčba aneb čím nejlépe nahradit nedostatečný slzný film?

Oční záněty se projevují i častým mrkáním

V náhradě slzného filmu máme k dispozici

a) oční kapky tzv. umělé slzy – skládají se z vody a zvlhčujících látek, zvyšují přilnavost slz k oku, a tím snižují rychlost vymývání slz z oka. Používají se tam, kde jsou potíže příležitostné, ne stálé.

Na našem trhu je velké množství kapek tohoto typu, např. Artelac, Aquify, Hyal Drop, Hylocare, Hylocomod, Hylolasop, Hypromelóza P, Optive, Oxyal, Refresh, Senzivit, Siccaprotect, Systane, k dostání jsou ve všech lékárnách, bez lékařského předpisu. Oční kapky k léčbě syndromu suchého oka by neměly obsahovat konzervační látky. Ty destabilizují slzný film snižováním tukové složky, alergizují a mohou být i toxické k buňkách spojivky a rohovky. Z tohoto důvodu jsou u syndromu suchého oka nepříliš vhodné zvlhčující kapky Arufil, Hypotears Plus, Isoptotears, Lacrisyn.

b) oční gely – používají se u trvalých subjektivních potíží, zejména po ránu a na noc, vhodné je jejich použití i při paradoxním slzení V lékárně jsou k zakoupení přípravky Oftagel, Recugel, Vidisic.

c) Tears Again – lipozomální oční sprej s vitaminy A a E, který ovlivňuje tukovou vrstvu slzného filmu. Aplikuje se přes zavřená víčka, proniká mezi řasami k povrchu oka, kde dochází k zabudování lipozomů do tukové vrstvy slzného filmu. Tím je slzný film stabilizován a je zabraňováno rychlému odpařování a odtoku slz z oka.

d) U velmi těžkých případů lze použít stimulaci slzné žlázy systémovou aplikací pilocarpinu nebo využít léčebný efekt kortikosteroidů s imunosupresivním účinkem cyklosporinu A. Toto ale jen na specializovaném pracovišti. Někdy lze použít i pečlivě připravené autologní sérum s růstovými faktory ve formě očních kapek. To ale rovněž jen na specializovaném pracovišti.

Další možnosti péče o oko se syndromem slzného filmu

Oční záněty se projevují i častým mrkáním

Touto poslední částí se rozloučíme s naším miniseriálem. Doufám, že se nám podařilo alespoň nastínit problematiku suchého oka. Rádi vás přivítáme s vašimi potížemi v naší ambulanci, abychom společně dosáhli zlepšení kvality vašeho života.

Ke zlepšení stavu slzného filmu přispívá nemalou měrou i hygiena víček. Jedná se o proces zdlouhavý a pro mnohé pacienty i velmi náročný. Je třeba se první týdny 2x denně, následně pak alespoň 3x týdně o svá víčka starat.

Na 3-5 minut přikládat teplý obklad z převařené vody, následně masírovat okraje víček ukazovákem, při zánětu používat kapky a masti s protizánětlivým účinkem.

Na závěr péče pak pečlivě očistit okraje víček odličovacím tamponem nejlépe s použitím přípravku Blephagel.

Ke zlepšení stavu suchého oka a zároveň ke zlepšení pocitu pohody v očích pomáhá cvičení oční jógy. S jednoduchými cviky přišel poprvé americký lékař William Bates. Jedná se o jednoduché cvičení, které zvládne každý z nás.

Začínáme rozcvičením – kýváním hlavy dopředu, dozadu, do stran, kroužením. To vše při zavřených očích.

Následují jednoduché oční pohyby, které provádíme pomalu, opakujeme vždy 10x: pohled nahoru, dolů, doleva, doprava, ikmo nahoru doleva a doprava, šikmo dolů doleva a doprava, se zavřenýma očima pak kroužíme vždy 5x doleva a 5x doprava.

K procvičení ostření použijeme tužku, kterou držíme v ruce a pomalu ji k očím přibližujeme a vzdalujeme od nich. Na závěr našeho cvičení na 3 minuty oči zavřeme, překryjeme je dlaněmi, které jsme třením o sebe proteplili.

Pokud by žádný z léčebných postupů nepřinesl zlepšení, lze použít ve zvláštních případech dočasnou bandáž hydrofilní terapeutickou kontaktní čočkou nebo chirurgické řešení stavu obturací (uzávěrem) slzných bodů zátkou nebo elektrokauterem, plastickou úpravu postavení očních víček či zcela výjimečně autotransplantaci sliznice z nosu či ústní dutiny.

Budete mít zájem:  Alergie Na Vaječný Žloutek?

Syndrom suchého oka je nejčastějším očním onemocněním u nás, přichází s ním každý pátý pacient, který se na oční ambulanci dostaví. Včasná diagnóza a terapie přináší úlevu od nepříjemných pocitů a zlepšení kvality života našich pacientů.

Nejběžnější oční infekce: zánět spojivek, ječné zrno, zánět očních víček atd

Jakmile nás začnou svědět, pálit nebo nám zčervenají oči, není to nic příjemného. Oční infekce, mezi které se řadí např.

zánět spojivek, ječné zrno a zánět očních víček, jsou častější, než si myslíte, a mívají celou řadu příčin.

LEPŠÍ VIDĚNÍ vysvětluje: Jaké jsou nejběžnější oční infekce? Jak infekce vzniká? Co způsobuje infekce, jaká léčba je k dispozici a jak infekcím nejlépe předcházet?

Oční infekce lze rychle léčit, je-li použita správná léčba. Vzhledem k tomu, že naše oči a obličej patří mezi nejcitlivější místa, mohou nám i sebemenší příznaky oční infekce – např. svědění či pálení – pořádně znepříjemnit život. Dobrou zprávou je, že nejběžnějším očním infekcím lze velmi snadno předcházet. A my vám povíme jak.

Mezi příznaky zánětu spojivek patří zarudlé oči, pálení očí, svědění, nateklé spojivky, pocit tlaku v očích, přecitlivělost na světlo a/nebo oční víčka slepená sekrecí.

Zánět spojivek způsobují bakterie (chlamydie, haemophilus influenzae, pneumokok, gonokok, stafylokok), viry (herpes, adenovirus, spalničky, zarděnky a plané neštovice), paraziti (larvy mušek, červi), alergie (rinokonjunktivitida, senná rýma) a externí stimuly. Mezi neinfekční příčiny patří leptavé látky, zranění, cizí tělesa v očích, kouř, UV světlo, prach nebo průvan. Zánět spojivek může způsobit také onemocnění zasahující slzné kanálky. Zánět spojivek patří mezi nejčastější oční infekce vůbec.

Léčba se liší podle příčiny zánětu spojivek. Rozlišuje se bakteriální, virový a alergický zánět spojivek. Dokud infekce neodezní, nedoporučuje se nosit kontaktní čočky.

 • Bakteriální zánět spojivek:  Méně závažné případy bakteriálních zánětů spojivek obvykle nevyžadují léčbu a odezní samy. Proces hojení je možné urychlit antibiotickými očními kapkami nebo gely na předpis. Vážné případy zánětu spojivek jsou léčeny antibiotiky.
 • Virový zánět spojivek:  Virový zánět spojivek obvykle nelze bez správného léku vyléčit. Příznaky je možné zmírnit studenými obklady a umělými slzami. Pokud je infekce způsobena herpesem, je možné předepsat aciklovir.
 • Alergický zánět spojivek: V případě alergického zánětu spojivek je nejprve nutné určit alergen. Teprve potom je možné zahájit léčbu pomocí tzv. stabilizátorů mastocytů a antihistaminik, které imunitnímu systému pacienta pomáhají bojovat s alergeny. Pro zmírnění příznaků je možné předepsat dekongestivní oční kapky s obsahem kortizonu či umělé slzy. Pomoci mohou také studené obklady.

Virovému a bakteriálnímu zánětu spojivek prakticky nelze nijak předcházet. Jestliže je zánět spojivek aktivován externími podněty (kouř, vítr, UV záření), nejlepší radou je vyhýbat se jim. Snažte se nosit sportovní brýle chránící zrak nebo sluneční brýle.

Lidé s ječným zrnem si stěžují na bolest a tlak v postižené oblasti. Ječné zrno může postihnout horní i spodní víčka bez ohledu na to, která žláza byla infikována.

Rozlišujeme mezi vnitřním a vnějším ječným zrnem: vnitřní ječné zrno (Hordeolum internum) se nachází na vnitřní straně víčka. I když je často neviditelné, způsobuje zarudnutí a otok očního víčka.

Vnější ječné zrno (Hordeolum externum) lze naopak jasně vidět.

Ječné zrno je zánět provázený hnisáním žláz očního víčka. Způsobuje jej bakteriální infekce (obvykle stafylokok a ve vzácnějších případech streptokok typu A). Ohraničený hnisavý zánět (absces) má tvar malého zrníčka, proto tedy ječné zrno a v latině hordeum, což v překladu znamená „ječmen“.

Tohle infekční onemocnění může mít celou řadu příčin, např. nedostatečnou hygienu. Ječné zrno mohou přivodit také různé rizikové faktory. Například cukrovka nebo oslabený imunitní systém. V obou případech žlázy očního víčka nefungují, jak by měly, a umožňují tak rychlejší množení bakterií.

Pacienti by si měli zapamatovat, že se ječné zrno nemají snažit vymáčknout. Díky hnisu by se totiž infekce rozšířila. Ječné zrno se obvykle ztratí samo a nevyžaduje žádnou zvláštní léčbu. Procesu hojení může pomoci ozáření tepelnou lampou, antiseptické oční gely a antibiotické oční kapky. Pokud se ječné zrno po několika dnech nezmenší, budete muset navštívit očního lékaře.

Ječné zrno je infekce bakteriálního původu. Riziko infekce tedy může snížit dobrá hygiena a péče o oči. Jinými slovy si pravidelně myjte ruce, zejména než se budete dotýkat očí. Dalším rizikovým faktorem je oslabená imunita. Obecně lze ječnému zrnu předcházet zdravým životním stylem, např. vyváženou stravou a pravidelným cvičením.

Infekci očních víček obvykle poznáme podle zarudlých, na povrchu ztvrdlých, svědivých a/nebo pálících očních víček. Mezi možné příznaky blefaritidy dále patří pocit, že v oku máte cizí těleso, lesknoucí se okraje očních víček, šupinky u kořínků řas a vypadávající nebo slepené řasy.

Infekce očních víček způsobuje zablokování mazových žláz uvnitř očních víček. To může způsobit podráždění, infekce nebo přebytečná produkce maziva. Výše zmíněné mazové žlázy nacházející se pod řasami vypouští mazivo, které je při každém mrknutí rozprostřeno po očích a očním víčkům umožňuje bezproblémové klouzání přes oko.

Pokud je tohoto maziva vytvářeno příliš, dojde k slepení těchto žláz. Oční lékaři to nazývají neinfekční zánět očních víček, resp. seborea. Infekci očních víček obvykle způsobuje několik faktorů. Proces, při kterém se vyskytne infekce očních víček a seborea zároveň s infekcí stafylokokem a suchýma očima (Sicca syndrom), lékaři nazývají „syndrom trojitého S“.

Blefaritidu může vyvolat také prach, kouř a průvan.

Infekce je diagnostikována vyšetřením vnitřní strany očního víčka, rohovky nebo provedením stěru z okraje očního víčka. Oční lékař pak běžně předepíše antibiotický gel nebo tablety. Pokud dojde k poškození slzného filmu, doporučuje se předpis slzné náhražky (např. očních kapek).

Proces hojení mohou pacienti urychlit kvalitnější péči při čištění svých očních víček. Oči denně obkládejte teplými, vlhkými obklady po dobu 10 minut, které pomohou rozpustit sekret tvořící se ve žlázách. Poté použijte vatovou tyčinku, kterou ve směru k řasám setřete zkapalněnou hmotu.

Infekci očních víček můžete udržet v šachu vyvarováním se externím podnětům, které ji způsobují. Mezi tyto podněty patří prach a kouř a také další nečistoty přenášené vzduchem. Akutní blefartitidě je možné předejít také vyhýbáním se průvanům. Trpíte-li chronickou infekcí očních víček, s příznaky můžete bojovat každodenním čištěním svých očních víček.

Příznaky zánětu rohovky se liší podle příčiny a místa původu. Vzhledem k tomu, že je často zanícená také spojivka (zánět spojivek), lidé se zánětem rohovky často trpí na zarudlé oči, nadměrné slzení, ze kterých je vylučována vodnatá nebo hnis připomínající látka. U normální rohovky se infekce běžně drží na povrchu rohovky.

V případě povrchové infekce se jemně zamlží pouze vnější vrstva (epitel) rohovky. Pokud však dojde i k zanícení rohovkové vrstvy pod ní (stroma), např. v důsledku poranění, vede to k výraznému zamlžení v podobě bílé skvrny. Pokud se zanítí nejvnitřnější vrstva (endotel), rohovka může natéct.

Keratitida často způsobuje intenzivní bolest a vážně oslabuje zrak.

Hlavní příčinou je bakteriální infekce, např. nesprávná péče o kontaktní čočky. Mezi typické bakterie se řadí pneumokok, stafylokok a streptokok. Riziko bakteriálního zánětu rohovky zvyšují onemocnění jako cukrovka nebo oslabený imunitní systém. Zánět mohou vyvolat také viry.

Mezi nejběžnější viry patří adenovirus, herpes simplex a plané neštovice (varicella zoster). Velmi zřídka záněty rohovky způsobují také houby (candida albicans). Patogeny si cestu do očí často najdou prostřednictvím cizích těles nebo kontaminované vody, např. vody na koupališti nebo produktů určených na péči o kontaktní čočky.

Mezi neinfekční spouštěče se řadí mechanická dráždidla (zranění, kontaktní čočky, oční víčka a další cizí tělesa), závislost na alkoholu, příliš mnoho hodin práce u počítače a nekvalitní slzný film. Pokud slzné kanálky neprodukují dostatek slz nebo slzný film nedosahuje dostatečné kvality, může to způsobit chronicky suché oči a zdrsnění povrchu rohovky.

Tento stav mohou dále zhoršit deformity očního víčka, které způsobí nesprávné rozprostření slzného filmu po povrchu oka.

Způsobů léčby je hned několik a odvíjí se od příčiny zánětu rohovky.

 • Bakteriální zánět: Bakteriální zánět rohovky lze účinně léčit antibiotickými očními kapkami. Kapky omezí šíření patogenu a poskytnou rychlou úlevu. 
 • Virový zánět: Virové záněty se obvykle léčí očním krémem a tabletami. Mnoho očních lékařů volí aciklovir, který se používá k léčbě planých neštovic a oparů.
 • Chronicky suché oči: Pacientům jsou obvykle podávány speciální oční kapky, které stabilizují slzný film a oči udrží vlhké.

Mezi nejběžnější příčiny bakteriálního zánětu rohovky patří špatná hygiena při nasazování, vytahování nebo skladování kontaktních čoček. Nositelé kontaktních čoček tedy mohou bakteriální keratitidě předcházet náležitou péčí o své kontaktní čočky. Náležitá péče o kontaktní čočky zahrnuje:

 • Nošení kontaktních čoček pouze po dobu doporučenou výrobcem
 • Dodržování pokynů uvedených na čisticích roztocích
 • Pravidelná výměna nádobky na kontaktní čočky
 • Pečlivé umývání rukou mýdlem, než se kontaktních čoček dotknete
 • Opětovné očištění kontaktních čoček, pokud byly v čisticím roztoku déle než týden
 • Čisticí roztok nikdy nepoužívejte víckrát než jednou
Budete mít zájem:  Léky Na Posílení Mozku?

Spustit kontrolu zraku nyní!

Mezi příznaky zánětu duhovky patří zarudlé oči, nadměrné slzení, oslnění, zamlžené vidění a bolest při tlaku na oči. Pacienti si často stěžují, že vidí chmýří, šupinky nebo šmouhy.

Zánět duhovky je souhrnný název pro celou řadu onemocnění postihujících vnitřní oko a způsobujících zánět částí uvey. Příčin zánětu duhovky je tolik, že by bylo nemožné je tady všechny podrobně popsat. Oční lékaři rozlišují mezi předním (anteriorním), středním (intermediárním) a zadním (posteriorním) zánětem uvey.

Podle typu zánětu duhovky existuje široká škála možností léčby. Léčba zánětu duhovky se zaměřuje na zánět v oku, čímž dochází k omezení příznaků. Tady přichází na řadu oční kapky používané na rozšíření zornic (např. atropin, skopolamin a tropikamid) obsahující protizánětlivé látky. Jestliže zánět duhovky způsobila infekce, pomoci mohou antibiotika nebo antivirotika.

Zánětu duhovky momentálně nelze nijak předcházet.

Příznaky infekce jsou určovány na základě jejich příčiny. Vzhledem k tomu, že příčin oční infekce je tolik, neexistují žádné standardní příznaky. U mnoha očních infekcí nicméně pacienti trpí zanícením spojivek, pocitem pálení očí různé intenzity a vodnatým, slizkým či hnisavým výtokem z očí. Bakteriální infekce často způsobují zarudnutí očí, zatímco virové infekce zrůžovění očí.

Oční infekce způsobují viry, bakterie, paraziti nebo houby. Oční infekce mohou způsobovat také alergie. Nejběžnější oční infekce způsobují viry, které se obvykle projevují na vnitřní straně očního víčka nebo na povrchu oka. Vůbec nejčastěji oční infekce způsobuje histoplazmóza a herpes a dále také pohlavně přenosné choroby jako chlamydie a kapavka.

Infekce se léči podle toho, co jí způsobilo. Podle vážnosti je možné oční infekce léčit antibiotiky nebo očními kapkami. Tato možnost léčby je zvažována, pokud se příznaky do tří dnů nevytratí.

Bakteriální a mnoho virových infekcí oka se obvykle ztratí bez nutnosti léčby. Pacientům trpícím akutními příznaky obvykle uleví ochlazování očí. Příznaky mohou omezit volně prodejné přípravky.

Pokud pacient zažívá alergickou oční infekci, alergii je možné léčit antihistaminiky, která výrazně sníží alergické reakce, jako je svědění či kýchaní.

Oční infekce jsou obvykle způsobeny kontaktem špinavých rukou s očima. Nejefektivnější prevencí je v tomto případě správná hygiena. Pokud se setkáte s nakaženou osobou nebo potenciálně nakaženými předměty, pravidelně si myjte ruce a nedotýkejte se obličeje ani si neprotírejte oči.

Upozornění: I když se většina těchto příznaků zdá neškodnými, mohou naznačovat vážné onemocnění. V případě pochyb nebo když se příznaky zhoršují okamžitě navštivte lékaře. To je důležité zejména, pokud se vám nedaří určit, co příznaky způsobuje. Konečnou diagnózu provede lékař podle vaší anamnézy.

10 tipů pro zdravé oči Jak můžete zabránit suchým očím a očnímu napětí. Zelený zákal (glaukom) – vše, co potřebujete vědět o druhé nejčastější příčině slepoty Zelený zákal je vážné onemocnění očí, které ovlivňuje nitrooční tlak. Proč by dětské brýle měly zajišťovat tu nejlepší UV ochranu Co by všichni rodiče měli vědět o ochraně dětských očí před škodlivým ultrafialovým zářením (UVR)? Výhody a nevýhody UV záření Proč je to důležité? Jaká jsou rizika?

Zánět spojivek u psů (Konjunktivitida) – magazín o psech zoohit

Změny na víčku psa často způsobují konjunktivitidu. Oční víčko, které je příliš malé nebo příliš velké, vychlípené oční víčko (ektropium nebo entropium) nebo chlupy, které rostou na normálně bezsrstém okraji očního víčka (distichiáza, trichiáza) způsobují podráždění oka a následný zánět spojivky.

Alergie, cizí těleso, jako je osina, poranění nebo infekce virem, bakteriemi, kvasinkami nebo paraziti, mohou také vést ke konjunktivitidě. U mladých psů se při konjunktivitidě (folikulární konjunktivitidě) příležitostně objevuje otok lymfatické tkáně na zadní nosní membráně.

Při suchém zánětu rohovky a spojivky (keratoconjuctivitis sicca) se vytváří příliš málo slz, což způsobí i zánět spojivek.

Zánět spojivek může zasáhnout pouze jedno oko nebo obě oči psa. Hlavním příznakem konjunktivitidy je zarudnutí spojivky. Výtok z očí může být vodnatý, sliznatý, hnisavý nebo krvavý.

Pes zasažené oko bolí, může se to projevovat přivíráním oka, zvýšeným mrkáním nebo třením očních víček tlapkou. V případě závažného zánětu se spojivka také zvětšuje, takže člověk sotva pozná samotné oko.

V případě chronického vývoje se na spojivce mohou vyvinout puchýřky (folikuly).

Veterinář obvykle provádí víc testů, aby diagnostikoval zánět spojivek. Nejprve důkladně kontroluje postižené oko. Zaměřuje se na pozici víčka a hledá případné anomálie. Závažnost symptomů již může poskytnout vodítko, pokud jde o příčiny a celkové trvání zánětu.

Může použít Schirmerův test, ten ukáže, zda dochází k dostatečné tvorbě slz. Aby bylo možné nalézt cizí těleso nebo najít folikuly za pokožkou, lze oční víčka opatrně shrnout speciální pinzetou, tak může být vyšetřena oblast, která se nachází pod povrchem pokožky.

Výtěr může zjistit, zda je konjunktivitida způsobena bakteriemi, viry nebo kvasinkami. Nakapáním fluoresceinu, zeleného barviva, do očí psa, veterinární lékař může posoudit, zda je poškozena rohovka a zda jsou volné slzné kanálky.

Zelené barvivo se v případě poškození rohovky hromadí v místě poranění a při osvětlení oka je nazelenalé. Pokud můžou slzy volně proudit slznými kanálky, zelené barvivo se objeví po chvilce v koutku oka a v nosních dírkách psa.

Léčba konjunktivitidy záleží na příčině zánětu. Pokud jde o lehké podráždění spojivek prachem nebo něčím podobným, může být jednodenní používání kapek do oka postačující. Cizorodé těleso by mělo být pečlivě a úplně odstraněno. Po odstranění může být nutné používat protizánětlivé oční kapky nebo masti.

Pokud je příčinou konjunktivitidy bakteriální infekce, veterinární lékař předepíše antibiotické oční léky. U kvasinkových infekcí jsou k dispozici antimykotika. V případě přítomnosti parazitů např. Thelazie, jsou spojivky důkladně opláchnuty a podány antiparazitické léky.

Deformity očních víček, pokud způsobují trvalé příznaky, by měly být léčeny chirurgicky. Podobně jako chloupky na očních víčkách (distichiáza, trichiáza) by měly být odstraněny laserem nebo chirurgicky. Folikulární konjunktivitida u mladých psů může být léčena při akutním zánětu vhodnou oftalmickou masti.

Pokud k ní nedojde po dosažení věku kolem 2,5 až 3 let. Keratoconjuctivitis sicca vyžaduje komplexní terapii, která závisí jednak na příčině a na závažnosti onemocnění.

Vzhledem k tomu, že oči patří k citlivým částem psa, doporučujeme je po každé procházce opatrně očistit vlhkým hadříkem.

Například můžete zjistit možné podráždění očí, přítomnost cizích těles nebo zranění, například po procházení křoví.

Při přítomnosti zarudnutí nebo očního výtoku byste neměli na vlastní pěst používat různé kapky nebo masti, protože se choroba může zhoršit. Měli byste se také vyvarovat léčby očí různými čaji.

Problémy s očima

Co jsou to suché oči?

Slzy jsou komplexní směs vody, která tvoří 99 %, bílkovin a organických sloučenin. Tato směs oko zvlhčuje, odplavuje nečistoty, pomáhá stabilizovat vidění a chránit proti infekci.

Pokaždé, když mrkneme, pokryjí slzy rohovku (tedy přední část očí) a poskytnou jí zvlhčení nezbytné ke zdraví očí. Problém je, když oči netvoří slz dostatek, když je kvalita slz špatná nebo když se slzy příliš rychle vypařují.

Oči jsou pak suché a dochází k jejich podráždění nebo i zánětu.

Nedostatek zvlhčení očí obvykle nezpůsobuje závažné obtíže, ale může mít za následek jejich zvýšenou citlivost nebo pálení.

Pokud máme podezření na zánět nebo infekci, odvíjí se léčba od příčiny, od oblasti oka, kde k infekci došlo, a její míře.

Pokud máte pocit suchých očí, vidíte rozmazaně nebo vás oči bolí, navštivte očního lékaře – v případě potřeby vám může předepsat oční kapky s antibiotiky.

Jaké jsou příznaky suchých očí?

Se suchýma očima se pojí různé příznaky. Patří mezi ně:

 •  Pocit pálení či hrubosti v očích, bolest nebo svědění
 •  Krátkodobé rozmazané vidění
 •  Nepříjemné pocity při příliš jasném světle
 •  Zarudlé oči
 •  Slzení
 •  Nepříjemný pocit při nošení čoček

Léčba suchých očí

Na suché oči není univerzální lék, lze ale řešit jejich příznaky, například takto:

 •  Častější mrkání
 •  Uzpůsobení okolního prostředí, například častější pauzy při práci na počítači
 •  Používání očních kapek, gelů nebo mastí, které oči zvlhčí
 •  Nošení brýlí (ať už dioptrických brýlí nebo slunečních brýlí) jako ochrany očí
 •  Zlepšení hygieny očních víček
 •  Výživa a hydratace včetně doplňků s Omega-3

Co způsobuje suché oči?

Budete mít zájem:  Toto často předchází psychickým problémům – pozor na to

Suché oči mohou mít více různých příčin.

 •  Méně časté mrkání při sledování počítače, televize či mobilu
 •  Vedlejší efekt užívání některých léků, například antihistaminik (léky na alergie) nebo beta blokátorů (léky na srdeční choroby)
 •  Některé choroby včetně revmatické artritidy nebo Sjögrenova syndromu
 •  Některé oční choroby, jako například blefaritida (zánět víček)
 •  Hormonální změny obvyklé u žen ve středním věku nebo během těhotenství
 •  Problémy se slznými kanálky
 •  Vedlejší účinek užívání steroidů

Pro suché oči existuje také několik příčin souvisejících se životním stylem a vnějšími vlivy:

 •  Příliš horké nebo větrné klima
 •  Nošení kontaktních čoček
 •  Kouření
 •  Klimatizace

Slzy se tvoří ve žlázách umístěných okolo očí a očních víček. S věkem se jejich tvorba snižuje. Příznaky suchých očí se začnou projevovat tehdy, když se sníží množství tvořených slz nebo když se slzy vypařují příliš rychle. Pokud není oko správně vyživováno, může docházet k jeho vysoušení i při změnách okolního prostředí, jako je větrné nebo suché klima.

K vysoušení očí přispívají i aktivity vyžadující silné soustředění, například řízení na dlouhou vzdálenost nebo nepřetržité sledování monitoru.

Jak se diagnostikují suché oči?

Odborník v oční optice provede vyšetření na zjištění a monitorování suchých očí. Pokud je to potřeba, doporučí návštěvu očního lékaře. Obecně se doporučuje chodit na prohlídku očí alespoň jednou za dva roky bez ohledu na to, zda s očima jsou nějaké konkrétní problémy.

Co můžete během vyšetření a testu zraku očekávat:

 •  Obvykle se pro diagnózu používají fluoresceinové a lisaminové zelené kapky, ty pomáhají díky obarvení oka vidět problematický místa.
 •  Podrobná analýza historie, příznaků a okolních i vnitřních faktorů, které mohou být příčinou problémů se suchýma očima.
 •  Podrobné vyšetření vnějšího oka a přidružených orgánů, jako jsou oční víčka či spojivka, pomocí štěrbinové lampy za použití různých technik pro zvětšení a osvětlení.

Jaké typy suchých očí existují?

Suché oko (keratoconjunctivitis sicca) vzniká, pokud člověk delší dobu nemrká nebo tělo nevytváří slzy v obvyklém množství. Slzy se tvoří v slzných žlázách a ty by měly fungovat správně, aby chránily oči před vysoušením.

Zde je několik zdravotních příčin, které mohou způsobovat suché oči:

 •  nedostatek vitamínu A
 •  lupus
 •  cukrovka
 •  revmatická artritida
 •  poruchy štítné žlázy

Pokud máte chronicky suché oči, může být příčinou některý z těchto zdravotních problémů.

Zánět spojivek: druhy, příznaky a léčba

 • Zánět spojivek se projevuje mimo jiné pálením a svěděním očí či pocitem cizího tělesa v oku. Typické je i jejich zarudnutí.
 • Typickým příznakem nemoci je výtok z oka, který může mít průhlednou i žlutou barvu.
 • Zánět spojivek je spojen hlavně s jarem. V této době jsou totiž ve vzduchu alergeny, které mohou nemoc vyvolat.
 • Nemoc se vyskytuje u novorozenců, větších dětí i dospělých lidí.
 • Nemoc si lidé často způsobí sami. Například tím, že si sahají do oči špinavýma rukama.
 • Zánět spojivek mohou způsobit i sluneční paprsky. Lidé by si tak v letních měsících měli pečlivě chránit zrak slunečními brýlemi

Zánět spojivek, nebo-li konjunktivitida postihuje miminka, děti i dospělé. K základním příznakům zánětu spojivek patří začervenání oka, který je někdy spojený s rozsáhlým otokem víček.

Objevuje se také bílý, žlutý nebo průhledný hlenovitý výtok. Po ránu bývají oči zalepené.

Zánět provázejí i nepříjemné pálení, svědění očí a pocit cizího tělíska v oku. Přidává se i zvýšená citlivost na sluneční záření a prudké světlo. Postiženy bývají obvykle obě oči. Na jednom z nich však může zánět vzniknout dříve než na druhém.

Zánět spojivek u dětí a miminek představuje poměrně běžné onemocnění. Je však důležité problém nepodceňovat a raději stav konzultovat s lékařem.

Příčiny zánětu spojivek

Zánět spojivek může mít několik příčin. Nejčastěji jde o bakterie, viry nebo parazity.

Do očí si je obvykle zanesete špinavými prsty, společným ručníkem, kapkami do očí, vodou v bazénu, nebo nadměrným světelným zářením ne jen od slunce. Zánět spojivek může být i projevem alergické reakce.

Obtíže vznikají po kontaktu s alergenem a nejčastěji se objevují na jaře a začátkem léta, tedy v období, kdy kvete nejvíce květin, trav a stromů.

Dále může být rizikovým faktorem malé množství slz – slzy jsou jedním z mechanismů, které oko i spojivku chrání, neustále je omývají a zabraňují tak původcům infekcí zachytit se a napadnout tkáň.

Zánět spojivek u miminka 5. až 14. den po porodu bývá způsobený chlamydiemi a k nákaze dochází při průchodu porodními cestami.

Přesnou diagnózu vždy potvrdí pouze mikrobiologické testy.

Inkubační doba zánětu spojivek

Od prvního kontaktu s infekcí, až po projevy prvních příznaků zánětu spojivek může uplynout různě dlouhá inkubační doba. U nejakutnější formy se projeví během pár hodin a léčba obvykle trvá několik dní, přibližně týden.

V případě infekční příčiny zánětu spojivek jsou příznaky zjevné až po pár dnech a léčba trvá přibližně 14 dní.

Pokud se jedná o alergickou příčinu, příznaky nastupují po pár dnech až týdnech a léčba může trvat měsíce.

Léčba zánětu spojivek

Léčba zánětu spojivek by vždy měla vycházet z příčin, které zánět vyvolaly. U alergických zánětů je nejprve třeba odstranit alergen, který zánět způsobil. Aplikují se kapky, gely, spreje a masti, které tlumí alergické reakce, někdy i lokální či celkové kortikoidy.

Bakteriální zánět spojivek se léčí podáváním antibiotik ve formě kapek či mastí, v těžších případech je třeba užívat antibiotika i celkově. Při infekčním zánětu je třeba dodržovat přísná hygienická pravidla.

Borová voda je velmi mocným pomocníkem při jakékoli infekci očí. Užívá se i jako prevence. S borovou vodou je oko možné otírat, oplachovat i prokapávat a je vhodná i pro miminka, kterým se oči borovou vodou otírají.

Prevence zánětu spojivek

Nejlepší prevencí je důsledná hygiena. Používejte pouze vlastní ručník a před kontaktem s očima si vždy umyjte ruce. Zbytečně se svých očí nedotýkejte.

Chraňte svůj zrak před sluncem a nadměrným osvícením. Na místech, kde prudce svítí sluníčko byste měli používat kvalitní sluneční brýle s UV filtrem, zejména u vodních ploch a v zimě na horách. Od obou ploch se světlo ostře odráží.

Očím neprosívá ani dlouhé koukání do monitoru, kdy méně mrkají a dochází k jejich vysušování. Dopřejte si přestávku o občas na několik sekund zavřete oči nebo se dívejte na neutrální pozadí do dálky.

Oční záněty

Pokud je oko zaníceno, probíhá zánětlivý proces i v očním okolí a mohou být zasaženy různé části oka. Termín „oční zánět“ slouží jako souhrnný název pro různá zánětlivá onemocnění. V závislosti na klinickém obrazu převládají odlišné příznaky a obtíže; ve vzácných případech může jít i o vážné onemocnění, které ohrožuje zrak.

Většinou zánět napadá spojivky, následně rohovku a oční víčka.

Mnoho příznaků zánětu očí se překrývá s příznaky suchých očí. Ty zahrnují:  

 • zarudnutí
 • svědění
 • pálení
 • pocit cizího tělesa v oku
 • nadměrné slzení
 • otoky očí  

Kromě toho se mohou objevit specifické příznaky:  

 • bolest
 • slepená oční víčka
 • zamlžené vidění
 • citlivost na světlo
 • hnisání  

Hnisavý výtok je známkou bakteriální infekce; někteří lidé při něm trpí silnou bolestí a významným omezením vidění.  

Příčiny očních zánětů

Lze vysledovat mnoho různých příčin vzniku očního zánětu. Může být způsoben bakteriální infekcí, viry nebo plísněmi. Oči jsou jednou z bran pro vstup původců přenosných nemocí do lidského těla. Denně se pouští do boje proti „vetřelcům“, avšak je-li již přítomen zánět, patogeny přechytračily imunitní obranný systém.  

Dalšími příčinami zánětu oka jsou alergické reakce, jako je senná rýma, autoimunitní onemocnění a vlivy okolního prostředí, např. průvan, prachové částice nebo sluneční svit. Zánět může vzniknout také v důsledku mechanického podráždění oka, například spadlou oční řasou.

Diagnóza a léčba očních zánětů

Pokud máte příznaky očního zánětu, měli byste navštívit očního lékaře, který vás vyšetří pomocí štěrbinové lampy. Jakmile lékař zjistí, která část oka je zánětem postižena, předepíše vám vhodnou léčbu.

Pokud je zánět oka rozpoznán včas, léčebný proces nebývá komplikovaný. V případě bakteriální infekce se používají antibiotické oční kapky.

V případě alergické reakce je nutné se pokud možno vyhnout kontaktu s alergenem. Alergický zánět spojivek lze zmírnit pomocí speciálních očních kapek HYLO DUAL®.

Proti virovým infekcím jsou často používány antivirové oční kapky nebo se předepisují oční masti s obsahem kortikoidů.  

Domácí přípravky na oční záněty?

Obecně platí, že oční zánět by měl vždy vyšetřit lékař. V nejhorších případech totiž zánět může vést k trvalému poškození nebo dokonce ztrátě zraku.

Zvlhčující oční kapky nebo masti pomáhají očím regenerovat. Rovněž teplé vlhké obklady, přiložené na postižené oko, podporují hojení zánětu nebo ječného zrna. Při použití obkladů je nutné dbát na striktní dodržování hygieny, jinak hrozí rozšíření choroboplodných zárodků.

Není vhodné používat oplachy nebo obklady, které obsahují heřmánek, protože existuje riziko alergické reakce. Kromě toho jemné chloupky z heřmánkových květů mohou oko výrazně podráždit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector