Nové jesle v Ostravě

 • Nové jesle v Ostravě Dětskou skupinu JESLIČKY zřídil a provozuje ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Jedná se o klasické obecní jesle, které mohou navštěvovat děti ve věku od jednoho do tří let. Provozní doba JESLIČEK je pondělí až pátek od 6 do 17 hodin a o děti pečuje zkušený a kvalifikovaný personál.
 • Nové jesle v Ostravě Naší snahou je vytvořit dětem přirozené a bezpečné prostředí rodinného typu tak, aby byly spokojené a nic jim nechybělo. Denní tematické aktivity jsou voleny podle věkového složení a nálady dětí. Denně jsou zařazovány hry a cvičení z oblasti tělesné, hudební i výtvarné. Důležitou součástí je volná hra, kdy si děti vybírají aktivity dle své nálady a potřeby.
 • Nové jesle v Ostravě Ostrava – Moravská Ostrava All Inclusive školička v krásném prostředí rodinné vily se zahradou, s prvotřídní stravou a rodinným přístupem. Používáme přírodní prostředky zn. JUST, máme infrasaunu, domácí solnou jeskyni, prevenci respiračních onemocnění, smogový režim se zvýšeným přísunem vitamínů a ovoce, preventivní logopedii a důsledná bezpečnostní opatření.
 • Nové jesle v Ostravě Majdalenka Bohumín zajišťuje celoroční provoz a přijímá děti od 1 roku. Malý počet dětí v oddělení umožňuje individuální přístup k dětem. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, hravou formou rozšiřujeme slovní zásobu dětí a zařazujeme kreativní techniky, hry a nástroje v jednodušší formě. Pestrý program děti pobaví i zaujme.
 • Nové jesle v Ostravě Majdalenka Bohumín zajišťuje celoroční provoz a přijímá děti od 1 roku. Malý počet dětí v oddělení umožňuje individuální přístup k dětem. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, hravou formou rozšiřujeme slovní zásobu dětí a zařazujeme kreativní techniky, hry a nástroje v jednodušší formě. Pestrý program děti pobaví i zaujme.
 • Nové jesle v Ostravě Majdalenka Bohumín zajišťuje celoroční provoz a přijímá děti od 1 roku. Malý počet dětí v oddělení umožňuje individuální přístup k dětem. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, hravou formou rozšiřujeme slovní zásobu dětí a zařazujeme kreativní techniky, hry a nástroje v jednodušší formě. Pestrý program děti pobaví i zaujme.
 • Nové jesle v Ostravě Program dětské skupiny Bumbrlík je určen pro děti od 1 roku do 4 let. Vychází vstříc rodičům, kteří hledají pro své děti vhodné prostředí a péči, jež by umožnila jejich harmonický rozvoj a nenásilné začlenění do dětského kolektivu. O děti pečuje kvalifikovaný a zkušený personál, který klade důraz na individuální, citlivý a laskavý přístup ke každému dítěti.
 • Nové jesle v Ostravě Dětská skupina Montevláček se nachází v krásném prostředí, na úpatí Beskyd, obklopen přírodou, lesy a zelení. Jedná se o MŠ a DS rodinného typu. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit mateřskou školu vlídnou, laskavou a přátelskou k dětem i jejím rodičům, s podporou alternativních směrů a přístupů v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Nové jesle v Ostravě Naše mini Školka na farmě pro děti od 1 roku je naprosto ojedinělá a přírodní. Je zaměřena na prožitkové učení, aby si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet živý svět, a nikoliv jen získávat informace odtržené od životní reality. Naopak, aby se všestranně a přirozeným způsobem rozvíjely na základě vlastních, autentických prožitků také skrze přírodu, přestože žijí ve městě.
 • Nové jesle v Ostravě Jsme malé zařízení, které pro Vaše děti nabízí náhradní rodinnou péči. Poskytujeme dětem domácí stravu a potraviny si vybíráme, aby byly čerstvé a kvalitní. Jako soukromá školka a jesle Slezská Ostrava jsme zařazeni do programu „Skutečně zdravá škola“ a ucházíme se o bronzový certifikát. Snídaně si připravujeme sami s dětmi a vždy se domlouváme, co si dáme na snídani společně. Máme vlastní zahradu se sportovním vyžitím a krytým bazénem.
 • Dětská skupina DUMÍNEK spadající pod Dětský umělecký institut je určena pro děti od 1 roku do 6ti let v max. počtu 12 dětí. Nabízíme zázemí rodinného typu s velkou zahradou v klidné části města Paskov, ležícího ve výborné dostupnosti mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Nechceme děti zahltit hračkami, se kterými si neumějí hrát. Vybíráme jednodušší, i když o to obtížnější, rozumnou cestu mezi učením a hrou. K dispozici máme vlastní zahradu, vlastní výtvarný ateliér a soukromou minifarmu.
 • Šídlo je neobvyklá školička pro děti od 1 roku. Vytvořili jsme pro naše maličké citlivé a láskyplné prostředí, které děti na jednu stranu uklidňuje a na druhou rozvíjí. Šídlo je skutečně uzpůsobeno potřebám dětí tak, aby se mohly po vzoru Montessori pedagogiky obsluhovat samy. Spoustu času trávíme venku a nebojíme se ušpinit – jsme v rodinném domku se zahradou a krásným přírodním hřištěm v Ostravě-Hrabové na Šídlovci, navíc chodíme do lesa, do přírodního parku Hrabovjanka a k řece.
 • Jsme rodinné jesličky a školka s unikátní kapacitou jen 14 dětí, což nám umožňuje individuální péči a rozvoj dětské osobnosti. O děti pečují kvalifikované chůvy splňující odbornou způsobilost. V prostorech je samostatná Montessori herna, také zajišťujeme výuku angličtiny hravou formou a zaručujeme milý a láskyplný přístup k dětem. Posláním společnosti Profi CHŮVA je postarat se o děti v každé situaci a vytvořit klidné prostředí pro jejich rozvoj osobnosti.
 • Centrum Batole je soukromá „školička“ rodinného typu pro děti od 1 roku do 6 let s maximální kapacitou 18 dětí. Nabízíme celodenní provoz dle potřeby rodičů v klidném a příjemném prostředí v okrajové části města Třinec. Centrum Batole vzniklo z nedostatku nabídky tohoto typu zařízení v našem městě a nejbližším okolí a reaguje na poptávku rodičů, kteří se potřebují vrátit do práce a hledají vhodné prostředí pro své děti.
 • Míša školka je nově otevřená školka v rodinném domku s vlastním vnitřním bazénem, se zahradou a altánkem, kde s dětmi a jejich rodiči pořádáme různé akce. Kapacitu máme pro 11 spokojených dětí od 1,5 roku věku do 6 let, o které vždy budou pečovat min. dvě úžasné tety. Dále máme třídu jesliček (mikrojeslí) pro skupinku 4 dětí od 6 měsíců do 4 let. Míša školka učí děti samostatnosti a také učíme děti vzájemně si pomáhat.
 • Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami dětské skupiny Kulihrášek a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. DSK je rodinného typu s prvky Montessori pedagogiky. Při výchově a péči o děti je kladen důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob.
 • Při výchově a péči o děti v dětské skupině je kladen důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob. V rámci výchovného konceptu je respektován individuální vývoj dítěte a využity sensitivní fáze každého dítěte. Cílem je získání praxe v daných oblastech: péče o vlastní osobu a své tělo, péče o okolí a společnost, cvičení sociálních vztahů a cvičení kontroly pohybu.
 • Naše heslo: Šťastné a spokojené děti v době, kdy rodiče pracují. Nabízíme individuální péči v malé skupině, max. 12 dětí, kvalifikovaný personál, bohatý a zábavný program zaměřený na všestranný rozvoj dítěte s alternativními prvky výchovy. Na prvním místě je partnerský přístup k dětem a respekt k jejich individuálním potřebám. Dětem zajišťujeme příjemné a klidné prostředí pro pobyt venku a podporujeme je v poznávání přírody.
 • Díky velké podpoře a skvělé spolupráci s vedením bíloveckého gymnázia a podpoře Moravskoslezského kraje se nám podařilo najít a vybudovat prostory, které jsou vhodné pro nové zařízení určené dětem od 2 let. Toto zařízení v žádném případě nesupluje místní předškolní zařízení, ale naopak ho doplňuje tím, že je zde možnost umístit děti, které se díky kapacitnímu naplnění nedostaly do místních předškolních zařízení, a tím umožnit rodičům jejich návrat na trh práce.
 • Posláním DS Sovička je docílit souladu pracovního a osobního (rodinného života) rodičů, včetně podpory při návratu rodičů do zaměstnání. Prioritou je pro nás také, co nejlépe připravit děti do budoucího života formou zábavně výchovného a vzdělávacího programu. Důležitá je pro nás nejen péče a výchova dětí, ale formování osobnosti dítěte, aby bylo soběstačné, umělo jednat s respektem vůči druhým, spolupracovat, bylo schopné nést v budoucnu za své jednání důsledek. Klademe důraz na individualitu a specifika malých kolegů.
 • Připlouvá k vám nová školička. Naším přístavem se stal rodinný domeček s krásnou zahradou a spoustou místa na hraní. Bezpečné kotviště u nás najdete na ulici Starobělská. Na palubě se v jednu chvíli může plavit až 12 dětí ve věku od 18 měsíců do 6 let. Plachty pro plavbu za poznáním napínáme ve všední dny v 7:00 a kotvíme v 17:00. O bezpečnou plavbu se stará zkušená posádka, která se plavila kdejakým mořem a přestála nejednu bouři. Napnout plachty, vyplouváme!
Budete mít zájem:  Bradavice Na Plosce Nohy Léčba?

Jesle Ostrava Hrabůvka O Jeslích – mujmrnousek.cz

Nové jesle v Ostravě

Naše Jesličky Mrňousek v Ostravě – Hrabůvce byly podpořeny v rámci Operačního programu Zaměstnanost a získaly tak na svůj provoz finanční podporu EU. Podpora je poskytována v rámci projektu „Dětská skupina Mrňousek Ostrava-Hrabůvka 2020-2022“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015859) v období od 1.3. 2020 do 28.2.2022.

KVALITU GARANTUJE:

Nové jesle v Ostravě

Ing. Zuzana Běhalová, MBA
Ředitelka mateřské školy a jesliček

Vystudovala obor Finance na Ekonomické fakultě VŠB Ostrava a následně v průběhu manažerské praxe získala titul MBA v oblasti Personálního řízení. Dodatečně pak s ohledem na obor podnikání již tzv. „za chodu“ vystudovala obor mimoškolní a předškolní pedagogika.

Více než třináct let působila nejprve jako kouč a lektor měkkých kompetencí, zaměřovala se především na efektivní komunikaci, spolupráci, prodejní dovednosti. Souběžně působila také jako projektový manažer řady tuzemských i zahraničních projektů zaměřený na vzdělávání dospělých, studentů i dětí a jsem sekci Lidské zdroje ve společnosti RPIC-VIP s.r.o.

V roce 2010 otevřela soukromé jesle Mrňousek v Ostravě-Třebovicích a ke konci roku 2012 ukončila své působení ve vzdělávání dospělých a zcela se začala věnovat dětem předškolního věku a mému podnikání. Dnes má Mrňousek celkem sedm poboček dětských skupin Mrňousek, včetně jedné franchisové, a dvě pobočky Mrňouskovy mateřské školy.

Najdete je v Ostravě, Havířově, Frýdku, Frýdlantu n. Ostravicí a Prostějově. Za profesní úspěch považuje také to, že se v letech 2015 a 2016 účastnila soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje, přičemž v obou letech byla mezi finalistkami a měla tak čest být mezi ženami, které úspěšně podnikali v různých oborech.

Již pět let také vyučuje na katedře Pedagogiky na Ostravské univerzitě. Zdaleka nejvíce je však hrdá na své tři děti, Kačenku, Terezku a Petrušku. Jejím vzorem je Tomáš Baťa a jeho motto: “Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.

PhDr. Bc. Jana Buzková
garant výchovné a vzdělávací péče

V oblasti předškolního vzdělávání pracuje již 39 let. Svoji profesní dráhu se snaží neustále zkvalitňovat získáváním odborných znalostí a zkušeností z oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Úspěšně absolvovala doplňující studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol.

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě, obor Andragogika na Univerzitě Jána Ámose Komenského v Praze. Obor Andragogika si prohloubila studiem v rámci doktorandského studia na Univerzitě Mateja Bela – pedagogické fakultě v Bánské Bystrici.

Pracovala na pracovních pozicích jako učitelka MŠ, logopedická asistentka, zastávala funkci statutární zástupkyně MŠ a ředitelky MŠ. V současné době uplatňuje své letité zkušenosti z oblasti výchovy a vzdělávání v Mrňouskové mateřské škole a jesličkách.

Odbornou radou napomáhá učitelkám i vychovatelkám ke zkvalitňování výchovně vzdělávací práce při každodenní práci s „Mrňousky“. S radostí vás provede jesličkami nebo MŠ, seznámí Vás s jejich chodem, zodpoví na vaše dotazy.

Nové jesle v Ostravě

Hledáte jesle v Ostravě-Hrabůvce, které společně s vámi podpoří rozvoj vašeho mrňouska? U nás jste na správné adrese. Nebudeme vám zde vykládat, jak jsme skvělí a profesionální, řekneme jenom, že

rozvoj dětí je náš životní styl

Jesle Mrňousek nabídne celodenní hlídání dětí od 1 roku v domácím prostředí se spoustou hraček.

Vaši náruč zcela nenahradíme, avšak naše tety se postarají o to, aby se váš mrňousek po dobu vaší nepřítomnosti cítil nejen co nejlépe, ale naučil se řadě nových dovedností a také si osvojil život v kolektivu.

Hlídání dětí v malých skupinkách do 5 dětí u nás zajistí kvalifikovaný personál vybavený zdravotnickým a pedagogickým vzděláním.

Provozní doba

 • Hlídání dětí probíhá denně: pondělí až pátek od 6,30 do 17,00 hodin
 • Fungujeme celoročně, bez přerušení i o prázdninách.
 • Po vzájemné dohodě pohlídáme vaše dítě i o víkendu či večer, abyste mohli vyrazit do divadla, kina či třeba na večeři při svíčkách. Platí pro naše klienty. V době koronaviru tuto službu neposkytujeme.
Budete mít zájem:  Kdy a jak může hospodský vyhodit hosta?

Proč svěřit mrňouska právě nám

 • Jsme zařízení s tradicí a zkušeností, máme šest poboček jesliček a dvě mateřské školky v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Frýdlantu n. Ostravicí a Prostějově.
 • Zdraví dětí a všestranný rozvoj je pro nás základem spokojenosti našich dětí.
 • Nabízíme zajímavý program a kroužky.
 • Sázíme na individuální přístup k dětem i rodičům. Při hlídání dětí respektujeme zájmy a povahu každé osobnosti. Hlídání dětí a jejich práce probíhá v menších skupinkách. Naše tety a učitelky jsou kvalifikované, mají pedagogické či zdravotnické vzdělání. Jedna teta pečuje nejvýše o tři až pět dětí. Pravidelně se setkáváme s našimi dětmi a rodiči i mimo jesličky.
 • Domácí prostředí malebného rodinného domku se zahradou snižuje stresovou zátěž dítěte, které se dostává poprvé do kolektivu, mimo rodinu.
 • Vytváříme si vlastní metodiku práce s dětmi a doplňujeme ji originální grafikou. Více na www.novysvetdeti.cz
 • Vaříme si sami – vaříme zdravě a chutně.
 • Máme vlastní půjčovnu půjčovnu karnevalových kostýmů.
 • Máme kreativní tým. Nás nenavštěvuje divadlo, divadlo s námi dnes a denně bydlí a žije! Při hlídání dětí nám pomáhá klaun Zvídálek, který děti baví, či čarodějnice Dobruška, která umí přičarovat kouzelné dovednosti, jimiž vybavuje naše mrňousky na cestu do mateřské školky.

Kača je naše živé stříbro.

Vždy usměvavá a energická Kačka vede děti k hudbě, ať už ve formě hry na hudební nástroj nebo zpěvem. Tvoří nádherné origami z papíru a maluje.  Tetu Kačku mají děti rády pro její neotřelé nápady a legraci. Ve volném čase se věnuje zejména synovi Danečkovi a také je trenérkou baseballu pro nejmladší věkovou kategorii. Má ráda sport, módu, hudbu a cestování.

Jaruška je milá a usměvavá teta, která umí děti uklidnit svým babičkovským přístupem. Velmi ráda čte a navíc ke čtení obrázkových knih vede i děti. Je velmi vstřícná, ochotná vyjít požadavkům dětí i rodičů. Nebojí se výzev, a tak ji můžete vidět, jak s vnučkou brázdí Ostravu na koloběžce.

Nové jesle v Ostravě Nové jesle v Ostravě

 • Hodný a praxí prověřený kuchař Martin, kterého děti milují a který pro ně vede kroužek Vaření/Kuchaření.
 • Veselá a energická logistka Lenka, která zajistí nemožné na počkání a zázraky do tří dnů.
 • Nutriční specialistka, zkušená Naďa, která bdí nad tím, aby strava byla vyvážená.
 • Asistentky Gabka a Renča, které zpracovávají denně stohy papírů a organizačně podporují chod poboček.
 • Jesle Ostrava – pobočka Hrabůvka
 • Edisonova 60700 30 Ostrava – Hrabůvka
 • Tel.: +420 731 706 858; +420 732 800 975

E-mail: [email protected]

Mikrojesličky Hvězdička

Nové jesle v Ostravě

Nové jesle v Ostravě

PROJEKT MIKROJESLE HVĚZDIČKA OSTRAVA (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011184) 

je spolufinancován Evropskou unií

Jste rodiče dítěte ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně a hledáte zařízení, kde bude o Vaše dítě dobře postaráno? Kontaktujte nás a my Vám poskytneme více informací s možností prohlídky mikrojesliček.

Výhody mikrojesliček

 • Při splnění podmínek je pobyt v mikrojesličkách pro dítě ZDARMA 
 • Docházka možná i 1 den v týdnu 
 • Individuální přístup k dětem
 • Kapacita jesliček jsou 4 děti, dětem je věnována nadstandardní péče
 • Domácí prostředí jesliček
 • Stravu zajišťují rodiče

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná bezplatná služba péče o děti. Mikrojesle Hvězdička je zařízení rodinného typu, které pečuje o děti od šesti měsíců do dovršení 4 let. Jedná se o zařízení s okamžitou kapacitou 4 děti v objektu, který splňuje kritéria bytu.

Mikrojesle nabízí pestrý program a vysoce individuální a proklientsky orientovaný přístup k dětem i rodičům. Péči o dítě zajišťují profesionální pečující osoby v malém kolektivu dětí se zaměřením na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Mikrojesle navazují na péči o děti v rodině a doplňují ji. Kladou si za cíl pečovat o všestranný rozvoj dětí. Mikrojesle mají jako hlavní úkol ulehčit zaměstnaným rodičům péči o děti.

Chceme, aby si děti během pobytu v mikrojeslích osvojily některé nové dovednosti, a to v souladu s vývojovou fází, v níž se právě nacházejí, a to takovým způsobem, abychom je současně příliš nezahltili. Proto se zaměřujeme na tzv. dovednostní trénink a učení nápodobou.

V rámci denního programu dětí jsou střídavě zařazovány aktivity z oblasti výtvarné výchovy a kreativní tvorby, hudební a hudebně-pohybové výchovy, rozumové výchovy, pracovní výchovy a budování osobnosti (proces osamostatňování se, budování si vztahů apod.).

Zařízení má díky místu, ve kterém se nachází, výborné podmínky pro realizaci pohybových aktivit. Kromě možnosti využít k pohybovým aktivitám vnitřní herní zónu, pobývají děti pravidelně venku a využívají jak prostoru vlastní zahrady, která se nachází bezprostředně u zařízení, tak velkého travnatého hřiště nacházejícího se hned vedle objektu mikrojesliček.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba.

Cílem projektu je podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života s nabídkou veřejné bezplatné a časově flexibilní služby péče o malé děti. Mikrojesle Hvězdička jsou otevřeny v pracovní dny od 7 – 16 hod.

, okamžitá kapacita mikrojeslí jsou 4 děti. Projekt je realizován od 7/2019 – 6/2022.

V Ostravě otevřeli první obecní jesle. Soukromé jsou pro rodiče příliš drahé

Hlavní obsahNové obecní jesle v Mariánských Horách a Hulvákách mají kapacitu 24 dětí.
Foto: Denisa Telaříková, Právo

„Už máme volná jen čtyři místa a pak asi tři pro děti, které by docházely jen na pár hodin nebo na jeden den v týdnu,“ usmívala se vedoucí mariánskohorských jeslí Šárka Bečáková, která původně vedla soukromé jesle Bumbrlík.

„V Ostravě není tak velká ekonomická síla rodičů, aby dokázali za soukromé jesle zaplatit ze svých příjmů. V soukromých jeslích platili kolem sedmi tisíc korun měsíčně za vše i se stravou,“ vysvětlovala Bečáková.

V obecních jeslích tak rodiče z MHaH zaplatí měsíčně za dítě 1500 korun, pak si ještě musí připlatit stravu (od 55 do 70 Kč na den). Ti z jiného obvodu však zde za jesle zaplatí více, a to tři tisíce korun plus strava.

Podle starostky MHaH Liany Janáčkové (Nez.) je to pro rodiče velká pomoc. „Ty soukromé jesle nejsou dotované, proto tam jsou poplatky mnohem vyšší než u nás, třeba i čtyřikrát,“ upozornila starostka s tím, že kapacitu mají 24 dětí.

Šárka Bečáková původně vedla soukromé jesle. Teď má na starosti ty obecní.

Foto: Denisa Telaříková, Právo

O ta nejmenší dítka se v jeslích starají čtyři vychovatelky. Otevřeno mají od 6 do 17 hodin.

„Děti tu máme od jednoho roku. Náročnější než ve školce je to v tom, že se staráme o děti, které nemluví, velice důležitá je proto spolupráce s rodiči. Děti ještě mají plínky a musíme je i samy krmit. Ještě prostě nejsou samostatné,“ popisovala Bečáková.

Nové obecní zařízení již využívá Hana Tomčíková, která v červenci čeká narození svého třetího dítěte. „Dcerku bohužel nevzali do školky, protože tři roky měla až letos v lednu.

Nechtěli jsme, aby byla jen doma, ale aby si zvykla na nové prostředí, na děti. Prostě aby měla sociální kontakt. Proto jsem ji dala sem do jeslí.

Moc to vítáme,“ svěřila se Právu maminka, která svou starší dceru někdy dávala i do soukromých jeslí, kterých je v Ostravě dostatek. „Jenže je to hodně drahé,“ posteskla si žena.

Radnice se pro otevření obecních jeslí rozhodla před půl rokem. „Získali jsme od ministerstva školství dotaci ve výši 4,5 miliónu korun na dva roky.

Rozhodli jsme se jít jinou cestou než například v Ostravě-Jihu, kde se rozšířily mateřinky i pro dvouleté děti.

Chtěli jsme rozlišit věk dětí, protože se nám zdá to věkové rozpětí ve školce od dvou do třeba až sedmi let opravdu veliké. A navíc teď můžeme přijímat i děti od jednoho roku,“ shrnula Janáčková.

Nad obecními jeslemi podle informací Práva přemýšlí také centrální ostravský obvod. „V současnosti hledáme vhodný objekt, ve kterém by jesle mohly fungovat. Poté bychom chtěli požádat o dotaci na případnou rekonstrukci budovy a pracovníky jeslí,“ sdělila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková. Na Jihu zjišťují, zda je o jesle poptávka.

Hlavní zprávy

Chybějící jesle v Ostravě nahrazují soukromé agentury

OSTRAVA – Jesle zažívají těžké časy a mnoho jich za poslední roky muselo ukončit svou činnost, ať už šlo o městské, nebo soukromé. Nyní jsou ve třísettisícové Ostravě jen jedny.

UNIKÁT. Nechat si v Ostravě hlídat dítě je dnes velký problém. Fungují tady totiž v současné době už jen jedny jesle. | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

V současné uspěchané době je nejen u mladých párů čím dál častější, že dávají své malé děti někomu na hlídání. Jediné ostravské jesle nestačí pokrýt zájem rodičů. Ti se tak poohlížejí po soukromých agenturách, kde jsou schopni se o jejich děti postarat.

Své dítě chce přitom do jeslí umístit stále více rodičů. Možná i proto, že zákony jim umožňují pobírat rodičovský příspěvek a zároveň pětkrát do měsíce dočasně odložit dítě do jeslí.

„Živnostenský list máme na péči o děti ve věku do tří let.

Díky tomu, že jsme pracovali dříve ve zdravotnictví, jsme splnily i požadované podmínky,“ vysvětluje Jarmila Stanovská, které říkají děti, stejně jako její kolegyni Šárce Bečákové, teto.

Obě ženy potvrzují zvyšující se zájem rodičů.

„Začínali jsme s dvanácti dětmi, o které se starali tři lidé, v loňském školním roce přibylo dalších šest dětí, teď v létě už jsme pečovali o jednadvacet ratolestí,“ doplňuje Stanovská s tím, že rodiče zaplatí za hlídání přijatelných padesát korun za hodinu. „Otevřeno máme každý den od půl sedmé ráno do čtyř odpoledne,“ dodává Stanovská, podle které nejde o velký byznys, ale hlavně o lásku k malým dětem.

Nedostatek jeslí nahrazují v Ostravě soukromé agentury, těch však také není mnoho a navíc nabízejí své služby většinou dráž. Další vadou na kráse je skutečnost, že ne všude se postarají o batolata.

„Máme zajištěnou živnost jen na hlídání dětí starších tří let, o mladší se u nás nepostaráme,“ sdělila Naděžda Vítková, vedoucí společnosti Elf v Ostravě-Hrabůvce, která se věnuje hlídání dětí.

Za hodinu dozoru zaplatí rodiče osmdesát korun.

Zájem rodičů a zvýšení poptávky po hlídání dětí potvrzuje i Taťjana Vylegalová z Agentury Tanja v Ostravě-Radvanicích. „Můžu potvrdit, že k nám volá každým dnem více zájemců. Nemůžeme však vyhovět všem. Fungujeme spíše nárazově,“ řekla Vylegalová. Agentura si účtuje 110 korun na hodinu, v případě dlouhodobého hlídání se cena pohybuje od 70 do 80 korun.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.
Technický pracovník – cenové kalkulace, 25 000 Kč Provozní zámečník – řidič sk. C, 25 000 Kč Administrativní pracovník pro přípravu staveb – inženýring, 30 000 Kč Asistent/ka účtní kanceláře, 9 850 Kč SEO (optimalizace pro vyhledávače) specialista/ka, 21 700 Kč Pracovník/ce expedice a úklidu, 15 200 Kč Svářeč, zámečník, 28 000 Kč Administrativní pracovník – OZZ, OZP, 18 500 Kč + PODAT INZERÁT Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Jeep Renegade nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo, v záruce Opel Astra první majitel, nehavarované Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Jaguar XF nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované + PRODAT AUTO Volkswagen Passat 2.0 TDI 140kW DSG Highline Var Jaguar XF 3.0 DS, Automat, Serv.kniha Renault Laguna 1,5 DCi Hyundai i30 1,0 FASTBACK T-GDI TRIKOLOR Škoda Fabia 1,2 TSi, Ambition, ČR, 1.Maj Škoda Superb 2,0 TDi 4×4 L&K DSG Nissan Qashqai 1,6 dCi 96kw,ČR,Serviska,Klima Škoda Kamiq 1.5 TSI + PRODAT AUTO

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector