Noční počůrávání: enuréza aneb když má dítě mokrou postel

MUDr. Petr Holý, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice Praha

MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU, doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., Urologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1.LF Univerzity Karlovy Praha

Vysvětlení pojmu a problému

Noční pomočování (enuréza) je nedobrovolný únik moči během spánku, který není způsoben jiným přirozeným podnětem nebo onemocněním.
Mnozí rodiče očekávají, že děti ve věku tří let už musí být v noci suché.

I když se to mnoha dětem v tomto věku podaří, není výjimkou potřebovat plenky v noci až do školního věku. Noční pomočování považujeme za normální u dětí ve věku do 5 let. Nicméně i po tomto věku je noční pomočování časté.

Zhruba jedno ze sedmi dětí ve věku pěti let a jedno z 20 dětí ve věku 10 let se v noci pomočuje.

Dítě, které nebylo nikdy v noci suché, má takzvanou primární noční enurézu. U dětí, u kterých se noční pomočování opět objevilo po delším období suchých nocí (alespoň půl roku) se jedná o sekundární noční enurézu. Noční pomočování je dvakrát častější u chlapců než u dívek.

Je třeba si uvědomit, že noční pomočování není chyba vašeho dítěte. Příčinou může být zvýšená produkce moči během spánku, potíže s přechodem mezi spánkem a bdělostí a/nebo snížená kapacita močového měchýře. Důležitou roli hraje i celková zralost a vyspělost dítěte.

Níže uvedené okolnosti mohou zhoršit potíže a četnost pomočování:

– Stres může znovu spustit noční pomočování u dětí po delším suchém období. Například: zahájení školní docházky, narození nového dítěte, změna kolektivu, nemoc, ale i šikana nebo zneužívání dítěte.
– Nápoje a potraviny, které obsahují kofein (čaj, káva, kola, čokoláda apod.) jsou nevhodné, protože zvyšují množství moči.

– Zácpa. Objemná stolice v konečníku může tlačit a mechanicky dráždit na spodině močového měchýře. Děti, které mají trvalé obtíže se zácpou mají větší pravděpodobnost nočního pomočování.

Důležité je také věnovat pozornost obtížím s močením během dne. Například silné nucení na močení (urgence), časté močení (víc jak 14x během dne) nebo úniky moči přes den. U dětí, které mají denní obtíže je přítomna porucha funkce dolních močových cest. V těchto případech je potřeba vyhledat lékaře, který odhalí příčinu obtíží a zahájí účinnou léčbu.

Noční počůrávání: enuréza aneb když má dítě mokrou postel

Závažnost onemocnění, tj. jakým způsobem onemocnění dítěti zasahuje do běžného života, čím ho může ohrozit do budoucna

Noční pomočování je problém zejména společenský. Může snižovat sebevědomí dítěte a jeho zařazení do kolektivu dětí. U naprosté většiny dětí nakonec dochází k získání přirozené kontroly a zastavení pomočování i bez léčby.

Čím je dítě starší, tím je toto pravděpodobnější. Nicméně, léčba umožňuje tento čas zkrátit.
Nočním pomočováním se ale může projevit i závažnější porucha funkce močových cest.

Bez správné léčby by mohlo u těchto dětí dojít ke zhoršení funkce ledvin a močového měchýře.

 • Doporučujeme navštívit svého lékaře nebo specialistu zejména v těchto případech:
 • • Děti, které mají výrazné obtíže během dne (silné nucení na močení, které může a nemusí být provázeno pomočením během dne)
  • Při opakovaných močových infekcích
 • • Děti, u kterých selhala léčba dětským lékařem po šesti měsících.

Jaká vyšetření jsou potřebná pro stanovení či upřesnění diagnózy a pro rozhodnutí o léčbě?

Není nutné se vyšetření lékařem obávat. První návštěva je obvykle přátelský pohovor s rodiči a dítětem. Cílem je získat podrobný přehled obtíží dítěte.
Významnou pomůckou je “pitná a mikční karta”.

Je to deníček, do kterého rodiče zapisují kdy a kolik tekutin dítě vypilo a kdy a kolik moči vymočilo. Dále se zaznamenávají další významné informace, např. únik moči, silné nucení na močení apod. Vyplňuje se obvykle po dobu alespoň dvou po sobě následujících dní.

Informace o četnosti nočního pomočení či o problémech s odchodem stolice by měly zahrnovat delší časové období (měsíc).

Další vyšetření se provádějí podle obtíží dítěte nebo při podezření na závažnější poruchu funkce dolních močových cest.

Vedle základního vyšetření moči zahrnují ultrazvukové vyšetření a kontrolu zbytku moči v močovém měchýři po vymočení, vyšetření průtoku moči (dítě se vymočí do přístroje, který vyhodnotí proud moči). Toto vyšetření může být provedeno i s nalepovacími elektrodami na hýždích blízko konečníku (tzv.

ElektroMyoGrafie EMG) k posouzení aktivity svalstva pánevního dna a svěrače močové trubice. Všechna tato vyšetření jsou zcela nebolestivá, jen někdy je potřeba provést i odběr krve k ověření funkce ledvin.

Noční počůrávání: enuréza aneb když má dítě mokrou postel

Možné léčebné postupy – jejich stručná charakteristika (způsob provedení, načasování, zátěž pro nemocného, délka trvání léčby, příp. hospitalizace, možné komplikace)

1) Jednoduchá režimová opatření:

• Odměňování. Stručně řečeno, můžete si se svým dítětem dohodnout odměnu za dosažení určitého cíle. Ze začátku by cílem nemělo být zůstat suchý až do rána (většina dětí skutečně nemá dostatečnou kontrolu).

Domluveným cílem by mohlo být např. jít na záchod před spaním, probudit se a říct rodičům, že jsou mokré, pomáhat převléct postele apod.

V dalším období je možné do deníčku kreslit hvězdičky za každou suchou noc a odměnu vztáhnout k počtu suchých nocí v týdnu.

• Dbát na pravidelný příjem tekutin během dne. (1000-1400ml pro dítě starší 5 let)

• V žádném případě se nesnažit “vytrénovat” močový měchýř tím, že dítěti omezujeme možnost se vymočit, aby se močový měchýř zvětšil. Naopak je nutné močit tak často, aby se předcházelo nepříjemnému a náhlému nucení na močení.

• Omezit příjem sladkých, dráždivých a kofein obsahujících nápojů, zejména večer. Vhodné je také omezit sycené nápoje.

2) Alarmy

Zařízení, které spustí alarm a probudí dítě při pomočení je jednoduchá a poměrně účinná léčba. Dobrá šance na vyléčení je u dětí ve věku 7 let a více.

Alarm je obvykle zapotřebí používat po dobu 3-5 měsíců, než se dítě naučí samo se probudit a jít se v noci vymočit, když je potřeba. S používáním alarmu Vám pomůže Váš dětský lékař nebo urolog. Tato léčba není hrazena ze zdravotního pojištění.

Ve srovnání s ostatními způsoby léčby (pomocí léků) je úspěšnost trvalého vyléčení vyšší s pomocí alarmu, avšak častěji je léčba přerušena a nedokončena.

3) Léky používané při léčbě

• Lék, který snižuje tvorbu moči (Desmopresin)
Desmopressin je lék nejčastěji používaný k léčbě nočního pomočování. Tento lék po určitou dobu snižuje tvorbu moči. Díky tomu je relativně snadno a rychle dosaženo kýženého cíle (úspěšnost léčby je v 7 z 10 případů). Po přerušení léčby se noční pomočování může opět vrátit.

Desmopresin je také velmi užitečný k zajištění krátkého rizikového období. Například, během prázdnin nebo v případech, kdy dítě přespává mimo domov. Je podáván hodinu před spaním. Při jeho užívání je nutné přísně omezit příjem tekutin.

Pokud se desmopresin používá dlouhodobě, je vhodné vždy po 3 měsících léčbu na týden vysadit a posoudit nutnost dalšího podávání.

• Léky, které snižují aktivitu (svalu) močového měchýře (anticholinergika)
Ačkoli je samostatná léčba léky z této skupiny při nočním pomočování ménně účinná, může zlepšit léčebnou odpověď v kombinaci s alarmy nebo desmopresinem, zejména u obtížně léčitélných případů. Tyto léky ovlivňují činnost svaloviny močového měchýře. Jsou obvykle při správném dávkování dobře snášeny. Mohou se ale nepříznivě projevit zhoršením zácpy a suchostí v ústech.

Prognóza, nutnost dalšího sledování, či dlouhodobé léčby

Protože většina dětí z pomočování časem “vyroste”,  je šance na zbavení se potíží s pomočováním výborná – a to i bez aktivní léčby.

Léčba pomáhá snazšímu a rychlejšímu dosažení cíle, klidnému spánku rodičů i dítěte bez pomočení. Samotná motivace a výše popsaná režimová opatření pomáhají u 7 z 10 dětí. Lék na snížení tvorby moči – desmopresin – je bezpečný a účinný pro dlouhodobé podávání.

Při přerušení léčby se potíže mohou znovu objevit a s léčbou je nutné dále pokračovat. Ve srovnání s ostatními způsoby léčby (pomocí léků) je úspěšnost trvalého vyléčení vyšší s pomocí alarmu, avšak častěji je léčba přerušena a nedokončena.

Jakmile se dítě zbaví potíží a přestane se pomočovat, není obvykle nutná další léčba a sledování specialistou – dětským urologem.

Publikováno: 22. 3. 2015

Šťastné rodinné příběhy: Noční pomočování dětí už je netrápí

Noční pomočování dovede poznamenat život celé rodiny. Přináší komplikace spojené s mokrou postelí, zanechává šrámy na duši a může se nepříznivě podepsat i na celkovém zdravotním stavu. Příběhy pacientů, kteří se s těmito obtížemi vypořádali, mohou sloužit jako motivace pro ostatní rodiny, které se ocitly v obdobné situaci.

Už se nebojí přespávat u kamarádů

Šestiletý Ben měl dlouhodobé problémy s nočním pomočováním. Styděl se za každé probuzení v mokré posteli a bál se přespávat u svých kamarádů. Rodiče už nechtěli dál nečinně čekat, až jejich syn z problému s udržením moči „vyroste“, a rozhodli se jej řešit s odborníkem.

Díky doporučeným opatřením se během šesti měsíců stal z nejistého školáka sebevědomý chlapec. Už se nebudí v mokré posteli a nové aktivity zvládá s dosud nevídanou lehkostí. Dokonce se již odvážil párkrát přespat u svých kamarádů.

Vytrvalost a odhodlání celé rodiny na cestě za suchou postelí se vyplatily a rodiče jsou právem hrdí na společný úspěch.

Problémy mohou mít i náctiletí

Rodiče teenagera Adama se pokoušeli řešit noční pomočování syna mnoha různými způsoby. Konzultovali jeho problémy také s různými lékaři, žádná jejich doporučení ale u syna nezabrala. Rodiče svou snahu o vyřešení problému přesto nevzdali a nakonec s pomocí odborníků na noční pomočování zjistili, že problém jejich syna má kořeny v poruše spánku.

Budete mít zájem:  Co s nevyčerpanou dovolenou?

Diagnóza zároveň vysvětlila další Adamovy potíže – například dlouhodobou únavu. Jakmile se pustili do léčby poruchy spánku, začaly se postupně zlepšovat i projevy nočního pomočování, až se Adam svých problémů úplně zbavil.

Rodiče nyní vzkazují ostatním, aby se při řešení problémů s nočním pomočováním nevzdávali, nebáli se vyhledat další odbornou pomoc a hlavně zůstali i přes všechny obtíže optimisticky naladěni.

Co všechno může dětem pomoci?

Běžnou součástí léčby nočního pomočování je kontrola, případně úprava pitného režimu a vyprazdňovacích i spacích návyků. Co dále pomáhá?

 • Úspěch může přinést také enuretický alarm. Jedná se o jednoduché bezdrátové zařízení signalizující i sebemenší únik moči do prádla. Alarm dítě probudí a má u něj posilovat podmíněný reflex spojený s vyprazdňováním při plném močovém měchýři.
 • U některých pacientů se předepisují léky ovlivňující tvorbu moči.
 • Pomocníkem při boji s nočním pomočováním mohou být také cviky zaměřené na posílení svalů močového měchýře.

Jednotlivé postupy se mohou kombinovat a při léčbě by se vždy mělo postupovat individuálně. Léčbu na míru vám pomůže ušít dětský urolog.

(pak)

Zdroj: https://nobedwetting.com/read-patient-stories/

Hodnocení článku Líbí se vám článek?

Počet hodnocení: 0

Čtěte dále

Zdědí-li po nás dítě kudrnaté vlasy nebo velké oči, pravděpodobně budeme rádi. Některé geny bychom ale potomkům raději nepředali. Primární noční enuréza patří mezi poruchy, na jejichž vzniku se podílí řada faktorů, geny nevyjímaje.

číst více

Až 2 z 10 mladých dospělých lidí trpí nepříjemným zdravotním problémem – nočním pomočováním. Tzv. enuréza obtěžuje jak mladé muže, tak dospívající ženy. Zejména pak ty jedince, kteří již měli s pomočování potíže v dětství. Řešení naštěstí existuje.

číst více

Dostupné studie potvrzují souvislost mezi nočním pomočováním (enurézou) dětí a spánkovými poruchami. Různé poruchy spánku přitom postihují až 30 % dětí a dospívajících, jedná se proto o nezanedbatelný zdravotní problém, na který je v případě nočního počurávání nutné myslet.

číst více

Noční počůrávání může být u dítěte spojeno s úzkostí a rozrušením. Uklidnit malého pacienta a navodit pocit bezpečí dokážou večerní rituály. Nabízíme pár tipů, díky kterým se množství „suchých nocí“ bude určitě zvyšovat.

číst více

Deprese, nízké sebevědomí, poruchy spánku nebo samovolný únik moči. To je výčet jen některých obtíží, jež se mohou projevit u lidí, kteří v dětství trpěli nočním pomočováním a jejichž obtíže nikdo adekvátně neléčil.

číst více

Noční pomočování je poměrně běžným a většinou nezávažným problémem dětského věku. Únik moči během spánku nijak neovlivňuje zdravý růst dítěte. Epizody nočního pomočování však mohou značně ovlivnit psychiku dítěte i celé rodiny. Rodiče by v žádném případě neměli vinit z pomočování svého potomka nebo sami sebe. Vědomá chyba totiž nebývá ani na jedné straně.

číst více

Antistresové boxerky aneb Pomocník pro větší dítě, které se v noci počurává

Speciální prádlo je nenápadné. Dítě se může vymluvit třeba na to, že musí mít ledviny v teple.
Foto: Milan Malíček, Právo

„Na začátku nápadu byl rodinný mazánek, takový nešťastný kluk. Dávno chodil do školy, ale třeba na tábor nebo na školu v přírodě v klidu odjet nemohl. Kvůli nočním nehodám,“ vzpomíná mladší z žen na chvíle, které značně ničily nejen chlapcovo sebevědomí, ale také celou jeho rodinu. Přišly náhle, když mu byly čtyři roky, po narození jeho sestry. Moc se na ni sice těšil, miluje ji, nikdy na ni ani moc nežárlil, ale najednou už nebyl sám. Tělo tak na situaci reagovalo po svém.

Dospělí zkusili vše možné, aby mu s potížemi pomohli. Chodili s ním k odborníkům, kupovali různé hygienické pomůcky, snažili se ho nestresovat… Nic nezabíralo.

„To víte, že jsme z toho byli všichni nešťastní. Kdo by taky chtěl stále povlékat mokrou postel, větrat nebo prát peřiny? Spolužáci na kluka měli navíc i tak spadeno a ta představa, že by se dozvěděli, že se ještě počurává, to by byl konec. Lékaři jen krčili rameny, nepomohly ani různé psychologické poradny,“ vstupuje dceři do řeči šestapadesátiletá Hana Hejtmánková.

Hana Hejtmánková se svou dcerou.

Foto: Milan Malíček, Právo

„Společně jsme se rozhodly, že klukovi musíme nějakým způsobem pomoci. Začaly jsme pátrat, zda existují nějaké hygienické pomůcky přímo pro děti. A nic. Tak jsme se zamyslely samy. Vezměte si, že se v noci pomočuje až dvacet procent pětiletých dětí,“ říká starší z žen, původním povoláním učitelka v mateřské školce.

Dobré pro začátek podnikání bylo to, že uměla odjakživa dobře šít.

Její dcera zase pracuje ve zdravotnictví, takže dodala potřebné vědomosti, jak by jejich spodní prádlo pro noční nehody mělo vypadat, aby co nejlépe sloužilo dobré věci.

Tak vznikly, přímo v domácnosti paní Hejtmánkové, jejich unikátní boxerky. Tedy spodní prádlo určené pro enuretické a inkontinentní děti ve věku od čtyř do dvanácti let.

Na první pohled vypadají jako obyčejné. Jenže tyhle mají v přední části, některé kusy v celém objemu, všitou nenápadnou savou, nepropustnou vložku. Sahá až do nohaviček, které lehce obepínají stehna dítěte, tudíž z nich moč neproteče ven.

„Ušily jsme první model a ten náš kluk se do něj nevešel. Byl totiž zhotoven z nevhodného materiálu,“ vzpomíná dnes již s úsměvem na úplné začátky paní Hejtmánková. Následovaly další pokusy.

Vznikl vylepšený kus, v němž už dámy vsadily především na kvalitní bavlnu. Právě pohodlí přírodních materiálů je pro takto postižené děti hodně důležité. Moč je agresivní a velmi dráždí kůži. Záhy vznikají na těle opruzeniny, jež se mohou vyvinout až v krvavé, špatně léčitelné rány.

Chráněná dílna Lidumila a za šicím strojem Jana Hörtenhuberová.

Foto: Milan Malíček, Právo

„Zase jsme chlapci boxerky poslaly a čekaly. Pak přišel telefonát s větou: ,Funguje to!“ vyprávějí a znovu prožívají radost, s jakou hned chlapci našily další speciální kousky.

„Pak jsme začaly přemýšlet, proč nepomoci i jiným dětem a jejich rodičům. Viděly jsme, jak naše výrobky zklidnily nejen kluka, ale celou jeho rodinu. Má teď větší sebevědomí. S úsměvem líčí taky další zkušenost malého s jejich prádlem: „Přijel v létě šťastný z tábora a říkal: Všichni se počurali, všichni, jen o mně se to nevědělo.“

Jelikož jsou obě dámy maminkami, dobře vědí, že vedle funkčnosti chtějí malí zákazníci také, aby se jim prádlo líbilo. Proto si opravdu daly záležet na tom, jak vypadá. Boxerky zdobí dinosauři, auta, rakety, nechybí na nich ani populární vojenský, maskáčový styl. Zvenčí na nich ani nepoznáte, k čemu slouží.

ŽENA-IN – Proč se mé dítě počůrává?

Noční pomočování u dětí starších pěti let je považováno za patologický jev. Někteří rodiče se za tento problém natolik stydí, že ho začnou řešit, až když způsobuje dítěti nepříjemnosti ve škole a znemožňuje mu zařazení do kolektivu.

Noční pomočování u dětí starších pěti let je považováno za patologický jev.

Někteří rodiče se za tento problém natolik stydí, že ho začnou řešit, až když způsobuje dítěti nepříjemnosti ve škole a znemožňuje mu zařazení do kolektivu.

Každý rodič by měl k tomuto problému přistupovat s citem a než začne své dítě peskovat za mokré prostěradlo, měl by si o nočním pomočování něco přečíst.

Enuréza a inkontinence

Noční pomočování (enuréza) se projevuje nejčastěji jako porucha schopnosti udržet moč ve spánku. Jedná se o neuvědomělé čůrání nejen v noci, ale i přes den, např. při poledním spánku. Trvá-li tento problém bez přerušení od nejútlejšího věku, jedná se o tzv.

primární noční enurézu, biologický, vývojově podmíněný fenomén, který neohrožuje tělesné zdraví dítěte. Méně často nastupuje enuréza po delším období bez pomočení, v takovém případě se jedná o sekundární enurézu.

Na rozdíl od primární enurézy je příčina sekundární enurézy většinou psychická (rozvod rodičů, narození sourozence, nástup do školy).

U enuretiků je typické vyprázdnění celého objemu močového měchýře. Přes den nemají takto postižené děti většinou žádný problém, netrpí močovou infekcí, močí zcela volně.

Některé děti se však mohou umočovat i přes den (mimo spánek), zvláště pokud trpí močovou infekcí. Takoví pacienti by měli být hned na začátku vyšetřeni podrobněji než děti, které se počůrávají jen v noci.

V případě pomočování v bdělém stavu přes den se nejedná o enurézu, ale o inkontinenci.

Příčiny nočního pomočování

K nočnímu pomočování může vést celá řada příčin. Jednou z nejčastějších je nerovnováha mezi kapacitou močového měchýře a množstvím moči vytvořené v průběhu noci.

Během prvních šesti let dítěte dozrávají regulační systémy močení a produkce moči. U části dětí se  nástup této regulační funkce opožďuje v souvislosti se sníženou noční tvorbou látky zvané  vazopresin.

Tyto děti pak v noci produkují nepřiměřeně velké množství moči, na které nestačí kapacita močového měchýře.

Nočním pomočováním často trpí i děti s mimořádně tvrdým spánkem. Všechny počůrávající se děti totiž mají dočasně nevyzrálou budící reakci mozku na signály, které mu vysílá naplněný měchýř.

Pravděpodobnost postižení potomka enurézou navíc stoupá s četností výskytu symptomu v rodině. Bylo prokázáno, že pomočováním je postiženo až 45 % dětí, u nichž jeden rodič trpí enurézou.

Budete mít zájem:  Nejčastější kožní potíže v létě souvisí s opalováním

Děti rodičů, kteří jsou oba enuretici, mají 77% pravděpodobnost, že se jim tento problém nevyhne.

Režimová opatření a léčba

Pokud se rodiče rozhodnou řešit noční pomočování, měli by v první řadě přestat dávat dítěti na noc plenku. Pleny na noc sice zachrání lůžko před prosáknutím moči, ale nepomohou dítěti k řešení problému.

Dítě by se mělo před usnutím pořádně a bez spěchu vyčůrat. Existují různé názory na noční buzení k vymočení.

Buzení může přinášet úlevu v rodině (je určitým řešením mokrého prostěradla), ale nemá dlouhodobě příznivý efekt na řešení problému, protože úplné probuzení dítěte je obtížně dosažitelné a nezdá se být zásadní.

Základem léčby je úprava příjmu tekutin a močení spolu s podáváním léků snižujících noční tvorbu moči. Tyto léky obsahují účinnou látku desmopresin, která nahrazuje nedostatek vazopresinu, mají téměř okamžitý účinek a jsou úspěšně používány v léčbě enurézy již téměř dvacet let. Podávají se většinou těsně před spaním formou rychle rozpustných tablet (melt), které se nemusí zapíjet vodou.   

Kdy vyhledat lékaře

Zhruba do pěti let dítěte není nic mimořádného, že se někdy počůrá, protože reaktivita mozkových center na signály naplněného močového měchýře teprve dozrává. Pokud však příhody přetrvávají i po pátém roce dítěte, je vhodné konzultovat problém s dětským lékařem. Vyšetření není bolestivé, léčebná opatření jsou dostupná a dítě může být během krátké doby bez problémů.

Lékař se vždy zajímá o historii obtíží, detaily příznaků a návyků při močení. K upřesnění těchto údajů má za úkol dítě za pomoci rodičů vyplňovat tzv. pitnou a mikční kartu (ke stažení na www.nocvsuchu.cz), do které se zapisuje frekvence a objem přijatých tekutin, objemy a frekvence močení a epizody pomočení.

Toto měření má probíhat doma za standardních podmínek, kdy jsou děti bez stresu a v dobré kondici, nejlépe 2 až 3 víkendy.

Pro lepší přehled funguje dětský deníček pomočování (kalendář mokrých a suchých nocí), v němž si po každé noci bez počůrání dítě setře políčko s obrázkem zvířátka, který se skrývá pod stírací vrstvou.

Enuréza

Enuréza je nekontrolovaný únik moči v období, kdy již okolí dítěte považuje za normální, že dítě mikci kontroluje. Podle International Consultation on Incontinence je enuréza nedobrovolný únik moči v noci u dětí starších 5 let, a to častěji než dvakrát za měsíc, pokud nebyl prokázán vrozený ani získaný defekt centrální nervové soustavy a močového traktu. Většina dětí se pomočuje v noci (enuresis nocturna). Mezi pomočením jsou vždy intervaly, kdy dítě mikci zvládá. Inkontinence moči je stav, kdy dítě není prakticky nikdy schopné kontrolovat únik moči a jeho pleny/prádlo jsou trvale vlhké/mokré. Příčinou je většinou hyperaktivní detrusor močového měchýře.[1][2]

Klasifikace[upravit | editovat zdroj]

 • primární enuréza – dítě dosud nikdy nekontrolovalo mikční akt;
 • sekundární enuréza – dítě se po předchozím suchém intervalu (alespoň 6 měsíců) začne znovu pomočovat;

Nebo:

 • (primární) monosymptomatická (noční) enuréza (80 % případů)[2] – pomočování u dítěte bez další anatomické patologie močových cest a bez anamnézy významné dysfunkce močového měchýře;
 • sekundární enuréza – závažnější organická či funkční porucha.[1]

Epidemiologie[upravit | editovat zdroj]

Enuréza je velmi častý fenomén. Při nástupu do školy v 6 letech se ještě pomočuje okolo 10 % dětí, v 10 letech 5 %, ve 20 letech 1-3 % osob. Příležitostně se pomočuje asi 0,5-1 % dospělých.[1]

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

Příčiny jsou multifaktoriální. Při monosymptomatické noční enuréze na podkladě funkční poruchy močového měchýře hrají roli genetické predispozice.

V noci je zvýšená diuréza až noční polyurie – nad 130 % kapacity močového měchýře. Moč má nižší osmolalitu.

Mezi další příčiny patří anomálie vývodných močových cest; spina bifida occulta; syndrom fixované míchy (tethered cord syndrome); neurogenní močový měchýř.[1]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • anamnéza: suchá pauza, psychomotorický vývoj, stresové faktory;
 • mikční karta: příjem tekutin, počet mikcí (normální je 4-8 denně), množství moči v jednotlivých porcích (vážení suchých a mokrých plen);
  • kapacita močového měchýře: 30ml + (věk v letech × 30); u dětí nad 12 let: 300-400 ml;
 • uroflowmetrie: dítě by mělo po vyzvání k mikci začít močit ihned, bez viditelného úsilí, proud moči má být silný, nepřerušovaný;
 • fyzikální vyšetření: zevní genitál (fimóza, synechie labií), prádlo, okolí análního otvoru, lumbosakrální oblast (kožní vklesliny? → MR páteřního kanálu a míchy); výška, hmotnost, krevní tlak;
 • základní vyšetření moči, specifická hustota ranní moči (norma: > 1010 g/l);
 • event. ultrazvuk uropoetického traktu a základní funkční vyšetření ledvin;
 • při poruše mikce – mikční cystouretrografie (MCUG), event. urodynamické vyšetření;
 • postmikční reziuduum – ultrazvukem do 5 minut po mikci (opakovaně zjištěné reziduum > 20 ml → funkční porucha vyprazdňování).

Poruchy mikce:

 • opožděný start mikce, zapojení břišního lisu při mikci, slabý a přerušovaný proud – susp. funkční porucha měchýře nebo infravezikální obstrukce;
 • zadržovací manévry – dítě cítí potřebu mikce, ale oddaluje ji zkřížením dolních končetin, stoupáním na špičky a dřepnutím na paty, které tlačí na perineum;
 • postmikční dribling – u dítěte se bezprostředně po mikci objevuje nekontrolovaný únik moči;
 • vaginální reflux (influx) – při mikci vniká moč do vaginy a poté odtud volně odtéká;
 • nízká frekvence mikcí se často spojuje s poruchou vyprazdňování stolice a enkoprézou.[1]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Při monosymptomatické noční enuréze jsou indikována režimová opatření například omezení tekutin v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Pacient si vede enuretický deník, zavádí se systém odměn při suchých nocích. Podle potřeby se doplňuje psychologická péče.

Nejrychleší efekt má farmakologická terapie využívající analog antidiuretického hormonu (desmopressin acetát). Minirin-Melt se sublingválně aplikuje před spaním, významně snižuje objem moči, ale často se objevuje návrat enurézy po vysazení.

Při předávkování hrozí riziko retence tekutin až otrava vodou (bolesti hlavy, nauzea, zvracení až tonicko-klonické křeče). Dále je možné předepsat tricyklická antidepresiva (imipramin hydrochlorid), perorální aplikace, po vysazení často návrat enurézy.

Při předávkování jsou patrné závažné CNS příznaky, GIT komplikace, kardiotoxicita.

Nejlepší dlouhodobý účinek mají enuretické alarmy. Do postele či spodního prádla dítěte se vloží elektrické vodiče napojené na zdroj o nízkém napětí.

Elektrický okruh se zapojí, pokud se v oblasti elektrod objeví moč (stačí několik ml), zazní alarm, dítě se probudí a zadrží mikci. Terapie vyžaduje velkou spolupráci rodiny.

Enuréza mizí cca za 1–3 měsíce, po vysazení relaps, ale výrazně méně často než u desmopressinu.

Na dráždivý močový měchýř se využívají anticholinergika (oxybutynin).[1]

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

Monosymptomatická enuréza většinou ustoupí spontánně, prognóza ostatních forem závisí na příčině. U starších dětí je pomočování závažný stresový faktor, snižuje jejich sebevědomí; u rodičů často klesá tolerance vůči enuréze a směřuje k trestání enuretiky[1].

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

 • Enkopréza
 • Inkontinence moči v dospělosti

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LEBL, Jan, Jan JANDA a Jan STARÝ, et al. Klinická pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2012. 698 s. ISBN 9788072627721.

Reference[upravit | editovat zdroj]

Chat: MUDr. Zdeněk Dítě — Sama doma — Česká televize

Petra: „Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda dítě s vrozenou hydronefrozou a megaureterem se zbaví pleny na noc stejně rychle jako zdravé dítě. Moc děkuji za odpověď.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Ano. To je v naprosté většině případů oddělený problém. V malém procentu dětí může být společnou příčinou chlopeň močové trubice ap.“

Eliška: „Vážený pane doktore, chtěla bych se zeptat, zda může noční pomočování souviset s vrozenými vývojovými vadami dělohy a pochvy. Jako dítě jsem trpěla nočním pomočování, které vymizelo kolem desátého roku. Prošla jsem si mnoha vyšetřeními i operačním rozšiřováním močové trubice, ale nikdy s velkým úspěchem.

Nikdy se přesně nepřišlo na příčinu. Loni mi v těhotenství gynekoložka zjistila poševní septum, dva čípky a při porodu ještě děložní septum. Na VVV se nepřišlo dřív, i když jsem pravidelně chodila na gyn. kontroly a díky stěhování měla i více gynekologů.

Zajímá mě to především z toho důvodu, že mám téměř roční dceru a obávám se, aby po mě něco nezdědila.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Přímou souvislost nejspíše ne. Vrozené vývojové vady se ale často sdružujjí, příčinou by mohla být doprovodná vada nervového systému.“

Marie: „Dobrý den,dceři byly v srpnu 2roky,během dne plínu nepotřebuje,ale po spánku ji má mokrou.Kdy je dobré a jakým způsobem naučit se nepočůrávat během spánku.Velmi vám děkuji za odpověď.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Postupně si Vaše dcera začne uvědomovat pocit náplně močového měchýře, současně jí bude narůstat kapacita a dozrávat řídící centrum v mozku. S tím by ruku v ruce měla jít postupně i schopnost udržet moč vnoci.“

Zdena: „Dobrý den,dceři byly nedávno 2roky,už delší dobu umí ovládat močový měchýř,přesto se stolicí vyčkává,až na dobu,kdy dostane plínu na spaní.Mohl byste mi prosím poradit v této oblasti.Moc vám děkuji.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „To je otázka psychické zralosti. Pokud nemá problém s chronickou zácpou doporučuji vyčkat.“

Petra: „Dobrý den,dcera (27měsíců)už si několik měsíců dokáže bez problémů říct,že potřebuje na malou.Přesto se v posledních dnech několikrát za sebou během chvíle počůrala.Žádné změny doma nenastaly.Má trochu zarudlou oblast genitálu a konečníku.Co by mohlo být příčinou počůrávání?Děkuji“

MUDr. Zdeněk Dítě: „První krok je vyloučit infekci močových cest. Doporučuji vyšetření moče u Vašeho pediatra.“

GI: „Moznost lecby enurezy?“

Budete mít zájem:  Porodní asistentka je před soudem kvůli domácímu porodu

MUDr. Zdeněk Dítě: „První krok je úprava režimu příjmu a výdeje tekutin. Další krok při přetrvávání pomočování je v naší zemi farmakologická léčba. Alternativu představuje enuretický alarm.“

Petra: „Dobry den, mozna se muj problem sem nehodi. Dcera ma 22 mesicu a od 19 mesicu pres den nenosi plinku. Dokaza si ric ze chce curat i kakat. I behem noci byla obcas plinka sucha. Ted cca mesic se stale pocurava a uz i pokakava. Asi tyden fungovala odmen A za nocnik. Ted uz ani to. Stale se ji ptam a posazuji. Udela to 5 minut po. Dekuji za odpoved“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Může to být prvotní vzdor., forma nesouhlasu. Je potřeba ale vyloučit nějakou jinou dispozici, třeba dysfunkci močového měchýře, která jde často ruku v ruce s poruchou funkce zažívacího traktu.“

Lída: „dobrý den, dcera 4 roky, má každé ráno pomočenou plínu. Přes den problém nemá. Prosím o radu co s tím. večer nepije a před spaním se jde vymočit. Děkuji“

MUDr. Zdeněk Dítě: „První krok je návštěva vašeho pediatra. Ten by měl provést základní laboratorní a eventuelně i ultrazvukové vyšetření. Další krok je úprava režimu a eentuelně základní farmakoterapie. Při eventuelním neúspěchu je konzultován dětský nefrolog či dětský urolog.“

Ivana: „Dobrý den, syn se přestal cca ve 2,5 letech v noci počůrávat, byl nějakou dobu zcela bez plínek. Pak prodělal laryngitidu s léčbou utišujícími léky, počurávání začalo znovu a nelze ho odnaučit. Nyní má 6 let. Děkuji za odpověď.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Měl by absolvovat základní dětské a event urologické vyšetření. Je potřeba si říci že toto tzv druhotné pomočování po delším suchém intervalu může mít trochu složitější příčinu.“

Peťa: „Dobrý den, můj syn skoro 4 roky má na noc stále pleny. zkoušeli jsme sundat ale on se stejně pomočí i když jsme ho budili 3x za noc tak byl ráno pomočený.prosim o radu jak ho to odnaučit. děkuji Petra“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Pokud nemá jiné urologické problémy (infekce močových cest, denní úniky, slabý močový proud atd.) čekáme většinou do cca 5 roku věku. Pokuď se jedná o velmi frekventní pomočování (každou noc …) může se z vyšetřováním začít dříve.“

Martina Sk.: „Dobrý den pane doktore, syn – v dubnu mu bude 5let se v noci počůrává. Usne tvrdě a obvykle jej nevzbudí ani „mokré pyžamko“. Je to živé dítě a má trochu problémy se soustředěním.

Zkoušela jsem jej bez pleny několikrát za noc budit, ale byl poté ráno jako „po ráně polenem do hlavy“. Nicméně večer už téměř nepije, přesto se počůrá. Také pokud usne např. po obědě, většinou se počůrá. Pomohl by odklad školy – dětská lékařka tvrdí, že by tzv. dozrál.

Byla bych rozhodně pro,ale nevím, zda je toto důvod pro odklad. Díky Martina Sk“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Odklad školního stresu by asi prospěl ale to je spíše otázka na psychologa. Z mého pohledu bych doporučoval aspoň základní vyšetření funkce močových cest.V pěti letech děti s enurezou již vyšetřujeme a léčíme …“

paní Jana z Třince: „Dobrý den prosím Vás moje dcera 7let se každý den od narození pomočuje , jsme vedení na nefrologii , začali jsme brát Minirin ale bez účinku, pitný režim dodržujeme a není zlepšení. V noci hodně tvrdě spí ale když ji probudím na vymočení po pulnoci tak pak do rána ok .

paní nefrolož je proti plenam ale my je použív Huggies , protože to opravdu nejde každy den v noci budit jak si to nepamatuje a ráno zase převlíkat postel.

Děláme opravdu zle s těma plenami , a je naděje na zlepšení? Dcera naštěstí nemá z toho trauma asi i pro to že se o tom nestydíme mluvit a psychického hlediska je taky vše ok , manžel se počůraval ale jen občas. moc Děkuji Halad.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Pokud Vám nefunguje Minirin, měli by jste být asi dovyšetřeni. S plenami asi nědeláte špatně, někteří autoři jsou proti plenám, protože kvalitní pleny ubírají děcku výchovný efekt tím, že chybí negativní zpětná vazba zprostředkovaná tím, že se děti probudí v mokru …,ale není to vědecky ověřeno.“

Kateřina K. Ostrava: „Dobrý den, syn má 7,5 let a stále má únik moči během dne i několikrát, prostě nemá čas jít na záchod…chodí na poslední chvíli. Začalo to zhruba před dvěma lety, kdy se narodila dcera(která chodí ukázkově na záchod). jak to řešit? Vyšetření na neurologii? Psycholog? Moc děkuji.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Doporučuju základní vyšetření k vyloučení organické příčiny obtíží, při negativním výsledku asi i to psychologické vyšetření – ta vazba na narození dcery by mohla být důležitá.“

Markéta: „Syn 5 a půl roku se občas v noci pomočuje. Někdy se na čůrání probudí, jindy se vzbudí, až když je mokrý. Máme to řešit u lékaře nebo je ještě čas?“

MUDr. Zdeněk Dítě: „V závislosti na frekvenci pomočení. Čas na úvodní vyšetření by již byl. Bylo by dobré začít před nástupem do školy, aby synek nebyl v kolektivu zbytečně dlouho hendikepován …“

Verča: „Dobrý den, mám syna bude mu v únoru pět. V noci se počůrává ne tedy každou noc, ale třeba tři dny se nepočůrá a pak třeba dva dny za sebou se počůrá. Ikdyž večer málo pije tak se taky počůrá. Občas mi jde vzbudit a jde semnou na WC. Už to máte nějak řešit? Děkuji za odpověď Verča J.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Dobrý den. Doporučuji aspoň základní vyšetření.V pěti letech už by mohl být syn léčen. Orvním krokem by měla být návštěva Vašeho pediatra v místě bydliště. U dětí jako první krok provádíme tzv pitnou a mikční kartu.

Píšeme příjem a výdej tekutin do tabulky ve schematu čas-objem tekutin tak, abychom si udělali jasno, jestli pacient chodí za normálních podmíněk na záchod v normálních intervalech a jestli za problémy nemohou most aspoň částečně nepravidelný příjem tekutin či jiné dietetické chyby …“

Anna: „Dobrý den,mám holčičku skoro 9 let a mimčo 3 měsíce..holčička se začla i přes den počůrávat a je jí to úplně jedno..zkoušela jsem to po dobrém i po zlém..k mimču má krásný vztah..tak nevím..dávám jí i brusinky..poradíte??“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Souvislost s narozením sourozence je vždy důvodem pátrat po psychologickém původu obtíží, ale je potřeba samozřejmě vyloučit složitější příčinu.“

Nikol E.: „Dobrý den, pane doktore,syn 7 let se občas počůrává v noci, vyšetření u doktorky z krve proběhlo – bylo v pořádku. Sama jsem měla v dětství ten samý problém.Upraví se to samo?Trvá to již od útlého věku, 14 dní v pořádku a pak 1-2 týdně se pomočuje, někdy i častěji, chodí do první třídy.Děkuji moc za odpověď.3“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Je potřeba říct že enureza může být geneticky determinovaná. Pokud není jiná příčina, mohla by jste očekávat xdo určité míry obdobný průběh obtíží.“

Lucie: „Dobrý den, protože je v Sama doma dnes i téma genetika, chtěla bych se zeptat, zda je hydronefroza dědičné onemocnění. Mám dvě děti, první dítě je v pořádku, druhé se narodilo s hydronefrozou. V těhotenství na ultrazvuku vše v pořádku. Děkuji.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Ano hydronefroza s překážkou v přechodu z ledviny do močovodu může být geneticky podmíněna.“

Kamila: „Dobrý den, dcera má 4,5 roku a ucvrkává si přes den a v noci nechce spát bez pleny. Sama si o ni řekne. Pravděpodobně nepozná, že se jí chce močit a běží, až když má mokré kalhotky. Už se sama i převléká přes den. Cestování autem bez pleny si neumíme představit. Jsem z toho docela nešťastná. Obvodní lékař mi doporučil čekat do 5 let, zda se to samo neupraví.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Rozhodně bych doporučoval pediatricko-nefrologické vyšetření event. urologické … Vaše dcerka nemá vzheldem k tomu, že se počůrává takto ve dne tu tzv primární monosymptomatickou enurezu. Určitě bych kromě základního klinického a laboratorního vyšetření udělal i ultrazvuk ledvin a močového měchýře …“

Veronika K.: „Dobrý den, dcera 4,5r se počurává každou noc, ale nově si trochu učurává i přes den. Tzn. má mokré kalhotky a to skoro před každým čuráním. Začalo to cca před 4 týdny. Je na první pohled zdravá, žádné změny v rodině nenastaly. Může to být např. „jen“ zimou nebo jaký byste doporučoval postup? Děkuji V.K.“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Jistě to může být v souvislosti s nachlazením. Pokud bude problém přetrvávat jistě další vyšetření – viz předchozí odpovědi …“

Věra: „Mám 12-ti letéhop vnuka a 1-2 x v týdnu se v noci počůrá. Vyšetřením se zjistilo, že má malou kapacitu močového měchýře a užívá léky Nitropan a Minirin. Večer nesmí dle lékaře pít. Vždy v průběhu noci kolem jedné hodiny v noci jej budíme a odvádíme vyčůrat. Je naděje, že se vyléčí?“

MUDr. Zdeněk Dítě: „Ani jistě je. Pokud problémy přetrvávají u většího chlapce i přes relativně intenzivní medikamentozní léčbu bylo by asi vhodné ve spolupráci s urology pátrat po event chlopni zadní močové trubice, která může obdobné problémy přinášet.“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector