Nemůžete mít celiakii? Zjistit to můžete testem za čtyři stovky

Nemůžete mít celiakii? Zjistit to můžete testem za čtyři stovkyCeliakie je autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které se projeví v kterémkoliv věku, ale také mnoha způsoby. Je to onemocnění vrozené a nevyléčitelné. U dětí se první příznaky nemoci objevují nejčastěji mezi 1. a 2. rokem života, u dospělých zpravidla mezi 40. a 50. rokem. Typickými příznaky u dětí je malý vzrůst, chudokrevnost, průjmy, bolesti břicha, ale také introvertní chování, přecitlivělost, plačtivost, mentální zaostávání. U dospělých je to podobné.

Typické příznaky celiakie jsou chudokrevnost, průjmy, bolesti břicha, ale také neschopnost otěhotnět, či potraty. Dále předčasná osteoporóza, velká náchylnost k infekčním nemocem apod. Neléčená, tedy nerozpoznaná celiakie nezřídka končí rakovinnými nádory, nejčastěji nádorem tlustého střeva, nádorem lymfatických uzlin a dalšími.

Odborníci odhadují, že až 40 % lidí s rakovinou tlustého střeva jsou neléčení celiaci, 17 % lidí s rakovinou lymfatických uzlin jsou neléčení celiaci.

Kdo je vlastně ohrožen touto nemocí? Především příbuzní nemocných – sourozenci, rodiče, prarodiče, děti. Dále diabetici 1. typu, pacienti s autoimunitní hepatopatií a thyreopatií. Neléčená celiakie jako autoimunitní onemocnění vyvolává další přidružená autoimunitní onemocnění.

Studie ukazují, že celiakie postihuje všechny rasy a vyskytuje se na všech kontinentech. Výskyt celiakie je odhadován v poměru 1-100 tedy 1 nemocný na 100 zdravých obyvatel. Zároveň odborníci varují, že z 10 nemocných lidí je u nás v ČR diagnostikován 1 tj. 9 nemocných z 10 o své nemoci neví.

Jak se celiakie projevuje?

Kromě uvedených typických příznaků má celiakie často řadu let pouze příznaky velmi nenápadné, a proto je někdy obtížné pro lékaře i pacienta odhalit skutečnost, že pacient touto nemocí trpí.

Celiakie patří oborově pod gastroenterologii, ale pokud pacient nemá typické gastrointesciální potíže, bývá odhalen pozdě nebo vůbec.

Lékaři ostatních oborů si diagnostikování celiakie často vůbec nepřipouštějí.

Mezi potíže, které jsou většinou připisovány jiné příčině a přesto v mnoha případech může jít o celiakii jsou:

 • celkové: únava, hubnutí, apatie, neklid – nervozita
 • interní: anémie z nedostatku železa, nadýmání, nevolnost, bolesti břicha, krvácivost, otoky, svalové křeče, mravenčení
 • gynekologické: nepravidelná menstruace, neplodnost, spontánní potraty
 • kožní: atopický ekzém a další vyrážky, pigmentace
 • zubní: afty, defekty zubní skloviny
 • duševní: deprese, úzkost, u dětí může dojít k mentálnímu zaostávání

Jaká je podstata nemoci? Celiakie je vlastně nesnášenlivost lepku. Lepek je bílkovina obsažená v obilných zrnech konkrétně v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu.

Jedinou možnou léčbou resp. kauzální neboli příčinou léčbou je výživa bez obsahu lepku. V současnosti se ještě používá výraz bezlepková dieta. Lepek je nutné zcela vyloučit ze stravy nemocného, protože jeho tělo neumí rozštěpit toxické fragmenty lepku na fragnenty neškodné, tak, jak to umí tělo zdravého člověka.

Bezlepková dieta ale pacienta nevyléčí, pouze zabraňuje projevům nemoci. Můžeme říci, že výživa bez obsahu lepku neumožňuje nemoci, aby se projevovala, a tedy, aby měl pacient zmiňované zdravotní potíže.

Po vysazení lepku z potravy se zpravidla nepříjemné zdravotní potíže časem upraví a pacient je dále téměř zdravý a bez potíží.

Jak se celiakie diagnostikuje?

Celiakie je podle nejnovějších poznatků vědy diagnostikována ve dvou fázích:

 1. fáze je provedení sérologických testů, tj. krevní testy, které prokáží v těle přítomnost nadměrného množství protilátek proti tkáňové transglutamináze, popř. endomysiálních protilátek
 2. fáze je střevní biopsie, tj. odebrání vzorku střevní sliznice a její pečlivé prozkoumání zkušeným patologem

Pokud střevní biopsie prokáže poškození střevní sliznice typické pro celiakii, gastroenterolog stanoví konečnou diagnozu – celiakie a indikuje jediné možné řešení – bezlepkovou výživu nemocného.

Provedení krevních testů, které je vlastně rozhodujícm kritériem pro provedení střevní biopsie, ale často praktiční lékaři a pediatři u pacientů, kteří nemají klasické příznaky odmítají. Nejčastěji se setkáváme s názorem, že není důvod pro provedení krevních testů.

Někdy je skutečně těžké najít příčinu zdravotních obtíží, ale je rozhodně důležité vědět, že celiakie to není. Samozřejmě pokud to není. Pro ty, kteří jsou svými lékaři odmítnuti, popř.

chtějí mít jistotu, že netrpí celiakií je v současné době k dispozici volně prodejný test, který je plnohodnotnou náhradou testů, prováděných v rámci sérologických testů v našich laboratořích. Jeho provedení je velmi snadné a výsledek je znám během 10ti minut. Lékaři jsou v současné době o této převratné novince na našem trhu obeznámeni, a tedy vědí, že pozitivní výsledek testu je signálem pro provedení střevní biopsie k definitivnímu určení konečné diagnozy.

Biocard TM Celiac Test je rychlý a šetrný domácí test na odhalení onemocnění celiakie. Byl vyvinut mezinárodním týmem lékařů a vyrábí ho finská firma AniBiotech. Do ČR se dováží od července 2006. Je volně prodejný v lékárnách a prostřednictvím internetového obchodu.

Biocard Celiac Test naleznete v naší nabídce.

Vše o celiakii

Připravili jsme pro vás brožuru, která shrnuje základní informace o celiakii – zejména o jejích symptomech a diagnostice tohoto onemocnění.

Věříme, že brožura pomůže šířit osvětu zejména mezi těmi z vás, kteří stále váháte s návštěvou lékaře kvůli zažívacím potížím či kvůli symptomům, které naznačují nesnášenlivost přijímání lepku ve stravě. Brožuru vám předkládáme volně ke stažení.

Můžete ji použít i pro svoje přátele, známé či jako základní zdroj informací třeba v rámci výuky. Brožura však v žádném případě nenahrazuje lékařské vyšetření a nemůže být pokládána za náhradu péče vašeho ošetřujícího lékaře.

PRO STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Celiakie je autoimunitní onemocnění způsobené lepkem, což je bílkovina obsažená v pšenici, žitu, ječmenu či ovsu.

Pokud člověk trpící celiakií konzumuje potraviny obsahující lepek, objeví se reakce imunitního systému proti buňkám tenkého střeva. Tato odpověď organizmu na lepek ve svém důsledku způsobuje zánět a poškození tenkého střeva. Tedy místa, kde člověk vstřebává z potravy většinu živin. Nezjištěná a neléčená celiakie se může u lidí projevovat celou řadou příznaků a zdravotních problémů.

Obojímu lze předejít včasnou diagnostikou celiakie a dodržováním přísné bezlepkové diety. Léčba tedy zahrnuje celoživotní a striktní vyhýbání se lepku v potravě i nápojích, což v naprosté většině případů vede k hojení střeva a zlepšení celkového zdravotního stavu.

Sliznice tenkého střeva je uspořádána do drobných výběžků, tzv. klků. Většina z nás se o nich učila v hodinách biologie. Jde o důležitou součást trávicího ústrojí lidí. Pomocí klků získává lidské tělo větší prostor pro vstřebávání živin z potravy.

Ovšem u osob s nezjištěnou či neléčenou celiakií dochází k zánětu a zploštění klků – odborně řečeno se jedná o tzv. vilózní atrofii.

Budete mít zájem:  Máme za sebou „to nejhorší“. Omyl

Vilózní atrofie zmenšuje povrch střeva pro vstřebávání živin, což může vést k jejich celkovému nedostatku (podvýživě).

Dochází k poruše vstřebávání dalších živin (například vápníku, vitaminů rozpustných v tucích, železa a dalších), což má za následek problémy, které mohou mít vliv na zdraví kostí, kloubů, kůže a dalších orgánů jako jsou játra nebo mozek.

K rozvoji celiakie u mužů i žen dochází na základě jejich genetické predispozice, čili dědičnosti. Na podkladě této vrozené vlohy může kdykoliv v průběhu jejich života dojít ke vzniku celiakie. Nejdůležitější geny spojované s celiakií jsou takzvané HLA DQ2 a HLA DQ8. Jeden nebo oba dva tyto geny jsou přítomny prakticky u každého člověka trpícího celiakií.

Spouštěčem celiakie je lepek. Stačí, aby jeho molekula pronikla do hlubších vrstev střevní stěny při poruše střevní bariéry (například po infekci, při operaci, těhotenství, velkém fyzickém či psychickém vypětí) a tím zahájí reakci imunitního sytému a celiakei se rozvine. Celiakie se proto může u lidí rozvinout v kterékoli fázi života, od dětství až do stáří.

Příznaky celiakie se od sebe značně liší. Běžné stížnosti lidí při diagnostice celiakie zahrnují gastrointestinální obtíže (jako je bolest břicha, nadýmání a plynatost, nevolnost, zvracení, průjem nebo naopak zácpa), letargie, vřídky v ústech a ztrátu tělesné hmotnosti bez jiné příčiny. Někteří lidé trpí závažnými příznaky, zatímco u jiných se příznaky téměř neprojevují. Je to individuální.

 • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat příznakům, kterými se může celiakie projevit. K nim patří:
 • – anémie způsobená nedostatkem železa bez zjevné příčiny,
 • – osteoporóza (tedy známé řídnutí kostí, jež zvyšuje riziko vzniku zlomenin) těžší než odpovídá věku,

– autoimunitní onemocnění (tedy např. diabetes 1. typu či autoimunitní onemocnění štítné žlázy),

 1. – ztráta tělesné hmotnosti bez jiné příčiny,
 2. – neplodnost či opakující se potrat bez jiné příčiny,
 3. – rodinná predispozice.
 4. Neléčená celiakie může vést k trvale špatnému zdravotnímu stavu, k osteoporóze, neplodnosti či potratu, k depresím, onemocnění jater, ke zhoršení stavu chrupu, k vyššímu riziku autoimunitního onemocnění a dokonce k vyššímu riziku vzniku některých forem rakoviny.

Zásadním poznatkem však je, že vhodná léčba celiakie s přísnou bezlepkovou dietou vedou k zlepšení stavu tenkého střeva, k ústupu symptomů a k celkovému snížení rizika vzniku komplikací spojených s celiakií. Délka života je u léčeného celiaka shodná s průměrnou délkou života populace.

Ačkoliv se symptomy a jejich intenzita mohou značně lišit, tak každému celiakovi hrozí vznik zdravotních komplikací, pakliže není striktně dodržována bezlepková dieta. Už jen proto, že celiakie poškozuje střeva bez ohledu na intenzitu symptomů – ať už se projevují, nebo ne.

Jelikož má celiakie zásadní dopad na zdraví lidí, je prvořadým úkolem její správná a včasná diagnóza. V dnešní době nejde o nic složitého. Čekají vás následující kroky.

 1. Před vyšetřením nepřestávejte jíst lepek

Při podezření na celiakii nepřestávejte konzumovat potraviny a nápoje obsahující lepek dokud nejsou provedena vyšetření (odběr protilátek a odběr vzorku tenkého střeva). Pokud byste v době lékařských testů drželi bezlepkovou dietu, výsledky měření by nebyly spolehlivé.

Pro dospělé platí, že by po tuto dobu měli denně konzumovat 4 plátky chleba na bázi pšenice (nebo ekvivalent k tomuto množství). Toto období může být lehce traumatizující s ohledem na projevy celiakie, o nichž jsme se již zmínili. Na to je třeba se připravit.

Přesná diagnóza celiakie je důležitá především z důvodu případného screeningu v rodině, dodržování přísné bezlepkové diety a dispenzarizace lékařem v gastroenterologické poradně. To vše, bohužel bez potvrzení diagnózy není možné.

 1. Krevní testy v diagnostice a screeningu celiakie

Krevní testy (serologie) se používají pro screening i diagnostiku celiakie, pro monitoraci dodržování bezlepkové diety u diagnostikovaných pacientů. Jde o zjištění hladin protilátek v krvi, které jsou typicky zvýšené u lidí s neléčenou celiakií. Protilátky, které se měřením sledují:

 • – protilátky proti tkáňové transglutamináze (atTG IgA, IgG),
 • – deamidované gliadinové peptidy (DGP) IgA a IgG,
 • – antiendomysiální protilátky (EMA).

Ve screeningu se používá kombinace odběru IgA protilátek proti tkáňové transglutamináze a celkové hladiny IgA, která může být u některých pacientů s celiakií snížena a test může být nespolehlivý. U dětí ve věku do 4 let je testování pomocí měření atTG IgA též méně spolehlivé.

Jelikož hladiny protilátek mohou u dětí kolísat, tak se doporučuje provést 2 testy v rozestupu 3 měsíců. Negativní výsledky krevních testů u pacientů s podezřením na celiakii by neměly bránit lékaři v provedení dalších doplňujících testů, které mohou celiakii potvrdit či vyloučit.

 1. Biopsie tenkého střeva: nezbytnost

Diagnózu celiakie lze správně odhalit pouze tehdy, pokud jsou skutečně prokázány změny tenkého střeva typické pro celiakii (přítomnost lymfocytů ve sliznici, různý stupeň vilózní atrofie). Odběr vzorku tenkého střeva se u dospělých provádí při gastroskopii. Vzorky získané biopsií jsou proto zkoumány pod mikroskopem, aby se zjistily změny typické pro onemocnění celiakií.

Je třeba si uvědomit, že celiakie je na celý život. Vzdorovat jí lze výhradně nepřerušovanou bezlepkovou dietou.

Testování genů (HLA) je užitečnou pomůckou v případě, kdy je diagnóza celiakie nejasná.

K této situaci může dojít v případě, kdy jsou výsledky rozboru krve či vzorků biopsie tenkého střeva nejasné, případně tehdy, pokud před vyšetřením nebyl lepek konzumován v dostatečné míře.

Genetický test může být následně proveden buď dalším rozborem krve, nebo odběrem vzorku bukálním stěrem (stěr vzorku sliznice z vnitřní strany tváře). Takový test může provést váš ošetřující lékař, nejde o nic náročného.

Budete mít zájem:  Country Life rozšiřuje nabídku bezlepkových výrobků

Negativní výsledky testu pro HLA DQ2 a HLA DQ8 efektivně vyloučí diagnózu celiakie u více než 99 % pacientů.

Naproti tomu pozitivní test pouze indikuje dispozici (náchylnost) ke vzniku celiakie. K rozvoji celiakie dochází jen u 1 z 30 lidí, kteří mají pozitivní výsledky HLA DQ2 či HLA DQ8.

Většina lidí s pozitivním výsledkem celiakii nikdy nedostane. Proto nelze genetické testování použít samostatně a vyvozovat rozhodnutí o zahájení léčby pouze na základě tohoto testu.

Bezlepková dieta by měla být zahájen případně až po potvrzení celiakie pomocí biopsie tenkého střeva.

Vzhledem k tomu, že genetický test není závislý na příjmu lepku, tak může být použit i v době, kdy již byla započata bezlepková dieta. V případě negativních výsledků testování HLA DQ2 a HLA DQ8 lze celiakii hned vyloučit.

Doporučujeme, aby si každý s diagnostikovanou celiakií by si měl uchovat kopie všech výsledků testů (protilátky, genu a biopsie).

V dnešní době, se můžete setkat zejména na internetu, s celou řadou „zaručených“ metod testování a léčby celiakie. Naprostá většina těchto alternativních metod nevychází z reálného vědeckého základu. Díky tomu mohou tyto praktiky být nespolehlivé až zdraví ohrožující.

Chcete-li si být opravdu jistí, zda se vás celiakie s bezlepkovou dietou opravdu týká, neváhejte se obrátit na svého ošetřujícího lékaře, který doporučí postup dalšího vyšetření.

Jelikož je celiakie vážným zdravotním stavem s celoživotními důsledky, tak je správná diagnóza zcela zásadní. Bezlepkové stravování zásadně vstupuje do celého života člověka a vyžaduje kompletní změnu životního stylu. Je třeba dbát na nové skutečnosti, více si všímat složení potravin a nápojů, „nehřešit“ v provozovnách rychlého občerstvení atp.

Právě z těchto důvodů by zavedení bezlepkové diety mělo předcházet lékařské vyšetření a jasná diagnóza či vyloučení celiakie.

Ať tak či tak, pomocí vyšetření získáte jen výhody, které lze shrnout do těchto 4 bodů:

– Striktní dodržování bezlepkové diety má pozitivní vliv na zdraví díky snížení dlouhodobých zdravotních rizik spojených s celiakií. Lidé s řádně lékařsky diagnostikovanou celiakií spíše dodržují správné dietní návyky, což je pro udržení zdraví potřeba.

– Během vyšetření vedoucích ke stanovení diagnózy celiakie si mj. ověříte, zda jsou příznaky skutečně způsobeny celiakií či z jiné příčiny.

– Celiakie je onemocněním s genetickou dispozicí. Diagnóza proto může mít důsledky i pro další členy vaší rodiny. Pokud jste celiak, měli by testy na celiakii podstoupit i vaši blízcí.

– Diagnostika celiakie by se měla zaměřit i na doprovodné projevy, mezi něž patří třeba osteoporóza nebo autoimunitní onemocnění.

Bližší informace o celiakii vám podá váš ošetřující lékař, případně specializovaná pracoviště se zaměřením na výživu, která najdete napříč celou Českou republikou. Pokud potřebujete poradit a máte podezření, že by se celiakie mohla týkat i vás, určitě se obraťte v první řadě na svého lékaře.

bezlepkovadieta.cz

Celkem 148 článků

články: [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50]

Je mi 25 let a od 15 let trpím autoimunitním hypofunkcí štítné žlázy, užívám ráno nalačno Euthyrox 75 mikrogramů. Hormonální antikoncepci neužívám. Po celou dobu dospívání a i na vysoké škole mě trápily migrény, kožní i vlasové plísně, kožní bradavice. Asi před 3 lety mě začaly trápit problémy se zažíváním.

Cítila jsem, že s jídlem není něco v pořádku. Měla jsem občas bolesti břicha, trpěla nadýmáním. Požádala jsem svoji bývalou obvodní lékařku o test na celiakii, ale odmítla mě. Koupila jsem si tedy sama test v lékárně, který mi vyšel jako negativní.

Souběžně se začaly objevovat i problémy při odběrech krve s hodnotami bilirubinu a trombocytů, které pan doktor na hematologii uzavřel jako autoimunitní trombocytopenie a autoimunitní hyperbilirubinemie.

Ještě bych chtěla zmínit, že moje maminka trpí stejnými problémy a reaguje špatně i na zahušťovadla jako je xanthanová guma, guma guar a podobně. Její alergolog ji navrhl test na celiakii, který vyšel jako pozitivní (nemám přesné hodnoty) a díky tomu jsem si o něj zažádala i já. Moje hodnoty jsou následující: AB/deamin.

gliadin IgG 0,50 negativní, AB/Gliadin IgA ELISA 0,69 negativní, AB/Gliadin IgG ELISA 1,68 pozitivní, AB deam. gliadin IgA 0,10 negativní. Bylo mi řečeno že se jedná o celiakii. Abych pravdu řekla sama jsem si vypozorovala, že mi pečivo nedělá dobře (mám ráno průjmy, oteklé oči, otoky v obličeji) a začala jsem ho sama přirozeně vysazovat.

Dá se říct, že teď jím měsíc téměř bezlepkově (průjmy uplně ustoupily). Čekám teprve na enterobiopsii a pan doktor na gastroenterologii, kam se chystám moji dietu komentoval tak, že to nevadí, že měsíc je krátká doba a pokud problém se střevem je, uvidíme ho i tak.

Je toto pravda? Dále jsem si vypozorovala nesnášenlivost mléčných výrobků (opět nadýmání a průjem) a požádala jsem obvodní lékařku i o tyto testy. Dnes se vracím s těmito výsledky: AB/Kr. mléko IgG ELISA 2,31 pozitivní, AB/Kr. mléko IgA ELISA 0,68 negativní, AB/Kr. mléko IgM ELISA 2,09 pozitivní.

Jedná se o intoleranci na laktosu nebo alergii na kasein? (zatím mi na tuto moji otázku nebyl nikdo schopen odpovědět a vím, že se jedná o dvě různé onemocnění). Paní doktorka mi dnes doporučila udělat krevní testy i na ostatní potraviny, které hodně konzumuji: vejce, soja, čočka, ořechy Pokud budou výsledky pozitivní mám to brát jako definitivní diagnozu a tyto potraviny ze stravy vyloučit?

Děkuji ještě jednou, s pozdravem, Soňa H.

Dobry vecer potrebujem surne radu mam 17rocnu dceru ktora 6 rokov trpela celiakiou. Dna 19.11.2012 nam lekarka oznamila ze uz nemusi drzat bezlepkovu dietu, coz zistili pri odberoch krvy zistili a mame hned prejst na lepok. Mam velke obavy aby sa nezhorsil jej zdravotny stav. Vie mi prosim niekto poradit?

Dakujem, Helena

Dobrý den,

chtěla bych se na něco zeptat, protože mi to není moc jasné. Podle krevních testů mi zjistili, že mám zvýšené protilátky (normálně max. do 4, ale já mám 10,4 – nevím jaká je to jednotka) na lepek. Asi za čtrnáct dnů mám jít na gastro vyšetření.

Praktická doktorka mi říkala, že mám začít dodržovat bezlepkovou dietu, ale sestra u které jsem se objednávala na gastro říkala, že to vlastě není ještě jisté jestli budu muset dietu držet.

Tak nevím čemu mám věřit a jestli teda celiakii mám nebo ne? A mám držet dietu než půjdu na vyšetření?

Budete mít zájem:  Čím tmavší alkohol, tím těžší kocovina

Děkuji moc za odpověď.

Vážená paní Bušinová,Je mi 27 let a od roku a půl mám celiakii. Asi před rokem mi byla navíc zjištěna intolerance na mléko. Napíšu Vám, co přesně bylo zjištěno, moc tomu nerozumím a chtěla jsem Vás poprosit o srozumitelný překlad toho, co Vám teď tady napíšu. Potravinové intolerance :AB/ Gliadin IgA S: 0,39 IP /0..0,79/, AB / Gliadin IgG S: 0,51 IP /0..0,79/, AB/ kr.

mlék.IgG S: 0,47 IP(0..0,89/, AB/ kr.mlék. IgA S: o,62 IP / 0..0,89/, AB/ kr.mlék.IgM S: 1,21 IP /0..0,89/, AB/ endomyzium IgAS: Negat.-, Transglutaminasa IgA S: 1,51 arb.j. / 0..4,99/Možná bude třeba nechat posoudit výsledek odběru krve lékařem.Zajímala by mě hlavně intolerance na mléko, s tím nemám žádné zkušenosti.

Nevíte existuje-li někde nějaký seznam věcí, co se smí a nesmí ? Od pana doktora jsem se toho moc nedozvěděla, hlavně se mám vyvarovat kravského mléka, i sušeného a taky tavených sýrů. Máte nějaké zkušenosti nebo informace, mohla byste mi poradit ?Byla bych Vám moc vděčná, hodně mi na tom záleží, připravuji se na těhotenství a nechtěla bych něco zanedbat.

A ještě jsem se chtěla zeptat na informaci ohledně příspěvků na bezlepkovou dietu. Bylo mi řečeno, že se ani nemám pokoušet vyplňovat nějaké formuláře, protože na to, aby mi bylo něco přiznáno bych musela být úplně bez peněz a na úřadu práce. Můj zaměstnavatel mi na stravu taky nic nepřispívá, za oběd platím třikrát víc než ostatní zaměstnanci. Vůbec to není jednoduché.

Předem Vám mockrát děkuji za odpověď.S pozdravem a přáním pěkného večera.

Soňa Ž.

Dobrý den,jsem zdrav.sestra,63r.stále pracuji ve zdravotnictví a byla mně zjištěna celiakie.Ale nemám úplně jasno v diagnóze.Pro nejasné zažívací potíže a stále vysokou sedimentaci krve jsem šla v září na vyšetření,kde mně záv.lékařka zjistila IgApl.proti tkáňové transgl.29/Uml,IgGpl.proti tkáňové trnsgl.1U/ml a IgApl.proti endomysiu negat.

prošla jsem ultrazvuk.vyš.žlučníku,jater,vše negat.pak jsem byla vyslána na gastrologii do FN Brno,kde mně lékařka provedla gastroskopii a odběry z tenkého střeva.Histologie z duodena-histol.a histochem.nález v normě,ale těžká chron.aktivní antrumgastritis gr.aktivity 2-3 HLO+++.

Kromě známé trojkombinace na HLO musím dodržovat bezlepkovou dietu,ale protože mně byl nález zaslán poštou,nikdo mně nevysvětlil,jestli mám celiakii nebo ne!Před 14lety mně zemřel manžel na CA žaludku,za 2 měs.jsem zhubla 15kg a po vyšetření na gastro.jsem měla také HLO,dokonce byla léčba 2x neúspěšná,až po poradě na antib.

centru jsem dostala jiné ATB a byla jsem pak v pořádku.Celiakie se tenkrát snad běžně ani nezjišťovala.Docela jsem teď tušila,že to bude opět HLO,ale nechápu,proč spíše přibírám na váze a žádné výrazné průjmy a pod.nemám.Můj bratr má alergii na lepek,zjistilo se to také až 55letech.Tedy znovu se ptám,jsou rozhodující ty odběry z tenk.

střeva pro určení diagnózy celiakie?Od smrti manžela se také léčím na autoimunit.onem.štítné žlázy,což by mohlo snad souviset.Děkuji za odpověď.

Dobrý den, ráda bych Vás požádat o radu.Je mi 19 let.Před týdnem mě zjístili,že jsem alergická na lepek.Od roku 2000 se léčím s Epilepsii.V naší rodině toto onemocnění nikdo nemá.Chtěla bych se zeptat jestli toto onemocnění se může podepsat pak i na našém dítěti a co by se mi mohlo stát,kdybych tu dietu nedodržovala.A dalo by se ta nemoc vyléčit…Mockrát děkuji Katka

Dobry den, rada bych se s Vami poradila nad svym gastroent. vysledkem. Po dlouhodobem hubnuti a pocitech neustale slabosti a unavy mi na gastroent. odebrali krev s vysledkem Imunogl. G 19 IGA a IGM v norme.

Nasledne mi byla udelana koloskopie a zjisten deficit laktazy tezkeho stavu a sacharazy stredniho stupne v souladu s diagnozou MAS. Nasledne mi byla udelana enterobiopsie, vysledek negativni. Pani doktorka mi presto doporucila drzet bezl. dietu.

Pred nekolika mesici jsem podstoupila vysetreni enterobioptickou kapsli, vysledek mam uplne vyhlazenou sliznici tenkeho streva, po cele delce, v horni casti snad typickou pro celiaka, presto lekar ktery to hodnotil uvedl zaver, ze to neni typicka celiakie. Presto po dohode s setr. gastroent. pokracuji s bezlepkovou dietou.

Rada bych se zeptala, zda mate zkusenost s temito formami a zda doporucujete jeste nejake dalsi vysetreni pripadne zda by takto vyhlazenou sliznici mohlo zpusobit jeste neco jineho nez lepek.

Dobrý den,chtěl jsem se zaptat,jaký lék je adekvátní háhradou za Disulone,který už se navyrábí.Děkuji za odpověd Matula

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jak je to s dodržováním bezlepkové diety u matky bez prokázané celiakie v těhotenství. Mám 6 letou dceru, které byla před 2 roky diagnostikována celiakie(pozitivní malabs. markery s následným pozitivním nálezem při enterobiopsii). U mě, otce ani staršího bratra se toto onemocnění neprokázalo.

Nyní jsem na počátku těhotenství a nevím, zda z hlediska prevence má nějaký význam, abych jako „neceliak“ dodržovala bezlepkovou dietu (toto doporučení padlo na přednáškách na dni celiaků, kterého jsem se koncem roku 2005 zúčastnila, spolu s doporučením dodržovat tuto dietu při kojení a dítěti pak zařadit potravu s lepkem až po 2.roce života).

Já se stravuji bezlepkově pouze doma, abych jedla stejně jako dcera.Děkuji mnohokrát za odpověď. S pozdravem J. Benešová

Dobry den, obracim se na Vas s dotazem ohledne me lecby. Je to sice trochu komplikovanejsi, ale snad se mi to podari nejak shrnout.

Celkem 148 článků

články: [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50]

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *