Nechte si vyšetřit ledviny. Zcela zdarma

Nechte si vyšetřit ledviny. Zcela zdarma

Ilustrační foto: ingimage.com

13. 3. 2019

Světový den ledvin se připomíná 14. března. Onemocnění postihují 10 procent populace a jsou často bezpříznaková. Ledviny totiž nebolí. Pokud se ovšem onemocnění zanedbá, může nastat vážný problém končící transplantací. Jedním z dobrovolných dárců je herec Karel Zíma.

Patronem nadcházejícího Světového dne ledvin se stal herec Karel Zima, který loni v září daroval ledvinu svému známému, zpěvákovi skupiny 100 °C Karlu Vaňkovi. Loni na jaře se Karel Zima dozvěděl, že jeho jmenovec má polycystické onemocnění ledvin, po kolapsu téměř zemřel a každý druhý den musí dojíždět do plzeňské nemocnice na dialýzu.

„Přišlo mi nespravedlivé, že já mám dvě zdravé a on obě nemocné. Takhle mi to přijde mnohem spravedlivější,“ glosuje s úsměvem nápad na transplantaci. Následovalo půl roku složitých vyšetření, které nakonec v srpnu potvrdily, že herec je skutečně vhodným dárcem. Transplantace se uskutečnila 5.

září a byla úspěšná. Darovaná ledvina dostala jméno Jitka. „O těch dvou „holkách“ schovaných kdesi vzadu jsem se v průběhu příprav na transplantaci dozvěděl spoustu nových informací. Věda včetně medicíny udělala za posledních několik desítek let obrovský krok kupředu.

Lékaři dnes dovedou zázraky,“ řekl po operaci herec.

Příznaky

Základními příznaky nemoci jsou například krev v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak nebo také časté noční močení. Vyšetřit se může zájemce i z pohodlí domova na serveru www.ledvinovakalkulacka.cz. Aplikace po vyplnění jednoduchého dotazníku vypočítá, jak vysoká je pravděpodobnost, že by jeho ledvinové funkce mohly nebo nemusely být v pořádku.

Za posledních 10 let se během Světového dne ledvin vyšetřeno nechaly vyšetřit desítky tisíc lidí. Zhruba 18 procent z nich nemělo ledviny zcela v pořádku a muselo na další vyšetření. Vyšetření zdarma a bez objednání nabízí například dialyzační střediska a nefrologické ambulance společnost B. Braun Avitum. Lidé mohou chodit bez objednání a vyšetření je zcela zdarma.

Hodnocení: (5 b. / 1 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE

Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.

Věra Ježková 14.3.2019 06:45

Kalkulačku jsem využila. Jsem prý ohrožena. Asi to dělá vyšší tlak. Jinak se chovám poměrně způsobně. A po dvou ledvinových kolikách řádně piji.

Zpět na homepage Zpět na článek

Radiodiagnostika

V březnu 2016 byl na našem oddělení proveden Externí klinický audit dle zákona č. 373/2011 Sb. Byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o EKA podle § 82 odst. 3 uvedeného zákona s platností na 5 let.

Základním cílem externího klinického auditu je ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb a jejich soulad s Národními radiologickými standardy.

Doplňuje jiné typy hodnocení kvality jako například akreditace nebo inspekce regulačních orgánů (SÚJB, SÚRO, SUKL apod.).

Oddělení je akreditováno dle norem ISO 9001 a SAK.

Pro vyšetření vystavuje ošetřující lékař pacientovi žádanku o vyšetření, kterou si pacient musí přinést s sebou k vyšetření. Bez žádanky nemůžeme pacienta vyšetřit. Diagnóza uvedená na žádance musí být v souladu s předmětem vyšetření (u konziliárních vyšetření nechť žádanku vyplňuje indikující lékař).

Na žádance musí být uvedena aktuální výška a hmotnost pacienta.
Žádanky u akutních vyšetření se v horním okraji označuje červeným nápisem STATIM. Žádanka je jediným závazným právním dokladem o lékařském ozáření a také podkladem pro účtování zdravotním pojišťovnám.

Údaje uvedené na žádance jsou jedinou informací o pacientovi pro provádějícího radiologického asistenta a také pro popisujícího lékaře.

K vyšetření pacient přichází s platným průkazem pojištěnce, pokud je pojištěn u zdravotní pojišťovny v České republice. Samoplátci platí vyšetření v hotovosti v pokladně nemocnice po vystavení účtu na RDG oddělení.

U ostatních pacientů se úhrady řídí platnými zákony (nepojištění pacienti, cizinci, občané z členských zemí EU). K vyšetření musí mít pacient také průkaz totožnosti – občanský průkaz, popř.

řidičský průkaz či cestovní pas k identifikaci.

U žen ve fertilním věku je RTG vyšetřování spojeno s možným poškozením plodu, zvl. v prvním trimestru gravidity a zvl. pokud je vyšetřována oblast břicha a pánve (rtg bederní páteře, pánve, kyčlí, CT bederních plotének, CT malé pánve).

Tato vyšetření lze v těhotenství provádět pouze z vitální indikace – tedy v případě ohrožení pacientky na životě.
Diabetici na inzulínu se objednávají k CT vyšetření s kontrastní látkou v režimu „dopoledního nákupu“.

Tedy ráno má běžný režim – snídaně s inzulínem, pak již nejí, pouze pije, objednán je na 10-11 hod,  v té době se vyšetří a pak odchází. Následuje režim oběda s inzulínem a další běžný režim. Tuto skutečnost nutno při objednávání uvést.

Pacient na vyšetření přichází řádně poučen ošetřujícím lékařem či erudovaným zdravotnickým personálem o charakteru vyšetření.

Dostupnost zobrazovacích vyšetření je nepřetržitá. Časová dostupnost výsledků z vyšetření se řídí typem daného vyšetření. Výsledky akutních vyšetření jsou dostupné do 1 hodiny od zhotovení snímku, výsledky plánovaných vyšetření do 24 h od provedení vyšetření, resp. do následujícího pracovního dne.

Zasílání obrazové dokumentace:

Provoz je plně digitalizovaný, díky tomu jsou snímky k dispozici lékařům na terminálech v celé nemocnici ihned po jejich zhotovení. Na vyžádání lékaře či pacienta zasíláme zdarma obrazovou dokumentaci jiným poskytovatelům zdravotní péče na úzení České republiky.

K tomu slouží dva šifrované internetové systémy – Redimed a e-PACS. Žádosti o elektronické předání obrazové dokumentace jiným poskytovatelům nutno zaslat volnou formou na email [email protected].

Vyjímečně poskytujeme obrazovou dokumentaci na CD/DVD nosiči, na žádost indikujícího lékaře je zdarma, na vyžádání pacientem je zpoplatněna 90,- Kč

 • SKIAGRAFIE nebo-li klasický rentgen je základním pracovištěm, na kterém se provádí veškeré rtg snímky bez přípravy pacienta, tedy snímky nitrohrudních orgánů, břicha, kostí, kloubů, resp. skeletu obecně.
 • ULTRAZVUK slouží širokému spektru vyšetření prakticky všech částí těla, včetně vyšetření cév, hlavně však dutiny břišní a měkké tkáně. Na některá vyšetření je nutná příprava pacienta – viz níže Dokumenty ke stažení.
 •  CT slouží k zobrazování všech orgánů těla. Vyšetření se provádí často i s aplikací kontrastní látky do žíly, díky níž se lépe zobrazí vyšetřovaná oblast a je možné odlišit normální nález od patologie. Multispirální přístroj umožňuje i angiografická vyšetření – tedy vyšetření cévního systému.
  V rámci programu komplexní péče o pacienty s mozkovými příhodami úzce spolupracujeme s neurologickým oddělením a jeho iktovou jednotkou při akutním vyšetřování mozku a mozkových tepen. Mimo tato vyšetření provádíme i cílené obstřiky nervových kořenů bederní páteře.
 • MRI – slouží k vyšetřování následujících oblastí  – mozek a páteř, hypofýza, očnice, zadní jáma mozková, klouby končetin, játra a žlučové cesty, tenké střevo, pánev, ledviny, nadledviny, prsa. Indikaci k MR vyšetření prsů schvaluje MUDr. Andrea Trunkátová – nutno s ní domluvit na klapce 184.
  Při vyšetření se neužívá rentgenového záření. Zcela kontraindikované je vyšetření, pokud má pacient pacemaker (kardiostimulátor) či jiné „elektrické strojky“ v těle – kochleární implantát, neurostimulátory apod. Dále jsou kontraindikovaní pacienti s implantací stentu, svorek, kovových náhrad apod do 6 týdnů od implantace. Nutno mít doklad o léčebném prostředku z pracoviště, který něco takového do těla pacienta dal a zda to je MR kompatibilní. Kontraindikací jsou rovněž zbytky kovu – střepiny, okuje, kovové špóny apod. v oblasti hlavy a očnice.  Blíže – viz závazný metodický pokyn Radiologické společnosti.

  Pacient k vyšetření přináší:

  • vyplněnou Žádanku k vyšetření
  • Potvrzení o MR kompatibilitě kovů voperovaných do těla, v případě, že je tam má.

  Pacient se dostaví k vyšetření cca 15 min před časem objednání, ne čerstvě najezený.

  U pacientů, u kterých předpokládáme podání kontrastní při vyšetření a kteří se léčí s onemocněním ledvin nebo s onemocněním, kdy lze předpokládat poškození ledvin (např.

  cukrovka), je nutné znát hodnotu renálních funkcí – eGFR, popř. kreatinin stáří do 3 týdnů. Kontraindikace podání GdKL je pokles renál. funkcí (eGFR) pod 0,5 ml/s/kg.

 • MAMOGRAFIE provádí preventivní i diagnostická vyšetření prsů. Naše pracoviště je akreditováno ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu.

  Jsme součástí sítě screeningových center, která musí provádět pravidelné kontroly kvality vyšetření a jsou každoročně kontrolovány komisí odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD), která screenignové vyšetřování v ČR řídí.

  Na pracovišti provádíme vyšetření na digitálním mamografickém přístroji, ultrazvuková vyšetření a vyšetření magnetickou rezonancí. Diagnostika je komplexní včetně provádění biopsie (odběry vzorků), zasedání mamární komise a sledování žen na onkologické nebo chirurgické ambulanci.

  Tímto zajišťujeme komplexní preventivní péči i řešení a následné sledování pacientek s diagnózou zhoubného nádoru prsu.

  Mamografický screening
  : mamografické vyšetření ve dvouletých intervalech hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro všechny ženy od 45. roku věku.
  Preventivní vyšetření žen do 45.

  roku věku, preventivní meziroční ultrazvuková vyšetření od 45. roku věku nebo ultrazvuková vyšetření žen odmítajících screeningovou mamografii je nutno uhradit jako samoplátkyně. Některé zdravotní pojišťovny Vám zpětně i tato vyšetření uhradí v rámci preventivních programů, je třeba se informovat u konkrétní pojišťovny.

  Dále je možno využít příspěvků na preventivní vyšetření firmy AVON v hodnotě 200.- Kč.
  Cena za kompletní vyšetření mamografem je 800,- Kč (v rámci prevence je možno provést od 40 let), cena ultrazvukového vyšetření je 500,- Kč.

  Ženy s vyšším rizikem nad 20 %, na základě zprávy z genetického pracoviště mají hrazena všechna vyšetření doporučená genetikem a je možné jejich sledování cestou onkologické ambulance nebo mamární poradny prim. Krejsty.

  Core-cut biopsie nebo stereotaktická biopsie prsu se provádí bez přípravy, pouze v případě probíhající antikoagulační terapie je nutno po konzultaci s praktickým lékařem, event. internistou vysadit „léky na ředění krve“. Lékař provádějící biopsii seznámí pacienta s vyšetřením a nechá ho podepsat informovaný souhlas s vyšetřením.

  Na našem screeningovém pracovišti se řídíme platným věstníkem MZ ČR a doporučeními, která jsou dostupná na www.mamo.cz.

  Níže jsou uvedeny odkazy na základní doporučení, se kterými se běžně setkáváme (klikněte pro otevření):

Budete mít zájem:  Alergie Na Lepidlo Na Řasy?

Nechte si vyšetřit ledviny. Zcela zdarma

Preventivní vyšetření ledvin může zachránit zdraví i život

Také si myslíte, že se vás problémy s ledvinami netýkají a odborná vyšetření jsou pro vás zbytečná? A co když se stejně jako 20 % lidí, kteří se v loňském roce zapojili do preventivního vyšetření, mýlíte? Onemocnění ledvin totiž nebolí a mnoho pacientů se svou diagnózu dozvídá až tehdy, když se projeví nezvratné selhávání jejich funkce. Pečujte o své zdraví a nepodceňujte prevenci. Ve čtvrtek 14. března se navíc můžete v jakékoli nefrologické ambulanci či dialyzačním středisku B. Braun Avitum nechat vyšetřit zcela zdarma a bez objednání.

I v roce 2013 bude druhý čtvrtek v březnu patřit prevenci onemocnění ledvin. Ročně totiž na selhání ledvin zemřou na celém světě téměř 3 miliony pacientů a výskyt tohoto onemocnění stále narůstá. Chcete mít jistotu, že nepatříte mezi ně? Navštivte 14. března mezi 8.00 a 17.

00 hodinou jakékoli středisko B. Braun Avitum a nechte se zdarma vyšetřit. Preventivní vyšetření je rychlé, bezbolestné a zcela zdarma. Provádí se na základě odběru malého množství krve z prstu a malého množství čerstvé moči.

Díky moderním technologiím se výsledek dozvíte prakticky okamžitě.

Kdo by se určitě měl nechat vyšetřit

Prevenci by neměly podceňovat především lidé s chronickým onemocněním ledvin, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, obezitou, srdečním selháním či závažným onemocněním jater.

Více ohroženi jsou i kuřáci a lidé s výskytem různých chronických onemocnění v rodině. Kontrole by se však neměli vyhýbat ani lidé, kteří žádné příznaky nepociťují.

Onemocnění ledvin totiž většinou nebolí a často udeří zcela nečekaně.

„Výmluvy nechte stranou a udělejte něco pro své zdraví“

Preventivní akci dialyzačního střediska B. Braun Avitum podporuje také modelka a maminka Lucie Křížková, která se sama rozhodla preventivní vyšetření ledvin podstoupit: „Už v těhotenství jsem se dozvěděla, že se syn narodí s vadou ledviny a močovodu.

Budete mít zájem:  Magnézium (hořčík) – důležitý prvek v prevenci a léčbě různých onemocnění

Hned po narození čekalo Davídka vyšetření, které naštěstí nepotvrdilo vážný handicap. Přesto nemá vyhráno.

Musíme docházet na nefrologii a Davídek je pod pravidelným dohledem lékařů,“ říká Lucie Křížková a dodává: „Za našeho dětství nebyla medicína na takové úrovni, jako je nyní a případné problémy s ledvinami se většinou odhalily až velmi pozdě.

Dnes tu možnost máme, ale málokdo je ochoten věnovat chvilku času svému zdraví. Věřím, že počet zájemců oproti loňskému roku vzroste a moc bych všem přála, aby jejich vyšetření dopadlo dobře a neodhalilo žádné zdravotní problémy. Takže, výmluvy nechte stranou a udělejte něco pro své zdraví!“

Nechte si vyšetřit ledviny. Zcela zdarma

Stále váháte? Možná váš názor změní následující čísla

Z celkových 1 684 vyšetřených lidí, kteří se Světového dne ledvin v roce 2012 zúčastnili, muselo 340 z nich podstoupit podrobné nefrologické vyšetření. Pokud by prevenci zanedbali, dodnes by o svých začínajících, nebo již pokročilých problémech s funkcí ledvin nevěděli.

Ačkoli se u některých jednalo pouze o banální problémy, které vyžadovaly jen krátké léčení, nemalé procento z nich mělo natolik závažné obtíže, že bylo nutné okamžité a důsledné zahájení léčby.

Nejvíce nemocných bylo zachyceno v Plzni, kde bylo ke komplexnímu nefrologickému vyšetření odesláno téměř 50 % preventivně vyšetřených.

V České republice bylo v dialyzačních střediscích k 31. 12. 2011 léčeno celkem 6 116 pacientů, 360 pacientů bylo úspěšně transplantováno – 40 z nich přijalo orgán od žijícího dárce a 28 pacientů podstoupilo kombinovanou transplantaci slinivky a ledviny. 1321 dialyzovaných však v tomto roce zemřelo a do pravidelného programu bylo zahrnuto 1 744 nových pacientů.

Plíživé nebezpečí, které udeří bez varování

Akutní selhání ledvin se projevuje jako náhlá nebo rychlá ztráta funkce ledvin. Neléčené selhávání pak vede až k městnavému selhávání srdce, otoku plic, poruchám srdečního rytmu, změnám chování, křečím či bezvědomí.

„Důsledná prevence by měla být základním kamenem péče o naše zdraví,“ říká MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař dialyzačního střediska B.

 Braun Avitum na pražské Bulovce, a dodává: „Jen díky včasné prevenci jsou lékaři schopni odhalit poškození ledvin včas a poskytnout pacientovi vhodnou péči.

Značná část populace si však stále neuvědomuje možná zdravotní rizika, ani to, že pokud není onemocnění včas identifikováno a léčeno, může být pro pacienta smrtelné. Poškozené ledviny totiž nejsou schopny plnit svou funkci v organizmu a v těle se hromadí odpadní a toxické produkty látkové přeměny.

Nezapomeňte, stačí hodina vašeho času a víte, na čem jste.

Více informací naleznete na internetové adrese www.svetovydenledvin.cz

 • Dialyzační střediska a nefrologické ambulance B. Braun Avitum najdete zde:
 • ·         Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8
 • ·         Poliklinika Černý Most, Generála Janouška 902/17, Praha 9
 • ·         Poliklinika Prosek, Lovosická 40/440, Praha 9
 • ·         Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5
 • ·         Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4
 • ·         Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč
 • ·         Poliklinika Hostinského, Hostinského 1533, Praha 5
 • ·         Poliklinika Teplice, U Nemocnice 3064, Teplice
 • ·         Fakultní nemocnice Plzeň, E. Beneše 9, Plzeň
 • ·         Orlickoústecká nemocnice, Čs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí
 • ·         Lázeňský dům, Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna
 • ·         Nefrologické centrum, Poliklinika, 2. patro, Purkyňova 36, Vyškov
 • ·         Městská nemocnice s poliklinikou, Tř. Partyzánů 2174, Uherský Brod
 • ·         Podhorská nemocnice, Nádražní 1983/27B, Bruntál
 • ·         Vítkovická nemocnice, Zalužanského 15, Ostrava – Vítkovice
 • ·         Bílovecká nemocnice, 17. listopadu 538, Bílovec
 • ·         Nemocnice Podlesí, Konská 453, Třinec
 • ·         Dialyzační středisko Ivančice, Široká 16, Ivančice

Pacientů s nemocnými ledvinami přibývá. Nechte se zdarma otestovat

Pacientů s onemocněním ledvin podle zkušeností lékařů v Česku přibývá, i když přesná data nejsou k dispozici. Jedním z důvodů je stárnutí populace, u starších lidí je pravděpodobnost onemocnění ledvin vyšší.

Místopředseda České nefrologické společnosti Vladimír Tesař odhaduje, že nárůst bude podobný jako ve Spojených státech, kde za poslední dekádu vzrostl počet pacientů z osmi na deset procent populace.

„Dramaticky u nás přibývá i počet lidí, kterým ledviny zcela selhaly. Nyní jich je 900 z milionu,“ dodal Tesař, který je také přednostou Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Onemocnění ledvin u starších lidí patří mezi civilizační choroby. „Výrazným problémem je, že pacienti s chronickým onemocněním ledvin jsou více ohroženi infarktem myokardu, srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou nebo ischemickou chorobou dolních končetin než lidé s normální funkcí ledvin,“ varuje Tesař.

Pacienti mnohdy zemřou na jinou chorobu

Včasná diagnostika podle něj pomůže nejenom zamezit zhoršování funkce ledvin, ale i zabránit dalším komplikacím.

Ledviny především filtrují a vylučují z těla odpadní produkty. Regulují také krevní tlak, chrání pevnost kostí a podporují tvorbu červených krvinek, které v těle přepravují kyslík.

Vysoká úmrtnost na nemoci srdce a cév je jedním z důvodů, proč je lidí se selháním ledvin relativně málo. „Zhoršování funkce je dlouhodobý proces, který může trvat i deset nebo dvacet let. Jednoduše řečeno se tak nemocní selhání ledvin 'nedožijí', protože do té doby zemřou na něco jiného. Například na selhání srdce,“ konstatoval Tesař.

Právě proto je podle Tesaře tak důležitá včasná diagnostika. Základní vyšetření moči na bílkovinu albumin a stanovení tzv. kreatininu v krvi, podle kterého můžeme odhadnout filtrační funkci ledvin, stojí zhruba 60 korun. Nemocní s omezenou funkcí ledvin ale často nemají v počátečních fázích nemoci viditelné problémy, nic je proto nenutí, aby se nechali vyšetřit.

„Myslím také, že je informovanost veřejnosti o nemocech ledvin nedostatečná, hlavní pozornost se upírá z celkem pochopitelných důvodů k nádorům a srdečním nemocem,“ míní Tesař.

Dialýza normální život nenahradí

Pacienti s chronickým selháním ledvin mají mnohem vyšší riziko předčasného úmrtí, navíc se jim výrazně zhoršuje kvalita života. Například dialýza sice některé funkce nahrazuje, zdaleka ale neumožňuje normální život.

Budete mít zájem:  22. březen – světový den vody

Do nemocnice musejí dojíždět třikrát týdně, dialýza trvá čtyři hodiny. Alternativou pro některé pacienty může být tzv. pobřišnicová dialýza, při níž se krev čistí pomocí opakovaného pravidelného napouštění dialyzační tekutiny do břišní dutiny.

Léčba dialyzovaných pacientů je navíc velmi nákladná, stojí pojišťovnu ročně více než milion korun.

Transplantace není pro každého

Pacienti se selháním ledvin mohou dostat i transplantovaný orgán, kvůli omezenému počtu dárců ale lékaři musí důkladně vybírat, pro koho je transplantace nejvhodnější.

Transplantace je optimálním řešením zejména pro pacienty, jejichž život není výrazně omezen dalšími chorobami.

Náklady v prvním roce po transplantaci (včetně operace a pooperační péče) mohou být sice vyšší než na dialýze, v dalších letech ale výrazně klesají. Kvalita života pacientů po transplantaci je navíc výrazně vyšší.

Cukrovkářům ledviny selžou častěji

Chronické onemocnění ledvin má několik hlavních příčin. Diabetes je tou nejčastější příčinou selhání ledvin, celosvětově je primární příčinou 20 až 40 procent selhání. Dalším důvodem jsou cévní onemocnění, především ateroskleróza ledvinových tepen. Ischemická choroba ledvin může být příčinou asi 20 procent případů selhání ledvin.

Nefrologové léčí také poměrně často záněty ledvinových klubíček. Toto imunitně ovlivněné onemocnění může postihnout buď jen ledvinu, anebo může být součástí celkového onemocnění. Při dalším onemocnění, takzvaných polycystických ledvinách, dochází k vývojové poruše tohoto orgánu, která často vyústí do selhání.

Kromě těchto hlavních příčin se ale lékaři setkávají s poměrně vysokým množstvím pacientů (30 až 40 procent), u nichž není jasné, co selhání ledvin způsobilo. Pacient přijde k lékaři až ve fázi, kdy už ledviny selhaly, a lékař už prvotní příčinu určit nedokáže. Právě tomu by měl zabránit včasný screening.

Jako prevenci lékaři doporučují dodržovat správnou životosprávu – dostatečně pít (aspoň 1,5 litru tekutin denně), nekouřit a nebýt obézní. Lidé by také měli pravidelně chodit na měření krevního tlaku a kontrolu krevních tuků, zejména cholesterolu.

Letos připadá Světový den ledvin na 11. března, koná se už popáté. V České republice ho organizuje Česká nadace pro nemoci ledvin spolu s Českou nefrologickou společností. Cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Letos je hlavní pozornost zaměřena na vztah mezi cukrovkou a chronickým onemocněním ledvin.

 • Na vybraných místech budou mít ve čtvrtek pacienti možnost zdarma podstoupit screeningové vyšetření ledvin (vyšetření moči a kreatininu) a měření krevního tlaku.
 • V Praze mohou zájemci přijít mezi 13:00 a 15:00 do odběrového centra v přízemí Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Karlovo náměstí 32.
 • Více informací ZDE.

Světový den ledvin – nechte si je zdarma vyšetřit

Kde si nechat zdarma vyšetřit ledviny: v dialyzačních střediscích. Vyšetření se provádí kdykoliv mezi 8:00 až 15:00 a zabere jen pár minut. Není třeba se objednávat, nemusíte být nalačno ani nosit moč. Ledviny lze vyšetřit na základě odběru malého množství krve. 

 • V Praze na Chodově bude navíc mobilní ambulance, která bude k dispozici mezi 9:00 až 16:00.
 • Seznam dialyzačních středisek najdete tady
 • Více informací o vyšetření ledvin najdete zde.

„To, že je situace alarmující, vyplývá z toho, že až 40 procent pacientů, kteří zahajují léčbu náhradou funkce ledvin například dialýzou, do té doby o svém onemocnění vůbec nevěděli,“ uvedl přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice profesor Vladimír Tesař.

Doporučil všem lidem po padesátce, aby se jednou za rok obrátili na svého praktického lékaře. Vyšetření bílkoviny v moči a stanovení filtrační funkce ledvin je snadné, levné a bezbolestné, provádí se z malého množství krve odebraného z prstu a malého množství čerstvé moči. Screening je vzhledem k vysokým nákladům na léčbu dialýzou nákladově efektivní, uvedl.

 • Ledviny jsou životně důležité, filtrací krve odstraňují odpadní produkty metabolismu a udržují stabilitu vnitřního prostředí. Každý den očistí 180 litrů krve, to znamená, že pročistí všechnu krev až padesátkrát za den.

Podle vedoucího lékaře Dialyzačního střediska B.Braun Avitum Bulovka Vladimíra Vojance je mnoho pacientů, kteří by na dialýzu nikdy docházet nemuseli, kdyby se o své ledviny zajímali dříve a podstoupili léčbu.

 Pokud už je poškození takové, že je nutná dialýza či transplantace, provádí se do nejvyššího věku. „Letos například byl úspěšně transplantován senior, který oslavil 79. narozeniny.

Na dialýzu k nám také často docházejí i pacienti starší 80 let,“ řekl Vojanec.

video

Události: Světový den ledvin se koná už po deváté

Události: Světový den ledvin se koná už po deváté

Jaké to je, mít doma přístroj na dialýzu?

Transplantace je efektivnější než dialýza

Efektivnější pro systém i samotného pacienta je podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) transplantace než dialýza. Loni vydala 178 milionů korun za transplantaci ledvin pro 283 svých klientů, v průměru za jednoho téměř 600 000 korun.

VZP porovnala náklady na jejich léčbu v roce před transplantací, kdy docházeli na dialýzu, a v roce po transplantaci.

Péče o klienta na dialýze stála VZP ročně téměř 890 000 korun, po transplantaci přes 350 000 korun, průměrná roční úspora na jednoho klienta přesáhla 547 000 korun.

„Z ryze ekonomického hlediska lze říci, že návratnost transplantace je o něco málo delší než jeden rok,“ shrnul mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Připomněl, že v číslech a ekonomických ukazatelích by neměl zaniknout klíčový fakt, že život po transplantaci je pro člověka s nevratným selháním ledvin výrazně komfortnější. Přežití pacientů s transplantovanou ledvinou je oproti dialýze dvojnásobné.

video

Reportáž Drahomíry Račákové

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector