Matka Tereza 2021 aneb Další zázračné uzdravení

Sekce: Knihovna

Dana Němcová

Mezi bohatými bývá velmi často mnoho duchovně chudých…

z knihy Matka Tereza s Danou Němcovou , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Mezi bohatými bývá velmi často mnoho duchovně chudých lidí. Nemyslím, že je těžké dát hladovějícímu talíř rýže, ale potěšit nebo odstranit hořkost, hněv či osamocenost, to je daleko těžší a trvá to delší dobu.

(Matka Tereza) Kdo z nás nemá zkušenost se stavem mysli, kdy se člověk stává zatrpklý, ukřivděný, depresivní nebo agresivní, kdy se sám v sobě nevyzná a nemá si s kým promluvit. Často bývá nespokojený sám se sebou, se svou životní situací a čeká pomoc zvenčí. Někdo v těchto chvílích vyhledává psychologa nebo psychoterapeuta, jiný sahá po “utěšujících” prostředcích.

Jsou různé metody, jak odborně řešit tu či onu krizi, jak provázet člověka, aby našel sám sebe. Některé metody hledají kořen obtíží v dětství, jiné v sexuální nebo transpersonální oblasti. Mnoho lidí hledá svou duševní rovnováhu v tělesných cvičeních nebo východních praktikách, často vyprázdněných od jejich duchovního obsahu.

Lidé se snaží překonat svou osamělost i tím, že se aktivně vrhají do činnosti různých spolků a hnutí. Pro některé (a bohužel ve stále mladším věku) je tento svět tak pustý, že z něho unikají tou nejrychlejší cestou – na zrádných křídlech nejrůznějších drog. Mnoho z nás je na útěku před sebou samotnými.

Zrychlující se tempo života, technické možnosti a lákavá šidítka nás odvádějí stále dál a dál od našeho nitra, od nás samotných, ale také od sebe navzájem. Nemáme čas hledat odpověď na zásadní otázky našeho života. Často si je i špatně klademe. Navíc nás už zklamala nejedna odpověď, o níž jsme se domnívali, že nás podrží – upnuli jsme se k řešení, které selhalo.

Je pak velmi těžké vykročit z tohoto bludného kruhu… Přesto lze dojít k obrácení a stanout na cestě, která vede k míru v duši. Je ale třeba navázat důvěrný vztah k Bohu a spolu s ním hledat nový, hlubší smysl života, který bude odpovědí na (často nepřiznané) touhy našeho srdce.

Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Matka Tereza | obrácení, pokání | osobnost, osobnosti | spiritualita, život z víry | společnost | uzdravení | vztah k sobě, sebepřijetí | bohatství, mamon, zajištění, jistota | deprese, smutek, emoce, pocity (Související) texty k tématu:

Láska k sobě, sebepřijetí: Matka Tereza 2021 aneb Další zázračné uzdravení– Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé (Walter Trobisch) – Miluj sám sebe, aby ses mohl otevírat lásce druhých – Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Anselm Grün) – Moje jedinečnost – Zabírají nám životní prostor nedůležité věci?  – Další texty k tématu: láska k sobě, vztah k sobě, sebepřijetí

Matka Tereza 2021 aneb Další zázračné uzdravení

Obrácení, pokání: – Pokání, obrácení – souhrnný pohled – Je možné se změnit a obrátit? – Člověk může změnit svůj osud – Na útěku před sebou, aneb v bludném kruhu – Láska k sobě samému je základ životní kreativity  – Absolutizace toho, co není absolutní – Spása a obrácení krok k přijetí naplněného života. – Pokud nechápeme, co je hřích, nejsme schopni obrácení… – Další texty k tématu obrácení, pokání, uzdravení zde

Matka Tereza – texty a články (Agnes Gonxha Bojaxhiu * 27.8.1910 † 5.9.

1997)  – Křehké dílo křehké Matky Terezy – Naším úkolem není být druhou Matkou Terezou – Na útěku před sebou, aneb v bludném kruhu – Jsme stvořeni k vyšším věcem, než být pouhým číslem – Boží plán se nám odhaluje spíše až ve zpětném zrcátku – V každém člověku je Kristova tvář  – Téma v rejstřících: 

  Matka Tereza (vira.cz)

  Matka Tereza, Matka Tereza (pastorace.cz)    Matka Tereza (iencyklopedie.cz)

Nový portál Vatikánského rozhlasu

Od dob sv. Františka z Assisi asi nikdo nedosáhl takového věhlasu jako Matka Tereza

Matka Tereza 2021 aneb Další zázračné uzdraveníŘím.
V okolí Vatikánu jsou v plném proudu přípravy na nedělní kanonizaci bl. Matky Terezy z Kalkaty. Netřeba ji představovat, za svatou byla považována už za života. Zakladatelka kongregace misionářek milosrdné lásky věnovala svůj život službě nejubožejším z ubohým, nemocným, umírajícím a vyděděným. Za své dílo obdržela celou řadu ocenění, včetně Nobelovy ceny míru v roce 1979. Matka Tereza zemřela 5. září 1997 ve věku 87 let. O pouhých šest let později, v roce 2003 ji blahořečil papež Jan Pavel II. „Byla velice obdarovaná po lidské stránce. Byla velmi inteligentní, praktická, rozená učitelka a organizátorka. Uměla zpívat, měla krásný hlas, hrála na hudební nástroje, psala poezii. Měla mnoho darů,“ říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas O. Brian Kolodiejchuk (foto), postulátor kanonizačního procesu Matky Terezy z Kalkaty:

„Sestry, které se připojily ke kongregaci, byly často zkušené lékařky, zdravotnice či ženy jiných povolání. V komunitě však žily stejně prostě jako všechny ostatní sestry – a jako Matka Tereza samotná.

Hloubku své svatosti skrývala za vnější prostotu života i slov.“

„Pokud se někdy stanu svatou, budu jistě světicí temnoty,“ řekla kdysi Matka Tereza. Popsala také, že v dlouhou dobu pociťovala „nepřítomnost nebe“. O.

Brian k tomu vysvětluje:

„Myslím si, že jde o „misijní plán“ Matky Terezy, ve kterém naznačuje, co bude dělat, až – jak říkávala – „půjde domů k Bohu“.

Z dopisů, které jsme objevili po její smrti, když jsme začali shromažďovat dokumenty, a které byly publikovány („Mother Teresa, Come Be My Light: The Pirvate Writings of the Saint of Calcutta“, česky: Matka Tereza, Pojď, buď Mým světlem, Soukromá korespondence světice z Kalkaty, Karmelitánské nakladatelství 2008.

) jsme zjistili – k našemu překvapení, ne-li přímo šoku, který zasáhl všechny, včetně sester Matce Tereze nejbližších – že její vnitřní zkušenost byla poznamenána čímsi, co ona sama nazývala „Temnotou“ a že byla ženou vášnivě zamilovanou do Ježíše.

Šok to byl o to větší, že Matka Tereza oplývala zdánlivě nekonečnou energií a organizačními schopnostmi, takže všichni kolem věřili, že žije s vědomím útěšné Ježíšovy lásky k ní. Její dopisy však odhalují, že se cítila Ježíšem nemilovaná a nechtěná, poznamenává o. Brian.

„Pociťuje, že nemůže milovat Ježíše tak, jak by ho chtěla milovat, protože On nikdy nemůže být milován první – což je troufalé konstatování, bereme-li ho vážně. Víme, že Matka Tereza byla nablízku chudým, těm kdo jsou v materiální nouzi.

Ale díky tomuto prožitku „nelásky“ se solidarizovala i s těmi, kdo strádají duchovně. Proto její slova o„nepřítomnosti nebe“ považuji za misijní program do budoucnosti – chce se přimlouvat za ty, kdo procházejí temnotou.

Když jsem četl některé části korespondence v matčině domě v Kalkatě sestrám, které ji dobře znaly – plakaly. Náhle si totiž uvědomily, jak mnoho trpěla.

Některé z listů, které ji nejvíce obnažují, byly odresovány přímo Ježíši. Popisuje v nich své mučivé pochybnosti o síle své víry a Ježíšově lásce k ní.

Píše například: „Jsem ochotná prožívat to po celou věčnost, pokud tě to těší nebo pokud z toho mohou mít ostatní užitek“. Její velkodušnost a duchovní velikost je obrovská: „Chci tišit tvoji žízeň každou kapkou krve, kterou ve mě najdeš.

Budete mít zájem:  Výpotek Na Plicích Léčba?

“ Proto sestry v matčině domě plakaly, když to slyšely. Není-li toto láska k Bohu, pak nevím, co to je.“

– říká postulátor kanonizačního procesu Matky Terezy, o. Brian Kolodiejchuk. Na dotaz, jak by asi Matka Tereza reagovala, kdyby věděla, že bude skutečně prohlášena za svatou, odpovídá:

„Myslím si, že byla nevinná a čistá, ale nebyla hloupá ani naivní. Takže se domnívám, že si to nějak uvědomovala….

Na jedné tiskové konferenci se jí novináři zeptali: „Matko Terezo, co si myslíte o tom, že vás lidé považují za živou světici?“ A ona na to odpověděla: „Nemělo by vás překvapovat, že ve mně vidíte Ježíše, protože být svatý je povinnost pro nás pro všechny.

Myslím si tedy, že si nějak uvědomovala, že bude svatořečená, ale zároveň mimořádně vynikala v pokoře. Byla jednou z nejobdivovanějších žen 20. století – a nejen v církvi. Od dob sv. Františka z Assisi snad nikdo neměl takový ohlas mimo církev.

Samozřejmě máme i jiné velké světce, ale kdo z nich měl takový ohlas? Pronikl i do kultury: ve filmech a knihách najdete, jak někdo říká: „Copak si myslíš, že jsem Matka Tereza?“ V tomto smyslu je Matka Tereza identifikována s dobrotou, vlídností, milosrdnou láskou…

Ani celosvětový věhlas by však ke svatořečení nestačil. Kanonizační proces požaduje potvrzení z nebes formou prokázaného zázraku. Přímluvě Matky Terezy se přičítá zázračné uzdravní, ke kterému došlo v roce 2008 v Brazílii. Marcilio Haddad Andrino měl diagnostikovanou bakteriální infekci v mozku, která působila hydrocefalus. Spolu se svou ženou Fernandou se začali v září modlit za uzdravení:

Modlila se také 9. prosince, když Marcilio trpěl nesmírnou bolestí způsobenou tlakem vody na mozek a následně upadl do komatu. V podstatě lze říci, že umíral. Jeden z lékařů chtěl přistoupit k operaci a zavést drenáž, ale nebylo to možné kvůli komplikaci, které se obával anestesiolog.

Kolem šesté hodiny odpoledne byl Marcilio v hlubokém bezvědomí na operačním sále a lékař vyšel ven, zavolat nějakého dalšího specialistu. Když se po půlhodině vrátil Marcilio se náhle probral, necítil žádnou bolest, rozhlížel se po místnosti a ptal se, proč tam je. Po celou tu dobu se jeho žena intenzívně modlila.

Neurochirurgové, kteří případ zkoumali potvrdili, že tento vývoj je nevysvětlitelný. A lékař, který o Marcilia pečoval uvedl, že ze třiceti pacientů, které viděl v tomto stavu, je jediný, kdo přežil. K tomuto zázraku se druží ještě další, „vedlejší“ – říká o. Brian.

Marcilio a jeho žena, kteří podle lékařů nemohli mít děti, zjistili, že Fernanda je těhotná a dnes mají dvě děti.

(job)

Matka Tereza – Wikipedie

Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

SvatáMatka Tereza(Terezie z Kalkaty)Generální představená kongregaceMisionářek milosrdenství Církev

římskokatolická Sídlo

Kalkata Období služby

1950–1997 Nástupkyně

Nirmala Joshi, M.C. Zasvěcený život Institut

Kongregace Loretánských sester (1928–1948)Misionářky milosrdenství (1950–1997) Postulát

1928 Noviciát

1929 Sliby

              dočasné

24. května 1931             doživotní

14. května 1937 Změna

v roce 1946 po dohodě opustila loretánský klášter; dále se věnovala chudým; od 7. října 1950 představená kongregace Misionářek milosrdenství Osobní údaje Rodné jméno

Agnesë Gonxhe Bojaxhiu Datum narození

26. srpna 1910 Místo narození

Skopje, Osmanská říše Osmanská říše Datum úmrtí

5. září 1997 (ve věku 87 let) Místo úmrtí

Kalkata, Indie Indie Místo pohřbení

Kalkata, Indie Národnost

otomanská (1910–1912)srbská (1912–1915)bulharská (1915–1918)jugoslávská (1918–1948)indická (1948–1997) Známý díky

zakladatelka kongregace Misionářek milosrdenství Řády a ocenění

Templetonova cena (1973)Nobelova cena míru (1979)Britský Řád Za zásluhy (1983)Nejvyšší indické civilní vyznamenání Bharat Ratna (1980) Svatořečení Beatifikace

19. října 2003 Řím beatifikoval Jan Pavel II. Kanonizace

4. září 2016 Řím kanonizoval František Svátek

5. září Atributy

bílé sárí s modrým lemem
multimediální obsah na Commons citáty na Wikicitátech Některá data mohou pocházet z datové položky.

Svatá Matka Tereza (rodným jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu [gondže bojadžiu]; 26. srpna 1910 – 5. září 1997) byla humanitární pracovnice a řeholnice albánského původu, která působila v Indii. Po smrti kanonizována římskokatolickou církví. Byla zakladatelkou a první představenou řádu Misionářek lásky[1]. Za své humanitární dílo získala řadu ocenění: Templetonovy ceny (1973) (první nositelka vůbec), Nobelovy ceny míru (1979), britského Řádu Za zásluhy (1983) a nejvyššího indického civilního vyznamenání Bharat Ratna (1980). Blahoslavenou byla prohlášena roku 2003 a svatořečena byla 4. září 2016.[2]

Mládí

Narodila se 26. srpna roku 1910 v albánské rodině jako nejmladší dcera úspěšného obchodníka a farmaceuta Nikola Bojaxhiu a Drane Bojaxhiu (Barnaj rodné příjmení) ve městě Shkupi (dnešní Skopje). Rodiště tehdy náleželo v Osmanské říši, pak Srbsku, Jugoslávii, dnes Severní Makedonii.

Pokřtěna byla jménem Agnese, ale doma jí říkali Gonxha (poupátko).[3] Otec jí zemřel, když jí bylo osm let.[4] Již ve svých dvanácti letech se rozhodla pro řeholní život.

Balkánské války i první světová válka změnily politickou mapu světa a Skopje připadlo Srbsku, po roce 1918 nově vzniklému Království SHS, od r. 1929 Království Jugoslávie (dnes v Severní Makedonii). Tyto události rozptýlily rodinu Bojaxhiuových po světě.

Agnese odešla do Irska a v roce 1928 vstoupila do kongregace Loretánských sester. Toto řeholní společenství bylo aktivní hlavně v Indii, což Agnesu přitahovalo.

Po krátké přípravě v Dublinu v roce 1929 Agnese odjela do Indie. V Dárdžilingu složila slib novicky a přijala jméno Tereza. Na misionářské dívčí škole vyučovala zeměpis. Pro nadání a organizační schopnosti bylo Tereze svěřeno vedení Vyšší misijní školy St. Mary’s High School v Kalkatě.

Založení řádu

V roce 1946 sestra Tereza po dohodě s představenými opustila loretánský klášter a začala se věnovat nejchudším a umírajícím. V roce 1949 ji obklopil dostatek spolupracovnic, aby mohla založit kalkatskou kongregaci Misionářek milosrdenství (Misionářky lásky, kongregace Milosrdenství).

Svatý stolec 7. října 1950 uznal nové řeholní společenství řídící se františkánskými principy.

Tereza zakládala útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Během několika roků vyvinula obrovské úsilí a podařilo se jí položit základy velkému humanitárnímu dílu.

Na sklonku života absolvovala řadu cest po světě a využívala své popularity a možností setkávat se s významnými osobnostmi k podpoře sociálních aktivit své kongregace a šíření křesťanských myšlenek.

Odmítavý postoj k potratům se stal podstatnou částí řeči u příležitosti udělení Nobelovy ceny míru.

Potraty označila za „největšího ničitele míru současnosti“ a prohlásila: „Může-li matka zabít své dítě, co brání mně zabít vás a vám zabít mě?“[5]

Matka Tereza, jak se jí začalo říkat, navštívila ve světě mnoho míst lidského utrpení: osadu s přesídlenci po černobylské havárii, v obleženém Bejrútu vyhledávala děti ohrožené válkou – v rozvalinách města jich našla na šedesát zmrzačených a nemocných a všechny se jí podařilo evakuovat do bezpečí.[zdroj?]

Na otázku, zda šedesát dětí není málo, Matka Tereza odpověděla: Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám…[zdroj?]

Budete mít zájem:  České pivo a české pivo – víte, jaký je v tom rozdíl?

Ohlas

V roce 1985 při oslavách čtyřicátého výročí založení OSN měl premiéru dokumentární film s prostým názvem Matka Tereza.

Autorky filmu, známé americké dokumentaristky Ann a Janette Petrioovy (slovem dokument doprovází David Attenborough), zachytily práci sester Matky Terezy na nejzbídačenějších místech naší planety: Etiopii vysílenou hladomorem, Guatemalu po ničivém zemětřesení, otřesné brlohy na okrajích zářivých velkoměst.
U albánské Tirany se po Matce Tereze jmenuje mezinárodní letiště (ležící v nedaleké obci Rinas).[6]

Kritika

V roce 1996 byl natočen film s provokativním názvem Matka Tereza: Anděl pekla[7], v němž byla řeholnice obviněna ze solidarity s diktátorskými režimy. Umožnila jim, aby se za příspěvky na její útulky hřály v její popularitě.

Po filmu následovala knižní verze Christophera Hitchense „The Missionary Position: Mother Teresa In Theory And Practice“, v níž autor kritizoval nedostatečnou lékařskou péči o nemocné a umírající v domech kongregace milosrdenství, údajné snahy Matky Terezy získávat své pacienty pro křesťanskou víru, její odmítání potratů a antikoncepce a již zmíněné styky s diktátorskými režimy.

Mnoha lidem vadilo její odmítání potratů a antikoncepce. Kritikové ji označovali za fanatickou antifeministku, mimo jiné kvůli výroku z roku 1988, že by nikdy nesvěřila dítě k adopci matce užívající antikoncepci, protože „je to důkaz její neschopnosti milovat“.[8]

V neposlední řadě je v knize poukázáno na její údajné pokrytectví: zatímco prý svým pacientům odbornou lékařskou péči nedopřávala, jen jim ulehčovala umírání s poukazem na milost boží (kniha dokumentuje případy, kdy objektivně léčitelní pacienti nebyli odesílání do nemocnic k léčbě, ale byli ponecháni zemřít), sama se léčila na drahých klinikách západního světa.

Zřejmě největší kontroverzi okolo Matky Terezy rozpoutala v roce 1991 skupina kanadských lékařů, která v nemocnici Misionářek milosrdenství odhalila otřesné hygienické podmínky, nedostatek jídla a mizivé množství utišujících prostředků. Důvodem byl specifický pohled Matky Terezy na utrpení a smrt.

„Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích. Svět je jejich utrpením bohatší,“ řekla matka Tereza při rozhovoru britskému novináři Christopheru Hitchensovi.

Hitchens také upozornil na praxi křtu bezmocných umírajících, který řádové sestry na její pokyn běžně praktikovaly, ačkoli podle církevních řádů je ke křtu třeba informovaného souhlasu křtěnce.[8]

Po smrti Matky Terezy vyšly knižně její deníky, z nichž vyplynulo, že nedlouho po povolání do služby ztratila jistotu víry a Kristu sloužila dlouhá desetiletí navzdory hlubokým pochybnostem.[8]

Matka Tereza a Československo

Matka Tereza navštívila socialistické Československo v roce 1984 na pozvání kardinála Františka Tomáška. Tehdy navštívila Prahu a Brno.[9] V roce 1990 přijala pozvání prezidenta Václava Havla.

Téhož roku získala v Praze 6 v ulici Na Zátorce jednopatrovou vilu pro zřízení útulku své kongregace.

Poslední návštěva tehdy už federativního Československa se uskutečnila v roce 1992, když její sestry založily útulek v Bratislavě-Rači.

Závěr života

Při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Římě v roce 1983 dostala srdeční infarkt. Po druhém infarktu v roce 1989 jí byl voperován kardiostimulátor. V roce 1991 při návštěvě Mexika dostala zápal plic, který zhoršil její srdeční potíže. Navrhla svou rezignaci, která ovšem nebyla řádem přijata.

V roce 1996 si zlomila klíční kost a záchvat malárie zhoršil její srdeční potíže. Arcibiskup z Kalkaty, Henry Sebastina D'Souza, z ní nechal vyhnat ďábla[10], k tomu navíc v prestižní nemocnici v Kalifornii (USA) podstoupila operaci srdce[11].

13. března 1997 Matka Tereza, těžce nemocná a unavená stářím, předala vedení řádu své zástupkyni. Po dvouměsíční poradě nakonec sestry generální kapituly řádu zvolily za novou představenou řádu třiapadesátiletou sestru Nirmalu, konvertitku z hinduismu.

Blahořečení

Matka Tereza zemřela 5. září 1997. V Indii byl vyhlášen státní smutek. Tělo zesnulé bylo vystaveno v kalkatském kostele sv. Tomáše – rozloučit se přišly statisíce lidí. V době její smrti měl její řád přes 4 000 sester v 610 misiích (123 zemí).

V sobotu 13. září byla Matka Tereza pohřbena – osm indických vojáků vyneslo z chrámu její tělo zabalené do státní vlajky a položilo na dělovou lafetu, na které před padesáti lety spočívalo tělo mrtvého Mahátmy Gándhího. Pohřebního obřadu se účastnilo na dvacet tisíc hostů.

26. července 1999 – V Kalkatě se na základě zvláštní dispenze Jana Pavla II. zahájil proces blahořečení Matky Terezy.

15. srpna 2001 – Diecézní proces byl uzavřen a materiály odeslány do Říma k přezkoumání.

20. prosince 2002 – papež Jan Pavel II. vydal dva dekrety, v nichž se oficiálně uznávají heroické ctnosti Matky Terezy a také zázrak, na jehož základě může být Matka Tereza prohlášena za blahoslavenou. Jednalo se o nevysvětlitelně náhlé uzdravení mladé indické ženy, vyznavačky animistického náboženství.

19. října 2003 v průběhu Světového misijního dne byla Matka Tereza slavnostně prohlášena za blahoslavenou.

Svatořečení

Dne 17. prosince 2015 uznal papež František druhý zázrak na její přímluvu. Jednalo se o zázrak, který proběhl před 7 lety, šlo o uzdravení pacienta, který trpěl zánětem mozku virového původu v brazilském Santosu.[12] Dne 15. února 2016 podepsal papež František dekret k jejímu svatořečení.[13] Dne 4. září 2016 byla ve Vatikánu prohlášena za svatou.

Odkazy

Reference

 1. Malé věci s velkou láskou [online]. [cit. 2016-04-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-16. 
 2. Matka Tereza byla svatořečena [online]. Novinky.cz, 2016-9-4. Dostupné online. 
 3. ↑ Archivovaná kopie. vira.cz [online]. [cit. 2010-02-16].

  Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-11-10. 

 4. ↑ http://catholica.cz/?id=4363
 5. ↑ Matka Tereza. „Řeč u příležitosti udělení Nobelovy ceny“. Nobelprize.org (anglicky), 15. března 2014.
 6. ↑ [https://www.tirana-airport.com/ Mezinárodní letiště Tirana
 7. ↑ http://www.youtube.com/watch?v=9WQ0i3nCx60
 8. ↑ a b c Pochyby kolem Matky Terezy trvají. Novinky.cz. 30. 8. 2016. Dostupné online. 
 9. ↑ http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=129
 10. ↑ Bindra, Satinder (7 September 2001). „Archbishop: Mother Teresa underwent exorcism“. CNN Retrieved 30 May 2007.
 11. ↑ Irish Independent http://www.independent.ie/unsorted/features/easter-the-church-and-the-same-party-line-42461.html
 12. ↑ Otevřena cesta ke kanonizaci bl. Matky Terezy z Kalkaty
 13. ↑ Matka Tereza měla a má i odpůrce proti svatořečení, potvrzuje historik. Rozhlas.cz

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Matka Tereza na Wikimedia Commons
 • Osoba Matka Tereza ve Wikicitátech
 • Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Matka Tereza
 • Matka Tereza – souhrnné informace, texty, zamyšlení, citáty, životopis
 • Stránky o Matce Tereze v češtině
 • Citáty
 • Citáty E-mamut

Autoritní data: AUT: jn19981001824 | GND: 118642707 | ISNI: 0000 0001 2144 1401 | LCCN: n79144708 | VIAF: 95161232 | WorldcatID: lccn-n79144708
Portály: Křesťanství | Lidé

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Matka_Tereza&oldid=19653926“

Matka Tereza se dočkala svatořečení. Útočil na ni ďábel, rozdala se pro chudé

 • Papež František v neděli dopoledne ve Vatikánu svatořečil Matku Terezu. Miliony lidí znají drobnou ženu jako vzornou jeptišku, která svůj celý život obětovala pro chudé. Jenže měla i svá tajemství. Roky jí dělalo obrovské problémy se modlit a ke konci života na ni údajně zaútočil i ďábel. Indický arcibiskup Henry D’Souza (†90) kvůli tomu musel do nemocnice povolat exorcistu.
 • Anjezë Gonxhe Bojaxhiu – tak se doopravdy jmenovala žena, která se později proslavila jako Matka Tereza. Albánka se narodila ve Skopje v roce 1910. Dnes je to hlavní město Makedonie, ale tehdy bylo ještě Skopje součástí Osmanské říše. Ke svatosti byla snad předurčena už v dětství. Její prostřední jméno Gonxhe znamená v překladu z albánštiny „malá květinka“. Takový titul nese velká katolická světice z Francie svatá Teresa z Lisieux. Když pak Anjezë Gonxhe Bojaxhiu skládala v květnu roku 1931 řeholní sliby, jako svou patronku si vybrala právě sv. Teresu z Lisieux.
  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Profimedia.cz

  • Podívejte se na video ze svatořečení:
 • Matka Tereza toužila už od mládí stát se misionářkou. Po krátkém pobytu v Irsku, kde se učila anglicky, odjela záhy do Indie, kde pak strávila prakticky zbytek života.

  Nejdříve žila v klášteře a pomáhala s výukou dětí a péčí o nemocné a chudé. Nicméně jednoho dne při jízdě vlakem došla k přesvědčení, že stabilní život v klášteře musí opustit.

  „Pochopila jsem, že musím odejít z kláštera a pomáhat chudým tím, že budu žít mezi nimi. Byl to příkaz.

  Kdybych nenásledovala (hlas srdce), znamenalo by to zrazení víry,“

  popsala později tuto událost.

  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Wikipedia.com

 • Jako jeptiška neměla žádné finance ani silné konexe, začátky byly krušné a nejednou jí přišlo na mysl, aby se vším skoncovala a vrátila se do kláštera. Přesto se Albánka ale rozhodla vytrvat.

  „Dnes jsem dostala dobrou lekci. Bída chudých je pro ně obrovské břímě. Zatímco jsem hledala nějaký dům (jako centrum své misie), tak jsem chodila tak dlouho, až mě bolely ruce i nohy.

  Říkala jsem si, jak moc musí chudí trpět na těle i na duši, když hledají domov, jídlo a jsou nemocní. Pak na mě padlo pokušení vrátit se do kláštera.

  »Řekni jen slovo a všechno bude zase tvé,« opakoval Pokušitel… Ze svobodné vůle, můj Bože, a z lásky k tobě si přeji zůstat a následovat tvou svatou vůli. Nedovolila jsem, aby mi ukápla byť jediná slza,“ zavzpomínala Matka Tereza na obtížné začátky.

  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Profimedia.cz

 • Dílu Matky Terezy se však začalo brzy dařit, podle svých slov se chtěla starat o „nejchudší z chudých“. V praxi to znamenalo starost o sirotky, nemocné, bezdomovce a další lidi na okraji společnosti. Její práce si všimly jak indické úřady, tak i nejvyšší kruhy v katolické církvi.

  Pro kongregaci Misionářek milosrdenství, jak si hnutí začalo říkat, se stal typický bílý hábit s modrou stužkou na čele. Brzy měla kongregace pobočky nejen po celé Indii, ale doslova po celém světě. V současné době se jedná o více než 4500 sester ve 133 zemích.

  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Profimedia.cz

 • Dlouhodobá starost a péče o marginalizované vynesla Matce Tereze v roce 1979 Nobelovu cenu za mír. Tehdy prohlásila, že „potraty jsou největším nebezpečím pro mír“, čímž naprosto rozzuřila liberálně smýšlející elitu. Matka Tereza byla také odpůrkyní rozvodů.

  Zatímco její práce si získala sympatie prakticky ve všech politických kruzích, její pevné postoje v sociálních otázkách jí vytvořily též mnoho nepřátel.

  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Profimedia.cz

 • Našli se i ti, kteří kritizovali úroveň péče, kterou její kongregace poskytovala. Například Američan Hemley Gonzalez, který po finanční krizi v roce 2008 odjel jako dobrovolník pomáhat do Indie, si zpravodajské stanici CNN postěžoval takto: „Bylo to jako v koncentráku.“

  Sestry prý běžně používaly jehly několikrát poté, co je omyly ve vodě, a výkaly pošpiněné oblečení prý praly ve stejné místnosti, kde se umývalo i nádobí. Největším kritikem Matky Terezy je britský novinář Christopher Hitchens, který o Albánce napsal knihu a tvrdí, že „nebyla přítelkyní chudých, ale chudoby“.

  Kritice čelila žena i v řadách církve, některým konzervativním kruhům vadilo, že se nesnažila primárně obrátit své klienty na křesťanství, ale respektovala jejich víru i v náboženských obřadech.

  Hinduisti tak například dostali posvátnou vodu z Gangy, katolíci pak při umírání poslední pomazání nemocných.

  „Je krásné, když lidé, kteří žili celý život jako zvířata, mohou umřít jako andělé – milovaní a chtění,“ odbyla kritiku Matka Tereza.

  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Profimedia.cz

 • Přestože svůj život zasvětila Kristu, ani Matka Tereza se nevyhnula pochybnostem. Přiznala se, že po několik desetiletí „necítila přítomnost Boha“ ve svém životě. „Má ústa pronášejí slova, ale nemodlím se,“ svěřila se jednou, jak těžce se někdy musí soustředit na modlitbu.

  Zřejmě nejbizarnější zpráva pochází z roku 2001. Tehdy světová média přinesla zprávu, že katolická církev provedla v roce 1997 exorcismus v nemocnici, kam Matku Terezu přivezli kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Indický arcibiskup Henry D’Souza, který exorcismus nařídil, později zprávu popřel.

  Církev se nedomnívala, že by byla Matka Tereza posedlá ďáblem, nýbrž zřejmě byla jen „obtěžována“ zlou silou. V noci prý ze sebe strhávala hadičky, chovala se zmateně a nemohla spát. Poté, co exorcista pronesl slova modlitby nad Matkou Terezou, údajně spala celou noc „jako miminko“.

  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Profimedia.cz

 • Pro příznivce řeholnice je Matka Tereza světicí, nyní se jí stane ale oficiálně. Ve Vatikáně bude jeptiška 4. září prohlášena za svatou poté, co církev uznala vyléčení Brazilce s nádorem na mozku jako zázračné.

  Katolická církev vyžaduje dva zázraky k tomu, aby byl dotyčný svatořečen. Prvním zázrakem bylo údajné zázračné uzdravení ženy trpící rakovinou. Matka Tereza zemřela 5. září 1997, svatořečena tak bude téměř na den přesně 19 let po své smrti.

  Matku Terezu 4. září svatořečil papež František: Pro chudé se obětovala, útočil na ni ďábel. | Profimedia.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector