Kyselina citronová a zdraví – jaké má účinky? je dobrá nebo špatná?

Kyselina citronová a zdraví – jaké má účinky? Je dobrá nebo špatná?

Citrony jsou bohatým zdrojem vitamínu C, vlákniny a řady dalších rostlinných látek. Díky těmto látkám mají řadu léčivých účinků a jsou zdraví prospěšné. Kromě kardiovaskulárního systému pomáhají také při hubnutí, trávicích potížích a dalších onemocněních. V tomto článku najdete 6 léčivých účinků citronů na zdraví, které byly ověřeny vědeckými studiemi.

 • Citron je bohatým zdrojem vitamínu C.
 • V jednom citronu najdeme zhruba 30,7 mg vitamínu C, což představuje asi 33% doporučené denní dávky.
 • Výzkumy ukazují, že konzumace ovoce a zeleniny s vysokým obsahem vitamínu C snižují riziko vzniku infarktu myokardu a mozkové mrtvice (1, 2, 3).

Nicméně pro vaše srdce není dobrý jen vitamín C. Také vláknina a další rostlinné látky obsažené v citronu podstatně snižují některé rizikové faktory, které jsou odpovědné za vznik srdečních onemocnění (4, 5).

 1. V jedné studii bylo například zjištěno, že konzumace vlákniny z citrusů (mezi které patří i citróny) dokáže po 4 týdnech snížit hladinu cholesterolu v krvi (6).
 2. Rostlinné látky obsažené v citronu, zejména pak hesperidin a diosmin, rovněž prokazatelně snižují hladinu cholesterolu v krvi (7, 8, 9).
 3. Shrnutí: Citron obsahuje velké množství vitamínu C, vlákniny a dalších látek, které prokazatelně snižují cholesterol a riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
 4. Citrony jsou často označovány za ovoce, které podporuje hubnutí a existuje několik teorií proč tomu tak je.
 5. Jednou z teorií je, že obsahují pektin, což je rozpustný druh vlákniny, která se v žaludku roztáhne a prodlouží tak dobu trvání pocitu plnosti a sytosti.
 6. Problém je, že pektin je obsažen v oblasti těsně pod slupkou citronu a pokud pijete pouze citronovou šťávu (tak jako většina lidí), tak do těla žádný pektin nedostáváte a tím pádem si ani nezvyšujete pocit sytosti.
 7. Další teorie říká, že na hubnutí je nejlepší pít spolu s konzumací citronu teplou vodu.
 8. Nicméně tato teorie může mít určité trhliny, protože se ví, že pití vody samo o sobě zvyšuje množství kalorií, které spálíte, takže není možné jednoznačně říci, zda se na hubnutí podílí jenom pití vody nebo i citron (10, 11).
 9. Další teorie vychází z toho, že za účinky citronu na hubnutí jsou odpovědné ostatní rostlinné látky, které citrony obsahují.
 10. Výzkumy ukazují, že rostlinné látky obsažené v citronu pomáhají při hubnutí (nebo fungují jako prevence proti tloustnutí) (12, 13).

Kyselina citronová a zdraví – jaké má účinky? Je dobrá nebo špatná?

 • V jedné studii byly myším na “tučné” dietě podávány polyfenoly extrahované z citronové kůry a bylo zjištěno, že myši, které tyto výtažky konzumovaly, přibralyméně než ostatní (14).
 • To jsou velmi zajímavá zjištění.
 • Je však potřeba přiznat, že dosud neexistují žádné klinické studie, které by potvrzovaly účinnost látek obsažených v citronu na hubnutí.

Shrnutí: Studie na zvířatech potvrzují, že výtažky z citrónu mohou přispívat k hubnutí. Tyto účinky ale zatím nejsou potvrzeny studiemi na lidech.

 1. Ledvinové kameny jsou drobné kamínky, které se vytvoří přeměnou odpadních látek v ledvinách a vývodných cestách močových v krystaly.
 2. Jsou poměrně častým onemocněním a řada lidí jimi trpí opakovaně.
 3. Kyselina citrónová brání vzniku ledvinových kamenů zvýšením objemu moči a zvyšováním pH moči, čímž vzniká méně příznivé prostředí pro tvorbu ledvinových kamenů (15, 16).
 4. Některé studie potvrzují, že pouhých 120 ml citronové šťávy denně do těla dodá dostatek kyseliny citronové k tomu, aby se zabránilo opětovnému vzniku ledvinových kamenů u lidí, kteří jimi již někdy trpěli (17, 18).

Některé studie také ukazují, že šťáva z citronu je všeobecně výbornou prevencí ledvinových kamenů. Nicméně než začneme jásat, je potřeba přiznat, že výsledky studií jsou smíšené a zatímco některé pozitivní vliv citronové šťávy na ledvinové kameny potvrzují, jiné naopak nic takového nepotvrdily (19, 20, 21, 22).

Je proto potřeba provést více rozsáhlejších studií na ověření účinků citronové šťávy na ledvinové kameny (23, 24, 25).

Shrnutí: Citronová šťáva může být dobrou prevencí proti opětovnému vzniku ledvinových kamenů. Je ale zapotřebí provést další výzkum, abychom to mohli definitivně potvrdit nebo vyvrátit.

Anémie z nedostatku železa (odborně sideropenická anémie) je docela časté onemocnění. Vzniká v případě, kdy s potravou nepřijímáte dostatečné množství železa nebo v případě větších ztrát krve.

Citrony sice také obsahují železo, ale jejich hlavní přínos pro ochranu před vznikem sideropenické anémie spočívá v tom, že obsahují látky, které zlepšují vstřebávání železa z potravin rostlinného původu (26, 27).

Železo z červeného, kuřecího nebo rybího masa (známé pod názvem hemové železo) se ve střevech velmi snadno vstřebává. Naproti tomu železo z potravin rostlinného původu (takzvané nehemové železo) se nevstřebává tak dobře a jeho vstřebávání je možné pozitivně ovlivnit současným přijímáním vitamínu C a kyseliny citronové.

Protože citrony obsahují jak vitamín C, tak kyselinu citronovou, pomáhají vás chránit před anémií, protože zajišťují, že se železo přijaté z potravin rostlinného původu ve střevě vstřebá (a tudíž i využije) v maximální možné míře.

Shrnutí: Citrony obsahují vitamín C a kyselinu citronovou, které pomáhají lépe vstřebávat nehemové železo z potravin rostlinného původu. To pomáhá zabránit vzniku sideropenické anémie.

Strava bohatá na ovoce a zeleninu může být vhodnou prevencí některých druhů rakoviny (28).

V pozorovacích studiích bylo zjištěno, že lidé, kteří konzumují více citrusů, mají nižší riziko rakoviny. Je ale potřeba přiznat, že další studie tato zjištění nepotvrdily (29, 30, 31).

V laboratorních podmínkách bylo prokázáno, že celá řada látek, obsažených v citronu, umí zabíjet rakovinné buňky. Nicméně to neznamená, že tyto látky by fungovaly stejně i v lidském organizmu (32, 33, 34).

Někteří odborníci si myslí, že látky obsažené v citronu, jako jsou například limonen nebo naringenin, by mohly působit proti rakovině. Ovšem tuto hypotézu je nutné ještě pořádně prověřit a podložit odborným výzkumem (5, 35, 36, 37).

 • Konzumace citronů jako prevence rakoviny je rovněž podpořena výsledky některých studií na zvířatech, které prokázaly, že D-limonen (látka obsažená v citronovém oleji) působí proti rakovině (38, 39).
 • V další studii byly zkoumány účinky látek b-kryptoxantin a hesperidin z mandarinek, které jsou rovněž obsaženy v citronech.
 • Výsledkem této studie bylo zjištění, že tyto látky brání tvorbě maligních nádorů na jazyku, v plicích a ve střevech hlodavců (40).
 • Je však potřeba říci, že v této studii byly použity doslova mega dávky těchto látek (mnohem větší množství než kolik byste do organizmu dostali jen prostou konzumací citronů nebo pomerančů).
 • Podle dosavadních výzkumů se zdá, že některé látky obsažené v citronech a ostatních citrusových plodech mohou bránit progresi nádorových onemocnění.
 • Současně je ale potřeba říci, že neexistují žádné kvalitní a spolehlivé důkazy o tom, že by citrony dokázaly zlikvidovat rakovinu u lidí.

Shrnutí: Některé látky obsažené v citrónech ve studiích na zvířatech prokázaly určité účinky proti rakovině. Nicméně je potřeba provést studie na lidech, abychom zjistili, zda to stejně funguje i u lidí.

Citrony obsahují zhruba 10 % sacharidů, z nichž většina je ve formě jednoduchých cukrů (monosacharidů) nebo rozpustné vlákniny.

Hlavním druhem vlákniny v citrónech je pektin, což je druh rozpustné vlákniny, která má řadu prověřených léčivých účinků na lidské zdraví.

Kyselina citronová a zdraví – jaké má účinky? Je dobrá nebo špatná?

Rozpustná vláknina zlepšuje zdraví trávicího traktu a zpomaluje trávení sacharidů a škrobů. To může v konečném důsledku vést ke snížení hladiny cukru v krvi (41, 42, 43, 44).

Je však potřeba říci, že abyste mohli naplno využívat léčivých účinků vlákniny z citronů, museli byste jich zkonzumovat velké množství, a to jak dužinu, tak slupku.

Pokud budete pít jenom šťávu z citronu a nebudete jíst slupku a vlastní dužinu tohoto chutného ovoce, připravíte se o řadu pozitivních léčivých vlivů rozpustné vlákniny.

Shrnutí: Rozpustná vláknina obsažená v citronech zlepšuje zdraví vašeho trávicího traktu. Je ale potřeba nejen pít samotnou citronovou šťávu, ale konzumovat i slupku a dužinu citronu.

Citrony obsahují velké množství vitamínů C, rozpustné vlákniny a dalších složky, které mají řadu léčivých účinků.

Konzumace citronů vám tak může pomoci bojovat s onemocněním srdce, anémií, ledvinovými kameny, trávicími potížemi a rakovinou.

Citrony jsou tedy nejen velmi zdravou potravinou, ale mají také nezaměnitelnou, příjemnou chuť a vůni. Díky tomu je můžete snadno konzumovat spolu s vaší běžnou stravou nebo nápoji.

Heroin

Skupina drog:

Heroin je polysyntetická droga odvozená od morfinu (diacetylmorfin, diamorfin), patří mezi opiáty. Heroin se vyrábí z opia (nebo z morfinu), působí silněji, rychleji a kratší dobu, než morfin. Surovinou pro výrobu heroinu je mák setý, mezistupněm pro výrobu heroinu je surové opium. Mezi další zástupce této skupiny patří: kodein, braun, metadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone), opium.

Kyselina citronová a zdraví – jaké má účinky? Je dobrá nebo špatná?

Zástupci:

– Hnědý heroin (diacetylmorfin) nejčastěji pochází z Afganistánu, většinou obsahuje různé příměsi, například strychnin. Je zásadité povahy, uživatelé u sebe mívají kyselinu citronovou kvůli jeho horší rozpustnosti.

– Bílý heroin (diacetylmorfin hydrochlorid – sůl heroinu, s kyselinou chlorovodíkovou) nejčastěji pochází z Asie, mívá vysoký podíl účinné látky (asi 90 %), riziko předávkování je velmi vysoké. Lze aplikovat po rozpuštění ve vodě bez dalších úprav.

 • Slangové výrazy:
 • herák, hero, háčko, eič, kéro, herodes, bílej
 • Účinná látka: diacetylmorfin
 • Původ:
Budete mít zájem:  Afektivní záchvat: Když dítě ze vzteku omdlévá

Opojné a bolest tišící vlastnosti makové šťávy byly známé už v období 8000 – 5000 let před naším letopočtem. Čisté morfium bylo izolováno v roce 1806 lékárníkem  Sertünerem, látka byla pojmenována podle řeckého boha snů Morfea. Ve druhé polovině 19. století se „morfinismus“ rozšířil mezi vojáky na bitevních polích Europy. Brzy však morfin začala vytlačovat nová droga – heroin.

Poprvé heroin syntetizoval v roce 1874 C. R. Alder Wright, britský chemik pracující v Londýnské St. Mary’s Hospital Medical School. Zkoumal reakce morfinu s různými kyselinami.

Po několik hodin vařil bezvodý morfin s acetanhydridem a získal tím silněji působící acetylovanou formu morfinu, kterou dnes nazýváme diacetylmorfin.

Heroin jako lék poprvé vyrobil Felix Hoffmann z německé farmaceutické společnosti Bayer, která pak registrovala heroin (pravděpodobně z něm. heroisch – heroický) jako ochrannou známku.

Od roku 1898 do 1910 byl prodáván jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli. Společnost Bayer prodávala heroin jako lék pro lidi závislé na morfinu do té doby, než bylo objeveno, že se (stejně jako jiné opiáty) v játrech metabolizuje na morfin. Tento objev společnost Bayer zdiskreditoval a znemožnil další legální prodej heroinu.

Vzhled:

Hnědý heroin vypadá jako hrubší hnědý prášek nebo granule (může být i narůžovělý, našedlý nebo dokonce černý), má slabou octovou vůni. Bílý heroin vypadá jako jemnější bílý prášek, připomíná pervitin nebo kokain (záměna může být fatální).

Účinky žádoucí:

Heroin, podobně jako ostatní látky skupiny opiátů, má tlumivé účinky, způsobuje povšechný útlum centrálního nervového systému. S útlumem úzce souvisí subjektivně vnímané zpomalení všeho dění, člověk prožívá okolní svět jako klidnější, méně náročný.

Přesto, že se jedná o látku tlumivou, někteří uživatelé popisují pocity uvolnění, subjektivně vnímané zvýšení energie a schopnost podat vyšší výkon – příčinou je odstranění únavy spojené se stresem. Významným účinkem heroinu je jeho účinek na vnímání bolesti.

Heroin, podobně jako ostatní opioidy, tlumí vnímání bolesti a to jak její percepční složku (tedy vlastní cítění bolesti), tak její složku emocionální (tedy nepříjemné emocionální stavy spojené s cítěním bolesti).

Účinky nežádoucí:

 • útlum dechového centra, zástava dechu,
 • nedostatečné okysličení krve, modravé zbarvení kůže (cyanóza),
 • úporná zácpa, zadržování moči,
 • zvracení,
 • nezájem o sexuální zážitky, anorgasmie, u žen chybí menstruace,
 • plochá mimika,
 • nápadné zúžení zornic (miosa) do velikosti špendlíkových hlaviček,
 • svědění kůže celého těla spojené s poškrabováním – je patrné i při extrémním útlumu,
 • pocit tepla,
 • nápadná spavost, útlum.

Způsob užívání:

Pro heroin je charakteristické denní užívání. To samozřejmě není obvyklé na začátku užívání, kdy je typické víkendové užívání.

Poměrně rychle však dochází ke zvýšení frekvence užívání, nakonec až na několik užití denně – to již v souvislosti s tělesným návykem a rozvíjející se závislostí.

Heroin se vyznačuje poměrně úzkou terapeutickou šíří, to znamená, že mezi dávkou účinnou a dávkou smrtelnou je relativně malý rozdíl. Stačí tedy změna koncentrace heroinu nebo mírně zvýšené množství a může dojít k fatální intoxikaci.

Nejčastější formy aplikace: kouření, šňupání, injekční (nejčastěji nitrožilní) užití, inhalace.

Hlavní rizika:

 • snadno dojde k předávkování – mezi dávkou účinnou a smrtelnou je jen malý rozdíl,
 • možné vdechnutí žaludečního obsahu při zvracení a útlumu (oboje jsou typické projevy intoxikace),
 • zvýšené nebezpečí v případě kombinace s jinými tlumivými látkami, včetně alkoholu,
 • snadný a rychlý rozvoj fyzické a psychické závislosti.

Opakované užívání heroinu vede k návyku a velmi těžké závislosti – ta má složku tělesnou i psychickou. Fyzická závislost nevzniká po jednorázovém užití, ani po krátkodobém užívání, rozvoj fyzické závislosti trvá zpravidla několik měsíců.

Zrádné je, že závislost se rozvíjí plíživě. Uživatelé heroinu popisují, že začnou mít obtíže velmi podobné chřipkovému onemocnění, které po aplikaci heroinu odezní – to je první příznak tělesného návyku.

Somatický návyk si obyčejně vynutí pokračování v užívání a tak se postupně prohlubuje fyzická a psychická závislost.

Závislost má složku tělesnou i psychickou. Tělesná závislost si vynutí užití heroinu v poměrně krátkých intervalech, obvyklé je užívání v několika denních dávkách (3-4).

Pokud uživatel dávkování nedodrží, dochází k rozvoji odvykacího stavu. Psychická závislost se rozvíjí pomaleji než tělesná, uživatele nutí k užití omamné látky i po odeznění somatického odvykacího stavu.

Na způsobu aplikace při vzniku závislosti nezáleží.

Injekční aplikace je nejrizikovější způsob užívání, s vysokou pravděpodobností vede k nákaze celkovým přenosným infekčním onemocněním (HIV, virové žloutenky), i k lokálnímu poškození (hnisavé procesy v místě aplikace, záněty žil, zasažení tepny).

Heroin je nesnadno ve vodě rozpustný a je třeba jej před injekční aplikací rozpustit pomocí kyseliny. Uživatelé často jako kyselinu užívají nevhodné látky (například citron).

Kontaminace takových látek plísněmi může vést ke vzniku celkové plísňové infekce.

Intoxikovaný:

Pro vnějšího pozorovatele se intoxikovaný heroinem jeví jako opilý, s výrazně oploštělou mimikou a se zornicemi velikosti špendlíkových hlaviček. Intoxikovaný ztrácí sociální zábrany. Časté je zvracení.

Při rozvíjející se závislosti neschopnost smysluplně fungovat při běžných aktivitách. Člověk ztrácí sociální zábrany a jeho chování je zcela podřízeno snaze opatřit si drogu.

Hlubší intoxikace se projevuje namodralou barvou (cyanóza) rtů a později i kůže z nedostatečného okysličení krve. Existuje riziko zástavy dechu!

1.pomoc:

Hlavním akutním rizikem u intoxikace heroinem je zástava dechu pro útlum centrální nervové soustavy, lékařská pomoc je nutná. Pokud je užita kombinace látek, nebo heroin je užit ústy, může se intoxikace prohlubovat. Při bezvědomí je vhodné umístit intoxikovaného do stabilizované polohy na bok –  je pravděpodobné zvracení.

Odvykací stav:

Objevuje se poměrně brzy po vysazení, první příznaky se mohou objevit již po několika hodinách, nejdéle do 24 hodin. Plně se rozvíjí 3. – 4. den, pak obyčejně dochází ke zmírnění obtíží. Po týdnu je již hlavní část odvykacího stavu odeznělá a přetrvávají jen mírné obtíže.

Delší dobu přetrvávají obyčejně problémy s usínáním, rozlady a pocity tělesného diskomfortu, které spontánně odeznívají do měsíce po vysazení heroinu. Příznaky odvykacího stavu jsou opakem příznaků spojených s užíváním heroinu – zornice se rozšíří (mydriáza), dostaví se průjmy (někdy i zvracení).

Objevují se i bolestivé stavy, rýma, slzení, pocení a subjektivně vnímaný pocit chladu. Odvykací stav u zdravého jedince ale nebývá život ohrožující.

Detekovatelnost:

Po jednorázovém užití, nebo užívání s malou frekvencí

 • specifické metabolity do 24 hodin
 • testy z moči 3 dny (prokazován metabolit morfin)

Při opakovaném, dlouhodobém užívání

 • specifické metabolity do 24 hodin
 • testy z moči do týdne (prokazován metabolit morfin)

Zajímavosti:

Tzv. český heroin (slang. braun) ve skutečnosti není heroinem. Jde o směs opioidů (hydrokodon, dihydrokodeinon) vyrobených z kodeinu. Účinek je podobný spíše morfinu.

Heroin je díky snadné manipulaci jednou z nejvýnosnějších drog. V současnosti se opiový mák pěstuje hlavně na Blízkém východě, Pákistánu, Afghánistánu a Asii, zejména v oblasti Zlatého trojúhelníku rozprostírajícího se přes Myanmar, Thajsko, Vietnam, Laos a jižní Čínu. Většina heroinu spotřebovaného v USA pochází z Mexika a Kolumbie.

Vendal Retard

V posledních letech se heroin v Česku špatně shání a je často nekvalitní. Uživatelé drog ho často nahrazují lékem Vendal Retard, kde je účinnou složkou morfin. Morfin je alkaloid obsažený v opiu, působí na CNS, způsobuje útlum (bolesti, dýchání, psychický, pohyb střev).

Vendal Retard je distribuován ve formě tablet, které mají ulevit od bolesti a obsahují speciální systém, který zajišťuje postupné uvolňování morfinu. Když se tableta povaří ve vodě, změkne, pak se musí rozmačkat a pak ji lze aplikovat injekčně. Tímto je narušený systém postupného uvolňování a dochází k rychlejšímu uvolnění velkého množství morfinu.

  Při injekční aplikaci je nástup účinku rychlejší a vydrží asi 2x déle, než heroin.

Závislost na Vendalu vzniká velmi rychle (asi po čtvrtém podání Vendalu). Nástup účinku je téměř okamžitý, navozuje subjektivně příjemný stav, přirovnávaný k  „opilosti ve střízlivém stavu“. Účinkuje asi 5-8 hodin.

Následky užívání se dostavují poměrně brzy, z fyzických příznaků je nejvýraznější  rychlé zničení zubní skloviny a kolísání krevního tlaku. V psychické rovině dochází k náhlým změnám nálad, emoční zploštělosti, depresivní nálady.

Rizika:

 • lék by se měl spolknout a účinná látka se uvolňuje postupně
 • uživatelé ho připraví pro injekční aplikaci, naruší prodloužený účinek a dochází k rychlejšímu působení morfia
 • ohmatané tablety plné bakterií (endokarditida)
 • tableta obsahuje 12 pomocných látek (pojiva, plniva, barvivo, lak), které nejsou vhodné pro cévy
 • snadné předávkování, zejména v kombinaci s benzodiazepiny nebo alkoholem.

Abstinenční příznaky se objevují různě, u někoho za 8 dní, za 14 dní, za měsíc, mohou se vrátit i po několika měsících. Prvním příznakem je nesnesitelná únava vedoucí ke spánku (v prvních hodinách) nebo hyperaktivity.

Po probuzení člověk má křeče po celém těle, „těžko“ v páteři, silné bolesti (především) kloubů. Cítí nesnesitelné střídání tepla a zimy (pocit přehřívání těla). Vyskytuje se zvracení, průjem, bolesti břicha, neschopnost přijímat potravu, halucinace, slzení očí, „kapání“ z nosu, zvýšené močení.

V kombinaci s jinou užitou návykovou látkou přichází rychlejší a horší „absťák“.

Neuvěřitelné účinky sody a citronové šťávy na naše tělo

Kombinace sody a citronové šťávy má řadu přínosů pro zdraví, včetně schopnosti detoxikovat tělo, vyrovnat hladiny pH, zlepšit trávení, posílit imunitní systém, podpořit zdraví srdce, chránit kůži, vyléčit játra a předcházet chronickým onemocněním .

Budete mít zájem:  Bakteriální meningitida – co to je – příznaky, příčiny a léčba

Existuje řada zdravotních prostředků, které v posledních letech získaly popularitu, ale použití sody a citronu se datuje do desetiletí v přírodních kruzích zdraví.

Tyto látky samy o sobě mají spoustu zdravých účinků, ale když jsou kombinovány, mohou mít dokonce ještě působivější dopad na vaše celkové zdraví.

Za prvé, šťáva z čerstvě vymačkaného citronu má vysoký obsah vitamínu C a dalších antioxidantů a je úzce spjata s účinky imunitního systému a diuretiky na tělo. Citrony obsahují vysokou koncentraci minerálů a vitamínů.

Soda je na druhé straně běžným názvem pro bikarbonát sodný, který je technicky považován za léčivý přípravek, a to i přes jeho mnoho kulinářských aplikací. Alkalizační účinek sody je dobře znám, což je důvod, proč ho tolik lidí užívá při potížích s trávením a pálením žáhy, protože může snížit riziko acidózy a mnoho vedlejších účinků, které mohou doprovázet nerovnovážnou úroveň pH v těle.

Recept: Soda a citron

Sodu a citronovou šťávu můžete připravit přidáním lžičky sody a šťávy z poloviny citronu do sklenice minerální vody. Nejlepších efektů dosáhnete tím, že jí vypijete ráno na prázdný žaludek a pak si užívejte efekty po celý den! Pokud se dostane do styku s trávením jídla, nebude schopna pracovat tak rychle v těle a nebude tak efektivní.

 • Výhody sody a citronové šťávy
 • Výhody užívání sody a citronové šťávy zahrnují lepší metabolickou funkci, vyváženější úroveň pH, ​​zdravější střevo, nižší riziko chronických onemocnění a rakoviny, zlepšené zdraví srdce a silnější imunitní systém.
 • Vyrovnané hodnoty pH

Lidé často přehlížejí důležitost snížení hladin kyselin v těle, ale udržení vyváženého pH je pro celkové zdraví rozhodující.

Bikarbonát sodný je známý jako alkalizační činidlo, které může snižovat hladiny kyselin, snižuje záněty žaludečních vředů a trávení, ale také udržuje tělo na alkalické úrovni, což znesnadňuje onemocnění a patogeny v těle.

Stejně tak kyselina citronová v citronu má ve skutečnosti alkalizační účinek, jakmile je trávena!

Ztráta váhy

Neexistuje přímá souvislost mezi používáním sody a citronové šťávy a ztrátou hmotnosti, ale existuje důkaz, že soda může poskytnout více energie a vytrvalosti během tréninku a podpořit metabolismus. Ačkoli ztráta hmotnosti bude sekundární efekt, je stále možné pomoci svému úsilí v hubnutí s tímto nápojem.

Čisticí vlastnosti

Citronová šťáva je již dlouho známá jako diuretikum a je schopna stimulovat tělo k močení, čímž vylučuje nadbytek toxinů, solí, tuků a vody. To je velmi dobrá zpráva pro ledviny, protože to může snížit stres a tlak na tyto orgány a zajistit, že vaše tělo udržuje nízkou úroveň toxicity.

Péče o zuby

Tradičně mnoho lidí používalo tuto kombinaci pro bělení zubů, ale abrazivní povaha může být škodlivá pro zuby. To může zpočátku snížit žloutnutí zubů a nižší hladiny kyselosti v ústech, ale existují bezpečnější způsoby, než používat tuto kombinaci jako zubní pastu.

Zlepšené trávení

Kombinace sody a citronové šťávy působí jako nádherná antacida a je známo, že rychle snižuje příznaky poruchy trávení, nadměrné nadýmání, křeče a pálení žáhy. Tím, že zabráníte zánětu střeva, který je kritickým prvkem imunitního systému, citronová šťáva a soda mohou významně zvýšit zdraví vašeho střeva.

 1. Zdraví srdce
 2. Výzkum ukázal, že pitná voda smíchaná s sodou je schopna regulovat hladiny „špatného“ cholesterolu a zlepšit hladinu HDL cholesterolu, což může snížit riziko vzniku aterosklerózy a snížit tak riziko mrtvice a srdečních záchvatů.
 3. Péče o kůži

Citronová šťáva má velmi vysoký obsah kyseliny citronové, stejně jako další kritické antioxidanty, které mohou snížit oxidační stres a zabránit negativním účinkům volných radikálů v těle. To je zvláště dobré pro pokožku a může zpomalit známky stárnutí, snížit vzhled vrásek a dát pokožce zdravou záři.

Prevence rakoviny

Jedním z nejkontroverznějších použití citrónové šťávy a sody je jeho potenciální účinek na rakovinu. Bylo zjištěno, že zejména citronová šťáva je velmi účinná proti karcinogenním buňkám a snižováním oxidativního stresu v celém těle se významně snižuje riziko rakoviny.

Posílení imunitního systému

Antimikrobiální účinky citronové šťávy jsou dobře známé, což může zabránit vývoji patogenů a onemocnění ve střevě, stejně jako v jiných částech těla. Kromě toho, ale zvýšením alkalicity těla, díky sodě zabraňujete kyselým podmínkám, o nichž je známo, že se vyvíjí v onemocnění.

Slovo varování: Jak bylo zmíněno, alkalické podmínky, které soda může vytvářet v těle, jsou poměrně silné a soda je široce považována za léčivý přípravek. Pokud ale berete léky, než začnete zkoušet tento přírodní lék, je rozumné mluvit se svým lékařem.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Pět bylin pro posílení těla – Novinky.cz

Jinan dvoulaločný je rozložitý strom s lístečky ve tvaru ploutví a lékaři i léčiteli je doporučován po staletí. Patří mezi byliny, které omlazují organismus. Působí proti kornatění cév a na nemoci související se stařeckou demencí.

Organismus prokrvuje, rozšiřuje i ty nejjemnější cévy, čímž odstraňuje i problém studených nohou. Jeho velkým pozitivem je okysličování krve – je vědecky dokázáno, že obsahuje tzv. antioxidační enzym s atomy železa.

Čaj ze sušených listů působí také protialergicky a může zlepšovat astma.

Přínosem rozmarýnu je hlavně prokrvení organismu, protože nedostatečný rozvod krve v těle způsobuje řadu neduhů a civilizačních nemocí. Stimuluje také mozkovou činnost.

Pokud vám nevadí charakteristická vůně rozmarýnu, můžete si vylepšit zdraví i omladit organismus skleničkou rozmarýnového vína před spaním. Za vyzkoušení stojí i při bolestech hlavy či psychickém vyčerpání.

Rozmarýn prokrvuje organismus a za vyzkoušení stojí i při bolestech hlavy či psychickém vyčerpání.

Foto: Profimedia.cz

Víno (podle Lucie Šefrny z Bylinkofestu): Omyjte pět čerstvých větviček rozmarýnu a otrhejte z nich jehličky. Oloupejte asi jeden centimetr zázvoru.

Do tmavé láhve nalijte litr suchého červeného vína, přidejte připravený rozmarýn, nadrobno nastrouhaný zázvor a celou skořici.

Láhev uzavřete a nechte na slunném místě dva týdny odpočívat. Jednou denně obsah protřepejte. Po čtrnácti dnech vše přeceďte do čisté nádoby.

Na dno je dobré nakapat trochu alkoholu, aby se do lahve nedostala plíseň. Uchovávejte v chladu v uzavřené lahvi. Popíjejte čtyři týdny jednu likérovou skleničku před spaním, pak vysaďte. Rozmarýnová kúra podpoří regeneraci organismu.

Byliny, které pomáhají u akutních i chronických zánětůZdraví

Jde o bylinu dlouhého života, jejíž účinky se přirovnávají k ženšenu. Také se někdy mylně nazývá ženšen pětilistý. Tuto popínavou rostlinu můžete pěstovat doma v květináči a uždibovat její lístečky.

Syrové jsou výborné v salátech. Její působení je velmi široké, pro naše téma jsou podstatné její účinky proti stresu, který je příčinou mnoha nemocí.

Rostlina zlepšuje průtok krve, snižuje krevní tlak a špatný cholesterol, upravuje hladinu cukru v krvi a při dlouhodobém užívání podporuje regeneraci jater.

Gynostema pětilistá snižuje krevní tlak, špatný cholesterol a upravuje hladinu cukru v krvi.

Foto: Profimedia.cz

Čaj: Jednu čajovou lžičku sušených listů louhujte asi pět minut (můžete i méně) ve čtvrt litru horké vody. Po scezení lze bylinu použít ještě jednou, má potom intenzivnější nasládlou chuť a silnější účinky.

Čaj dostane do pohody psychiku i fyzično, budete odolnější proti zátěži.

Lékové kombinace aneb Co s čím nejde dohromady, na co si dát pozorZdraví

Léčivé účinky mají jak květy, tak plody tohoto keře. Na tělo působí komplexně, což dokládá i známé lidové pořekadlo Před bezinkou klekni. Pomáhá tělu zbavovat se toxinů, ale také je nápomocný při hubnutí. A to díky kyselině chlorogenové, u níž je prokázáno, že má vliv na úbytek váhy.

Obsahuje rutin, který posiluje pružnost cév a působí blahodárně na oběhovou soustavu. Bez černý také snižuje teplotu těla, proto je hojně používán v čajových směsích při nachlazení, je silně močopudný, tudíž pomáhá i při léčbě revmatismu a otoků.

Léčivé účinky mají jak květy, tak plody bezu. Na tělo působí komplexně.

Foto: Profimedia.cz

Bezinkový sirup: Do skleněné nádoby vložte 25 květů černého bezu, zalijte 1 l převařené vody (ne vroucí, aby květy nezhnědly). Přidejte jeden nakrájený a umytý citron. Nádobu přiklopte pokličkou (případně uzavřete fólií) a nechte jeden den odstát.

Poté sceďte a do tekutiny přidejte 1/2 kg pískového cukru a vymačkejte druhý citron. Pro konzervaci můžete přidat kyselinu citronovou, ale na chladném místě sirup vydrží i bez ní.

Bezinkový ocet: Deset květů zalijte 1/2 l octa. Květy musejí být ponořené. V uzavřené nádobě je nechte louhovat v chladu a temnu asi šest až osm týdnů.

Ocet je skvělý v salátech, ale i na srážení teploty. V období chřipek si jím také můžete potírat spánky a chodidla.

Bršlice kozí noha, plevel i bylinný pokladZdraví

Budete mít zájem:  Jak poznat, že je cukroví správně upečené

Petržel má především odvodňující a močopudné účinky, proto se v lidovém léčitelství používala hlavně při lehkých problémech s močovým měchýřem. Podporuje i trávení, zmírňuje záněty. Pomáhá při potížích v klimakteriu.

Rozemnutím listu na kůži zmírníte svědění po bodnutí komárem. Na problémy se srdcem a zadržováním vody v organismu se doporučuje víno z petržele.

Petržel má močopudné účinky, podporuje trávení a zmírňuje záněty.

Foto: Profimedia.cz

Víno (podle fytoterapeutky Jarmily Podhorné): Do čistého bílého přírodního vína dejte deset stonků petržele i s listy a k tomu dvě lžíce vinného octa. Vše krátce asi deset minut povařte na slabém plamenu. Pozor, směs vydatně pění.

Pro větší sílu vína a zvýšení močopudnosti můžete ke stonkům přidat i nadrobno nakrájený kořen petržele. Poté sceďte a nalijte do sklenice vypláchnuté alkoholem. Důkladně uzavřete. Usazenina, jež se tvoří na dně, není na závadu, můžete ji vypít.

Víno pijte třikrát denně, vždy půl deci po jídle, pomáhá při slabostech srdce. Pozor, močopudné doplňky stravy neužívejte dlouhodobě bez porady s lékařem!

Gurmánský krámek

o nás

Jsme mladá rodinná firma z Bílovce, která si na konci roku 2014 otevřela obchůdek s poctivými potravinami, farmářským zbožím a kvalitními lahůdkami s názvem Gurmánský krámek.

V dubnu roku 2016 jsme se rozhodli krámek uzavřít a věnovat se výrobě vlastní produkce a jejímu prodeji na akcích po celé ČR.

  Z názvu obchodu se tím pádem stala značka našich výrobků, postupem času ke značce přibylo i naše motto ‚s úctou k chuti‘, kterým se při našem podnikání řídíme.

Zabýváme se výrobou ovocných a bylinných sirupů bez konzervantů, aromat, barviv a jiných chemických látek (i bez kyseliny citronové), čistě se 100% citronovou šťávou.

Kromě sirupů na farmářských trzích, jarmarcích, poutích, gastrofestivalech a jiných akcích našim zákazníkům nabízíme i domácí limonády, teplé nápoje (v chladném počasí) a míchané drinky s alkoholem.

Vše vyrobeno z našich sirupů.

Garantujeme Vám, že při výrobě nepoužíváme žádné náhražky, aromata, barviva, chemická sladidla, zahušťovadla, konzervanty ani jinou umělou chemii. Naše výrobky navíc neobsahují ani gram kyseliny citronové, která se jinak běžně nachází skoro ve všech potravinách. O sirupech, bohužel i těch domácích, ani nemluvě.

Respektujeme to, že samotná kyselina citronová patří k bezpečným potravinám, nicméně je to chemicky vyrobená náhražka, která na chuti rozhodně nepřidá, ba naopak máme od zákazníků zpětnou vazbu, že si u nás konečně koupili sirup, ze kterého je nepálí žáha.

K nutnému okyselení výrobků používáme 100% citronovou šťávu z koncentrátu (nikoliv citronku, kterou znáte ze supermarketů, a která je vyrobena právě z kyseliny citronové)  – do budoucna plánujeme citrony lisovat čerstvě.

To, že je něco z koncentrátu nutně neznamená, že je něco špatné. Jde o ušetření nákladů za logistiku. Surovina, v našem případě citronová šťáva se ve speciálních kádích svaří na co nejmenší množství a pak se po převozu do místa prodeje opět naředí vodou.

Každé ovoce obsahuje minimálně 70-90% vody tudíž nejde o nic drastického, vše se vrátí do půvdního stavu, jen to má jednu malou drobnost. V našem případě citron svařením ztratí vitamín C a jiné živiny. Což ale v našem procesu výroby sirupů nemá žádný vliv – jde nám o to, aby citronová šťáva sirup okyselila a osvěžila, to pořád udělá o dost líp než kyselina citronová.

O zdraví prospěšné látky se postarají hlavní suroviny, u kterých naopak dáme ruku do ohně za to, že z koncentrátu nejsou. 

Sladíme bílým řepným cukrem! Slýcháváme od zákazníků různé stesky, jaká je škoda že používáme cukr, proč nepoužíváme třtinový, nebo fruktózu  apod.

Tak tedy: cukr je vynikající konzervant a díky tomu nemusíme do našich sirupů přidávat jakékoliv jiné chemické látky, díky kterým takzvaně vydrží.

Třtinový cukr je v podstatě to samé jako cukr řepný, jen je vyroben z jiné suroviny, je několikanásobně dražší a obsahuje jen nepatrné množství vitamínů a stopových prvků navíc. Při bezpečné konzumaci cukru téměř nedosažitelných. Je to prostě pořád cukr!

Ve většině průmyslově vyráběných sirupů můžeme taky narazit na tzv. glukózo-fruktózový sirup ! Jde o levnější náhražku klasického cukru a je daleko horší pro lidské zdraví, hlavně kvůli fruktóze, která má v tomto sirupu vyšší podíl.

 Zatímco většina glukózy putuje do tkání, především do svalů, kde slouží jako zdroj energie, fruktóza míří přímo do jater. Tam se ukládá v podobě glykogenu a díky omezené kapacitě jater se ukládá většina fruktózy rovnou ve formě tuku.

I pro cukrovkáře, pakliže jim nechutná  neochucená voda, je daleko přijatelnější pití poctivého, vodou naředěného sirupu s cukrem, než těch odporných umělých náhražek vyrobených z bojových plynů (aspartam). To samé platí o dětech. Nepodléhejme zavádějícím reklamám, použivejme selský rozum.

Cukrovka není nemoc z cukru, ale má ji na svědomí špatná činnost slinivky vlivem stresů a nezdravé konzumace jídel. Cukr naše tělo potřebuje, stejně jako tuk – jen jen čistě na nás kolik si ho do těla ‚nandáme‘ nedělejme z cukru démona a nevyhánějme démony aspartamem!

Naše sirupy jsou primárně určeny k ředění vodou a slouží k tomu, aby uhasily žízeň a naladily chuťové buňky. Jde nám o chuť – nejsme lidoví léčitelé. Nikdy nebudeme tvrdit že …

když si dáte lžíci našeho borůvkového sirupu před spaním, tak ráno uvidíte o 3 metry dál než včera.. jako to dělají jiní výrobci sirupů, léčitelé.

  Zřeďte si raději tu lžíci borůvkového sirupu sklenicí vody a aktivujte hladinu serotoninu (hormonu štěstí), stejně jako se aktivuje po všem výjimečně dobrém.

Nicméně vzhledem k technologii výroby a šetrné pasterizaci si i naše sirupy zachovávají spoustu tělu prospěšných látek. Jejich účinky bohužel, díky lobby výrobců chemických léčiv, publikovat nemůžeme, ale  volně šiřitelné informace o účincích surovin používaných v našich sirupech si můžete přečíst zde

O to víc se těšíme až se zase v roce 2019 setkáme s našimi skvělými přáteli, s lidmi co umějí ocenit poctivou práci, s lidmi co mají stejně jako my úctu k chuti…

Děkujeme, že jste!!!

Kyselina citronová

Kyselina citronováObecnéSystematický názevkyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová či kyselina 3-karboxy-3-hydroxypentandiováTriviální názevkyselina citronováAnglický názevcitric acidSumární vzorecC6H8O7IdentifikaceRegistrační číslo CAS77-92-9PubChem311VlastnostiMolární hmotnost192,13 g/molTeplota tání153 °CTeplota varudehydratace při 175 °CHustota1,665 g/cm³Disociační konstanta pKapKa1=3,15pKa2=4,77pKa3=6,40Není-li uvedeno jinak, jsou použityjednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kyselina citronová je slabá trikarboxylová kyselina nacházející se v citrusových plodech. Je přírodní konzervační látkou a používá se jako dochucovací prostředek jídel, nealkoholických a alkoholických nápojů. V biochemii je důležitým meziproduktem v citrátovém cyklu.

Kyselina citronová se nachází v různých druzích ovoce a zeleniny, největší výskyt (největší koncentrace) je v citronech a limetkách, kde může dosáhnout až 8 % hmotnosti sušiny.

Vlastnosti

Kyselina citronová je při pokojové teplotě bílá krystalická látka. Vyskytuje se buď jako bezvodá, nebo jako monohydrát. Bezvodá krystalizuje z horké vody, zatímco její monohydrát krystalizuje za studena.

Monohydrát může být převeden na bezvodou kyselinu při 74 °C. Kyselina citronová je velmi dobře rozpustná ve vodě (59,2 g/100 ml při 20 °C) a také se dobře rozpouští v ethanolu. Z chemického hlediska má kyselina citronová vlastnosti jako ostatní karboxylové kyseliny.

Při zahřátí nad 175 °C se rozkládá na kyselinu akonitovou.

Historie

Objev kyseliny citronové je připisován perskému alchymistovi z 8. století Džábiru Ibn Hajjánovi. Středověcí evropští učenci si byli vědomi existence přírodní kyseliny v citronech a citronových šťávách.

Švédský chemik Carl Wilhelm Scheele poprvé izoloval kyselinu citronovou v roce 1784 krystalizací z citronové šťávy. V průmyslovém rozsahu se začala kyselina vyrábět v roce 1860. V roce 1893 objevil C.

Wehmer, že některé druhy plísně Penicillium dokážou produkovat kyselinu citronovou z cukru. Nicméně tento mikrobiální způsob výroby kyseliny nebyl průmyslově důležitý až do první světové války, která přerušila italský export citrusů.

James Currie v roce 1917 objevil, že plíseň druhu Aspergillus niger může účinně vyrábět kyselinu citronovou. O dva roky později firma Pfizer započala průmyslovou výrobu kyseliny citronové na tomto principu.

Výroba

V dnešní době převažuje průmyslová výroba pomocí kultury Aspergillus niger. Při této výrobě je kultura krmena sacharózou, aby produkovala kyselinu. Poté je kultura zflitrována a kyselina je z výsledného roztoku vysrážena pomocí hydroxidu vápenatého. Ze vzniklé vápenaté soli kyseliny citronové se samotná kyselina získá pomocí kyseliny sírové.

Použití

3D zobrazení molekuly kyseliny citronové

Doplněk stravy

V potravinářství se kyselina citronová používá jako ochranná a dochucovací látka, hlavně u nápojů (bývá označována jako přídatná látka E 330). Soli (citráty, a především ty s kovy) se používají jako zdroj minerálů při dietách či při onemocnění, kdy dané minerály organismu schází.[zdroj?]

Změkčování vody

Díky schopnosti tvořit s kovy cheláty se kyselina citronová přidává do mýdel a čisticích prostředků.

Ve fotografické chemii se používá jako kyselá součást některých přerušovacích lázní a ustalovačů. Dá se však nahradit polovičním množstvím koncentrované kyseliny octové.

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu kyselina citronová ve Wikimedia Commons

Portály: Fotografie | Chemie Autoritní data: GND: 4148057-0Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyselina_citronová&oldid=18990068“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *