Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!

Spolehlivě odhalit přírodní a bio kosmetiku je mnohem složitější než v případě biopotravin. Na rozdíl od biopotravin[1] totiž v Evropské unii ani v České republice zatím neexistuje žádná zákonná úprava pro určování kritérií přírodní a bio kosmetiky.

Pravidla pro použití slov „přírodní“, „bio“ a „eko“ v případě kosmetických prostředků nejsou jasně definována, a proto jsou zneužitelná.

Proto se stává, že výrobce může bez problémů produkt prezentovat jako přírodní či dokonce bio, a to i v případě, že obsahuje nepatrné množství rostlinného výtažku, doplněného celou řadou syntetických látek.

Výrobci kosmetických prostředků mohou v současné době libovolně použít zkratku bio nebo slova přírodní/ekologický a klamání spotřebitele se v takovém případě těžko dokazuje.

Naštěstí existují nezávislé certifikační organizace – tam, kde vidíme loga společností sdružených pod standardy COSMOS[2], jako Ecocert, COSMEBIO, Soil Association, ICEA anebo české logo CPK, můžeme mít jistotu, že každý krok procesu výroby byl důkladně zkontrolován nestrannými odborníky.

Certifikovaná kosmetika splňuje přísné standardy, které zaručují, že jsou používány zejména přírodní suroviny, ideálně v bio kvalitě, namísto užívání rizikových látek.

Jedná se zejména o umělé látky běžné v ostatních přípravcích, jako jsou syntetická barviva, konzervanty, ropné produkty, umělé parfémy a látky pocházející z mrtvých zvířat.

Navíc je pro certifikovanou kosmetiku naprostým tabu testování jakýchkoliv produktů i jejich složek na zvířatech, stejně jako zadávání těchto testů jiným firmám. Standardy řeší i obaly kosmetických produktů, doporučeno je využívání recyklovatelných obalů, příp. s možností opakovaného využití, zakázány jsou obaly z PVC a polystyrenu.

Vodítkem toho, do jaké míry je produkt přírodní či bio, je jeho složení (povinně zveřejňované) a pak ochranná známka (logo) na etiketě, která je výrobci udělována nezávislou certifikační organizací společně s certifikátem při splnění stanovených pravidel – standardů.

V současné době jsou nejčastěji využívány Standardy COSMOS, považované za celoevropskou normu pro certifikaci přírodní a bio kosmetiky. Přesto mohou existovat drobné rozdíly, např. v typu povolených nebo zakázaných surovin nebo ve výši podílu biosložky v biokosmetice.

V České republice certifikaci kosmetických přípravků vyráběných z přírodních a ekologických surovin – známku CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika) a její nadstavbu CPK bio – uděluje kontrolní organizace KEZ, o. p. s., při dodržení Standardů KEZ, jež vychází ze standardů COSMOS, a to již od roku 2007.

KEZ, o.p.s., je jedinou kontrolní organizací s tímto oprávněním v nových členských zemích EU. Z českých značek mají certifikát CPK například Nobilis Tilia, Atok, Saloos, Karel Hadek nebo Bebutter.

Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!

Kosmetika je často směsí řady látek, proto je nutné kromě požadavku na obsah přírodních surovin blíže specifikovat požadavky i na další látky a některé postupy výroby. Certifikovaný kosmetický přípravek může obsahovat pouze látky uvedené (povolené) v příloze č. 1 Standardů KEZ.

 • Pravidla pro CPK:
 • ⇒  minimálně 85 % složek produktu je přírodního původu
 • ⇒ produkt nesmí obsahovat:
 •  synteticky získané parfémy
 •  ropné látky typu minerálního oleje, parafínu nebo vazelíny
 •  syntetické konzervační látky
 •  syntetická barviva
 •  vybrané tenzidy, silikony,
 •   živočišné složky (kromě včelího vosku a alkoholů ovčí vlny)
 •   suroviny vyrobené pomocí GMO (geneticky modifikovaných organismů)
 •   chemické UV filtry (přípustné jen fyzikální: oxid titaničitý a zinečnatý)
 •   látky, které podstoupily proces ozáření ionizující dávkou energie aj.
 1. ⇒  procesy výroby, které nejsou přípustné:
 2. bělení – deodorace, užití enzymů získaných z GMO, deterpenace (jiná než pomocí destilace parou), etoxylace, sulfonace, propoxylace, alkoxylace, úpravy využívající rtuť nebo katalyzátory ropného původu, získávání a extrahování rostlinných olejů a tuků chemickými rozpouštědly (s výjimkou absolue aj.)
 3. Pravidla pro CPK bio – plní parametry Standardu pro CPK a navíc:
 4. ⇒ minimálně 90 % složek produktu je přírodního původu
 5. ⇒ alespoň 20 % hmotnostního podílu přírodních složek je BIO
 6. (za biosložku je považována taková surovina, na kterou certifikační organizace vystavila certifikát o ekologickém původu v souladu s nařízením Rady (ES) c. 834/2007)

Z výše uvedeného vyplývá, že označení „přírodní kosmetika“ neznamená, že je rovněž i „BIO“. Podmínkou u bio kosmetiky je obsah určitého podílu bio suroviny v přípravku.

Loga dalších uznávaných nezávislých certifikačních organizací pro přírodní a bio kosmetiku:

Jedná se zejména o hlavní evropské certifikační organizace, zakladatele sdružení COSMOS:

Ecocert, Francie Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!
Cosmebio, Francie Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!
Soil Association, UK Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!
BDIH, Německo
ICEA, Itálie Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!
Společná „evropská“ značka COSMOS standardů Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!

Výhody přírodní a bio kosmetiky:

Nelze tvrdit, že je certifikovaná přírodní kosmetika či bio kosmetika účinnější než klasická kosmetika. Certifikovaná kosmetika však představuje nadstadardní kvalitu díky zvýšené bezpečnosti kosmetického přípravku, zejména při dlouhodobém používání. Snižuje se riziko kontaktu kůže a našeho organismu s látkami, které nejsou tělu vlastní.

Důvěryhodnost přírodní a bio kosmetiky:

Certifikovaná přírodní a bio kosmetika má na obalu ochrannou známku (logo), kterou výrobce získá jen na základě pravidelné kontroly od externí nezávislé certifikační organizace, a to při splnění jasných transparentních pravidel, které je možno porovnat s jinými certifikovanými výrobky. Jedná se o dobrovolné plnění nadstandardních pravidel ze strany výrobce, který navíc za kontrolu a vydání certifikátu platí kontrolní organizaci nemalý poplatek.

Jak si správně vybrat přírodní či bio kosmetiku:

Za důvěryhodnou kosmetiku lze považovat tu, která je certifikována nezávislou a známou kontrolní organizací.

Vyplatí se ověřit si certifikační organizaci, která propůjčila výrobku známku (logo), zda existuje, je známá a certifikuje více výrobků.

Dále vyhledat si na webu nebo se zeptat prodejce, co přesně známka garantuje / znamená = proč je výrobek označen jako přírodní / bio / ekologický – jaké plní standardy.

Podezřelé je, když například výrobce dá do názvu kosmetiky slovo BIO, ale nikde v značení již nenajdete logo certifikační organizace. Někdy také dochází k tomu, že výrobce napíše například Krém s bio olejem.

Pak netvrdí, že celý výrobek splňuje požadavky na bio kosmetiku, ale přípravek obsahuje jen jednu či více bio složek. Ale i v tomto případě má spotřebitel nárok na průkaz tvrzení. Bio oleje musí mít platný certifikát o surovině z ekologického zemědělství.

Pokud toto není schopen výrobce kosmetiky doložit, je to klamání spotřebitele.

 • ***
 • V čem se certifikovaná kosmetika liší od té „běžné“?
 • Kvalitu kosmetiky dělíme na dvě skupiny:

a)       Kvalita definovaná legislativou = běžná kosmetika musí splňovat požadavky definované evropskou i tuzemskou legislativou – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích), dozor v ČR vykonává Státní zdravotní ústav.

(např. podlimitní koncentrace vybraných toxických prvků a látek, kožní snášenlivost, mikrobiální čistota, bezpečnost při zamýšleném způsobu použití aj.)

b)      Kvalita definovaná nadstandardy = certifikovaná přírodní a bio kosmetika musí splňovat stejnou legislativu jako běžná kosmetika, výrobce však dobrovolně navíc dodržuje další pravidla – standardy jako nadstavbu, dodržování nadstandardů je garantováno nezávislou certifikační institucí; do této druhé skupiny spadá přírodní kosmetika a bio kosmetika

Užitečné zdroje:

·         http://www.kez.cz/prirodni-a-bio-kosmetika

·         http://www.syncare.cz/bio-kosmetika/

·         letáček https://www.lovime.bio/wp-content/uploads/2018/11/Prirodni-kosmetika.pdf

·         https://cosmos-standard.org/

·         https://www.krasa.cz/prirodni-bio-kosmetika/

·    https://eshop.nobilis.cz/certifikace-kosmetiky/, zde najdete také porovnání certifikátů pro přírodní kosmetiku a přírodní kosmetiku v biokvalitě.

Zpracovala Andrea Hrabalová, únor 2019

[1] Pozn.: Biopotraviny jsou definovány jako potraviny pocházející z ekologického zemědělství vyrobené dle pravidel definovaných jak v národním Zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, tak v předpisech EU Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

[2] Sdružení COSMOS (COSMetic Organic Standard) vzniklo v roce 2002, kdy se pět významných evropských certifikačních organizací (BDIH – Německo, COSMEBIO – Francie, Ecocert Greenlife – Francie, ICEA – Itálie a Soil Association – UK) spojilo s cílem vytvořit jednotné certifikační standardy pro kosmetiku a výrobky osobní péče.

Standardy COSMOS vstoupily v platnost v lednu 2010 a jsou průběžně aktualizovány.

Opravdu přírodní bio kosmetika

Opravdu čistě přírodní kosmetika v bio kvalitě bez přidaných parabenů, SLS, chemických konzervantů a další chemie, i na citlivou až alergickou pleť, s aloe vera, olivovým olejem a dalšími přírodními bylinami. Velmi vhodné zejména v létě.

Na světě není moc takových firem jako je Natura and Benessere. Tento italský výrobce je totiž schopen sledovat celý výrobní cyklus a může tak zaručit vysokou jakost svých výrobků. Dává přednost ruční sklizni surovin, protože umožňuje zachovávat všechny aktivní složky. 100% organický Aloe vera gel Existuje přes 360 druhů aloe, ale nejvíce oceňované v kosmetice i lékařství je Aloe vera Barbadensis. Obsahuje nejméně 160 aktivních složek s regeneračními a hojivými vlastnostmi. Jejich účinek na organismus není dán jednotlivými komponenty, ale díky celku. A jaké kroky při sběru italský výrobce dodržuje? 1) pečlivé sbírání a mytí listů aloe Listy jsou tlusté a masité, jejich délka je od 20 – 60 cm. Používají se pouze listy 3 – 4 roky staré, neboť právě ony mají uvnitř slizovitý gel se speciálním složením. Jsou sbírány ručně, pak se oplachují vodou s minerální solí, aby se odstranily případné bakterie. Je důležité začít zpracovávat listy do dvou hodin po té, co byly odděleny od rostliny, aby se maximálně uchovaly aktivní složky. 2) odříznutí vnějších zelených částí listů, aby došlo k odstranění aloinu Dalším krokem je odstranění vrchní části listu a bočnice trnů, protože obsahují aloin, který má projímavé účinky. Dále se ručně odděluje vnitřní gel od zelené kůry nožem (jako při loupání ovoce). Získaný gel je nakrájen na malé kousky a předán do procesu macerace, který probíhá týden. Vše s přírodními konzervanty, dokud gel není usazený. Výsledkem tohoto procesu je 100% přírodní Aloe vera gel. Tato skutečnost je velmi důležitá, protože účinnost a kvalita  Aloe vera produktů závisí právě na čistotě rostlin, jejich pěstování, na metodě zpracování a způsobu konzervace. Takový aloe gel má silné účinky, změkčující a vyhlazovací působení na pokožku. Certifikovaný organický olivový olej Olivovníky se pěstují v oblasti Apulie v jižní Itálii, kde mají ideální podmínky pro růst. Olivy jsou zpracovány během 4 – 6 hodin od sklizně, aby byla zaručena nejvyšší kvalita získaného extra panenského olivového oleje. Lisování oleje probíhá výhradně za studena – tato teplota je nezbytná, významně ovlivňuje kvalitu olivového oleje. Při vysoké teplotě se totiž snižuje obsah polyfenolů, antioxidantů a vitamínů, ztrácí se typická vůně olivového oleje, zvyšuje se rychlost jeho oxidace, jedná se o olej s výrazně nižší kvalitou. Takto získaný velmi kvalitní olivový olej je bohatý na všechny nejdůležitější výživné složky. Z vlastní zkušenosti bych si dovolila doporučit bio přírodní kosmetiku, která je opravdu přírodní a jen si na ni nehraje. Je tvořena pouze z bylin a konzervanty jsou taktéž rostlinné, nevydrží velmi dlouho otevřená, což svědčí o přírodním složení, proto se ani nevyrábí ve velkých sériích. A taktéž je finančně velmi dostupná.

Budete mít zájem:  Jak si ověřit původ masa

Řada této luxusní přírodní kosmetiky z Itálie, kde si výrobní firma veškeré rostliny i sama pěstuje a velmi šetrně je zpracovává, aby došlo k co největšímu zachování přírodních látek, se neustále rozrůstá o nové produkty, zatím jsou v nabídce tyto výrobky:

Herbs oil přírodní olejíček z 27 bylin, které se navzájem neruší, jako u jiných podobných bylinných olejíčků, nedráždí kůží, je vhodný k lokálním masážím, do aroma lampy, odpuzuje komáry, možno potřít případné píchance od hmyzu, působí relaxačně, osvěžuje, když jej natřete do podpaží, vhodný na unavené oteklé nohy, i do koupele. Natřít spánky při bolení hlavy a migréně a pod nos při rýmě. Neobsahuje alkohol, ani parafín.

Gel na namožené svaly – vhodný k potření namožených míst a bolestivých svalů, při bolesti zad, rýmě, alergii, astmatu, revmatismu, kašli, na modřiny. I při píchnutí hmyzem. Pleťová voda – na všechny druhy pleti, včetně problematické, aknózní, citlivé, zralé. Hydratační pleťová voda s aloe vera a olivovým olejem, kyselinou hyaluronovou, heřmánkem, měsíčkem, olejem z pšeničných klíčků, mátou, levandulí. Bez alkoholu, důkladně odstraňuje nečistoty. Má zklidňující účinek. Pleťové mléko – odličovací mléko na všechny druhy pleti, i na citlivé oči. Pleť hydratuje, zjemňuje, čistí. Bez parabenů i parafínu. S aloe vera, olivovým olejem, heřmánkem, měsíčkem, kyselinou hyaluronovou.

Sprej na spáleniny a rány – pomáhá při drobných poraněních, rankách, spálení od sluníčka, odřeninách, zvlhčuje, díky mentolu ochlazuje, díky aloe vera a olivového oleje hojí. Vhodný i po opalování, i na obličej, jen se vyhýbejte očím, kvůli mentolu. Na akné.

Aloe vera gel na tvář – místo krému, s olivovým olejem, rostlinným kolagenem, olejem z pšeničných klíčků, olejem z meruňkových jadérek, kyselinou hyaluronovou.

Proti známkám stárnutí a únavy, vhodný i na citlivou pleť, po opalování, na problematickou pleť, suchou pleť. Urychluje hojení.

Pleťový krém s aloe vera  organický krém na všechny typy pleti. Hydratační krém. Krém není vhodný, pokud jste alergičtí na ořechy, mohly by Vám vadit obsažené oleje z těchto plodů. Krém se rychle vstřebává, nemastí, má jemnou přírodní vůni.

Krém na ruce s aloe – s aloe vera a olivovým olejem. Hydratuje, vyživuje, chrání, lehce se vstřebává, nemastí.

Protivráskový krém na ruce, zjemňuje.

Obsahuje i bambucké máslo, kyselinu hyaluronovou, glycerin, olej z pšeničných klíčků, heřmánek, měsíček, alantoin. Bez parabenů a bez parafínu.

Přírodní šampon bez SLS – obsahuje aloe vera, olivový olej, pšeničný protein, měsíček lékařský, panthenol.

Vlasy budou čisté, lesklé, bohaté a i když obsahuje šampon olivový olej, vlasy nemastí. Neobsahuje chemická pěnidla SLS, které jsou obsaženy téměř v každém šamponu, aby tvořil bohatou pěnu a nadměrně vysušují pokožku hlavy.

Možno použít i jako sprchový gel, ušetříte místo v kufru.

Bio elixír proti vráskám – organický omlazující elixír na zralou pleť, redukuje vrásky, obsahuje i kyselinu hyaluronovou. Elixír získal v r. 2017 cenu na největším veletrhu přírodní kosmetiky Vivaness.

 • Bio hydratační krém – aktivní krém pro každou pleť bez chemie.
 • Oční sérum – redukuje vrásky a kruhy a otoky pod očima
 • Deodorant bez hliníku – proti zápachu a pocení, čistě přírodní
 • Co to je RAW kosmetika?

Možná jste již slyšeli o RAW stravě, čili o pokrmech, které se konzumují syrové, případně upravované do teploty 45 stupňů. Stejně tak i kosmetika, pokud je zpracována šetrně, si může uchovat většinu svých pokožce a zdraví prospěšných látek.

Italská firma Natura and Benessere, s kterou Finclub spolupracuje, přináší nejen přírodní bio kosmetiku, ale pyšní se i raw zpracováním surovin, čili za studena.

Jejich farmy, kde se pěstují suroviny v kosmetice používané, jsou certifikovanými organickými farmami, kde dochází k organické extrakci raw surovin.

Jejich přírodní organická surovina je bez parabenů, bez alkoholu, bez pěnidel SLS, bez parafínu a vazelíny z ropy a není testována na zvířatech.

Kosmetika NB je živá a tudíž je její datum spotřeby kratší než u chemicky konzervované kosmetiky.

Aby trvanlivost výrobků byla alespoň 1 rok (chemická kosmetika mívá 3 roky a více), používají minerální a hypoalergenní přírodní konzervační látky.

Navíc jsou výrobky produkovány v malých sériích, aby se k zákazníkovi do rukou dostal co nejčerstvější produkt. Tato kosmetika je vyráběna s plným respektem i k citlivé pokožce.

Člověk může vstřebat přírodní aktivní zdroje 3 způsoby: potravou, dýcháním a kůží. Dle citátu Kryštofa Kolumba vychází i filozofie firmy NB: „Existují 4 nezbytné rostliny pro lidské zdraví a život – pšenice, víno, olivy a aloe. Ta první člověka nasytí, druhá uklidní ducha, třetí mu dá harmonii a čtvrtá ho uzdraví.“ Dle majitele firmy má vstřebání těchto látek  kůží stejný efekt, jako bychom je snědli.

 1. Organický pšeničný olej
 2. Organické víno
 3. Organický olivový olej
 4. Organické aloe vera

Pomáhá tělu a kůži bojovat proti příznakům stárnutí, zajišťuje silnou antioxidační aktivitu, obsahuje hodně vitamínu E, důležitého pro elasticitu kůže.
Antioxidant (pomáhá redukovat stárnutí těla a kůže), přírodní ochrana proti UVA a UVB paprskům, regeneruje, stimuluje produkci přirozeného kolagenu, zvyšuje jemnost kůže, má liftingový efekt, redukuje podráždění kůže.
Redukuje degeneraci buněk tím, že poskytuje očividnou kožní obnovu. Zvyšuje elasticitu kůže, poskytuje ochranu i v extrémních podmínkách. Proti stárnoucí efekt, redukuje jemné vrásky, zlepšuje zdraví těla i kůže.

Finclub nabízí i organický bio džus z aloe vera. Povzbuzuje unavené a stárnoucí tělo i kůži, bojuje proti volným radikálům a stárnutí kůže, hydratuje, zjemňuje, zvláčňuje.

Přírodní kosmetika je šetrnější a jemnější k pokožce, nedráždí a má řadu účinků na kožní problémy. Ovšem pro alergiky může přírodní kosmetika obsahovat látky, které jim mohou způsobit alergickou reakci, třeba oleje z ořechů nebo měsíček zahradní.

Běžná chemická kosmetika používá často minerální oleje a vosky, produkty z ropy, syntetické látky či suroviny živočišného původu. Aby se účinné látky dostaly hlouběji do kůže, je nutné používat tzv. PEG deriváty, které pokožku do určitě míry „naruší“, a až po té může dojít ke vstřebání látek. Časté používání této kosmetiky narušuje pokožku, což může vést k jejímu předčasnému stárnutí a alergickým reakcím.

Budete mít zájem:  Fotogalerie: Foodparade vyhlašuje soutěž pro všechny amatérské kuchaře

Proto hledejme vyváženost a nic nepřehánějme. Jistě sami na sobě poznáte, co Vám nejlépe vyhovuje. Doporučit můžeme Balíček s bio aloe vera produkty.

Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!

Kosmetika bez chemie? Certifikovaná přírodní!

Na vlně bio trendu kvalitního a hlavně ekologicky šetrného života se nese stále více Evropanů. Není divu, že zájem o něj roste také v Česku.

„Stále více našich zákazníků sahá po biokosmetice, protože přemýšlejí nad tím, jak žít ekologicky a v souladu s přírodou,“ popisuje Lenka Radiměřská, majitelka obchodu s certifikovanou přírodní a biokosmetikou.

Podle ní tuto kosmetiku kupují lidé bez ohledu na věk, sociální nebo ekonomické zařazení. „Spojuje je, že stejně jako se snaží dobře jíst, chtějí i o sebe kvalitně pečovat,“ dodává.

„Zákazníkovi, kterému není lhostejná kvalita potravin, jejich složení a původ, by mělo záležet také na tom, jakou kosmetiku používá v péči o svou pokožku.

I zde totiž platí, čím méně chemie, umělých syntetických surovin a podobných „vylepšujících látek“ obsahuje kosmetický výrobek, tím lépe pro jeho zdraví,“ říká Laďka Petrjánošová z firmy Míča a Harašta vyrábějící certifikovanou přírodní a bio kosmetiku.

„Přírodní a biokosmetika je součástí zodpovědného životního stylu,“ je přesvědčena Adéla Zrubecká, diplomovaná aromaterapeutka a spolumajitelka firmy Nobilis Tilia.

Je tu však háček. Zatímco biopotraviny jsou přísně kontrolovány ze strany státu a jejich kvalitu hlídá zákon, u přírodní a biokosmetiky žádná takto přísná legislativní ochrana neexistuje.

„Výrobci kosmetických prostředků mohou v současné době libovolně použít zkratku bio nebo slova přírodní, ekologický, popřípadě jejich cizojazyčná analoga bez nutnosti certifikace,“ vysvětluje MUDr. et. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., specialista na hygienu a preventivní lékařství, který se podílel na přípravě českého certifikátu přírodní a biokosmetiky.

Spotřebiteli se tak snadno může stát, že si v dobré víře koupí kosmetický produkt s označením bio, a ve skutečnosti za své peníze získá chemický výrobek.

Řešením je nakupovat certifikovanou přírodní kosmetiku. Česká značka Certifikovaná přírodní kosmetika (CPK) zaručuje kvalitu a opravdu přírodní původ surovin, ze kterých jsou kosmetické přípravky vyrobeny. Zahraniční obdobou tohoto certifikátu jsou označení BDHI, EcoCert, Soil Association Organic Standart, Charte Cosmebio, BIO ECO Cosmesi a SANOLL.

Certifikovány jsou zatím zejména tyto výrobky českého původu: rostlinná mýdla, tělové a masážní oleje, koupelové soli a přísady do koupelí, oleje a balzámy na rty, pleťové vody a esenciální oleje. Přísné normy standardu CPK splnilo 36 výrobků firmy Nobilis Tilia, 23 produktů od firmy Míča a Harašta a 79 od společnosti Botanicus.

Certifikované bio kvality dosáhlo 30 výrobků od Nobilis Tilia a 29 od společnosti Míča a Harašta.

Žádná chemie, čistá příroda

„Koupíte-li si tělový krém s CPK logem, můžete si být jisti, že výrobek neobsahuje syntetické sloučeniny, látky s podezřením, že negativně ovlivňují lidské zdraví, a suroviny, jejichž výroba nadměrně zatěžuje životní prostředí,“ říká Kateřina Čapounová z PRO-BIO ligy. Důležité však podle ní je, aby si spotřebitel vybíral přírodní kosmetiku.

„Skutečnost, že výchozí přírodní surovina byla v biokvalitě, je jistou nadstavbou. Hlavní je, že výrobek neobsahuje chemické látky,“ dodává. Bio původ suroviny navíc zaručuje, že pochází z ekologicky šetrného zemědělství, ve kterém se nepoužívají chemické přípravky, umělá hnojiva a stimulátory. „Není to nic jiného, než jak hospodařili naši předci,“ popisuje Ing.

Dana Hradecká, spoluzakladatelka biozahrad Botanicus v Ostré.

Přírodní kosmetika nesmí obsahovat složky z geneticky modifikovaných surovin, žádné chemické látky, tedy parafín, vazelínu a další produkty z ropy. Zakázány jsou rovněž syntetické vonné, konzervační a barvicí látky.

Stejně tak se nesmí používat suroviny z mrtvých zvířat, živočišný kolagen a glycerin, vorvaňovina, norkový tuk a další. Povolený je pouze včelí vosk a deriváty lanolinu.

Současně výrobky ani suroviny, ze kterých jsou vyrobeny, nejsou testovány na zvířatech.

„Biokosmetika neobsahuje nejznámější alergeny, tj. řadu konzervačních látek včetně thiazolinonů. Jsou zakázána syntetická barviva nebo parfémy. Nelze používat většinu syntetických emulgátorů nebo solubilizátorů,“ vysvětluje Svoboda. Běžná kosmetika obsahuje sice povolené látky, ale zároveň rizikové chemické látky, které mohou vyvolat různé alergie, vyrážky a nepříjemné reakce.

Biomýty stále trvají

O přírodní kosmetice panují různé předsudky. Jedním z nich je, že přírodní kosmetika snadno podléhá zkáze. Pravdou je, že přírodní kosmetika neobsahuje umělé konzervanty, tak nevydrží několik let, avšak neplatí, že by se rychle kazila. Je však lepší ji uchovávat v chladu a temnu, ideálně v ledničce, pak vydrží bez problémů několik měsíců.

Část spotřebitelů se domnívá, že přírodní kosmetika je méně účinná než běžná s obsahem chemických látek. „Paradoxně účinnými látkami v běžné kosmetice jsou právě přírodní látky. Například velmi často používaný retinol není nic jiného než vitamín A,“ říká Radiměřská.

V certifikované přírodní kosmetice jsou však obsaženy pouze přírodní látky, například místo parafínu a ropných produktů se používají rostlinné oleje. Do jisté míry není tato kosmetika ničím jiným než návratem ke zkrášlovacím receptům babiček.

Dále neplatí, že by certifikovaná přírodní kosmetika byla agresivní, naopak je vhodná i pro malé děti. „Bio kosmetiku by měly vyhledávat osoby se zvýšenou citlivostí pokožky, což lze vztáhnout i na děti.

Nelze však prohlásit, že biokosmetika je prosta možnosti rozvoje alergie nebo iritace, pouze riziko v jistém směru dále omezuje,“ dodává doktor Svoboda. n lh

Přírodní kosmetika nebo samá chemie? / Rozhovory, články

Není tajemstvím, že je v posledních letech přírodní kosmetika velmi oblíbená. Toho jsou si velmi dobře vědomy i velké kosmetické firmy, které na trendy reagují a označují výrobky tak, aby jevily dojem přírodního produktu.

Někdy může být vodítkem cena, přírodní šampón za 30,- Kč je podezřelý. Platí to ale i opačně: když si koupíte výrobek za několik stovek, nemusí být zaručeno, že je kvalitní.

Věřte, že hodnota obsahu je možná pár korun, ale většinou zaplatíte za značku a její propagaci.

Jak tedy rozeznat kvalitní přírodní kosmetiku od té běžné, konvenční?

I když některé obaly uvádějí, že v jejich výrobku jsou rostlinné výtažky, ve skutečnosti jich tam může být minimální množství. Spousta kosmetických výrobků je plná chemikálií, výtažků z ropy, syntetických barviv a parfémů.

Chemikálie obsažené v běžné kosmetice

Víte, jaké chemikálie se přidávají do běžné kosmetiky? Jsou to deriváty ropy, parabeny, PEGy, silikony a sulfáty. Dekorativní kosmetika dále obsahuje často jedy ve formě těžkých kovů jako olovo, kadmium, rtuť a hliník.

Šampóny, sprchové gely, mýdla a pěny do koupele, ale také zubní pasty obsahují (mimo jiné) sulfáty. Sulfáty neboli průmyslová pěnidla jsou látky, které vytváří s vodou bohatou pěnu.

Parfémy a toaletní vody často obsahují až 500 různých chemických látek. Tyto chemikálie pronikají do našeho těla a krevního oběhu skrze kůži a nosní sliznice. Obzvlášť nebezpečné jsou pro těhotné ženy, protože přecházejí do krevního oběhu plodu, a malé děti.

Parfémy, toaletní vody obsahují umělé pižmo (pižmo tetralin, AETT), u kterého bylo prokázáno, že ničí mozkové buňky a způsobuje degeneraci míchy.

Obsahují také toluen (ten je nejrozšířenější používanou látkou do uměle vyrobených parfémů), jehož používání může vést k poškození plic, jater, ledvin, srdce a centrálního nervového systému.

Antiperspiranty (podobně jako třeba opalovací krémy) obsahují mimo jiné hliník. Co hliník v antiperspirantech způsobuje se dozvíte z článku Regulujte projevy pocení přírodním deodorantem.

Krémy a přípravky k odlíčení obsahují silikony a tzv. PEGy, neboli Polyethylen Glycol, což jsou látky, které zvyšují propustnost pokožky. A do kůže dokáží dopravit nejen ty dobré aktivní látky, ale také ty špatné a dokonce i ty, které tam nemají co dělat.

Do kůže tak pronikají i nečistoty a můžou tak způsobovat akné a ucpávat póry.

Silikony je souhrnný název pro polymery, které mají jedinečné chemické a fyzické vlastnosti, díky kterým mají vyhlazující účinky, zjednodušují aplikaci a zlepšují roztíratelnost produktů.

Přírodní kosmetika

Přírodní kosmetika neobsahuje žádné výše zmíněné umělé chemické látky. Neobsahuje umělé parfemace, konzervanty a další chemické složky. Místo toho je přírodní kosmetika složena z rostlinných olejů, přírodních másel, květin a bylin, účinných extraktů a macerátů.

Budete mít zájem:  Restaurace klidně uvaří i ze zkaženého masa, tvrdí šéfkuchař

Při výběru přírodní kosmetiky se ale nenechte zmást obalem nebo nápisem. Výrazy jako „jemný“, „přírodní“ nebo „s rostlinnými výtažky“ výrobce k ničemu nezavazují. Často obsahují jen miminální množství přírodních složek.

Zatímco biopotraviny jsou přísně kontrolovány ze strany státu a jejich kvalitu hlídá zákon, u přírodní a bio kosmetiky žádná takto přísná legislativní ochrana neexistuje.

Spotřebiteli se tak snadno může stát, že si v dobré víře koupí kosmetický produkt s označením bio, a ve skutečnosti za své peníze získá chemický výrobek.

Přírodní produkt je právě takový, který je vhodný i pro citlivou pokožku a nedráždí ji, navíc je šetrný k životnímu prostředí. To znamená, že neobsahuje výtažky z ropy, syntetická barviva a parfémy, a není testovaný na zvířatech.

Orientovat se v tom, co je přírodní kosmetika a co už ne, vám pomohou certifikáty, které zaručují, že kosmetické výrobky obsahují garantovaný podíl přírodní složky, a jejich kvalitu i nezávadnost potvrdily nezávislé testy. Někdy si firmy vytvoří svůj vlastní certifikát, který má budit důvěryhodnost, ale ve skutečnosti není ověřený. Pro lepší přehled zde uvádíme seznam uznávaných certifikátů:

Certifikovaná přírodní kosmetika (CPK) a CPK bio –CPK a CPK BIO jsou ryze české certifikáty. Jejich zkratka je jednoduše tvořena ze slov „certifikovaná přírodní kosmetika“. Nejdůležitější podmínkou pro získání tohoto certifikátu je používání přírodních surovin, které byly získány šetrným způsobem.

V takto certifikovaných výrobcích nenajdete žádné syntetické sloučeniny, geneticky modifikované složky, deriváty z ropy, umělé parfemace, barviva, ale ani látky živočišného původu, kvůli jejichž získání muselo být zabito zvíře. Produkty samozřejmě nesmí být ani na zvířatech testovány.

Přídavek „bio“ u certifikátu CPK BIO pak kromě zmíněných kritérií přidává podmínku, že minimálně 20 % obsažených surovin v produktu musí být v bio kvalitě.

EcoCert – francouzský certifikát, produkt musí obsahovat minimálně 95% přírodních složek, a mimo jiné odbouratelný či recyklovatelný obal. A podle toho, kolik produkt obsahuje složek v BIO kvalitě, se pak rozlišuje ještě EcoCert Organic Cosmetic a EcoCert Natural Cosmetic. Vydává také certifikáty COSMETIQUE BIO a CHARTE COSMEBIO.

NaTrue – belgický certifikát, Natrue je zkratkou pro název neziskové organizace True Friends of Natural and Organic Cosmetics. Tato certifikace má tři stupně. Certifikát je udělován na 2 roky, pak musí výrobek opět projít kontrolou.

BDIH – německý certifikát, jedním z nestarších certifikátů vůbec.

Podmínkou pro získání tohoto certifikátu je použití výhradně přírodních surovin tak, aby navíc co největší množství z nich pocházelo z ekologického zemědělství nebo z ekologického sběru ve volné přírodě.

Produkty označené BDIH certifikátem naopak nesmí obsahovat ropné produkty, syntetické parfémy, barviva, ani chemické konzervanty. A zakázáno je taktéž testování na zvířatech.

USDA organic – Název certifikátu USDA organic je zkratkou pro The United States Department of Agriculture, česky tedy Americké ministerstvo zemědělství.

Aby produkt mohl USDA organic certifikát získat, musí být minimálně 95 % obsažených složek z ekologického zemědělství. Dále nesmí výrobek obsahovat geneticky modifikované suroviny, umělá hnojiva a pesticidy nebo jakékoliv další zdraví škodlivé látky.

americký certifikát, min. 95% ingrediencí produktu musí pocházet z ekologického zemědělství

BIO – Pokud jsou kosmetické výrobky označeny jako BIO, záleží na množství ingrediencí v BIO kvalitě.

V BIO kvalitě jsou totiž suroviny rostlinného původu, které byly pěstovány bez zásahu chemických pesticidů nebo umělých hnojiv, přidávané do kosmetického produktu, nikoliv celý produkt. Certifikační znak BIO certifikátu poznáte velmi snadno.

Pro Českou republiku je ve tvaru tzv. BIO zebry, nebo také nově od roku 2010 mohou tyto produkty nést logo Evropské unie ve tvaru „BIO listu“.

Vyhněte se chemikáliím

Přírodní kosmetiku si můžete klidně i vyrobit doma. Pokud nevíte jak na to, existují kurzy, kde vás to naučí. Základem je dodržení správných postupů, hygiena a správné skladování. Nějaké návody například na masti, domácí zubní pasty, šampony, pleťové vody, krémy, balzámy na rty atd. máme od maminek i v naší Kreativní dílně.

Pokud se do výroby nehrnete, přírodní kosmetiku si kupte, nebo si můžete za své nasbírané pampelišky vybrat také nějakou přírodní kosmetiku v našem Věrnostním programu. Orientovat se při nákupu vám pomohou právě výše zmíněné certifikáty. Dávejte přednost výrobcům, kterým důvěřujete a vybírejte kosmetiku s co nejmenším počtem přísad.

Chcete-li přejít na přírodní kosmetiku, zkuste si nejdříve pořídit přírodní verze právě toho druhu kosmetiky, který používáte nejčastěji a v největším množství (pleťový krém, rtěnka, balzám na rty, šampon a deodorant). Lidé s citlivou pokožkou většinou poznají změnu kosmetiky ihned.

A celkově svou péči o pleť zjednodušte.

Opravdu musíte používat odličovač očí a odličovač make-upu zvlášť? Není lepší najít jeden produkt, který zvládne odlíčit pleť i oči? Stejně tak opravdu potřebujete pro péči o vlasy šampon, kondicionér, masku, pečující olejíček a bezoplachovou péči? Není lepší to vše nahradit šamponem a kvalitním kondicionérem nebo přírodním olejem pro finální výživu konečků?

Maminky, jak jste na tom s přírodní kosmetikou vy? Dáváte jí přednost před klasickou kosmetikou nebo nakupujete kosmetiku „půl na půl“? A co domácí výroba kosmetiky, vyrábíte nebo troufly byste si na to? Budeme rády za osvědčené tipy, nebo návody. 

Certifikovaná kosmetika: záruka kvality a přírodního původu

V našem sortimentu najdete nejširší nabídku české certifikované přírodní kosmetiky a biokosmetiky na českém trhu. Považujeme za důležité, aby se zákazníci orientovali v ryzosti přírodních produktů, proto jsme už před lety dali podnět a aktivně se podíleli na tvorbě certifikačních standardů, které pak v roce 2007 zavedla česká kontrolní společnost KEZ o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství). Certifikáty CPK a CPK BIO patří mezi nejpřísnější na světě.

Jakou kvalitu výrobků vám certifikáty CPK a CPK BIO zaručují?

 • Obsahují nejkvalitnější rostlinné suroviny, včetně surovin pocházejících z ekologického zemědělství, případně ze sběru bylin či plodů rostoucích ve volné přírodě.
 • Neobsahují parafín, vazelínu, silikony ani jiné ropné produkty.
 • Neobsahují žádné syntetické, vonné, konzervační a barvící látky.
 • Neobsahují geneticky modifikované suroviny.
 • Neobsahují chemické UV filtry, elektronové nosiče, ethoxylované suroviny.
 • Výrobky ani výchozí suroviny nejsou testované na zvířatech, nejsou používány suroviny z mrtvých zvířat (zvířecí kolagen a glycerin, vorvaňovina, norkový tuk a další).
 • Sběr rostlin probíhá šetrným způsobem s přihlédnutím na ochranu životního prostředí.
 • Výrobce splňuje požadavky na ekologickou likvidaci odpadů, ekologickou šetrnost výroby a obalových materiálů.

Certifikované výrobky

 • Certifikovaná přírodní kosmetika jasně definuje suroviny, které kosmetika smí či nesmí obsahovat a limituje je pouze na přírodní a z přírody pocházející zdroje.
 • Prohlédnout si certifikát CPK
 • Certifikovaná přírodní biokosmetika je nadstavbou s obsahem surovin z ekologického zemědělství, které musí dostát nejen standardům CPK, ale musí obsahovat i požadované množství biosurovin.
 • Prohlédnout si certifikát CPK bio

Necertifikované výrobky

Všechny naše nové produkty už nesou značku CPK nebo CPK BIO. V sortimentu nám však zůstávají i produkty s původními recepturami a bez certifikace. Ačkoli jsme vždycky vyhledávali v dané době nejlepší dostupné suroviny, mnohé z nich už dnešním podmínkám certifikace nevyhovují.

Snažíme se tedy o co nejrychlejší inovace starších výrobků. Postupně měníme receptury i suroviny tak, aby mohl být výrobek certifikován.

Chceme našim zákazníkům nabízet výrobky v nejvyšší možné přírodní kvalitě. To znamená nahradit částečně syntetické ingredience přírodními a přitom zachovat stejné užitné i vzhledové vlastnosti produktů (nebo přinést lepší).

Není to vůbec jednoduchý úkol, náš vývojový tým by mohl vyprávět…

V sortimentu stále máme ještě malé množství výrobků bez certifikátu. Protože chceme naše zákazníky férově informovat o jejich složení, rozdělili jsme je do těchto kategorií:

Vlastní certifikace Nobilis Tilia pro BIO éterické oleje.

Výrobek je složen z čistých přírodních látek, neobsahuje synteticky upravené látky ani konzervant.

Výrobek neobsahuje žádné syntetické látky, obsahuje konzervant, NEBO výrobek neobsahuje žádný konzervant, obsahuje podíl syntetických látek.

Výrobek obsahuje částečný podíl synteticky upravených látek a konzervant.

Drtivá většina našich výrobků neobsahuje suroviny živočišného původu. Z živočišných surovin používáme pouze vybrané včelí produkty – včelí vosk, med, medový extrakt a propolis.

» Pokračovat ve čtení – Trvanlivost přírodní kosmetiky

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector