Když muže bolí záda, může to být rakovina

Za banálním problémem se může skrývat vážné onemocnění, říká docentka Jana Prausová, přednostka onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole.

LN Jaké varovné příznaky by nás měly nasměrovat k lékaři kvůli podezření na výskyt kostních metastáz?Nedá se jednoznačně říci, že existují specifické bolestivé příznaky pro výskyt kostních metastáz. Bolesti mohou být stejně nenápadné, jako když vás bolí za krkem nebo záda při námaze.

Toto je nebezpečné úskalí, protože za banálním problémem se může skrývat velmi vážné onemocnění. Proto je důležité bolest nepodceňovat. Prvotním signálem by měla být délka trvání.

Pokud bolest po dvou třech dnech odezní, tak to asi nebylo nic závažného, ale dlouhodobá bolest jednoho místa už může představovat problém. Varovným znamením může být také to, že se člověk necítí dobře, ztrácí chuť k jídlu, hubne, potí se a celkově se potýká s tělesnou slabostí.

Kostní metastázy se týkají celé řady rakovinných onemocnění a nelze s určitostí vymezit rizikovou skupinu ani podle věku. Proto by bolesti neměl podceňovat ani mladší člověk.

LN První cesta nemocného člověka nevede ke specialistovi, ale k obvodnímu lékaři. Jak by měl postupovat?Většina obvodních lékařů při dlouhodobějších problémech svého pacienta neváhá navrhnout další vyšetření u specialistů. Vzhledem ke komplikovaným příznakům není mnohdy snadné onemocnění kostními metastázami rozpoznat.

Tento druh nádorů se nejčastěji diagnostikuje pomocí rentgenu, proto je důležité navštívit specialisty – ortopeda nebo neurologa – a vyžádat si rentgenový snímek. Neznamená to, že každá bolest musí znamenat vážné onemocnění kostními metastázami.

Ale pokud se situace dlouhodobě nelepší, je třeba navštívit specialisty, protože včasné odhalení kostních metastáz je klíčové pro úspěch následné léčby.

LN U jakých onkologických onemocnění dochází nejčastěji kmetastazování do kostí?Nádory kostí a kostní dřeně jsou relativně vzácné, tvoří přibližně jedno procento ze všech nádorů u dospělých lidí a typické jsou spíše pro mladší populaci.

Oproti tomu sekundární rakovina kostí, tedy kostní metastáza, má podstatně častější výskyt. Nejčastěji do kostí metastazují nádory mnohočetného myelomu, prostaty, prsu, plic a ledvin.

U těchto onemocnění současně může být kostní metastáza objevena dříve, než je odhalena původní rakovina, která ji způsobila

LN Přibývá pacientů, kteří se s touto komplikací musejí potýkat?V souvislosti s nárůstem počtu nemocných s primárním rakovinným onemocněním narůstá i počet pacientů s kostními metastázami.

Podle údajů České onkologické společnosti více než tři čtvrtiny pacientů se zhoubným nádorem umírá s postižením kostry. Ve 20 až 30 procentech případů rakoviny prsu se první metastázy objevují v kostech. Z pacientek, které na nemoc umírají, má více než 80 procent kostní metastázy.

Kostní postižení je současně přítomné až u 75 procent pacientů, kteří zemřou na rakovinu prostaty.

LN Jaké další zdravotní komplikace hrozí?Pacientovi hrozí až zlomenina obratle s výraznou bolestivostí a omezením pohyblivosti. Dotyčný pak často stráví zbytek života na invalidním vozíku odkázán na pomoc okolí.

Pokud se ale onemocnění odhalí včas, dokáže současná medicína zachovat hybnost v plném rozsahu bez omezení.

Specializuje se na to například Spondylochirurgické oddělení ve Fakultní nemocnici Motol, ale i další pracoviště v jiných nemocnicích v České republice.

LN Kde se kostní nádory vyskytují nejčastěji?Kostní metastázy se mohou objevit v jakékoliv kosti, ale nejčastěji se vyskytují v oblasti pánve a páteře.

Když muže bolí záda, může to být rakovina

LN Co je vlastně způsobuje?Kostní metastázy jsou způsobeny průvodní schopností nádoru uvolňovat nádorové buňky do krevního oběhu a touto cestou jsou nádorové buňky dopraveny do kostí. Kost je dynamická tkáň, která po celou dobu života prochází neustálými obměnami.

Za normálních podmínek je kostní tkáň průběžně odbourávána, zároveň s tím se opětovně tvoří kost nová. V případě, že je kost napadena nádorovými buňkami, je tato rovnováha narušena. V souvislosti s usídlením a množením nádorových buněk je zvýšeno odbourávání kostní tkáně, protože rostoucí nádor má zvýšené nároky na prostor.

Množení nádorových buněk pak může vést až k destrukci kostní tkáně.

LN Existuje účinná prevence a léčba?Stále platí, že zdravý životní styl je pro člověka základní prevencí jakéhokoliv onemocnění. V případě kostních metastáz ale dosud neznáme faktor, který rozvoj choroby spouští.

Proto je nejlepší prevencí vzniku kostních metastáz včasná diagnóza zhoubného rakovinného onemocnění. Platí jednoduché pravidlo – podaříli se zjistit rakovinu v raném stádiu, může započatá léčba předejít rozšíření metastáz do kostí.

Pokud již kostní metastázy vzniknou, nasazuje se v současnosti biologická léčba v kombinaci s další terapií podle konkrétní diagnózy pacienta.

Když muže bolí záda, může to být rakovina

Když muže bolí záda, může to být rakovina

Bolesti zad patří mezi tzv. civilizační choroby a většina z nás se s nimi alespoň jednou v životě setká. Asi čtvrtina bolestí zad je však podle lékařů spojena se závažnými onemocněními.

Jednu z těchto vážných příčin představují i metastázy v kostech, které jsou výrazně častější než samotná rakovina kostí.

Nejčastěji do kostí metastazuje mnohočetný myelom, karcinom prsu a prostaty, dále pak karcinom plic či ledvin.

Vzhledem k hojnému výskytu těchto onkologických diagnóz je jasné, že vzrůstá i počet pacientů zasažených kostními metastázami. „Bolest zad může být jejich prvním signálem. Rozšíření do kostí je častou komplikací pokročilých nádorů a zároveň zhoršuje vyhlídky na úplné vyléčení.

Pacienti s pokročilým karcinomem prostaty mají téměř sedmdesátiprocentní pravděpodobnost vzniku kostních metastáz. Karcinom prostaty je přitom v České republice nejčastějším nádorem u mužů a jeho výskyt se trvale zvyšuje.

Počet nově vzniklých případů rakoviny prostaty od roku 2008 do roku 2012 průměrně meziročně vzrostl o šest procent,“ uvádí urolog Marek Babjuk.

Když muže bolí záda, může to být rakovina

Přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole

Je uznávaným odborníkem v oblasti léčby nádorových onemocnění mužského pohlavního ústrojí a močového traktu. Předseda České urologické společnosti, proděkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Následky metastáz mohou být katastrofální

Do kostí nádorová onemocnění metastazují nejčastěji. Až pětasedmdesát procent mužů, kteří rakovině prostaty podlehnou, umírá s postižením kostry. Kostní metastázy jsou způsobeny schopností nádoru uvolňovat nádorové buňky do krevního oběhu. Když se dostanou do bohatě prokrvené kostní tkáně, zrychlí se její odbourávání. 

Narušení kostní tkáně často vede ke zlomeninám a velkým bolestem. Těmi trpí až osmdesát procent pacientů.

Nemocnému hrozí také zlomenina obratle, která je velmi bolestivá a má za následek výrazné omezení pohyblivosti. „Zlomeniny obratlů se vyskytují až u dvanácti procent pacientů s rakovinou prostaty. K dalším zlomeninám dochází v devíti procentech případů.

Patologické zlomeniny, tedy ty, které vznikají působením abnormálně malé, nebo dokonce žádné síly, představují opravdu závažný problém a významně zvyšují riziko úmrtí.

U pacientů se zhoubnou rakovinou prostaty je toto riziko vyšší téměř o čtvrtinu,“ říká lékař.

Metastázy v kostech nemusí každého nemocného bolet, i když se jedná o jeden z nejčastějších důvodů bolestí onkologických pacientů. Že má nemocný kostní metastázy, není jednoduché poznat, protože často nemívají specifické příznaky. K jejich diagnostice se využívají metody jako například cílený rentgen a celotělová magnetická rezonance.

Varováním a popudem k návštěvě lékaře může být člověku například dlouhotrvající tupá nebo krátkodobá vystřelující bolest, zduření kosti či mírně zvýšená teplota. 

V některých případech kostní nádor vypadá jako bolestivý výrůstek na povrchu kosti. Nemocní s kostními metastázami si také často stěžují, že se cítí být celkově nemocní a ztrácejí chuť k jídlu. Nezřídka také ztrácejí na váze, více se potí a potýkají se s celkovou slabostí.

„Pokročilejší nádor může být objeven právě až díky problémům s kostními metastázami. Ty se však mohou vyskytnout také po absolvované léčbě nemoci. Projevy toho, že se nádor již rozšířil i do kostí, jsou bohužel nejednoznačné
a mohou indikovat i jiná onemocnění,“ varuje prof.

Babjuk.

Pokud nádor vytvoří metastázy do páteřních obratlů, může dojít ke stlačení míchy, které může v důsledku vést až k trvalému ochrnutí.

„Vzhledem k tomu, že se věk mužů, kterým je zjištěna rakovina prostaty, neustále snižuje, je klíčové nepodceňovat pravidelná preventivní vyšetření po padesátém roce života.

Tato vyšetření jsou jedinou naší šancí, jak nádory prostaty objevovat v počátečních stádiích a tedy i předcházet rozvoji onemocnění do kostí.

Na muže apelujeme, aby se preventivním prohlídkám nevyhýbali, a pokud mají bolesti, s návštěvou lékaře neotáleli,“ vysvětluje lékař.

Metastázy jsou zatím nevyléčitelné

Než nádor začne vytvářet metastázy v kostech, může to trvat léta, proto se objevují v pozdějších stadiích nemoci. Pokud se nemocný již nachází v pokročilém stadiu rakoviny prostaty, hrozí mu celá řada komplikací ovlivňujících průběh jeho léčby.

Zároveň dochází k významnému snížení kvality života nemocného v důsledku bolesti, stlačení míchy a nervů nebo patologických zlomenin. „Pokud se jedná o pacienta, který už kostní metastázy má, je nutné zahájit co nejdříve vhodnou léčbu.

Naše zkušenosti potvrzují, že včasné nasazení biologické léčby dokáže komplikacím kostních metastáz zabránit,“ doplňuje lékař.

 • bolest v zádech, která může vystřelovat do dolních končetin
 • ztráta citlivosti v oblasti dolních končetin a podbřišku
 • oslabení dolních končetin nebo nemožnost jimi pohybovat
 • mimovolný únik moči či stolice nebo problémy s močením

Komplikacím zabráníte včasným vyšetřením

Bolesti zad bychom neměli podceňovat a na vyšetření si raději zajít. Kostní metastázy zhoršují kvalitu života i šanci na přežití a jejich léčba je mnohdy nákladnější než u samotného primárního onemocnění.

Nejlepší prevencí vzniku kostních metastáz je včasná diagnóza zhoubného nádoru a okamžité zahájení léčby onemocnění.

„Jestliže se nám nádorové bujení podaří zachytit v raném stadiu, může jeho léčba vzniku metastáz úplně předejít a nemocný má daleko větší šance na vyléčení,“ uzavírá prof. Babjuk.

Zdroj: TZ

Rakovinu ledvin někdy prozradí bolavá záda

Bolest v zádech nebo boku je příznakem řady onemocnění. Některá jsou méně závažná a dají se dobře léčit, na jiná se i umírá. Ke druhým jmenovaným patří také rakovina ledvin.

Když muže bolí záda, může to být rakovina bolest zad

Počínající rakovinu ledvin je obtížné odhalit. Zjištěna bývá spíše náhodou, třeba při ultrazvukovém vyšetření z jiného důvodu. Když se objeví příznaky, může už být na uzdravení pozdě.

Budete mít zájem:  Alergie Na Psí Chlupy?

Každá nemoc se dříve nebo později ohlásí i navenek. Mezi projevy, které mohou upozornit na karcinom ledviny (druh nádoru), patří zejména:

 • bolest zad, popřípadě v boku,
 • krev v moči,
 • hmatný útvar v břiše,
 • chudokrevnost, nízký počet červených krvinek,
 • únava,
 • nevysvětlitelné a opakující se horečky,
 • ztráta chuti k jídlu a hubnutí.

Když píchne v boku

Když se ženě mimo menstruaci nebo muži objeví krev v moči, určitě zbystří a většina z nich zamíří k lékaři. Ale „pouhá“ bolest zad? Ta člověka hlavně zpočátku příliš neznepokojí. U lidí nad 40 let věku se totiž objevuje zcela běžně. Nejčastější příčinou bývá poranění svalů a páteře, popřípadě se jedná o opotřebení meziobratlové ploténky. Za napětí ve svalech někdy může i stres.

Jenže bolest zad bývá také jedním z hlavních příznaků rakoviny ledvin. Udává ji 40 % pacientů s nádorem ledviny. Bolí ovšem až pokročilejší nádory. Přitom platí, že čím dříve je nádor odhalen, tím větší je šance na uzdravení.

U karcinomu ledvin se bolest může projevit jako tupá i jako prudká bodavá v boku nebo pod žebry na zádech. Někteří pacienti popisují spíše pocit tlaku než bolest. Pokud si všimnete neustupující bolesti zad, co nejdříve navštivte lékaře.

Mnoho nemocí, stejný příznak

Pro úplnost dodejme, že bolest zad je příznakem řady onemocnění. Některá se dají léčit snadno, další obtížněji a na jiná bohužel může člověk zemřít. Bolest v boku nebo v zádech se kromě rakoviny ledviny objevuje také u následujících nemocí:

 • infekce močového ústrojí,
 • ledvinové kameny a ledvinová kolika,
 • onemocnění svalů a páteře,
 • rakovina močového měchýře, slinivky břišní apod.,
 • zánět slepého střeva,
 • onemocnění žlučníku,
 • divertikulitida (zánět střevních výchlipek).

Stanovit přesnou příčinu bolestí zad není jednoduché. Lékař často musí udělat mnoho vyšetření, aby se dobral pravé příčiny obtíží a mohl nasadit účinnou léčbu.

(hah)

Zdroje:

www.healthline.com/health-slideshow/kidney-cancer-symptoms#1

share.upmc.com/2016/01/3-most-common-causes-of-flank-pain/

Rakovina mozku Zánět slepého střeva Zánět slinivky Bolest ledvin Bolest v boku Autor článku: Hana Horáková Líbil se vám článek? ANO NE Pokleslý čípek

Dobý den. Mám problém s pokleslým čípkem do pochvy. Při milování většinou začne…

Mapovitý jazyk

Na jazyku už mám pár let bílý povlak a občas se objeví fleky stejné, jako když…

Bolest na vulvě

Dobrý den, Dnes, když jsem se koupala ve vaně a omýváa se v intimních partiích…

Chondropatie patelly

Dobrý den, mám dotaz ohledně chondropatie patelly. Bolesti kolen mám už několik…

Tetanovka + alkohol

Dobry den, byla jsem na přeočkování tetanu v 9 hodin ráno.Večer jsem vypila…

Střep v prstu

Dobrý den před 2. dny jsem sbíral střepy z rozbité skleničky a jeden malý střep…

Příznaky lupusu

Dobrý den. Již delší dobu – let – mám zdravotní potíže, které se poslední dobou…

Svědění kůže

Dobrý den, mám dotaz ohledně svědění kůže. Zprvu mě svěděla jen pokožka hlavy…

Výtok z pochvy

Dobrý den. Už tak třičtvrtě roku mě trápí výtok z pochvy. Je mi 13 let a menstruaci…

Rakovina páteře: Příčiny, příznaky, vyšetření a léčba nádorového onemocnění

Páteř je soustavou obratlů vzájemně spojených klouby a vazivovým aparátem (meziobratlové ploténky, vazy, kloubní pouzdra). Uvnitř páteře je páteřní kanál, ve kterém se nachází mícha a míšní kořeny. Ty jsou kryty obalem, který nazýváme tvrdá plena. Nádory páteře rozdělujeme na: 

 • Extradurální – Nádory rostoucí v kostech (nejčastěji v obratlech), ve vazech, případně se šíří mimo páteř. Tyto tumory působí v páteřním kanálu tlakem na tvrdou plenu a nervové struktury v ní uložené. Jde o nejčastější typ nádoru páteře (tvoří 55 % všech nádorů této oblasti).
 • Intradulární extramedulární – Tyto nádory rostou uvnitř tvrdé pleny, ale nerostou do míchy, pouze míchu a kořeny utlačují.
 • Intramedulární –  Nádory rostoucí přímo v míšní tkáni
 • Více o tom, že se nevyplácí podceňovat bolest zad, čtěte zde.

Příznaky rakoviny páteře

Extradurální nádory

U nejčastějšího typu nádoru (extradurálního, viz výše), jsou nejčetnějšími nádory v této skupině metastázy, tedy nádory, které mají původní ložisko jinde (nejčastěji se jedná o nádor plic, prsu, prostaty) a jsou krevní cestou zaneseny do páteře, kde začnou růst.

Jejich růst v páteřním kanále se typicky projevuje postupně a většinou velmi rychle se zhoršující hybností dolních končetin a poruchami chůze. Průvodním příznakem bývá silná bolest, vycházející z místa nádorem postiženého obratle. Většina pacientů má však i přidružené příznaky vycházející z primárního nádoru jinde v těle.

Intradurální extramedulární

Do této skupiny patří nezhoubné (tzv. benigní) nádory, které rostou z obalu míchy – tzv. meningiomy nebo z obalů nervových vláken v míšních kořenech – tzv. schwannomy. Tvoří 40 % všech páteřních nádorů.

Mezi nejčastější primární nádory, jež způsobují intradurální extramedulární metastázy, patří melanom, lymfom a meduloblastom. Tyto nádory rostou velmi pomalu. Příznaky vycházejí z primárního nádoru.

Vše o rakovině kůže čtěte zde.

Intramedulární

Příznaky těchto nádorů závisí na jejich uložení a velikosti. Nejčastěji se jedná o poruchy hybnosti, poruchy čití na trupu i končetinách, obtíže při rozpoznávání tepla a chladu, nejistotu při chůzi, poruchy svěračů. 

 1. Vše o bolesti zad jako civilizační chorobě čtěte zde.

Léčba rakoviny páteře

Extradurální nádory

Chirurgická léčba těchto nádorů je velmi obtížná. Pokud se jedná o jedinou metastázu v páteři, je chirurgicky přístupná a klinický stav pacienta je dobrý s dobrou prognózou, lze odstranit celý nádor a chybějící obratel nahradit speciálními implantáty.

V dalších případech se lékaři většinou soustředí na operační uvolnění utisknuté míchy tím, že odstraní nádorové hmoty v jejím okolí. Cílem tohoto výkonu je především zlepšit hybnost dolních končetin pacienta a umožnit mu chůzi.

Dalším cílem je ulevit pacientovi od bolesti páteře. Toho lze dosáhnout operačně stabilizací úseku páteře, ve kterém je nádorem napadený obratel. U některých pacientů postačuje vstříknutí speciálního cementu do metastázou postiženého obratlového těla – tzv. vertebroplastika

Tipy na cvičení proti bolesti zad ze sezení u počítače najdete zde.Tipy na cvičení přímo v kanceláři najdete zde.

Intradurální extramedulární

Nádory jsou dobře ohraničené a vhodné pro chirurgické odstranění za použití mikrochirurgické techniky. Tyto nádory se operují vždy, když pacientovi způsobují neurologické příznaky (bolesti vystřelující do dolních nebo horních končetin, ochrnutí končetin apod.).

Někdy se tyto nádory najdou při vyšetření magnetickou rezonancí jako náhodný nález. Vzhledem k tomu, že tyto nádory rostou velmi pomalu, lze u pacientů, kteří nemají žádné neurologické příznaky, nádory pouze sledovat. 

Intramedulární

Když se obtíže pacienta zhoršují, provádí se odstranění nádoru. Vzhledem k tomu, že intramedulární nádory rostou přímo v míše, hrozí při jejich operačním odstranění zhoršení neurologických příznaků pacientů. Je proto opět zapotřebí velmi jemná mikrochirurgická technika.

Která česká celebrita měla rakovinu páteře? Více čtěte zde.

Nádory míchy

Nádory míchy jsou méně častou skupinou nádorů a ve většině případů jsou nezhoubné. Nádory míchy jsou tedy relativně vzácné, ale jejich význam je velmi vysoký kvůli silnému dopadu na kvalitu života pacientů.

Nádory míchy mohou být primární nebo sekundární:

 • Primární nádory míchy mohou pocházet z buněk uvnitř nebo vedle míchy. Pouze asi třetina primárních nádorů míchy pochází z buněk v míše. Tyto nádory mohou procházet uvnitř míchy a způsobit vytvoření dutiny plněné tekutinou. Většina primárních nádorů míchy pochází z buněk vedle míchy. 
 • Sekundární nádory míchy, které jsou častější, jsou metastázy rakoviny pocházející z jiné části těla a jsou tedy vždy rakovinné. Metastázy se nejčastěji šíří na obratle od rakovin, které pocházejí z plic, prsou, prostaty, ledvin nebo štítné žlázy. Metastázy zpravidla vyvíjejí tlak na míchu. Lymfomy se mohou také rozšířit do páteře a stlačit míchu.

Příznaky rakoviny míchy

Míšní nádory mohou způsobit různé příznaky, zvláště když rostou:

 • bolest v místě nádoru v důsledku růstu nádoru
 • bolesti zad, které často vystřelují do jiných částí těla
 • oblast je méně citlivá na bolest, teplo a chlad
 • omezená funkce střev nebo močového měchýře
 • obtížná chůze, někdy vedoucí k pádům
 • bolesti zad jsou v noci horší
 • ztráta citu nebo svalové slabosti, zejména v pažích nebo nohou
 • erektilní dysfunkce
 • svalová slabost, která může být mírná nebo těžká, v různých částech vašeho těla

Nemocný může mít slabé svaly, ztrácí pocit v určitých oblastech těla nebo nemůže ovládat funkce střev a močového měchýře.

Tlak na míchu může také zablokovat přívod krve do míchy, což má za následek smrt tkání, akumulaci tekutin a otok. Akumulace tekutin může blokovat větší množství krve, což vede k začarovanému kruhu a dalšímu poškození. Symptomy způsobené tlakem na míchu se mohou rychle zhoršovat.

Vyšetření

 • Stlačení míchy nádorem musí být diagnostikována co nejdřív a pak i okamžitě ošetřena, aby se zabránilo trvalému poškození.
 • Vzhledem k tomu, že mícha je uspořádána určitým způsobem, mohou lékaři lokalizovat nádor tím, že určují, které části těla nefungují normálně.
 • Několik procedur může pomoci lékařům diagnostikovat nádor míchy:
 • Jak cvičit, když vás bolí záda se dozvíte zde.

Léčba rakoviny míchy

V ideálním případě je cílem léčby nádorového onemocnění úplné odstranění nádoru, ale tento cíl může být komplikován rizikem trvalého poškození míchy a okolních nervů. 

Pokud příznaky naznačují, že nádor stlačuje míchu, okamžitě se podávají kortikosteroidy (např. Dexamethason) ve vysokých dávkách, aby se otok zmenšil. Tyto nádory jsou léčeny co nejdříve, často chirurgicky.

Mnoho nádorů míchy a páteře lze chirurgicky odstranit. Pokud nelze odstranit nádory, používá se radiační terapie, někdy po chirurgickém zákroku ke zmírnění tlaku na míchu.

Zotavení závisí obecně na tom, jak rychle začne léčba a kolik škody je už způsobeno. Pokud má nádor zřetelné hranice a nerozšířil se od jiného místa v těle, odstranění způsobuje, že se příznaky vyřeší přibližně u poloviny lidí.

 1. Vše o mýtech kolem bolestí zad čtěte zde.

Bolest páteře – jiné druhy nádorů

Bolestí páteře se mohou projevovat i jiná nádorová onemocnění. Mimo jiné například mnohočetný myelom, což je druhé nejčastější nádorové onemocnění krve. V jeho léčbě ale medicína naštěstí udělala velké pokroky.

Mnohočetný myelom vzniká proměnou a hromaděním plazmatických buněk v kostní dřeni. Nemoc tak postupně „rozkládá“ kosti nemocného.

Choroba nejvíce postihuje lidi ve věku 75 až 79 let, do 40 let se vyskytuje jen vzácně.

Příčiny onemocnění nejsou přesně známé, rizikovými faktory můžou být obezita, zvýšený kontakt s organickými rozpouštědly, porucha imunity, vystavení se záření, pesticidy nebo dioxiny.

Mnohočetný myelom se projevuje plíživě a příznaky jsou zpočátku nejasné. Často proto odborníci chorobu u pacienta odhalí až v pokročilém stádiu.

Celosvětově trpí mnohočetným myelomem 230 tisíc lidí. V Česku lékaři nemoc objeví zhruba u 450 nemocných ročně.

Budete mít zájem:  Studie vysvětluje, proč jsou vysocí jedinci náchylnější k rakovině

Bolest zad se stává nemocí z povolání. Více čtěte zde.

Bolest mezi lopatkami – rakovina

Bolest mezi lopatkami je velmi častým příznakem, který lékaři označují jako interskapulární bolest. Tato bolest se nejčastěji projevuje jako tupá nebo vystřelující bolest v horní části zad v místech, kde se nachází lopatky. Někdy bývá spojena s pocity napětí, tahu nebo tlaku.

Příčin bolesti mezi lopatkami je celá řada. Mezi ty nejčastější patří poranění svalů, šlach a kostí například z důvodu:

 • úrazu
 • zvedání těžkých břemen
 • vadného držení těla
 • dlouhodobé práce na počítači
 • přetížení v důsledku špatné techniky cvičení
 • nadměrného cvičení či fyzické námahy
 • natažení svalů lopatky a zad i během spánku

Bolest mezi lopatkami může být někdy příznakem infarktu myokardu, a to zejména u žen.

V takovém případě se často objevují i další příznaky infarktu myokardu, jako jsou bolest na hrudi, která může vyzařovat do dalších částí těla (mezi lopatky, do čelisti, do třísla, do ramene apod.

), dušnost, nevolnost, zvracení apod. Pokud se tyto příznaky objeví, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

 • Pokud je příčinou bolesti mezi lopatkami vadné držení těla či přetížení zad, je vhodné konzultovat problém s rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem, kteří na bolest společně doporučí vhodná cvičení a rehabilitace.
 • Více o práci rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů čtěte zde.
 • Nádorové onemocnění obvykle příčinou bolesti mezi lopatkami nebývá.

  Autor: Marie Bezděková

  Může být neustálá bolest zad příznakem nádoru?

  Odpověď na dotaz ze dne 18.

  února 2009 zobrazit původní dotaz Dobrý den,mám na Vás dotaz,je mi 42,od ledna jsem na nemocenské poněvadž mě bolí záda,hlavně jak se říká v kříži,ze začátku jsem užíval brufen,ted užívám noax,chodím na masáže,taky jsem chodil na obstřiky,ale nic nepomáhá,taky jsem zhubl poněvadž mi moc nechutná jíst,v březnu jsem objednán na vyšetření CT,chci se zeptat zda by to nemohly být příznaky nějakého nádoru,můj ošetřující lékař by mi nejraději ukončil nemocenskou ,děkuji za odpověd Bolí mě záda, hlavně v kříži. Ze začátku jsem užíval brufen, teď užívám noax, chodím na masáže, na obstřiky, ale nic nepomáhá, zhubl jsem. Nemohly by to být příznaky nádoru?

  Vážený pane Křenku,

  bolest v zádech je jednou z nějčastějších neurologických obtíží. Většinou trvá několik dní až několik týdnů. Obraz je různý – od mírné bolesti svalů až po bodavou, vystřelující bolest s omezením pohyblivosti. Bolest zad může odrážet dráždění svalů nebo nervů, nebo poranění kosti.

  Zdaleka nejčastější příčinou je mechanické poškození – trauma. Traumatická bolest zad vzniklá například při sportu, práci na zahradě nebo při úrazu jednostranným a nebo nevhodným zatížením svalů, vazů a podpůrných struktur páteře.

  Bolest může být způsobena také degenerací meziobratlových plotének, osteoporózou, vrozenými abnormalitami páteře. Méně časté příčiny jsou například Bechtěrevova choroba (zánětlivé onemocnění nejasé etilogie), infekce, ale samozřejmě také nádory – nejčastěji metastázy do skeletu.

  Bolest zad může imitovat také vředová choroba, nemoci žlučníku a žlučových cest, ledvinové kameny a jiné. Nadváha, kouření, stress, malá fyzická zdatnost i špatný spánek mohou k bolesti zad přispívat.

  Diagnostické postupy zahrnují kromě anamnézy a pečlivého neurologického vyšetření také použití zobrazovacích metod: rentgen, CT, MR (magnetická rezonance), izotopové vyšetření, elektromyografie, ultrazvuk, denzitometrie.

  Bolest zad má tedy mnohé příčiny. Ve Vašem věku (42let) je nádorové postižení daleko méně pravděpodobné nežli ostatní výše uvedené možnosti. Bez zobrazovacího vyšetření se ale nelze při stanovení diagnózy obejít.

  Snížení chuti k jídlu a hubnutí nejsou úplně typické. Důležitá je míra – kolik kilogramů jste ztratil, kolik normálně vážíte, jaká je Vaše ideální váha.

  Na nechutenství se může kromě bolesti samé a psychického stresu významnou měrou podílet i nežádoucí působení léků snižujících bolest.

  Při příští kontrole položte tuto otázku Vašemu ošetřujícímu lékaři, ten zná detaily Vašeho onemocnění, jeho dosavadní průběh a jistě bude schopen se ještě před provedením CT lépe vyjádřit k možné příčině.

  S pozdravemMUDr. Irena Závadová

  Dotaz zodpovídá lékařka, vedoucí lékařského týmu Cesty domů

  Bolest zad – druhy, příčiny a vhodná léčba – Zdraví.Euro.cz

  • Bolest zad se ve většině případu objevuje na určité části páteře, rozlišujeme podle toho bolest v krční, hrudní nebo bederní oblasti.
  • Bolest zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, trápí hlavně seniory a dospělé, ale nevyhýbá se ani dětem.
  • Mezi nejčastější příčiny bolesti zad patří například nedostatek fyzické aktivity, sedavý způsob života, špatné držení těla, prochladnutí, namáhavé aktivity, obezita nebo stres.
  • Kromě bolesti svalů je typické také svalové napětí a ztuhlost, bolesti kloubů a hlavy, případně pocity brnění či pálení na postižených místech. Bolest zad může vystřelovat také do končetin.
  • Bolest zad se léčí prostřednictvím léků, jako jsou myorelaxancia, analgetika, sedativa nebo antirevmatika. Dále se používají masti, spreje a gely na bolest zad, dále také různé náplasti.
  • Proti bolesti zad pomáhá také správné cvičení. Vhodný pohyb byste ovšem měli konzultovat s rehabilitačním pracovníkem či fyzioterapeutem.
  • Bolest zad v těhotenství je zcela normální, je spojená s přibývající hmotností nastávajících maminek a také se změnami, které vyvolávají těhotenské hormony.

  Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, které trápí hlavně obyvatele vyspělých zemí.

  Mohou se objevit v jakémkoliv věku a nejčastěji postihují oblast krční, hrudní nebo bederní páteře. Mezi hlavní příčiny patří nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, špatné držení těla, nadváha nebo příliš namáhavá aktivita, silné bolesti zad mohou ovšem doprovázet také jiná závažnější onemocnění.

  V oblasti zad se kromě zádového svalstva nachází také páteř, která tvoří důležitou oporu lidského těla, drží hlavu i celý trup a umožňuje nám vzpřímený pohyb. Kvůli tomu zároveň patří mezi nejvíce zatěžované části těla, což se může projevit v podobě nepříjemných obtíží, jako je právě bolest v zádech.

  Bolest zad patří mezi velice časté zdravotní komplikace a během života se s ní setká téměř každý člověk. Může se projevit kdykoliv, potýkají se s ní senioři, stěžují si na ni dospělí, ale ostrá bolest zad se bohužel nevyhýbá ani dětem. Tento problém byste rozhodně neměli podcenit, pokud se bolest opakuje nebo neustává, vyhledejte svého ošetřujícího lékaře.

  Trápí vás nepříjemné bolesti zad?

  Druhy bolesti zad

  Ve většině případů se bolesti zad objevují pouze na určité části páteře, rozlišujeme tedy bolest v krční, hrudní nebo bederní oblasti.

  Pacienty trápí především bolest zad v křížové oblasti, která je spojená s křečí zádových svalů, či nepříjemná bolest zad mezi lopatkami.

  Tyto komplikace se objevují při pohybu nebo během dlouhého stání a často se pojí s poruchami hybnosti.

  Bolesti zad můžeme rozdělit na akutní a chronické. Akutní bolest zad se většinou soustředí do jednoho místa, bývá způsobena přetížením svalů nebo vzniká při výhřezu ploténky a obvykle do 3 týdnů vymizí. Chronická bolest zad naopak často trvá déle než 6 měsíců. Způsobuje ji ochabnutí zádových svalů, což vede k omezení hybnosti těla a brnění končetin.

  Dále rozlišujeme:

  • Prosté, nespecifické bolesti zad
  • Neuropatické bolesti zad
  • Bolesti zad způsobené poraněním
  • Bolesti zad vyvolané závažným onemocněním páteře (zánět, infekce, nádor)

  Prosté bolesti zad mají mechanický původ, jako je například časté přetěžování či špatné držení těla. Příčinou může být také natažení nebo natržení svalových vláken či vazivových úponů. Co se týče neuropatické bolesti zad, ta je způsobená postižením nervových kořenů (výhřezy plotének, útlak nervu) a často vystřeluje do dolních končetin.

  Příčiny bolesti zad

  Bolesti zad mohou mít celou řadu různých příčin. Mezi ty nejčastější patří:

  • Nedostatek fyzické aktivity
  • Sedavý způsob života
  • Špatné držení těla
  • Prochladnutí
  • Příliš namáhavá aktivita
  • Obezita a nadváha
  • Úraz
  • Stres
  • Ploché nohy
  • Jiné onemocnění

  Bolest zad dole často souvisí se svalovými křečemi, případně s natažením svalů a vazů. Může k tomu dojít například v důsledku rychlého ohýbání, zvedání a nošení těžkých předmětů nebo sezení ve shrbené poloze.

  Bolest horní části zad je obvykle způsobena podrážděním oslabených svalů, různými zraněními či přetěžováním při pohybu. U žen se v průběhu menstruace objevuje také bolest zad v oblasti ledvin.

  Bolesti zad často signalizují také jiné zánětlivé onemocnění nebo dokonce nádor. Tyto komplikace mohou být projevem různých nemocí, jako jsou například:

  Další projevy bolesti zad

  Bolest v zádech se pojí s celou řadou dalších projevů. Typická je prostá bolest svalů, dále svalové napětí a ztuhlost, bolesti kloubů a hlavy, případně pocity brnění či pálení. Pokud dojde k porušení nervů, bolest zad se pojí také s poruchami hybnosti a citlivosti končetin.

  Intenzita bolesti zad se odvíjí od vyvinuté námahy, rozsah projevů se pohybuje od tupé bolesti až po ostrou bodavou bolest, která pacientům znemožňuje jakýkoliv pohyb. Bolest je buď lokalizovaná, nebo se šíří do okolí postiženého místa. Lidem znepříjemňuje život například bolest zad vystřelující do nohy.

  Jak ulevit od bolesti zad?

  Bolest zad může být projevem závažnějšího onemocnění, rozhodně byste ji proto neměli podceňovat. Pokud lékař neodhalí žádnou vážnější příčinu, alespoň vám doporučí vhodný způsob léčby. Bolesti se nejčastěji zmírňují prostřednictvím různých léků a rehabilitací.

  Léky na bolest zad

  • Myorelaxancia
  • Analgetika
  • Sedativa
  • Antirevmatika

  Pacienti mohou využít také různé lokální formy léčby, jako je například mast na bolest zad, gely či spreje s obsahem přírodních či syntetických účinných látek. Kromě toho jsou dostupné také náplasti na bolest zad, které mají hřejivý účinek a tlumí bolest pomocí svalového uvolnění nebo prostřednictvím protizánětlivých látek. Dalším způsobem farmakologické léčby mohou být různé obstřiky v okolí postižených míst.

  Pokud je stav pacienta vážný, lékaři doporučují klid na lůžku až do té doby, než se dostaví úleva od bolesti (obvykle 2‒4 dny).

  Když poté akutní fáze odezní, je vhodné zaměřit se na rehabilitaci a fyzikální terapii v podobě suchého tepla a cvičení.

  Někdy ovšem musí lékaři přistoupit k chirurgickému zákroku a jestliže je příčinou bolesti zad jiné onemocnění, léčbu je nutné zaměřit právě na tyto komplikace.

  Budete mít zájem:  Lehčí je kolo ukrást, než pojistit

  Domácí léčba

  Dejte stop bolesti zad také pomocí různých bylinek a babských rad. Pomáhají třeba koupele z rozmarýnu či smrkového jehličí, úlevu může přinést ale i třezalkový olej. Na bolavá záda se také doporučuje dvakrát týdně přikládat zázvorový obklad.

  Cviky na bolesti zad

  Pokud přemýšlíte, co na bolest zad dále pomáhá, odpověď je rozhodně zdravý pohyb. Když lidé pociťují bolest, přirozeně se snaží co nejméně namáhat. Udržování zdravého životního stylu je ovšem jeden z nejlepších způsobů, jak bolest překonat. Pohyb navíc pomáhá zabránit zatuhnutí a udržuje svalovou sílu.

  Ještě než začnete s jakýmkoliv cvičením, měli byste vyhledat rehabilitačního pracovníka či fyzioterapeuta. Pouze oni vám mohou poradit, které cviky jsou pro vás vhodné a které by vám naopak mohly ublížit. Správné držení těla můžete podpořit také díky józe nebo pilates, stačí ale i obyčejná chůze nebo třeba plavání.

  Bolest zad v těhotenství

  U nastávajících maminek jsou bolesti zad zcela normální.

  Těhotenské hormony totiž vyvolávají změny v pánvi a kloubových strukturách, ženy nabírají na hmotnosti a postupně dochází k velkému přetížení v oblasti páteře.

  Záda bolí v každé pozici, maminky nemohou spát a kvůli typickému pocitu ztuhlosti se jim také těžko vstává. Před porodem jsou bolesti zad obvyklé, pokud ovšem dojde také ke krvácení z pochvy, hrozí riziko potratu.

  Bolest zad u dětí

  Bolesti zad se nevyhýbají ani těm nejmenším. Správné zakřivení páteře se vyvíjí teprve v průběhu motorického vývoje dítěte, a proto je důležité žádnou fázi neuspěchat ani vývoj nebrzdit nevhodným zacházením. Mezi nejčastější problémy patří špatné držení těla. Je proto dobré dát si pozor na tyto věci:

  • Dlouhé sezení ve škole nebo u počítače
  • Špatná poloha hlavy při používání telefonů a tabletů
  • Příliš těžké nebo zcela nevhodné aktovky
  • Nevhodná obuv
  • Nadváha
  • Nedostatek pohybu
  • Sporty, které tělo nezatěžují rovnoměrně

  Bolest zad a prevence

  Kromě pravidelného pohybu a cvičení je vhodnou prevencí také eliminace nepříznivých vlivů, kam patří například nepřiměřená tělesná hmotnost a špatné stravovací návyky, nesprávná matrace či obuv omezující přirozený pohyb. Dále je důležité dbát na správné držení těla. Pokud trávíte hodiny u počítače, nezapomeňte si správně nastavit výšku monitoru a zvolit kvalitní židli.

  Bolest zad – druhy, příčiny, léčba a prevence

  Bolest zad během života postihne zhruba 80 % lidí, přičemž u 10 % z nich se bolesti vyvinou do chronické podoby. Těmto potížím lze přitom ve většině případů předejít správným cvičením, úpravou životosprávy atp. Jaké druhy bolesti zad existují, co je způsobuje, jak jim předcházet a jak se jich zbavit?

  Foto: Karolina Grabowska, Pexels

  Druhy bolesti zad

  Většinou se bolesti zad objevují na konkrétní části páteře. Rozlišujeme tedy bolest v oblasti krční, hrudní a bederní. Zapříčiňuje ji oslabení hlubokých stabilizačních svalů, přičemž povrchové svaly jsou přetížené.

  Může pak dojít k omezení hybnosti a mravenčení v končetinách. Ta je spojená s křečí zádových svalů, případně s nepříjemnou bolestí zad mezi lopatkami.

  Takové komplikace se objevují při pohybu a dlouhém stání a často se na ně váží poruchy hybnosti.

  Akutní bolest zad

  Akutní bolest zad se zpravidla soustředí v jediném místě. Vzniká většinou přetížením svalů nebo při výhřezu ploténky (obvykle opadne za cca 3 týdny). Pokud záda bolí neustále a intenzivně, zajděte si k rehabilitačnímu lékaři.

  Chronická bolest zad

  Chronická bolest zad trvá déle, většinou více než 6 měsíců. Zapříčiňuje ji ochabnutí zádových svalů – to vede k omezení hybnosti a mravenčení v končetinách.

  Dále se rozlišují bolesti zad jako prosté a nespecifické bolesti, neuropatické, bolesti zad způsobené poraněním, případně vyvolané vážným onemocněním páteře – zánět, infekce, nádor.

  Bolest krční páteře trápí mnoho pacientů. Foto: Karolina Grabowska, Pexels

  Příčiny bolestí zad a páteře

  Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby a trápí zejména obyvatele vyspělých zemí. Mezi nejčastější příčiny bolestí zad patří:

  • nedostatek fyzické aktivity,
  • sedavý způsob života,
  • nesprávné držení těla,
  • prochladnutí,
  • příliš namáhavá aktivita,
  • nadváha a obezita,
  • úraz,
  • nadměrný stres,
  • ploché nohy,
  • jiná onemocnění.

  Bolest zad dole (nad zadkem) může souviset se svalovými křečemi či s natažením svalů a vazů. Může ji způsobit třeba prudké ohýbání, zvedání a nošení těžkých břemen nebo shrbené sezení.

  Naopak bolest horní části zad bývá způsobena podrážděním oslabených svalů, zraněními nebo přetěžováním při pohybu.

  U žen se v průběhu menstruace objevuje (kromě bolesti v podbřišku) také bolest zad v oblasti ledvin.

  Bolesti zad leckdy signalizují také další zánětlivá onemocnění nebo dokonce nádor.

  Také mohou být projevem různých nemocí – osteoartróza, žaludeční nebo dvanácterníkové vředy, infarkt myokardu, Bechtěrevova choroba, výhřez meziobratlové ploténky, akutní blokáda krční nebo bederní páteře, žlučníkové nebo ledvinové kameny, Scheuermannova nemoc a další.

  Příčin obtíží se zády může být mnoho. Vždy je ale důležité příčinu najít a podchytit, nikoli ji pouze přebíjet léky na bolest zad, které ji načas uspí (analgetika).

  „Ve svalech vznikají takzvané trigger pointy (spoušťové body), což jsou bolestivé útvary tvrdší na pohmat. Některé svaly mohou být ve větším napětí, což se pak projevuje bolestí.

  Pokud v této fázi nevěnujete pozornost příčině problému a pouze užíváte analgetika, dochází často k nevratným změnám na skeletu,“ vysvětluje Mgr.

  Petra Placatková, vedoucí fyzioterapeut EUC Kliniky České Budějovice.

  Spoušťové body svalů jsou na pohmat tvrdé. Foto: Jesper Aggergaard, Unsplash

  Náhlá bolest zad a jiné projevy

  Bolavá záda se vážou na celou řadu dalších projevů. Typická je bolest svalů, svalové napětí, ztuhlost, bolest kloubů, hlavy, pocity brnění a mravenčení v končetinách.

  Při pocitu mravenčení doporučujeme rychlé vyhledání lékaře. Může se totiž jednat o dráždění nervového kořene.

  Pokud náhle nezvládnete nějaký pohyb, případně necítíte končetiny, vyhledejte lékařskou pomoc ihned. V takovém případě už může být nervový kořen utlačen.

  Rozsah projevů bolavých zad se pohybuje od tupé až po ostrou bodavou bolest, která často znemožňuje pohyb. Bolest je buď lokalizovaná, nebo se šíří do okolí – jako například bolest zad vystřelující do nohy.

  Bolest zad v těhotenství

  Bolestmi zad často trpí těhotné ženy, v tomto stavu je to zcela běžný problém. Vhodné je speciální těhotenské cvičení pod odborným vedením, pokud s ním gynekolog souhlasí. Narůstající počet rizikově těhotných žen totiž vede k obavám, zda jsou pro ně vhodné procedury, které se dříve u těhotných používaly.

  TIP: „Při bolestech bederní páteře si těhotné ženy chválí zejména kinezio-tejpování,“ doporučuje Mgr. Petra Placatková.

  Co pomáhá na bolest zad

  Cviky na bolavá záda

  Ve většině případů lze bolestem zad předejít nebo zabránit jejich návratu správným cvičením – s tím vám pomůže fyzioterapeut. Může vás také instruovat, jak správně zvedat břemena, sedět či jak si vylepšit způsob chůze. I běžné aktivity lze dělat tak, aby se člověk při správném nastavení svalů tolik nenamáhal a zároveň si nepoškozoval páteř a klouby.

  Vždy tedy doporučujeme poradit se o správném provádění cviků a typů cvičení s odborníkem. Nevhodným cvičením totiž můžete páteři naopak uškodit. Pohyb se nedoporučuje ani při akutní bolesti zad.

  TIP: V případě akutní bolesti zad zkuste zaujmout tzv. úlevovou polohu (poloha, při které pociťujete nejmenší bolest). Někomu pomůže stočit se do klubíčka, někomu zase ležet na břiše.

  Správné cviky proti bolesti zad vám doporučí fyzioterapeut. Foto: Annie Spratt, Unsplash

  Sportem proti bolestem zad

  Pokud trpíte bolestmi zad, vyhněte se sportům spojeným s doskoky (volejbal či aerobik). Naopak se doporučuje plavání – vyloučíme-li ovšem nesprávně prováděný styl prsa se zakloněnou hlavou, což značně namáhá krční páteř. 

  Správná chůze jako lék na bolest zad

  Blahodárnou aktivitou je také správná chůze, při které optimálně funguje celé tělo. Především kvůli sedavému zaměstnání má však většina lidí špatný stereotyp chůze a ploché nohy. I samotná obuv ovlivňuje chůzi, a tím pádem i bolest zad. Vybrat vhodné boty ale rozhodně není jednoduché.

   „Podrážka nesmí být příliš tvrdá, aby chodidlo mohlo přirozeně pracovat. Oblíbené jsou například barefoot boty, které jsou však vhodné spíše pro chůzi v přírodě. Na běžné chození po rovném tvrdém povrchu jsou ideální boty doplněné o stélky Formthotic,“ říká Mgr. Petra Placatková, vedoucí fyzioterapeut EUC Kliniky České Budějovice.

  Včasná návštěva lékaře = základ úspěšné léčby

  Na vzniku bolesti zad se nepodílejí jen fyzické příčiny, díl viny nese třeba také stres. Mimo pravidelný pohyb a správné cvičení je dobrou prevencí také eliminace nepříznivých vlivů – nepřiměřená tělesná hmotnost, špatné stravovací návyky, nesprávné držení těla, nevhodná matrace či obuv omezující přirozený pohyb.

  Pokud trávíte hodiny u počítače, dbejte na správné nastavení výšky monitoru a pořiďte si kvalitní židli. Na svaly působí i dostatečná hydratace, ale nesmí dojít k opačnému extrému.

  Pak totiž dochází k vyplavování minerálů z těla. Kosternímu systému nesvědčí sycené nápoje ani alkohol, který odvodňuje.

  Při kouření se zase zužují cévy a svaly jsou pak špatně vyživované.

  Bolest zad není dobré podceňovat, může výrazně ovlivňovat kvalitu života a také být projevem závažnějšího onemocnění. Proto se vždy vyplatí navštívit odborníka. Koneckonců, pokud lékař neodhalí žádnou serióznější příčinu, alespoň vám doporučí způsob léčby.

  TIP: Neznáte žádného odborníka z oblasti fyzioterapie a rehabilitace? Vyberte si některého z EUC. Jsme největším poskytovatelem ambulantní lékařské péče v ČR, svěřte se do dobrých rukou.

  Máte bolesti zad? Můžete vyzkoušet fyzioterapeuty v rámci sítě EUC:

  Fyzioterapie v EUC

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector