Je očkování proti tuberkulóze zbytečné?

Praha S plošným očkováním proti tuberkulóze přestala většina vyspělých států. Některé dřív, jiné později. Nová hypotéza ukazuje, že ty, jež k tomu dospěly mezi posledními, by nyní mohly mít výhodu v boji proti nemoci Covid-19. Česko univerzálně proti TBC neočkuje teprve od listopadu 2010.

Vědci argumentují několika studiemi z nového tisíciletí. Podle nich má takzvaná BCG vakcína jeden vedlejší pozitivní efekt – celkově posílí imunitní systém, takže je až o třicet procent výkonnější proti infekcím jakýmkoli patogenem. Tedy i proti virům.

Podle prezidentky Bulharské společnosti pro dlouhodobou péči a paliativní medicínu Lubimy Despotové tomu napovídá ještě jedna věc: mapa zemí, kde se plošně očkovalo proti tuberkulóze, kopíruje mapu států s mírnějším průběhem současné pandemie. Příkladem může být Německo, kde je velký rozdíl mezi západem a bývalou Německou demokratickou republikou. Na východě patřila BCG vakcína k povinnému očkování, koronavirem je přitom zasažen třikrát méně.

„BCG vakcína se například stále využívá i k léčbě protinádorové, konkrétně při léčbě rakoviny močového měchýře.

Laicky řečeno, aktivizuje nejen důstojníky imunitní reakce, nýbrž i běžné vojáky, takže z pohledu obecného zvýšení imunitní odezvy na virové infekce by to fungovat mohlo,“ sdělil serveru Lidovky.

cz alergolog a klinický imunolog Petr Víšek. Dodává ale, že Covid-19 je výjimečný i kvůli takzvané cytokinové bouři, tedy příliš silné imunitní reakci.

Je očkování proti tuberkulóze zbytečné?

Pro plnou velikost rozklikněte.

Teorie dává smysl i šéfovi Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňku Hostomskému. Ten však zároveň dodává, že hlavní řešení se bude nacházet spíš jinde. „Předpokládám, že budou daleko účinnější a specifičtější vakcíny než tato. Ale určitě to může pomoci,“ míní Hostomský.

V několika zemích chtějí nyní provést klinický výzkum. V nejbližší době by s ním mělo začít Nizozemsko. Tisícovka zdravotníků z osmi nemocnic dostane BCG vakcínu či placebo. Teprve pak se uvidí, nakolik je to účinné.

Vedle Německa mohou posloužit k porovnání sousedé z Pyrenejského poloostrova – Portugalsko a Španělsko. Prvně jmenovaná země měla ke pátku necelých deset tisíc případů koronaviru, 246 lidí zemřelo.

Portugalsko patří ke státům, kde bylo očkování BCG vakcínou plošné. Sousedící Španělsko, které takovou povinnost nemělo, v pátek evidovalo 117 710 nakažených a bezmála jedenáct tisíc mrtvých.

Nutno podotknout, že co do počtu obyvatel je Španělů zhruba čtyřikrát víc.

Zajímavé je, že proti samotné tuberkulóze nefunguje vakcína stoprocentně. V průměru zabere u dětí v šedesáti procentech, liší se to ovšem stát od státu.

Vedlejší – pozitivní – účinek vakcíny popsal pro server Lidovky.cz virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty UK. „Pozvedne buněčnou imunitu a s tím i odpověď proti čemukoliv.

Buněčná imunita je v podstatě taková první ‚lajna‘ obrany, hledá cokoli, co je cizí,“ říká.

Některé vědecké studie podle něj udávají, že vakcína BCG napomáhá předcházet asi třiceti procentům infekcí jakýmikoli patogeny, včetně virů.

Podobně mluví i Petr Kadleček z ordinace integrativní medicíny v Brně. „Proti novému koronaviru by nám mohla pomoci zejména aktivace buněčné imunity a interferonů, které mají pozitivní vliv na odolnost buněk vůči napadení viry,“ míní.

Na druhou stranu odborníci dodávají, že podobné účinky, jako nyní vědci hledají u BCG vakcíny, má i spousta dalších věcí. „Je to zhruba stejné, jako když někdo říká, že máte chodit ven, brát si vitamin C a D, mít zdravou životosprávu a posílit svou imunitu. A pokud něco chytnete, budete to snášet lépe,“ podotýká Hostomský z Akademie věd.

Podle imunologa Víška by se podobně, jako se nyní prověřuje vakcína na tuberkulózu, mohly zkoumat i účinky vitaminu C nebo efekt výtažků z medicinálních hub.

„A velmi by mě zajímalo, jak by dopadla studie porovnávající skupinu seniorů, kteří sedí zavření doma a jsou masírováni informacemi z médií o narůstajících počtech zemřelých, s těmi, kteří obezřetně chodí na zahrádky, procházky a vnímají krásu probouzejícího se jara, čerstvého vzduchu a jarního sluníčka,“ říká.

V Česku se vakcína proti tuberkulóze užívala plošně od roku 1953. Přežila však i pád komunistického režimu – povinnost platila až do roku 2010. Pak se od očkování upustilo.

Podle Jindřicha Pohla, který se dlouho zabýval tuberkulózou jako lékař v Thomayerově nemocnici v Praze, má Česko druhý nejnižší výskyt nemoci v Evropě.

„Faktem ale také je, že tuberkulóza ročně zabije na planetě jeden až tři miliony lidí. Ročně se jí nakazí asi osm milionů lidí,“ uvedl Pohl.

Povinné očkování se řídí pravidly Světové zdravotnické organizace. Ta udává, že pokud je v zemi dvacet pacientů na sto tisíc obyvatel, má se očkovat. Česko vykazuje podle Pohla hodnotu hluboko pod deset pacientů.

Server Euractiv.com, který na nadcházející výzkum upozornil, udává, že vysvětlení, proč očkující země registrují lehčí průběh pandemie, je samozřejmě víc. Například to, že lidé ve východní Evropě jsou disciplinovanější a více nastaveni dodržovat nařízení „domácího vězení“. A když už vyjdou do ulic, mají na sobě roušku. Na západě tomu tak není.

Bezpečné očkování nejen proti tuberkulóze

Je očkování proti tuberkulóze zbytečné?

Se zájmem jsem se seznámil s článkem zveřejněným ve Zdraví.Euro.cz dne 19. dubna 2010 s názvem Vakcinace proti TBC – posunout, nebo zrušit? Z informace v článku se totiž zcela vytrácí ve vyjádření předsedkyně společnosti praktických dětských lékařů základní podstatná skutečnost, jíž je nezbytnost dodržování postupu lege artis při očkování, a to ihned v rámci platné legislativy, s respektem k imunodeficientním i zdravým dětem.

Článek Vakcinace proti TBC – posunout, nebo zrušit? si můžete přečíst ZDE.

Je nezbytné si uvědomit, že neomluvitelná pochybení, k nimž došlo v přímé souvislosti s očkováním a iatrogenní poškození, měla za následek v ČR doložená úmrtí již nejméně 8 dětí (imunodeficience; pertuse).

Skutečnost, že odpovědní pracovníci ministerstva zdravotnictví (MZ) několik let neodpovídají na žádný z opakovaných oficiálních podnětů výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) s odborně vypracovaným řešením, o němž jsou ostatní odborné lékařské společnosti podrobně informovány, je v rozporu s veškerými etickými i právními principy. Se všemi důsledky.

Selhání centrálního orgánu státní správy (MZ) ovšem nezbavuje povinnosti lékaře postupovat při každém jednotlivém úkonu očkování lege artis.

Mezinárodně uznávaní imunologové jsou z povahy věci integrující. Jsou také prvními členy až později ustanovené České vakcinologické společnosti. Nepochybně tvoří důležitý odborný element členské základny České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Nelze proto bez zřetele na dnes narozené děti planě debatovat o budoucí legislativě v nedohlednu (vláda i parlament končí). V lékařské praxi platí aktuální každodenní respektování kontraindikací a postup očkování lege artis, jak dokládá Česká lékařská komora (ČLK).

Pokud to snad někdo zpochybňuje, dostává se do velkého odborného, etického, trestně i občansko právního problému. Např. jen těžké kombinované imunodeficience (SCID) se vyskytují u nás podobně jako ve Švédsku v četnosti přibližně 3/100 000 narozených dětí (Thon a Hammarström 2004; ČR a Švédsko jsou zakládající státy Evropské databáze primárních imunodeficiencí ESID).

Úmrtí prvních dvou SCID pacientů po kontraindikované BCG vakcíně aplikované v neonatálním období vedlo ve Švédsku k okamžitému posunutí očkování proti tuberkulóze do druhé poloviny prvního roku věku dítěte.

Tímto opatřením, přijatém již v roce 1994, bylo ve Švédsku další iatrogenní poškozování dětí eliminováno (Romanus 2006). Jak je proto vůbec možné, že jsou stále v ČR děti po ověřených mezinárodních zkušenostech poškozovány?

Navíc je nutno zdůraznit, že se dodržování postupu lege artis netýká pouze BCG vakcíny, nýbrž každé živé nebo replikace schopné očkovací látky, včetně vakcíny proti rotavirům. I zde jsou známa a zveřejněna tragická úmrtí po kontraindikovaném očkování dětí s poruchou imunity.

Budete mít zájem:  Jak se stravovat před a po cvičení: Vynechání jídla je chyba

Proto bylo mezinárodně respektovanými odborníky z oblasti imunologie na veřejném Semináři o problematice očkování v ČR v Parlamentu ČR dne 30. 3. 2010 Ministerstvu zdravotnictví ČR nabídnuto vypracování testu plošného včasného záchytu buněčných imunodeficiencí neinvazivním vyšetřením z pupečníkové krevní skvrny novorozence (TRECs), jež se úspěšně využívá ve Spojených státech.

Po zavedení TREC testu se ihned několikanásobně zvýšil preventivní záchyt potvrzených buněčných deficiencí (např. stát Wisconsin v roce 2008 četnost 12,4/100 000 novorozenců).

Nelze za stávajícího stavu poškozování dětí planě diskutovat o očkování, nýbrž řádně očkovat s respektováním absolutních (imunodeficience) i relativních (sekundární reakce u zdravých dětí) kontraindikací, na které dosud v ČR nebyl brán dostatečný zřetel.

Imunologové dokládají závažná pochybení a iatrogenní poškozování dětí v ČR, včetně neomluvitelných zbytečných úmrtí po vakcinaci, bez respektu ke kontraindikacím. Veřejnost, zákonodárci, rodiče, ministerstvo zdravotnictví a Česká lékařská komora i Státní ústav pro kontrolu léčiv jsou již informováni.

Pozitivní řešení je publikováno v odborném tisku a předáno médiím. Není pochyb o tom, že lze řádně a bezpečně lege artis očkovat posunem BCG vakcíny proti tuberkulóze do druhé poloviny prvního roku věku dítěte, čímž je u nás také zajištěna účinná prevence aviárních mykobakterióz.

Nikdo rodičům nemůže v bezpečném očkování dětí bránit. Platná legislativa ČR žádnou jinou možnost, než je posun BCG vakcinace, neumožňuje.

MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., Univerzitní centrum pro primární imunodeficience, Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Volně prodejné léky

Očkování proti TBC

Nemocnost 6,8 případů na 100 000 obyvatel v roce 2009 je toho dokladem. Tímto velmi příznivým vývojem nemocnosti TBC v ČR se tak podařilo splnit mezinárodní kritéria pro zrušení plošného očkování proti TBC, která byla vypracována Mezinárodní unií proti TBC a plicním nemocem.

Z tohoto důvodu, s účinností od 1. listopadu 2010 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která ruší provádění plošného přeočkování proti TBC v 11 letech věku dítěte a zavádí selektivní očkování u dětí z rizikových skupin.

Současný stav zákonných ustanovení očkování proti tuberkulóze

Ve smyslu ustanovení zákona č. 48/1997 Sb.

, o veřejném zdravotním pojištění v platném znění se hradí z veřejného zdravotního pojištění očkování proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené uvedenou vyhláškou upravující očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní.

Do nedávné doby bylo toto očkování prováděno plošně. Vakcinace se provádí na kalmetizačních pracovištích.

Indikace očkování proti TBC:

 • Jeden nebo oba z rodiče dítěte, sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl nebo má aktivní TBC.
 • Dítě, jeden nebo oba z rodiče dítěte, sourozenec nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá nebo pobýval ve státě s výskytem TBC vyšším než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem TBC do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
 • Dítě bylo v kontaktu s nemocným s TBC.
 • Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých zákonnými zástupci dítěte lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost.

Pravidelné očkování proti tuberkulóze

Očkování se provede u dětí s uvedenými indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, zejména na základě zákonným zástupcem dítěte vyplněné I. části dotazníku k definici rizika tuberkulózy uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce. Lékař novorozeneckého oddělení vyplní II.

část dotazníku a vyplněný dotazník jako součást propouštěcí zprávy předá registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má výše uvedenou indikaci k očkování, současně informuje pracoviště kalmetizace.

Registrující praktický lékař pro děti a dorost zpravidla do jednoho měsíce po převzetí do své péče odesílá dítě, které splňuje uvedenou indikaci a které nebylo proti tuberkulóze dosud očkováno, na pracoviště kalmetizace.

U dětí, u kterých nemůže splnění uvedených indikací posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje tyto indikace při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte registrující praktický lékař pro děti a dorost.

Věk očkování proti TBC

Stále častěji se diskutuje možnost upravit či zrušit stávající očkování proti tuberkulóze. Existuje mnoho klinických důvodů pro jeho posunutí ze stávajícího věku 4 dní až 6 týdnů na pozdější věk nebo ho zrušit úplně. Jedno z možných řešení se nabízí posunout termín zahájení do věku 7-11 měsíců, tj.

v období po základním dětském očkování. Proč se to ještě neudělalo? Možným vysvětlením je celosvětová unikátnost takto očkovat děti proti TBC. Není to zcela přesné, neboť v polovině 90. let minulého století se v Anglii v některých nemocnicích takto očkovaly děti starší 6 měsíců. O několik let později se zde plošné očkování zrušilo.

Bez ohledu na to se jeví věk 7-11 měsíců nejvhodnější, neboť při maximálním využití efektivnosti tohoto očkování (podmínkou účinné ochrany vůči TBC je očkování ve věku nižším než 1 rok) lze docílit jeho nejvyšší bezpečnost. Bohužel tomuto tvrzení schází ucelené vyhodnocení, např.

ze sběru údajů za několik posledních let u dětí HBsAg pozitivních matek údajně právě v tomto věku očkovaných proti TBC (stávající česká legislativa totiž umožňuje imunizovat dříve neočkované děti pouze po dokončení celého dětského očkování ve věku 2-3 let).

Ať už konečné rozhodnutí o BCG očkování dopadne jakkoli, zde je souhrn argumentů, proč preferovaně očkovat děti proti tuberkulóze ve věku 7-11 měsíců.

Správný postup očkování proti tuberkulóze – shrnutí pro veřejnostMUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Světový den tuberkulózy 24. 3. 2010, Tisková konference UK Praha 23. 3. 2010

Opakované závažné komplikace a úmrtí pacientů s vrozenými imunodeficiencemi po očkování proti tuberkulóze záhy po narození živou BCG vakcínou a zbytečné obtížně se hojící sekundární reakce u zdravých dětí (postihují lymfatické uzliny a místo vpichu), jimž lze snadno předejít, vedou k realizaci nového bezpečného preventivního imunizačního schématu s posunem BCG vakcinace. Rodiče mají právo předem požádat, aby novorozenec nebyl v porodnici očkován proti tuberkulóze, nýbrž bezpečně později s časovým odstupem, což se písemně s odkazy na odborná doporučení Výboru ČSAKI ze dne 20. 4. 2009 i právního oddělení České lékařské komory (ČLK) poznačí do zdravotnické dokumentace. Nejvhodnější doba pro správné (lege artis) očkování živou vakcínou proti tuberkulóze je ve druhé polovině prvního roku věku dítěte, jak se mnoho let běžně a bez vedlejších reakcí využívá v ČR také u dětí matek trpících žloutenkou. Rodiče dítěte nemohou být za posunutí očkování BCG šikanováni (i za zastaralé právní úpravy vyhlášky MZ ČR).

Pouhou jednoduchou změnou dosavadního pořadí vakcín je tedy nejprve dítěti aplikována bezpečná neživá vakcína ve třech dávkách (hexavalentní očkovací látka) a po vyloučení imunodeficience v druhé polovině prvního roku věku dítěte je podána živá BCG vakcína. Tímto lege artis postupem je:

 1. Odstraněno riziko očkování dětí s vrozenou imunodeficiencí a nedodržování kontraindikace BCG vakcinace. Zabraňuje se vážným komplikacím a úmrtí.
 2. Eliminují se druhotné BCG komplikace, které vznikají u zdravých dětí reaktivací BCG po aplikaci dalšího očkování s antigenem hepatitidy B s nedostatečným časovým odstupem.
 3. Zůstává zachováno proočkování populace (migrace, epidemiologická surveillance). Při riziku tuberkulózy očkování ihned.
 4. Vymizí výskyt kostních komplikací po BCG vakcinaci, které se pozorují při očkování po narození, avšak ne při očkování v pozdějším věku.
 5. Je zajištěna účinná ochrana proti aviárním mykobakteriózám, které nelze antituberkulotiky dobře léčit a stávají se celosvětovým problémem.
 6. Je umožněno navrácení preventivního očkování proti pertusi do 9. týdne věku dítěte.
 7. Vymizí problémy s technikou aplikace vakcíny v porodnicích a neinformovanost rodiny o rizicích, etická pochybení a iatrogenní poškození; vysoké náhrady (zdrav. zařízení, státu) při prohraných soudních sporech a nerespektování kontraindikace podání živé vakcíny u vrozených imunodeficiencí.
Budete mít zájem:  Sex po menopauze je možný, ale ne povinný

Z posunu BCG vakcinace do druhé poloviny prvního roku věku dítěte, jež odpovídá doporučení WHO, profitují nemocné i zdravé děti, nikdo není poškozen. Takto je navíc zajištěna také preventivní ochrana jedince a populace proti obtížně léčitelným aviárním mykobakteriózám.

Vydáno / Aktualizováno: 29.03.2010

Autor: M.Petráš

Jak je to s očkováním proti tuberkulóze? Když bylo zrušeno z povinných dětských očkování, znamená to, že se proti ní vůbec neočkuje, nebo to jen nehradí pojišťovna? Čekám miminko a zrovna tuberkulóza je nemoc, proti které bych ho raději očkovat nechala. – VZP ČR

Jak je to s očkováním proti tuberkulóze? Když bylo zrušeno z povinných dětských očkování, znamená to, že se proti ní vůbec neočkuje, nebo to jen nehradí pojišťovna? Čekám miminko a zrovna tuberkulóza je nemoc, proti které bych ho raději očkovat nechala.

V současné době se proti tuberkulóze očkují jen rizikoví novorozenci a v tom případě je očkování plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Plošné očkování proti této nemoci je v ČR zrušeno od listopadu 2010 (novelizací vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem).

Již dva roky před tím, v březnu 2009, bylo zrušeno přeočkovávání jedenáctiletých dětí.

Očkování proti tuberkulóze nyní zůstalo jako povinné pouze u vysoce rizikových dětí. Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem jde o děti, jejichž rodiče nebo sourozenci, případně člen domácnosti, v níž dítě žije, měli či mají aktivní tuberkulózu.

Dále je očkování povinné pro děti ze zemí s vysokým výskytem této nemoci (dítě, některý z jeho rodičů nebo sourozenec, případně člen domácnosti se narodil nebo déle než 3 měsíce pobýval ve státě s vysokým výskytem tuberkulózy).

Očkovány musí být i děti, které byly v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.

Riziko se zjišťuje hned v porodnici na základě dotazníku vyplněného zákonným zástupcem dítěte. Indikaci k očkování tedy posoudí už lékař novorozeneckého oddělení a případně rovnou informuje pracoviště kalmetizace. Praktický lékař pro děti a dorost, který přebírá novorozence do péče, dostává vyplněný dotazník spolu s propouštěcí zprávou.

Pokud je dítě vyhodnoceno jako rizikové, odesílá je na kalmetizační stanici, aby nejpozději v šesti týdnech věku dostalo vakcínu proti tuberkulóze.

U dětí, u kterých nemůže situaci posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje indikace k očkování proti tuberkulóze registrující praktický lékař pro děti a dorost při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte.

Očkování vyhláškou stanovených rizikových skupin je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna hradí plně celé očkování proti tuberkulóze, tedy aplikaci (lékaři, který dítě očkuje) i očkovací látku (distributorovi).

V medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte sám žádá jeho očkování proti tuberkulóze, přestože to podle lékaře není potřeba, pojišťovna očkování nehradí ani na něj nepřispívá. Náklady (vakcínu, aplikaci a veškeré úkony a materiály) hradí zákonný zástupce dítěte.

Přeočkování však už není prováděno ani na žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění.

Můžeme připomenout, že plošné povinné očkování proti tuberkulóze u nás bylo zrušeno jako v jednom z posledních evropských států s nízkým výskytem tuberkulózy. Provádělo se od 50. let 20. století a mělo svůj význam v době vysokého výskytu této nemoci.

Dnes je naopak důležitější, že jeho zrušení umožnilo posunout na dřívější dobu podání první dávky hexavakcíny, která chrání proti šesti infekčním nemocem včetně černého kašle. Ten představuje daleko větší epidemiologické riziko než tuberkulóza a právě u miminek může probíhat velmi závažně.

Po očkování proti tuberkulóze bylo možno hexavakcínou očkovat nejdříve za 2 měsíce, avšak kvůli komplikacím se muselo podání její první dávky dokonce odsouvat, takže ani nebylo možné dodržet očkovací kalendář.

Očkování proti TBC je rizikové, stát na něm trvá

Příznaky. Nařízení. Hygiena a důležitá telefonní čísla na jednom místě Martin Dohnal

ČR – Vyhláška ministerstva dál trvá na očkování živou vakcínou proti tuberkulóze už mezi čtvrtým a šestým týdnem po narození. V tak časném věku přitom podle odborníků ještě není možné poznat, zde dítě nemá špatnou imunitu.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Očkování novorozenců proti tuberkulóze takzvanou živou vakcínou časně po narození je rizikové a v Česku zabilo již pět dětí. Přesto tento nebezpečný postup stále vyžaduje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Při příležitosti Světového dne boje proti tuberkulóze to řekl imunolog Vojtěch Thon.

Proti vyhlášce, která stanovuje povinné očkování dětí mezi čtvrtým dnem a šestým týdnem po narození se staví i další odborníci. „Vakcína může způsobit smrt u dětí, které mají vrozenou imunodeficienci. V tak časném věku však není možné toto postižení ještě rozpoznat, nikdo by tedy neměl vakcínu podávat tak brzy,“ zlobí se primářka plicního oddělení v Říčanech Pavla Nykodýmová.

Rodiče o rizicích neví

Brzké očkování živou vakcínou navíc podle lékařů způsobuje zbytečné problémy i zdravým dětem, u kterých se místo vpichu vakcíny hůře hojí.

„Rodiče mají právo požádat, aby novorozenec byl novorozence očkován bezpečně později,“ upozorňuje Thon. Problémem podle něj je, že řada rodičů o možných rizicích neví.

„Za změnu přístupu ministerstva bojujeme od roku 2002, zatím ale bez výsledku,“ stěžuje si přednosta 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN Jiří Homolka.

Ministerstvo se ale brání, pozdější očkování by podle něj mohlo přinést mnohem větší rizika. „V takovém případě by hrozil rozpad systému povinného očkování, který ročně zachrání pět set životů,“ míní hlavní hygienik Michal Vít. Dodává, že pokud by se proti tuberkulóze očkovalo později, mohli by se některé děti do té doby nakazit.

INFOGRAFIKA

Případů tuberkulózy v tuzemsku ubývá. Zatímco v roce 2005 lékaři evidovali více než tisícovku nemocných, v loňském roce jich bylo 652. Každoročně se snižuje počet lidí, kteří na tuto nemoc umírají. Mezi rizikové skupiny patří podle lékařů především bezdomovci a cizinci ze zemí, kde je nemoc rozšířená.

Česko se může pochlubit nejnižším výskytem dětské tuberkulózy v Evropě. Dříve se děti přeočkovávaly ještě v 11 letech, loňská vyhláška však přeočkování zrušila. Od ledna 2010 pak přeočkování na požádání rodičů hradí zdravotní pojišťovny.

Tuberkulóza je infekční bakteriální onemocnění, které zasahuje především plíce, ale také ledviny a krční uzliny. Postihnout může i kůži. Prevencí před tuberkulózou je dodržování hygienických návyků a zdravý životní styl.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

 • tuberkulóza,
 • očkování,
 • Česko,
 • vakcína,
 • nemoc,
 • Ministerstvo zdravotnictví,
 • Evropa,
 • Říčany,
 • imunní systém,
 • lékař,
 • smrt

15 DENÍK PRO DOBROU NÁLADU

Očkování proti tuberkulóze – proč bylo zrušeno? MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Vyhláškou č.299/2010 Sb s účinností od 1.11.2010 bylo zrušeno celoplošné očkování proti tuberkulóze, takže na novorozeneckých odděleních již očkování neprobíhá. Očkují se pouze děti zařazené do některé rizikové skupiny.

Budete mít zájem:  Dítě nechce číst. jak ho motivovat?

Jizva po očkování se již před zahájením pravidelného očkování nevyhodnocuje. Proto děti, které neměly žádnou reakci po tomto očkování, se již dále nepřeočkovávají.

 Dětský lékař před zahájením pravidelného očkování posoudí, zda je místo po očkování TBC dostatečně zhojeno. Mezi 11. a 12.

rokem se také nedělají tuberkulinové zkoušky, přeočkování v tomto věku bylo zrušeno.

 • jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec, nebo člen domácnosti, v níž dítě žije,měl/má aktivní tuberkulózu
 • dítě, jeden nebo oba z rodičů nebo sourozenec nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací
 • dítě bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou

Očkování proti tuberkulóze probíhá pouze na příslušném kalmetizačním pracovišti.

Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení zákonným zástupcem dítěte (vyplnění dotazníku), současně lékař informuje příslušné oddělení kalmetizace a vyplní dotazník,který předá registrujícímu dětskému lékaři současně se zprávou o novorozenci.

Registrující lékař v případě, že dítě splňuje indikaci k očkování proti TBC,odesílá dítě na příslušné kalmetizační oddělení nejpozději do 4. týdne věku (většinou dle objednání). Jestliže nelze z nějakého důvodu v daném termínu očkování uskutečnit, provede se až po ukončení základního pravidelného očkování,což je zpravidla po 6. měsíci věku.

Vždy platí, že jde-li o novorozence patřící do některé rizikové skupiny, má očkování proti TBC vždy přednost před ostatním očkováním.

Samozřejmě, že žádná zákonná norma nemůže zaujmout všechny situace, které mohou nastat.Proto vše posuzuje případ od případu vedoucí lékař kalmetizačního oddělení a o případném očkování rozhodne.

Proč bylo celoplošné očkování proti TBC zrušeno?

 • každoročně narůstá počet onemocnění způsobených multiresistentními kmeny
 • stávající očkovací látka je účinná pouze z 50 % procent. Dítě, které je v opakovaném či trvalém kontaktu s nakaženou osobou, může onemocnět, i když je očkováno proti TBC, ale očkování zabrání vzniku těžkých forem TBC
 • většina států EU již proti TBC neočkuje, naše republika se řadí mezi státy s nejnižším výskytem tuberkulózy (pod 10 případů na 100 000 obyvatel ročně)
 • nová očkovací látka je zatím ve stadiu výzkumu

Přeočkování 11letých dětí bylo zrušeno vyhl.č.65/2009 Sb s účinností od 12.3.2009 (samozřejmě včetně tuberkulinového testu)

Jestliže se rodiče přes veškeré poskytnuté informace domáhají TBC očkování svého dítěte, lze očkování provést až po dokončení základního očkování a provedení tuberkulinového testu.

Vaše dotazy:

Je možné při nedostupnosti vakcíny dítě naočkovat v zahraničí?

Dobrý den, mám dotaz ohledně vakcíny proti TBC. Byli jsme objednáni loni v říjnu v Žamberku a do teď nic – prý nikde není vakcína. Můžu se prosím zeptat, jestli víte, co se děje? Dá se dítě naočkovat v zahraničí? Velice děkuji za odpověď.

Odpověď: Dobrý den, zásoby očkovací látky proti TBC jsou individuální. Zkuste telefonicky kontaktovat kalmetizační centra v širším regionu. Odběr vakcíny proti této nemoci v ČR je tak nízký, že se výrobci nevyplatilo dovážet jí k nám a platit registrační poplatky.

Upozorňuji, že očkování proti TBC nechrání před primární plicní tuberkulózou, ale před méně častými komplikacemi, vakcína chrání jen omezenou dobu a na rozdíl od ostatních vakcín bylo možné očekávat nežádoucí reakce s vyšší frekvencí.

Navíc tuberkulóza nepatří k vysoce infekčním nemocem, expozice musí trvat řádově několik hodin. Problém s vakcínou je i v jiných zemích, např. v sousedním Slovensku, kde taky není k dispozici.

V Rumunsku je k dizpozici jejich místní vakcína, k nám se naposledy dovážela dánská očkovací látka proti TBC. doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph. D., FRCPS 

Očkování proti tbc bylo plošně v porodnicích zrušeno, ale co jsem četla různé články, nebylo to původně v plánu ho zrušit. Co myslíte, má smysl syna (10 měsíců) naočkovat? Dcera očkovaná je, syn má zatím za sebou řádné očkování dle kalendáře plus synflorix.

Všechna očkování byla bez reakce. Zatím jsme uvažovali, že se na plicní oddělení objednáme a přece jen ho necháme naočkovat, jsme trochu akční rodina a rádi cestujeme. Náš dětský pediatr se vyjádřil spíše pro neočkování (skrz zastaralé vakcíny) a ráda bych tedy znala názor odborníka.

Mnohokrát děkuji.

Odpověď: Toto očkování je oproti jiným druhům vakcín poměrně reaktogenní, chrání proti TBC jen částečně a jen omezenou dobu. Proto byla plošná vakcinace zrušena a nahrazena selektivní jen pro vybrané rizikové skupiny.

Vzhledem k tomu, že rovněž dost cestujeme, pokud bych měl další dítě, proti TBC bych jej očkovat nechal, ale zřejmě až někdy ve 4.–6. roce života s dostatečným časovým odstupem od pravidelného očkování. Můj názor je, že od 1 roku věku můžete zatím syna očkovat bezpečnějšími a účinnějšími vakcínami např.

proti meningokokové meningitidě či žloutence typu A. A pokud se pohybujete v přírodě i proti klíšťové encefalitidě. doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph. D., FRCPS 

Malé je osm týdnů, 14 dní měla na ramínku tvrdou bouli, červenou, před pár dny viditelně v podkoží zahnisala a dnes po koupání to prasklo, pořád to teče – vymačkávat (šetrně) ano nebo ne? A mám to nechat úplně být, nebo něčím potřít? Zalepit mi to nejde, byla kolem už namazaná olejem… zalepím, až se vsákne, ale co s tím teď?

Odpověď: Jde zřejmě o reakci po očkování TBC. Maminka může ošetřit samozřejmě sama v případě, že reakce nepřesahuje cca 5 mm šířky a nejsou zvětšeny uzliny v podpaždí (nevím, zda dokáže vyhodnotit). V každém případě je nutné místo krýt sterilní gázou, nejprve vždy očistit př.

odličovacím tamponem navlhčeným borovou vodou (materiál musí být hladký), pak místo i okolí dezinfikovat lihem (používá se k ošetření pupku). Líh totiž kůži v okolí reakce vysuší a pak lze bez problému použít náplast (vhodná je antialergická).

Jestliže jde o silné hnisání a reakce je větší než je shora uvedeno, jsou-li hmatné zvětšené uzliny v podpaždí nebo si rodiče nejsou jisti, je na místě návštěva lékaře. MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Mám dotaz ohledně prvního očkování miminek. Poté, co jsme začali chodit k dětské MUDr., tak nám každou návštěvu strhává stroupek po očkování na tuberkulózu. Přijde mi divné, proč to stále strhává, když už nám to krásně vyhnisalo a začínalo se hojit. Bohužel byl s malým na kontrole manžel a ten se nezeptá.

Odpověď: Pokud je chránička po očkování TBC klidná, to znamená není patrné přetrvávající hnisání v podkoží, není vhodné stroupek opakovaně strhávat. Stačí jen sledovat a po koupání vždy šetrně očistit lihem, hojením se stroupek odloučí sám. MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Nevyhnisalo nám tbc očkování. My jsme celou dobu měli červenou zatvrdlou kuličku, ale ta teď zmizela, je to sice malinko zatvrdlé, ale bílá čepička s hnisem a pak stroupek se neobjevila. Za 14 dní jdeme na kontrolu a já mám strach, že nás nebudou moct očkovat.

Odpověď: Podle nového očkovacího kalendáře se již jizvy po očkování nevyhodnocují, proto se děti již znovu neočkují (i když byla malá nebo vůbec žádná reakce). Důležité je, aby místo po očkování TBC bylo úplně zhojeno a mohlo být zahájeno pravidelné očkování. MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Diskuze » Poradna »

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *