Jak si chránit sluch?

Jako ochrana sluchu se označují všechny typy ochranných zařízení nebo ochranných prostředků, které chrání sluch před silným hlukem a zabraňují tak jeho poškození. Silné působení hluku nebo trvalý hluk způsobují onemocnění a negativně ovlivňují výkonnost.

Speciálně na pracovišti je hluk velmi často podceňován a není považován za škodlivý.Přitom se v Evropě stává nedoslýchavost stále závažnějším problémem a je nejčastěji diagnostikovanou nemocí z povolání. Konkrétně v případě nedoslýchavosti zvukové vlny poškodily vláskové buňky ve vnitřním uchu. Jakmile jednou odumřou, nemohou se již regenerovat.

Jak si chránit sluch?

Nemoc je zákeřná tím, že přichází plíživě a je nevyléčitelná. Dotyčné osoby zpočátku neslyší vyšší tóny, až později se zhoršuje vnímání středních a nízkých tónů.

Mimořádně tragické je, že každému z těchto jednotlivých případů nedoslýchavosti by bylo možné 100% předejít použitím správné ochrany sluchu.Hluk má nejen škodlivý vliv na náš sluch, ale může mít také negativní účinky na celé tělo.

Kvůli nadměrnému zatížení hlukem se tak mohou vyskytnout bolesti hlavy, metabolické problémy, potíže s trávením a řada dalších obtíží

 1. Bolesti hlavy
 2. Tinitus (hučení v uších), poškození sluchu
 3. Zvýšené riziko srdečního infarktu a vysokého krevního tlaku
 4. Zvýšené uvolňování adrenalinu v důsledku metabolických problémů
 5. Problémy s trávením
 6. Snížené prokrvování

Hluk vzniká chvěním, které se šíří vzduchem jako tlakové vlny. Čím silnější jsou tlakové vlny, tím hlasitější je hluk. Tyto tlakové vlny jsou měřitelné a udávají se v jednotce decibel (dB). Zatížení hladiny hluku pro lidské ucho se měří jednotkou dB(A).

Ochranu pracovníků v pracovním prostředí zatíženém hlukem upravuje směrnice ES na ochranu před hlukem 2003/10/ES. V ní je stanoveno, že od zatížení hlukem 80 dB musí zaměstnavatel zajistit připravenost ochrany sluchu a od 85 dB musí zaměstnanci vhodnou ochranu sluchu povinně nosit:

 • Bez povinnosti nošení: ⌀ hladina hluku < 80 dB, impulzní hluk < 135 dB.
 • Poskytnutí ochrany sluchu, ale bez povinnosti nošení: ⌀ hladina hluku 80 dB až 85 dB nebo impulzní hluk 135 dB až 137 dB.
 • Poskytnutí ochrany sluchu a povinnost nošení: ⌀ hladina hluku > 85 dB, Impulzní hluk > 137 dB.

Přitom je třeba splnit bezpečnostně-technické požadavky norem EN 352-1 až EN 352-8.

Jak si chránit sluch?

Při výběru ochrany sluchu je třeba vzít v úvahu následující body:

 • Určete hlukovou zátěž na pracovišti.
 • Je třeba dbát na osobní preference, protože mají rozhodující vliv na přijatelnost nošení.
 • U výrobků na ochranu sluchu dbejte na hodnotu SNR: Udává, jak silně daný výrobek snižuje převažující hladinu hluku.
 • Při přesné znalosti frekvence se doporučuje výběr podle hodnoty H (vysoká frekvence), hodnoty M (střední frekvence) nebo hodnoty L (nízká frekvence). V průmyslových výrobách se většinou vyskytuje zatížení hlukem střední frekvence.
 • Nevybírejte příliš vysoké tlumení zvuku: Při zbytkové hladině hluku pod 70 dB dochází k nadměrné ochraně, což vede k problémům s porozuměním při komunikaci a k pocitu izolace.
 • Zbytková hladina hluku by měla být mezi 70 a 80 dB.

Jak si chránit sluch?Jak si chránit sluch?

Variabilita: V závislosti na použitém druhu ochrany sluchu musí být zohledněna korekční hodnota pro dané podmínky: Pro mušlový chránič sluchu 5dB, vícenásobně použitelné ochranné ucpávky do uší 5dB, jednorázové ochranné ucpávky do uší 9dB a u chrániče sluchu se třmenem 5dB. Zbytkovou hladinu hluku lze určit, jak je uvedeno výše.

Jak si chránit sluch?

Variabilita: V závislosti na použitém druhu ochrany sluchu musí být zohledněna korekční hodnota pro dané podmínky: Pro mušlový chránič sluchu 5dB, vícenásobně použitelné ochranné ucpávky do uší 5dB, jednorázové ochranné ucpávky do uší 9dB a u chrániče sluchu se třmenem 5dB. Zbytkovou hladinu hluku lze určit, jak je uvedeno výše.

Máte nějaké otázky? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:Kontakt na odborné poradenství v oblasti ochrany sluchu

Kontakt na odborné poradenstvi v obrasti oblany sluchuJak si chránit sluch?

Ochranné ucpávky do uší se zavádí zásadně do zvukovodu a jsou vhodné zejména do vlhkého a teplého prostředí. Mají dobré hodnoty tlumení díky filtraci rázových hodnot, také u hlubokých frekvencí.

Jak si chránit sluch?

Výhody:

 • Téměř žádná nebo nepostřehnutelná vlastní hmotnost.
 • Lze kombinovat s jinými ochrannými prostředky.
 • Bez zadržování tepla.
 • Vysoká dostupnost prostřednictvím dávkovacích systémů.

Nevýhody:

 • Nesprávné nasazení snižuje účinnost tlumení.
 • Pocit tlaku při dlouhém nošení.
 • Méně vhodné při střídavých hlukových poměrech.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Jak si chránit sluch?

Postup správného zavedení jednorázové ochranné ucpávky do uší:1. Abyste zabránili tvorbě záhybů, srolujte celou ucpávku do co nejmenší podoby. Dbejte přitom na čisté ruce.2. Sáhněte volnou rukou za hlavu a vytáhněte si ucho směrem nahoru a dozadu. Vložte ucpávku hluboko do zvukovodu.

3.& 4. Ucpávku držte pevně cca 30–40 sekund, dokud se ve zvukovodu úplně neroztáhne. Ucpávka je v uchu správně umístěna tehdy, když při pohledu zpředu není vidět.

 • Správné vyjmutí a likvidace ochranných ucpávek do uší:Ucpávky odstraníte tak, že je pomalým otáčivým pohybem lehce vyjmete ze zvukovodu.
 • Jednorázové ochranné ucpávky do uší je nutné po použití odborně zlikvidovat.

Jak si chránit sluch?

Ochranné ucpávky do uší se zásadně zavádí do zvukovodu a jsou díky omyvatelnému povrchu opakovaně použitelné, aniž by ztratily svůj původní tvar. Při opuštění úseku zatíženého hlukem lze ucpávky uložit do praktického úložného boxu.

Jak si chránit sluch?

Výhody:

 • Téměř žádná nebo nepostřehnutelná vlastní hmotnost.
 • Lze kombinovat s jinými ochrannými prostředky.
 • Šňůrka zabraňuje ztrátě.
 • Úložný box poskytuje možnost uložení.

Nevýhody:

 • Nesprávné nasazení snižuje účinnost tlumení.
 • Pocit tlaku při dlouhém nošení.
 • Méně vhodné při střídavých hlukových poměrech.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Správné nošení ochranné ucpávky do uší:

 1. Ucpávku uchopte jednou rukou za stopku. Během zavádění ucpávky do zvukovodu tahejte druhou rukou ucho nahoru a dolů. Tažením ucha nahoru a dolů během zavádění ucpávky zvyšujete ochranný účinek.
 2. I při správném usazení je ucpávka zvenčí vidět.

Úložné boxy:Malý úložný box, podle výrobce buď s klipem na opasek nebo ve tvaru ledvinky, umožňuje praktické uložení ucpávek při nepoužívání. Pomocí šňůrky lze ochranné ucpávky do uší nosit při krátkých pracovních přestávkách kolem krku. Dbejte na čistotu oděvu.

Chránič sluchu se třmenem se snadno používá a pohodlně nosí, rychle se nasazuje a sundavá. Ucpávka není zastrčena ve zvukovodu, ale uzavírá jej zvenčí, čímž vzniká příjemný pocit při nošení. Vhodné pro pracovní prostředí s vysokými teplotami, protože nedochází k zadržování tepla. Ucpávky lze vyměňovat, třmen lze dále používat.

Výhody:

 • Rychlá a snadná manipulace.
 • Příjemný pocit při nošení.
 • Nízká hmotnost.

Nevýhody:

 • Nízká účinnost tlumení.
 • Zvuk přenosu třením ochranného oděvu.
 • Nesprávné nasazení snižuje účinnost tlumení.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Správné nošení chrániče sluchu se třmenem:

 1. Uchopte třmen oběma rukama pod bradou
 2. Tažením ucha nahoru a dolů během zavádění ucpávky se zvyšuje účinnost tlumení.
 3. Pro přezkoušení správného usazení vtlačte v hlasitém prostředí obě ucpávky lehce dovnitř. Měli byste zaznamenat velký rozdíl.

Výměna ucpávek chráničů sluchu se třmenem:

4. Znečištěnou ucpávku vytáhněte ze třmenu.5. Novou ucpávku nasuňte lehkým otáčením na třmen.

Mušlový chránič sluchu je vhodný především pro proměnlivé působení hluku a pro práce v znečištěném prostředí. Mušle obklopuje celé ucho a stabilní a pohodlné usazení zajišťuje náhlavní třmen.

Není nutné zavádění do zvukovodu. Vhodné zejména pro velmi úzké zvukovody a zvukovody citlivé na tlak.

K dispozici jsou náhlavní, týlové nebo bradové třmeny a vhodné držáky pro montáž na pracovní helmu.

Výhody:

 • Možnost vysoké účinnosti tlumení.
 • Jednoduchá manipulace.
 • Bez pocitu tlaku v uchu.
 • Jednoduchá kontrola nošení.

Nevýhody:

 • Pocení pod mušlí.
 • Vyšší hmotnost.
 • Nelze libovolně kombinovat s jinými ochrannými prostředky.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

Správné nošení mušlového chrániče sluchu:

 1. U skládacích mušlových chráničů sluchu sklopte mušle zevnitř směrem ven.
 2. Mušle umístěte přes obě uši.
 3. Nastavte správnou polohu třmene posouváním nahoru a dolů.

Při používání byste měli dbát na následující:4. Mezi ušima a chráničem sluchu by se neměly nacházet vlasy nebo stranice brýlí, aby nemohlo dojít k netěsnosti.5. Uši nesmějí být vidět.

Jako kombinace s ochrannou helmou:

 1. Jednoduché připevnění a sejmutí mušlových chráničů sluchu zacvaknutím resp. vycvaknutím.
 2. Chránič sluchu lze v případě nepoužívání snadno odklopit směrem nahoru.

Ochrana sluchu se speciálními funkcemi umožňuje komunikaci a současně ochranu při vysokém zatížení hlukem. Technologie tlumení závislá na hladině hluku znamená, že můžete slyšet varování a pokyny. Škodlivý hluk se utlumí na úroveň nižší než 82 dB, aby byl sluch chráněn.

Přesto je zajištěno, že varovné signály, hovory a procesní ruchy budou dobře vnímatelné a v kombinaci s radiostanicí nebo mobilním telefonem lze realizovat bezproblémové dorozumívání i na větší vzdálenosti.

Jsou k dispozici rozšiřující funkce regulace hlasitosti v závislosti na úrovni hluku, regulace vyvážení, ekvalizér a regulace hlasitosti externích vstupních signálů.

Výhody:

 • Pro náročná pracovní prostředí.
 • Komunikace prostřednictvím vysílačky nebo mobilního telefonu.
 • Zabudovaná zábavní elektronika pro monotónní práce.
 • Zaměstnanec slyší okolní zvuky a při impulzním hluku dochází k automatickému zablokování.
 • Zvýšení produktivity a motivace zaměstnanců

Nevýhody:

 • Není vhodné pro méně časté použití.
 • Vyšší hmotnost.
 • Zadržování tepla pod mušlí.

Pro dosažení hodnot SNR a tedy optimální ochranu má rozhodující význam správné zavedení ochranné ucpávky do uší.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual hearing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

Profitujte z našeho know-how v oblasti OOP: Podpoříme Vás ve všech relevantních tématech od analýzy rizik přes výběr produktů a testování nošení až po školení Vašich zaměstnanců. Náš tým vysoce kvalifikovaných specialistů Vám kdykoli osobně poradí s ochranou sluchu: Kontaktujte nás, ať už osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Nařízení 2016/425 o OOP nahrazuje od 21. dubna 2018 dřívější směrnici 86/686/ES. Plynou z něj podstatné změny pro klasifikaci výrobků OOP. V souvislosti s touto změnou EU uznala škodlivý hluk jako nebezpečí nevratného poškození zdraví a výrobky pro ochranu sluchu zařadila výše do kategorie rizik III.

Pro výrobky kategorie rizik III platí zvláštní ustanovení. V mnoha členských státech EU je předepsána povinnost podniků zajistit zaměstnancům praktickou instruktáž o používání ochranných prostředků kategorie III. Od 21. dubna 2019 smějí výrobci prodávat produkty na ochranu sluchu pouze podle nového nařízení o OOP.

Pro ochranu sluchu platí následující evropské normy:EN 352-1: Mušlové chrániče sluchuEN 352-2: Ochranné ucpávky do ušíEN 352-3: Chrániče sluchu na helmuEN 352-4: Mušlové chrániče sluchu závislé na úrovni hlukuEN 352-5: Mušlový chránič sluchu s aktivní kompenzací hlukuEN 352-6: Mušlový chránič sluchu s komunikačním zařízenímEN 352-7: Ochranné ucpávky do uší, které tlumí v závislosti na úrovni hlukuEN 352-8: Zvukové mušlové chrániče sluchu k zábavním účelům (např. rádio)

Budete mít zájem:  Kde jezdit v Česku na kole?

EN 458: Doporučení pro výběr, použití, péči a údržbu chráničů sluchu

Od jaké hlasitosti se musí nosit ochrana sluchu?Od denní úrovně vystavení hluku 85 dB resp. špičkové hladiny akustického tlaku 137 dB musí být použita ochrana sluchu. Pro osoby s existujícím poškozením vnitřního ucha platí dle TRLV „hluk“: Ochrana sluchu by se měla používat důsledně od denní úrovně vystavení hluku 80 dB.

Do jaké úrovně hluku se mohou použít ucpávky do uší?To závisí na příslušné hodnotě SNR (hodnota tlumení) ucpávky. Ucpávku s vysokou hodnotou tlumení lze s ohledem na korekční hodnotu při vyšších úrovních hluku použít jako ucpávku a nízkou hodnotou tlumení.

Je používaná ochrana sluchu pro danou činnost dostatečná?K výběru vhodné ochrany sluchu existují speciální programy, které jsou k dispozici na CD nebo na Internetu. Pro výběr lze také použít seznam testovaných chráničů sluchu v Příloze II normy DGUV 112-194 (dříve BGR 194).

Co přesně představuje ochrana sluchu pro snížení hluku?Snížení hladiny hluku může být u ochranných ucpávek do uší 15-32 dB(A) a u mušlových chráničů sluchu 19-28 dB(A).

Jak byly stanoveny mezní hodnoty?Odborná komise pro „osobní ochranné prostředky“ provedla pro určité pracovní látky kruhovou zkoušku se čtyřmi analytickými laboratořemi s použitím různých vyhodnocovacích metod.

Na základě zkušeností z kruhové zkoušky byly pevně stanoveny vhodné analytické metody a kritéria kvality.

Výše jednotlivých mezních hodnot byla určena ve spolupráci s experty z Berufsgenossenschaftlichen Institut (BGIA, Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a s přihlédnutím ke stavu techniky.

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

 • Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás

K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana očí, ochrana dýchacích cest, ochrana hlavy, ochrana nohou, ochrana rukou, ochranné oděvy, pracovní oděvy, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.

Jak správně chránit sluch

Ochrana sluchu je velmi často podceňována, neboť riziko trvalého poškození tohoto smyslového orgánu si ve většině případů neuvědomujeme.

Ochranné prostředky sluchu jsou přitom potřebné na všech pracovištích, kde se pomocí technických opatření nedaří snížit hluk na přijatelnou míru.

Při intenzitě zvuku přesahující 80 dB jsou doporučovány, při intenzitě vyšší než 85 dB jsou dokonce povinné.

JAK UTLUMENÍ SLUCHU FUNGUJE? 

Použitím ochrany sluchu se zabrání přenosu zvukových vln a vibrací. Pokud zakryjeme i kosti v oblasti ucha, izoluje se také zvuk, který by chtěl do zvukovodu vniknout a útlum tím zintenzivníme.

AVŠAK přílišné i nedostatečné utlumení je během práce nebezpečné. Proto na každém chrániči sluchu je uveden údaj SNR (Sound Noise Reduction), který uvádí, kolik dB je schopen pohltit.

Po redukci hluku bychom se měli dostat na úroveň 70 až 80 dB.

Přípustná denní dávka hluku:

Jak si chránit sluch?

Z ČEHO VYBÍRAT?

UŠNÍ ZÁTKY – vhodné při nižším hlukovém zatížení. Vyrábí se v několika tvarech např. stromečkové, hřibového tvaru, zátky s rukojetí, kónické. Jednotlivé zátky (pár) dále může být spojen lankem či plastovým obloukem, aby je uživatel mohl kdykoli sundat a zároveň neztratit.

33M00001100 33M00001120 33M00001110 PM6600

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE – pro útlum nízkých, středních i vysokých frekvencí. Sluchátka jsou výškově nastavitelná, aby si je každý uživatel mohl upravit dle individuálních požadavků. Spojuje je plastový most, který ve většině případů obsahuje kovové výztuhy a polstrování. Mušlové chrániče se však dají pořídit i bez spojovacího mostu pro přichycení k ochranné přilbě.

Jak si chránit sluch? Jak si chránit sluch?
33M00000X2A 402130

MULTIFUNKČNÍ MUŠLOVÉ CHRÁNIČE – nazýváno také elektronická sluchátka. V přední straně jsou dva mikrofony, které snímají okolní zvuk (360°).

Po vyhodnocení je následně zvuk snížen či zvýšen dle zvolené normy decibelů. Díky tomu můžeme například na střelnici s nasazenými sluchátky komunikovat s kolegy a při výstřelu je zvuk automaticky ztlumen.

Další variantou je pak doplnění o rádio frekvence a propojení s mobilním zařízením.

Jak si chránit sluch?
402126

NORMY

EN 352:2002– soubor evropských norem, týká se různých chráničů sluchu, stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele

EN 458:2004 – chrániče sluchu – doporučení pro výběr, používaní, ošetřování a údržbu

Jak správně nasadit ušní zátky

Jak si chránit sluch?

Co? Cože? Neslyším. Jo jak si mám chránit sluch, říkáte…?

K naspání tohoto článku mě vedla jedna nedávná zkušenost na jedné nejmenované střelnici. Přišel nás tam fotit jeden novinář. Když už jsme šli střílet, všiml jsem si, že nemá špunty.

Povídám: “Hele, bude se tady střílet. Asi byste si měl dát něco do uší.” Jeho odpověď mě odzbrojila: “Však mám otvorená ústa…”.

I když jsem chtěl něco o ochraně sluchu něco napsat i tak, tenhle zážitek to urychlil… Jak je to tedy s ochranou sluchu u vojáků?

Jak si chránit sluch?

Rovnou zapoměňte na to, co většinou vidíte v akčních filmech. Mohutná střelba všude a ze všeho, a nikdo v uších nemá nic… Takhle to fakt nefunguje. I když jak vidno, zvyknout se dá asi na všechno…

Každopádně v reálu je to trochu jinak. Sluch je dobrý si chránit. To je prostě fakt a nemá smysl to dál řešit. Hlavní důvod je vaše zdraví, a to se prostě nepodceňuje. Ono to akutrauma není nic příjemného a strávit pár týdnů na kapačkách fakt nechcete. Takže jak na to?

V zásadě se dá říci, že máte tři základní možnosti. Přičemž platí, že pro každého se hodí trochu něco jiného a dost záleží na tom, co děláte, jak často to děláte a kde to děláte.

Myslím tím střelbu a taktické činnosti.

Zjednodušeně řečeno – jiné preference bude mít voják, který jednou za měsíc vystřílí pár nábojů, jiný borec, který se pohybuje a střílí v lese, a úplně jiné operátor, který jde na rychlou údernou akci do baráku…

První možností jsou ty nejobyčenější pěnové špunty, které seženete v každých zdravotních potřebách. Určitě je znáte, většinou jsou žlutý, musí se „sežmoulat“ a v uších zase „narostou“. Tím pádem blokují zvukovod. Pro občasné použití jsou vcelku v pohodě.

Když tedy vezmete něco kvalitního, protože i tady se dají koupit pěkný šmejdy. Pokud střílíte fakt málo, nepotřebujete při tom komunikovat s ostaními a chcete ušetřit, je tohle pro vás dostatečné řešení.

Tím ale rozhodně nechci říci, že by jejich útlum zvuku nebyl dobrý, spíše naopak.

Výhodou je, že je to fakt (v porovnání s dalšími možnostmi) hodně levná záležitost, bavíme se o desetikách korun. Aplikace není složitá a když si špunty správně zavedete, tak to funguje dobře. Nevýhoda? Asi všechno osatní…

Druhá možnost je ideální pro většinu vojáků. Řeč je o „taktických“ špuntech. Jedná se o gumové / plastové tvarované špunty, které u těch lepších řešení mají dva velké benefity. Lze u nich nastavit dva módy propustnosti zvuků – když hodně střílíte a nechcete slyšet fakt nic, nebo když potřebujete aspoň trochu něco slyšet, typicky na patrole.

Druhým velkým benefitem je jejich umístění na provázku. Ten si přiděláte k přilbě či blůze a máte tak špunty neustále po ruce.

Je to dobré řešení když potřebujete špunty často vytahovat (třeba při vyhodnocení) a nechce se vám je držet v ruce. Co mám zkušenost, tak žádnou zásadní nevýhodu nemají.

Jen je zase dobré si nechat poradit, vzít prověřenou značku a nekupovat první na co narazíte. Cena se pohybuje v rámci stokorun.

Třetí možnost je nejdražší. Bavíme se v rozmezí pár tisícovek až ceně přes deset tísíc. A to už není opravdu pro každého… Řeč je o sluchátkách.

Stranou nechám ty pasivní (i když své využití také najdou, pro vojáky se mi ale zdá, že jde o slepou uličku) a zaměříme se na ty aktivní. To znamená, že je zde zvuk elektronicky buď potlačen, nebo naopak zesílen.

Jinými slovy – hlasité zvuky jako střelba jsou potlačeny, ale hlas je zesílen. A to se fakt hodí.

Dalším velkým benefitem je možnost uchycení na přilbě. Pokud máte vhodnou přilbu (typu HighCut) a potřebné adapteréry, není nic lepšího než si sluchátka připevnit na boční raily. Kdo to jednou vyzkoušel, nechce jinak. Samozřejmě lze sluchátka nosit i s MidCut přilbou, ale tam se už většinou nosí přímo pod blembákem. Není to úplně komfortní, ale jde to.

Výhoda, kterou vám žádné jiné řešení nenabídne, je i kompatibilita s RDST. Některé typy sluchátek jsou vybaveny potřebnými konektory a mikrofónem. Pokud tedy jste vybaveni osobním komunikátorem, je tohle ta nejlepší (a nejdražší) cesta.

Obrovskou výhodou sluchátek je faktor, o kterém se většinou moc nemluví. Zvuk totiž není přenášen jen zvukovodem, ale podílí se na něm i tzv. kostní vedení. Mít tedy něco, co chrání i okolí ucha, je velký benefit.

Jaké jsou nevýhody sluchátek? Kupodivu je jich vcelku dost. Rovnou přeskočíme cenu… Další nevýhodou je pohodlí při nošení. Není to na žádné dlouhé akce. Mít sluchátka na uších během patroly nekolik hodin fakt nechcete. Samozřejmě, jde to. Ale prostě to není pohodlný. Sluchátka se tak spíše než na „zelenou“ taktiku hodí na tu „černou“. Pak tu samozřejmě máme i nutnost výměny baterií.

Z těchto tří základních variant by si asi měl vybrat každý. Co se týká ochrany sluchu, tak se u všech tří možností bavíme o útlumu kolem 28 dB.

Budete mít zájem:  BOSU cvičení – balanční cviky vás budou bavit – cviky + videa

Taktické špunty pak mají ochranu kolem 19 dB. Bavíme se o jednočíselném hodnocení útlumu – SNR (Single Number Rating). Těch parametrů je ale více a je to celé trochu alchymie…

A vždy samozřejmě záleží na konkrétním modelu chrániče sluchu.

Jen tak pro zajímavost, hladina hluku, od které jsou zaměstnanci dle zákona povinni nosit chrániče sluchu je 85dB. Což je něco mezi hlučností vysavače a sekačky na trávu… Výstřel z pušky má pak kolem 160 dB...

Nakonec je tedy jen na vás, jakou variantu si vyberete. Určitě tady neplatí, že nejdražší je nejlepší. Kvalitní pěnové špunty svou práci také odvedou velmi dobře. Drahá sluchátka jsou opravdu vhodná jen pro někoho. Idealní pro většinu vojáků je tak zlatá střední cesta, tedy „taktické“ špunty.

Ať tak či onak, vždy je lepší něco než nic. „Otvorená ústa“ možná pomáhají, ale určitě nechrání. Dále je důležité si špunty hlídat. Při pravidelné kontrole (check) je dobré kromě ostatních věcí prověřit právě i správné umístění špuntů. A jakmile je problém (povylezlý špunt), hned sjednat nápravu.

Ochrana sluchu chrání vaše zdraví. A to byste si měli hlídat sakra dobře. Stejně tak, jako si do akce berete balistiku, brýle, rukavice, chrániče kolen, tak byste si automaticky měli brát i špunty nebo sluchátka. Jejich absence pro vás může mít fatální následky. Tak na to nezapomínejte.

Ochrana zdraví před hlukem, SZÚ

Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. V pracovním i mimopracovním prostředí jsou přijímána konkrétní opatření k ochraně osob před nadměrným hlukem. Každý může přispět k ochraně svého zdraví před hlukem i k ochraně osob ve svém okolí pomocí jednoduchých změn ve svých zvyklostech.   

 • Važte si svého sluchu. Záliby spojené s expozicí silnému hluku, jako je pravidelný poslech hlasité reprodukované hudby, časté návštěvy koncertů, diskoték nebo filmových představení s hlasitým elektronicky zesíleným zvukem a používání zábavní pyrotechniky může ohrožovat sluchový aparát a vést k postupné ztrátě sluchu. Účinky hluku na sluch nezávisí na tom, jak zvuky subjektivně hodnotíte a zda se Vám líbí. Uvědomte si, že ztráta sluchu Vám nejen vezme potěšení z vaší záliby, ale také zhorší Vaše dorozumívací schopnosti a zkomplikuje mezilidské vztahy.
 • Vyvarujte se pobytu v příliš hlučném prostředí. Tyto varovné signály ukazují, že je zvuk příliš hlučný:
  • pro porozumění rozhovoru je nutno silně zvyšovat hlas a mluvit z těsné blízkosti (i v případě posluchače, který netrpí poruchou sluchu)
  • po opuštění hlučného prostředí zní zvuky tlumeně nebo tupě, mohou se objevit šelesty v uších
  • objeví se bolesti v uších během pobytu v hlučném prostředí a/nebo po jeho opuštění
 • Zajímejte se o hlučnost elektronicky zesílené hudby a zvuku. Expozice hluku během koncertů a hudebních festivalů s elektronicky zesílenou hudbou, v multikinech, zábavních parcích a při podobných příležitostech může být značně vysoká. Hlukový limit v prostorech pro posluchače daný Nařízením vlády 272/2011 Sb. (1) je stanoven pro dobu 4 hod na LAeq 100 dB. Dodržení hygienického limitu nechrání sluch absolutně, ale pouze pokud hlučné události nepůsobí příliš často. Zda a jak často budete tyto hlučné události navštěvovat, rozhodujete Vy sami. Světová zdravotnická organizace doporučuje redukovat roční průměrnou expozici ze všech zdrojů volnočasových aktivit pod LAeq 70 dB, protože hluk z volnočasových aktivit nad touto hranicí je spojen s nepříznivými zdravotními účinky (3). Pro stanovení bezpečné délky expozice při různých úrovních hlučnosti slouží tabulka 1.

Stanovení bezpečné délky průměrné expozice hluku

Jak si chránit sluch?

Tabulka slouží ke stanovení průměrné expozice hluku. V záhlaví tabulky (označeno modře) můžete  vyhledat velikost expozice hluku v decibelech. V levém sloupci potom vyhledejte čas, po který trvá příslušná expozice.

Číslo v tabulce příslušné k danému řádku a sloupci potom udává průměrnou expozici hluku, které jste vystaveni, pokud ve zbývajícím čase pobýváte v tichém prostředí (do 40 dB). Světová zdravotnická organizace doporučuje redukovat roční průměrnou expozici ze všech zdrojů volnočasových aktivit pod LAeq 70 dB.

Hodnoty odpovídající tomuto doporučení jsou v tabulce označeny zeleně. Červeně jsou označeny hodnoty nebezpečné pro sluchový aparát. Hranice bezpečné expozice je např. 75 dB po dobu 40 hodin týdně, nebo 85 dB po dobu 4 hodiny týdně nebo 90 dB po dobu 1 hodiny týdně.

Je třeba si uvědomit, že působení na sluch se sčítá ze všech zdrojů hluku v pracovním i životním prostředí a z volnočasových aktivit. Po dosažení hranice pro bezpečnou expozici by se proto měl člověk ve zbývajícím čase vyhýbat ostatním expozicím hlasitého hluku. 

 • Snižte hlasitost při poslechu hudebních přehrávačů, televize a radia. Je vhodné volit kvalitní spotřebiče s originálními sluchátky, které mají dobrou kvalitu zvuku i při nízkých hlasitostech. Pro poslech v hlučnějším prostředí např. v dopravních prostředcích slouží sluchátka s funkcí odstínění okolního hluku, aby hlasitost poslechu nebylo třeba zvyšovat. Podle rozhodnutí Evropské komise (2009/490/EC) (2) musí osobní přehrávače hudby obsahovat varování před rizikem, které představuje používání přístroje. Přehrávač by měl upozornit na riziko při expozici 80 dB po dobu 40 hod. týdně nebo 89 dB 5 hodin týdně. Podle nového nezávazného doporučení Světové zdravotnické organizace (3) je ale hranice pro bezpečný poslech nižší.
 • Nevykonávejte hlučné činnosti v malém prostoru. Odrazem hluku od stěn se zvyšuje jeho hladina.
 • Vyhýbejte se silnému hluku z hudby a zájmové činnosti obzvlášť důsledně v případě, že se u Vás již projevuje ztráta sluchu a chraňte před tímto hlukem také malé děti.
 • Buďte ohleduplný ke svým spolubydlícím a sousedům. Nezpůsobujte hluk zbytečně. Po skončení poslechu rádia či televize je nezapomeňte vypnout. Pokud jsou hlučné činnosti v domácnosti nezbytné, přesuňte je na denní dobu. Ruku v ruce s ohleduplností jde i tolerance. Přítomnost sousedů patří k městskému způsobu života se všemi jeho výhodami i nevýhodami. Přenos zvuků od sousedů lze částečně potlačit vhodnými stavebními konstrukcemi, ale nelze mu zcela zabránit. 

Opatření k ochraně před hlukem v pracovním i mimopracovním prostředí:

Řada opatření k ochraně zdraví před hlukem byla původně navržena pro pracovní prostředí, jejich působení je ale obecnější a mohou být inspirací k tomu, jak zajistit tiché prostředí i v bytech a při volnočasových aktivitách.

 • Odstranění zdrojů hluku nebo podstatné snížení vyvolávaného hluku. V pracovním prostředí to znamená nahradit příliš hlučné stroje a zařízení méně hlučnými a bránit šíření hluku a vibrací. I v běžném životě je vhodné zajímat se o hlučnost používaných domácích spotřebičů a při jejich výměně je nahradit co nejméně hlučným ekvivalentem. Akustické parametry jsou součástí dokumentace kvalitních výrobků.
 • Uzavření zdroje hluku vhodným krytem, vytvořením příčky, oddělením exponovaných pracovníků od zdroje.Toto pravidlo je vhodné respektovat i při zřizování domácností, kdy by klidové zóny např. ložnice měly být umístěny v nejtišší části bytu.
 • Omezení délky hlukové expozice. V pracovním prostředí jsou zařazovány klidové přestávky pro odpočinek v nehlučném prostředí nebo dochází ke střídání pracovníků v hlučném a nehlučném prostředí. I doma je možné zařadit mezi hlučnými činnostmi přestávky. Např. při poslechu televize je možné místo reklamy zařadit tichou přestávku vypnutím zvuku.
 • Používání vhodných osobních ochranných pomůcek, jako jsou zátkové nebo sluchátkové chrániče uší, protihlukové kukly a přilby. V pracovním prostředí je užívání těchto pomůcek běžné, i když by nemělo být jediným řešením. Měly by být používány i při hlučných zájmových činnostech.

Literatura

[1]    ČR: Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších novelizací. Sbírka zákonů ČR. Dostupné z: http://hluk.nrl.cz/Home/Page/hlukova_legislativa_nrl

[2]     EU: Rozhodnutí komise ze dne 23. 6. 2009 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro osobní hudební přehrávače podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (2009/490/ES). Úřední věstník Evropské unie. 2009. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0490&from=GA

[3]    WHO: Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sum-eng.pdf?ua=1

Jak si chránit sluch?

Jak si chránit sluch?

Jak si udržet zdravý sluch co nejdéle?

Sluch je jedním z pěti lidských smyslů, díky kterému se dokážeme lépe orientovat v prostoru, komunikovat mezi sebou, vychutnávat si hudební díla a vyhýbat se nebezpečím. Jeho ztráta proto ve výrazné míře snižuje kvalitu našeho života. Faktem ale zůstává, že sluch s přibývajícími léty postupně slábne – a to dříve, než byste možná sami čekali. Nová studie odhalila, že se sluchem to jde směrem dolů, jakmile oslavíme kulaté půlstoletí.

Když hůře slyšíte už po padesátce

Stává se i vám, že při rozhovoru vyzýváte svého společníka, aby vám zopakoval předchozí větu? V případě, že si užíváte důchod, nejde o nic výjimečného. Vědci z Británie však zvedají varovný prst.

Až 96,4% účastníků ve věku již nad 50 let v nedávné anketě přiznalo, že čím jsou starší, tím méně slyší. Se ztrátou sluchu se tak nejenže musíme vyrovnat podstatně dříve, než bychom očekávali, ale navíc se ve společnosti cítíme pořádně nejistě.

Třetina respondentů totiž uvedla, že kvůli slabšímu sluchu má ze společenských příležitostí doslova strach. Výsledkem je vyhýbání se rodinným i přátelským setkáním, což může vést k postupné izolaci.

K ještě horším závěrům zmíněného průzkumu však patří zjištění, že více než polovina dotázaných si pozvolnou ztrátu sluchu nebo hluchotu odmítá připustit. A důvod? Cítili by se příliš staře nebo omezeně.

Naslouchací strojek není v módě

Více než pětina Britů s nedoslýchavostí připustila, že nenosí pomůcky na zlepšení své situace. A to i přesto, že je v každodenní komunikaci opravdu potřebuje – raději existuje se svým sluchovým handicapem.

Doktor Chris Steele z televizního programu This Morning však svých vrstevníků vyzývá, aby svou situaci nepodceňovali. Sám totiž trpí ztrácením sluchu a ví, čím si jeho pacienti procházejí: “slábnutí sluchu a hluchota je u padesátníků obrovským problémem.

Budete mít zájem:  Jarní očistná dieta – jarní očistný program

Každý, kdo překročí práh padesátky, by si měl svůj sluch nechat pravidelně vyšetřit.”

Nejvíce trpí náš společenský život

Nedoslýchavost nebo částečná hluchota nás výrazně omezuje v tom, abychom mohli přijímat informace od okolí. To má neblahé následky na vzájemné navštěvování se či dokonce partnerské vztahy.

“Mnoho lidí se nechce účastnit rodinných událostí a posezení se známými, protože dobře neslyší. Až 43,7% z nich tvrdí, že nedoslýchavost se negativně odrazila i na partnerském soužití,” argumentuje Dr.

Steele.

Jak se před ztrátou sluchu chránit?

Za potenciálně nebezpečný se považuje každý hluk, jehož hlasitost přesahuje 85 decibelů (dB). Ztrátu sluch však může vyvolat dlouhodobé vystavení hluku s intenzitou vyšší než 100 dB. Abyste si své sluchové buňky udrželi v dobré kondici co nejdéle, vyzkoušejte následující tipy:

 • televizor ani rádio si nepouštějte hlasitěji, než je třeba – vaše ucho si na zvýšenou hlasitost postupně zvykne a nižší bude považovat za nedostatečnou
 • vyhýbejte se hlukovému smogu – neusínejte při puštěné televizi, počítači ani jiných elektronických pomocnících, kteří vydávají nějaký zvuk
 • nenavštěvujte příliš často živé koncerty, na kterých intenzita hluku překračuje 100 dB – pokud již na takové akci zajdete, najděte si místo co nejdále od reproduktorů
 • maximální hlasitost na vašem přehrávači by měla být tabu
 • pokud používáte sluchátka (při sportu, na cestě do práce, …) vyhýbejte se těm, které se vkládají přímo do uší – bezpečnější jsou ty, které ucho zvenku obalí
 • nečistěte si uši předměty, které do nich nepatří – riskujete zanesení infekce a nepříjemné následky

Dejte si pozor na vysoký hluk – a to v každém věku

Hluk je všude kolem nás a často si od něj neodpočineme ani v noci. Jako kdyby ho lidé považovali za přirozenou součást každodenního života. Přitom vytrvalé vystavení hluku může být pro člověka škodlivé a má za následek řadu onemocnění.

Za hluk je považován každý zvuk nebo tón, který je vám nepříjemný. Uši a i mozek dokážou však dlouhodobý hluk ignorovat a časem si na něj úplně zvyknout. Nikdy se však nepokoušejte hluk přehlušit silnějším zvukem.

Pokud máte pocit, že slyšte každé auto z ulice, pouštění hlasité hudby není správným řešením.

Co může přílišný hluk způsobovat? Působení nadměrného hluku se může projevit v různých oblastech:

 • Poškození / ztráta sluchu – nadměrný hluk poškozuje vlasové buňky ve vnitřním uchu a vede ke ztrátě sluchu.
 • Fyziologické účinky – vystavení hluku má vliv na kardiovaskulární systém, vede k uvolňování katecholaminů a zvyšování krve tlaku.
 • Stres – hluk na pracovišti může být stresovým faktorem i při relativně nízké hlučnosti.
 • Zvýšené riziko úrazovosti – vysoké hladiny hluku stěžují pracovníkům sluchové a komunikaci, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úrazů.

Jak se chránit před nadměrným hlukem?

Máme pro vás několik tipů, jak se chránit před velmi velkým hlukem:

 • jednou za čas si udělejte pauzu a jděte si odpočinout do tichého prostředí
 • uši by měly být v tichu alespoň 12 hodin (včetně spánku) za den
 • pokud jste starší než 40 let, nepodceňujte pravidelné prohlídky zvukovodu u lékaře
 • mějte v bytě pohlcovače hluku, jako jsou např. živé rostliny či koberce
 • poproste sousedy, aby respektovali dodržování nočního klidu od desáté hodiny večer do šesté ráno
 • TIP: pokud bydlíte v místě, kde se například staví nová budova, zkuste požádat o snížení nájmu

Přečtěte si více o vlivu nadměrného hluku na naše zdraví.

5 dalších našich tipů, jak si chránit sluch

1. Snižte hlasitost ve sluchátkách

MP3 přehrávače a telefony nám umožňují poslouchat prakticky jakékoliv písně a díky sluchátkům je můžeme poslouchat téměř kdykoliv. No s výhodami těchto technologických počinů přichází i nevýhoda: možná ztráta sluchu.

Sluchátka mohou při maximální hlasitosti pustit až 112 decibelů přímo do vašich uší, což je více než vrtačka nebo motocykl. Abyste snížili pravděpodobnost dlouhodobého poškození sluchu, poslouchejte hudbu přes sluchátka na 60% hlasitosti.

2. Používejte sluchátka, které snižují ruchy

Tyto sluchátka snižují okolní hluk a účinně vás dostanou do “zvukové bubliny”. Bez zvuků dopravy nebo konverzace jiných lidí můžete snížit hlasitost ještě více. Kromě prevence poškození sluchu, poslech hudby s těmito sluchátky zlepšuje její kvalitu. Používejte je raději než pecky do uší.

3. Buďte opatrní i v autě

Jen proto, že posloucháte hudbu z reproduktorů instalovaných v autě, místo prostřednictvím sluchátek neznamená, že si můžete nastavit hlasitost na nejvyšší stupeň. Kombinace uzavřeného prostoru automobilu a hlasité hudby může způsobit postupnou ztrátu sluchu.

4. Použijte špunty do uší

Myslete na špunty do uší jako na brýle. Stejně jako sluneční brýle chrání vaše oči před sluncem, špunty vás chrání před hlukem.

Nemusíte je nosit po celou dobu, ale pokud víte, že se chystáte na hlučnou událost, jako je například koncert, ujistěte se, že si nějaké s sebou vezmete.

Koncerty jsou tak hlasité, že hudbu můžete snadno slyšet i s nimi. A protože snižují ztráty sluchu, budete si moci vychutnat koncerty i nadcházející roky.

5. Dávejte si pozor, kde stojíte

Noční kluby využívají velmi silné reproduktory s cílem promítnout zvuk přes celou budovu. Poslech hlasité hudby v uzavřeném objektu je dost škodlivé pro vaše uši, ale stání vedle jednoho z těchto velkých reproduktorů může způsobit trvalé poškození sluchu. Pochlubte se svými pohyby na druhé straně tanečního parketu daleko od reproduktorů.

TIP: Jaká jsou největší rizika pro poškození sluchu?

VIDEO: Hluk a sluch

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Jak se bránit hluku a chránit si sluch?

Potíže se sluchem má každý desátý člověk, sluchové vady trápí v Česku asi půl milionu lidí, ve věku nad 65 let slyší špatně každý čtvrtý a nad 75 let každý třetí.

Moderní doba přináší podle odborníků výrazné ohrožení sluchu, který je zaplaven desítkami decibelů z hlučných ulic. Decibely na diskotékách mohou způsobit sluchovou únavu a dočasné zhoršení sluchu.

Až 62 procent Čechů má pocit, že žije v neustálém hluku, že jsou neustále rušeni různými vlivy.

Potíže se sluchem má každý desátý člověk, sluchové vady trápí v Česku asi půl milionu lidí, ve věku nad 65 let slyší špatně každý čtvrtý a nad 75 let každý třetí.

Zhoršení nebo ztráta sluchu není smrtelné onemocnění, ale pro postižené i jejich okolí představuje vážný problém v komunikaci. Navíc kvůli špatnému sluchu může člověk umřít – stačí přeslechnout přijíždějící auto či tramvaj.

Dejte si pozor i při poslechu hudby

Ucho dokáže narozdíl od všech subjektivních pocitů, objektivně reagovat na zvukové vlny. Pokud jsou zvukové vlny příliš silné, mechanicky se poškodí vnitřní ucho. Podle MUDr.

Karla Slámy ze soukromé ordinace ORL v Ústí nad Labem je sluchové ústrojí velmi zranitelné a náchylné k mnoha onemocněním, spojeným s oblastí nosu a krku, odkud se mohou šířit dále do těla: „Lidé mívají tendence tato nebezpečí podceňovat, pokládají některé potíže za malicherné a pak přicházejí na poslední chvíli. Je lepší se včas poradit a v případě jakýchkoli potíží se neostýchat a vyhledat odborného lékaře.“

Na pracovišti jsou při síle hluku nad 85 decibelů předepsány ochranné pomůcky. Tato síla zvuku je například na velmi rušných silnicích nebo na diskotékách. Nadmírou hluku jsou ohroženi všichni. Pro představu uvádíme:

 • Hluk může v hraničních případech způsobit až poškození sluchu, spíše jsou ale důsledkem poruchy spánku, vysoký krevní tlak, nemoci srdce a cév a žaludeční vředy.
 • Muži snesou víc hluku, než ženy

Muži snesou větší hluk než ženy, ale když se potřebují soustředit, vadí jim i nižší hladina hluku. Obecně se ale dá říci, že to, co člověk vnímá jako hluk, je individuální, stejně jako reakce na něj.

Někteří lidé jsou dlouhodobě vystaveni velkému hluku a mají sluch perfektní celý život. Většině to ale přináší určité poškozování sluchového aparátu, jeho opotřebování a pokles vnímání zvuku.

Moderní doba přináší podle odborníků výrazné ohrožení sluchu, který je zaplaven desítkami decibelů z hlučných ulic.

Jak se bránit proti hluku z okolí?

  Pokud máte pocit, že je hluk ve vašem okolí nepřiměřený, můžete požádat kteroukoliv Krajskou hygienickou stanici o přeměření hladiny hluku. Seznam krajských hygienických stanic najdete ZDE!

Je možné, že měření bude nutné několikrát opakovat, případně bude probíhat 24 hodin denně. Musí se ovšem počkat na příznivou klimatickou situaci, pokud je měření prováděno venku.

Pokud byste si sami chtěli nechat změřit hluk bez žádosti na krajskou hygienickou stanici, náklady firem, které k tomu mají autorizaci se pohybují kolem třiceti tisíc korun.

Krajská hygienická stanice pak na základě zjištění může původce hluku žádat o nápravu, uložit mu pokutu, případně lze její zjištění využít k žalobě, pokud nic jiného nepomůže.

Ženy mají citlivější sluch než muži

Dokáží lépe zachytit vysoké tóny. Muži jsou naproti tomu lépe schopni rozpoznat směr přicházejícího zvuku a předčí ženy i při „lovení“ jednotlivých tónů. Podle lékařů jsou příčinou drobných rozdílů mezi ženským a mužským sluchem ženské hormony. Ve fázi měsíčního cyklu, kdy je hladina hormonu estrogenu nízká, slyší ženy většinou stejně jako muži.

Jak se před hlukem bránit v běžném životě?

– Lékaři tvrdí, že nebezpečnější jsou sluchátka vkládaná do ucha.

– Dejte sluchu odpočinout. Měli byste dopřát uším dopřát relaxaci, alespoň občas pobýt v klidném prostředí. Příznivě působí příroda a les.

-Velmi důležitá je prevence, výborným pomocníkem v ušní hygieně jsou ušní kapky, sprej a svíce.

– Decibely na diskotékách mohou způsobit sluchovou únavu a dočasné zhoršení sluchu. Zvuk výstřelu či bouchacích kuliček blízko ucha může přivodit akutní sluchový úraz a dočasnou ztrátu sluchu.

doma.cz/kat

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector