Intersticiální cystitida – syndrom bolesti v oblasti močového měchýře – příznaky, příčiny a léčba

Vážená pacientko, vážený paciente, intersticiální cystitida je onemocnění, které má výrazný vliv na kvalitu života a v urologických ambulancích představuje významný diagnostický i léčebný problém. Cílem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace o příznacích, vyšetřovacích postupech a možnostech léčby tohoto nepříliš častého, ale mnohdy opomíjeného onemocnění. V současnosti je intersticiální cystitida zahrnuta v obecnějším pojmu tzv. syndromu bolestivého měchýře (chronic bladder pain syndrome).

MUDr.Daniela Kovářová, Urologická klinika FN Plzeň

Úvod

Intersticiální cystitida je chronické nebakteriální onemocnění močového měchýře. Dle nové klasifikace je zahrnováno pod pojmem syndrom bolestivého měchýře. Pro onemocnění je typická přítomnost bolestivých příznaků nebo dyskomfortu v oblasti močového měchýře, které jsou doprovázeny zvýšenou frekvenci močení ve dne a/nebo v noci.

Podmínkou je, aby byla vyloučena jiná příčina těchto potíží (např. zánět močových cest nebo ženských pohlavních orgánů, přítomnost kamenů v močovodu nebo měchýři, nádor močového měchýře nebo ženských pohlavních orgánů, stavy po ozáření atd.). Onemocnění postihuje převážně ženy středního věku.

Nápadná je jeho podobnost se syndromem chronické pánevní bolesti u mužů.

Intersticiální cystitida – syndrom bolesti v oblasti močového měchýře – příznaky, příčiny a léčba

Jaké jsou příčiny vzniku intersticiální cystitidy?

Přestože existuje mnoho hypotéz, žádná z nich uspokojivě nevysvětluje samotnou příčinu onemocnění. Předpokládá se spolupůsobení několika faktorů. Mezi nejčastěji zmiňované faktory patří zánětlivé postižení stěny močového měchýře bez opakovaného mikrobiologického průkazu infekčního agens.

S tím souvisí zejména prostoupení stěny močového měchýře aktivovanými buňkami zánětu (žírné buňky). Ty buďto svou přítomností, nebo prostřednictvím svých produktů, mohou vyvolat zánětlivou reakci okolní tkáně, aktivovat její přestavbu ve vazivo, dráždit nervová zakončení a tak vyvolat bolestivé vjemy nebo stažení svaloviny měchýře.

Určitou roli v narušení imunitní rovnováhy a spuštění zánětlivých mechanizmů sehrávají i autoimunitní poruchy.

Dále se předpokládá nedostatečná bariérová funkce sliznice močového měchýře, tzv. defekt glykosaminoglykanové (GAG) vrstvy.

Porušený „ochranný film“ umožní škodlivým látkám obsaženým v močiproniknout do hlubších vrstev stěny měchýře a spustit různé mechanismy zánětlivé odpovědi (toxické, alergické, imunologické). Neurogenní zánět, tj.

zánět v okolí nervových pletení, a odchylky v autonomním (vůlí neovladatelném) nervovém zásobení mohou být také podkladem bolestí a častého močení u syndromu bolestivého měchýře.

Jaké jsou projevy chronické bolesti močového měchýře?

Pacienti si stěžují na charakteristickou bolest související s močovým měchýřem a zvýšenou frekvenci močení, která je v některých případech extrémní a zahrnuje i noční močení.

Bolest souvisí se stupněm naplnění močového měchýře a zhoršuje se s narůstajícím objemem moči v měchýři. Jímavost měchýře je snížená, objevují se takzvané urgence tj.

náhlé a nepřekonatelné nucení na močení, které je obtížné odložit.

Bolest je lokalizována nad stydkou sponou, někdy vystřeluje do třísel, pochvy, konečníku nebo do oblasti křížové. Samotné močení většinou není doprovázeno nepříjemnými pocity (pálení, řezání), naopak po vymočení bolest ustupuje, ale brzy se vrací.

Jak se syndrom chronické bolesti močového měchýře diagnostikuje?

Syndrom bolestivého měchýře je diagnózou, ke které se dospěje postupným vyloučením možností, jež můžeme jasně identifikovat. Diagnostika je založena na souhrnu nejčastěji se vyskytujících subjektivních potíží nemocných a objektivních nálezů.

Součástí vyšetření by měla být podrobná anamnéza, včetně užívaných léků, které mohou zvyšovat citlivost měchýře při jeho plnění (např.

cyklofosfamid, vitamin C, nesteroidní protizánětlivé léky, alopurinol), neměl by chybět pitný a mikční deník vyplněný pacientem.

Intersticiální cystitida – syndrom bolesti v oblasti močového měchýře – příznaky, příčiny a léčba

Klinická vyšetření jsou zaměřena na vyloučení jiné možné identifikovatelné příčiny potíží a zahrnují fyzikální vyšetření nemocného, laboratorní, mikrobiologické a zobrazovací metody (ultrazvukové vyšetření, rentgenologické vyšetření), případně funkční urodynamické vyšetření dolních močových cest.

Základem diagnostiky je cystoskopické vyšetření močového měchýře s naplněním měchýře tekutinou (hydrodistenzí) a odběrem vzorků ze stěny měchýře. Vyšetření se provádí nejlépe v celkové či svodné(epidurální) anestézii.

Spočívá v zavedení optického přístroje se zdrojem světla přes močovou trubici do močového měchýře, který se nejprve naplní speciálním roztokem a následně celý prohlédne. Vzorek ze stěny měchýře je odebírán klíšťkami a odeslán k mikroskopickému vyšetření.

Hydrodistenze spočívá v naplnění a rozepnutí měchýře roztokem do jeho maximální kapacity za kontroly plnícího tlaku, vyčká se 1-2 minuty, pak se část náplně vypustí a sliznice se opět prohlédne. Hydrodistenze je zároveň i jednou z léčebných modalit.

Dle cystoskopického vyšetření lze rozlišit dva typy intersticiální cystitidy (IC): klasická (ulcerozní) forma, která je charakteristická přítomností vředů ve sliznici měchýře a těžkým zánětem, který postupně vede k vazivové přestavbě stěny měchýře a významnému snížení jeho poddajnosti a kapacity. Neulcerozní forma má v cystoskopickém obraze relativně klidnou sliznici s mírnou zánětlivou reakcí a příznivější prognózu. Normální cystoskopický a bioptický nález přitom nevylučují tuto diagnózu, pokud jsou přítomné charakteristické příznaky.

Jaké jsou možnosti léčby intersticiální cystitidy?

Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, u kterého není zřejmá vyvolávající příčina, je intersticiální cystitida léčitelná, ale není zcela vyléčitelná. Léčba pacientů je proto zaměřena na ovlivnění a potlačení obtěžujících symptomů s cílem, aby se nemoc stala snesitelnou a co nejméně omezující.

Léčba je pro každého nemocného individuální a vhodný postup či kombinaci metod je nutno trpělivě hledat.

Součástí léčebného postupu by měla být úprava jídelníčku s omezením jídel, které okyselují moč, mají vyšší obsah draslíku a mohou působit dráždivě na již tak citlivou sliznici měchýře (citrusy, čokoláda, káva, kořeněné jídlo, alkohol, rajčatový protlak…).

U nemocných trpících zvýšenou frekvencí močení a urgencemi lze potíže zmírnit úpravou návyku močení (naplánovaný čas a interval mezi močením, kontrolovaný příjem tekutin, posilování svalů pánevního dna a močového měchýře s postupným prodlužováním intervalu močení).

U některých pacientů byl pozorován příznivý efekt při aplikaci fyzioterapie, masáží svalů pánevního dna nebo elektrostimulace. Medikamentózní léčba je zaměřena na potlačení nepříjemných vjemů a bolestí souvisejících s močovým měchýřem.

Jedná se o tricyklická antidepresiva, antihistaminika, analgetika.

Intersticiální cystitida – syndrom bolesti v oblasti močového měchýře – příznaky, příčiny a léčba

Další modalitou je lokální léčba pomocí výplachů močového měchýře speciálními roztoky, které působí protizánětlivě, snižují vnímání bolestivých symptomů a četnost svalových kontrakcí měchýře.

V České republice je v současnosti dostupná pouze aplikace roztoku heparinu do močového měchýře.

V případě neúspěchů konzervativních metod je možné opakování hydrodistenze nebo při ulcerozní formě intersticiální cystitidy odstranit vředovité léze endoskopickou resekcí v celkové anestezii.

V případech selhání veškerých výše uvedených metodik a není-li předpoklad možnosti ústupu potíží a toto onemocnění je pro pacienta velice úporné, lze přistoupit k odstranění močového měchýře s jeho náhradou střevem nebo provést augmentaci (zvětšení kapacity) měchýře. Jedná se však o operace technicky a časově náročné, s vyšší pravděpodobností dalších možných komplikací.

Publikováno: 16. 10. 2012

Intersticiální cystitida (syndrom bolestivého měchýře): příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Intersticiální cystitida – syndrom bolesti v oblasti močového měchýře – příznaky, příčiny a léčba

Intersticiální cystitida je chronické onemocnění močového měchýře, které není způsobeno bakteriální infekcí a projevuje se bolestí v malé pánvi, bolestmi nebo nepříjemnými tlaky v močovém měchýři, častým močením nebo urgencí (silné nutkání na močení, kterému je třeba okamžitě vyhovět). Bolest může mít různý charakter i intenzitu, od mírné až po velmi silnou.

Celosvětově postihuje intersticiální cystitida milióny lidí. Jedná se o chorobu, která postihuje především ženy, ale může postihnout i muže, bez ohledu na věk či etnický původ.

 • Nový název pro intersticiální cystitidu je syndrom bolestivého měchýře, který urologická společnost doporučuje používat (1).
 • Slovem syndrom se v medicíně označuje soubor příznaků, které nejsou charakteristické pro jednu nemoc.
 • Intersticiální cystitida tedy není nemoc sama o sobě, ale spíše soubor různých bolestivých projevů v močovém měchýři a pánevní oblasti.
 • V některých případech může intersticiální cystitida trápit pacienty i několik let, přičemž postupně dochází ke ztvrdnutí stěny močového měchýře a ke snížení jeho kapacity.

Rychlá fakta o intersticiální cystitidě

V tomto odstavci shrnujeme nejdůležitější informace o intersticiální cystitidě. V článku pak najdete podrobnější informace.

 • Za intersticiální cystitidu se označují chronické potíže a bolesti močového ústrojí, které trvají déle než 6 týdnů.
 • Příčinou intersticiální cystitidy není infekce.
 • Některé pacienty s intersticiální cystitidou trápí také další bolestivé syndromy, jako jsou syndrom dráždivého tračníku (IBS) nebo fibromyalgie.
 • Fyzikální a emocionální stresory příznaky intersticiální cystitidy zhoršují.

Příznaky intersticiální cystitidy

Projevy intersticiální cystitidy se liší u každého jedince. Nicméně většinou do obrazu tohoto onemocnění patří následující příznaky:

 • chronická pánevní bolest
 • bolesti podbřišku, hráze, uretry nebo beder (dolní části zad)
 • bolesti pochvy a zevních rodidel u žen a varlat a penisu u mužů
 • časté močení a urgence (až 60x denně)
 • bolest při naplněném močovém měchýři a úleva po jeho vyprázdnění
 • bolesti při pohlavním styku (dyspareunie)

Pokud se u vás výše uvedené příznaky objeví, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Příčiny intersticiální cystitidy

Přesnou příčinu intersticiální cystitidy neznáme, ale existuje řada hypotéz o spouštěčích tohoto onemocnění.

Mezi možné příčiny intersticiální cystitidy patří například:

 • defekty ve výstelce močového měchýře, které způsobují dráždění
 • poranění močového měchýře nebo jeho nadměrné roztažení
 • dysfunkce svalů pánevního dna
 • autoimunitní onemocnění
 • primární neurogenní zánět
 • poranění míchy
 • dědičné poruchy
 • alergie

Další možnoou příčinou intersticiální cystitidy je sexuální zneužívání v dětství. V této oblasti je ale nutné provést další výzkum.

Budete mít zájem:  Využijte dovolenkovou náladu k návštěvě trhu

Formy (druhy) intersticiální cystitidy

Intersticiální cystitida se vyskytuje ve dvou poněkud odlišných formách, takzvané ulcerativní a neulcerativní.

 • Ulcerativní intersticiální cystitida: tato forma intersticiální cystitidy je charakterizována tvorbou krvácejících okrsků stěnách močového měchýře, které lékaři označují jako Hunnerovy vředy. Tato forma intersticiální cystitidy se vyskytuje zhruba u 5 – 10 % pacientů.
 • Neulcerativní intersticiální cystitida: při této formě intersticiální cystitidy nevznikají ve stěně močového měchýře krvácející okrsky, ale jen takzvané tečkovitéhemoragie (drobné krvácení), známé pod názvem glomerulace. Tuto formu intersticiální cystitidy má většina pacientů, přičemž platí, že příznaky neulcerativní cystitidy se mohou objevit v podstatě u jakéhokoli zánětu močového měchýře.

Strava

 1. Některé potraviny a nápoje mohou projevy intersticiální cystitidy zhoršovat.
 2. Intersticiální cystitida může být také doprovázena jinými chorobami, jako jsou zácpa nebo syndrom dráždivého tračníku, jejichž projevy může zhoršovat konzumace některých potravin.

 3. Pokud vám lékaři diagnostikují intersticiální cystitidu, měli byste se vyvarovat zejména následujících potravin:
 • čaj a káva
 • bublinkaté nápoje (limonády, minerálky)
 • alkohol
 • citrusy (pomeranče, citróny, mandarinky, apod.) a brusinky
 • umělá sladidla
 • kořeněná jídla

Někteří lidé musí také přestat konzumovat i jiné potraviny, protože každý člověk je jiný a u každého člověka intersticiální cystitidu spouští jiné potraviny.

Pokud chcete zjistit, které potraviny u vás intersticiální cystitidu spouští, je nutné je vyřadit na několik týdnů a následně je postupně zařadit zpět. Pokud se vaše potíže znovu zhorší, je daná potravina pravděpodobně spouštěčem intersticiální cystitidy a měli byste jí vyřadit z jídelníčku.

Někteří odborníci tvrdí, že acidifikující strava zhoršuje projevy intersticiální cystitidy, nicméně neexistuje dostatek důkazů, které by tuto teorii potvrdily. Většina druhů ovoce a zeleniny nedráždí močový měchýř a navíc obsahují řadu živin, které jsou důležité pro boj s tímto onemocněním.

Diagnostika

Diagnostika intersticiální cystitidy se opírá o následující vyšetření:

 • anamnéza
 • vedení mikčního deníku (do něj se zapisují informace o tom, kolikrát denně močíte, jaké množství, moči, jaká je její barva, apod.)
 • vyšetření pánve, včetně neurologického vyšetření
 • vyšetření moči, aby se vyloučila bakteriální nebo jiní infekce
 • draslíkový test (zkouška citlivosti na draslík): jedná se o test, kdy se do močového měchýře napustí nejprve voda, a pak draslík . Zdravé osoby necítí bolest při napouštění žádného roztoku, nicméně pacienti s intersticiální cystitidou pociťují bolest při napouštění draslíku.
 • urodynamické vyšetření: při urodynamickém vyšetření se močový měchýř naplní na svou plnou kapacitu a měří se jak plnící tlak, tak tlak při močení. Toto vyšetření hodnotí funkci močového měchýře, uretry (močové trubice) a svěračů (svalů, takzvaných sfinkterů, které ovládají vypouštění moči z močového  měchýře).
 • cystoskopie: jedná se o diagnostické vyšetření, kdy vám lékaři zavedou skrz močovou trubici do močového měchýře trubičku s kamerou a prohlédnou stěny močového měchýře zevnitř. S pomocí cystoskopie lze také zjistit kapacitu močového měchýře nebo odebrat vzorek tkáně pro bioptické vyšetření.
 • biopsie: při cystoskopii mohou někdy lékaři odebrat vzorek tkáně a odeslat ho na oddělení patologie k histologickému vyšetření pod mikroskopem. Toto vyšetření umožňuje zjistit například nádorové onemocnění, ale i záněty a další chorobné procesy.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené příznaky se objevují nejen u intersticiální cystitidy, ale i u jiných chorob vylučovacícho ústrojí, včetně zánětů nebo rakoviny, je jediným spolehlivým způsobem jak diagnostikovat intersticiální cystitidu nalezení Hunnerových lézí. Protože se tyto léze vyskytují jen u 5 – 15% pacientů, neznamená to, že nemáte intersticiální cystitidu, pokud lékaři žádné Hunnerovy léze neobjeví.

Léčba

Léčba intersticiální cystitidy je komplexní a uplatňují se při ní různé přístupy, a to jak medicínské, tak přírodní (alternativní).

Medicínská léčba

Mezi základní terapeutické postupy užívané v léčbě intersticiální cystitidy patří:

 • fyzioterapie či alternativní metody, jako jsou masáže, energetická léčba, akupuntura nebo katatymně imaginativní psychoterapie (anglicky guided imagery, což je psychoterapeutická metoda pracující s představami
 • distenze močového měchýře (při této technice vám lékaři v celkové anestézii naplní močový měchýř tekutinou. Smyslem je roztáhnout stěny močového měchýře a zvětšit tak jeho kapacitu).
 • naplnění (odborně instilace) močového měchýře směsí různých látek, jako jsou například hyaluronát sodný, heparin, DMSO (dimethylsulfoxid) a další
 • operace na odstranění Hunnerových lézí (vředy, které vznikají v močovém měchýři při některých typech intersticiální cystitidy)
 • neuromodulace, jako je například elektrická stimulace nervů
 • injekce botulotoxinu a podobných látek

Kromě toho můžete užívat některé léky na úlevu od bolesti, jako jsou například:

 • neopioidní (například paralen nebo ibuprofen) a opioidní analgetika (například kodein nebo fentanyl)
 • topicky (místně) aplikované léky, jako jsou lidokainové náplasti, vaginální nebo rektální čípky s obsahem diazepamu nebo topický amitryptylin
 • tricyklická antidepresiva, jako jsou amitriptylin nebo imipramin (Tofranil)
 • antihistaminika, jako například loratadin (Claritin)
 • pentosan (Elmiron)
 • imunosupresiva (například cyklosporin, mykofenolát – CellCept nebo mykofenolát mofetil
 • alfa-blokátory (Flomax)
 • amfetaminy
 • antikonvulziva (Neurontin)
 • blokátory histaminových receptorů (Tagamet, Zantac nebo Pepcid)
 • inhibitory leukotrienů
 • prostaglandiny, jako jsou například nesteroidní antiflogistika (NSAIDs) (ibuprofen)
 • antacida, draslík, citrát sodný nebo tricitráty
 • antispasmodika močových cest, jako jsou například léky Detrol, Toviaz, VESIcare nebo některé bylinky

Pokud máte potíže, které by mohly naznačovat, že máte intersticiální cystitidu, vždy se poraďte s lékařem o vhodné léčbě.

Přírodní léčba intersticiální cystitidy

Kromě změny stravovacích návyků a standardních způsobů léčby, se v léčbě intersticiální cystidiy uplatňují také následující přírodní metody:

 • trénink močového měchýře
 • zvládání stresu
 • zanechání kouření
 • nošení volných oděvů
 • cvičení
 • dodržování zdravé spánkové hygieny
 • I když tyto metody nedokážou intersticiální cystitidu vyléčit, mohou vám pomoci zmírnit projevy onemocnění a zlepšit kvalitu života.
 • Další možností léčby intersticiální cystitidy jsou nutracetika, což jsou přírodní látky, které dokážou navodit některé změny v lidském organizmu.
 • Mezi nutracetika, která mohou v léčbě intersticiální cystitidy pomoci, patří například:
 • Kalcium-glycerofosfát (glycerofosforečnan vápenatý): tato látka potlačuje účinky látek, které mohou dráždit močový měchýř.
 • L-arginin: tato látka podporuje tvorbu oxidu dusnatého, který má vazodilatační (roztahuje cévy), protizánětlivé a antibakteriální účinky. Nicméně tato léčba je neúčinná, pokud si pacient dokáže vytvořit dostatek oxidu dusnatého sám (což platí pro většinu lidí) a navíc nemusí fungovat u všech lidí s intersticiální cystitidou.
 • Mukopolysacharidy: tyto látky pomáhají chránit vnitřní stěnu močového měchýře před škodlivými látkami.
 • Bioflavonoidy, jako je například quercetin: tyto látky mají antioxidační a antibakteriální účinky.
 • Čínské bylinky, jako jsou dřín obecný, gardénie, rebarbora nebo rehmannia: někteří lékaři a léčitelé nabízí tyto bylinky jako alternativu ke standardní léčbě, ale to vám nedoporučujeme. Spíše jednotlivé bylinky vyzkoušejte jako doplněk ke stávající léčbě a uvidíte, zda vám pomáhají nebo ne.

Cvičení na pánevní dno vám pomůže nejen od bolesti, ale také si jím posílíte svaly pánevního dna, které tak zajistí lepší podporu pro močový měchýř a pomůže vám zbavit se častého nucení na močení. Vhodné jsou například Kegelovy cviky.

Akupunktura může také pomoci zmírnit projevy intersticiální cystitidy.

Důležité je také dodržovat určité zásady v pohlavním životě. Měli byste se snažit vymočit vždy před a po pohlavním styku, dbát na dostatečnou hygienu a v případě bolestivého styku vyhledat pomoc vašeho gynekologa nebo urologa.

Komplikace intersticiální cystitidy

Intersticiální cystitida je spojena s celou řadou různých komplikací, mezi které, mimo jiné, patří:

 • snížený objem močového měchýře
 • zhoršení kvality života
 • narušení pohlavního a partnerského života
 • emoční stres 

Co si z článku odnést?

Intersticiální cystitida je chronické onemocnění, které nelze úplně vyléčit. Nicméně kombinace správné léčby s vhodnými změnami životního stylu vám přinese nejen úlevu od příznaků tohoto onemocnění, ale současně vám pomůže zlepšit i kvalitu života.

Urologické potíže :

Intersticiální cystitida – syndrom bolesti v oblasti močového měchýře – příznaky, příčiny a léčba

Chronická bolest souvisí se změnami v centrálním nervovém systému (CNS), které mohou způsobovat, že pacient pociťuje bolest i navzdory absenci akutního poranění. Tyto změny mohou dále zintenzivňovat jednotlivé vjemy – nebolestivé stimuly jsou pak vnímány jako bolestivé (alodynie) a bolestivé stimuly jsou vnímány jako více bolestivé, než bychom předpokládali (hyperalgezie). Hyperalgezie a alodynie jsou základním znakem FM. https://fibromyalgik.webnode.cz/…/souvisej…/bolest/alodynie/

Fibromyalgický syndrom patří mezi chronické překrývající se stavy bolesti (COPC), které sdílejí společné základní mechanismy onemocnění, zejména v imunitních, nervových a endokrinních systémech.

Mezi COPC patří mimo jiné také intersticiální cystitida / bolestivý syndrom močového měchýře, vulvodynie, endometrióza a syndrom dráždivého tračníku. Všechny mají jedno společné – pánevní bolesti fibromyalgik.webnode.

cz/novinky/souvisejici-onemocneni/panevni-bolesti/

https://fibromyalgik.webnode.cz/…/prekryvajici-se-stavy-bo…/ Jde o zdravotní stavy s překrývajícími se klinickými a patofyziologickými rysy týkající se centrální senzibilizace, kde centrální faktory mohou hrát významnou nebo výlučnou roli v jejich patogenezi. 

fibromyalgik.webnode.cz/news/centralni-senzibilizace-cs/

Odhaduje se, že 6–30% lidí na celém světě trpí chronickou pánevní bolestí. Ta je zodpovědná za mnoho chirurgických zákroků a je hlavním rizikovým faktorem pro postižení a depresi a má obrovskou zátěž pro společnost. Pacienti s chronickou pánevní bolestí mají jedno z nejnižších skóre u chronických onemocnění v dotaznících kvality života.

Budete mít zájem:  Z Kolika Obratlů Je Tvořena Páteř?

U fibromyalgie i chronické pánevní bolestí se vyskytují polyneuropatie z malých vláken (SFN). 

https://www.ics.org/Workshops/HandoutFiles/000937.pdfhttps://fibromyalgik.webnode.cz/…/souv…/neuropaticka-bolest/

Je prokázána souvislost mezi intersticiální cystitidou a zánětlivým onemocněním střev, systémovým onemocněním lupus erythematosus, Sjögrenovým syndromem, syndromem dráždivého střeva, fibromyalgií, endometriózou a panickými stavy.

Intersticiální cystitida (IC) – přidružený syndrom fibromyalgie

Přibližně polovinu fibromyalgiků permanentně obtěžuje časté močení, pocity nucení na močení a pánevní bolesti. Zbylou část někdy nebo často. Časté močení přerušuje spánek, způsobuje problémy v zaměstnání, znemožňuje cestování, sportovní a kulturní aktivity. Bolest močového měchýře a problémy s močením nejsou příznaky fibromyalgie – jsou to příznaky IC.

Diagnostika IC:Pokyny AUA doporučují začít pečlivou anamnézou osoby, fyzickým vyšetřením a laboratorními testy, aby se vyhodnotily a dokumentovaly příznaky IC, jakož i další potenciální poruchy. K diagnostice pomohou informace z vašeho deníku symptomů, kam se zapisujete informace o tom, kolikrát denně močíte, množství, barvu, po jakých potravinách se problém zhoršil apod.

Pokud chronické potíže a bolesti močového ústrojí trvají déle než 6 týdnů, není přítomna infekce a jsou vyloučena všechna ostatní onemocnění lze diagnostikovat intersticiální cystitidu neboli bolestivé onemocnění močového měchýře.

Dříve se uvádělo, že se vyskytuje převážně u žen. Stejně jako u FM i u IC se dnes ukazuje, že u mužů je mnohem převládající, než se dříve myslelo.

Potíže se objeví obvykle ve středním věku, příčina není známa, může být rodinná predispozice.

GP51 byl identifikován jako možný močový biomarker pro IC s významnými rozdíly v hladinách GP51 u pacientů s IC ve srovnání s jedinci bez intersticiální cystitidy.

IC je obvykle špatně diagnostikován jako chronická prostatitida / syndrom chronické pánevní bolesti (u mužů) a endometriózy a myomů dělohy (u žen).

U mužů s IC je často diagnostikována chronická nebakteriální prostatitida a mezi oběma stavy dochází k rozsáhlému překrývání příznaků a léčby, což vede vědce k závěru, že podmínky mohou sdílet stejnou příčinu a patologii.

Také Lymská borelióza je často chybně diagnostikována jako např. cystitida. 

https://fibromyalgik.webnode.cz/…/souvisejici-on…/borelioza/

Příznaky IC:Většina literatury podporuje přesvědčení, že příznaky IC jsou spojeny s defektem výstelky epitelu močového měchýře, což umožňuje dráždivým látkám v moči proniknout do močového měchýře – v podstatě je to zhroucení výstelky močového měchýře (známé také jako teorie přilnavosti). Nedostatek této glykosaminoglykanové vrstvy na povrchu močového měchýře má za následek zvýšenou propustnost podkladových submukózních tkání.

U pacientů s IC se vyskytuje: – Významná bolest podbřišku s malou frekvencí močení nebo menší množství bolesti, ale se zvýšenou frekvencí močení.

– Bolestivé močení často popisované jako pocit pálení v močové trubici během močení (často špatně diagnostikované jako infekce močových cest). Bolest může mít různý charakter i intenzitu, od mírné až po velmi silnou. – Bolest břicha nebo pánve spojená s plným močovým měchýřem.

Při vymočení dochází k úlevě od bolesti, která se ovšem brzy vrací. – Naléhavé a časté močení (více než 8 krát denně). – Močové váhání (pacient musí čekat na zahájení proudu moči, často způsobené dysfunkcí a napětím v pánevním dně). – Chronická pánevní bolest.

– Bolesti podbřišku, hráze (oblast mezi konečníkem a pohlavním orgánem), močové trubice nebo beder (dolní části zad). – Bolesti pochvy a zevních rodidel u žen a varlat a penisu u mužů.

– Bolest při (dyspareunie) a po pohlavním styku.

Během let postupně dochází ke ztvrdnutí stěny močového měchýře a ke snížení jeho kapacity. Během cystoskopie se u 5 – 10 % pacientů vyskytují Hunnerovy vředy – krvácející okrsky na stěnách močového měchýře.

Testy k vyloučení jiných onemocnění a potvrzení intersticiální cystitidy (IC):– Vyšetření pánve, včetně neurologického vyšetření.- Biopsie močového měchýře.- Cystoskopie (endoskopie močového měchýře) lze vidět ulceraci nebo zánět.- Analýza a kultura moči (u IC je kultura moči obvykle negativní).

– Cytologie moči (pro detekci rakoviny a zánětlivých onemocnění v močovém traktu).- Video urodynamika (ukazuje, kolik moči potřebuje, abyste cítili potřebu močit).- Draslíkový test (zkouška citlivosti na draslík).- Test propustnosti močového měchýře s užitím chloridu draselného.

– Hydrodistence pro vyloučení krvácení, jež je běžné u lidí s IC.

https://www.verywellhealth.com/chronic-fatigue-syndrome-int…

https://cs.medlicker.com/1593-intersticialni-cystitida

Podobné příznaky jako IC se vyskytují u infekce močových cest, hyperaktivní močový měchýř, pohlavně přenosné infekce, endometrióza, rakovina močového měchýře a prostatitida.

Výzkum zveřejněný na začátku roku 2019 ukazuje, že někteří pacienti s IC mají systémový syndrom.https://en.wikipedia.org/…/Systemic_inflammatory_response_s…

Léčba:Neexistuje žádný lék na IC a léčba musí být přizpůsobena jednotlivci. Než najdete správnou kombinaci terapií a změn životního stylu, může to trvat hodně pokusů a omylů.

Mnoho léčebných metod a léků včetně duloxetinu (cymbalta) se ukázalo jako neúčinné. Cvičení pánevního dna a dlouhodobá antibiotika se nedoporučují.

Myofasciální ošetření, TENS, biofeedback vám mohou přinést úlevu.

Léčby první linie – Základem terapie je úprava stravy, která lidem pomáhá vyhýbat se potravinám, které mohou dráždit poškozenou stěnu močového měchýře. U jedinců s intersticiální cystitidou dochází často ke zvýšení příznaků při konzumaci určitých potravin a nápojů.

Vyhýbání se těmto potenciálním spouštěcím jídlům a nápojům, jako jsou nápoje obsahující kofein, včetně kávy, čaje, bublinatých a alkoholických nápojů, čokolády, citrusových plodů, brusinek, feferonek, kořeněných jídel a umělých sladidel, může být užitečné při zmírňování symptomů.

Dále pomáhají strategie zvládání stresu a relaxační metody. Zanechání kouření, nošení volných oděvů, cvičení, dodržování zdravé spánkové hygieny.

Ošetření druhé linie – fyzikální terapie, orální léky (amitriptylin, cimetidin nebo hydroxyzin, polysulfát pentosanu), instillace močového měchýře (DMSO, heparin nebo lidokain)Ošetření třetí linie – ošetření Hunnerových vředů (laser, fulgurace nebo injekce triamcinolonu), hydrodistence (nízký tlak, krátké trvání)Ošetření čtvrté linie – neuromodulace (sakrální nebo pudendální nerv)Ošetření páté linie – cyklosporin A, botulotoxin (BTX-A)Ošetření šesté linie – chirurgický zákrok (odklon moči, augmentace, cystektomie)

Psychologické faktory ovlivňují vývoj i trvání perzistentní pánevní bolesti, způsob, jakým se pacient vyrovnává s bolestí i výsledky léčby.

Není to pouze bolest, která způsobuje úzkost a ztrátu oblíbených činností, které nějakým způsobem souvisejí s bolestí, ale rovněž obavy z poškození, onemocnění a déle trvajícího utrpení, zejména u pacientů bez zřejmé diagnózy.

Existují jasné důkazy o tom, že na mechanizmu bolesti se podílejí kognitivní i emocionální procesy. Absence signifikantních fyzikálních znaků však není automaticky důkazem pro psychologickou příčinu onemocnění.

Úzkost, deprese a sexuální poruchy se vyskytují u pacientů s chronickou pánevní bolestí často, je tedy třeba je zohlednit při vyšetřování i léčbě. https://uroweb.org/…/Urologické-Listy-condensed-guidelines-…

Intersticiální cystitida negativně ovlivňuje sexuální zdraví a souvisí s reprodukčními problémy a sexuálními dysfunkcemi FM. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6386210/

IC má hluboký dopad na kvalitu života.Finská epidemiologická studie z roku 2007 ukázala, že dvě třetiny žen s mírným až vysokým rizikem intersticiální cystitidy hlásily zhoršení kvality jejich života a 35% lidí s IC hlásilo dopad na jejich sexuální život.

Průzkum z roku 2012 ukázal, že mezi skupinou dospělých žen s příznaky intersticiální cystitidy 11% hlásilo sebevražedné myšlenky v posledních dvou týdnech.

Další výzkumy ukázaly, že dopad IC na kvalitu života je závažný a může být srovnatelný s kvalitou života, která se vyskytuje v konečném stádiu onemocnění ledvin nebo revmatoidní artritidy. https://en.wikipedia.org/wiki/Interstitial_cystitis

Jestliže váš život ovlivňuje bolest, únava a časté močení často to vede k depresím, ztrátě společenského života, nezaměstnanosti a dalším problémům. Je důležité najít a dodržovat léčebný režim, který vám pomáhá a hledat podporu buď od lidí ve vašem životě, nebo od podpůrných skupin, online nebo v okolí.

V textu jsou uvedené všechny zdroje ze kterých bylo čerpáno. Článek má pouze informativní charakter, nenahrazuje lékařskou péči. Léčbu vždy konzultujte s lékařem.

Sdílením článků zvyšujete povědomí nejen o FM

Cystitida intersticiální

Intersticiální cystitida neboli zánět vmezeřené tkáně močového měchýře ( intersticium je prostor vyplněný vmezeřenou tkání, což je řídké pojivo, v němž probíhají cévy a nervy, intersticium se neúčastní přímo vlastní činnosti močového měchýře ) není pravděpodobně infekčního původu, přesto se projevuje klinickými projevy zánětu močového měchýře.

Intersticiální zánět močového měchýře může být autoimunního původu ( tj. způsobený prostředky vlastní obranyschopnosti organizmu ) nebo alergického původu ( tj. způsobený přecitlivělostí organizmu ). Intersticiální cystitida bývá zařazována mezi tzv. kolagenózy ( tj.

mezi skupinu onemocnění, jejichž podstata spočívá v onemocnění pojivových tkání, zejména vaziva ), ale také může být sekundárním projevem zatím neidentifikované infekce. Nejedná se však o projev radiační zátěže ani o reakci po podání léků. Také karcinom in situ ( tj.

lokálně ohraničený zhoubný nádor močového měchýře vycházející z výstelkové tedy epitelové tkáně ) může někdy napodobovat klinické příznaky onemocnění intersticiální cystitidou a musí proto být vždy pečlivě  vyloučen cytologickým vyšetřením z odebraného vzorku tkáně z postiženého místa močového měchýře.

Klinické příznaky odpovídají těm, které obvykle pozorujeme při onemocnění zánětem močového měchýře. Mezi tyto příznaky patří především pálivé nucení na močení a současné bolestivé vyprazdňování malých porcí moči, dále nykturie ( tj.

Budete mít zájem:  Panadol Ultra Rapide – příbalový leták

hojné močení v noci ) společně s bolestmi v oblasti suprapubické ( tj. v oblasti nad stydkou krajinou ) nebo v oblasti křížové. Také nacházíme kalnou moč s makroskopickou hematurií ( tj. prostým okem viditelnou přítomnost krve v moči ).

Pro onemocnění intersticiálním zánětem močového měchýře je charakteristické postižení zejména žen ve středním věku. Zánětlivé změny močového měchýře vedou postupně k jizvení tkáně a pozvolné retrakci ( tj.

svráštění ) měchýře a zmenšení jeho kapacity s následným frekventním bolestivým močením malých porcí hematurické moči ( tj. moči s přítomností krve ).

Kromě charakteristických manifestních klinických příznaků zánětu močového měchýře ( viz výše ) nám ke stanovení diagnózy napomůže histologické vyšetření odebraného vzorku postižené části močového měchýře. Histologicky vykazuje stěna močového měchýře buď na jedno místo lokalizované zánětlivé změny nebo tzv. multifokální ( tj.

vyskytující se na řadě různých míst ) zánětlivé infiltráty spojené se slizničním zvředovatěním a následným jizvením, což vede k postupnému svráštění močového měchýře.

Nález frekvenčního bolestivého močení malých porcí moči s příměsí krve u žen ve středním věku, které je způsobeno zmenšením kapacity močového měchýře pro  zjizvení a následné svráštění jeho stěny, musí okamžitě vzbudit podezření na onemocnění intersticiální cystitidou.

Neexistuje žádný jednotný postup léčby, který by byl vždy účinný v  případech onemocnění intersticiálním zánětem močového měchýře. Obvykle používaný léčebný postup zahrnuje opakované dilatace močového měchýře ( tj.

zvětšování jeho kapacity – tedy jeho roztahování ), které jsou prováděné vždy při celkovém znecitlivění, a někdy se také provádí odstranění ulcerujících lézí ( tj. zvředovatěných míst na sliznici močového měchýře ). Podávání léků ze skupiny tzv. spazmolytik ( tj. léků uvolňujících stažení hladkého svalstva ) je někdy spojeno alespoň s částečnou úlevou.

Instalace dimethylsulfoxidu do močového měchýře ( tj. napuštění močového měchýře uvedeným lékem ) v některých případech zlepšuje klinický průběh onemocnění. V těžkých případech se ke zvýšení kapacity měchýře používá operační plastika močového měchýře s použitím stěny tenkého střeva ( speciálně jeho konečné části – tj.

ilea ) nebo tlustého střeva ( speciálně esovité kličky – tj. sigmatu ). V nejtěžších případech je možné provedení operačního zákroku tzv. cystektomie ( tj.

úplného odstranění močového měchýře ) s následným vyvedením moči do nově vytvořeného sběrného kolektoru vytvořeného z části tenkého střeva ( speciálně z části ilea ) nebo z části tlustého střeva ( speciálně z části esovité kličky ) nebo přímo operační vytvoření ureterosigmostomie ( tj. vyvedení močovodů do tlustého střeva speciálně do esovité kličky – tj. colon sigmoideum ).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti. Komentujte, hodnoťte, ptejte se!

Zánět močového měchýře – cystitis acuta – příznaky a doporučená léčba

Editor: MUDr. Peter Bednarčík, CSc. | 2 března 2020

Máte časté nutkání k močení? Trápí vás při něm bolest a pálení? Máte bolesti v podbřišku a zakalenou moč případně i se stopami krve? Může jít o zánět močového měchýře, kdy je nutné navštívit lékaře.

Zánět močového měchýře (cystitis acuta) je bakteriální infekce. K osídlení infekcí vývodných cest močových vzniká nejčastěji vzestupnou cestou, kdy původci onemocnění pocházejí z mikroflóry tlustého střeva.

Projevuje se jako nepříjemná bolest v podbřišku s nucením na močení a se zvýšenou teplotou. Bolest se zhoršuje na počátku a na konci močení. Někdy se objeví i krvácení do moče. V  pokročilém stadiu se dostavuje horečka, třesavka, výtok z močové trubice, bolesti zad.

Pokud zánět močového měchýře není dobře vyléčen, mohou se rozvinout komplikace, tedy rozšíření na ledvinnou tkáň.

Onemocnění postihuje nejčastěji mladé ženy, a to často opakovaně. Zvýšený výskyt u žen je dán jinými anatomickými poměry močového ústrojí žen v porovnání s muži. Náchylné k onemocnění jsou i ženy v těhotenství a lidé s cukrovkou.

Příčinou onemocnění bývá oslabení organizmu, vyčerpání nebo prochlazení.

Léčba zánětu močového měchýře – zbavte se potíží

K léčbě se užívají antibiotika nebo chemoterapeutika podle citlivosti zjištěného infekčního původce.

Dále je doporučen klid a dostatečný přísun tekutin. Ten je důležitý pro odplavení bakterií z těla. Nejlepší je čistá voda a bylinkové čaje. Výborné účinky mají brusinky.

Po vyléčení akutního zánětu je nutná další péče k odvrácení recidivy. Ideální je odpočinek, adekvátní příjem tekutin, podpora imunitních funkcí a předcházení prostydnutí.

3D terapii Biomag lze využít při léčbě zánětu močového měchýře. Jejím cílem je tlumit akutní bolesti a spazmy, stimulovat a urychlovat hojení.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Nefrologie – odvětví medicíny, které se zabývá diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou.
 • Urologie – chirurgický lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a terapií chorob vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě zánětu močového měchýře?

 • Působí preventivně – stimuluje obranyschopnost.
 • Tlumí bolesti a spazmy.
 • Stimuluje hojení a zlepšuje efekt antibiotické léčby.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Efekty pulzní terapie (PEMF) v případě zánětu močového měchýře jsou podloženy mnoha studiemi.

Například klinická studie provedená moskevským lékařským týmem z oboru urologie a nefrologie potvrzuje použitelnost a úspěšnost kombinované léčby pomocí pulzní terapie (PEMF) a laserové terapie při léčbě zánětů močového ústrojí. Z publikovaného textu vyplývá, že 3D pulzní terapie Biomag může pomoci při léčbě těchto potíží.  Více o vědecké studii.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Přístroj používám na několik „neduhů“ – vysoký tlak, diabetes, kyčle, močové cesty, páteř aj. Problémy se zklidnily.

Alena Kasalová, Turovce

Měla jsem potíže s močovým měchýřem, tak jsem přístroj začala používat na všechny problémy 3x denně. Teď ho používám jako prevenci tak 2x denně. Jsem s ním spokojená.

Jarmila Merbitzová, Chlumec

Prístroj som si vyskúšala aj pri liečbe zápalov vaječníkov a močových ciest. Som nadšená, ako mi pomohlo upraviť cyklus, čo sa roky nedarilo ani antibiotikami.

Paní Beata, Hurbanovo

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocněnía potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag – Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector