I po deseti letech léčby se hiv může skrývat v míšní tekutině

I po deseti letech léčby se HIV může skrývat v míšní tekutině

Délka aktivního života seniorů se neustále prodlužuje. Tedy ani lidé v pokročilejším věku dnes nebývají nutně ochuzeni o partnerský život, intimitu a sex. V této souvislosti se ovšem možná trochu pozapomíná, že sex v každém věku, tedy i tom pozdějším, je spojený s riziky onemocnění venerickými, sexem přenosnými nemocemi.

Připomeňme, že mezi nejčastěji se vyskytující sexuálně přenosné choroby patří syfilis, kapavka, chlamydie, herpes či některé typy hepatitidy (žloutenka).

Tyto nemoci ovšem nyní ponecháme stranou, protože informace o nich jsou běžně dostupné a je schopen je podat každý lékař.

V tomto článku se chceme zaměřit na virus HIV (virus lidské imunitní nedostatečnosti) a nemoc jím způsobovanou, tedy AIDS (syndrom získaného selhání imunity).

Nechceme nikoho nepatřičně strašit. Nakazit se virem HIV, není až tak snadné, jak vysvětlíme v dalším textu. Od začátku sledování v roce 1985 se v našich zemích nakazilo cca 3500 lidí, což není relativně až tak mnoho.

Na druhou stranu byla nemoc AIDS, tedy pokročilé stádium nákazy HIV, nedávno zjištěna u více než 70letého seniora.

Přitom, kdyby tento pacient dostal ve správný čas správnou diagnózu, nemusela se při dnešních možnostech léčby u něho nemoc AIDS vůbec rozvinout.

Riziko nákazy HIV se týká i seniorů

Přestože se virus HIV a nemoc AIDS vyskytují v našich podmínkách už téměř 35 let, přesných informací o nich je mezi laickou veřejností bohužel stále velký nedostatek a podle našich zkušeností pokulhávají ve znalostech často i lékaři a zdravotníci. V souvislosti s životem seniorů je to vůbec problém, už jen proto, že s výskytem HIV pozitivity u lidí této věkové skupiny u nás dosud nikdo nepočítal.

Je to dáno také tím, infekce může být skrytá v těle bez viditelných příznaků mnoho let, aniž způsobí infikovanému nějaké znatelné poškození.

Člověk se tak může nakazit daleko dřív, než dospěje do seniorského věku, a žít s nákazou relativně normálně.

Ve chvíli, kdy začne selhávat imunitní systém a v těle propuká AIDS, nemusí už ani samotného pacienta napadnout, že a kdy byl vinou rizikového chování nákaze virem HIV vystaven.

Dospět při nákaze HIV do terminální fáze, tedy k rozvinuté nemoci AIDS, přitom není díky dnešní pokročilé léčbě vůbec nutné. Stačí jediné. Přijít na přítomnost viru v těle včas, což spolehlivě určí běžně dostupné testování.

V případě pozitivity nasadí odborní lékaři velmi účinné léky, které sice nejsou schopné virus HIV z těla odstranit, ale jsou už natolik vyspělé, že nakažený člověk při dodržování medikace žije dál normální život, přičemž se nemusí nijak snížit ani jeho kvalita ani délka.

Kdo je infekcí nejvíce ohrožen

Podívejme se, co vypovídají statistiky o tom, které skupiny lidí jsou infekcí nejvíce ohroženy. A také, jak se riziko nákazy týká seniorů nebo lidí ve vyšším produktivním věku.

Z 3429 lidí nakažených v ČR od počátku sledování (občané ČR a rezidenti), jich 68 %, tj. 2337, tvoří muži s homosexuálním či bisexuálním chováním.

Na první pohled to tedy může vypadat, že se riziko nákazy virem HIV týká v ČR poměrně úzké skupiny lidí.

Není to ovšem zcela pravda, protože druhou nejpočetnější je skupina 830 lidí (24 %) nakažených při heterosexuálním pohlavním styku, přičemž je lze podle pohlaví rozdělit téměř přesně na polovinu. Tedy jde stejnou měrou o muže i ženy.

Z pohledu věkové diferenciace lidí v ČR nakažených virem HIV je pro naše účely zajímavé, že 58 lidem bylo v době prvního stanovení diagnózy HIV+ více než 60 let. A 201 lidem pak 50-59 let. Šlo opět převážně o muže, mezi nakaženými jsou ale zastoupeny i ženy.

Jak se virus HIV přenáší

Abychom přiblížili, jakým způsobem nás může virus HIV ohrozit, a zároveň předešli přehnaným obavám, můžeme znovu ujistit, že nakazit se virem HIV je poměrně složité. Přesto samozřejmě nelze podceňovat evidentní rizika a jako ve všem platí, že dobrá prevence je nejlepší ochranou před zdravotními komplikacemi.

Virus HIV se do lidského těla může dostat pouze čtyřmi způsoby.

 • Pohlavním stykem (nejčastěji)
 • Sdílením injekčních stříkaček, jehel a podobně
 • Transfúzí krve (dnes už ojediněle)
 • Z matky na dítě

Skutečně nejčastějším způsobem přenosu je pohlavní styk – heterosexuální, homosexuální, vaginální i anální. Virus HIV se vyskytuje hlavně v krvi, spermatu, preejakulátu a vaginálních sekretech infikovaných lidí. Tyto tekutiny jsou také hlavním prostředníkem přenosu viru. Aby virus mohl organismus infikovat, musí do něj proniknout a přijít do styku s krví vnímavého jedince.

Orální sex může teoreticky také vést k přenosu HIV, a to v případě poranění v ústech nebo na pohlavním orgánu. V praxi je však tento způsob přenosu HIV poměrně vzácný. Při líbání (tedy ani při hlubokém líbání) k přenosu HIV infekce za normálních okolností. Rovněž se HIV nedá přenést vzájemnou masturbací partnerů.

Virus byl v nepatrném množství zjištěn i v dalších tělních tekutinách, ve slinách, slzách, potu apod. V nich se však zpravidla vyskytuje pouze v podprahovém množství, které k vyvolání infekce nestačí. Navíc není schopen přežít vně lidského těla delší dobu.

 • Jak se HIV infekce určitě nepřenáší
 • Virus HIV určitě nelze přenést dotykem, nelze ho ani vdechnout.
 • Těmito způsoby se v rámci běžného společenského styku HIV nepřenáší (mimo jiné):
 • •stiskem ruky, polibkem na tvář nebo na ústa
 • •nápojem v restauraci, společným používáním příborů
 • •na záchodě, v koupelně, ve sprchách
 • •penězi, telefonováním společným přístrojem
 • •v bazénu, v tělocvičně a v posilovně
 • •při návštěvách u lékaře a v nemocnici
 • •ložním a spodním prádlem
 • •při otvírání dveří
 • •v dopravních prostředcích
 • •při dárcovství krve

Příznaky nákazy HIV

Nákaza virem HIV běžně vykazuje tři stádia. Je ovšem třeba mít na paměti, že především obtíže popsané pro první fázi infekce, mohou být příznaky řady různých jiných onemocnění.

Takže je nejprve třeba vyhodnotit, zda se dotyčný opravdu ocitl v situaci, kdy se mohl s nákazou potkat. Především zda měl nechráněný sex.

Rozhodně jediným spolehlivým prostředkem, jak zjistit, jestli nejsem HIV pozitivní, tak zůstává test.

Akutní primární infekce (primoinfekce)

V průběhu 2. až 6. týdne po infikaci HIV se u 60 – 70 % infikovaných osob projeví příznaky připomínající chřipku nebo mononukleózu. V tomto případě hovoříme o primoinfekci, akutní primární HIV infekci.

Mezi časté příznaky patří zvětšené mízní uzliny na více místech po těle současně, například krk, třísla a podpaží. Téměř vždy je přítomna horečka kolem 38 °C nebo vyšší. Zároveň musí samozřejmě předcházet vystavení se riziku přenosu HIV infekce.

Primoinfekce trvá většinou 1 až 2 týdny a odezní vždy sama. Primoinfekce se ovšem neobjeví u 30 až 40 % nakažených.

Druhá fáze HIV infekce (bezpříznaková)

Velká většina HIV pozitivních bez terapie (více než 80%), uváděla v této fázi pouze běžné, nebo mírně zvýšené zdravotní komplikace. Proto se druhé fázi HIV infekce také říká asymptomatická (bezpříznaková) fáze infekce. Jedná se většinou o období mezi dvěma až deseti lety od nákazy HIV.

Klinicky rozvinuté stádium HIV infekce (AIDS)

V třetí fázi HIV infekce (bez léčby zpravidla po více než deseti letech od nakažení) je imunitní systém člověka již značně poškozen.

Buňky imunitního systému přestávají být schopny odrážet nájezdy různých útočníků (virů, baktérií, plísní apod.).

Organismus přestává být schopen produkovat dostatečné množství buněk imunitního systému, čímž se ještě více otevírá cesta různým infekcím a nádorovým onemocněním.

Ve čtvrtém stádiu má již HIV pozitivní člověk plně rozvinut AIDS. Trpí několika onemocněními typickými pro AIDS současně a je malá naděje na vrácení jeho zdravotního stavu do normálu.

Až 90 % pacientů s AIDS se v průběhu onemocnění projeví více, či méně závažné neurologické problémy. AIDS probíhá tak, že u pacienta střídavě dochází ke zhoršení a zlepšení stavu.

Jak se před infekcí HIV chránit

Nejlepší ochranou proti všem sexuálně přenosným chorobám je jednoznačně kondom. Zvláště se ho vyplatí použít v případě, že nemáme stoprocentní jistotu partnerovy bezinfekčnosti.

V případě, že jste se v minulosti vystavili riziku nákazy, především tedy ve formě nechráněného sexu s příležitostným partnerem, nebo partnerem o jehož bezinfekčnosti máte pochybnost, a chcete mít jistotu, že v těle virus HIV nemáte, je dobré požádat svého lékaře o provedení testu. Je však důležité vědět, že test je průkazný až po cca třech měsících od rizikového chování, při němž hrozila nákaza.

Více informací o infekci HIV zjistíte na webu: www.hiv-prevence.cza také na bezplatné anonymní telefonní lince 800 800 980

Alice Urbancová, Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

V boji s HIV je zásadní včasná diagnóza a dodržování léčby | GlaxoSmithKline Česká republika

Někteří lidé po diagnóze „HIV pozitivní“ propadnou zoufalství a beznaději. Mají pocit, že ať udělají cokoli, brzy zemřou na následky nákazy.

Budete mít zájem:  Nové počty do důchodu. Kolik byste mohli brát?

Pokud ale zahájí individuálně vybranou a lékařem předepsanou léčbu co nejdříve, nejlépe maximálně do několika měsíců od včasné diagnózy, a důsledně ji dodržují, mohou vést kvalitní život i desítky let.

Množství viru v těle se totiž dá vhodnou medikací snížit na úroveň, při níž se nemoc neprojevuje díky lépe fungujícímu imunitnímu systému. Ten pak snáze odolává běžným infekčním onemocněním, na něž jinak pacienti s HIV umírají během několika málo let.

Dodržováním léčby lze zabránit propuknutí AIDS

HIV v ČR Od roku 1985, kdy se v ČR začal výskyt HIV monitorovat, bylo zjištěno 2 906 případů infekce tímto virem.

Nejpočetnější skupinou infikovaných jsou homosexuálové a bisexuálové, kteří se na celkovém počtu případů podílejí přibližně ze dvou třetin (1 913 ze 2 906).

1 Dle průzkumu agentury STEM/MARK z dubna 2016 přitom až 120 000 českých heterosexuálních mužů bylo své partnerce nevěrných s mužem, zpravidla bisexuální orientace.2 Nechat se preventivně otestovat na přítomnost HIV tak má smysl i pro ženy, které se ve vztahu nedopouští nevěry.

Moderní antivirotika používaná k léčbě HIV jsou vysoce účinná. Dokáží potlačit množení viru, který se bez léčby dělí na miliardy virových částic denně.

Aby tuto funkci plnila efektivně, musí pacient dodržovat lékařem doporučenou terapii. To vyžaduje pravidelné užívání vyhovující kombinace a množství léků ve stejný čas v závislosti na předepsané frekvenci.

Aby léčba přinesla optimální výsledky, měl by pacient užít správným způsobem alespoň 95 % dávek léku.

I jeho mírně snížené množství v organismu totiž může vést ke zvýšení množství viru HIV v těle a naopak poklesu počtu bílých krvinek schopných boje s infekcí.

Pokud nemocný užívá léky jednou denně, pak i 1 až 2 vynechané dávky za měsíc mohou představovat významné riziko spojené mimo jiné se vznikající odolností viru vůči lékům.

Nedodržování léčby má za následek také zvýšení takzvané virové nálože, která je indikátorem množení viru v krvi nakažené osoby.

Když je virová nálož snížena na nulovou hodnotu (množství viru v krvi není měřitelné laboratorními testy), je imunitní systém nakaženého odolnější vůči běžným infekcím a propuknutí onemocnění AIDS. Mluvíme o nedetekovatelné náloži.

Právě ta je cílem moderní léčby HIV. „Dodržuje-li pacient léčbu, je výrazně méně infekční v porovnání s neléčenou osobou nebo osobou nedodržující léčbu.

Riziko přenosu HIV na druhou osobu se podstatně snižuje zmenšením virové nálože na nedetekovatelnou. Přesto hrozba přenosu infekce přetrvává a je bezpečnější se chránit, např. kondomem,“vysvětluje MUDr.

David Jilich z Infekční kliniky a HIV centra Nemocnice Na Bulovce

.

Zmutované formy HIV jsou hrozbou i pro infikované

Zvýšení virové nálože a s ní spojená vyšší náchylnost k běžným infekčním onemocněním nejsou jedinými negativními důsledky nedodržování léčby. Virus se při nedostatku antivirotik v krvi snadno množí a mutuje v odolné rezistentní formy. Čím více se virus dělí, tím častěji dochází k chybám v jeho genetické informaci a jeho mutacím.

Pacient přestává reagovat na léčbu a jeho imunitní systém je významně ohrožen. Zmutovaný kmen viru snáze odolává antivirotikům, která byla vyvinuta pro jiné formy daného viru. Právě přenos zmutovaného viru na jinou osobu představuje významné riziko v léčbě HIV.

Toto pravidlo platí nejen pro nakažení zdravých osob, ale také lidí HIV pozitivních, kteří mají v těle jiný kmen viru. Může pak dojít k tzv. superinfekci, kdy se osoba infikovaná HIV znovu nakazí odlišným, zmutovaným virem.

Léčba superinfekce je pak mimořádně složitá a náročná.

Rychlé zahájení léčby může ochránit imunitní systém

Účinnost léčby v neposlední řadě ovlivňuje i její včasné zahájení. Čím dříve jsou pacientovi nasazena antivirotika, tím více se zvyšují jeho šance na kvalitní a dlouhý život. Zkracuje se totiž doba, během níž se virus může množit a mutovat do forem nereagujících na léčbu. Zároveň se zabraňuje snížení počtu obranných buněk imunitního systému, skupiny bílých krvinek schopných boje s HIV.

Přestože se během klidové fáze infekce díky absenci příznaků může zdát, že je virus pod kontrolou, množství obranných buněk dále klesá. Včasnější nasazení léčby tak pacientovi zajistí přežití více bílých krvinek, s nimiž může bojovat proti infekci HIV a běžným infekčním onemocněním.

Graf: Průběh infekce HIV

Pozn.: Graf znázorňuje průběh infekce virem HIV. Po infekci virem reaguje tělo zvýšenou teplotou, zvětšením mízních uzlin nebo nočním pocením. Mluvíme o tzv.

akutní infekci, během níž se virus šíří do celého těla a napadá lymfatický systém.

V té době dočasně klesá počet obranných buněk imunitního systému, CD4+ lymfocytů, a výrazně se zvyšuje množství viru (počet virových částic) v tělních tekutinách.

Poté příznaky ustupují a aktivita viru přechází do klidové fáze. Jedná se o klamný stav, kdy nemocný nepozoruje žádné příznaky, ale počet bílých krvinek prudce klesá až do doby, kdy se začnou projevovat další příznaky spojené s druhotnou infekcí. Tou je nákaza jakoukoli běžnou nemocí, jíž se oslabený imunitní systém nedokáže bránit. V té době už hovoříme o propuknutí nemoci AIDS.

Ta často vyústí až v úmrtí pacienta, který umírá s téměř nulovým počtem obranných buněk schopných boje s infekcí. Jeho obranyschopnost je nenávratně narušena. Červená křivka představuje množství kopií virů v organismu a v čase u neléčeného pacienta roste. Modrá křivka představuje počet bílých krvinek, který v čase u neléčeného pacienta klesá.

Zdroje

Text: http://old.aids-pomoc.cz/pdf/adherence_resistance_CZ.pdf (298kB)* Text v rámečku:

1 http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2016/HIV_AIDS_12_2016.pdf (309kB)*

2 TZ Průzkum HIV 05/2016

Graf: http://www.healthhype.com/cd4-count-dropping-viral-load-stable-in-hiv-infection-graph.html*

http://www.rense.com/general24/hivv.htm*

AIDS, HIV – přenos viru a příznaky nemoci

 • Prvotní příznaky HIV viru zpravidla připomínají chřipku.
 • Těsně po nákaze HIV virem se objevuje vysoká horečka.
 • Nejčastěji se HIV přenáší pohlavním stykem. Nejúčinnější prevencí je tedy chráněný pohlavní styk.
 • K přenosu HIV viru dochází také z matky na dítě.
 • V pokročilém stádiu se u některých nemocných objevuje například pásový opar.
 • V posledním stádiu AIDS trpí nemocní velmi často tuberkulózou. Na její následky následně umírají.

AIDS je nevyléčitelné onemocnění, které napadá imunitní systém nemocného a následně způsobuje jeho selhání. Nemoci vždy předchází infikace virem HIV, který se nejčastěji přenáší pohlavní cestou. Při včasné diagnóze lze život nakaženého prodloužit o desítky let.

AIDS neboli syndrom získaného selhání imunity byl poprvé zaznamenán v osmdesátých letech minulého století a od té doby jím onemocněly desítky milionů lidí po celém světě. Nejvyšší výskyt je však v zemích Afriky. Přestože se léky neustále zdokonalují, zůstává nemoc téměř vždy nevyléčitelnou a smrtelnou.

Vzniku onemocnění vždy předchází nákaza lidským virem HIV.  O AIDS pak mluvíme až v okamžiku, kdy má infikovaný člověk velmi nízký počet buněk typu CD4 (buňky hrající důležitou roli v imunitním systému) a jeho stav doprovází další symptomy. Zpravidla se jedná o:

 • Infekce
 • Nádory
 • Postižení mozku a nervové soustavy

Přenos HIV

Zatímco většina virů se do lidského organismu dostane pouhým vdechnutím, u viru HIV je to jiné. V lidském těle totiž není schopný zůstat delší dobu. Přežívat může pouze v tekutinách, jakými jsou:

K nákaze pak dochází v momentě, kdy se některá z těchto tekutin dostane do kontaktu se sliznicí jiného člověka. Nejčastěji se tak děje pohlavní cestou, běžným způsobem infikace je však také přenos z matky na dítě, a to jak během těhotenství, tak při porodu a po něm (kojením).

Přestože se HIV množí velmi rychle, trvá často i mnoho let, než infikovanému způsobí nějaké poškození. HIV viru se proto někdy přezdívá pomalý vir. Nehledě na chybějící příznaky, infikovaná osoba je nakažlivá ihned po vniknutí HIV viru do organismu.

Míra nakažlivosti se liší v závislosti na jednotlivých období. V akutní fázi, která nastává ihned po infikaci, je pravděpodobnost nakažení jiné osoby vyšší než v době latentní, kdy nakažený vylučuje menší množství viru. To opětně stoupá v momentě, kdy u nemocného vypukne AIDS.

Oproti většině ostatních virů se HIV soustředí pouze na napadání těch buněk, které jsou určeny k obraně organismu. Konkrétně se jedná třeba o buňky CD4, což jsou zjednodušeně dirigenti imunitního systému.

Inkubační doba

Inkubační doba, tedy období mezi nakažením a prvními příznaky nemoci, trvá přibližně 3 týdny. V tomto období se vir v těle infikovaného množí. Nakažený však zatím nepociťuje žádné příznaky a nemoc nelze poznat ani z testů.

Jako inkubační doba se často nesprávně označuje také velmi dlouhé období před vypuknutím AIDS. To může trvat i 15 let. Jedná se však o období latentní infekce s minimálními klinickými příznaky. V této fázi přežívají lidé v průměru 10,5 roku.

Průběh HIV infekce

První fáze

Krátce po nakažení virem se u infikované osoby objevuje takzvaná akutní HIV infekce, která má obvykle stejný průběh jako chřipka, jindy ovšem může připomínat spíše infekční mononukleózu.

Budete mít zájem:  Barva moči – co znamená různá barva moči?

Vzácně se mohou objevit i neurologické příznaky. U infikovaných se začnou vytvářet protilátky proti HIV, které bude možno zjistit sérologickým testem po uplynutí dvou měsíců od nákazy.

Tito lidé jsou označovaní za HIV pozitivní.

Druhá fáze

Po první fázi následuje různě dlouhé období latence, jehož délka se uvádí mezi dvěma až deseti lety od nákazy.

Během druhé fáze pacient pociťuje jen mírné či dokonce žádné potíže, proto se toto období označuje jako bezpříznakové.

U některých jedinců však může docházet ke zduření uzlin, úbytku tělesné hmotnosti, nočnímu pocení, horečce či těžkým průjmům.

Ačkoli v latentní fázi nemocní obvykle nepozorují žádné příznaky, dochází k postupným změnám imunitního systému. Konkrétně se jedná o úbytek lymfocytů CD4, které jsou klíčové pro jeho správnou funkci.

Třetí fáze

Ve třetí fázi, která u neléčených jedinců nastává po více než deseti letech od nákazy, je imunitní systém člověka již značně poškozen a jeho účinnost oslabena. Infikovaný organismus se nedokáže bránit před nájezdy cizích mikroorganismů a není schopný produkovat dostatečné množství buněk imunitního systému.

První příznaky oslabeného imunitního systémů se zpravidla objevují v momentě, kdy počet CD4 lymfocytů klesne pod hodnotu 500/mm3. V tu chvíli přechází pacient do symptomatického období, pro které jsou typické tyto příznaky:

 • Infekce sliznice dutiny ústní a hltanu
 • Poševní infekce
 • Pásový opar
 • Únava
 • Horečka
 • Průjem
 • Úbytek na váze

Čtvrtá fáze – AIDS

V poslední fázi pacient najednou trpí několika nemocemi, které jsou pro AIDS typické. Nejčastěji bývají zasaženy plíce, mozek, kůže a trávicí trakt. V tuto chvíle existuje jen minimální šance na vrácení zdravotního stavu do normálu.

Příznaky AIDS

U pacientů s AIDS se v poslední fázi objevují například tato vážná onemocnění:

 • Pneumocystová pneumonie
 • Toxoplazmatická encefalitida
 • Karcinom děložního hrdla
 • Tuberkulóza
 • Kaposiho sarkom
 • Lymfomy

Vir HIV může navíc působit na centrální nervový systém a vyvolat neurologická postižení. Více či méně závažné neurologické problémy se projeví u 90 % HIV pozitivních pacientů. Tyto symptomy mohou mít různé projevy, například:

 • Výpadky paměti
 • Zmatenou mluvu
 • Zhoršení zraku
 • Psychotické chování

Léčba

Zatímco o AIDS lidé mluví jako o nevyléčitelném onemocnění, bezpříznaková fáze HIV se do jisté míry léčit dá. Konkrétně se k potlačení rozvoje onemocnění používá antiretrovirální terapie.

  Pokud o své diagnóze člověk ví a dodržuje lékařem předepsanou léčbu, lze toto latentní období výrazně prodloužit. Díky dostupné léčbě u většiny nakažených k rozvoji HIV zatím nedošlo.

Bez terapie však žijí HIV pozitivní jedinci přibližně deset až patnáct let.

Prevence

Velmi zásadní roli hraje u tohoto onemocnění prevence. Jelikož se vir HIV nejčastěji přenáší pohlavním stykem, je dobré se vyvarovat rizikovému sexu. Pravděpodobnost nákazy samozřejmě snižuje i použití prezervativu. Velice důležitá je také osvěta. Tu momentálně šíří například česká společnost AIDS Pomoc.

Účinné látky

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.

 • Dobrý den, kdy je nejvhodnější užívat Tamoxifen (ráno, poledne, večer, před jídlem, po jídle apod.).Děkuji za odpověd. Reagovat29.09.2020 07:58 od Frantová Romana
  • Dobrý den, doporučená dávka tamoxifenu je 20 mg denně a vzhledem k jeho biologickému poločasu nezáleží na tom, zda je dávkován jedenkrát denně 20 mg, či dvakrát denně 10 mg a to kdykoliv během dne a nezávisle na jídle. Tablety je vhodné zapít tekutinou.  Reagovat29.09.2020 13:37 od Mgr. Karel Šlegr, tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den. Denní doba nebo užívání jídla by neměly mít vliv na užívání tohoto léku a není pro to přesné doporučení.   Reagovat29.09.2020 13:32 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Mam po uraze v kotniku (mam nohu v sadre) a picham si Fraxiparine 0,6 ml a zaroven mam nejspise zanet mocoveho mechyre (krev v moci je pritomna). Muzu si na tento zanet vzit antibiotika Azitromycin 500 mg? Diky za odpoved Reagovat11.09.2020 02:19 od Jitka Novotná
  • Dobrý den. Tento postup nemůžu rohodně doporučit. Krev v moči může mít i jiné příčiny, tím spíš, pokud užíváte léky ovlivňující srážlivost. Typické příznaky pro zánět močových cest jsou jiné. Dále, uvedený lék nepatří mezi první volbu pro léčbu. Postupoval bych spíše cestou kontaktování praktického lékaře. Reagovat12.09.2020 13:44 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,používá se deprex nebo fluoxetin i v případě obezity? Při užīvání deprexu jsem neměla chutě na sladké a když mi p.doktorka vyměnila deprex za fluoxetin tak zase mám chutě na sladké.Samozřejmě hlavní problém jsou u mě úzkostné a depredivní stavy. Když jsrm brala 14 let Argofan,tak jsem přímo ujížděla na sladkém.Nebo existují jiná antidepresiva,která by mi pomáhala při depresích a zároveň pomáhala s přejídáním a velkých chutích na sladké? Reagovat26.05.2020 09:48 od Jana
  • Dobrý den. Antidepresiva se na léčbu obezity jako takové nepoužívají. Naopak, jeden z vedlejších účinků antidepresiv (prakticky u všech skupin, někde více, někde méně) je přibírání. To může postihovat až čtvrtinu pacientů. Důvody nejsou úplně objasněné a ani nejde jednoznačně říct, který lék je v tomto ohledu 100% nejvhodnější – rozdíly bývají individuální. Proto se někdy doporučuje léky vyměnit, samozřejmě po konzultaci s lékařem. Na druhou stranu, chuť na sladké jako taková problém není. I zvyšený apetit zvládají někteří pacienti korigovat například navýšením pohybových aktivit (což se u depresí velmi doporučuje) a nebo jednoduše kontrolou jídelníčku. Doporučil bych tedy problém s přejídáním konzultovat s lékařem, který léky předepisuje.   Reagovat28.05.2020 23:10 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jaký je rozdíl mezi deprexem a fluoxetinem? Který z nich je účinnější při bulimii? Reagovat22.05.2020 18:10 od Jana
  • Dobrý den. Obě tyto látky obsahují identickou účinnou látku. Různá generika se mohou výjimečně lišit vedljšími účinky, ale z hlediska léčebného efektu (tj. efekt na bulimii) by měly být stejné.  Reagovat25.05.2020 14:55 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, prosím Vás , byl mi předepsán lék na snížení krevního tlaku Telmisartan/hydrochlorothiazid egis 80mg/25mg. Mám 2 roky vyměněné čočky a mám strach, abych neměla problémy, jak je uvedeno v příbalovém letáku. Chtěla bych znát názor a riziko, které mi hrozí při užívání tohoto léku, operace byla finančně náročná, je mi 72 let. Děkuji za odpověď.Drobečková M. Reagovat20.05.2020 09:47 od Marcela Drobečková
  • Dobrý den. Uvedený lék je problematický (rizikový) u lidí se zvýšeným nitroočním tlakem – tzv. zelený zákal neboli glaukom. Čočka se mění typicky u šedého zákalu (katarakty), což je jiná nemoc. Podle příspěvku předpokládám, že se u Vás řešila ta druhá diagnóza. S očima ale můžete mít současně problémů více, takže přesné informace Vám může podat pouze váš oční lékař, který oko vyšetřoval, případně operoval. V zásadě by se vás riziko uvedné v letáku spíše nemělo týkat. Reagovat22.05.2020 11:37 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Nutně ho potřebují mám velké bolesti zad s nic jiného mi opravdu nepomáhá.Moc prosím.S pozdravem Jana Veselá. Reagovat24.04.2020 06:44 od Jana Veselá
  • Dobrý den, léčivý přípravek Matrabon retard jsme bohužel v databázi léčiv schválených k užívání v České republice nenalezli. Nejedná se se o Mabron retard? Je to lék s účinnou látkou Tramadol, která slouží k tlumení bolesti. Pokud ano, je aktuálně v ČR běžně dostupný. Jedná se však o lék na lékařský předpis. Dopuručuji vybrat si ze seznamu sdružení lékáren Moje lékárna Vám vyhovující lékárnu a obrátit se přímo na ni.  Reagovat24.04.2020 09:01 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Reagovat13.04.2020 00:59 od Michal vnucko
  • Dobrý den, lék Hypnogen je v ČR aktuálně běžně k dostání. Jelikož se však jedná o psychotropní léčivo, je jeho výdej, stejně jako výdej ostatních lěčiv se stejnou účinnou látkou Zolpidem, vázán na lékařský předpis. Reagovat14.04.2020 10:29 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Dobrý den, při výpadku Metoprololu Mylan jsem na 3 měsíce dostal o dost dražší Bloxazoc. Teď jsem v jedné lékárně objevil APO – Metoprolol. Až doma jsem si všiml, že tam není uvedeno ‚s prodlouženým uvolňováním‘. Mohu to použít, třeba tak, že místo 1×1 bych bral 2x půl tablety? Tento druh léků beru od r. 2006, kdy mi RF ablací bylo odstraněno bušení srdce. Jsem ročník 1959. Děkuji!Josef Reagovat31.03.2020 13:15 od Josef
  • Dobrý den. Léky se skutečně liší způsobem uvolňování aktivní látky. Účinná látka metoprolol ‚sukcinát‘ se uvolňuje postupně a dává se v jedné dávce, ‚tartrát‘ se musí podávat vícekrát denně (2x). Oba léky sice patří do stejné lékové skupiny, ale v jejich použití jsou drobné rozdíly. Podle Vámi uvedeného popisu by záměna nemusela vadit, ale toto bych nechal na specialistovi, který léky předepsal. Myslím, že by vzlhedem k současné situaci, mohla stačit telefonická konzultace. Reagovat01.04.2020 09:35 od MUDr. Boris Oniščenko
   • Děkuji Vám za odpověď! Josef Reagovat01.04.2020 12:57 od Josef
  • Oprava: jde o Metoprolol 50mg. Reagovat31.03.2020 13:28 od Josef
 • Jaký je rozdíl mezi BETAMED a BETAXOLOL Reagovat15.03.2020 11:13 od Podnik
  • Dobrý den. Uvedené léky obsahují stejnou účinnou látku. Z hlediska léčby jsou zaměnitelné. Občas může mít jiný lék mírně odlišné vedlejší účinky, ale to je velmi individuální.  Reagovat16.03.2020 15:32 od MUDr. Boris Oniščenko
 • vermox na tasemnice specha Reagovat10.03.2020 15:22 od milena prchalova
  • Dobrý den, léčivý přípravek Vermox 6x100mg je v české republice běžné dostupný. Jelikož se však jedná o lék, jehož výdej je vázán na recept, je nutné s receptem od lékaře navštívit konkrétní lékárnu. Doporučuji se telefonicky obrátit na Vaši nejbližší lékárnu sdružení Moje lékárna a pokud nebude přímo na skladu, tak se domluvit na jeho objednání, což obvykle netrvá více než jeden den. Reagovat10.03.2020 16:27 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, zda je důležitá váha pacienta k prvnímu podání morphinu a kdy se morphin začne podávat pacientovi v nemocnici, Děkuji předem
  • Alena

  Reagovat10.03.2020 09:35 od Alena

  • Dobrý den. U Morphinu obvykle není potřeba přesné výpočty ve vztahu ke hmotnosti (resp. u dětí ano). Hmotnost pacienta však ovlivňuje metabolizmus léků prakticy vždy – někdy je tato závislost pro podání zásadní více, někdy důležitá není. První podání je naprosto individuální. Rozhoduje lékař, nebo přímo specialista na léčbu bolesti. Za pacienta je nutné subjektivně bolest hodnotit, referovat účinek jiných (slabších) léků. Pokud to není možné (pacient nekomunikuje), sledují se různé signály, že pacient potíže má, či nikoliv. Na dálku ale toto nejde posoudit.  Reagovat11.03.2020 08:25 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, sháním Ewofex. Prý není v lékárnách a zde na stránkách máte napsáno, že máte skladem 30 ks. Jak se k němu mohu doatat? Reagovat27.02.2020 23:24 od zuza
  • Dobrý den dle údajů ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dodavatel léčivého přípravku Ewofex na český trh, společnost Ewopharma, ohlásila v říjnu 2019 přerušení dodávek Ewofexu 180 mg a v prosinci 2019 přerušení dodávek Ewofexu 120 mg. V obou případech z důvodu výrobního výpadku. Obnovení dodávek na český trh je plánováno na přelomu února a března 2020. Údaj 30 ks na našich stránkách neznamená, že máme skladem 30 ks, ale že obě varianty Ewofexu mají balení po 30 tabletách. Reagovat28.02.2020 10:08 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  1. Dobrý den, mám na Vás jeden dotaz a to zda je totožný lék Ezoleta 10 mg a lék Egitim 10 mg a zda je vhodné užívání spolu se Sortisem 10 mg.
  2. Děkuji za odpověď, L.Pavlíková

  Reagovat26.02.2020 12:56 od Ludmila Pavlíkova

  • Dobrý den. Uvedené dva přípravky obsahují stejnou účinnou látku. Spojení se statiny (Vámi uvedený Sortis) je možné, existují i varianty, kde jsou obě tyto skupiny léků v jedné tabletě.  Reagovat27.02.2020 15:00 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Je ve volném prodeji, tedy bez lékařského předpisu nějaký druh léčiva, nebo doplnků s účinnou látkou erdostein. Děkuji J.E. Reagovat20.02.2020 13:04 od Jaroslav Eret
  • Dobrý den. Erdomed je pouze na lékařský předpis a volně prodejná varianta neexistuje. Látek s mukolytickým učinkem (‚rozpouštění‘ hlenu) je pak více a jsou volně dostupné. Obsahují zpravidla ambroxolol, obchodní názvy jsou například ACC, Mucosolvan, Ambrobene. Vyrábějí se v různých formách (tablety, sirupy atd.) Reagovat25.02.2020 14:43 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý deň, som zo slovenska. doteraz som užívala prípravok HRT Climen , u nás už ale nieje v distribúcii , chcela som sa len opýtať , či náhodou nieje dostupný v českých lekárňach . Prípadne kde by som ho vedela zohnať , vopred ďakujem za odpoveď. Denisa Reagovat03.02.2020 13:51 od denisa
  • Dobrý den, dle údajů od Státního ústavu pro kontrolu léčiv je Climen v ČR dostupný. Vzhledem k tomu, že spotřeba v ČR je měsíčně v rádech desítek kusů, nebude zřejmě běžně dostupný na skladech lékáren. Doporučuji se předem obrátit např. na některou z lékáren sdružení Moje lékárna, kde Vám sdělí přesnější informace ohledně dostupnosti léku. Reagovat03.02.2020 15:16 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
   • Ďakujem za rýchlu odpoveď , pokúšala som sa mailom kontaktovať lekárne v Břeclavi pod hlavičkou mojelekarna.cz, ale bez vysledne .. No budem skúšať ďalej , ešte raz vďaka za ochotu . Denisa Reagovat04.02.2020 06:51 od DenisaDemova
 • Prosím o odbornou radu,mám již 3 roky cukr v hodnotách 7,0,teď mi lékař předepsal Siofor 500mg 2 x 1tbl.denně. Moc dobře ho nesnáším > jaký je další vhodný a osvědčený lék náhradou na moji cukrovku II.typu. Nikdy před tím jsem nic podobneho neuzivala.Děkuji za odpověď. Reagovat26.01.2020 21:00 od Marta Nováková
  • Dobrý den.  Tyto antidiabetika bývají skutečně zdrojem nežádoucích trávicích potíží. Občas je možné tomuto předejít postupným nasazováním a zvyšováním dávky, nevím jak to bylo u Vás. Každopádně léků na diabetes je větší množství a Váš lékař může doporučit jiný. Toto je ale nutné konzultovat s ním (či jiným specialistou), ale rozhodně ne naslepo na dálku. Lékař by měl vědět o netoleranci tohoto léčiva a podle toho bude volit jiné.  Reagovat27.01.2020 15:04 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, můžete mi prosím doporučit seznam potravin s draslíkem? Aktuálně jsem našla použitelný zde: https://vsestihnu.cz/media/v-jakych-potravinach-je-draslik Jde mi i o detaily konkrétní potraviny…Předem děkuji Reagovat16.01.2020 13:07 od Kateřina Plachá
  • Dobrý den.  Úplně nerozumím, o jaké detaily vám jde. Uvedený článek uvádí hodnoty velmi přesně, i vzhledem k objemu/množstív potraviny. Je ale nutné zdůraznit, že podle množství draslíku se jídelníček prostě nesestavuje. Pokud užíváte nějaké léky, případně trpíte nemocí, která hladiny draslíku ovlivňuje, tak se to doporučení bere spíše obecně. V těchto případech byste spíše měla mít pravidelné kontroly hladin draslíku v krvi. Z toho pak zpětně víte, jestli jsou Vaše diétní opatření dostatečné, či nikoliv.  Reagovat17.01.2020 10:45 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Antipsychotika například způsobují: erektibilní dysfunkci, ztrátu libida, hyperprolaktinemii, parkinsonismus, akatizii, metabolický syndrom, prokoagulační stav, hlubokou žilní trombozu, plicní embolii, mrtvici, hypothyreozu, cukrovku druhého typu, zvýšenou hladinu tryglyceridů, městnání žluči, retence moče, posturální hypotenze, dyskineze,psychomotorický útlum, spavost, vliv na motilitu střev, páchnoucí stolici, sedaci,prodloužení QT intervalu,extrapyramidové poruchy,nárůst tělesné hmotnosti, svalová rigidita, tremor, bradykineze,tarditivní dystonie, tarditivní dyskineze, hyperlipidemie,inzulinová rezistence….. nikdo mi nikdy nebude tvrdit do očí, že nezkracují významně život schizofrenika. Nadváha, cukrovka, tuky v krvi, obecně metabolický syndrom, to vše jsou zásadní faktory vysoké mortality schizofreniků, věku dožití 65 let….Erektibilní dysfunkce, ztráta libida, to je ztráta plnohodnotného života… Reagovat20.12.2019 00:45 od Franta
 • Dobrý den, manželka má elektronický recept na mast Triamcinolom E. Bohužel ho nemůžeme sehnat v blíkých lékárnách. Je nějaká možnost tuto mast objednat? Dá se tato mast nahradit podobnou mastí Triamcinolom F? Děkuji. Reagovat06.12.2019 13:36 od Roman Stojanov
  • Dobrý den. Triamcinolon E má přerušenou registraci, jako důvody jsou uvedené ‚výrobní‘. Předpokládáný termín obnovení je březen 2020. Triamcinolon F neznám, existuje ‚S‘, to je podobný lék, ale obsahuje i další složku, která pro Vás nemusí být vhodná. Proto by bylo nejlepší poradit se s lékařem, který lék předepsal. Ten Vám vybere jinou vhodnou alternativu.  Reagovat09.12.2019 14:03 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, sháním 6,5MG TBL, ale prý je výpadek v distribuci. Nebyl by někde v zásobách? děkuji, Jiří Mašek Reagovat04.12.2019 16:20 od Jiří Mašek
  • Dobrý den, dle informací od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, výrobce Torecanu 6,5mg, společnost Krka, neoznámil přerušení či ukončení dodávek na český trh. Dle infrmací od lékárenských velkoobchodů bylTorecan 50×6,5mg do lékáren dodán naposledy v listopadu 2019, informaci o výrobním výpadku však doposud neobdrželi. Torecan 5×6,5mg je běžně dostupný. Reagovat09.12.2019 23:28 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den. T.č. by lék měl být normálně obchodován. Ohledně dostupnosti v konkrétních lékárnách Vám bohužel nemám jak poradit. Díky za pochopení. Reagovat09.12.2019 13:55 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,prosím Vás o informaci o dodávkách léku zipsilan.Moje sestra ho uživá a nelze ho sehnat.Co doporučujeTe,nebo jak ho u Vás objednat-recept má.Děkuji a poprosím o odpověd. Reagovat17.11.2019 15:16 od Darek Martinák
  • Dobrý den,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector