HIV test z laboratoře, nebo se otestovat doma?

HIV test z laboratoře, nebo se otestovat doma?

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Pro oblast Orlickoústecka v Pardubickém kraji otevře Česká společnost AIDS pomoc nový HIV checkpoint (HIV poradnu) v Ústí nad Orlicí. Otevření checkpointu umožnila spolupráce s Orlickoústeckou nemocnicí, v jejímž areálu bude naše pracoviště testovat prioritně na HIV, ale i na další infekce jako je syfilis nebo žloutenka B a C. Provoz checkpointu zahájíme ve čtvrtek 21. února v 15 hodin a testovat pak budeme pravidelně každý pracovní čtvrtek od 15 do 18 hodin. Testovací místo (checkpoint) najdete v Orlickoústecké nemocnici v pavilonu C (Neurologie – chirurgická ambulance) na adrese: Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí.

Testování bude probíhat zdarma, anonymně a jeho součástí bude před-testové a po-testové poradenství. V první řadě budeme testovat na HIV, ale bude možné se nechat otestovat i na další infekce, konkrétně na syfilis a žloutenku B a C.

Testování probíhá na základě reálných rizik. Ta zjišťujeme během před-testového pohovoru, který vyhodnocuje on-line systém PIST. Před-testový dotazník vyplní zájemce o test společně s poradcem, nebo si ho může předem připravit doma. Najde ho na adrese www.

hiv-testovani.cz/chcitest.

Ústí nad Orlicí je po Praze, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Teplicích již sedmým městem v republice, kde bude Česká společnost AIDS pomoc provozovat bezplatnou anonymní poradnu s HIV testováním.

Ústí nad Orlicí bude nově i nejmenším městem, kde bude HIV checkpoint fungovat. Jeho předpokládanou spádovou oblastí jsou také města Česká Třebová, Lanškroun, Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl a Svitavy.

Doufáme, že cestu do checkpointu si najdou zájemci i z širšího okolí, například ze Šumperku nebo Zábřehu na Moravě a využijí tak anonymitu neznámého města.

„Testy v našich zařízeních probíhají podle standardů, tedy s před- a po-testovým poradenstvím, s odběrem krve a osobním sdělením výsledku po několika málo dnech. Pro zjištění svého HIV statusu jsou tedy potřeba dvě návštěvy poradny.

Při první návštěvě je uskutečněn odběr krve a při další pak proběhne sdělení výsledku. Telefonicky ani jiným osobám nelze výsledek testu sdělit,“ uvedl místopředseda České společnosti AIDS pomoc Mgr. Bc. Tomáš Rieger. V odůvodněných případech bude poradna schopna nabídnout také tzv.

rychlotest na HIV s výsledkem do několika minut.

V HIV poradně bude působit přátelský personál, který je důkladně vyškolen a nemá v oblasti sexuálního chování žádné předsudky. Pracoviště je samozřejmě také tzv. GAY-friendly a dokáže zprostředkovat poradenství a služby HIV+ komunitě v regionu. Nikoho nesoudíme, nikoho nehodnotíme a rádi poradíme v oblasti prevence i případné léčby.

HIV test z laboratoře, nebo se otestovat doma?

S virem HIV můžete žít i déle než 30 let. Zásadní je včasné zachycení infekce pomocí testování a následné přísné dodržování předepsané terapie, která zahrnuje každodenní užívání léčiv.

„Platí, že čím dříve je infekce zaléčena, tím příznivější má průběh, což se odrazí v délce přežití a zdravotním stavu. Stejně tak platí, že přítomnost viru HIV v těle lze odhalit pouze cíleným laboratorním testem.

V ohrožení je přitom prakticky každý, protože i když udržujeme sexuální vztah pouze s jednou osobou, nikdy nemáme absolutní jistotu ohledně její případné nevěry,“ říká MUDr.

David Jilich z Infekční kliniky a HIV centra Nemocnice Na Bulovce.

Bezplatná non-stop telefonní linka AIDS pomoci: 800 800 980

Kde se nechat otestovat?

Laboratoř

Testovacích míst jsou po celé České republice desítky. Může je navštívit každý (často bez objednání) a za testování se většinou neplatí.

Spolehlivost testu:

 • Test je spolehlivý po třech měsících od možné nákazy (např. od nechráněného pohlavního styku, případně jiného rizika).
 • Výsledky mohou ovlivnit některé léky: např. antibiotika, kortikoidy, onkologické léky, anabolika.

Výhody testování:

 • Některá zařízení si určují cenu okolo 400 korun, většinou však bývá testování zdarma.
 • Některá zařízení nabízejí anonymní testování (bude vám přidělen kód, pod kterým budete vyšetřeni).
 • Poradenství před i po testování (může urychlit případné zahájení kvalitní lékařské péče).   

Jak dlouho se čeká na výsledky:

 • Laboratoře mají různé lhůty pro výsledky. Obvykle do tří dnů až jednoho týdne.
 • V některých laboratořích si můžete připlatit za rychlé výsledky do 24 hodin.

Nezapomínejte na ochranu. Možná ani netušíte, jaké nejrozličnější tvary a další specifika mohou kondomy mít. Podívejte se:

Domácí testy

Chcete-li si ověřit svůj zdravotní stav, můžete jednoduše sednout k počítači a zakoupit si test.

Tzv. rychlé testy umožňují detekci protilátek z kapilární krve a výsledek je znám v krátké době (několik desítek minut).

Spolehlivost testu:

Rychlé testy uvádějí stoprocentní citlivost. MUDr. David Jilich však upozorňuje: „Jakýkoli výsledek provedený podobnou metodou mimo laboratoř je třeba ověřit rutinním testem. Data uváděná výrobcem mohou a nemusejí být pravdivá. Stoprocentní zní podezřele, žádná metoda nemá stoprocentní citlivost. To ale neznamená, že se to 100 % nemůže blížit.“

 • Test může být spolehlivý po třech měsících od možné nákazy (např. od nechráněného pohlavního styku, případně jiného rizika).
 • Výsledky mohou ovlivnit některé léky: např. antibiotika, kortikoidy, onkologické léky, anabolika.

Rizika a nevýhody domácího testování:

 • Za test zaplatíte okolo 600 korun.
 • Nepřítomnost odborného poradenství. To nelze nahradit informačním letákem, který nemůže postihnout všechny situace. Např. negativní výsledek v době tzv. okénka, tedy v době, kdy je člověk sice již infikován, je i infekční (často dokonce velmi infekční), ale tuto jeho čerstvou nákazu nelze ještě zjistit.
 • Pacienti, kteří byli dlouhodobě léčení antiretrovirovými léky, mohou v rychlých testech vykazovat falešně negativní výsledky.

„Pokud test provádí laik, tak by měl hodnotit jeho výsledek jen jako orientační. Když odečte výsledek jako pozitivní (správněji reaktivní), tak by vždy měl vyhledat zařízení, které provádí laboratorní HIV testování, protože výsledek je třeba potvrdit či vyloučit konfirmačním testem.

Nepříjemnému čekání na definitivní výsledek se pak nevyhneme,“ vysvětluje MUDr. Ivo Procházka, CSc. předseda České společnosti AIDS pomoc.

Jak dlouho se čeká na výsledky:

Výsledky bývají do několika minut.

Otestuj se

Kdy na test

Testování by mělo následovat po každé rizikové situaci, ať už k ní dojde jednorázově nebo opakovaně. Po nahodilém riziku (nechráněný sex, experiment s drogami…) je vhodné podstoupit test za tři měsíce od konkrétní rizikové situace. Tak obdržíte spolehlivý výsledek.

Při opakovaném rizikovém chování, kdy se nedaří dodržet tříměsíční odstup, se především snažte riziko omezit respektováním bezpečnějších praktik a test absolvujte nejméně jednou ročně, ideálně po půl roce.

Výsledek testu vzhledem infekci k HIV vypovídá v tomto případě o stavu před třemi měsíci.

V případě vysokého rizika (např. nechráněný sex s HIV pozitivní osobou, zejména nechráněný anální styk) je možné test podstoupit dříve, již za 18–22 dnů od rizika (nestanovují se pouze protilátky proti viru HIV, ale také součást viru nazývaná antigen p24). Negativní výsledek není ale definitivní a opakovaný test za 3 měsíce od rizikové události je nezbytný.

Přijít na test doporučujeme v případě zahájení nového vztahu – i v tomto případě je potřebné zohlednit dobu tří měsíců od posledního rizika. Vhodné je provést test u obou partnerů.

Testování na HIV je povinné pro dárce krve, orgánů, tkání, spermatu, oocytů, mateřského mléka a také se provádí u všech těhotných žen.

Proč na test

Testování na HIV, respektive znalost výsledku aktuálního vyšetření, je významnou preventivní metodou omezující šíření této infekce. HIV infekce může probíhat řadu let skrytě bez výraznějších projevů, které jsou typické pro ostatní sexuálně přenosná onemocnění. Infekci HIV může spolehlivě odhalit pouze HIV test.

I zcela zdravě vypadající člověk může být infikován. Testování je na řadě míst dostupné bezplatně a anonymně, není třeba předkládat kartičku pojišťovny ani jiný identifikační průkaz.

Pokud jste HIV pozitivní, je žádoucí se to dozvědět co nejdříve, aby Vám mohla být poskytnuta potřebná zdravotní péče a aby se zabránilo dalšímu šíření HIV infekce.

Před testem

Na našich webových stránkách https://www.prevencehiv.cz si můžete vyhledat nejbližší poradnu. Zjistěte si její ordinační hodiny, zda je test zpoplatněn a jaká je jeho případná cena a zda se test provádí pod jménem nebo anonymně. Můžete také využít telefonické pomoci na bezplatných linkách 800 144 444 či 800 800 980. V řadě poraden se můžete předem telefonicky objednat na konkrétní dobu. Na test HIV nemusíte chodit nalačno, naopak doporučujeme dodržovat pitný režim a najíst se, abyste předešli kolapsu při odběru krve.

Druhy testů

Test, který se používá při základním vyšetření na HIV infekci, je tzv. testem vyhledávacím neboli screeningovým. Ve vyšetřovaném vzorku krve (nebo slin) se jím stanovuje přítomnost protilátek proti viru HIV a také antigen p24 (molekula uvnitř viru HIV).

Antigen p24 je možné zachytit v časné fázi infekce při množení viru a je přímým průkazem viru. V krevním oběhu dosahuje nejvyšší koncentrace kolem třetího týdne od počátku infekce. Virus HIV je pro imunitní systém neznámou látkou, se kterou se setkává poprvé, a trvá tedy několik týdnů, než na něj odpoví protilátkami cílenými speciálně proti viru HIV.

Odezva organizmu je vůči HIV velmi individuální, a proto protilátky u někoho můžeme najít v dostatečné koncentraci dříve a u jiného později. Tříměsíční odstup (tzv.

diagnostické okénko) však dostatečně spolehlivě zajistí, že můžeme výsledek testu uzavřít jako HIV negativní (na rozdíl od pozitivity, kterou můžeme, ale také nemusíme, prokázat již po třech týdnech).

Test na HIV se může provádět různým způsobem:

– test po odběru žilní krve: je testem nejpřesnějším, nejčastěji je užívaný při testování ve zdravotnickém zařízení. Po odběru je vzorek krve zaslán do laboratoře, kde probíhá vlastní testování.

Výsledek poté zasílá laboratoř poradci a ten jej sděluje klientovi. Nevýhodou je časová náročnost. Na výsledek se čeká obvykle několik dní a podmínkou je druhá návštěva v poradně.

Tento test vyšetřuje protilátky proti viru HIV (druhy HIV1 a HIV2) a antigen p24.

– test po odběru kapky krve z prstu: jedná se o orientační test. Vzorek krve se vyšetřuje ihned v poradně, testování provádí poradce pomocí testovací sady pro krevní testy.

Tento druh testu je spolehlivý, ale při reaktivním výsledku je vždy nutné ověření testem ze žilní krve. Výhodou je okamžité sdělení výsledku, což umožňuje použití v kontaktních centrech, v mobilní sanitce apod.

Tento test vyšetřuje protilátky proti viru HIV (druhy HIV1 a HIV2) a některé typy testů zjišťují i přítomnost antigenu p24.

Budete mít zájem:  Z Kutné Hory Vrchlického cestou

– slinný test: u tohoto testu se provádí odběr slin stěrem ze sliznice v ústech. Odebraný vzorek se zpravidla vyšetřuje ihned v poradně, testování provádí poradce pomocí testovací sady pro slinné testy.

Současné slinné rychlotesty jsou spolehlivé, ale při reaktivním výsledku je vždy nutné ověření testem ze žilní krve. Výhodou je, že není zapotřebí odběr krve a sdělení výsledku je rychlé.

Tento test vyšetřuje pouze protilátky proti viru HIV (druhy HIV1 a HIV2).

Test z kapky krve nebo ze vzorku slin můžeme označit jako rychlotest s možností odečtení výsledku během testování. Citlivost testů k počínající infekci je mírně nižší než u standardních laboratorních metod, čímž se prodlouží imunologické okno na počátku infekce.

Průběh testování

Každé provedení testu na HIV infekci má být spojeno s tzv. předtestovým poradenstvím, vydání výsledku je provázeno tzv. potestovým poradenstvím. Poradenství provádí školený poradce. Test může být proveden pod jménem nebo anonymně.

U každého, kdo je testován, je nutné zjistit druh rizika (sexuální styk, injekční aplikace drog apod.), dobu mezi rizikem a testem, zda již uplynula dostatečná doba pro správné vyhodnocení testu. Dále se zaznamenává pohlaví, věk a kraj bydliště testované osoby (i u anonymního testování).

Poradce rovněž informuje o způsobu sdělení výsledku testu.

On-line poradna

Vítejte v internetové poradně České společnosti AIDS pomoc.

Dotazy odpovídáme pouze v pracovní dny a každé téma má určenou dobu pro odpověď (24, resp. 48 nebo 72 hodin).

Dříve, než-li položíte svůj dotaz, projděte si prosím náš web www.hiv-prevence.cz. Najdete zde mnoho informací o způsobech přenosu, možných příznacích, ale i o testování a místech, kde se můžete nechat otestovat. V případě, že byste položili dotaz, na který je odpověď na uvedeném webu, je možné že jej vyhodnotíme jako duplicitní a vymažeme ho. Děkujeme za pochopení.

Pokud jste v přehledu již položených dotazů nenašli to na co se chcete zeptat, položte vlastní dotaz.

Všechna témata

Zobrazeny jsou všechny otázky, které byly v poradně položeny.

Uživatel: Petr, Téma: Testování na HIV, spolehlivost testů a místa kde se testovat

Dobrý den, někdo mi řekl, že některé testy jsou pouze „placebovým testem“, pokud dotazník uvádí, že vaše expozice byla nízkým rizikem. Je to pravda? Děkuji

Zobrazit odpověď

Uživatel: Alex, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den, patří Ceftriaxon mezi antibiotika ovlivňující tvorbu protilátek antiHIV 1, 2? Kožař řekl, že ne ,a provedl odběr v 8. týdnu. Díky.

Zobrazit odpověď

Uživatel: L.A., Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobry den. Jsem tehotna a vlivem tehotenstvi mi casto krvaci dasne. Jedla jsem jidlo z rychleho obcerstveni a zrovna pri tom jezení jsem ucitila v puse moji krev z právě krvacejicich dasni.

Byla tma, takze jsem jidlo vylozene nezkoumala, ale pak mi napadlo, co kdyby byla na jidle nejaka krev od cloveka, ktery jidlo pripravoval, je mozna nakaza, kdyz mi navic krvacely dasne?Jidlo jsem jedla navic hned po jeho priprave a znepokojily mne ty moje krvacejici dasne. Dekuju

Zobrazit odpověď

Uživatel: anna, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

dobry den ,prosim o pomoc jsem z toho uz psychicky vycerpana..:( mela jsem nechraneny pohlavni styk ne jeden ale vic s tim clovekem ktery v minulosti uzival drogy…

po asi 20 dnech od rizika me zacelo palet na produskach a trochu suchy kasel ktere vse trvalo asi 4 az 5 dnu a k tomu me boleli svaly a klouby vzdy jeden den pak zas nic pak dalsi den a stale na preskacku i kdyz paleni na produskach a kasel uz skoncil bolest svalu stale pretrvava ..:( treba i na nohach jak kdybych cvicila ….a taky na rukach jak kdyby slachy .

..muze se jednat o primoinfekci ? vim ze uvadite bolest svalu a kloubu ale neni mi jasne jestli muzou bolet samostatne nebo to ma dusledek kvuli horeckam ktere ja nemela …dekuji predem moc za odpoved vazne jsem na tom uz psychicky zle.

🙁 jen me zajima z vasi zkusenosti jestli nekdo pozitivni HIV mel priznaky primoinfekce bolest svalu a kloubu bez horecek ? a zda cocekove popisuju se vam zda ze se muze jednat o primoinfekci , vim co uvadite jake jsou priznaky ale z toho mi to neni jasne moc dekuji…. na test pujdu ale bouzel musim jeste pockat ..

Zobrazit odpověď

Uživatel: …., Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Prosím nevím proč byl můj dotaz předtím smazan ,třeba jen nějaká chyba …Tak se prosím zeptám ještě jednou: když ma žena menstruaci a během ni dojde k sexu s vyvrcholením můžu tím pádem se spojit krev ženy se spermatem může a pak je jiste ze se žena nakazi kdyby byl muž hiv ? nebo se nakazit i přesto nemusí ? Děkuji za odpoved

Zobrazit odpověď

Uživatel: anonym1, Téma: Testování na HIV, spolehlivost testů a místa kde se testovat

Dobrý den, 2 mesice zpatky jsem mela nechraneny styk a nasledne mykozu. Druhy coovek si udelala domaci test 3 mesice po nechranenem styku a byl negativni. Chci si zajit ted po 2 mesicich na rychlotest, zadna antibiotika jsem nebrala, muzu pak uz verit vysledku, kdyz vezmeme v potaz, ze jeden negativni vysledek u deuheho cloveka jiz vysel?

Zobrazit odpověď

Uživatel: Tom, Téma: Testování na HIV, spolehlivost testů a místa kde se testovat

Dobrý den, chtel bych se zeptat zda nektere nemoci jater nemohou ovlivnit vysledek testu na HIV. Mysleno treba ztucnela jatra nebo zloutenky a podobne.

Testy byly provedeny rok a vice od rizikoveho chovani vzdy s negativnim vysledkem.

Jelikoz u me pretrvavaji stejne zdravotni problemy ktere popisujete na vasich strankach tak mam pochybnosti o vysledcich provedenych testu na HIV(tech uz bylo 7). Moc dekuji za odpoved.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Tom, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Po precitani clanku ako sa tento virus prenasa, mi stale nieje jasne na co si mam ako muz davat pri felacii bez prezervativu pozor. Vydedukoval som, ze nakaza mi hrozi iba v pripade ak mam nejake viditelne poranenie na penise. Je to tak? Ostatne sposoby styku ako vaginalny styk s prezervativom a klasicke bozkavanie ustami by nemalo byt rizikove ano? Diky

Zobrazit odpověď

Uživatel: Tomáš, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Dobrý den, je možné jako HIV+ studovat v doktorském programu? Neptám se na právní aspekty, ale spíš medicínské, psychologické. Jsou mezi HIV+ i vědci, výzkumníci, intelektuálové? Jak si v takovém případě držet duševní zdraví, vytrvalost a motivaci? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Pavel, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den, před pár týdny v práci mi dala nová kolegyně kousnout rohlíku, který pár sekund předtím konzumovala. Kolegyni ještě dostatečně neznám a mám strach jestli jsem se tímto způsobem nemohl nakazit HIV. Mám teď opravdu hrozný strach. Tak bych se vás chtěl zeptat, jestli je nějaká šance přenosu HIV při společné konzumaci jídla. Děkuji

Zobrazit odpověď

Uživatel: Michael, Téma: Pre- a post-expoziční profylaxe (PrEP, PEP) proti HIV

Dobry den, mel jsem rizikovy nechraneny sex. Zbyva mi necely tyden dokoncit PEP. Pep zacal do 24h. Behem ledna uz potreti mam teplotu do 38 a bolesti v krku, anginy, quick test je negativni. Jine priznaky nejsou. Je nejaka moznost zjistit pritomnost hiv v krvi bez cekani na protilatky?

Zobrazit odpověď

Uživatel: Len, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den:) prosím chtěla bych se zeptat na pár otázek, jedná z nich je o kolik stoupá riziko prenosu při ejakulace může do ženy ? Jestli se to da napsat procenty jak velka je moznost nakazi ?Další prosím dotaz zni , měla jsem nechraneny pohlavní styk ze svojim ex s kterým už nejsem 10let .

Mezi tím byl zavřený asi 5 let .tvrdil mi ze jak ho pouštěli z vězení delali mu testy na pohlavně přenosné nemoci …

myslíte si ze je to možné ?nevíte zda testy na hiv dělají aji lidem co pouštějí z vězení ? Ja mu to uvěřila a po asi 3tydnech od rizikové styku mĕ prislo bolení v krku a pálení na pruduskach ,suchy kasel nic víc …

vím jaké uvádíte priznaky u primoinfekce ale může podle vás být tohle primoinfekce ? Na testy jdu už tedkom i když to jsou teprve 4 týdny od rizika ,na další testy půjdu pak ještě samozřejmě i 3 měsíce od rizikového chování jen jsem se chtěla ještě zeptat ,když jdu tedkom na ty testy bylo mi řečeno od paní která tam pracuje ze můžu na testy přijít už po dvou týdnech ze mají nějaké citlivé testy …je to možné a jak moc se na tyhle testy můžu spolehnout ? Myslím ze to ukazuje nějaký antigen p24 ,ja tomu nerozumím tak jsem se na to chtěla zeptat vás odborníků 🙂 moc děkuju a omlouvám se za slohovku 😀 jste uzasni ze tak pomahate a radite 🙂

Zobrazit odpověď

Uživatel: Hony7, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Mohl jsem se nakazit, kdyz jsem se pri strihani nehtu poranil o nuzky? Nuzky jsem pred strihanim oplachl mydlem a teplou vodou, hrot nůžek samozrejme. Nuzky nejsou moje a minimalne 20 min predemnou je nikdo nepouzil, mozna i mnohem dele. Prosim o odpoved, nedelam si srandu.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Jana, Téma: Testování na HIV, spolehlivost testů a místa kde se testovat

Dobrý den, Kamarád mi říkal, že se nechává každoročně testovat na HIV v rámci akce Prague pride. Proč se tam prosím testuje HIV přes konečník (byl překvapený, když jsem mu říkala, že se standardně, alespoň co já vím, testuje HIV z krve)? Má to nějaký specifický důvod? Moc děkuji, Jana

Budete mít zájem:  Cholesterol z potravin nemá na zdraví vůbec žádný vliv, říká studie

Zobrazit odpověď

Uživatel: libor, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den, snad jsem jsem jen úzkostný, ale chci se zeptat. Moje dobrá známá začala hubnout (za cca 6 měsíců) zhubla téměř 20 % ze své původní hmotnosti. Krom zvýšené teploty ji nic není. Byl jsem kdysi na přednášce o viru HIV a vybavilo se mi, že příznakem je hubnutí. Tady se píše, že hubnutí je až v druhé fázi.

Nejsem odborník proto se chci zeptat. Říkala mi, že její praktický doktor ji udělal rozbor a všechno je v pořádku, jen jsem nahlédl do výsledku co má doma, bílé krvinky má zcela v pořádku (lymfocyty v nějakém rozpočtu na 30%).

Chci se proto zeptat je možné být v druhé fázi a lymfocyty mít stále v normě? Možná neuvažuju dobře, ale myslím, že druhá fáze by měla být už spojena s poklesem a proto se vyskytnou tedy příznaky. Nebo jak to je? Známá není promiskuitní, za život měla jen jednoho partnera, je mi hloupé ji proto říkat o této obavě.

Tak se ptám snad jen pro svůj klid. Samozřejmě vím, že jediný spolehlivý test je přímo HIV test.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Michal, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den, chci se zeptat asi trošku hloupě. Na terase, na betonové dlažbě se objevili červené kapky, neměl jsem chuť detailně zkoumat jestli je to barva, nebo krev. Asi po půl hodině mi to nedalo a šel jsem dlažbu polít horkou vodou.

Kapky se nerozpíjely, mají v podstatě stále sytě rudou barvu, což by asi ukazovalo na barvu nebo lak.

Ale za předpokladu, že by to byla krev, je nějaké riziko přenosu, když při lití horké vody vznikla jednak pára a pak voda trochu odstřikovala při lití, tak zejména kdyby se tímto způsobem dostala do oka. Děkuji.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Bibi, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den, chci se Vás zeptat na výsledky testů. Nechala jsem se testovat na hiv 7 týdnu po nechranenem styku, přičemž výsledek byl nereaktivni. Test byl prováděn z krve v laboratoři. Ale byl přesto o dost vyšší než při minulých testech(0,5 a 0,4 cca) a nyní je na 0,75, není to precejen hodně? Neznamená to, ze jsou zatím protilátky na vzestupu? Děkuji a s pozdravem, Bibi

Zobrazit odpověď

Uživatel: Petr, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den, měl jsem sex se ženou (partnerkou – rok pouze chráněné styky, pouze orální sex bez ochrany) během konce její menstruace. Trochu krve se mi dostalo na kořen penisu (pokožka bez zranění).

Kondom byl též od krve a když jsem ho sundaval, nejsem si jist, zda se nějaká krev nemohla dostat i na žalud a sliznici pod ním (zkrátka na místa, která mohou být branou pro hiv). Měl jsem kondom nejdříve omýt před sundáním, bohužel jsem tak neučinil. Pak jsem se hned osprchoval.

Je riziko nákazy? Během soulože kondom neselhal. Podotýkám, že nemám důvodné podezření, že je žena HIV pozitivní. Jen jsem úzkostný. Děkuji.

Zobrazit odpověď

Uživatel: elementarni.castice, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Dobrý den, uvažuji o transplantaci vlasů. Zvažoval jsem zákrok v Turecku, nicméně jeho cena – když jsem nahlásil, že jsem HIV pozitivní – výrazně vzrostla, klinika to zdůvodňuje speciálním režimem. Budu tedy hledat asi kliniku v ČR.

Chci se jen ujistit, že tuto skutečnost musím hlásit lékaři (předpokládám, že ano, ale jestli se něco nezměnilo). Jsem na léčbě, virová nálož nula již několik let. Druhý dotaz se týká případného navýšení ceny, jestli se v tom případě nejedná o diskriminaci.

Osobně si myslím, že musí ke všem klientům přistupovat jako k potenciálně infekčním. Děkuji za odpověď, E.C.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Max, Téma: Testování na HIV, spolehlivost testů a místa kde se testovat

Dobrý den, s dermatovenerologem se léčím na kapavku (Ceftriaxon) a dělal mi testy PCR na pohlavní choroby – sděr z dutiny ústní. Sám jsem si na testy antiHIV 1,2 a p24 plus RPRT a TPPA zašel už po šesti týdnech od rizika do Synlabu – negativní. Následoval test v ordinaci v 8.

týdnu na stejné patogeny – opět negativní. Pozoruji příznaky, candidu, žádná horečka, afty a kapavčité vředy zmizely po podání Ceftriaxonu, ale HIV testy furt nic a nic. Je možné, aby se projevila oportunní infekce takto brzy, ve 2.

měsíci od rizika, nebo může mít i jiné příčiny? Explicitně jsem se doktora ptal, zda Ceftriaxon neovlivní výsledky a prý že ne. V pátek jdu na další test spolu s kontrolou kapavky.

Repete testu jsem si vyžádal já sám, protože s pozitivitou tak nějak počítám, ale bez diagnózy se nemůžu začít léčit. Kromě toho děsný stres, nevolnost, jsem ale bez horečky, bez průjmů.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Karol, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobry den, chcel by som sa opytat, ci je mozne nakazit sa pri skrabnuti o trnovy krik? V lese je na trasach plno trnovych krikov a je pravdepodobne, ze ked som sa o neho skrabol ja, mohol sa o neho skrabnut aj niekto iny, potencionalne nakazeny. Zvlast teraz v dobe mrazu je zrejme vir zivotaschopnejsi, ale zase je tam tej potencionalnej krvy malo. Samozrejme ma v suvislosti s teplotou zaujima aj moznost prenosu viru v lete.

Zobrazit odpověď

Uživatel: Petr, Téma: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování

Dobrý den, na palci pravé ruky jsem měl prasklý puchýř, prasklina v puchýři měla délku asi 2mm a zanedbatelnou šířku, ale byla otevřená. Proto jsem si zalepil místo náplastí. Během sexu jsem partnerku nejprve dráždil pravou rukou na klitorisu a poté levou rukou ve vagíně (asi 5-10 sekund). Dával jsem si pozor, aby se náplast neodlepila.

Během sexu jsme používali lubrikační gel, který jsem si na penis nanášel jak levou tak pravou rukou (takto jsem přišel do styku s kondomem, na kterém asi byl i poševní sekret).

Ihned po sexu jsem si dezinfikoval prsty dezinfekčním gelem (kromě palce – nechtěl jsem si gel dávat do celé dlaně, abych nepoškodil náplast, takže asi mi tam zbyly i zbytky poševního sekretu).

Vím, že po sexu jsem s použitým kondomem manipuloval pouze levou rukou a poté jsem si opatrně umyl ruce mýdlem (opět bez palce, aby nedošlo k odlepení – takže asi jsem si je neumyl stoprocentně). Doma (cca po 45 minutách) jsem si opět opatrně umyl ruce a poté jsem dezinfekční gel (sanytol) nalil na palec kolem náplasti s puchýřem.

Všiml jsem si, že náplast se odlepila a sanytol se dostal i na prasklý puchýř. Věřím, že náplast se odlepila až po nanesení dezinfekce, ale stoprocentně jistý si být nemohu. Je možné se tímto způsobem nakazit? Případně, jak náročné je nakazit se, když mám na ruce puchýř? Četl jsem, že jakmile je poševní sekret zaschlý, již nebezpečí nehrozí, ale díky lubrikačnímu gelu, jsem měl ruce zalepené poměrně dlouho. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

VZP hradí klientům testy na HIV – VZP ČR

Kam se mám obrátit, jestliže bych si chtěl nechat udělat test na AIDS? Uhradí ho pojišťovna?

O vyšetření můžete požádat svého praktického lékaře, který nechá odebraný vzorek krve odeslat do laboratoře.

Testování na HIV je i v případech, kdy si ho vyšetřovaný pojištěnec sám vyžádá, pojišťovnou uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění, v souladu se zákonem ale jen tehdy, když vyšetření 1) není anonymní a 2) je provedeno zdravotnickým zařízením, které má s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Částka za odběr a vyšetření, pokud byste trvali na anonymitě nebo navštívili nesmluvní zařízení, představuje cca 300–500 Kč, v některých zařízeních však méně.

Existují také organizace, které nabízejí bezplatné anonymní testování, a to i v terénu. Podrobnosti najdete například na www.hiv-testovani.cz. Možností získat potřebné informace je ale víc.

Česká společnost AIDS pomoc, která také zajišťuje bezplatné testování v terénu a zřídila pražský Dům světla, provozuje nonstop linku pomoci AIDS na telefonním čísle 800 800 980 a webové stránky www.aids-pomoc.cz.

Kontaktovat můžete i Národní linku pomoci AIDS (Help line AIDS) na telefonním čísle 800 144 444 a další informace najdete na webu Národního programu boje proti AIDS v České republice www.prevencehiv.cz.

Protilátky proti HIV se vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, musí uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.

Virus HIV se vyskytuje v tělních tekutinách, zejména v krvi, ve spermatu a v poševním sekretu. Je však velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota nad 60 stupňů, běžné dezinfekční prostředky i mýdlo. K získání nákazy musí do organismu člověka proniknout určité množství viru HIV, tzv. infekční dávka.

Virus se nešíří při běžném kontaktu – například podáním ruky, polibkem, používáním stejného telefonního sluchátka nebo nádobí, během společného pobytu v místnosti, společným užíváním WC apod., takže nehrozí ani členům domácnosti, kteří s HIV pozitivním bydlí, ale nemají s ním sexuální styk a nesdílejí s ním injekčně drogy.

I při drobných poraněních je nebezpečí nákazy nepravděpodobné.

Prakticky vyloučen je u nás v současné době přenos viru podáním infikované krve, krevních přípravků apod., protože se provádí testování u všech dárců krve, tělních tkání či orgánů.

Toto testování samozřejmě pojišťovna hradí. Stejně tak hradí lékařem indikovaná vyšetření pacientů nebo test na HIV pozitivitu u všech těhotných žen.

Nejčastější cestou přenosu je nechráněný pohlavní styk (je přitom snazší přenos z nakaženého muže na ženu než naopak a velmi vysoké riziko je pro pasivního partnera při homosexuálním styku).

Často se virus šíří krevní cestou mezi uživateli injekčních drog (při společném užívání jehel, stříkaček i roztoku drogy). Je také vhodné se vyhýbat nedostatečně sterilizovaným nástrojům při provádění některých kosmetických úkonů (tetování, piercing).

Riziko, že se člověk infikuje virem HIV, který AIDS způsobuje, lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním.

Testy zdarma a nově anonymně. HIV mezi homosexuály ustupuje, u heterosexuálů naopak

Přestože léčba AIDS je dnes na vysoké úrovni, počet nemocných v Česku stále stoupá. K větší osvětě a také možnosti se otestovat má přispět nové centrum v Brně. Fungovat začne ve čtvrtek u příležitosti Evropského týdne testování na HIV. Vyšetření bude bezplatné a anonymní a kromě viru HIV obsáhne také infekce syfilis a žloutenku B a C.

Jen za letošní rok bylo zatím v Jihomoravském kraji diagnostikováno 20 lidí s virem HIV. Dosud se mohli zájemci nechat otestovat na bohunické klinice infekčních nemocí, testování ale nebylo anonymní. Právě anonymita je výhodou nového brněnského checkpointu, který začne fungovat 28. listopadu též ve Fakultní nemocnici v Bohunicích.

Bude otevřen každý čtvrtek odpoledne a nabídne dvě formy testování. První možností jsou testy krve, která je odebrána z žíly a výsledky zná klient do týdne, druhou pak rychlotesty z kapky krve.

„Pokud je člověk zdaleka nebo se nemá možnost pro výsledek dostavit, realizujeme rychlotesty. Tam jsou výsledky známé do dvou až patnácti minut,“ řekl ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát, podle kterého jsou nicméně přesnější laboratorní testy.

Testování předchází předtestové poradenství, které se skládá z dotazníku a pohovoru. Při něm odborníci zjistí reálná rizika a následně pacienta případně doporučí k testu. „Dotazník je v elektronické podobě a člověk si ho může připravit doma. Ptáme se na intimní otázky a ne každý je na ně schopen odpovědět z očí do očí,“ vysvětlil Pavlát.

Celosvětově počet HIV nakažených klesá

Počet úmrtí v důsledku viru HIV celosvětově za poslední roky výrazně klesl. Zatímco v roce 2000 zemřelo na AIDS 1,5 milionu lidí, před dvěma lety už to bylo pouze 900 tisíc a v roce 2030 by to podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) mělo být méně než 400 tisíc.

„Pacienti se dnes dožívají stejného věku jako HIV negativní lidé. Správně léčený pacient je pak z hlediska možnosti přenosu infekce na jiného člověka prakticky nerizikový,“ řekla vedoucí lékařka HIV centra v Brně Svatava Snopková.

Podle údajů WHO klesá také počet nově infikovaných lidí. Zatímco v roce 2000 jich byly téměř tři miliony, příští rok očekává organizace číslo menší než 500 tisíc.

Podle lékařky je zásadní včasné objevení nemoci. „Nejrozvinutější stádium AIDS ještě nikdo nikdy nepřežil. Díky léčbě, kterou máme nyní k dispozici, můžeme ale průběh onemocnění zásadně zvrátit,“ dodala Snopková.

Zásadní zlom v léčbě nemoci AIDS nastal v roce 1996. „Do té doby lidé do deseti let umírali. Nová léčba byla efektivní a účinná. Dnes se pacienti dožívají stejného věku jako ostatní a nejsou omezeni ani kvalitou života,“ vysvětlila Snopková.

HIV má 2 miliony Evropanů

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) má HIV virus více než dva miliony lidí v Evropě, a to zejména ve východní části. V roce 2017 se pak virem nakazilo téměř 160 000 lidí, z nichž 25 000 bylo ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

V Česku celkový počet HIV pozitivních lidí průběžně roste. Podle údajů Státního zdravotního ústavu bylo před 10 lety v Česku více než 1300 pozitivních HIV pacientů, z nichž asi 300 trpělo nemocí AIDS. Loni pak byl počet nakažených HIV přes 3 500 a pacientů AIDS bylo více než 600.

Zatímco u homosexuálů a bisexuálů počet nakažených už několik let po sobě klesá, u heterosexuálů kontinuálně rostl a lehký pokles nastal až v loňském roce (viz první graf).

Přede dvěma lety WHO spolu s ECDC vydaly výzvu k co nejrozsáhlejšímu testování viru HIV. „V ekonomicky vyspělých zemích Evropské unie, kam se řadí i Česká republika, je každoročně nově diagnostikováno téměř 30 000 HIV pozitivních lidí. Z toho téměř polovina je diagnostikována pozdě,“ upozornila Snopková.

V Česku aktuálně funguje kromě checkpointu v Brně dalších osm testovacích center. Kromě testování se centra zaměřují také na prevenci nemoci, osvětu a poradenství. „Poptávku po testování na HIV nám potvrdily i výsledky mobilního testování v sanitkách, které se letos v centru Brna konalo několikrát,“ dodal Palát.

Domácí zdravotní testy: Jakým můžete věřit?

Foto: Branislav Nenin, Shutterstock.com

Proč se tlačit v přeplněné lékárně nebo čekat na termín vyšetření, když si můžete test udělat doma na gauči a vědět výsledek během pár minut! Nebo není až tak dobré na domácí diagnostické testy spoléhat?

Už nemusíte chodit k lékaři, abyste zjistili, zda potřebujete antibiotika, ani když si chcete ověřit, jestli nejste alergičtí na roztoče. Na trhu je spousta domácích testů, které vám umožní zjistit informace o vašem zdravotním stavu doma na gauči. Lze ale jejich výsledkům věřit?

Kromě měření tělesné teploty, krevního tlaku, hmotnosti, poměru tělesného tuku nebo testu alkoholu z dechu se domácí testy dělají z tělesných tekutin.

Z krve lze zjistit glykémii, celiakii, cholesterol, identifikovat alergeny – kočičí srst, travní pyly a roztoče –, rozlišit virovou a bakteriální infekci, zjistit hladinu železa.

Z moči se stanovuje pH, identifikuje přítomnost glukózy, bílkovin, ketonů, krve, urobilinogenu, drogy, těhotenství, ovulace či plodných dnů. Drogy a pH je možné stanovit i ze slin, stejně jako alkohol.

Ze stolice lze určit okultní krvácení, z ejakulátu mužskou plodnost. K prokázání infekce chlamydiemi slouží test z vaginálního stěru.

Foto: Doro Guzenda, Shutterstock.com

Těhotenství, ovulaci, plodné dny, ale třeba i zánět močových cest si můžete otestovat ze vzorku moči i doma

Neuvádíme glykémii pro diabetiky ani krevní tlak, který by si měl občas změřit asi každý. Zaměříme se na testy, které ještě nedávno patřily výhradně do laboratoří. Snažili jsme se najít i cenové rozpětí, za které je koupíte. V nabídce najdete tyto domácí diagnostické testy:

 • těhotenský – nejlevnější stojí kolem 25 Kč, dražší vyjdou mezi 100 a 200 Kč
 • ovulační – detekční proužky koupíte od 20 Kč, za digitální testy a přístroje dáte částku do tisícovky a pro náročné je tu „ovulační minipočítač“ zhruba za 5 tisíc Kč
 • plodnosti – test plodnosti ženy pořídíte od asi 200 korun, muže asi o stovku dráž, vybrat si můžete několik výrobců
 • na menopauzu – dáte za něj minimálně kolem 200 Kč, výrobců je několik
 • PSA test na zjištění karcinomu prostaty – za jedinou možnost, IQ real test, zaplatíte od 219 Kč
 • alkoholu a drog v těle – alkohol testerů je na trhu mnoho, nejmenší a nejlevnější koupíte už do 200 Kč, složitější stojí i několik tisíc. Multidrogový test ze slin stojí od 80 Kč, proužky na testování konkrétního druhu drogy koupíte kus od 45 Kč
 • CRP pro rozlišení virové a bakteriální infekce – doporučená cena jediného testu CRP Veroval je 279 Kč
 • infekce močových cest – domácí test Veroval za 279 Kč, k posouzení složení moči a obsahu bílkoviny, pH, krve, ketonů a glukózy, ze kterých lze také usuzovat, můžete použít i testovací proužky, 100 ks stojí od 71 do 233 Kč
 • skrytého (okultního) krvácení ve stolici – zaplatíte od 74 Kč, výrobců je více
 • pohlavně přenosných chorob – za test na chlamydie dáte 430–500 Kč podle výrobce, jediný test na syfilis MiraTes stojí 399 Kč, test na HIV-AIDS nabízejí dva výrobci a dáte za něj od asi 530 Kč
 • hladiny cholesterolu – můžete si ho udělat jednorázově testem od 350 Kč nebo na přístroji, pak platíte za speciální proužky, a to podle značky přístroje a množství
 • množství železa – za jediný Veroval dáte od 130 Kč
 • nesnášenlivosti lepku (celiakie) – dva výrobci, cena kolem 400 Kč
 • alergie – vybrat si můžete test, který odhalí alergii na kočičí srst, travní pyly a roztoče za asi 400 Kč nebo dáte kolem 300 Kč za test na konkrétní jeden okruh – pyly a roztoči, kočky, vejce, mléko. Částku od 3500 Kč dáte za kompletní test potravinové alergie
 • helicobakter pyroli – výběr z několika testů, cena od 199 Kč

Foto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

Mezi spolehlivé domácí testy patří i glykemické, které jsou pro diabetiky každodenní nutností

„Při nákupu domácího testu upozorníme, že se většinou jedná o test orientační a naměřené hodnoty je třeba laboratorně ověřit,“ říká PharmDr. Ivana Lánová z Benu Lékárny v Mladé Boleslavi.

Její názor potvrzuje i Kateřina Bílly Danyšová, generální ředitelka společnosti Synlab: „Důsledkem metabolické poruchy, zkřížené reakce i nevhodného testu může být výsledek nejasný, což jako laik buď neodhalíte, nebo si špatně vyložíte.

Pokud se to stane v laboratoři, výsledek se ověřuje, test se opakuje nebo požádáme o nové odběry. Domácí testy bych i proto brala jako hrubě orientační.“

Některé domácí testy jsou ale i lékaři považovány za spolehlivé a lze jim důvěřovat. Těhotenství můžete poměrně spolehlivě odhalit i prostřednictvím domácího testu. Úspěšnost mají i testy ovulace a plodných dnů. Lékaři zcela běžně vycházejí z údajů domácích měření glukoměrů a kvalitních tlakoměrů.

„Za užitečný považuji i CRP test – už proto, že vám pomůže určit, zda je infekce bakteriálního původu a měli byste k lékaři pro antibiotika.

Pokud je naměřená hodnota mezi 0–7 mg/l, pak je jasné, že to na antibiotika není. Nemusíte do přeplněné čekárny, ale můžete vyzkoušet samoléčbu,“ říká praktická lékařka MUDr. Jana Bendová, Ph.D.

 Rozhodně byste měli brát vážně, jestliže něco naměří alkohol tester, a nesedat za volant. 

Vyzkoušeli jste i vy některý z domácích testů?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *