Doplňky vitaminu d mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

Doplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

Vitamín D je důležitá živina, která má řadu kladných účinků na vaše zdraví. Mimo jiné posiluje imunitu a zdraví kostí. A v poslední době se množí důkazy o tom, že může pomáhat při hubnutí. V tomto článku se podíváme na účinky vitamínu D na hubnutí podrobněji.

Vitamín D je vitamín rozpustný v tucích, který můžete přijímat buď v potravě, konzumací jídla s vysokým obsahem vitamínu D nebo ve formě potravinových doplňků. Lidské tělo si vitamín D umí také vyrobit při opalování na sluníčku.

Vitamin D je důležitý pro udržování silných a zdravých kostí a zubů. Kromě toho posiluje imunitu a usnadňuje vstřebávání vápníku a fosforu z přijaté potravy (1).

Protože není mnoho potravin, které obsahují vitamín D, doporučují odborníci každý den pobyt na sluníčku po dobu alespoň 5 – 30 minut nebo užívání doplňků stravy s vitamínem D, pokud chcete dodržet denní doporučenou dávku 15 mikrogramů (600 mezinárodních jednotek IU) (2).

Nicméně lidé, kteří žijí daleko od rovníku, mohou mít se získáváním vitamínu D z pobytu na sluníčku problém. V některých zeměpisných šířkách totiž lidé nemohou ze sluníčka získávat dostatek vitamínu D až po dobu 6 měsíců (3).

A to je i jedním z důvodů proč nedostatkem vitamínu D trpí až 50% světové populace (1).

Mezi osoby nejvíce ohrožené nedostatkem vitamínu D patří (2):

 • Senioři
 • Kojenci
 • Osoby s tmavou pokožkou
 • Lidé, kteří málo pobývají na slunci

Dalším rizikovým faktorem pro nedostatek vitamínu D je obezita.

I proto je zajímavé, že dostatečný příjem vitamínu D vám může pomoci zhubnout.

Shrnutí: Vitamín D je vitamín rozpustný v tucích, který můžete získat z pobytu na sluníčku, z potravin nebo doplňků stravy. Celosvětově trpí nedostatkem vitamínu D téměř 50% lidí.

 • Studie naznačují, že lidé s vyšším indexem tělesné hmotnosti (BMI) a vyšším množstvím tuku v těle mají obvykle v krvi nižší koncentraci vitamínu D (4, 5).
 • O souvislosti nízké hladiny vitamínu D s obezitou odborníci vedou rozsáhlé diskuze a názory se různí.
 • Někteří tuto souvislost vysvětlují tak, že obézní lidé jí méně potravin bohatých na vitamín D.
 • Jiní poukazují na jiný způsob chování, kdy obézní jedinci méně často vystavují svou kůži působení slunečních paprsků a tvoří se jim tak méně vitamínu D.
 • Na přeměnu vitamínu D do aktivní podoby jsou potřeba některé enzymy a hladina těchto enzymů je jiná u lidí štíhlých a jiná u lidí obézních (6).
 • Nicméně v roce 2012 byla provedena studie, která zjistila, že potéco se hladina vitamínu D v krvi přizpůsobí vaší tělesné hmotnosti, neexistuje rozdíl mezi hladinou vitamínu D u lidí štíhlých a obézních (7).

Doplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

Vitamín D může příznivě ovlivňovat tělesnou hmotnost, množství tuku v těle a imunitní systém

To znamená, že potřeba vitamínu D závisí celkové hmotnosti organizmu a obézní lidé musí do těla dostat mnohem vyšší dávky vitamínu D, aby si udrželi stejnou hladinu v krvi, než lidé štíhlí. To by mohlo vysvětlit, proč obézní lidé často trpí nedostatkem vitamínu D.

 1. Další zajímavostí je, že i hubnutí ovlivňuje množství vitamínu D v organizmu.
 2. Teoreticky by se při hubnutí měla celková potřeba vitamínu D snižovat.
 3. Ale protože množství vitamínu D v organizmu se při hubnutí nemění, dochází v této fázi naopak ke zvýšení jeho hladiny v krvi (8, 9).
 4. A zvýšení hladiny vitamínu D v krvi závisí na tom, o kolik zhubnete.
 5. Jedna studie zjistila, že již při malém zhubnutí dochází ke zvýšení množství vitamínu D v krvi.
 6. Navíc, účastníci studie, kteří zhubli alespoň o 15% jejich původní tělesné hmotnosti měli téměř 3x vyšší hladinu vitamínu D v krvi než ti, kteří zhubli pouze o 5 – 10% jejich původní tělesné hmotnosti (10).
 7. Některé studie také ukazují, že vyšší koncentrace vitamínu D v krvi pomáhá odbourávat tělesný tuk a zrychlit hubnutí.

Shrnutí: Obezita je rizikovým faktorem nedostatku vitamínu D. Je to pravděpodobně dáno tím, že denní potřeba vitamínu D závisí na velikosti (hmotnosti) vašeho organizmu.

Některé důkazy naznačují, že dostatečný příjem vitamínu D může podpořit hubnutí a snížit množství tuku v těle.

Za minimální koncentraci vitamínu D v krvi, která stačí na udržení zdraví kostí a kladně působí na vaše zdraví je považována hodnota 50 nmol/L (respektive 20 ng/ml) (2).

Jedna studie zkoumala 218 obézních žen a žen s nadváhou po dobu jednoho roku. Všem byla naordinována dieta s omezením příjmu kalorií a byla jim předepsána také pravidelná fyzická aktivita (cvičení).

Jedna polovina z nich navíc užívala doplňky stravy s vitamínem D, zatímco druhá polovina užívala placebo.

Na konci studie autoři zjistili, že ženy, které měly dostatek vitamínu D (a jeho hladinu v krvi si udržovaly prostřednictvím doplňků stravy), zhubly více (v průměru o 3,2 kg) než ženy, které si dostatečnou koncentraci vitamínu D v krvi nehlídaly a neudržovaly (11).

V jiné studii byly ženám s nadváhou a obezitou podávány doplňky stravy s vitamínem D, a to po dobu 12 týdnů. Po skončení studie sice u žen nedošlo k poklesu tělesné hmotnosti, ale bylo zjištěno, že vyšší hladina vitamínu D v krvi pomohla odbourat tělesný tuk a snížit jeho množství v organizmu (12).

Vitamín D je také spojován se zpomalením přibírání na váze.

Studie trvající 4,5 roku, které se zúčastnilo více než 4 600 starších žen, zjistila, že vyšší hladina vitamínu D v krvi vedla k menšímu nárůstu tělesné hmotnosti mezi jednotlivými návštěvami účastnic (13).

Na základě těchto studií se zdá, že vitamín D pomáhá regulovat tělesnou hmotnost, pokud je udržována jeho vyšší hladina v krvi. Samotné užívání doplňků stravy s vitamínem D nehraje takovou roli.

 • Je prostě potřeba dlouhodobě udržovat dostatečně vysokou hladinu vitamínu D v krvi, aby se jeho vliv na hubnutí, přibývání na váze a odbourávání tuků mohl projevit.
 • Shrnutí: Dostatečná hladina vitamínu D v krvi pomáhá při hubnutí, snižuje množství tělesného tuku a také zpomaluje přibírání na váze.
 • Existuje několik různých teorií, které vysvětlují účinky vitamínu D na hubnutí.
 • Studie naznačují, že vitamín D pravděpodobně blokuje tvorbu nových tukových buněk v těle (14).
 • Kromě toho také brání ukládání tukových buněk, čímž účinně brání hromadění tuku v organizmu (15).
 • Navíc vitamín D zvyšuje hladinu serotoninu, což je chemická látka (takzvaný neurotransmiter), která pomáhá regulovat řadu pochodů v lidském těle, od nálady až po spánek (16, 17).

Ukazuje se, že serotonin také může hrát důležitou roli v regulaci chuti k jídlu. Zejména zvyšuje pocit sytosti, čímž pomáhá snižovat příjem kalorií a tím i hmotnost (18).

A vitamín D také pravděpodobně zvyšuje hladinu hormonu testosteronu, který je rovněž důležitým spouštěčem hubnutí (19).

Doplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

Pokud máte dostatek vitamínu D nemusíte se vážení bát

V roce 2011 byla na 165 mužích provedena studie, při které polovina užívala potravinové doplňky s vitamínem D a druhá polovina placebo po dobu jednoho roku. Účastníci, kteří užívali vitamín D měli vyšší hladinu testosteronu v organizmu než pacienti z kontrolní skupiny (20).

Několik studií potvrzuje, že testosteron dokáže snížit množství tuku v těle a dlouhodobě podporuje hubnutí (21, 22, 23).

Testosteron totiž zrychluje metabolizmus, což vám umožní spálit více kalorií po jídle. A ukazuje se, že pravděpodobně též brání tvorbě nových tukových buněk v těle (24, 25).

 1. Shrnutí: Vitamín D pomáhá při hubnutí tak, že brání ukládání a tvorbě tukových buněk a zvyšuje hladinu serotoninu a testosteronu v těle.
 2. Denní doporučená dávka vitamínu D pro dospělé osoby ve věku 19 – 70 let je minimálně 15 mikrogramů (neboli 600 mezinárodních jednotek IU) (2).
 3. Nicméně 600 mezinárodních jednotek vitamínu D denně není množství, které by “vyhovovalo všem”, protože aktuální výzkum naznačuje, že množství vitamínu D, který vaše tělo potřebuje, do značné míry závisí na tělesné hmotnosti.
 4. Jedna studie zkoumala denní potřebu vitamínu D v závislosti na hmotnosti a zjistila, že pro zajištění dostatečné hladiny vitamínu D v krvi je potřeba denní přísun v množství 70 – 80 mezinárodních jednotek (IU) na kilogram tělesné hmotnosti (7).
 5. Takže v závislosti na vaší konkrétní hmotnosti, může tak vaše denní potřeba vitamínu D překračovat i maximální denní přípustné množství, které je 4 000 mezinárodních jednotek IU (26).
 6. Naštěstí se ukazuje, že ani dávky vitamínu D kolem 10 000 mezinárodních jednotek IU denně nemají nežádoucí účinky (27).

Na druhou stranu doplňky stravy s vitamínem D mohou poškodit vaše zdraví, pokud je budete konzumovat ve velkém množství. Proto, pokud chcete překročit maximální přípustný denní limit přísunu vitamínu D (4 000 mezinárodních jednotek IU), se vždy nejdříve poraďte s vaším lékařem (28).

Shrnutí: Aktuální denní minimální doporučená dávka vitamínu D je 600 mezinárodních jednotek (IU). Nicméně některé studie doporučují odvozovat potřebnou denní dávku vitamínu D od vaší hmotnosti a počítat jí jako 70 – 80 mezinárodních jednotek (IU) na kilogram.

 • Je zřejmé, že hladina vitamínu D v organizmu může ovlivnit tělesnou hmotnost.
 • Dostatečný přísun vitamínu D vám pomůže udržovat správnou koncentraci důležitých hormonů, zrychlit metabolizmus a také zhubnout a zbavit se tělesného tuku.
 • Při hubnutí se koncentrace vitamínu D v krvi zvyšuje, což má pro vás další výhody v podobě silnějších a zdravějších kostí a také správného fungování imunitního systému (který chrání před řadou nemocí) (29, 30).
 • Pokud trpíte zvýšeným rizikem nedostatku vitamínu D nebo nechodíte dostatečně na sluníčko, měli byste zvážit užívání doplňků stravy s vitamínem D.
 • Dostatečné množství vitamínu D v organizmu vám pomůže udržet si hmotnost ve zdravém rozmezí a přispívá k celkově dobrému zdravotnímu stavu.

Kompletní průvodce výživou pro kulturistiku: makronutrienty, potraviny, doplňky stravy

Doplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

Na rozdíl od silového tréninku, který zahrnuje zvedání váhy ke zlepšení celkového zdraví a čisté svalové hmoty, je kulturistika specificky zaměřena na masivní růst svalů s důrazem na vzhled oproti výkonu. Tento důraz vyžaduje, aby sportovci ve sportovní kulturistice udržovali štíhlé tělo, které vystavuje definici jejich svalů. Za tímto účelem musí jejich strava usnadňovat metabolismus tuků. To znamená, že kulturistika vyžaduje sledování dvou protikladných cílů současně: zvýšení i snížení tělesné hmotnosti. Za účelem dosažení obou cílů je trénink obvykle rozdělen do dvou fází: nabírání a rýsování.

Zdravá strava pro kulturistiku je mnohem jemnější záležitost než jen prosté střídání období kalorického přebytku a kalorického deficitu. Namísto toho by se kulturisté měli zaměřit na využívání přerušovaného půstu a specializované výživy k dosažení svých cílů.

Právě teď asi marně přemýšlíte, jak vám půst může pomoci vybudovat svalnatou postavu. Nebude vynechané jídlo působit tak, že se na tělo později přijaté kalorie nabalí jako tuk? Nezpůsobí půst těžší budování svalů a ztížení hubnutí? Většina lidí, kteří se snažili budovat svaly ví, že vaše svaly vyžadují odpočinek mezi tréninkem.

Zatímco někteří se rozhodnou střídat svalové skupiny, jiní volný den mezi silovými tréninky věnují práci na kardio cvičení a posílení tělesného jádra. A stejně tak užívání určených období odpočinku v jídelníčku umožňuje vašemu tělu dostat se do rytmu, který podporuje cíle kulturistiky.

Půst během těchto období kardiovaskulárního tréninku trénuje tělo, aby se spoléhalo na své zásoby tuku pro tvorbu energie.

Půst ve střídavých dnech tedy vede u obézních jedinců ke snížení hmotnosti. Tento úbytek hmotnosti odpovídá zvýšené oxidaci tuků a snížené hmotnosti tuků v těle.

Jak ale mohou kulturisté budovat svaly s menším počtem kalorií? Jak již bylo řečeno, kulturisté musí používat nejen přerušovanou půst, ale především specializovanou výživu.

Ve dnech zaměřených na budování svalů je nezbytné poskytnout svému tělu správné a vyvážené palivo, což znamená spotřebovat více kalorií než tělo spálí. Během většiny kulturistických tréninků je prvořadým cílem stimulace růstu svalů.

Budete mít zájem:  Vypukne v nemocnicích krize? Ministr situaci nepovažuje za dramatickou

Existují dvě složky růstu svalů, stimulace a oprava, které mohou být podporovány správnou stravou. Stimulace nastává při tréninku v tělocvičně, kdy se opakovaně stahují svaly, kdy při značné zátěži je navíc způsobeno poškození svalových vláken. Během fáze opravy se tkáň léčí, což nakonec způsobuje svalovou hypertrofii neboli růst.

Oprava svalů závisí na dostupnosti aminokyselin, které jsou stavebními kameny proteinu. Když budete jíst bílkoviny, vaše tělo je rozloží na složky, tedy aminokyseliny. Tyto aminokyseliny jsou přeuspořádány a zabudovány do nových proteinů, které zvětšují svalovou tkáň. Výsledkem je, že protein je hlavním problémem na zamyšlení pro kulturisty, kteří chtějí zvýšit svalovou hmotu.

Nutriční přiměřenost

Dejte důraz na zajištění nutriční přiměřenosti jídel při budování svalstva. Ačkoli kulturistika může být zdravá, mnoho sportovců se zaměřuje na růst svalů s vyloučením dalších zdravotních faktorů.

Kulturisté mají často nedostatky ve výživě, špatnou hydrataci i známky fyziologických stresorů. Nemůžete soutěžit, pokud se necítíte dobře, a nikdy není v pořádku obětovat své zdraví za svůj vzhled.

Nezapomeňte tedy, že bez ohledu na vaše cíle, zaměření na dietní potřeby specifické pro kulturistiku by nemělo zastínit význam zdravé a celkově vyvážené stravy. 

Kulturistické fáze a příjem potravy

Kulturistika se liší od powerliftingu nebo olympijského zdvihu tím, že je posuzována spíše na fyzickém vzhledu konkurenta než na fyzické síle.

Kulturisté se proto snaží rozvíjet a udržovat vyváženou, štíhlou a svalnatou postavu. Aby toho bylo dosaženo, mnoho kulturistů začíná mimosezonou, po které následuje sezónní způsob stravování.

Jak již bylo řečeno, tak tyto fáze se nazývají fáze nabírání (objemová) a fáze rýsování.

Během fáze nabírání, která může trvat měsíce až roky, kulturisté jedí vysoce kalorickou, na bílkoviny bohatou stravu a zvedají závaží intenzivně s cílem vybudovat co nejvíce svalů, jak je jen možné.

Následující fáze rýsování se zaměřuje na ztrátu co největšího množství tuku při zachování svalové hmoty vyvinuté během fáze nabírání.

Toho je dosaženo prostřednictvím specifických změn ve stravě a cvičení po dobu 12–26 týdnů.

Aerobní cvičení, které kulturisté pravidelně provádějí za účelem snížení tělesného tuku, zlepšuje zdraví srdce a výrazně snižuje riziko vzniku srdečních chorob nebo úmrtí na ně.

Kalorické potřeby a makroživiny

Kolik kalorií potřebujete? Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kolik kalorií potřebujete, je vážit se nejméně třikrát týdně a zaznamenat, co jíte, a to pomocí aplikace pro sledování kalorií.

Pokud vaše váha zůstane stejná, denní počet kalorií, které jíte, jsou vaše udržovací kalorie – jinými slovy, neztrácíte nebo nezískáváte váhu, ale udržujete ji. Během fáze objemové se doporučuje zvýšit příjem kalorií o 15%.

Například, pokud jsou vaše udržovací kalorie 3 000 za den, měli byste během své objemové fáze jíst 3 450 kalorií (3 000 x 0,15 = 450).

Při přechodu z nabírání do fáze rýsování byste místo toho snížili své udržovací kalorie o 15%, což znamená, že byste měli mít příjem 2 550 kalorií denně místo 3 450.

Během obou fází se doporučuje neztrácet ani nezískat více než 0,5–1% tělesné hmotnosti týdně. Tím zajistíte, že během fáze rýsování neztratíte příliš mnoho svalů nebo během fáze objemové nezískáte příliš mnoho tělesného tuku.

Macronutrient Ratio (poměr makronutrientů)

Jakmile stanovíte počet kalorií, které potřebujete, můžete určit poměr makronutrientů, což je poměr mezi příjmem bílkovin, uhlohydrátů a tuků. Na rozdíl od změn v potřebách kalorií mezi objemovou a rýsovací fází se poměr makronutrientů nemění.

Proteiny a sacharidy obsahují čtyři kalorie na gram a tuk obsahuje devět kalorií na gram. Specifické pokyny pro kulturistiku stravy zahrnují 55 až 60% kalorií ze sacharidů, 25 až 30% z bílkovin a 15 až 20% z tuků. Mějte na paměti, že protože tuky obsahují více kalorií, k dosažení této rovnováhy je zapotřebí relativně menšího množství potravin s vysokým obsahem tuků.

Tato strava by měla zůstat konzistentní po celou dobu tréninku a udržet konzistenci složení stravy při současném snížení příjmu energie ve fázi odpočinku. Jinými slovy, v době odpočinku jezte stejné jídlo, ale méně.

Vhodné potraviny pro trénink

Stejně jako trénink, strava je zásadní součástí kulturistiky. Jíst správné potraviny v odpovídajícím množství poskytuje svalům živiny, které potřebují k zotavení z tréninku a stávají se z nich díky tomu větší a silnější svaly. Naopak konzumace nesprávných potravin nebo nedostatečná konzumace těch správných vám přinese jen částečné výsledky, které požadujete.

Takže, která jídla nejlépe zahrnout do úspěšné stravy pro kulturistiku?

Dietetika doporučuje, aby kulturisté každý den konzumovali 1,2 až 1,7 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Například kulturista o hmotnosti 86 kg by měl usilovat o 103 až 147 gramů bílkovin denně. Libový protein je nejlepší, protože obsahuje relativně méně nasycených tuků. Kromě libového proteinu tvoří také sacharidy kritickou složku stravy pro kulturistiku.

Sacharidy jsou zvláště užitečné bezprostředně po tréninku. Je to proto, že během anaerobního silového tréninku tělo využívá zásoby glykogenu k podpoře cvičení. Jíst uhlohydráty po tréninku nahrazuje tuto formu ukládání glukózy, což napomáhá zotavení. Mezi účinné formy uhlohydrátů patří ovoce, ovesné vločky, těstoviny, sladké brambory, kukuřice, hrášek nebo celozrnný chléb.

Účinná strava pro kulturistiku obvykle zahrnuje nejméně pět nebo šest malých, výživných jídel po celý den. To pomáhá udržovat vysokou hladinu energie a umožňuje tělu získat dostatek živin k opravě poškozené svalové tkáně.

Doporučujeme jíst poslední jídlo několik hodin před spaním a přeskočit první jídlo dne, dokud není vaše případné kardio cvičení dokončeno.

Pamatujte si, že pro to, aby se případný půst stal účinnou strategií, nemůže být toto jídlo později nahrazeno více jídly nebo většími porcemi.

Zvažte následující zdroje bílkovin pro zdravé kulturistické cvičení:

 • Maso, drůbež a ryby: svíčková, mleté ​​hovězí maso, vepřová panenka, zvěřina, kuřecí prsa, krůtí maso, losos, tuňák, tilapie, sardinky, halibut a treska.
 • Mléčné výrobky: jogurt, tvaroh, nízkotučné mléko a sýr.
 • Zrna: Chléb, cereálie, sušenky, ovesné vločky, quinoa, popcorn a rýže.
 • Ovoce: Pomeranče, jablka, banány, hrozny, hrušky, broskve, meloun a bobule.
 • Škrobová zelenina: Brambory, kukuřice, zelený hrášek, zelené limetky a kasava.
 • Zelenina: Brokolice, špenát, listová zelenina, rajčata, zelené fazolky, okurka, cuketa, chřest, paprika a houby.
 • Semena a ořechy: Mandle, vlašské ořechy, slunečnicová semínka, semena chia a lněná semena.
 • Fazole a luštěniny: Cizrna, čočka, fazole, černé fazole a fazole pinto.
 • Oleje: Olivový olej, burákové máslo, lněný olej a avokádový olej.

Doplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

 • Potraviny nevhodné
 • I když byste měli zahrnout různé potraviny ve vaší stravě, jsou zde některé, které byste měli omezit.
 • Tyto zahrnují:
 • Alkohol: Alkohol může negativně ovlivnit vaši schopnost budovat svalovou hmotu a ztratit tuk, zejména pokud ho konzumujete nadměrně.
 • Přidané cukry: Tyto nabízejí spoustu kalorií, ale málo živin. Potraviny s vysokým obsahem přidaných cukrů zahrnují bonbóny, sušenky, koblihy, zmrzlinu, koláče a cukrem slazené nápoje, jako je soda a sportovní nápoje.
 • Smažená jídla: Mohou podporovat zánět a pokud jsou konzumována nadměrně, pak i nemoci. Příklady zahrnují smažené ryby, hranolky, cibulové kroužky, kuřecí stripsy a smažené tvarohové sýry.

Kromě omezení těchto potravin můžete před cvičením vynechat také určité potraviny, které mohou zpomalit trávení a během tréninku způsobit žaludeční nevolnost.

Tyto zahrnují:

 • Potraviny s vysokým obsahem tuků: Masa s vysokým obsahem tuků, máslová jídla a těžké omáčky nebo krémy.
 • Potraviny s vysokým obsahem vlákniny: Fazole a brukvovitá zelenina, jako je brokolice nebo květák.
 • Perlivé nápoje: Perlivá voda nebo dietní soda.
 1. Doplňky stravy pro kulturistiku
 2. Mnoho kulturistů užívá doplňky stravy, z nichž některé jsou užitečné, zatímco jiné nikoli.
 3. Nejlepší doplňky pro kulturistiku zahrnují:
 • Syrovátkový protein: Konzumace syrovátkového proteinu je snadný a pohodlný způsob, jak zvýšit příjem bílkovin.
 • Kreatin: Kreatin poskytuje vašim svalům energii potřebnou k provedení dalšího nebo dvou dalších opakování. I když existuje mnoho značek kreatinu, hledejte kreatin monohydrát nebo kreatin ethyl ester malate, protože patří mezi nejúčinnější formy (více se dočtete v článku: Jak vybrat nejlepší kreatin?)
 • Kofein: Kofein snižuje únavu a umožňuje vám tvrději pracovat. Nachází se v doplňcích před tréninkem, v kávě nebo čaji.
 • Multivitamínový a minerální doplněk může být užitečný, pokud omezujete příjem kalorií ve snaze snížit tělesný tuk během fáze rýsování.

Souhrnem lze říci, že byste měli zahrnout celou řadu potravin bohatých na živiny napříč všemi skupinami potravin ve vaší stravě. Vyhněte se nebo omezte alkohol, potraviny s přidaným cukrem a smažená jídla. Kromě vaší stravy mohou být užitečnými doplňky také syrovátková bílkovina, kreatin a kofein.

Doplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

Týdenní ukázkové menu

Strava kulturistů je obecně popisována jako restriktivní, opakující se a nudná. Tradiční diety pro kulturistiku obvykle obsahují omezený výběr potravin a malou rozmanitost mezi skupinami potravin, což může vést k nedostatečnému příjmu základních minerálů a vitamínů.

Jak již bylo řečeno, tak z tohoto důvodu je důležité začlenit do vaší stravy rozmanitost, aby se zajistilo, že budou splněny vaše nutriční potřeby – zejména během fáze rýsování, kdy budete jíst omezené množství kalorií. Každé jídlo a občerstvení by mělo obsahovat 20–30 gramů bílkovin, aby optimálně podporovalo budování svalů.

 • Zde je ukázka týdenního menu pro kulturistiku: 
 • Pondělí
 • Snídaně: Míchaná vejce s houbami a ovesnou kaší.
 • Svačina: Nízkotučný tvaroh s borůvkami.
 • Oběd: Hovězí burger, bílá rýže a brokolice.
 • Občerstvení: Proteinový koktejl a banán.
 • Večeře: Losos, quinoa a chřest. 
 • Úterý
 • Snídaně: Proteinové palačinky s lehkým sirupem, arašídovým máslem a malinami.
 • Občerstvení: Vařená vejce a jablko.
 • Oběd: Svíčková, sladký bramborový a špenátový salát.
 • Občerstvení: Proteinový koktejl a vlašské ořechy.
 • Večeře: Mleté krůtí maso a omáčka s těstovinami.
 • Středa
 • Snídaně: Kuřecí klobása s vejcem a pečenými bramborami.
 • Občerstvení: Řecký jogurt a mandle.
 • Oběd: Krůtí prsa, rýže basmati a houby.
 • Občerstvení: Proteinový koktejl a hrozny.
 • Večeře: Makrela, hnědá rýže a salát.
 • Čtvrtek
 • Snídaně: Mletá krůta, vejce, sýr a salsa v celozrnné tortille.
 • Občerstvení: Jogurt s müsli.
 • Oběd: Kuřecí prsa, pečené brambory, zakysaná smetana a brokolice.
 • Občerstvení: Proteinový koktejl a mixované bobule.
 • Večeře: Pečené kuřecí maso s vejcem, hnědou rýží, brokolicí, hráškem a mrkví.
 • Pátek
 • Snídaně: Borůvky, jahody a vanilkový řecký jogurt s ovesnou kaší.
 • Občerstvení: Jerky a mix ořechů.
 • Oběd: Filé z tilapie s limetkovou šťávou, černé a pinto fazole.
 • Občerstvení: Proteinový koktejl a meloun.
 • Večeře: Mleté hovězí maso s kukuřicí, hnědá rýže, zelený hrášek a zelené fazolky.
 • Sobota
 • Snídaně: Mleté krůtí maso a vejce s kukuřicí, paprikou, sýrem a salsou.
 • Občerstvení: Konzerva tuňáka s krekry.
 • Oběd: Filé z tilapie, brambory a paprika.
 • Občerstvení: Proteinový koktejl a hruška.
 • Večeře: Hovězí maso s rýží, černé fazole, papriky, sýr.
 • Neděle
 • Snídaně: Volské oko a toast z avokáda.
 • Občerstvení: Proteinové koule a mandlové máslo.
 • Oběd: Plátky vepřové panenky s pečenými česnekovými bramborami a zelenými fazolkami.
 • Občerstvení: Proteinový koktejl a jahody.
 • Večeře: Turecké masové kuličky s omáčkou s parmezánovým sýrem a těstovinami.
 • Co byste ještě měli mít na paměti
 • Z velké části je kulturistika životním stylem spojeným s několika přínosy pro zdraví, ale je ještě několik věcí, které byste měli vědět.
Budete mít zájem:  Margit Slimáková: Za situaci ve školních jídelnách může ministerstvo školství

Nízké hladiny tělesného tuku mohou negativně ovlivnit spánek a náladu. V rámci přípravy na soutěž v kulturistice dosahují sportovci extrémně nízkých hladin tělesného tuku, přičemž muži obvykle dosahují hladin tělesného tuku 5–10% a ženy 10–15%.

Tato nízká hladina tělesného tuku v kombinaci s nízkým příjmem kalorií prokazatelně snižuje kvalitu spánku, negativně ovlivňuje náladu a oslabuje imunitní systém v týdnech před soutěžemi a dokonce i několik týdnů po nich.

V důsledku toho může být snížena schopnost fungovat každý den, negativně ovlivňovat lidi kolem vás a nechat vás náchylnější k nemoci.

Autor článku: Ing. Radek Svoboda

10 symptomů ukazujících na nedostatek vitamínu D

Doplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětíDoplňky vitaminu D mohou podporovat úbytek hmotnosti u obézních dětí

Aurora Geib Výsledky studia vedeného na Curyšské universitě potvrdily, že dostatečné množství vitamínu D je potřebné k udržení zdraví kostí.

Mnoho lidí věří, že je dostatečné jíst zdravě, ale jen málo potravin obsahuje významné úrovně vitamínu D. Podle Dr. Heike A. Bischoff, z fakulty UZH, aby člověk obdržel dostatečnou hladinu vitamínu D jen ze stravy, musel by jíst denně dvě porce tučné ryby jako je losos nebo makrela. Proto je nezbytné doplňovat úroveň vitamínu D pomocí slunění nebo potravinových doplňků.

Nestačí však doplňovat pouze vitamín D (například z potravinových doplňků), ale další spolupracující vitamíny jako hořčík, který se nachází v zelené zelenině jako je třeba špenát.  Nedostatek vitamínu D přispívá k mnoha chronickým nemocem.

MNOHO TVÁŘÍ VITAMÍNU D

Před desetiletími nám lékařské autority tvrdili, že vitamín D je dobrý jen k udržení zdraví kostí a zubů. Novodobá věda odhalila schopnost vitamínu D snížit rizika onemocnění a posílit imunitu.

Navzdory těmto vědeckým odhalením o potenciálu vitamínu D se zdá, že ne každý člověk oceňuje tento objev.

Nynější životní styl je pracovat uvnitř budov a přispěl k růstu nedostatečnosti vitaminu D na celém světě.

To vše je znásobeno tím, že ne každý člověk si může být vědom toho, že nemá dostatečnou hladinu vitamínu D.

MÁM DOSTATEK VITAMINU D?

Nejlepší způsob je otestovat vaši krev. Nicméně, pokud máte jakékoliv z následujících onemocnění, potřebujete vyrovnat hladinu vitamínu D.

 • CHŘIPKA – nedostatek vitamínu D vede k respiračním onemocněním. Studium prokázalo, že dostatek vitamínu D snižuje infekce dýchacích cest
 • SVALOVÁ SLABOST – podle Michaela F. Holicka, je slabost svalů způsobena nedostatkem vitamínu D, protože jejich receptory musí být trvale udržovány vitamínem D
 • LUPÉNKA – i syntetický vitamín D prokázal vliv na zlepšení lupénky
 • CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN – lidé s pokročilými chronickými nemocemi ledvin nejsou schopni si vytvořit aktivní formu vitamínu D
 • DIABETES – Podle jedné studie na 10.366 dětech, dostalo 2000 z nich první den po narození 2000 jednotek vitamínu D3. Pak byly sledované po dobu 31 let a skupina, která obdržela první den svého života vitamín D3 měla snížené riziko onemocnění diabetem typu I o 80%
 • ASTMA – výzkum vedený v Japonsku prokázal velké snížení astmatických záchvatů při denní konzumaci 1200 jednotek vitamínu D
 • PERIODONTÁLNÍ ONEMOCĚNÍ – je to chronické onemocnění dásní které způsobuje otekliny a krvácení. Vitamín D významně snižuje počet bakterií v ústech
 • KARDIOVASKULÁRNÍ NEMOCI – městnavé srdeční selhání je přidružené s nedostatkem vitamínu D. Při jedné studii bylo zjištěno, že ženy s nízkou hladinou vitamínu D (42 mmol/l) měly o 67% zvýšené riziko vysokého tlaku
 • SCHYZOFRENIE A DEPRESE – tyto poruchy jsou spojené s nedostatkem vitamínu D. Studie zjistila, že těhotné ženy s nedostatečnou úrovní vitamínu D měli děti, jež bylo nezbytné léčit pro dostatečný mozkový vývoj a poskytnout jim duševní podporu v pozdějších letech
 • RAKOVINA – Existuje vědecká studie, která výslovně spojuje nedostatek vitamínu D s rakovinou prsu. Vyšší dávky vit. D ze slunečního svitu snižují o 75% rakovinný růst a o 50% zmenší nádory

PREVENCE

Proaktivní přístup k prevenci pomůže vyhnout se chronickým onemocněním přidruženým s nedostatkem vitamínu D. Mnoho peněz můžete ušetřit, pokud se přestanete bát procházet se na sluníčku. Deštníky si ponechte pro deštivé dny. 

Originál: Natural News

Chřipku dostanete, protože máte nedostatek vitamínu D

Nová studie potvrdila, že vitamín D hraje důležitou roli v aktivaci imunitního systému proti infekčním nemocem jako například chřipka. Nedostatek vitamínu D již byl dán do souvislosti s širokým spektrem nemocí, které zahrnuje srdeční choroby, rakovinu, cukrovku, depresi, autoimunitní choroby a mnohé další.

Nová studie objevila, že aktivace T-buněk, aby bojovaly s infekcí, potřebuje jednoznačně pomoc vitamínu D. Když T-buňka rozpozná cizí vetřelce jako baktérie nebo viry, vyšle aktivační signály  genu – receptoru vitamínu D. Gen VDR (receptor vitamínu D) pak zahájí produkci proteinu DVR, který navazuje vitamín D na T-buňky.

Pak DVR spojený s vitamínem D produkuje PLC-gamma1 protein, který umožní T-buňce zahájit boj proti infekci.

Dr. John Cannell také oznámil, že vitamín D pomáhá produkovat antibakteriální peptidy, které napomáhají chránit proti chřipce.

Proto v zimě, kdy je málo slunečního svitu, mají lidé větší sklon k nedostatku vitamínu D a nakazí se snadněji chřipkovými viry.

Komentář dr. Mercoly:

Tyto informace jsou vzrušující, i kdyby jen proto, že léčení nedostatku vitamínu D je nejen levné, ale v některých případech vás nestojí vůbec nic!

A optimalizace úrovně vitamínu D může mít významně pozitivní vliv na vaše celkové zdraví a pomůže vám chránit se před širokým množstvím nemocí, která jsou daleko závažnější než chřipka.

Vitamín D funguje vlastně tak, že zvyšuje tělesnou produkci 2 – 300 různých antimikrobiální peptidů, které jsou daleko efektivnější než jakákoli syntetická antibiotika nebo antivirotika.

A dělá to za zlomek ceny a naprosto bez toxicity.

Jak vás vitamín D chrání před chřipkou a dalšími infekcemi

Poslední studie publikovaná v časopise Nature Imunology, podporuje předchozí teorii dr. Cannella, že chřipka může být prostým symptomem nedostatku vitamínu D, a vysvětluje mechanismus ochranného působení vitamínu D.

Vedoucí výzkumu Carsten Geisler řekla webu Food Consumer:

“Když je T-buňka vystavena cizímu patogenu, prodlouží svůj signalizační nástroj či “anténu” známou jako receptor vitamínu D, s nímž vyhledává vitamín D.

To znamená, že T-buňka musí mít vitamín D, jinak se aktivace buňky zastaví. Pokud T-buňky nenajdou dostatek vitamínu D v krvi, ani se nezačnou mobilizovat.”

Takže se nemůžeme divit, že očkování proti chřipce nefunguje!

Očkování proti chřipce nezmůže naprosto nic, pokud je problémem v pozadí nedostatek vitamínu D, který brání vašemu imunitnímu systému, aby správně fungoval

 • Očkování v podstatě dále ničí váš imunitní systém, a jeho vedlejší účinky mohou být potenciálně smrtelné.
 • Udržování silného imunitního systému, který chrání před malými i závažnými nemocemi, a pochopení role, kterou hraje vitamín D v tom, že umožňuje aktivaci vašeho imunitního systému, může radikálně změnit vaše zdraví.
 • Další studie zjistila, že školní děti, které dostávaly doplněk vitamínu D, měly daleko méně případů chřipky i astmatu.
 • Studie byla provedena na náhodně vybrané skupině, s dvojím zaslepením (ani experimenátoři ani subjekty neznaly složení testu), s placebo-testem. Byly srovnány dvě skupiny dětí, od prosince 2008 do března 2009.¨
 • Jedna skupina 167 dětí dostávala denně 1 200 IU vitamínu D3. Druhá stejně početná skupina dostávala placebo. Pouze 18 dětí ze skupiny dostávající vitamín D dostalo chřipku, ve druhé kontrolní skupině to bylo 31 dětí.
 • Bylo rovněž zjištěno, že u dětí s předchozí diagnózou astmatu dostaly astmatický záchvat 2 děti dostávající vitamín D3, a 12 dětí ve skupině dostávající placebo.
 • To jsou významné rozdíly. A nejlepší je, že je tak snadné optimalizovat přísun vitamínu D do své rodiny, abychom dosáhli podobných výsledků!

Zdroje vitamínu D

Ideální a nejlepší způsob, jak získat vitamín D, je vystavovat svou pokožku slunci. Vitamín D je ve vaší kůži generován po vystavení UV-B paprskům slunečního světla, funguje jako pro-hormon a je rychle konvertován na 25-hydroxyvitamin D, neboli vitamín D3.

Bohužel velká většina lidí v USA nemůže v období od září do poloviny dubna pravděpodobně získat dost UV-B záření ze slunce, aby si vyrobila optimální úroveň vitamínu D.

Pamatujme rovněž, že slunečné a horké počasí není nutně spolehlivým indikátorem množství UV-B záření.

Pokud žijete v zeměpisné šířce nad 30° severně nebo pod 30° jižně, bude pro vás pravděpodobně prospěšné brát od září do dubna vitamínový doplněk s vitamínem D3.

V těchto případech můžete použít též bezpečné solárium nebo orálně podávat vitamín D3 (cholecalciferol).

Co musíte vědět o dávkování vitamínu D

Je také důležité uvědomit si, že i když doporučované denní dávky (RDA) pro některé věkové skupiny byly nedávno zvýšeny, stále ještě jsou pro většinu žalostně neadekvátní.

Například koncem roku 2008 Americká pediatrická akademie zdvojnásobila doporučenou dávku vitamínu D pro malé i větší děti a adolescenty, ze 200 na 400 jednotek denně. Ale nedávný výzkum  ukázal, že děti potřebují desetkrát více než toto množství, aby se optimalizovaly prospěšné účinky, které může tento vitamín poskytnout.

Na základě nejnovějšího výzkumu se mnozí výzkumníci nyní shodují, že člověk potřebuje 35 mezinárodních jednotek (IU) vitamínu D na libru tělesné váhy (libra – asi půl kila). Toto doporučení platí i pro děti, starší osoby a těhotné ženy.

Avšak pamatujme, že potřeba vitamínu D je vysoce individuální, protože stav vitamínu D v těle závisí na mnoha faktorech, jako je barva vaší pleti, místo, kde žijete, a jak často se pravidelně vystavujete slunci.  Takže i když vám toto doporučení může dát trochu lepší odhad toho, co skutečně potřebujete, je opravdu nemožné dát plošné doporučení, které by pokrylo potřeby všech.

Jediným způsobem, jak určit svou optimální dávku, je nechat si udělat krevní test.  Ideálně byste si měli udržovat hladinu vitamínu D na 50-65 ng/ml po celý rok.

Vitamín D jako schůdná léčba depresí, cukrovky a dalších nemocí?

Je povzbudivé, že výzkumníci nyní začali hlouběji pátrat po vlivu vitamínu D na depresi, a rovněž na kontrolu krevního cukru. Překvapujícím spojením mezi depresí a hladinou vitamínu D je spojení mezi depresí a zánětem.

Jak jste se právě výše dočetli, vitamín D je nezbytný pro správnou funkci vašeho imunitního systému, aby mohl bojovat se záněty, a jiný výzkum objevil, že lidé s depresí mají vyšší tendenci k zánětům mozku. Totéž platí pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

Další nemoci způsobené malými chronickými záněty jsou například rakovina, arthritida a chronická únava, a mnoho dalších. A opět se zjistilo, že vitamín D hraje důležitou roli v těchto i dalších nemocech.

Podívejte se na seznam běžných chronických onemocnění, které vědci spojují s nedostatkem vitamínu D:

Rakovina, hypertenze, srdeční onemocnění, autismus, obezita, revmatoidní arthritida, diabetes 1 a 2, roztroušená skleróza, Crohnova nemoc, nachlazení a chřipka, zánět močového měchýře, tuberkulóza, otrava krve, příznaky stárnutí, demence, ekzém, psoriáza, nespavost, ztráta sluchu, svalové bolesti, zubní kaz, paradentóza, osteoporéza, makulární degenerace, pre-eklampsie, riziko císařského řezu, záchvaty, neplodnost, asthma, cystická fibróza, migrény, deprese, Alzheimerova nemoc, schizofrenie.

Budete mít zájem:  Agorafobie je nemoc, nepopsatelný strach, který vás drží doma

 A to není ještě vše. 

18 kontrolních testů z roku 2008 ukazuje, že dostatek vitamínu D významně redukuje úmrtnost ze všech příčin!

Je jasné, že široká škála zdravotních problémů a potenciálně smrtelných nemocí je přímo či nepřímo způsobena chronickými záněty ve vašem těle, což  znamená, že s optimalizací přísunu vitamínu D byste neměli příliš váhat.

Prameny:

Food Consumer March 7, 2010Nature Immunology March 7, 2010Eurekalert March 3, 2010Reuters March 7, 2009

American Journal of Clinical Nutrition March 10, 2010

Přibývá stále více obézních dětí, upozorňuje Dětská nemocnice FN Brno

Léčba dětské obezity ve FN Brno

Z důvodu narůstající incidence dětské obezity byla v roce 2011 zřízena na Pediatrické klinice LF MU a FN Brno Dětská obezitologická ambulance. Ročně zde vyšetří kolem 90 nových pacientů, nejvíce ve věku 10 až 15 let.

Od roku 2012 funguje v Dětské nemocnici rovněž Nutriční poradna. Většinu diagnóz tvoří dětská nadváha a obezita způsobená špatnými stravovacími návyky a nezdravým životním stylem. V roce 2017 zaznamenali 134 novozáchytů dětí s obezitou a proběhlo 149 kontrol. Jedná se o jednoznačný nárůst ve srovnání s minulými lety.

Diagnostika obezity, typy a příčiny obezity

Pro posouzení dětské obezity používají lékaři u dětí do 5 let zařazení dítěte do percentilového pásma grafu hmotnosti k tělesné výšce, pro děti starší 5 let do pásma grafu BMI [Body Mass Index = hmotnost v kg / (tělesná výška v m)2].  Kritériem dětské obezity v České republice je 97. percentil BMI, nadváha u dětí má hranici 90. percentilu. Hranice 85. percentilu by měla alarmovat k případnému zahájení prevence a včasné intervence (SZÚ, 2016).

„Obezitu dělíme na běžnou, mezi rizikové faktory patří genetická predispozice a zevní prostředí, dále obezitu způsobenou z jiných příčin, které mohou být např.

endokrinní poruchy, genetické syndromy, monogenní formy obezity při mutaci určitých genů, podávání léků ovlivňujících energetickou regulaci (psychofarmaka, antiepileptika, tyreostatika), hormonální antikoncepce, nedostatek spánku, rovněž se spekuluje i o některých adenovirových infekcích (humánní adenovirus). Spíše než na dědičnou tloušťku dnes obézní děti doplácejí na špatné stravovací návyky svých rodičů a zejména na nedostatek přirozeného pohybu. V neposlední řadě mají na děti velký vliv média a reklamy zaměřené na konzumaci nezdravých potravin, sladkostí, sladkých nápojů nebo jídel z tzv. fastfoodů,“ vysvětluje MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. z Dětské obezitologické ambulance.

„Základní princip vzniku obezity je ale stále stejný. Energetický příjem převyšuje energetický výdej. Jednoduše řečeno, tělo dítěte nezvládne spálit vše, co snědlo a vypilo. Zásadní roli v rozvoji obezity sehrávají špatné stravovací návyky a nedostatek pohybové aktivity dítěte.

Strava obézních dětí je velmi nevyvážená a neplnohodnotná s nízkým zastoupením vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Typickým negativním prvkem ve stravování dětí je nepravidelnost v jídle. Děti vynechávají snídaně, svačiny, nebo více jídel během dne.

V jídelníčku převažují ve velkém množství potraviny s vyšším zastoupením jednoduchých cukrů, jako jsou sladkosti, sladké sycené nápoje, sladké pečivo a jiné sladké pochutiny. Jak to napravit? K zajištění všech potřebných živin pro dítě je vhodné vybírat z různých druhů potravin a navzájem je vhodně kombinovat.

Je potřeba dbát na pestrou a vyváženou stravu s dostatečným zastoupením obilovin, masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny.  Ve stravě dětí by neměly chybět také luštěniny, ořechy a olejnatá semena. Je vhodné se vyhýbat sladkostem, cukrovinkám, slazeným nápojům, smaženým, tučným jídlům a pochutinám.  Dítě by mělo vypít 1 až 2 l neslazených tekutin.

Základem je pravidelná strava, rozdělená do 5 denních dávek, 3 hlavní jídla – snídaně, oběd, večeře a 2 vedlejší jídla – dopolední a odpolední svačina. Porce by měla být adekvátní dle věku, nenakládat zbytečně velké porce a nepřejídat se. Jíst by se mělo v klidu, bez stresu a s uvědoměním si toho, co jíme. Mimo vyvážené stravy je důležitým léčebným doplňkem pohybová aktivita dětí.

Ta je ponejvíce ovlivňována pohybovou aktivitou rodičů a jejich kladným přístupem k pohybu,“ doporučuje Mgr. Kateřina Ondrušová, vedoucí terapeut Nutriční poradny FN Brno. Oddělení léčebné výživy FN Brno. Všechny potřebné informace jsou sumarizovány v edukačním materiálu Základní doporučení pro rodiče a děti pro léčbu dětské obezity, který je rodičům dětí v Nutriční poradně k dispozici.

Rizika

Obezita u dětí není jen estetická vada. S obezitou se pojí riziko vzniku přidružených nemocí, jako je vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu, výskyt cukrovky. Kardiovaskulární onemocnění, poškození pohybového aparátu, skolióza nebo vadné držení těla pak zvyšují riziko rychlejšího vzniku těchto onemocnění v dospělosti.

Velmi často jsou obézní děti šikanovány a vyčleňovány z kolektivu, a to nejen spolužáky. Vše má vliv na jejich psychiku a podporuje to pocity méněcennosti, úzkosti a stranění se ostatním. Nebo naopak ze své „výjimečnosti“ chtějí těžit, a tak jim vlastně jejich tělesný stav zdánlivě vyhovuje.

Narušená psychika vyžaduje pomoc odborníků.

Léčba je změna životního stylu celé rodiny

V dětské obezitologii se medikamentózní léčba či chirurgické zákroky využívají pouze ojediněle. Redukční dieta též není doporučována, jelikož není organismu ve vývoji prospěšná vlivem příliš jednostranné úpravy stravy. To je důvod, proč se terapie obezity u dětí liší od léčby obezity u dospělých (Marinov, Pastucha, 2012; SZÚ, 2013).

Cílem terapie dětské obezity není rychlé a krátkodobé snížení hmotnosti pacienta, ale dlouhodobé udržení průměrné tělesné hmotnosti, a tím snížení výskytu chorob spojených s obezitou (hypertenze, hypercholesterolemie, nemoci kloubů, metabolický syndrom). Úbytek váhy by se měl pohybovat cca 0,5-1 kg/měsíc. Pokud je úbytek váhy větší, je velké riziko jo-jo efektu.

Základní postupy v naší obezitologické ambulanci jsou:

 • •           Významná spolupráce s rodinnými příslušníky
 • •           Motivace pacienta, hubnutí hrou – i formou tabletů či chytrých telefonů – krokoměr či fotografování „zdravých“ a „nezdravých“ jídel
 • •           Nastavení správného denního režimu
 • •           Redukce pasivní aktivity dítěte ve volném čase – pohyb, který baví
 • •           Podpora kvality a radosti ze života
 • •           Upevňování sebevědomí

Velice důležité je navázání kontaktu s dítětem a motivace dítěte a rodiče ke stabilizaci váhy či váhového úbytku. Pro úspěšnou léčbu obezity je vždy nutná týmová spolupráce různých odborností. Dětská obezitologická ambulance úzce spolupracuje s nutričním terapeutem, endokrinologem, hepatologem, diabetologem, kardiologem, rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem, psychologem, sociální pracovnicí a v neposlední řadě i s lázeňskými redukčními lázněmi (Křetín, Bludov, Jeseníky, Poděbrady a další). Cílem spolupráce všech zúčastněných je dílčími kroky dosáhnout upravení energetického příjmu a výdeje a pozitivní motivace k trvalé změně životního stylu a fixaci potřebných změn.

 1. Pavel Žára
 2. Centrum komunikace
 3. Fakultní nemocnice Brno
 4. tel. +420 532 232 193
 5. e-mail:

Oriflame, Finclub, Avon, kosmetika z Mrtvého moře, Topvet, parfémy, vitaminy

»

Aloe Vera gel drink 100% organický

Aloe Vera je zdrojem více než 200 cenných látek, které udržují tělo v kondici a rovnováze podporuje trávení a pravidelné vyprazdňování, pozitivně ovlivňuje funkci střev podílí se na očistě těla od toxinů, poskytuje mu řadu výživných látek doporučuje se u diabetu II.

typu, kdy pomáhá udržovat krevní cukr v normě má posilňující vliv, podporuje imunitní systém, přispívá k přirozené obraně dopomáhá k fyzické i duševní pohodě kladně ovlivňuje stav pokožky, ochraňuje před volnými radikály, které urychlují stárnutí je vhodné u alergií, revmatismu, v rámci péče o klouby, je užitečné při hojení ran.

Aloe Vera působí jako adaptogen – pomáhá bojovat s únavou a lépe zvládat každodenní povinnosti!

Jakým způsobem účinkuje?

Aloe Vera poskytuje bohatý koktejl nutričních prvků, jejichž kombinace a vyváženost produkuje silnější účinek, než by se očekávalo od jednotlivých složek. Pracují totiž jako tým a posilují vzájemné působení (tzv.

synergický efekt). Jedná se např.

o enzymy, aminokyseliny, glykoproteiny, vitamíny, minerály, steroly, sacharidy i polysacharidy, lignin, saponiny, antrachinony a především acemannan (v aloe ten nejdůležitější!).

Nepasterizovaný – bez alergenů, aromat, stabilizátorů, sladidel či barviv, v praktickém balení – vhodném jako dárek!

Revoluční ALOE VERA gel drink 100% organický původ

O aloe vera gelu toho bylo napsáno už spousta. Proč tedy Finclub přichází s novým aloe vera? Prozatím jsme výrobek dováželi z daleké Austrálie a navzdory výborné kvalitě a ojedinělému složení jsme se rozhodli dodavatele změnit.

Důvod? Nejproblematičtější byl dovoz, dlouhá přeprava lodí přes půl zeměkoule a nepružnost dodávek.

A jelikož jsme minulý rok navázali ty nejlepší vztahy s italským výrobcem Natura & Benessere (N&B), požádali jsme majitele firmy, aby pro Finclub připravil to nejlepší možné aloe vera na trhu.

Nejdůležitější látka v aloe vera – POLY-SACHARID ACEMANNAN

jde o acetylovaný polysacharid, který stimuluje imunitní systém, urychluje hojení a zmírňuje reakci kůže na radiaci na trhu jsou k dispozici aloe s 7 000 – 10 000 mg/kg polysacharidů.

Aloe vera gel drink firmy N&B má cca 40 000 mg/kg polysacharidů, což představuje minimálně ČTYŘNÁSOBEK oproti konkurenčním výrobkům!

Jaký je rozdíl mezi aloe vera gelem a aloe vera gel drinkem?

Aloe vera gel drink je vymačkaná šťáva z vnitřního obsahu listu – gelu včetně šetrného odstranění vlákniny, přičemž účinné látky vlákniny zůstávají v našem gel drinku zachovány. Navíc náš přípravek je NEPASTERIZOVANÝ a IDENTIFIKOVATELNÝ od počátku procesu až po konečné dodání na váš stůl.

Na trhu je obrovská škála různých aloe vera gelů a džusů jako doplňků stravy. Jak se v nich vyznat?

Podle výzkumů (Turner, Bozzi, Ross), které se zabývaly kvalitou komerčních produktů s aloe vera, byly odhaleny srovnalosti týkající se účinků a kvality přítomného aloe vera v těchto výrobcích. Vzorky aloe vera byly získány od 9 předních světových výrobců aloe vera. Jako měřitelná látka byla srovnávána výše acemannanu ve výrobcích aloe. Výsledky byly znepokojivé. Pouze tři vzorky obsahovaly uspokojivé množství acemannanu (10 %). Zbývající vzorky obsahovaly podstatně nižší, tedy neúčinná množství acemannanu. Navíc 4 vzorky byly prokazatelně bakteriálně kontaminovány a jeden vzorek měl neobvykle vysokou koncentraci glukózy.Další studie (Im, Oh, Song, Kim) se zaměřila na množství a kvalitu aloe vera ve 31 komerčních produktech. Pouze 2 % výrobců splnila kritéria na kvalitu acemannanu.

Původ výrobku a VÝROBCE

Veškeré procesy probíhající v N&B jsou certifikované jako „GREEN CONCEPT“, produkty nejsou samozřejmě testovány na zvířatech. Veškeré procesy jsou certifikovány jako „organické“ včetně certifikátu HALAL, který potvrzuje, že výrobek je bez alkoholu a bez živočišných látek. Garance nejvyšší kvality kontroly je podtrhnuta smlouvou s univerzitou a s National Research Center (Národním výzkumným centrem), který se bude starat o produktové analýzy a bude zabezpečovat tu nejvyšší kvalitu celého výrobního procesu.

N&B má pod kontrolou naprosto celý proces výroby: od organického pěstování s certifikací Ecogruppo Italia až po konečný produkt. Organické farmaření je podrobeno velmi přísným kontrolám a samozřejmě nejsou povoleny žádné chemikálie, pesticidy či fungicidy.

Navíc místo, kde se aloe pěstuje, je lokalizováno v Salento v přirozeném prostředí plném zeleně bez průmyslu a znečištění ovzduší.

Region Salento má téměř celý rok velice teplé podnebí a spoustu slunečných dní, které jsou velice důležité pro růst a kvalitu aloe vera.

PROCES PĚSTOVÁNÍ a VÝROBY

Každý krok postupu je dělán ručně tak, aby byla zajištěna nejvyšší kontrola a skutečně byla garantována nejvyšší – doslova zřídka se vyskytující – kvalita na světě.LISTY – jsou ručně sbírány, aby nedošlo k žádnému kontaktu gelu s kyslíkem. Aby byla garantována skutečně nejlepší kvalita produktu a nejnižší koncentrace aloinu, je důležité použít listy minimálně 4 roky staré.KONTROLA KVALITY LISTŮ

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *