Cukrovka – nemoc miliónů lidí

Cukrovka – nemoc miliónů lidí Cukrovka – nemoc miliónů lidí Cukrovka – nemoc miliónů lidí

V České republice je v současné době evidováno více než 900 000 nemocných s diabetem, z nichž naprostá většina trpí diabetem 2. typu. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR oficiálně dokládá nejaktuálnější oficiální statistický údaj pro stav roku 2016.

RokDM 2. typu       DM 1. typusekundární diabetesporucha glukózové tolerance – prediabetesDM celkemDM celkem včetně prediabetu
2016  787 324         60 281 13 845 68 495 861 450 929 945

Předpokládá se, že asi jedna čtvrtina ze skutečného počtu diabetiků není diagnostikována. Nebezpečně se blížíme k situaci, kdy bude mít každý 10. občan republiky cukrovku.

V roce 2016 bylo v ČR registrováno 106 682 nemocných s diabetickou nefropatií (z toho 40 229 ve stadiu chronické nedostatečnosti ledvin), 95 100 nemocných s retinopatií (z toho 2 267 nevidomých) a přibližně 41 441 nemocných s diabetickou nohou (z toho více než 9 969 po amputaci dolní končetiny).

Každý rok v ČR cukrovkou nově onemocní 60 tisíc lidí
Ročně v souvislosti s cukrovkou v ČR zemře 22 tisíc pacientů
Češi drží v Evropě smutný primát v počtu nemocných diabetem v celé populaci

Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta s diabetem se blíží k 26 tisícům Kč

Za celou ČR se jedná o přibližně 20 miliard Kč, což představuje 10 % ročních zdravotních výdajů

Problémy s nárůstem výskytu diabetu mají i jiné země. Prognózy v USA jsou přímo děsivé: více než 300 milionům Američanů, což je zhruba polovina celé populace, hrozí během deseti let onemocnění cukrovkou (minimálně náchylnost k ní).

Pojišťovna UnitedHealth Group ve své studii odhaduje, že diabetici okolo roku 2020 mohou spotřebovávat až 10 % ročních nákladů na zdravotnictví USA. Server RedOrbit uvádí, že podle této studie je v současné době cukrovka diagnostikována u 27 milionů obyvatel USA.

U dalších 67 milionů se symptomy ještě nevyskytují, ale již mají zvýšenou glykémii.

 • Podle údajů ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) z roku 2013 vypadala u nás situace s diabetem (DM) následovně:
 • Výskyt diabetu podle typu

U převážné většiny pacientů s diabetem je diagnostikován DM 2. typu (nezávislý na inzulinu). Jedná se o typické onemocnění středního a vyššího věku. K 31.12.2013 se v ČR léčilo s DM 2. typu 789 900 osob.

DM 1. typu (závislý na inzulinu) je zjištěn u necelých sedmi procent diabetiků, v roce 2013 se jednalo o 58 901 osob, z toho 1 123 ve věku 0–14 let a 891 ve věku 15–19 let. Diabetes 1. typu začíná obvykle v mladším věku a je při něm vyšší náchylnost k akutním komplikacím.

Cukrovka – nemoc miliónů lidí

V rámci statistických zjišťování se v ČR sleduje také výskyt sekundárního diabetu, se kterým v roce 2013 bylo léčeno 12 846 osob, poruchu glukózové tolerance mělo ve stejném roce 65 269 osob.

Cukrovka – nemoc miliónů lidí

Komentář ke grafu:
O diabetu se hovoří jako o epidemii nové doby. Naprostou většinu nemocných tvoří pacienti s diabetem 2. typu.

V České republice je ročně diagnostikováno okolo 60 000 pacientů s diabetem, proto trvale celkový počet nemocných roste, prevalence se nyní pohybuje okolo 11 % dospělé populace.

Lze kvalifikovaně odhadnout, že průběžně je v ČR okolo 200 000 osob, které jsou již diabetiky 2. typu, ale vzhledem k tomu, že jsou bez příznaků, o své nemoci ještě nevědí.

Komplikace diabetu

Mezi akutní komplikace DM patří hypoglykemické a hyperglykemické stavy a jejich následky, k závažným chronickým komplikacím DM řadíme především retinopatii, nefropatii a neuropatii (nervová a cévní složka postižení). Postižení cév při DM je predispozičním faktorem pro vznik závažných kardiovaskulárních onemocnění (1).

Z vážných chronických komplikací jsou v ČR statisticky sledovány počty případů nefropatie, retinopatie a počty komplikací označovaných jako diabetická noha.

V roce 2013 bylo evidováno 251 712 případů jmenovaných komplikací diabetu (241 tis. v roce 2012).

Podíl chronických komplikací diabetu k celkovému počtu léčených diabetiků byl přibližně stejný jako v roce předchozím, a to 29 %.

Cukrovka – nemoc miliónů lidí Cukrovka – nemoc miliónů lidí
Cukrovka – nemoc miliónů lidí Cukrovka – nemoc miliónů lidí Cukrovka – nemoc miliónů lidí

Projevy a příčiny cukrovky

Cukrovka – nemoc miliónů lidí

Cukrovka – zákeřné a nebezpečné degenerativní onemocnění miliónů lidí, z nichž mnozí netuší, že touto chorobou trpí. Je to jedna z hlavních příčin vzniku kardiovaskulárních onemocnění, nemocí ledvin a oka (včetně ztráty zraku a krvácení v oku), poškození nervového systému a cév, hypertenze, mozkového krvácení, ztráty sluchu, pomalu se hojící ran, vředů , kómatu (kvůli dehydrataci), gangréna a amputace končetin.

Cukrovka se může v organismu rozvíjet po dlouhá léta, aniž by o sobě dávala vědět. Mnoho osob žije s touto nemocí a vůbec o tom neví. Proto, pokud jste u sebe zaznamenali:

 • zvýšenou žízeň + časté močení,
 • pokles hmotnosti (při normální chuti k jídlu),
 • problémy se zrakem,
 • podrážděnost, únavu a spavost,
 • problémy intimní povahy,
 • kožní problémy (svědění, záněty, suchost),
 • mravenčení/částečnou ztrátu citu v chodidlech,

proveďte si vyšetření elementární analýzy vlasu. To umožní důkladně tyto problémy diagnostikovat.

Důvodů onemocnění cukrovkou je mnoho. Kromě těchto nejčastěji uvedených se je třeba zaměřit na zatížení organismu těžkými kovy a absenci/nedostatek minerálů, odhalitelný díky vyšetření EAV. Mezi ostatní důvody onemocnění patří např.:

 • nedostatek pohybu,
 • obezita,
 • problémy se štítnou žlázou, játry a se slinivkou,
 • záněty organismu,
 • nadměrná konzumace cukru,
 • genetická zátěž.

Nejsou to ale jediné důvody. Kdyby tomu tak bylo, nenarostl by přeci výskyt tohoto onemocnění jeho během posledního desetiletí až o 50%. Tím spíše, že dnešní informovanost lidí je nesrovnatelně vyšší než tomu bylo před jedním desetiletím. Kde tedy leží jiné příčiny nárůstu výskytu onemocnění cukrovkou?

Cukrovka – nemoc miliónů lidí

Nasměroval vás váš lékař někdy na zatížení těžkými kovy? Zmínil se, že absence nebo nedostatek specifických minerálů (čtěte správných poměrů mezi nimi) může být samovolným původcem a šiřitelem onemocnění?

Pokud tak neučinil, neznamená to, že se nemoc nerozvíjí nebo že se nerozvine v brzké budoucnosti. Vězte, že nástupu cukrovky (a jakékoliv jiné choroby) vždy předcházejí určité trendy a tendence.

Pokud už jí trpíte, stává se eventualita, že s vámi zůstane napořád, pravděpodobnější, pokud budete ignorovat roli těžkých kovů a minerálů, které de facto iniciují a kontrolují procesy spojené s cukrovkou. Nejenom to.

Iniciují a kontrolují také rozvoj těch patologií, které jsou obecně považovány za jediné důvody cukrovky. (viz výše).

„Neznámé“ příčiny rozvoje cukrovky

Pokud chceme porozumět vědeckému pozorování podílu těžkých kovů a minerálů, musíme si nejdříve vysvětlit úlohu, kterou plní v našem organismu. Pokud můžeme působení těžkých kovů uznat za destruktivní, u minerálů je pak spásonosné.

Z jednoduchého důvodu – bez nich není možné, aby biochemické procesy probíhaly správně. Jsou totiž jejich „žhavícími svíčkami“ (katalyzátory), které se účastní např. metabolismu cukru, budování tkání, hormonů, enzymů atd. atd. Jinými slovy, všeho, čemu říkáme život.

Budete mít zájem:  Nádor Na Slinivce Příznaky?

Proto vám analýza aktuálního zásobování organismu „špatnými“ a „hodnými“ minerály může přinést odpovědi na otázku, jestli jsou standardní lékařské nebo dietetické pokyny při léčbě cukrovky dostatečné? Může se totiž ukázat, že se jedná jen o méně nebo více správnou teorii, která vám může znemožnit převzít skutečnou kontrolu nad touto ve svých následcích nebezpečnou nemocí. Zde je důvod:

„Výzkum, jehož účelem bylo srovnání hladiny mikro a makroprvků u osob s cukrovkou druhého typu a u zdravých osob, ukázal, že nedostatky (specifických) minerálů a akumulace těžkých kovů sehrály v rozvoji cukrovky významnou roli“ (Taylor and Francis; 2009). Analýza reakcí organismu na přítomnost toxických kovů poukázala na destruktivní vliv arzénu, kadmia, rtuti, niklu a olova na procesy spojené s rozvojem a kontrolou průběhu cukrovky.

Arzén

Tento vysoce toxický prvek vyvolává odolnost vůči působení inzulinu a zároveň zvyšuje stupeň oxidace. Ta zase snižuje schopnost správného metabolismu glukózy, kvůli čemuž proporcionálně roste odolnost buněk vůči inzulinu. Přítomnost arzénu v organismu také narušuje minerální, a zároveň také hormonální, homeostázu, což vědci uznali za další z důvodů rozvoje cukrovky.

Kadmium

Znemožňuje uvolňování inzulinu a zároveň ničí jeho receptory. Vykazuje také schopnost narušit procesy metabolismu glukózy. Dokáže vyvolat hyperglykémii, snížit produkci inzulinu a zvýšit aktivitu enzymů v játrech, které se podílejí na procesu tvorby (myšleno větších množství) glukózy.

Rtuť

Přítomnost výjimečně toxické rtuti v organismu je jednou z hlavních příčin přítomnosti cukru v moči. Rtuť může vyvolat cukrovku aniž by k tomu potřebovala asistenci jiných podobně toxických kovů, dokáže také prudce změnit hladinu glukózy v krvi, zničit buňky produkující inzulin. Olovo, blízký příbuzný z rodiny toxických kovů, dokáže páchat přesně to samé, co rtuť.

Nikl

Obdobné, jako výše uvedené, následky může vyvolávat také nikl. Jejich intenzita je tím větší, čím je přístup k antagonistům niklu a jiných těžkých kovů (např. zinku, molybdenu, hořčíku, vanadu) snížený, nebo dokonce žádný, protože ani k tomu nedochází nijak vzácně. Nikl znemožňuje zavádění glukózy do buněk a ničí mechanismus regulující hladinu glukózy v krvi.

Činnosti nezbytné pro kontrolu cukrovky – EAV

Pozorování tohoto typu nutí osobu trpící cukrovkou ptát se: jaké je mé zatížení těžkými kovy? V jakém stavu je mé zásobování minerály, které mě mají chránit před působením těžkých kovů? Patřím i já do skupiny 90% lidí s minerálními poruchami? Cílem každého lékaře a dietetika je převzít kontrolu nad hladinou cukru v krvi a jeho stabilizace v buňkách. Vaše role je přitom nesmírně důležitá, protože právě na vás závisí spolehlivost plnění pokynů a doporučení.

Čím by se mělo začít?

Nezávisle na dosavadních činnostech je obdobně nebo ještě více důležité zkontrolovat rozměr zátěže těžkými kovy a přístup k těm minerálům, které se účastní normalizace procesů spojených s cukrovkou. Neznalost vlastního stavu v tomto ohledu se může ukázat být závažnou překážkou na cestě k převzetí plné kontroly nad touto nemocí nebo k její remisi.

Elementární analýza vlasu (EAV)

Proč EAV a ne např. vyšetření moči nebo krve? Je více důvodů, z nichž tím nejdůležitějším je spolehlivost zjištění. Krevní testy jsou v mnoha případech bezcenné.

Problém spočívá v tom, že výsledek reprodukuje výhradně obraz platný pro daný okamžik a nezachycuje to, co se děje v organismu v průběhu času a na buněčné úrovni. Krev je totiž pouhým nosičem látek (např. vitaminu, minerálů, glukózy, hormonů apod.

), zatímco buňky jsou jejich konečný příjemce.

A přesto, že test určující hladinu glukózy v krvi můžeme uznat za užitečný, neposkytuje odpovědi na základní otázky: co je příčinou proměnlivých hodnot nebo přítomnosti v moči? Proč není insulin kolující v krvi schopen transportovat jí do buněk? Na tyto otázky může odpověď přinést hodnocení hladiny „dobrých“ a „zlých“ minerálů na buněčné úrovni.

Jak určit jejich stav?

Pamatujete si? Krev je jen nosičem prvků, buňky jejich příjemci.

Proto je analýza „hodných“ a „špatných“ minerálů ve vlasech doporučeným vyšetřením, protože minerály, kterých se v organismu nachází příliš a jsou překážkou, organismus transportuje (vylučuje) do vlasů, oproti tomu ty, jichž nemá dostatek (nesprávná strava a/nebo suplementace) jsou ve vlasech přítomny ve stopovém množství nebo pod normou.

Tento jednoduchý mechanismus využili nejlepší lékaři a biochemici Ameriky s ohledem na lékaře, dietetiky a jejich pacienty. Poskytnutím nástroje, jako je EAV, jim umožnili nahlédnout dovnitř buněk, tedy tam, kde začíná nemoc a končí zdraví.

Díky spektrografii a EAV si dnes mohou nejen diabetici přesně zkontrolovat stupeň toxické zátěže organismu, což umožňuje individuální výběr potřebám odpovídající suplementace,* nebo stanovení vlastních metabolických predisposic, na jejichž základě by měly být stanoveny nutriční programy.

Cukrovka není rozsudek. Cukrovka má, stejně jako jiné nemoci, své příčiny, které je nutné stanovit a bezpodmínečně odstranit.

* Shodně se sdělením („Physicians Reference Book”- USA) jsou doplňky výživných látek v tekuté (isotonické) formě osvojitelné z cca 95% (už v ústní dutině). Oproti tomu jejich pevné formy, v tabletách, od 5 do 18%. .

Vypracoval: dietetik, konzultant, propagátor ekologické medicíny, autor individuální interpretace výsledku EAV a knih z oblasti kauzální léčby („Od lekarza do grabarza” (Od lékaře k hrobníkovi)), „Ekomedycyna” (Ekomedicína), „Zdrowa kobieta to zdrowa rodzina” (Zdravá žena rovná se zdravá rodina)), specialista na neinvazivní čištění a stimulaci lymfatického systému Jerzy Maslanky, spolupracující s laboratoří Lifeline Diag.

Lidí s cukrovkou jsou miliony

14.11.2015 | 4698x Shlédnutí | Zdraví

Představte si středně velké město s dvacet tisíci obyvateli. Zhruba tolik lidí za jediný rok zemře v Česku na cukrovku. Počet nemocných se podobně jako v jiných vyspělých zemích neustále zvyšuje a tento trend se zatím nedaří zastavit. Naše země je na tom v rámci Evropy průměrně.

Cukrovka – nemoc miliónů lidí

Diabetes má skoro každý desátý

Celkově se podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky s cukrovkou v zemi léčí více než 800 tisíc lidí, nemoc tedy má skoro každý desátý. Celkově je nemocných více žen než mužů, ale tady je vysvětlení jednoduché – ženy se dožívají vyššího věku, což platí i o ženách s cukrovkou.

Pesimistické odhady ukazují, že za několik desetiletí může diabetes mít každý pátý člověk, pokud se nezlepší prevence nemoci.

Ta spočívá téměř výhradně ve zdravém životním stylu, případně ve včasném odhalení prediabetické fáze onemocnění a odpovídající dietě.

Jakmile se nemoc rozvine naplno, nelze ji většinou kompenzovat pouze dietou, ale jsou potřeba i léky, případně inzulín. Pouze dietou se léčí jen asi 130 tisíc diabetiků.

Budete mít zájem:  Jak Protahnout Krcni Pater?

Nemoc zasahuje nové kontinenty

Od roku 1980 stoupl počet nemocných v Česku více než dvaapůlkrát. V naprosto většině případů jde o cukrovku II. typu, cukrovkou prvního typu trpí celkově jen něco před padesát tisíc lidí, zatímco nemocných s diabetem II. typu je takřka osm set tisíc. A to patří Česko spolu s většinou ostatních evropských zemí k těm, kde se výskyt nemoci nezvyšuje zase tolik.

V Evropě žije celkem necelých 60 milionů cukrovkářů, nejvíce v evropské části Turecka, kde nemocí trpí téměř patnáct procent obyvatel. Pro srovnání, v Británii to není ani pět procent obyvatel, v Německu asi deset procent, v Česku zhruba sedm procent.

Zatímco ještě v polovině minulého století šlo o nemoc spíše vzácnou, dnes lékaři hovoří o epidemii diabetu. Nemoc se se zvyšující se životní úrovní čím dál častěji vyskytuje i v zemích, kde byla ještě nedávno velmi neobvyklá.

Podle údajů z roku 2013 je na světě více než 380 milionů diabetiků. Jde zhruba o deset procent veškeré populace mezi dvaceti a osmdesáti lety věku. Odborníci odhadují, že v roce 2035 bude na Zemi téměř šest set milionů nemocných, kterých bude nejvíce přibývat tam, kde se mění způsob života.

 Týká se to především Indie, Číny, Pákistánu, Mexika a Egypta. 

Pokud si chcete nechat poradit přímo od odborníka, objednejte se na konzultaci zde.

Čtvrt milionu Čechů neví, že mají cukrovku

14. listopad, Světový den diabetu

Diabetická asociace ČR ve spolupráci s MSD připravila u příležitosti Světového dne diabetu video o tom, co diabetes znamená a jak mu předcházet.

S cukrovkou se léčí 840 000 obyvatel České republiky a dalších 250 000 o svém onemocnění vůbec neví. Na zdravotní komplikace spojené s diabetem zemře každý rok více než 20 000 pacientů.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2012 za posledních 20 let narostl počet diabetiků o 68 %.Lidé vznik diabetu 2. typu často sami nepoznají. Nemoc přichází postupně, a když se zdravotní komplikace projeví, poškození zdraví už může být nevratné.

Proto je potřeba kontrolovat hladinu cukru v krvi už od 45 let při běžných kontrolách a odběrech krve u praktického lékaře.

Cukrovka – nemoc miliónů lidí

Cukrovka – narůstající onemocnění s komplikacemi

„Diabetes je velkým problémem celé společnosti, počet pacientů je velmi vysoký a stále narůstá,“ uvádí prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, předseda Diabetické asociace České republiky,a dodává: „toto onemocnění je v současné době nevyléčitelné. Cílem léčby diabetu je proto bránit vzniku komplikací diabetu a umožnit tak  zkvalitnění a prodloužení života pacientů.“

K úspěchu léčby je zapotřebí odhalit cukrovku již v raném stádiu. Je důležité včas podstoupit lékařské  vyšetření,  aby  nedošlo  k  závažným  zdravotním  komplikacím,  které  nastávají  při nedostatečně intenzivní léčbě, pozdě diagnostikovaném onemocnění nebo nedodržování léčebných opatření.

„Snažíme se vyvíjet pro lidi s diabetem stále lepší léky, které stále účinněji brání vzniku komplikací diabetu, ale pro celkové zlepšení situace je zapotřebí především předcházet vzniku onemocnění, a to hlavně zdravým životním stylem, tedy vhodnou stravou a pravidelným pohybem. To jsou prostředky, kterými se dá nejlépe bojovat proti této civilizační chorobě,“ říká MUDr. Václav Novotný, MBA, ředitel společnosti MSD pro Českou republiku.

Nechutenství nebo žízeň? Může to být diabetes

Rozlišujeme dva druhy diabetu:  diabetes I. typu a diabetes II. typu. Vznikají v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu, který snižuje hladinu cukru v krvi. Inzulin je produkován slinivkou břišní.

Zatímco diabetes l. typu patří mezi autoimunitní choroby, kdy vlastní imunitní systém ničí buňky slinivky, diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání těla k inzulinu.

 • Mezi základní vnější projevy diabetu patří žízeň, časté a vydatné močení, hubnutí, únava a poruchy vědomí.
 • Podívejte se na vieo s Bobem Kleplem:
 • Komplikace diabetu v ČR číselně
•               100 662 diabetiků má postižení zraku•                2 200 v důsledku cukrovky trpí slepotou•                Srdeční infarkt je s touto diagnózou až 5x častější než u běžné populace•                97 133 diabetiků má postižené ledviny•                Diabetická noha trápí 40 000 Čechů•                10 000 pacientů muselo podstoupit amputaci.

Onemocnění negativně ovlivňuje zejména nesprávná výživa, tedy nevhodné složení tuků, nedostatečný příjem ovoce a zeleniny, nadbytečný příjem soli a vysoký příjem energie.

Diabetes, stejně jako jeho komplikace, které jsou přímým důsledkem nemoci, zhoršují kvalitu života pacientů.

Komplikace se týkají velkých i malých cév, proto je celosvětově cukrovka nejčastější příčinou slepoty a amputací dolních končetin. Kolem 40 % pacientů s chronickým selháním ledvin jsou diabetici. Mezi pacienty s aterosklerózou (kornatění tepen) tvoří diabetici 70 %.

V České republice trpí chronickými komplikacemi třetina pacientů s diabetem. Onemocnění cukrovkou tak má nejen závažné zdravotní, ale i ekonomické a významné sociální dopady.

Podívejte se na video o diabetu v číslech:

Diabetes mellitus (cukrovka)

 1. Průvodce pacienta
 2. Diagnózy
 3. Diabetes mellitus (cukrovka)

Cukrovka je onemocnění, při kterém organismus není schopen dodávat dostatečné množství inzulínu.

Většina jídla, které zkonzumujeme, je v těle rozložena na jednoduchý cukr – glukózu. Lidské tělo glukózu využívá jako zdroj energie. Glukóza je v těle transportována krví. Aby buňky mohly glukózu z krve využít, potřebují k tomu hormon inzulín. Bez inzulínu tedy buňky nemohou získat energii z potravy.

Lidé s cukrovkou tak nemohou využívat svou krevní glukózu. To vede k vzestupu hladiny cukru v krvi (hyperglykémii) a dalším závažným důsledkům.

Inzulín produkuje velká žláza – slinivka, umístěná za žaludkem.

Existují dva hlavní typy cukrovky:

Cukrovka (diabetes mellitus) 1. typu

neboli na inzulínu závislá – může se vyskytnout v každém věku, ale většinou postihuje děti nebo mladé dospělé. Léčba spočívá v injekční aplikaci inzulínu, bez kterého by diabetici 1. typu nepřežili. Podle IDF (Mezinárodní federace diabetu) je na světě asi 15 000 000 lidí s diabetem 1. typu, což je něco málo přes 7 % z celkového počtu diabetiků.

Cukrovka (diabetes mellitus) 2. typu

neboli na inzulínu nezávislá – se nejčastěji vyskytuje u lidí starších 45 let. Asi 80 – 90 % pacientů s cukrovkou 2. typu trpí nadváhou či obezitou.

Podle závažnosti onemocnění se liší i léčba: u někoho stačí dieta a zvýšení pohybové aktivity, dalším stupněm jsou tablety (perorální antidiabetika) a u špatně kompenzovaných pacientů je lékař nucen sáhnout k inzulínu.

V důsledku složitých mechanismů tohoto metabolického onemocnění se diabetikům hubne mnohem hůře než zdravým lidem (také v souvislosti s léčbou cukrovky, ať již perorálními antidiabetiky – prášky, nebo inzulínem). Obezita se stává problémem stále mladších lidí, čili i dětí, cukrovka 2.

typu se bohužel stále častěji vyskytuje i v mladším věku, než bylo obvyklé. Podle odhadu IDF (Mezinárodní federace diabetu) je na světě asi 140 000 000 diabetiků 2. typu, což je přibližně 92 % ze všech lidí s cukrovkou.

Statistiky jsou odstrašující:

 • v roce 1985 bylo na světě asi 30 miliónů diabetiků. V roce 2000 se jejich počet odhadoval na minimálně 151 miliónů, což je pětkrát více! Rok 2001 již přináší strašné číslo: 177 miliónů diabetiků na světě. Pokud se tato epidemie ničím nezpomalí, v průběhu 25 let se toto číslo vyšplhá až na 300 miliónů diabetiků! V České republice je celkem 654 164 diabetiků, což je přes 6 % obyvatel (k roku 2000), dnes je toto číslo již pravděpodobně vyšší. Česká republika je v porovnání s Evropou v počtu diabetiků na 100 000 obyvatel na průměrných hodnotách (narozdíl od obezity, kde je na prvním místě). Co je ale opravdu závažné, ČR má v Evropě další smutné prvenství – je na prvním místě v počtu nových případů cukrovky (v roce 2000 to bylo přes 500 nových pacientů na 100 000 obyvatel, kdežto např. ve Francii je to něco přes 200).
 • Finanční náklady na zdravotní péči jsou enormní:
 • Odhaduje se, že náklady na komplikace spojené s cukrovkou se pohybují mezi 5 – 10 % celkových nákladů na zdravotní péči.
 • A komplikace cukrovky bohužel mohou vyústit až v předčasné ukončení života:
 • Cukrovka je hlavní příčinou slepoty u lidí po dokončení 20. roku života
 • Cukrovka je hlavní příčinou amputací končetin, které nejsou důsledkem úrazů
 • U diabetiků je mnohem větší pravděpodobnost vzniku infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice
 • U řady diabetiků se vyvine závažné onemocnění ledvin
Budete mít zájem:  Vitamíny Pro Děti S Hlívou Ústřičnou?

Jaké jsou příznaky cukrovky?

Příznaky mohou mít různý charakter a někdy mohou úplně chybět, ale jako charakteristické lze označit tyto:

Diabetes mellitus 1. typu:

Nástup tohoto onemocnění bývá náhlý a poměrně dramatický a většinou se projevuje:

 • Abnormální žízní a suchostí v ústech
 • Časté močení
 • Značná únava / nedostatek energie
 • Neustálý hlad
 • Náhlý úbytek hmotnosti
 • Pomalé hojení ran
 • Opakující se infekce

Diabetes mellitus 2. typu:

Mohou nastat stejné příznaky jako u 1. typu, ale většinou jsou méně výrazné. Nástup diabetu 2. typu probíhá postupně a proto se špatně rozpoznává. U některých pacientů se z počátku neobjevují žádné příznaky. Správná diagnóza je však bohužel často rozpoznána až po několika letech, kdy už se vyskytují různé komplikace.

Pokud máte i jen malé podezření na cukrovku, okamžitě navštivte lékaře.

Jaké jsou komplikace cukrovky?

Cukrovka je celoživotní onemocnění, které vyžaduje plnou kontrolu. Bez dobré kompenzace může vést k závažným komplikacím, jako jsou srdečně cévní onemocnění, selhání ledvin, slepota nebo amputace dolních končetin.

Krátkodobé komplikace

Nízká hladina cukru (hypoglykémie)

Lidé, kteří si píchají inzulín, se musí naučit řešit problémy s hypoglykémií a také rozpoznávat varovné příznaky (důvodem je buď příliš velká dávka inzulínu, nepředpokládaná větší pohybová aktivita nebo nedostatek jídla). Hypoglykémie se dá rychle vyřešit podáním kostky cukru. Pokud přetrvává, vede zpravidla ke ztrátě vědomí.

Ketoacidóza

Pokud nemá organismus k dispozici dostatek glukózy (tělo ji nemůže využít kvůli chybění inzulínu nebo snížené citlivosti buněk na inzulín, nebo např. při hladovění), využívá pro tvorbu energie tuky. V tom případě jsou produkovány odpadní látky – ketolátky.

Organismus se ketolátek snaží zbavit zvýšeným vylučováním močí. Není ale schopen se zbavit všech ketolátek a ty se začnou hromadit v organismu a způsobovat tzv. ketoacidózu (nadměrnou kyselost vnitřního prostředí – poměrně závažný stav).

Ketoacidóza se vyskytuje většinou u diabetiků 1. typu.

Bakteriální či plísňové infekce

Diabetici jsou náchylnější k bakteriálním či plísňovým infekcím. Bakteriální infekce zahrnují např. ječné zrno a furunkl (vřídek). Plísňové infekce zahrnují plísně nohou, lišeje, vaginální infekce.

Dlouhodobé komplikace

Oční komplikace

Retinopatie nebo jiné oční komplikace jsou nejčastější příčinou slepoty v dospělém věku v rozvinutých zemích. Asi 2 % diabetiků s nemocí déle než 15 let oslepnou a asi u 10 % se rozvine závažné poškození zraku.

Ledvinné komplikace

Diabetes je hlavní příčinou onemocnění ledvin (nefropatie). Onemocnění ledvin je pro diabetiky největší hrozbou. Asi u 40 % diabetiků se do 50 let věku vyvine onemocnění ledvin.

Postižení nervů

Diabetická neuropatie postihuje více než polovinu všech diabetiků. Existují různé typy poškození nervů, které mohou vyústit ve ztrátu citlivosti na nohách, případně na rukou; bolesti nohou a problémy se správnou funkcí různých částí těla – jako např.

srdce, oči, žaludek, močový měchýř a penis. Nedostatek citlivosti v nohách často vede k různým poraněním, zpočátku často bez uvědomění postiženým. Tyto úrazy mohou postupně vyvolávat špatně se hojící afekty na dolních končetinách a nakonec vést až k amputaci.

Postižení oběhového systému

Postižení oběhového systému nebo srdečně cévní onemocnění jsou u diabetiků v Evropě nejčastější příčinou úmrtí (75 %).

Amputace

Cukrovka je nejčastější příčinou amputací, které nejsou způsobeny úrazem.

Jaké jsou normální hladiny krevního cukru?

Parametr Normální hodnoty Zvýšené hodnoty
Glukóza na lačno 4,2 -6 mmol/l  nad 6 mmol/l
Glykovaný hemoglobin do 4 % nad 4 %

Lékař Vám pravděpodobně udělá ještě tzv. orální glukózový toleranční test. Při něm dostanete vypít glukózu a potom se v určitých časových intervalech hodnotí hladina cukru v krvi.

Prevence

Prevenci cukrovky můžeme rozdělit do dvou kategorií: primární a sekundární.

Primární prevence cukrovky:

Spočívá v identifikaci a ochraně lidí se zvýšeným rizikem vzniku cukrovky – to znamená že chceme zabránit vzniku nebo jej oddálit (např. obézní lidé, výskyt cukrovky v rodině atd.).

Neexistuje zatím přesvědčivý důkaz, že je možná primární prevence diabetu 1. typu, ale je jisté, že lze zabránit, nebo alespoň oddálit, vznik cukrovky 2. typu.

Změna životního stylu zahrnující snížení tělesné hmotnosti vhodným stravováním a zvýšením fyzické aktivity se výrazně podílí v prevenci cukrovky 2. typu. Kontrola tělesné hmotnosti se podílí také na snížení rizika srdečních onemocnění, snížení krevního tlaku atd.

Sekundární prevence:

Zahrnuje včasné odhalení nemoci a prevenci komplikací. Takže také redukuje potřebu léčby komplikací.

Dobrá kompenzace cukrovky spočívající v dostatečné kontrole hladin krevního cukru snižuje riziko rozvoje komplikací a zpomaluje jejich progresi u všech typů cukrovky. Kontrola vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny tuků je stejně důležitá.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector