Clarinase repetabs – příbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

– Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

– Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže im uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • V tejto písomnej informácii pre používateľov:
 • 1. Čo je Clarinase Repetabs a na čo sa používa
 • 2. Skôr ako užijete Clarinase Repetabs
 • 3. Ako užívať Clarinase Repetabs
 • 4. Možné vedľajšie účinky
 • 5. Uchovávanie Clarinase Repetabs
 • Clarinase Repetabs, 5 mg/120 mg tablety s oneskoreným uvoľňovaním
 • loratadín a pseudoefedríniumsulfát
 • – Liečivá v Clarinase Repetabs tabletách s oneskoreným uvoľňovaním sú loratadín 5 mg a pseudoefedríniumsulfát 120 mg.
 • – Ďalšie zložky sú: Clarinase Repetabs tabliet s oneskoreným uvoľňovaním sú: jadro – monohydrát laktózy, kukuricový škrob, povidón, stearan horečnatý; filmový obal – arabská guma, sacharóza, dihydrát síranu vápenáteho, síran vápenatý bezvodý, kolofónia, zeín, kyselina olejová, liečivé mydlo, mastenec, mikrokryštalická celulóza, oxid titaničitý, biely vosk, karnaubský vosk.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem, Holandsko.

Výrobca: SP Labo N.V, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgicko.

 1. 1. ČO JE CLARINASE REPETABS A NA ČO SA POUŽÍVA
 2. Clarinase Repetabs sú biele okrúhle tablety so zaobleným okrajom (lentilkového tvaru).
 3. Tablety Clarinase Repetabs sú dostupné v balení po 7 alebo 14 tabliet.
 4. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Tablety Clarinase Repetabs obsahujú kombináciu dvoch liečiv; antihistaminika loratadínu a dekongestíva pseudoefedrínu. Antihistaminiká pomáhajú zmierňovať príznaky alergickej alebo bežnej nádchy prostredníctvom zablokovania účinkov látky nazývanej histamín, ktorá sa tvorí v ľudskom organizme. Dekongestíva pomáhajú uvoľniť upchatý nos.

Tablety Clarinase Repetabs zmierňujú príznaky spojené so sezónnou alergickou nádchou (napr. senná nádcha), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, ako aj svrbenie očí sprevádzajúce pocitom upchatého nosa.

 • 2. SKÔR AKO UŽIJETE CLARINASE REPETABS
 • Neužívajte tablety Clarinase Repetabs
 • – keď ste precitlivený (alergický) na loratadín, pseudoefedrín alebo niektorú z ďalších zložiek tabliet Clarinase Repetabs.
 • Kvôli obsahu pseudoefedrínu neužívajte tablety Clarinase Repetabs
 • – keď užívate súčasne liek na srdce alebo krvný tlak;
 • – keď máte glaukóm (zelený očný zákal, vysoký vnútroočný tlak), ťažkosti s močením, prekážku v močových cestách, vysoký krvný tlak, ochorenie srdca alebo ciev, prekonali ste porážku (mozgovú príhodu) alebo máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy;
 • – keď sa liečite inhibítormi monoaminooxidázy – IMAO (lieky na liečbu depresie) alebo ste takéto lieky užívali v priebehu posledných 14 dní, povedzte o tom vášmu lekárovi.
 • Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Clarinase Repetabs, pretože nasledovné stavy môžu spôsobiť, že ste citlivejší na dekongestívum pseudoefedrín v tomto lieku
 • Pred tým, ako začnete užívať tablety Clarinase Repetabs, povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi:
 • – keď máte 60 alebo viac rokov, pretože starší ľudia môžu byť na účinky tohto lieku citlivejší;
 • – keď máte problémy s očami (ako sú zvýšený vnútroočný tlak alebo glaukóm), cukrovku (diabetes mellitus), vred žalúdka, ktorý spôsobuje zúženie, zúženie v oblasti medzi žalúdkom a začiatkom čreva, zúženie krčka močového mechúra, keď ste niekedy mali kŕč v dýchacích cestách, máte zväčšenú prostatu alebo ťažkosti s pečeňou, obličkami alebo močovým mechúrom;
 • – keď ste objednaný na operáciu, pretože v tomto prípade asi budete musieť na niekoľko dní prestať užívať Clarinase Repetabs;
 • – keď užívate digitalis (liek na liečbu niektorých srdcových chorôb) pretože možno bude potrebné upraviť dávkovanie;
 • – keď užívate lieky na tlak – α-metyldopu, rezerpín, guanetidín (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku), mekamylamín, alkaloidy kýchavice – veratrum (nachádzajú sa v niektorých homeopatikách), pretože možno bude potrebné upraviť dávkovanie;
 • – keď užívate dekongestíva (lieky znižujúce prekrvenie slizníc, ústne alebo do nosa), lieky znižujúce chuť do jedla alebo amfetamíny, pretože pri súčasnom užívaní s Clarinase Repetabs môžu tieto lieky zvýšiť krvný tlak;
 • – keď užívate ergotamínové alkaloidy (ako sú dihydroergotamín, ergotamín alebo metylergometrín) na liečbu migrény, pretože ich užívanie súčasne s Clarinase Repetabs môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku;
 • – keď užívate linezolid, bromokryptín, kabergolín, lisurid a pergolid (lieky na liečbu Parkinsonovej choroby alebo pri niektorých hormonálnych poruchách), pretože pri užívaní spolu s Clarinase Repetabs môžu tieto lieky spôsobiť zvýšenie krvného tlaku;
 • – keď užívate antacidá (lieky na zníženie kyslosti v žalúdku), pretože môžu zvyšovať účinok Clarinase Repetabs;
 • – keď užívate kaolín (pomocná látka v niektorých liekoch), pretože môže znižovať účinok Clarinase Repetabs.
 • Užívanie Clarinase Repetabs s jedlom a nápojmi
 • Tablety Clarinase Repetabs sa môžu užívať pred jedlom alebo počas jedla.
 • Gravidita
 • Ak ste tehotná, tablety Clarinase Repetabs nesmiete užívať.
 • Skôr ako začnete počas tehotenstva užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 • Dojčenie
 • Ak dojčíte, užívanie Clarinase Repetabs sa u vás neodporúča.
 • Skôr ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 • Vedenie vozidla a obsluha strojov

V odporúčaných dávkach sa neočakáva, že by Clarinase Repetabs spôsoboval ospalosť alebo poruchu pozornosti. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyvinula ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

 1. Dôležité informácie o niektorých zložkách Clarinase Repetabs
 2. Clarinase Repetabs tablety s oneskoreným uvoľňovaním obsahujú butylparabén, ktorý môže vyvolať alergické reakcie (niekedy oneskorené).
 3. Clarinase Repetabs tablety s oneskoreným uvoľňovaním obsahujú laktózu a sacharózu; preto ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 4. Užívanie iných liekov
 5. Nie sú žiadne dôkazy, že by Clarinase Repetabs zosilňoval účinok alkoholických nápojov.
 6. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.
 7. Laboratórne vyšetrenia
 8. Ak vás objednali na kožné testy na alergie, nesmiete užívať Clarinase Repetabs 2 dni pred týmito testami, pretože by mohol ovplyvniť výsledok týchto testov.
 9. Športovci, ktorí užívajú tablety Clarinase Repetabs môžu mať pozitívne dopingové testy.
 10. 3. AKO UŽÍVAŤ CLARINASE REPETABS

Vždy užívajte tablety Clarinase Repetabs presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Neužívajte viac tabliet Clarinase Repetabs, ako vám odporučili ani ich neužívajte častejšie.

Dospelí a deti vo veku 12 rokov a viac: Užívajte jednu tabletu s oneskoreným uvoľňovaním Clarinase Repetabs dvakrát denne s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla. Tabletu prehltnite celú; pred prehltnutím tablety nedrvte, nerozlamujte ani nehryzte.

 • Neužívajte tento liek dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich dní, ak vám to vyslovene neodporučil váš lekár.
 • Pacientov treba upozorniť, že ak u nich dôjde k zvýšeniu krvného tlaku, srdce im začne biť nepravidelne alebo rýchlejšie, objaví sa nevoľnosť, bolesť hlavy alebo bolesť hlavy zosilnie, liečba sa musí prerušiť.
 • Ak ste užili viac Clarinase Repetabs, ako ste mali
 • Ak užijete väčšiu dávku, okamžite o tom povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 • Ak ste zabudli užiť Clarinase Repetabs
Budete mít zájem:  Nebezpečný alkohol: Lahve s těmito etiketami má někdo doma

Ak ste zabudli užiť dávku načas, užite ju čo najskôr a potom pokračujte v užívaní lieku v pôvodných pravidelných intervaloch. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Clarinase Repetabs môže mať vedľajšie účinky. Ak máte akúkoľvek reakciu na Clarinase Repetabs, ktorá nemizne, obťažuje vás alebo máte dojem, že je závažná, spojte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 1. Časté vedľajšie účinky spojené s tabletami s oneskoreným uvoľňovaním Clarinase Repetabs 5 mg/120 mg zahŕňajú: smäd, nervozitu, ospanlivosť, depresiu, rozrušenie, nechutenstvo, ťažkosti so spaním, závrat, suchosť v ústach, zrýchlenie činnosti srdca, bolesť hrdla, zápal nosovej sliznice, zápchu, nevoľnosť, bolesť hlavy alebo únavu.
 2. Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytovali menej často boli: zmätenosť, tras, zvýšené potenie, začervenanie, porucha chuti do jedla, neobvyklé slzenie z očí, zvonenie v ušiach, nepravidelná akcia srdca, krvácanie z nosa, časté alebo neobvyklé močenie a svrbenie.
 3. Po uvedení Clarinase Repetabs na trh boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažnej alergickej reakcie, závratov, vysokého krvného tlaku, kašľa, zúženia v dýchacích cestách, ťažkostí s pečeňou, sťaženého močenia a vypadávania vlasov.
 4. Ostatné vedľajšie reakcie hlásené len v klinických štúdiách s loratadínom a po jeho uvedení na trh boli zvýšená chuť do jedla, kožná vyrážka a tráviace ťažkosti.
 5. Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.
 6. 5. UCHOVÁVANIE CLARINASE REPETABS
 7. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 8. Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 9. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na škatuli a na blistri.
 10. Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte o tom lekárnikovi.
 11. Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v októbri 2012.

Príbalový leták CLARINASE REPETABS

Clarinase Repetabs, 5 mg/120 mg tablety s oneskoreným uvoľňovaním

Každá tableta s oneskoreným uvoľňovaním obsahuje 5 mg loratadínu a 120 mg pseudoefedríniumsulfátu.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

 • Tablety s oneskoreným uvoľňovaním.
 • Biele okrúhle tablety so zaobleným okrajom (lentilkového tvaru).
 • Clarinase Repetabs tablety s oneskoreným uvoľňovaním sú indikované na symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy sprevádzanej nazálnou kongesciou.
 • Dospelí a deti nad 12 rokov:

Jednu tabletu s oneskoreným uvoľňovaním Clarinase Repetabs dva krát denne zapiť s pohárom vody. Tablety s oneskoreným uvoľňovaním sa musia prehltnúť celé (bez hryzenia, lámania alebo žuvania). Tablety s oneskoreným uvoľňovaním sa môžu užívať bez ohľadu na jedlo.

Clarinase Repetabs sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov, nakoľko bezpečnosť a účinnosť v tejto populácii nebola zatiaľ stanovená.

Trvanie liečby má byť čo najkratšie a po vymiznutí príznakov sa v liečbe nemá pokračovať. Odporúča sa obmedziť liečbu na približne 10 dní, pretože pseudoefedrín pri chronickom užívaní stráca časom svoju účinnosť. Keď kongescia sliznice horných dýchacích ciest ustúpi, v liečbe možno, ak je to potrebné, pokračovať samotným antihistaminikom.

Kombinovaný liek sa nemá podávať pacientom starším ako 60 rokov alebo pacientom s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene (pozri časť 4.4).

Clarinase Repetabs tablety s oneskoreným uvoľňovaním sú kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou alebo idiosynkráziou na niektorú zo zložiek, niektorú z pomocných látok alebo na adrenergné látky.

Pretože Clarinase Repetabs tablety s oneskoreným uvoľňovaním obsahujú pseudoefedrín, sú kontraindikované aj u pacientov, ktorí sa liečia inhibítormi monoaminoxidázy (IMAO) alebo u ktorých bola takáto liečba ukončená v priebehu uplynulých 2 týždňov, a u pacientov s:

 • glaukómom s úzkym uhlom;
 • retenciou moču;
 • kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako sú ischemická choroba srdca, tachyarytmia a závažná hypertenzia;
 • hypertyreózou;
 • anamnézou hemoragickej mozgovej príhody alebo s rizikovými faktormi, ktoré by mohli zvýšiť riziko jej vzniku, kvôli tomu, že látky s vazokonstrikčným účinkom majú, v kombinácii s vazokonstrikčnými látkami, ako sú bromokryptín, pergolid, lisurid, karbegolín, ergotamín, dihydroergotamín, alebo s inými dekongestívami, ktoré sa používajú na nazálnu dekongesciu, či už perorálne alebo do nosa (fenylpropanolamín, fenylefrín, efedrín…), alfamimetický účinok.

Clarinase Repetabs tablety s oneskoreným uvoľňovaním sa nesmú užívať počas tehotenstva (pozri časť 4.6).

Neprekračujte odporučené dávkovanie a trvanie liečby (pozri 4.2).

U pacientov vo veku 60 alebo viac rokov je vyššia pravdepodobnosť výskytu nežiaducich reakcií na sympatikomimetiká. Bezpečnosť a účinnosť kombinácie sa v tejto populácii nestanovila a nie sú dostupné dostatočné údaje, aby bolo možné odporučiť primerané dávkovanie. U pacientov nad 60 rokov sa tento kombinovaný liek nemá používať.

Poškodenie obličiek alebo pečene: Bezpečnosť a účinnosť kombinácie sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene nestanovila a nie sú dostupné dostatočné údaje, aby sa mohlo odporučiť primerané dávkovanie. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene sa kombinovaný liek nemá používať.

Pacientov treba poučiť, že v prípade hypertenzie, tachykardie, palpitácií alebo srdcových arytmií, nauzey alebo iných neurologických znakov (ako sú bolesť hlavy alebo zosilnenie bolesti hlavy) musia liečbu prerušiť.

Sympatomimetické amíny môžu spôsobovať stimuláciu centrálneho nervového systému s kŕčmi alebo kardiovaskulárny kolaps sprevádzaný hypotenziou. Vyššia pravdepodobnosť výskytu týchto účinkov je u detí, starších ľudí alebo v prípadoch predávkovania (pozri časť 4.9).

 1. U pacientov, ktorí dostávajú digitalis, majú srdcové arytmie, hypertenziu, anamnézu infarktu myokardu, diabetes mellitus, obštrukciu hrdla močového mechúra alebo pozitívnu anamnézu bronchospazmu, sa má postupovať obozretne.
 2. U pacientov s glaukómom, stenotizujúcim peptickým vredom, pyloroduodenálnou obštrukciou, hypertrofiou prostaty, obštrukciou krčka močového mechúra, kardiovaskulárnym ochorením a zvýšeným vnútroočným tlakom, je potrebná opatrnosť.
 3. Obozretnosť sa vyžaduje aj u pacientov, ktorí sa liečia inými sympatikomimetikami, vrátane dekongestív, anorektík alebo psychostimulancií amfetamínového typu, antihypertenzívnymi látkami, tricyklickými antidepresívami a inými antihistaminikami.
 4. Opatrne treba postupovať u pacientov s migrénou liečenou vazokonstrikčnými alkaloidmi ergotamínového typu.

Tak ako pri iných stimulanciách CNS, u pseudoefedríniumsulfátu existuje riziko zneužívania. Zvyšovanie dávok môže viesť k toxicite. Pokračujúce užívanie môže viesť k tolerancii a tým k zvýšeniu rizika predávkovania. Po rýchlom vysadení môže dôjsť k depresii.

Ak sa počas liečby nepriamymi sympatomimetikami používajú nestabilné halogénové anestetiká, môže sa objaviť perioperačná akútna hypertenzia. Preto, ak sa plánuje chirurgický zákrok, je lepšie 24 hodín pred anestéziou prerušiť liečbu.

Budete mít zájem:  Jak může otec ovlivnit nenarozené dítě?

Športovcov treba informovať, že liečba pseudoefedrínom môže spôsobiť pozitívne antidopingové testy.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Podávanie Clarinase Repetabs tabliet s oneskoreným uvoľňovaním sa má prerušiť najmenej 48 hodín pred kožnými testami, nakoľko antihistaminiká môžu zabrániť reakciám alebo zoslabiť inak pozitívne reakcie na index kožnej reaktivity.

Ako sa zistilo v štúdiách psychomotorickej výkonnosti, loratadín nezosilňuje účinky súčasne použitého alkoholu.

Klinicky významné interakcie sa, kvôli širokému terapeutickému indexu loratadínu, neočakávajú a vo vykonaných klinických štúdiách sa žiadne klinicky relevantné interakcie nepozorovali (pozri 5.2).

 • Súbežné podávanie inhibítorov monoaminoxidázy a sympatomimetík môže spôsobiť kritické hypertenzné reakcie.
 • Sympatikomimetiká môžu znižovať antihypertenzívny účinok α-metyldopy, mekamylamínu, rezerpínu, alkaloidov veratrum (kýchavice) a guanetidínu.
 • Neodporúčajú sa nasledovné kombinácie:
 • bromokryptín, karbegolín, lizurid, pergolid: riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku;
 • dihydroergotamín, ergotamín, metylergometrín (dopaminergné vazokonstrikčné látky): riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku;
 • linezolid: riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku;
 • iné vazokonstrikčné látky používané na nazálnu dekongesciu perorálne alebo nazálne (fenylpropanolamín, fenylefrín, efedrín…): riziko vazokonstrikcie.

Antacidá zvyšujú rýchlosť vstrebávania pseudoefedríniumsulfátu, kaolín ju znižuje.

V štúdiách na zvieratách nebol loratadín teratogénny. Bezpečné používanie Clarinase Repetabs počas gravidity sa nestanovilo. Používanie pseudoefedrínu znižuje prietok krvi do maternice matky. Užívanie Clarinase Repetabs počas gravidity je kontraindikované.

Clarinase Repetabs sa vylučuje do materského mlieka, preto sa jeho užívanie u dojčiacich žien neodporúča.

V klinických štúdiách, ktoré vyhodnocovali schopnosť viesť vozidlá sa u pacientov užívajúcich loratadín neobjavilo žiadne narušenie. U niektorých ľudí sa však veľmi zriedkavo objavila ospalosť, ktorá mohla ovplyvniť ich schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Neočakáva sa, že by pseudoefedríniumsulfát zhoršoval psychomotorickú výkonnosť.

 1. Nežiaduce reakcie hlásené počas klinických štúdií navyše oproti placebu
 2. pre tablety s oneskoreným uvoľňovaním 5 mg/120 mg
 3. veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až

Clarinase Repetabs

(loratadinum/pseudoephedrini sulfas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 • 1.    Co je přípravek Clarinase repetabs a k čemu se používá
 • 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clarinase repetabs užívat
 • 3.    Jak se přípravek Clarinase repetabs užívá
 • 4.    Možné nežádoucí účinky
 • 5.    Jak přípravek Clarinase repetabs uchovávat
 • 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Clarinase repetabs a k čemu se používá

Přípravek Clarinase repetabs obsahuje kombinaci dvou léčiv, antihistaminika loratadinu a dekongestiva pseudoefedrinu. Antihistaminika pomáhají tlumit alergické a běžné projevy rýmy tím, že předcházejí účinkům látky zvané histamin, která vzniká v organizmu. Dekongestiva pomáhají uvolnit ucpaný nos.

Přípravek Clarinase repetabs zmírňuje příznaky spojené se sezónní alergickou rýmou (sennou rýmou), jako jsou kýchání, výtok z nosu, pálení nosu nebo očí, doprovázené pocitem ucpaného nosu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clarinase repetabs užívat

Neužívejte přípravek Clarinase repetabs

–    jestliže jste alergický(á) na loratadin, pseudoefedrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Kvůli obsahu pseudoefedrinu neužívejte přípravek Clarinase repetabs

 1. –    jestliže užíváte léky na srdce nebo krevní tlak;
 2. –    máte zelený zákal (glaukom), obtíže s močením, překážku v močových cestách, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce nebo cév, prodělali jste mozkovou mrtvici (cévní mozkovou příhodu) nebo máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
 3. –    jestliže jste léčeni inhibitory monoaminooxidázy – IMAO (léky na léčbu deprese), nebo jste ukončili léčbu tímto lékem v posledních 14 dnech.

Upozornění a opatření

 • Za určitých podmínek se můžete stát abnormálně vnímavým(ou) k dekongestivnímu pseudoefedrin-sulfátu
 • obsaženém v tomto léčivém přípravku.
 • Před užitím přípravku Clarinase repetabs se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 • –    jestliže jste ve věku 60 let nebo starší. Starší lidé mohou být více citliví k účinkům tohoto léku;
 • –    jestliže    máte diabetes (cukrovku);
 • –    jestliže máte vřed způsobující zužování žaludku nebo tenkého střeva (stenózující peptický vřed);
 • –    jestliže máte střevní blokádu (pyloroduodenální obstrukce);
 • –    jestliže máte blokádu v krčku močového měchýře (obstrukce vývodových cest močových);
 • –    jestliže    trpíte zvětšením prostaty;
 • –    jestliže    trpíte zvýšeným nitroočním tlakem;
 • –    jestliže    máte zvýšený krevní tlak;
 • –    jestliže jste v minulosti prodělal(a) infarkt myokardu;
 • –    jestliže trpíte poruchami srdečního rytmu (arytmie);
 • –    jestliže jste dříve měli obtíže při dýchání způsobené sevřením svalů v plicích (bronchospazmus);
 • –    jestliže máte problém s játry či ledvinami;
 • –    jestliže plánujete operaci, protože je možné, že budete muset na několik dní přípravek Clarinase repetabs přestat užívat;
 • –    jestliže užíváte digitalis (lék užívaný u některých srdečních onemocnění), protože může být nutné upravit jeho dávkování;
 • –    jestliže užíváte léky na tlak: a-methyldopu, mekamylamin, reserpin, veratrové alkaloidy a guanethidin, protože může být potřeba upravit dávkování;
 • –    jestliže užíváte dekongestanty (léky snižující překrvení sliznic; ústy nebo do nosu -fenylpropanolamin, fenylefrin, efedrin, oxymetazolin, nafazolin), látky potlačující chuť k jídlu (dietní pilulky), nebo amfetaminy, protože společně s přípravkem Clarinase repetabs mohou tyto léky zvýšit krevní tlak;
 • –    jestliže užíváte tricyklická antidepresiva (léky proti depresím);
 • –    jestliže užíváte antihistaminika (léky proti alergiím);
 • –    jestliže užíváte námelové alkaloidy (jako jsou dihydroergotamin, ergotamin, nebo metylergometrin), protože společně s přípravkem Clarinase repetabs mohou tyto léky zvýšit krevní tlak;
 • –    jestliže užíváte linezolid (antibiotikum), moklobemid (lék proti depresím), bromokryptin, lisurid a pergolid (léky na léčbu Parkinsonovy choroby a některých hormonálních poruch), protože společně s přípravkem Clarinase repetabs mohou tyto léky zvýšit krevní tlak;
 • –    jestliže užíváte antacida (léky proti překyselení žaludku), protože mohou zvýšit účinnost přípravku Clarinase repetabs;
 • –    jestliže užíváte kaolin (pomocná látka v některých lécích), protože může snížit účinnost přípravku Clarinase repetabs.
 • Pokud se u Vás vyskytne nebo je u Vás diagnostikováno jakékoliv z následujících onemocnění, sdělte to
 • svému lékaři:
 • –    vysoký krevní tlak;
 • –    rychlý srdeční rytmus nebo bušení    srdce;
 • –    abnormální srdeční rytmus;
 • –    pocit nevolnosti nebo bolest hlavy,    případně zesílení stávající bolesti hlavy během užívání
 • přípravku Clarinase repetabs.
 • Jedna z léčivých látek obsažených v přípravku Clarinase repetabs, pseudoefedrin-sulfát, nese riziko
 • zneužívání a vysoké dávky pseudoefedrin-sulfátu mohou být jedovaté.
Budete mít zájem:  Statek plný levandule. Na Moravě

Děti a dospívající

Clarinase repetabs se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, neboť bezpečnost a účinnost u této

populace nebyla dosud stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Clarinase repetabs

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Více viz bod Upozornění a opatření.

Přípravek Clarinase repetabs s jídlem a alkoholem

Přípravek Clarinase repetabs se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Neprokázalo se, že by přípravek Clarinase repetabs zvyšoval účinek alkoholických nápojů.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, nesmíte přípravek Clarinase repetabs užívat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže kojíte, užívání přípravku Clarinase repetabs se nedoporučuje. Loratadin a pseudoefedrin se vylučují do mateřského mléka. U pseudoefedrinu, což je složka přípravku Clarinase repetabs, bylo hlášeno snížení produkce mateřského mléka u kojících matek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Clarinase repetabs způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Clarinase repetabs obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Laboratorní testy

Přípravek Clarinase repetabs vysaďte minimálně 2 dny před jakýmikoli kožními testy, jelikož antihistaminika mohou výsledky kožního testu ovlivnit.

Sportovci užívající přípravek Clarinase repetabs mohou mít pozitivní testy na doping.

3. Jak se přípravek Clarinase repetabs užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte více tablet Clarinase repetabs, než Vám bylo doporučeno, ani je neužívejte častěji.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší

Užívat jednu tabletu s prodlouženým uvolňováním Clarinase repetabs dvakrát denně se sklenicí vody, s jídlem nebo bez jídla. Tabletu spolkněte celou; nedrťte, nelámejte nebo nežvýkejte tabletu před polknutím.

Neužívejte tento přípravek nepřetržitě více než 10 dní, pokud Váš lékař neurčí jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarinase repetabs než jste měl(a)

 1. Jestliže užijete větší dávku než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
 2. Ospalost, bušení srdce a bolest hlavy byly hlášeny při předávkování loratadinem, což je jedna z léčivých látek přípravku Clarinase repetabs.

  Křeče, rychlý tep srdce, nevolnost a nervozita byly hlášeny při

 3. předávkování pseudoefedrinem, což je další z léčivých látek přípravku Clarinase repetabs.
 4. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Clarinase repetabs
 5. Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno.

 6. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 7. 4.    Možné nežádoucí účinky
 8. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 9. Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10pacientů):
 10. •    potíže se spaním
 11. Časté (mohou se objevit až u 1 z 10pacientů):
 12. •    žízeň
 13. •    nervozita
 14. •    ospalost
 15. •    deprese
 16. •    neklid
 17. •    ztráta chuti k jídlu
 18. •    závrať
 19. •    sucho v ústech
 20. •    bušení srdce
 21. •    bolest v krku
 22. •    zánět nosní výstelky
 23. •    zácpa
 24. •    nevolnost
 25. •    bolest hlavy
 26. •    únava
 27. Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů):
 28. •    zmatenost
 29. •    třes
 30. •    zvýšené pocení
 31. •    návaly horka
 32. •    změny chuti
 33. •    abnormální slzení očí
 34. •    zvonění v uších
 35. •    krvácení z nosu
 36. •    abnormální srdeční rytmus
 37. •    časté nebo abnormální močení
 38. •    svědění
 39. Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000pacientů):
 40. •    závažná alergická reakce, zahrnující vyrážku, kopřivku a otok obličeje
 41. •    závrať
 42. •    křeče
 43. •    nepravidelný tlukot srdce
 44. •    vysoký krevní tlak
 45. •    kašel
 46. •    zúžení dýchacích cest
 47. •    poruchy funkce jater
 48. •    potíže s močením
 49. •    vypadávání vlasů
 50. Ostatní nežádoucí účinky, které byly hlášeny pouze pro loratadin v klinických studiích a v období po uvedení na trh zahrnují zvýšení chuti k jídlu, vyrážku a žaludeční potíže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

5. Jak přípravek Clarinase repetabs uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Clarinase repetabs obsahuje

 • –    Léčivými látkami přípravku Clarinase repetabs, tablety s prodlouženým uvolňováním, j sou loratadinum 5 mg a pseudoephedrini sulfas 120 mg.
 • –    Pomocnými látkami přípravku Clarinase repetabs, tablety s prodlouženým uvolňováním, jsou: Jádro: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát.
 • Potahová vrstva: arabská klovatina, bezvodý síran vápenatý, dihydrát síranu vápenatého, karnaubský vosk, mikrokrystalická celulóza, kyselina olejová, kalafuna, práškované rostlinné mýdlo, sacharóza, mastek, oxid titaničitý (E171), bílý vosk a zein.

Jak přípravek Clarinase repetabs vypadá a co obsahuje toto balení

 1. Clarinase repetabs 5 mg/120 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, bikonvexní, lesklé, kulaté potahované tablety.
 2. Blistry ve velikosti balení po 1, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 a 100 tabletách.
 3. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector