Ať konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictví

Pěstování léčebného konopí bude zřejmě snazší. Stát chce vydávat licence – iDNES.cz

Cílem nového zákona je podle ministerstva umožnit, aby léčebné konopí mohlo pěstovat více subjektů. Novinkou je kromě exportu také elektronizace receptů s modrým pruhem. Ty jsou určené pro předepisování léčivých přípravků, které obsahují návykové látky.

Ať konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictvíAť konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictvíAť konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictvíAť konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictví

„Chceme pacientům, kterým při léčbě chronických bolestí použití běžných léků způsobuje zdravotní komplikace, více zpřístupnit léčbu konopím, která může mít příznivější vliv.

Rozhodli jsme se proto dosavadní systém změnit a otevřít možnost pěstování více subjektům.

Poprvé také otevřeme možnost léčebné konopí vyvézt, čímž snížíme jeho cenu na českém trhu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Dosud mohl v celém Česku léčebné konopí vyrábět pouze jediný dodavatel na základě výběrového řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Novela by navíc umožnila pěstování léčebného konopí právnickým i fyzickým osobám. Počet jednotlivých subjektů omezen není.

Podle plánu rezortu zdravotnictví dojde k navýšení počtu pěstitelů a tím pádem i ke snížení ceny léčebných přípravků z konopí. Zlepšit by se měla i dostupnost.

Trojí systém kontroly, s nímž novela počítá, zajistí, aby v rámci pěstování nedocházelo k úniku návykových látek na nelegální trh a zároveň aby zůstala zachována zdravotní bezpečnost finálního produktu.

Piráti na podobnou novelu čekají už od loňského září. Ačkoliv ji vítají, chtějí připojit pozměňovací návrhy. Ty se mají mimo jiné týkat zrychlení a zjednodušení udělování licencí novým výrobcům.

„Pokud pacient v současnosti požaduje extrakt z konopí, lékárna mu jej musí individuálně vyrobit přímo z předepsaného sušeného květu. To je velice nákladné a neefektivní.

Požadujeme, aby extrakt bylo možno objednávat ve větším množství už přímo od dodavatele,“ řekl pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

Určité množství marihuany pro léčebné účely by si lidé navíc měli mít možnost vypěstovat i doma, navrhují Piráti. 

„Požadujeme, aby si občané, a zejména pacienti, mohli sami pro sebe vypěstovat dostatečné množství konopí doma. Tento krok by neulevil jen strádajícím pacientům a systému veřejného zdravotního pojištění, ale i našim přeplněným věznicím, kde si za tento bezvýznamný prohřešek odpykává svůj trest řada lidí,” dodal Vymazal.

Novelou se teď budou zabývat poslanci. Zákon by měl vejít v účinnost v polovině roku 2021, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí v souvislosti s onkologickými onemocněními. Předepisuje se i pacientům s roztroušenou sklerózou, rakovinou, AIDS či při poranění míchy. Naprostou většinu ceny léčby proplácejí zdravotní pojišťovny.

České léčebné konopí nabízí lékárna v Uherském Hradišti:

Léčebné konopí by z 90 procent měly hradit pojišťovny, validní studie dokládající efektivitu ale nemáme

„Jsem velice rád, že se má návštěva v Izraeli v únoru letošního roku transformuje na konkrétní spolupráci. Jeden z bodů, který jsem projednával s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, bylo léčebné konopí. V Izraeli mají dvě stě lékařů specialistů a 50 tisíc pacientů.

My máme asi sto lékařů a 665 pacientů. Jde tedy o to, abychom získávali zkušenosti a spolupracovali s Izraelem,“ uvedl na sympoziu, které proběhlo v gesci odboru protidrogové politiky úřadu vlády, ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, premiér Andrej Babiš.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ale situace v Česku ohledně zpřístupňování léčebného konopí posouvá. „Jako ministerstvo zdravotnictví se v posledním roce a půl snažíme intenzivně věnovat oblasti léčebného konopí, což je už vidět i na statistikách – mezi roky 2017 a 2019 k 31. 5. došlo k šestinásobnému nárůstu.

Jsme ale ještě na začátku a těžko se můžeme srovnat s Izraelem, který má v tomto směru mnohem delší zkušenost.

Musíme na tom pracovat dále, což je i otázka edukace lékařů – pokud lékař konopí nepředepíše, tak ho pacient nedostane,“ podtrhuje Adam Vojtěch s tím, že lékaři musí vědět, v jaké dávce, formě a u které indikace je předpis na místě.

Zájem lékařů o předepisování léčebného konopí ovšem v posledních měsících stoupá a roste také objem spotřebovaného konopí. V roce 2017 byla spotřeba 1227 gramů, zatímco za prvních pět měsíců tohoto roku dosáhla 5347 gramů. Další využití by měla podpořit také úhrada ze zdravotního pojištění, kterou nyní schvaluje parlament.

Návrh novely zákona o léčivech a veřejném zdravotním pojištění přitom počítá s tím, že zdravotní pojišťovna od příštího roku zaplatí 90 procent ceny léčebného konopí, zatímco 10 procent si doplatí pacient. Doposud si nemocní museli předepsané konopí zaplatit kompletně z vlastní kapsy (potažmo žádat o úhradu přes paragraf 16), což je ovšem běžné i v řadě jiných evropských zemí.

Zákonnou úpravou se tak Česko stane sedmým státem, který léčebné konopí hradí.

Ať konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictvíZdroj: SÚKL

Lékaři vesměs novinku vítají – podle dotazníku mezi 58 předepisujícími lékaři, který na konci loňského roku provedl SÚKL, jich jsou pro úhradu konopí ze zdravotního pojištění tři čtvrtiny, kladně se vyslovila také Česká lékařská společnost JEP.

„Lékaři ovšem zdůrazňují, že léčba konopím je jednoznačně alternativním způsobem léčby, a tak je k ní také nutno přistupovat.

Zároveň bych chtěl zdůraznit, že ministerstvo zdravotnictví bude nadále prosazovat vyvážený přístup k této látce, jejíž využití v medicíně má své opodstatnění, ale jako každá návyková látka musí mít i limity použití,“ podtrhuje Vojtěch.

30 gramů: rozumná limitace, nebo zbytečná obstrukce?

Podle navrhované úpravy bude moci pacient dostat až 30 gramů měsíčně, pokud ale bude potřeba dávka vyšší, může ji schválit revizní lékař.

V tuto chvíli se průměrná dávka pohybuje kolem 10 gramů, nutno ovšem připomenout, že si pacienti konopí hradili sami (nebo vzhledem k nákladům přistupovali k nelegálnímu samopěstitelství, kde ovšem není pod kontrolou množství účinných látek) a také lékaři se postupně učí, jak s ním zacházet a předepisovat ho. Průměrná dávka v Izraeli totiž dosahuje zhruba 34 gramů měsíčně.

„Množství v České republice není objektivní – pacientů je více, ale konopí nekupují, protože na něj nemají. V Izraeli je situace jiná, konopí sice musí platit, ale je levné. Pacient přitom může dostat mezi 20 a 180 gramy měsíčně v závislosti na nemoci a její závažnosti.

Ročně tak pacienti dostanou více než deset tun konopí,“ uvádí profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a vědec dlouhodobě zkoumající léčebné konopí Lumír Hanuš, podle kterého by ani v Česku neměla být limitace pod 180 gramů.

Připomeňme, že oproti osmimilionovému Izraeli se loni v ČR dostalo z lékáren k pacientům necelých pět kilogramů konopí.

Ať konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictvíZdroj: SÚKL

Podle ministra Vojtěcha jde však o první výkop. „Není to něco, co by bylo takto zakotveno nadobro. Z aktuální praxe jde o nastavení odpovídající informacím našich předepisujících lékařů.

Opakuji zároveň, že 30 gramů je standardní úhrada, pokud ale pacient potřebuje třeba až 180 gramů, což naše legislativa umožňuje, je možné, aby je dostal uhrazeno,“ reaguje Adam Vojtěch.

Předpoklad přitom je, že už v příštím roce si úhrada léčebného konopí pro celkem zhruba tři tisíce pacientů vyžádá cca 450 milionů korun.

Zároveň se ale ministerstvo i v zákoně snaží pojistit, aby byly náklady limitované. „V návrhu, který nyní projednává parlament, počítáme s tím, že cena konopí bude regulována.

Nemůže se tedy stát, že by vyletěla do astronomických výšin. Aktuálně je cena 180 korun za gram včetně DPH a my u ní chceme zůstat. Cena tak bude regulována a doplatek zastropován.

Dopad na pacienty tedy bude v rámci stovek korun měsíčně,“ dodává Vojtěch.

Jediná léčivá látka se zvláštním právním předpisem

Ruku v ruce s úhradou chce ale ministerstvo sbírat data. „Konopí je léčba, která je na začátku a i kolegové z Izraele ho stále zkouší na nových diagnózách, kde je účinné. Potřebujeme proto data ohledně klinické účinnosti, abychom mohli informace dále předávat lékařům a zkvalitňovat tak péči. Je to o sdílení praxe mezi lékaři,“ vysvětluje Adam Vojtěch.

V souvislosti s daty nutno připomenout, že léčebné konopí se od běžných léků liší – pro průkaz jeho účinnosti a bezpečnosti nejsou k dispozici klinické studie splňující náročná kritéria, která jsou vyžadována pro registraci léčiv a která je potřeba předložit i na český SÚKL při žádosti o stanovení ceny a úhrady. Žadatel by totiž měl v rámci správního řízení předložit všechna dostupná data, která jsou posouzena, je vydána hodnotící zpráva a ve výsledku rozhodnutí o přidělení či nepřidělení úhrady.

„Potýkáme se s tím, že je nedostatek dat z klinické praxe. Před třemi lety jsem se ptala v Izraeli, jak jsou na tom s klinickými studiemi, a zazněla informace, že i FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, pozn. red.) posoudil 500 klinických hodnocení týkajících se léčebného konopí, a všechny shledal nevalidními.

Budete mít zájem:  Vitamíny Pro Rust Vlasů?

Proto bychom s tím, jak umožníme pacientům, aby jim bylo hrazeno 90 procent z 30 gramů léčebného konopí, rádi sbírali anonymizovaná data o léčbě.

Způsob sběru bude co nejjednodušší a není to pro lékaře nic nového, protože i v rámci vysoce inovativních léků sbírají data do registrů, aby přidělení trvalé úhrady bylo něčím podloženo,“ nastiňuje ředitelka SÚKL Irena Storová.

„Za praktickým využitím konopí v medicínské praxi významně pokulhává jeho klinický výzkum. Nedostatek klinických dat je celosvětový a může se stát brzdou v terapeutickém využití konopí i limitem úhrady z veřejných zdrojů.

Proto je potřeba se zamýšlet nad tím, do jaké míry je do budoucna realizovatelná léčba konopím, aniž by u něj byly uplatňovány požadavky na prokazatelnou účinnost, jako je tomu u ostatních léčiv.

Konopí pro léčebné použití je v České republice jedinou léčivou a návykovou látkou, která má samostatný předpis stanovující přesné postupy pro předepisování, přípravu a výdej tohoto léčiva,“ shrnuje Storová.

Budeme mít v Česku více pěstitelů?

Nyní schvalovaná úhrada ovšem zřejmě není jedinou legislativní změnou, která léčebné konopí v brzké době čeká. Léčebné konopí máme v zákoně od roku 2013, kdy byla při SÚKL zřízena Státní agentura pro konopí pro léčebné použití, která nyní licencuje české pěstitele.

„Celou tu dobu jsme napínali úsilí, abychom to, co je popsáno v legislativě, uvedli do praxe. Popsali jsme tedy veškeré procesy, nastavili je a od roku 2017 tu máme hotovou zakázku na pěstitele české produkce českého konopí pro české pacienty.

V rámci Evropy jsme se přitom stali druhou zemí, která vystavila licenci vlastnímu pěstiteli konopí, a poměrně dlouho jsme tak byli v této problematice lídrem,“ přibližuje Irena Storová.

Jenže v tuto chvíli panuje nerovnost mezi dovozovými a českými produkty. Zatímco od licencovaného českého pěstitele a zároveň výrobce léčivé látky SÚKL vykupuje produkty dle potřeby trhu za vysoutěženou cenu (smlouva je uzavřena na čtyři roky a 40 kilogramů konopí), u dovozového konopí cena regulována není a jde tak o marketingové rozhodnutí dovozce a distributora.

„My bychom rádi v rámci novelizace zákona 167 o návykových látkách stav narovnali a upřednostňovali konopí z české produkce. Je otázkou, jak bude vypadat spotřeba konopí – kdy bude třeba vypsat další zakázku, nebo zda do té doby vejde v platnost nový zákon, kde uvažujeme o tom, že by byl systém jiný a mohlo by tu být více pěstitelů,“ dodává Storová.

Problematice léčebného konopí se budeme věnovat i v dalších vydáních ZD.

Michaela Koubová

MojeCelebrity.cz

Článek

Podobné články

 • 30.7.2013 – Konopí pro léčebné účely by se v tuzemských lékárnách mohlo objevit již v září. Od čtvrtka začne platit vyhláška ministerstva zdravotnictví, která umožní jeho distribuci dospělým pacientům. Dvě firmy chtějí konopí dovážet ze zahraničí a celkem pět společností chce v souvislosti s léčebným konopím získat povolení, aby s ním mohly nakládat. V úterý o tom informoval legislativní náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek (TOP 09).
 • 19.11.2013 – Ministerstvo zdravotnictví v pondělí udělilo první licenci na dovoz tří kilogramů marihuany pro léčebné účely do Česka. Povolení dostala zlínská firma Elkoplast, která konopí doveze z Nizozemska. V úterý to oznámil legislativní náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek, který předpokládá, že konopí by mělo do ČR dorazit v řádech dnů či týdnů, určitě ale v prosinci.
 • 21.11.2012 – Přestože novela zákona, která má zlegalizovat využívání konopí k léčbě, zřejmě projde, ještě nedávno se zdravotní pojišťovny vyjadřovaly negativně k možnosti přispívání pacientům na takovou formu léčby. Nyní ministerstvo zdravotnictví připustilo, že by léčebné konopí mohly pojišťovny v budoucnu částečně hradit. Podle Jiřího Stably z Konopnyshop.cz tak jde o dobrou zprávu pro nemocné, kteří by si jinak drahé konopí nemohli vůbec dovolit. Ať konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictví
 • 31.7.2013 – Léčebné konopí nebude kvůli vysoké ceně pro české pacienty dostupné, varoval dnes stínový ministr zdravotnictví ČSSD Svatopluk Němeček. Od září by mělo být léčebné konopí v lékárnách. Měsíční dávka může být až 30 gramů. Podmínkám vyhlášky, která bude platit 1. srpna, vyhovuje podle Němečka jediný dovozce z Nizozemska, který chce za gram konopí 300 korun. Měsíční léčba by tak mohla stát téměř 10.000 korun.  Osobnosti: Svatopluk Němeček (385 článků)
 • 24.6.2014 – Rok od přijetí zákona umožňujícího využívání léčebného konopí mají čeští pacienti stále smůlu. Ministerstvu zdravotnictví se totiž nepodařilo zprovoznit elektronický registr receptů, který musí lékaři pro předepisování konopí používat. Pacienti, kterým by mohlo pomoci nebo jim ilegálně již pomáhá, se proto sdružili do spolku KOPAC (konopí pacientům), který má za úkol konečně prosadit, aby se sušená droga dostala do lékáren a pacienti by si ji mohli beze strachu pořídit.
 • 2.2.2012 – Nejpozději od příštího ledna si budou moci čeští nemocní pořídit léčebné konopí, aniž by se museli bát trestního stíhání. Návrhem zákona, který by měl léčebné konopí legalizovat, by se měla příští měsíc začít zabývat Sněmovna. Šance na přijetí je vysoká, protože pod návrhem jsou podepsáni poslanci ze všech parlamentních stran.

Ať konopí hradí pojišťovny, navrhuje ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh na devadesátiprocentní úhradu konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění. „Uvědomujeme si, že dnešní cena léčebného konopí může být pro některé skupiny pacientů významně zatěžující, zejména pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy.

Dokonce může vést k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality, které může mít ve výsledku zásadně negativní dopady na zdraví pacienta. Chceme proto pacientům přispět z veřejného zdravotního pojištění až 90 % prodejní ceny konopí v lékárně.

Výše doplatku bude srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Návrh počítá s limitem pro množství konopí hrazené z veřejného zdravotního pojištění na 30 g měsíčně. „Považujeme to za dostatečné, protože dnes jeden pacient spotřebuje v průměru do 10 g měsíčně.

Potvrdilo nám to i provedené dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři.

Nicméně ve výjimečných případech na základě návrhu ošetřujícího lékaře po schválení revizním lékařem bude možná i úhrada nad tento limit,“ vysvětlil ministr.

Galerie: Jak se inhaluje léčebné konopí

Cena bude regulována

Cena za 1 g léčebného konopí vypěstovaného v ČR pro pacienta je dnes 180 Kč bez DPH.
Od roku 2015, kdy se začalo léčebné konopí v Česku předepisovat a také legálně pěstovat (k legislativnímu zpřístupnění konopí pro medicínské použití v ČR došlo v roce 2013) tak ceny skáčou nahoru dolů.

Dobře to ilustruje nedávný popis dostupnosti léčebného konopí, dle Radovana Hřiba, vedoucího lékaře Centra léčby bolesti FN u sv. Anny v Brně: „Nejdříve jsme měli k dispozici asi tři odrůdy konopí z Holandska, v ceně 300 korun za 1 gram. Toto došlo zhruba v říjnu či listopadu 2015.

 Od začátku dubna 2016 jsme používali léčebné konopí vypěstované v ČR, pouze jednu odrůdu v ceně 100 korun za 1 gram. I toto konopí však došlo, respektive proexpirovalo na konci ledna 2017.“ V květnu 2017 pak cena vyskočila na tři sta korun za gram a v roce 2018 na 200 korun za 1 gram.

Ceny ani zásoby už by se ale nemusely tak výrazně lišit, což se týká zejména konopí pěstovaného v Česku, to proto, že cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nově regulována a maximální doplatek bude zastropován. A jak uvádí ministerstvo zdravotnictví: „Konopí vypěstované v ČR máme v dostatečné zásobě, je vypěstované ve dvou variantách (Cannabis sativa L. 19 % THC a 0,1 % CBD, Cannabis sativa L. 6 % THC a 7,5 % CBD).“

Doplatek pacienta slouží jako pojistka proti nadměrnému užívání a úniku na černý trh. Pro účely sběru a vyhodnocení dat o účinnosti konopí návrh zavádí povinnost lékařů zasílat hlášení z klinické praxe. Již dnes je léčebné konopí předepisováno na eRecept, nově však bude v těchto případech obsahovat také náležitosti, jako je diagnóza, množství KLP, dávkování, léková forma či cesta podání.

Úhradu od pojišťovny podporují i lékaři

V dotazníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv provedeného v prosinci 2018 mezi 58 lékaři úhradu podpořilo 75 % z dotázaných. Kladně se návrhu postavila také Česká lékařská společnost J. E. Purkyně.

„Léčba konopím je jednoznačně alternativní způsob léčby, který se týká malého počtu pacientů. Vítáme návrh ministerstva, že těmto lidem, kterým konopí může v léčbě skutečně pomoci, bude hrazena téměř celá částka,“ uvedl předseda ČLS JEP Štěpán Svačina.

Budete mít zájem:  Vitaminy Rozpustné Ve Vodě Tabulka?

Konopí pro léčebné použití je dnes pacientům dostupné ze dvou zdrojů – vypěstované v ČR, které zajišťuje na základě veřejné zakázky SÚKL, a dále z dovozu. „Konopí je v ČR pro pacienty v dostatečné zásobě.

V pátek jsme převzali další dodávku konopí vypěstovaného v ČR,“ ujistila pacienty ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Spotřeba konopí roste

V roce 2018 bylo léčebné konopí alespoň jedenkrát předepsané a vydané 447 pacientům, což je více než trojnásobný nárůst oproti předešlému roku. Násobně se zvýšil i počet registrovaných lékařů – v roce 2018 se meziročně více než ztrojnásobil. A k 28. lednu 2019 SÚKL eviduje celkově již sedmdesát čtyři registrovaných lékařů.

Spotřeba konopí kontinuálně roste. V roce 2018 bylo vydáno 4800 g léčebného konopí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2017 a dvakrát více než v roce 2016.

„Průměrně se jím léčí 67 pacientů měsíčně s průměrnou spotřebou 6,3 g měsíčně,“ shrnula Irena Storová.

Nejčastěji jde o pacienty s diagnózou chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství konopí.

Poslanecký návrh na legalizaci marihuany u ministerstva narazí, léčebné konopí by ale mohly hradit zdravotní pojišťovny

Růženka Hokešová se narodila s onemocněním, které je u drtivé většiny dětí neslučitelné se životem. Patauův syndrom postihuje jednoho narozeného z pěti tisíc. Většina miminek umírá několik dnů či týdnů po narození, Růženka však překonává rekordy.

Dnes jí je šestnáct měsíců. „Když přišla loni v červnu na svět, její páteř byla znatelně zakřivená, na obou rukách měla šest prstíků. Jediné zvuky, které vydávala, bylo pouze chrčení.

Tělíčko postihovaly záškuby, které se později ukázaly jako epilepsie,“ popisuje její otec Miroslav Hokeš.

Na epileptické záchvaty Růženka nejprve užívala lék Valproát, který lékaři běžně na epilepsii předepisují. Záchvaty sice ustaly, ale naprosto se zastavil dívčin vývoj, v podstatě jen ležela. Růženka dostávala i další léky. „Děti s tímto onemocněním však na léčiva reagují úplně jinak než ostatní.

Například zatímco Diazepam má na jiné uklidňující účinky, na dceru působilo léčivo opačně, nemohla usnout a uklidnit se,“ popisuje Růženčin tatínek. Zhruba po půlročním boji s účinky klasických léků se Růženčini rodiče rozhodli vyzkoušet léčbu konopím.

„Sami jsme si aktivně vyhledali, jak funguje, a koupili konopí ve formě CBD oleje,“ říká otec.

Růženka začala užívat olej po malých kapkách, které jí rodiče přidávali do jídla. Během tří dnů nejenže ustaly záchvaty, ale Růženka se velmi zlepšila i ve vývoji.

„Začala se zajímat o okolí, sledovat, co se děje, dokonce se naučila držet i lahvičku, hrát si s hračkami, umí se otočit na bříško, a dokonce jí začaly i růst vlásky.

Podle lékařů se naprosto vymyká své diagnóze,“ popisuje Miroslav Hokeš a dodává: „Je zvláštní, že se začala takto zlepšovat prakticky ihned poté, co jsme vyzkoušeli konopný olej. Prokázanou tuto souvislost nemáme, na druhou stranu by to byla obrovská náhoda.“

Pomoc od křečí a bolestí

Konopí užívá také čtyřiačtyřicetiletý Roman Vaníček, který trpí těžkou formou roztroušené sklerózy. Kvůli postupujícímu onemocnění má mimo jiné problémy s hybností ruky i s artikulací a není mu téměř rozumět. „Dostávám konopný olej po kapičkách a vždycky se mi po něm uleví. Daří se mi po něm lépe vyslovovat a ruka je také lepší,“ popisuje s velkou námahou Vaníček.

Léčebné účinky konopí potvrzují i lékaři. Konopné léky zatím smí předepisovat jen 58 doktorů, kteří zažádali o speciální registraci. Jedním z nich je Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra léčby bolesti FN u sv. Anny v Brně.

Patří k doktorům, kteří předepsali nejvíce konopných léků v ČR vůbec. Letos vystavil tyto recepty zhruba 150 pacientům, všem na chronickou bolest různého původu. S výsledky je spokojen. Aktuálně ho příjemně překvapil případ pětaosmdesátileté pacientky se silnými bolestmi zad.

„Pacientka má mnohočetné degenerativní změny páteře. Osobně jsem byl skeptický, zda této paní konopí pomůže, ale jsem velmi příjemně překvapený,“ říká Hřib. Pacientka konopí inhaluje pomocí takzvaného vaporizéru, který se naučila sama obsluhovat.

„Konopí není všelék, některým pacientům nepomůže, ale je vcelku bezpečným lékem, který stojí za vyzkoušení,“ uzavírá lékař.

Článek pro předplatitele

Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít:

 • Mobilní aplikaci HN
 • Web bez reklam
 • Odemykání obsahu pro přátele
 • On-line archiv od roku 1995
 • a mnoho dalšího…

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje úhradu 30 gramů léčebného konopí ze zdravotního pojištění

Současná cena léčebného konopí je pro některé pacienty velmi zatěžující, a to zejména pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Dokonce může vést k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhlo úhradu 30 gramů léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 %.

O dostupnosti a preskripci léčebného konopí v klinické praxi, výzkumu a právní úpravě užívání konopí pro léčebné účely v Lichtenštejnském paláci Praze diskutovali odborníci z Česka a Izraele.

Mezinárodního sympozia se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví Izraele, izraelské Agentury pro léčebné konopí, Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Léčebného centra v Tel Avivu nebo Centra bolesti nemocnice Sheba.

Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nově regulována a maximální doplatek bude zastropován. Návrh počítá s limitem pro množství konopí hrazeného z veřejného zdravotního pojištění na 30 gramů měsíčně.

Toto množství je podle zkušeností z praxe dostatečné, protože jeden pacient v současnosti spotřebuje v průměru do 10 gramů měsíčně. Potvrdila to jak statistická data SÚKL, tak i provedené dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři.

Ve výjimečných případech na základě návrhu ošetřujícího lékaře po schválení revizním lékařem bude možná i úhrada nad tento limit.

„Uvědomujeme si, že současná cena je pro pacienty, u kterých již nezabírá standardní forma léčby a konopí pro ně představuje poslední možnost, jak projevy nemoci zmírnit, příliš vysoká. Díky našemu návrhu bude výše doplatku srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění a pacienti zaplatí maximálně pár stovek měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění podporuje také národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová: „Zvyšování dostupnost léčebného konopí je důležitým krokem ve veřejném zdravotnictví, ale je skutečně třeba odborně kontrolovat správnou preskripci a dodržování pravidel užívání léčebného konopí, to znamená využívat této látky, ne ji zneužívat. Konopí je a bude psychoaktivní látkou, která neléčí všechny nemoci u všech pacientů, kdykoli a v jakémkoli množství. Vyžaduje tedy individuální přístup, proto jsem ráda, že máme možnost se o zkušenosti z klinické praxe podělit s kolegy z Izraele.”

Návrh Ministerstva zdravotnictví počítá s možností získání odborných poznatků o terapii prostřednictvím povinného sběru anonymizovaných údajů od lékařů z klinické praxe. Například eRecept na léčebné konopí bude nově obsahovat informaci o diagnóze, množství léčebného konopí, dávkování, lékové formě a o cestě podání.

„V současné době řešíme celosvětový nedostatek odborných dat a klinických studií k léčbě konopím a bohužel zatím nejsou žádné signály o tom, že by měl nastat výrazný posun.

Praktický nedostatek informací potvrdilo i naše dotazníkového šetření mezi lékaři předepisujícími konopí.

Nově sesbíraná anonymizovaná data od lékařů tak budou znamenat zejména pro samotné lékaře skutečný informační průlom, který povede k výraznému zlepšení kvality této léčby.

Inspirací nám byl vládní projekt, který spustilo Německo, taktéž se zavedením úhrady léčby konopím z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ dodala Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení, která budou lékaři zasílat lékovému ústavu, budou minimálně administrativně náročná a pro české zdravotnictví budou mít nesmírný význam.

Spotřeba konopí v ČR kontinuálně roste

Zkušenosti z Česka rok od roku poukazují na zvyšující se zájem o léčebné konopí. Ke konci května tohoto roku bylo léčebné konopí alespoň jedenkrát předepsané a vydané 665 pacientům.

Násobně se zvýšil i počet registrovaných lékařů k předepisování konopí, celkově jich léčebné konopí aktuálně předepisuje téměř 100.

S cílem zvýšit erudici českých lékařů v oblasti léčebného konopí probíhají dvakrát ročně na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví speciální kurzy.

V roce 2018 bylo vydáno 4 800 gramů léčebného konopí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2017 a dvakrát více než v roce 2016.

Od začátku roku ke konci května tohoto roku bylo vydáno 5 347 gramů konopí pro léčebné účely.

Budete mít zájem:  Alergie Na Mléko Příznaky?

Přibližně 90 % celkového množství léčebného konopí je v současnosti vydáváno na diagnózu chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství konopí.

Izraelská zkušenost: je třeba postupovat vyváženě

„Jsem velice rád, že se má návštěva v Izraeli v únoru letošního roku transformuje na konkrétní spolupráci. Jeden z bodů, který jsem projednával s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, bylo léčebné konopí.

Pan profesor Hanuš se výzkumu léčebného konopí věnuje padesát let. Jsem rád, že během návštěvy v Izraeli jsem s panem profesorem Hanušem o tomto tématu hovořil,“ řekl premiér Andrej Babiš na úvod tiskové konference.

Podle doc. RNDr. Lumíra Ondřeje Hanuše, DrSc., jednoho z odborných izraelských hostů na sympoziu, který v současnosti působí jako profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, čeští pacienti stále nemají konopí v dostatečném množství.

„Je třeba se učit ze zahraničí, ale ne převzít slepě vše, nýbrž jen ty přístupy, které fungují. Je třeba vnímat konopí jako lék pro pacienty a překonat tak jeho stigmatizaci. Je třeba vrátit se do doby, kdy se konopím léčilo a udělat pro to vše potřebné.

Přeji v této věci panu premiérovi, aby se jeho snaha pomoci pacientům setkala s úspěchem,” uvedl Lumír Hanuš a zároveň zdůraznil potřebu vyváženého postupu.

„Při léčebném použití konopí je nutné identifikovat nejen takové pacienty, kteří z užívání mohou mít prospěch a kterým může pomoci, ale i ty, kterým by mohlo naopak uškodit,” apeloval na odpovědný přístup lékařů Lumír Hanuš.

Dále zdůraznil, že při nesprávném postupu a předávkování tetrahydrokanabinolem (THC) může u osob s nízkou tolerancí a bez zkušeností vyvolat užití konopí pocity strachu, paranoie, zmatku a v některých případech i prožitku vlastní smrti.

Jako jednu z výhod kanabinoidů vnímá docent Lumír Hanuš skutečnost, že působí specificky na rakovinné buňky a nemají jakýkoliv toxický účinek a nepoškozují normální nerakovinné buňky.

„To je skutečně obrovská výhoda, ve srovnání s konvenční léčbou chemoterapií, která naopak působí na celý systém a má mnohdy devastující účinky,”dodal Hanuš.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc

Lumír Hanuš vyučoval na Katedře hygieny a epidemiologie lékařské fakulty Palackého Univerzity a připravoval pro fakultní lékárnu extrakty k léčebnému použití ve Fakultní nemocnici, dále na Ústavu přírodních látek Farmaceutické školy Lékařské fakulty Hebrejské Univerzity izoloval z mozku první endogenní ligand, který se váže na kanabinoidní receptory, což otevřelo cestu k léčbě konopím, neboť právě tímto krokem byly vysvětleny pochody v lidském organizmu. Kromě toho se věnoval léčebnému konopí z hlediska kvalitativního hodnocení jeho vhodnosti k léčbě. Ve společnosti Asana Bio Group se nyní věnuje snaze nalézt z konopí ten správný přípravek (rozumějte s těmi správnými léčebnými látkami) při léčbě endometriózy, kterou trpí na světě asi 10 procent žen.

EU 2019: vysoké užívání konopí se promítá do nových žádostí o léčbu závislosti na něm

Co se týče konopí jako takového, minulý týden Agentura EU pro drogy v Lisabonu (EMCDDA) ve své Evropské výroční zprávě o drogách 2019 potvrdila informaci, že konopí zůstává nejběžněji užívanou nelegální drogou v Evropě, což se promítá i do dat ohledně prevalence, záchytů a nových žádostí o léčbu. Odhaduje se, že v loňském roce užilo konopí přibližně 17,5 milionu mladých Evropanů (ve věku 15–34 let).

V roce 2017 nahlásily členské státy EU 782 000 případů záchytu konopných produktů (marihuany, hašiše, rostlin konopí a konopného oleje), což z konopí činí nejčastěji zachycenou drogu v Evropě.

Množství zachyceného hašiše je více než dvakrát vyšší než množství zachycené marihuany (466 tun oproti 209 tunám).

Z nedávné studie EMCDDA vyplynulo, že v marihuaně a hašiši se za poslední desetiletí zdvojnásobil obvyklý obsah tetrahydrokanabinolu (THC), což vyvolává obavy z potenciálních škodlivých účinků.

„Je třeba zdůraznit, že v roce 2017 v Evropě nastoupilo léčbu závislosti v souvislosti s užíváním konopí přibližně 155 000 osob, z čehož asi 83 000 o ni požádalo poprvé.

U osob nově nastupujících léčbu závislosti je nyní konopí z pohledu Evropy nejčastěji uváděnou látkou, která představuje jejich hlavní důvod, proč se obrátili na poskytovatele léčebných služeb,” dodala Jarmila Vedralová a znovu zdůraznila potřebu rozumného postupu také v oblasti předepisování léčebného konopí a v oblasti objektivní komunikace jeho účinků i s ohledem na skutečnost, že se jedná o psychoaktivní látku.

Kontakty pro média:

MgA. Renata Povolná, Odbor protidrogové politiky ÚV: +420 728 302 397; [email protected]
Ing. Gabriela Štěpanyová, Ministerstvo zdravotnictví ČR: +420 725 590 276; [email protected]  

Zdroj: Vláda ČR

Léčebné konopí by mohlo být levnější a na elektronický recept, podpořili to poslanci

„Smyslem navrhované úpravy je zejména umožnit soukromým subjektům pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a tu distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Slibuje si od toho zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků s obsahem konopí.

Poslanec ANO Rostislav Vyzula uvedl, že gram léčebného konopí nyní stojí od 170 do 250 korun. Onkologičtí pacienti podle poslance spotřebují v průměru pět až deset gramů za měsíc, někteří ovšem více.

Pojišťovny hradí až třicet gramů léčebného konopí na měsíc, dodal Vyzula. Pacienti by podle něj měli mít k dispozici konopí nejen jako prášek v tobolkách, ale také v tekuté podobě nebo ve formě čípku.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na něž nezabírají jiné léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS.

Omezená legalizace konopí

Naopak omezenou legalizaci konopí sněmovna odmítla. Návrh skupiny čtyř desítek poslanců ze šesti klubů předpokládal, že by si bezúhonní dospělí lidé mohli bez hrozby postihu vypěstovat a zpracovat doma až pět rostlin konopí.

Pirátský poslanec Tomáš Vymazal zdůrazňoval, že změna by mohla zabránit kriminalizaci jinak bezúhonných lidí. „Konopí je v Česku velice oblíbené. Dle různých studií s ním má zkušenost více než každý čtvrtý mladistvý a u dospělých jsou to dokonce dva z pěti,“ uvedl. Podle předsedy STAN Víta Rakušana jde o odstraňování státem řízeného pokrytectví.

Ministr zdravotnictví upozorňoval na to, že novela je v rozporu s mezinárodním právem a protidrogovou politikou. „Přináší velká sociální a zdravotní rizika,“ dodal. Ministr také varoval před možnou drogovou turistikou za takzvaným rekreačním konopím.

Registr zprostředkovatelů

Podle ministerstva průmyslu by měla novela s dalšími změnami pomoci vyčistit energetický trh. Resort předlohu již dříve označil za další krok proti takzvaným energošmejdům. Předloha také v reakci na výtky Evropské komise řeší fungování Rady Energetického regulačního úřadu.

Novela zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jako nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů povede rovněž regulační úřad.

Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, ale dohled mají pouze obecný.

Podobný registr zprostředkovatelů už existuje u finančních služeb, vede ho Česká národní banka.

Zprostředkovatel bude muset mít mimo jiné ukončené alespoň střední vzdělání a nejméně pět let praxe ve výrobě nebo obchodu s elektřinou nebo plynem. Bude také moci ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje tuto podmínku. Oprávnění bude ERÚ vydávat na pět let.

Hnilička složil poslanecký mandát, v čele sportovní agentury zůstává

Milan Hnilička vystoupil před poslanci hned na začátku schůze a za své jednání se omluvil. „Já bych se chtěl především omluvit za to, že jsem o víkendu porušil vládní opatření a myslím si, že je na místě, abych přijal trest za to, že jsem tak učinil. A tímto rezinguji na svůj post poslaneckého mandátu. Velmi mě to mrzí, omlouvám se,“ prohlásil Hnilička. 

V dolní komoře Hniličku nahradí bývalý místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš (ANO). Většina opozice žádá i jeho konec v čele sportovní agentury. Hnilička sdělil, že o funkci v agentuře se rozhodne podle toho, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí.

Většina poslanců sněmovního podvýboru pro sport setrvání Hniličky v čele sportovní agentury podpořila. Za dostatečné považuje, že kvůli porušení protiepidemických opatření složil mandát poslance. Po zasedání podvýboru to řekla jeho předsedkyně Věra Procházková (ANO). 

„My jsme se usnesli, že jeho (Hniličkovo) rozhodnutí je pro nás dostačující, velkou většinou,“ řekla Procházková. „Jako šéf Národní sportovní agentury by podle mého názoru měl zůstat na své pozici,“ dodala. Porušení nařízení nemá podle ní souvislost s Hniličkovou prací v agentuře.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector