Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Na podzim si na Chvalské tvrzi otevřeli novou ordinaci 2 algeziologové: otec se synem Jan a Šimon Kozákovi. Tato nová lékařská specializace je pro řadu z nás ještě zahalena tajemstvím, nevíme, co v této ordinaci  můžeme očekávat a kdy takového specialistu navštívit, poprosila jsem tedy doktora Šimona Kozáka, aby nám obor trochu představil.

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Jsme moc rádi, že tu budeme mít algeziologickou ordinaci. Co vás přivedlo v naše končiny?

Horní Počernice známe, před mnoha lety byl na Černém Mostě jediný a první velký obchodní dům CČM a my jsme tam jezdili na velké nákupy o víkendových dnech, tím mně osobně asi zůstala tato pražská čtvrť v paměti nejvíce.

Máme však také mnoho známých a přátel v okolních lokalitách jako jsou Satalice, Újezd nad Lesy, lokalitu známe dobře. Bydleli jsme dlouho na Proseku, nyní jsem přesídlil jen o okusek vedle na Střížkov, takže to stále do ordinace mám velmi blízko.

Byli jsme s otcem velmi příjemně překvapeni Chvalskou tvrzí, je to skutečně  místo s jistým geniem loci, místo ordinace nás nejen proto oslovilo, je to po všech stránkách veřejně přístupné místo s dobrou dostupností i městskou dopravou a v pěkném areálu, kde se lidé často setkávají při společenských a kulturních akcích, to nás oslovilo.

Jaké byly začátky tohoto oboru? Bylo těžké ho prosadit?

U počátků oboru algeziologie v ČR stál mimo jiných otec, já jsem byl tou dobou malý kluk, ale i tak jsem vnímal jeho strasti, když se něco velkého buduje. Vnímal jsem to však samozřejmě jinak, především v duchu, že  jsem ho moc neviděl.

Počátky oboru léčby bolesti v ČR sahají do doby kolem roku 1990.

  Dnes je algeziologie uznávaný, sebevědomý obor s neuvěřitelnými možnostmi, to mě těší a jsem rád, že se jeho vývoje mohu účastnit a navazovat na to, co dokázala generace přede mnou.

Je ještě stále těžké přesvědčit lékaře, aby vám posílali pacienty?

Tato otázka již dnes algeziologa spíše pobaví, jelikož pacientů máme spíše více než dost. Jsme rádi, když můžeme pomoci kolegům specialistům z jiných oborů a navrhnout terapii léčby bolestivých stavů, když nám je pošlou do ordinace, ale spíše jsme přetíženi, než že bychom strádali nedostatkem pacientů.

To, aby pacienta jiný oborový specialista k algeziologovi poslal, je však samozřejmě na něm a na jeho odborném posouzení toho kterého zdravotního stavu. Dle mého názoru je ale to nejmenší třeba i jen zvednout telefon, zavolat a nad daným pacientem se společně zamyslet a udělat rozhodnutí společně.

Vše je o komunikaci a vůli.

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Věděl jste od začátku studia, že se chcete vydat v otcových šlépějích? Nebo to přišlo časem?

Věděl jsem velmi záhy, že nemohu dělat chirurgický obor, jelikož mám velmi pomalý metabolismus, jsem takový stoický typ a u operačního stolu jsem nikdy dlouho nemohl stát. Věděl jsem, že mne nelákají interní obory.

Naopak mě přitahovaly akční obory primární péče, proto anesteziologie a intenzivní péče se zdál být oborem ideálním, nejen tím, který zbyl.

To, že jsem se postupně specializoval na algeziologii a intervenční metody (obstřiky nejrůznějšího charakteru), bylo jistě dílem ovlivněno otcovou specializací a oborem, ve kterém vynikl a věnuje se většinu jeho života. Jistě to bylo pro mne inspirací.

Potýkáte se s tím, že je třeba pošlou až pozdě nebo je to jedno? Spíš k vám chodí pacienti sami nebo jste jim doporučeni?

Bohužel, často se stává, že skutečně, jak zmiňujete, pacienti k nám dorazí až po letech chronických obtíží s tím, že ani nevěděli, že nějací lékaři a obor zabývající se bolestmi existuje. To je už taková klasika v Česku, slýcháme to dnes a denně.

My se snažíme o malou revoluci v tom, že hledáme cesty jak pomoci i lidem, kteří k nám dorazí, jak se říká, z ulice, konkrétně z ulice Náchodská. Cestu k nám najdou snadno, mohou zavolat, nebo napsat email,  případně navštívit  stránky www.lecbabolesti.

cz, kde se mohou jednoduše a ihned objednat.

Je těžké pacienta přesvědčit, pokud jsou jeho fyzické bolesti způsobeny psychickou příčinou?

Máme na to metodu, kdy pacientovi jeho onemocnění srozumitelně vysvětlíme.

Seznámíme ho s faktem, že na některých bolestech skutečně mají velký podíl oblasti ve vyšších centrech nervového systému a konkrétních oblastech mozku, které odpovídají za psychický stav, včetně modalit jako je nálada, motivace, nebo vůle.

V bolestivých stavech často hraje roli i fenomén závislosti, a tak se dostáváme skutečně na pomezí neurologie – psychiatrie – algeziologie. V 21.

století již je v našem oboru naprosto jednoznačně evidentní, že lidé s psychickými obtížemi nebo predispozicemi jsou ve větším ohroženi chronickým bolestivým stavem než ostatní. Naším cílem je s pacientem nad těmito fakty promluvit a vysvětlit si, proč by bylo dobré, aby byl do jeho péče zahrnut i specialista na porozumění a léčbu lidských duší.

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Co bývá někdy podle jiných lékařů ještě horší, je přimět pacienty ke cvičení, zejména tehdy, když je spjato s bolestí. Např. u chronických bolestí zad. Lze pacientovi nějak tuto nepříjemnou počáteční fázi pomoci překlenout?

Naším úkolem je rovněž umožnit pacientům s bolestmi účinnou a efektivní rehabilitaci, lze říct, že naším cílem je mnohdy zaléčit bolest tak, aby na naši péči mohl fyzioterapeut navázat. Samozřejmě to, aby samotný pacient potom, když úleva přijde, na rehabilitaci došel, ba co víc, aby v ní pokračoval i doma, na to jsme již krátcí, na to musí každý mít určitou míru vůle a sebekázně.

Jak lze poznat závislého pacienta, který přichází vyloudit opiáty? Je takový člověk u vás častým typem pacienta?  

Pozná ho zkušený algeziolog. Opioidní preparáty v člověku vyvolávají mnoho doprovodných fenomenů, které bez problémů rozeznáme. U rizikových a problematických pacientů může nastat okamžik zneužívání tohoto druhu léčby.

Potom musíme mnohdy spolupracovat i s  kolegy z oboru adiktologie, to je ale spíše výjimečné. Zneužívání opioidů většinou zvládáme sami.

Nejdůležitější je nasadit opioidy správně správnému pacientovi, v tom je základ, potom k zneužívání nedochází.

Spolupracujete též s mobilním hospicem nebo pacienty, kteří chtějí v terminálním stádiu dožít doma, což jim umožňuje např. epidurální analgezie? Dá se takto být ještě mobilní, nebo je pak člověk odkázán díky infuznímu stojanu a dávkovači opiátů EDA už jen na prostor bytu nebo nemocnice?

Služby mobilní hospicové péče, homecare a jiné domácí ošetřovatelské služby naštěstí fungují a informujeme o nich naše pacienty, především ty onkologické.

I pacienti se zavedeným epidurálním katetrem mohou být mobilní, možností je více, léčiva se mohou podávat každý časový interval jednorázově, a tak nebýt závislí, jak říkáte “na stojanu”, anebo již dnes existují mobilní pumpy na opasek.

Otázkou je potom dostupnost těchto technologických vybavení, ale závislost na ústavní péči v tomto smyslu jistě nutností není.

Je nějaká budoucí vize ve vašem oboru, kam byste se rádi posunuli, co byste rádi dokázali zavést do praxe, co je třeba v zahraničí a u nás ne, případně se na tom pracuje ve výzkumu?

Chtěli bychom, aby léčba bolesti byla hlavně dostupná a kvalitní. Aby se léčba bolesti dělala správně a byla v rukou zkušených a znalých specialistů.

V zahraniční je mnohem vyspělejší intervenční část oboru, u nás jsou sofistikované cílené intervence koncentrované jen v centrech léčby bolesti při velkých nemocnicích, čekací doby jsou na ně značné.

Budete mít zájem:  Jezte chleba. Zhubnete a budete mít lepší náladu

Chceme toto změnit i pomocí ultrazvukem navigovatelných intervencí realizovatelných na úrovni ambulance léčby bolesti. Nové metody se v našem oboru v podstatě objevují rok co rok, obor jde nesmírně dopředu.

Jak často se u chronických bolestí implementují elektrody do mozku, aby tyto signály přerušily? Je to něco naprosto výjimečného, je to léčba na ústupu či na vzestupu?

Do mozku se implantují elektrody u chronických bolestivých stavů spíše výjimečně. Na  mimořádném vzestupu je ovšem  neurostimulace míchy, jejíž indikace se neustále rozrůstají.

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Pokud indikujete opiáty, jak se vyhnout té bolavé cestě, kdy stoupá tolerance na nich, ale zároveň se zvětšují bolesti?

Tolerance na opioidy se skutečně v čase vyvíjí, důsledkem toho jsou i měnící se chování bolesti, kterou pacient vnímá. Máme metody, jak kombinací léků, či jejich vhodnou  záměnou ve správný okamžik můžeme toleranci předejít.

Často je velkou devízou právě možnost kombinace s léčbou intervenční, aby množství opioidní terapie nepřerůstalo přes hlavu.

Při titraci léčby opioidy se orientujeme a velmi těsně monitorujeme jejich nežádoucí účinky a komplikace; ty nám napoví, kam s opioidy dál u daného pacienta.

Máte i telefonní linku bolesti. Lze na ní vůbec pomoci jinak, než že pacient uslyší to obvyklé – musíte přijít na vyšetření?

Tato linka je samozřejmě jistým vodítkem v pralese zdravotní péče, není linkou, kde by pacient slyšel kouzelný návod na okamžitou úzdravu.

Poradíme a navigujeme koho a kde navštívit s danými bolestivými obtížemi. To považuji za velkou pomoc pacientům, kteří často nevědí, na koho se obrátit.

Často však jsou obtíže již tak specifické, či složité, že je nutná k validnímu doporučení osobní návštěva naší ordinace.

Dá se na bolest přivyknout, nějak se s ní sžít, vycvičit sebe sama k toleranci bolesti?

Tým léčby bolesti se vždy skládá z mnoha odborníků, pokud má být péče komplexní a kvalitní. Naučit se s bolestmi vypořádat k vlastní spokojenosti je možné, využíváme spolupráce klinických psychologů, ti jsou v těchto metodách velmi nápomocní. Dokážou pacientům velmi pomoci v této oblasti. Léčba bolestivých stavů je zkrátka týmová práce.

Dostali jste se sami do situace, kdy jste svou odbornost využili pro sebe?

Své možnosti a znalosti jsme již mnohokrát využili i pro úzdravu sebe samotných, kamarádů, či rodinných příslušníků. Samoléčba je však svízelná, zdravotníci a lékaři vůbec, to jsou hrozní pacienti. Obávám se, že toto přísloví je pravdivé, léčit lékaře je noční můrou i pro nás. Není to s námi jednoduché.

 Jak odpočíváte ve volném čase?

Já osobně vyznávám aktivní odpočinek. Nejraději si jdu zahrát volejbal nebo squash. Naštěstí je žena také velmi sportovní typ, tak hodně sportujeme společně. Nepohrdnu však ani projížďkou na motorce, když přeje počasí.

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Je vaše péče momentálně plně hrazena zdravotními pojišťovnami, nebyl problém s nimi získat smluvní vztah?

Toto je velká kapitola a velké zklamání pro nás. S pojišťovnami jednáme od září 2019 a dosud jsme dokázali navázat smluvní vztah pouze s OZP.

Jak je to možné?  Slyšela jsem, že o vaše služby je velký zájem a jiné obdobné pracoviště v lokalitě neexistuje.

Od VoZP, ZPMV a VZP jsme momentálně dostali vyrozumění, že v dané lokalitě jsou služby léčby bolesti, tedy obor algeziologie dostatečně pokryty. Nevím odkud tuto informaci odpovědné osoby pojišťoven získaly, my jsme v oboru znalí a víme, kde naši kolegové ordinují a kde obdobná pracoviště jsou a jaké mají čekací doby a musíme konstatovat, že toto zkrátka není pravda.

Co z tohoto precedentu z vašeho pohledu tedy plyne pro pacienty?

Budeme se samozřejmě odvolávat, nesmíříme se s tímto neoprávněným odbytím. Nevíme, proč by pacienti za péči, která je v lokalitě nedostatková, museli platit v plné míře. Nemají mnoho možností, kam jinam jít za obdobným ošetřením a my i pojišťovny to vědí.

Pokud by situace zůstala neměnná, budeme nuceni zavést samoplátcovství, i my máme náklady, které musíme samozřejmě pokrýt. Doporučuji a apeluji, aby se naši pacienti na pojišťovny obrátili a dali vědět o nutnosti a potřebě nasmlouvání úhrady péče v regionu, kde není jiná alternativa pracoviště léčby bolesti.

Zdravotní pojišťovny jsou svým způsobem povinny péči v daném boru zajistit pro každého plátce do fondu zdravotního pojištění, pokud takovýto druh péče není v dané lokalitě dostupný.

Přeji, abyste byli s pojišťovnami v letošním roce úspěšnější a děkuji za rozhovor.

Střípky ze světa… zdraví: Bolest

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Vědecký výzkum

Za první vědecký základ léčby bolesti se považuje tzv. vrátková teorie bolesti z roku 1965. Jejím autorem je prof.

Ronald Melzack, který si všiml, že informace o bolesti jsou vedeny pomalými a rychlými vlákny, přičemž informace o intenzitě bolesti vedená pomalými vlákny může být na míšní úrovni potlačena informací vedenou vlákny rychlými. Vnímání bolesti se tedy „zavřou vrátka“ a my ji necítíme.

V roce 1974 byla založena mezinárodní organizace IASP (International Association for Study of Pain) zaměřená na výzkum bolesti a o 12 let později vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) třístupňový žebříček léčby bolesti, což výrazně ovlivnilo strategii její léčby.

Medicínský vědní obor zabývající se léčbou bolesti se nazývá algeziologie a v České republice již dnes existuje osm center, ve kterých se lékařští specialisté touto problematikou zabývají.

Existuje dokonce speciální linka proti bolesti (224 435 587), kde jsou Vám odborníci k dispozici každý všední den od 14 do 19 hodin, nebo můžete také využít internetové stránky www.linkaprotibolesti.cz.

Jak vzniká bolest?

Pocit bolesti vzniká v centrálním nervovém systému (CNS), když se impulz z receptoru dostane do mozku. Snímačům bolesti se říká také nocisenzory či nocireceptory a jsou rozesety po celém těle: na povrchu těla, ve svalech, v kloubech, v cévách, na sliznicích, na povrchu vnitřních orgánů, v míše i v CNS.

Zaznamenávají bolest a předávají ji dále, aby další části CNS mohly zareagovat. Zajímavé je, že ženy vnímají bolest jinak než muži. Ženský mozek zaznamená pocit bolesti snadněji než mužský, takže žena na bolest reaguje dříve.

Další rozdíl je, že zatímco ženy se lépe vyrovnávají s trvalou bolestí nižší intenzity, pro muže je snesitelnější vyšší míra bolesti působící v krátkém čase.

Akutní versus chronická bolest

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Chronická bolest trvá déle než tři měsíce, analgetika na ni nezabírají a nemusí být známa její příčina. Často je proto doprovázena poruchami spánku, nechutenstvím, depresemi, může vést k sociální izolaci a někdy dokonce i k sebevraždě či k eutanázii. V České republice trpí chronickou bolestí 10 % obyvatel. Celou polovinu tvoří bolesti zad, čtvrtinu bolesti kloubů, desetinu bolesti spojené s nádorovými onemocněními a zbylá procenta připadají na bolesti hlavy, břicha, poúrazové a pooperační stavy, poškozené svaly, vaziva, nervy a problémy s polykáním a dýcháním. Jaké prostředky lze dnes využít pro úlevu od chronické bolesti, si povíme v následující kapitole.

Nové způsoby, jak se vypořádat s bolestí

Některých bolestí se lze zbavit vhodnou rehabilitací, jindy pomůžou všeobecně dobře známá léčiva volně dostupná v lékárnách.

Při bolestech hlavy, krční páteře a jiných akutních bolestí může pomoci akupunktura (vpichování speciálních dlouhých jehel do přesně určených bodů na těle) či akupresura (tlaková stimulace příslušných bodů na dlaních či chodidlech).

Nově lze využít náplastí proti bolesti, u kterých je ta výhoda, že na jejich účinnost nemá vliv případné zvracení či průjem a navíc umožňují dlouhodobé působení vyrovnané hladiny léků (nejčastěji opioidů).

Kapsaicin, který se přidává do nejnovějších náplastí, zničí volné zakončení nervů v kůži, takže lokální bolest zmizí až na tři měsíce. Biologická léčba, která se již oficiálně používá na lupénku nebo Crohnovu chorobu, se začíná osvědčovat při léčbě revmatických zánětů.

Její předností je, že kromě zmírnění příznaků či zpomalení průběhu, se kterým se pacienti museli dosud spokojit, umožňuje na buněčné úrovni ovlivnit samotnou podstatu zánětu. V budoucnu se budeme moci zbavit některých nemocí, které bolest způsobují, rovněž využitím moderních genetických a biochemických poznatků. S ohledem na individuální genetické dispozice a specifické biochemické prostředí každého jedince bude zřejmě brzy možné využít léky „na míru“.

Budete mít zájem:  Co je dobrého na tom, že máslo zdražilo

Nakonec jsou tu ještě dva kuriózní způsoby, jak se s bolestí „poprat“: Můžete využít jed nebo počítač. Smrtelný jed ziconotid z japonského mořského plže Conus magus inspiroval výzkumníky, kteří jeho syntetickou formu upravují tak, aby mohla pomoct lidem s chronickými bolestmi hlavy nebo artritidy.

Tento toxin funguje tak, že blokuje kalciové kanálky v nervových buňkách a zamezuje tím přenosu signálu bolesti do mozku. Jedovatých vodních hlemýžďů je několik set druhů a jednou ze 12 zemí, které se na jejich výzkumu podílí, je i Slovensko.

Kdo by to byl řekl, že počítač, který je často zdrojem bolesti očí, hlavy, zad či krční páteře, můžeme použít také jako pomocníka proti bolesti. Jak? Sednete si před počítač, kde máte zobrazeno své tělo, a snažíte se vůlí bolest odstranit. Představujete si, že Vás to prostě nebolí.

Vědci tvrdí, že díky stimulaci mozkové kůry, ke které při takovémto soustředění dochází, lze bolest opravdu aktivně zmenšit. Tato metoda se původně používala pro obnovení pohyblivosti svalů a nyní své uplatnění našla i při boji s bolestí. Inu, vyzkoušejte a uvidíte.

V nejzazších případech lze bolest odstranit chirurgicky: Buď se definitivně přetrhnou nervová vlákna vedoucí bolest, nebo se přeruší činnost nervových center, které tyto impulzy zpracovávají.

Máte-li své tělo rádi…

Algeziologie – může vám pomoci od bolesti

Jenže, jak se říká, každý špás něco stojí. Jednak je třeba dát pozor na dlouhodobé užívání volně prodejných medikamentů proti bolesti, protože to podle nových výzkumů může vést k poruchám ledvin či k jiným vážným problémům, jako jsou vředové choroby žaludku a dvanáctníku aj. A jednak, podíváme-li se na bolestivé reakce ne jako na nemoc, ale jako na posly, kterými se naše tělo snaží dát najevo, že něco přestává být v pořádku, jak v tomto světle posoudíme ono „zázračné“ utlumování a zbavování se bolesti? Není to trochu, jako by nám plakalo dítě, které něco potřebuje, a my bychom to vyřešili vyvinutím těch nejdokonalejších špuntů do uší a roubíků do úst a holedbali se, jak už ten dětský křik umíme zvládat? Podívám-li se na věc z tohoto úhlu pohledu, nelze než zakončit článek metaforickou radou, která zní: Máte-li své tělo rádi, nezacpávejte si před ním zbytečně uši a neucpávejte mu pusu. Možná Vás bolestivými signály upozorňuje jakoby dotekem motýlího křídla ještě dříve, než vznikne vážnější problém. Je-li však člověk uvyklý tyto první poslíčky umlčovat nebo je prostě ignorovat, může se dostat do stavu, kdy je bolest nesnesitelná a pouhým nasloucháním těmto signálům těla již pochopitelně situaci nelze uspokojivě řešit.

Zdroj: 21. století. Revue objevů, vědy, techniky a lidí, srpen 2010

Ambulance algeziologie – léčba bolesti

Lékaři MUDr. Jiří Burša MUDr. Jorga Worková

  • Sestra
  • Telefon: 596 491 829
  • Ordinační hodiny lékaře:
  • PO  :              8,00  –  12,00        13,00  – 15,00ÚT :               8,00  –  9,00          objednané zákrokySTŘ :             8,00  –  12,00        13,00  – 15,00ÚT :               8,00  –  9,00          objednané zákroky
  • PÁ :               8,00  –  11,30        
  • Ordinační hodiny – přítomnost sestry:
  • PO  :   7,30 – 12,30         13,00 – 15,00ÚT  :   7,30 – 12,00        ST :    7,30 – 12,30         13,00 – 15,00ČT  :   7,30 – 12,30         
  • PÁ :    7,00 – 11,30         

Dana Panteleimonová

UPOZORNĚNÍ: z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti bude ambulance o prázdninách mimo provoz. Do prázdnin a od 1. září bude dočasně v provozu pouze v pondělky v době 8-12 a 13-14,30 hodin. Rovněž zatím nepřijímá nové pacienty. Akutní bolestivé stavy ošetří praktický lékař ve spolupráci s odbornými ambulancemi.

Aktuální informace k případnému omezení provozu najdete POD TÍMTO ODKAZEM.

O ambulanci

V této ambulanci pečujeme o klienty trpící výraznými bolestmi. Zabýváme se léčbou těžké dlouhodobé bolesti nádorového a nenádorového původu. Do naší ambulance pro léčbu bolesti jsou pacienti směřováni svými praktickými a odbornými lékaři. S pacientem zde konzultujeme jeho aktuální zdravotní potíže a podáváním vhodných léků tlumících bolest ve formě tablet, náplastí či injekcí se snažíme zlepšit kvalitu jeho života.

Nově jsme rozšířili spektrum péče o invazivní léčbu bolesti. Jedná se o metodu, při které je pacientovi během hospitalizace zaveden katétr přímo k nervovému vláknu vedoucímu bolestivé podněty do centrálního nervového systému. Katétr, který je z větší části pod kůží, se zavádí pomocí přístroje, který rozpozná průběh nervu.

Pacientovi jsou do malého terčíku na povrchu kůže aplikována v malých dávkách analgetika (léky proti bolesti) v injekční formě. Takto dosáhneme zmírnění bolesti např. u diabetiků s nehojícími se ranami na dolních končetinách, u pacientů s rozsáhlými bércovými vředy, s výraznými bolestmi zad s vyzařováním do dolní končetiny či s poúrazovými bolestmi.

Dá se říci, že tato metoda často napomáhá i samotnému hojení. Jako příklad můžeme uvést pacienta, který pro bolest nemohl téměř vůbec chodit, a nyní je soběstačný a chodí i na houby. Pacienti po zavedení katétru dochází na naše oddělení k pravidelným lékařským prohlídkám. Pokud je katétr pacientem dobře snášen, může mu vydržet i déle než rok.

V domácím prostředí pečují o katétr sestry z agentur domácí péče, které rovněž pacienty učí samostatné aplikaci analgetik do katétru.

Ve spolupráci s poliklinikou ve Frýdku Místku a nemocnicí v Orlové provádíme radiofrekvenční ošetření nervových kořenů u bolestí zad jako jediná pracoviště v MS kraji.

Nachází se ve 4. poschodí hlavní budovy (naproti interní JIP).

Léčba bolesti | Hledáme cesty jak vám pomoci s bolestí

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.lecbabolesti.cz je společnost lecbabolesti.cz s.r.o.

IČ 07557752 se sídlem Makedonská 600/5, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303063, která je v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb.

, autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Všechna práva vyhrazenana.

Autorským právem je chráněn jak obsah tak i forma těchto webových stránek.

Provozovatel je v nejvyšším možném rozsahu nositelem autorských práv k obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.lecbabolesti.

cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly (dále jen „Pravidla“). Přístupem ke stránce, jejím prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Pravidly.

Budete mít zájem:  Úloha Státu V Péči O Zdraví?

Materiály umístěné na této webové stránce lze užít pouze pro nekomerční, osobní účely a pokud Uživatel zachová všechna autorská práva. Provozovatel nezaručuje, že Uživatel užíváním materiálů uvedených na této webové stránce neporuší práva třetích osob.

S jakýmkoli sdělením nebo dokumentem, který na tuto webovou stránku přenesete emailem nebo jinak, bude Provozovatel nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným.

Na těchto webových stránkách se mohou nacházet ochranné známky Provozovatele nebo jiných osob. Nic na této webové stránce by nemělo být vykládáno jako udělení práva na užívání takových ochranných známek. Jakékoli neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.lecbabolesti.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či neaktuálnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Provozovatel může kdykoli upravit Pravidla aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.

II. Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.lecbabolesti.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu.

Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a obchodní politiku jiných společností.

Provozovatel neodpovídá za obsah žádných jiných webových stránek spojených odkazem s touto stránkou.

III. Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách a další anonymní údaje. Provozovatel může anonymní informace o návštěvách tohoto webu použít za účelem poskytování reklam.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

IV. Změny strategie související s ochranou osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit způsob činnosti související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů. Změna podmínek činnosti související s ochranou osobních dat pak nemá vliv na již poskytnuté souhlasy se zpracováním osobních údajů.

V. Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

VI. Právní příslušnost

Tato Pravidla se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou řešeny u věcně příslušného soudu v Praze, Česká republika.

Pokud se některé Ustanovení těchto Pravidel stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

VII. Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek www.lecbabolesti.cz prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena ve standardu HTML5, vizuální stránka prezentace s využitím CSS 3.

VIII. Upozornění

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou určené k užití na území České republiky a pro občany nebo rezidenty České republiky. Zároveň tyto webové stránky a jejich obsah není určen k užití v USA nebo občany či rezidenty USA.

Hlava nejčastěji bolí z hormonů a ze stresu! Jak si pomoci?

Zdroj: Shutterstock

Každý měsíc vás bolí hlava před menstruací? Nebo máte problémy ve chvíli, kdy se špatně vyspíte? Každý z nás má spouštěč jiný. Jisté je, že přepracovanost a stres jsou nejčastějšími příčinami potíží. Jak jim předejít nebo jak se jich alespoň co nejrychleji zbavit?

Pokud vás hlava bolí desetkrát ročně, není třeba jinak nic řešit. Ale pokud si pilulkou pomáháte jednou týdně, stojí za to zjistit, co vám problémy způsobuje, a zkusit se jim vyhnout.

Bolest hlavy vznikající z psychického napětí je běžnou záležitostí, která sice hodně obtěžuje, ale není třeba s ní hned běžet k lékaři. Čas od času trápí 88 procent žen a 68 procent mužů. Odborníci o ní hovoří jako o tenzní bolesti, název je odvozený od tenze čili napětí.

Nemocní potíže popisují jako tlakovou, oboustrannou bolest mírné až střední intenzity, jako by je svírala těsná čepice.

„Na rozdíl od migrény nastupují pozvolna a nebývají tak silné.

Člověk tedy nemusí – jako při migréně – zanechat veškerých aktivit a ulehnout, nicméně i tak jsou to bolesti obtěžující a nepříznivě ovlivňující kvalitu života.

Kvůli délce svého trvání a častému opakování omezují člověka v běžných denních aktivitách,“ říká MUDr. Marek Hakl, primář Kliniky algeziologie a preventivní péče Medicinecare v Brně.

Migréna: Jak časté jsou záchvaty?

S migrénou nejsou mnozí lidé schopni pracovat a vykonávat běžné činnosti. Nemoc jim bere celé dny života. Počítejte s námi, pokud mají například tři záchvaty měsíčně, ztrácí za 10 let téměř rok života. 

Migréna přitom významně omezuje život drtivé většině lidí s tímto onemocněním. Nejčastějšími potížemi jsou bolest, zvracení, poruchy vidění, citlivost na pachy, zvuk, světlo. Vyplývá to z rozsáhlého šetření, do kterého se pustila nová pacientská organizace Migréna-Help, Spojené hlavy, z.s. 

Výsledky také potvrdily, že nemocným chybí podpora a porozumění lékaře, zaměstnavatele i nejbližších. Více než 74 procent osob se cítí ve své nemoci samo. Jen osm procent oslovených uvedlo, že se při seznámení s diagnózou dozvěděli o nemoci vše potřebné. 

Zatímco migrény se bez pomoci lékaře obvykle nezbavíte, tenzní bolesti lze léčit běžnými léky proti bolesti, z nichž většina je volně k dostání v lékárně. Nejčastěji jde o typ s obsahem ibuprofenu.

Někdo nedá dopustit na ty s obsahem paralenu, ale rozhodně nelze říci, že by byla univerzální rada pro všechny. Problém je, že pacienti si často zvyšují dávky a kombinují preparáty do všelijakých koktejlů.

A to je cesta do pekel – hrozí jim, že se stanou na lécích závislí.

Nekombinujte léky

Jak vysvětluje PharmDr. Ivana Lánová, vedoucí BENU lékárny v Mladé Boleslavi, jednotlivé přípravky proti bolesti není vhodné kombinovat. „Pacient se tak může snadno předávkovat jednou účinnou látkou nebo zvolit takové kombinace, které vykazují vzájemné interakce. Pokud si není jistý, měl by se vždy poradit se svým lékařem nebo lékárníkem,“ říká odbornice.

Účinek analgetik lze podle ní ale velmi dobře zvýšit takzvanými koanalgetiky. Patří mezi ně kofein, guaifenesin nebo magnesium. Kofein a guaifenesin bývají již součástí některých léků.

Guaifenesin je vhodný při bolestech hlavy, které jsou způsobeny duševním napětím nebo od krční páteře. Magnesium neboli hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, které často bolest hlavy a migrénu doprovází.

Hořčík zvyšuje a prodlužuje účinek léků na bolest.

Můžete také vyzkoušet studený šátek na hlavu. Ten ji nejen ochladí, ale také sevře, čímž dává pocit, že se vám – jak se říká – nerozskočí. Pomoci může ale i vychlazená gelová maska. Nejlepším lékem na bolest hlavy však zůstává spánek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector