22. březen – světový den vody

TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / 22. březen: Světový den vody

Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“. Potřeba zachovat dostatečné množství zdrojů vody v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu i v ČR, především v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy počasí.

22. březen – světový den vody

Nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny patří mezi největší hrozby současného světa. I když se situace v posledních dvaceti letech výrazně zlepšila, s nedostatkem čisté vody právě teď bojuje každý desátý člověk naší planety – 783 milionů lidí.

Světový den vody se koná každoročně jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Mottem letošního Světového dne vody 2018 je „Nature for water“.

Voda v ČR

Naše krajina nedokáže díky chování člověka v ní dostatečně zadržovat vodu a lidé opakovaně staví svá sídla nebo komerční stavby v záplavových oblastech. Velké rezervy má naše země především při zadržování vody v krajině.

Ta by mohla podle výpočtů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd zadržet ročně o téměř 2,5 miliardy m3 vody více, než je toho schopna v současné době.
„Vodu musíme chránit a nakládat s ní tak obezřetně, abychom jí mohli my i další generace účelně a efektivně využívat pro lidskou potřebu jako vodu pitnou i pro přírodu, zemědělství, energetiku a pro další nezbytné účely.

I naše děti se budou přece potřebovat napít. Bez vody to totiž nepůjde,“ dodává předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala.1

V současné době se aktualizují Plány rozvoje vodovodů a kanalizací v rámci jednotlivých krajů, což je povinnost daná zákonem. Kraje by k těmto dokumentům měly přistoupit zodpovědně a vyčlenit také ve svých rozvojových plánech dostatek prostředků k investicím do vodohospodářských sítí.

Vybrané související rubriky TZB-info:

 • Vlastnosti a zdroje vody
 • Dešťová voda

22. březen – světový den vodyVodní elektrárna Francie, foto D. Kopačková22. březen – světový den vodyJablonné v Podještědí, foto D. Kopačková

Světový den vody 2018 – již tradiční prohlídky vodáren, jezů a přehrad, ale i další akce s tématikou vody

Zatímco některé památky, například Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně v Praze 4 bylo k tomuto svátku otevřeno již minulý víkend, mnoho staveb spojených s vodou na své návštěvníky čeká v následujících dnech.

V letošních akcích kromě tradičně otevřených vodáren, jezů, vodních elektráren a ČOV najdeme i promítání filmů v Liberci, vstup zdarma do plaveckého bazénu v Mělníku, vědeckou vodní show v Ostravě, výstupy na komín v Praze, plavby, prohlídku podzemního vodojemu aj.

 • Stará čistírna odpadních vod v Praze 6 – Bubenči. Sobota v 10:00–21:00
  Těšit se můžete například na PROHLÍDKY AREÁLU Staré čistírny odpadních vod v Praze 6 – Bubenči – prohlídka historické budovy je vždy s průvodcem, jež názorně popisuje původní proces mechanického čištění / PARNÍ STROJOVNA A KOTELNA – pro každou prohlídku bude spuštěn parní stroj z roku 1903 dodnes dochovaný ve své původní funkční podobě; zároveň si pak návštěvníci mohou prohlédnout dochovanou funkční kotelnu s kotly z roku 1905 / PŘEVOZNÍKŮV PRÁM – každá prohlídka je zakončena plavbou v podzemní usazovací nádrži na prámu a průchodem obtokovou stokou / JIŠTĚNÉ VÝSTUPY NA KOMÍN – výstupy budou probíhat po celou dobu trvání akce, na výstupy se nevztahuje rezervace a jejich organice včetně platby bude probíhat až na místě v den konání akce / VÝUKOVÁ HRA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ – Obnova soužití s řekou je výuková hra na pozemku Staré čistírny, kde se účastník formou hry dozví informace o vlivu člověka na toky řek / CHEMICKÁ LABORATOŘ – pro děti i dospělé bude připravena chemická laboratoř, kde se budou provádět pokusy nejen z vody.
 • Stoletá vodní Elektrárna Labe v Hradci Králové. Čtvrtek 22. března v 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.
  Do oslav Světového dne vody se zapojí i stoletá vodní Elektrárna Labe v Hradci Králové, které však nikdo neřekne jinak než Hučák. Její jméno jí předurčil starý jez, přes který přepadala voda, která tam líbezně hučela.
  Milovníci vody, obdivovatelé architektury a historie a především ti, co mají rádi pěkná místa, jistě najdou zalíbení v malé vodní elektrárně. Její historie se začala odvíjet už od roku 1909, kdy bylo rozhodnuto, že město postaví vlastní rozvodnou síť, aby byl zaručen rozkvět města i do budoucna. Myšlenka to byla tak geniální, že se podařilo našim předkům postavit unikátní technické dílo, které ekologicky pomocí vody vyrábí elektřinu přes sto let. Přijďte nás navštívit do Informačního centra Obnovitelné zdroje na Světový den vody ve čtvrtek 22. března, kdy se budou konat prohlídky malé vodní elektrárny ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.
 • UNICEF pořádá Velký vodní večer. 23. března v Praze Vodní večer bude mít i charitativní rozměr – výtěžek z akce půjde na zajištění pitné vody pro děti v postižených oblastech. Podrobnosti a kompletní seznam akcí po celém území ČR ke Světovému dni vody portál Naše voda připravuje, jako tradičně každý rok.

22. březen – světový den vodyHamr na jezeře, foto D. Kopačková22. březen – světový den vodyPoděbrady, foto D. Kopačková

22.3.2018

 • STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s. (SVAS) 8:00 – 15:00 hod, ČOV Kladno Vrapice, ČOV Mělník SVAS
 • AQUACENTRUM PARDUBICE. Na tento den platí sleva 20 % do část Aqua, Aquacentrum
 • SVĚTOVÝ DEN V LIBERCI. 17:00 HOD, kino Varšava, promítání tří filmů, vstup zdarma, Liberec
 • MĚLNÍK. 9:00 – 17:00 hod, nám. Míru, vystoupení žáků, hudba, 8:00 – 15:00 hod, ČOV Mělník Mlazice, 9:00 – 17:00 hod, Mělnické podzemí, Věž kostela Petra a Pavla, 15:00 – 17:00 hod, plavecký bazén.Mělník.

23.3.2018

 • ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i., Studentská 1768, Ostrava-Poruba. 9:00 – 13:30 hod, exkurze, vědecká vodní show, výstava, technologie…Nutná registrace, UGN
 • VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Exkurze na úpravně vody i čistírně odpadních vod v Plzni, u obou hlavních provozů bude bohatý doprovodný program, včetně autogramiády vybraných fotbalistů FC Viktoria Plzeň, Vodárna Plzeň
 • VODNÍ DŮM HULICE. 13:00 hod, komentovaná prohlídka vodní nádrže Švihov, nutná rezervace, 14:00 hod, Vodní dům Hulice – výtvarné tvoření a výlet pro děti, v terénu odběry vody atd. Vodní dům Hulice

24.3.2018

 • ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ) 9:00 – 14:00 hod, Den otevřených dveří proběhne na pracovištích ČHMÚ v Praze – Komořanech, Praze – Libuši, na pobočkách v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a profesionálních stanicích a observatořích, ČHMÚ
 • HUSITSKÉ MUZEUM, TÁBOR. 13:40 hod, vlastivědná procházka o historii na téma Světového dne vody. Sraz na autobusové zastávce Švehlův most, 14:00 hod, exkurze v čistírně odpadních vod Na Papírně, Muzeum
 • POVODÍ ODRY státní podnik. 9:00 – 15:00 hod, Den otevřených dveří na přehradách: Slezská Harta, Kružberk, Morávka, Žermanice. Také budou k nahlédnutí laboratoře a vodohospodářský dispečink V Ostravě – Varenská 49, Povodí Odry
 • POVODÍ MORAVY, s.p. 9:00 – 14:00 hod, Den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Brno (Prýgl), Slušovice, Povodí Moravy
 • ČEVAK, a.s., Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích, ČEVAK
 • OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. Časy prohlídek v informacích – Den otevřených dveří v areálu Úpravny vody Ostrava–Nová Ves (ÚV NV), v expozici Historie ostravského vodárenství – Babylon (nalézající se rovněž v areálu ÚV NV) a na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě–Přívozu (ÚČOV), OVAK
 • VAK VSETÍN, a.s.10:00 hod, exkurze na ČOV (čistírny odp. vod) Vsetín, Valašské Meziříčí, Zubří, exkurze na ÚV (úpravny vody) Karolinka, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, VAK VSETÍN
 • VODOSPOL s.r.o. KLATOVY. 9:00 – 16:00 hod, exkurze po hodině, Úpravna vody Milence, doporučená registrace, VODOSPOL

22. březen – světový den vodyČeská Lípa, foto D. Kopačková22. březen – světový den vodyMariánské Lázně, foto D. Kopačková

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST DOBŘÍŠ spol. s r.o. 26.–30. března
Exkurze pro školy na čistírnu odpadních vod a vodohospodářské programy pro školy, vyhlášení literární soutěže pro děti.
VHS Dobříš

POVODÍ LABE s.p. Povodí LABE

 • 23. března – 10:00 – 15:00 hod, VD Brandýs nad Labem, pro školy, prohlídka, krátké plavby
 • 24. března – VD Mšeno 9:00 – 16:00 hod, VD Rozkoš 9:00 – 15:00 hod, VD Pardubice / Poděbrady / Brandýs nad Labem / Dolní Beřkovice / Roudnice n. Labem / Střekov vše 10:00 – 15:00 hod
 • 21. dubna – 9:00 – 14:00 VD Pastviny a VD Seč, prohlídka v každou celou hodinu

OC FÓRUM V ÚSTÍ NAD LABEM, OC NISA V LIBERCI, 23.- 24. března. Propagační akce o důležitosti pitné vody, stánky v obchodním centru.


Akce v následujícím období:

 • 7.dubna – KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. 9:00 – 15:00 hod, prohlídka podzemního vodojemu Gigant na Novém Hradci Králové, Královéhradecká provozní
 • 14.dubna – PVK, Dykova, Praha 10. Možnost přinést vzorek studniční vody k analýze. Bližší informace a registrace budou před akcí zveřejněny na webové stránce. PVK
 • 21.dubna – PVK. Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod Horní Počernice Čertousy. Registrace na komentovanou prohlídku cca měsíc předem na webové stránce. PVK
Budete mít zájem:  Impetigo – příznaky, léčba a prevence

Zdroje: 1 tisková zpráva Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
2 nase-voda.cz

SVS si připomíná významný den: 22. březen, Světový den vody

22.03.2017

22. březen – světový den vody

Naše modrá planeta je ze 2/3 pokryta vodou, voda je nejen nedílnou součástí našeho života, ale je přímo i životní nutností. Bez jídla se dá vydržet i několik týdnů, ale bez vody, která tvoří 4/5 objemu našeho těla, vydržíme sotva pár dní.

Proto musíme hospodaření s vodou věnovat co největší pozornost. Prožít pouhý jeden den, aniž bychom použili vodu, je pro nás téměř nepředstavitelné.

Vodu v mnoha formách pijeme, vodou se myjeme, ve vodě vaříme, pereme, zaléváme, vodu používáme v průmyslu, a tak bychom mohli v dlouhém seznamu využití vody pokračovat. 

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) jako vlastník vodohospodářského majetku v Ústeckém a převážné části Libereckého kraje si každoročně připomíná významný den, kterým je 22. březen.

Valné shromáždění OSN v roce 1993 vyhlásilo tento den za Světový den vody. Hlavním cílem je v prvé řadě uvědomit si stále více rostoucí význam vody, jejího užívání a ochrany.

V tento den si tak připomínají nejen vodohospodáři, ale i široká veřejnost, co voda v životě člověka znamená, a jak by o ni měl pečovat. 

Každoročně se k tomuto významnému dni vyhlašuje na jednání reprezentantů OSN ve Stockholmu tematické motto. V minulých letech jsme se tak věnovali tématům „Voda a trvale udržitelný rozvoj“, „Voda a energie“, „Voda a pracovní místa“. 

Pro letošní Světový den vody bylo vyhlášeno motto „Odpadní voda“.Pojďme se tedy podívat na cestu, kterou musí voda urazit, aby se dostala do našich domovů, kde ji využijeme, a dále se většina z nás nestará, kam tato odpadní voda odteče a co se s ní dále děje. 

Vodu pro naše každodenní použití získáváme ze dvou druhů zdrojů. Jedná se o zdroje povrchové, které tvoří na území působnosti SVS cca 46 % (prameniště, zářezy, vrty) a 54 % zdroje povrchové (nádrže, údolní přehrady). Surovou vodu je třeba upravit na vodu pitnou, slouží nám k tomu celkem 54 úpraven vody.

Po přítoku surové vody na úpravnu prochází voda pískovými filtry, kde se zbaví mechanických nečistot. Poté je voda upravována chemickým způsobem – to je dávkováním vápna, síranu hlinitého, chlóru a oxidu uhličitého, dále prochází ozonizací a působením ÚV filtrů, kde dochází k bakteriologickému ošetření.

Poté odchází voda do tzv.

akumulace, odkud odchází dále do vodovodní sítě a ke spotřebitelům, převážně gravitačně, místy však také za pomocí čerpacích stanic pitné vody, dále i s využitím podzemních i nadzemních vodojemů, které slouží k rovnoměrnému zásobování pitnou vodou, až ke spotřebiteli, který ji použije

Vypouštění odpadních vod bez přečištění by mělo za následek nejen znečištění samotných toků, ale i znečištění samotných zdrojů pitné vody. Voda z těchto zdrojů by pak nemohla být dodávána spotřebiteli v takové kvalitě jako dnes, nebo by musela být ještě s enormně většími finančními náklady upravována. 22. březen – světový den vody

Použitá voda je tak přiváděna kanalizační sítí a čerpacími stanicemi odpadní vody na čistírnu odpadních vod. Na hlavním přítokovém žlabu je umístěn tzv. lapák štěrku, jedná se o prohlubeň ve dně, kde se usazují hrubší pevné částice (hrubý písek, štěrk a kameny).

Tyto usazeniny se v pravidelných intervalech těží drapákem. Toto tzv. hrubé předčištění je první část procesu čištění, který slouží k ochraně strojního zařízení čistírny před mechanickým poškozením.

Zde jsou umístěny hrubé a jemné česle, na nichž se z protékající vody zachycují hrubé nečistoty, které prošly lapákem štěrku. Tyto hrubé nečistoty se nazývají shrabky, a jsou to převážně hadry, vlákna, obaly, kusy dřev a různé zbytky domovního odpadu, který se dostane do kanalizace.

Další částí je lapák písku, zde se zachycuje převážně písek splavený z ulic, parků a vozovek. Voda je neustále provzdušňována, aby se písek nadlehčil, a oddělil se od organických nečistot. Potom se písek v odstředivce odloučí. 

Následně usazovací nádrž slouží k odstranění ostatních nerozpustných látek. Ty, které jsou těžší než voda, se usazují u dna ve formě kalu, a naopak oleje a tuky plavou při hladině. Nerozpustné látky se shrabují ode dna i z hladiny usazovací nádrže.

Surový kal se přečerpává do vyhřívaných vyhnívacích nádrží, kde se za nepřístupu vzduchu stabilizuje.

Metanové bakterie během čištění kalu produkují jako vedlejší produkt bioplyn, který se jímá do plynojemu, a využívá se k výrobě elektrické energie, a k vytápění technologií, i provozních budov. Čistírna je v tomto ohledu energeticky soběstačná. 

Voda zbavená mechanických nečistot postupuje dále k biologickému čištění. Tento způsob čištění napodobuje a intenzifikuje proces samočištění, které probíhá v přírodě.

Rozpuštěné organické látky se z vody odstraňují činností mikroorganismů, především bakterií, které mají schopnosti čerpat živiny z odpadních vod. Bakterie smíchané se znečišťujícími látkami ve formě vloček tvoří tzv. aktivní kal. Ten rozkládá organické znečištění ve vodě a přeměňuje ho na oxid uhličitý a vodu.

Amoniakální dusík se v nádržích nitrifikace za pomoci bakterií obsažených v kalu a kyslíku nejprve přemění na dusičnany a potom na dusitany. V další fázi se pomocí specifických bakterií v nádržích denitrifikace redukují dusičnany na plynný dusík, který se odvětrává do atmosféry.

Pro odstraňování dalších chemických látek, zejména fosforu, se používá chemické srážení. V dosazovacích nádržích se aktivovaný kal nepřetržitě odděluje od vyčištěné vody. Větší část usazeného kalu se odčerpává zpět do procesu čištění, tzv.

regenerace, přebytek se odvádí do kalového hospodářství, voda odtéká přepadem z hladiny dosazovacích nádrží. Takto přečištěná voda odtéká do tzv. recipientu a je vypuštěna zpět do přírody.

22. březen – světový den vodyV souvislosti s čištěním odpadních vod je nutné zmínit období po vstupu ČR do EU. ČR se tehdy zavázala splnit přístupové podmínky v oblasti čištění odpadních vod v krátkém čase a v míře více než nezbytně nutné, kdy bylo celé území ČR prohlášeno za vodárensky citlivé území. 

Měli jsme tak vysoké legislativní nároky na čištění odpadních vod jako nikdo jiný v EU, jako kdyby celé území ČR představovalo jednu velkou rezervaci, a SVS se s tím musela v průběhu krátkého přechodného období do roku 2010 vyrovnat. To se podařilo. Celkově tyto tzv. strategické investice v období let 2005 – 2010 představovaly v regionu působnosti SVS 4,6 miliard korun

Máme to štěstí, že žijeme v regionu s dostatkem vody, že nemusíme řešit recyklaci vody anebo dokonce její přídělový systém, o důsledcích špatné hygieny z nedostatku vody ani nemluvě…

V České republice se průměrná spotřeba vody na osobu a den pohybuje cca 100 l (v severních Čechách je to 88 l), v zemích třetího světa je to jen 10 l. Jsou to pro nás zcela běžné věci, jako napuštění si libovolného množství vody k napití, podle nálady vysprchování se nebo koupel ve vaně, spláchnutí WC… 

Jak je vidět, nejedná se o žádný jednoduchý proces, se kterým souvisí složitá technologie a rozsáhlá vodárenská infrastruktura. SVS přistupuje k obnově vodohospodářského majetku velmi odpovědně a s péčí řádného hospodáře. 

Vlastní finanční prostředky získané z vodného a stočného však zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle stavu infrastruktury. Důsledkem historicky podinvestované obnovy je opotřebení VH majetku v takovém stavu, že na celkovou obnovu při zachování současného tempa bychom potřebovali až 133 let. 

SVS si uvědomuje, jak zodpovědný úkol na ni její akcionáři, 458 severočeských měst a obcí, přenesli. Zajišťujeme pro téměř 1,2 milionu obyvatel Ústeckého a převážné části Libereckého kraje zásobování pitnou vodou a odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod.

Všechny aktivity podřizujeme od svého vzniku v roce 1993 čtyřem základním principům: uplatňujeme jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržujeme sociálně přijatelnou cenu vody, aplikujeme racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládáme celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku.

Kontakt: Mgr. Jiří Hladík Tiskový mluvčí Severočeská vodárenská společnost a. s. Mobil: 731 452 650

E-mail: [email protected]

22. březen – Světový den vody

22. březen – světový den vodyZdroj: Pixabay.com

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen.

Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii.

Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.

Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma.

Voda je náš nejcennější přírodní zdroj. Jak je důležitá si většinou uvědomíme až v okamžiku, kdy přestane být samozřejmostí. Význam životadárné vody tradičně připomíná 22. březen, Světový den vody. Téma letošního svátku vody je více než aktuální – úbytek vody v důsledku klimatické změny a udržitelné hospodaření s vodou.

Budete mít zájem:  Mánie S Psychotickými Příznaky?

I v České republice se vinou extrémních výkyvů počasí a suchých období stává voda stále vzácnější surovinou. Zásoby podzemních i povrchových vod se tenčí, vrty i studně vysychají, lidé pociťují akutní nedostatek vody.

Naléhavěji než kdykoliv předtím je třeba chránit vodní zdroje, hledat nové a efektivněji využívat ty dostupné. V krajině kolem nás jsou potřebná rozsáhlá opatření, která udrží vláhu ve vyprahlé zemi.

K tomu všemu napomáhají svými finančními nástroji Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Tisíce kilometrů nových vodovodů a kanalizací

Dotacemi a půjčkami přispíváme obcím z evropských i vlastních zdrojů na zajištění dodávek pitné vody.

Peníze poskytujeme na výstavbu vodovodů a úpraven vody, ale i čistíren odpadních vod a kanalizací prakticky od svého vzniku.

Od roku 2014 dosáhla podpora v této oblasti prostřednictvím programů spravovaných SFŽP ČR částky 16,8 miliard korun a zájem o dotační prostředky je dlouhodobě enormní.

Hledáme zdroje pitné vody

Akutní nedostatek vody pomáhají řešit další stovky milionů z rozpočtu SFŽP ČR, které posíláme do menších měst a obcí na nové zdroje pitné vody.

Peníze slouží k tomu, aby starostové a vodohospodáři mohli zajistit nové průzkumné vrty nebo posílit ty stávající, a následně z nich přivést vodu lidem do domů. Peníze jsou stále k dispozici.

Žádat o příspěvek až 3 miliony korun je možné až do 18. prosince tohoto roku ve výzvě č. 2/2018 z Národního programu Životní prostředí.

Ani jednu dešťovou kapku nazmar

Pomoci v boji se suchem může obcím i hospodárnější využívání dešťové vody. Aktuálně je k tomu připravena jedna miliarda korun z evropských fondů v programu nazvaném Velká Dešťovka (výzva č. 144).

Díky dotační podpoře mohou starostové provést nejrůznější opatření, která zlepší klima v přehřátých ulicích, přinesou úspory pitné vody a současně sníží riziko povodní.

Podporovaných řešení je celá řada, od zachytávání srážkové vody v nádržích, přes systémy na lepší zasakování vody do půdy až po vegetační střechy, povodňové parky a úpravy koryt řek. Inspiraci naleznete i v březnovém vydání časopisu Priorita, které patří celé tématu „voda“.

Učíme domácnosti používat dešťovku

Pro občany je stále otevřen populární program Dešťovka. Přispívá na zachytávání dešťové vody a její chytré využití k zalévání zahrady či ke splachování v domácnosti.

Podporuje také opětovné používání přečištěné vody z pračky nebo ze sprchování, kde je úspora pitné vody a nákladů ještě vyšší.

O příspěvek až 105 tisíc mohou požádat dnes i majitelé rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení. Užitečné informace najdete na webu www.dotacedestovka.cz.

Zdroj: Wikipedie a MZP.cz

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců. Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě

22. březen – Mezinárodní den vody

22. březen – světový den vody

Tradičně den, který nám má připomenout, co pro nás VODA znamená a co znamenáme pro VODU my.

V dnešních dnech, kdy převládá ve veřejném prostoru, ale i mezi blízkými, téma KORONAVIRU, bychom na něj neměli zapomenout.

VODA. V jaké souvislosti na její důležitost můžeme poukázat? Podle mě by to mohla být  čistota.

Kolikrát jsme slyšeli „myjte si ruce“ a viděli ukázky, jak takové správné mytí rukou má vypadat? Kromě tolik zmiňovaných a propagovaných desinfekčních gelů, nám k tomu pomáhá i obyčejná VODA a mýdlo. VODA, kterou máme naštěstí volně k dispozici.

Čističky odpadních VOD mají určitě zvýšený průtok, protože strach z nákazy přesvědčil o důležitosti mytí rukou i „zaryté odpůrce“.

Na druhou stranu se VODA nespotřebovává v zavřených plaveckých bazénech a aquaparcích. Takže by se zvýšená spotřeba a nutnost čištění mohla vyrovnat .

Znečištění VODY lidskou činností je závažný problém a je dobré si ho připomenout i dnes.

Útlum lidské činnosti, z kterého vycházejí obavy lidí o svou budoucnost, čistotě VODY na některých místech dost prospěl viz video záběry z italských Benátek, kam se vrátily labutě a delfíni. A VODA tak může zase začít fungovat jako bezpečné životní prostředí pro zvířata.

Pojďme u příležitosti dnešního dne poděkovat nejen všem lidem za jejich pomoc v boji proti koronaviru, ale také VODĚ, za to co pro nás dělá.

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Dostupná a čistá voda je nezbytným předpokladem kvality života. Více než dvě miliardy lidí však žije bez dostupnosti k pitné vodě. Důležitost významu vody nám má připomínat 22.

březen, na který připadá Světový den vody. Ten se slaví pravidelně už od roku 1993. Každoročně je také spjat s řadou akcí připomínajících význam vody a nutnost udržitelného nakládání s vodními zdroji.

V roce 2019 je mottem Světového dne vody „Voda pro všechny”.

Zástupci Kraje Vysočina se každoročně účastní oslav Světového dne vody. Hlavním letošním tématem odborných přednášek bylo dlouhodobé sucho a nedostatek vody a jejich dopady. I Kraj Vysočina má zejména v posledních pěti letech se suchem bohužel bohaté zkušenosti.

„Srážkový deficit na území kraje od roku 2015 do konce roku 2018 přesáhl 430 mm. To zhruba znamená chybějící srážky za dvě třetiny jednoho roku.

Od roku 2015 dosahují průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu vyšších hodnot a dochází tak i k podstatně vyššímu výparu, což významně zvyšuje deficit srážek.

Problémy se zásobováním pitnou vodou tak mají každoročně desítky obcí v našem kraji, napojených pouze na lokální zdroje podzemních vod“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.

Většina významných vodních toků na Vysočině v průběhu roku 2018 dosáhla značně podnormálního stavu vody, v mnoha profilech byl překročen tzv. ukazatel sucha. Rovněž došlo k výraznému poklesu hladiny povrchové vody ve většině vodárenských nádrží. Zaplněnost zásobního prostoru nádrží v povodí Dyje byla ke konci listopadu 2018 velice nepříznivá.

V nádrži Hubenov, kde byla situace nejvážnější, se jednalo o 33 % zaplněnosti, ve Víru o 38 %, v Nové Říši o 47 %, v Mostišti o 69 % a ve Vranově o 43 %. U vodárenské nádrže Švihov v povodí Vltavy byla zaplněnost zásobního prostoru asi 81 %. Na některých nádržích proto musel krajský úřad projednat a schválit mimořádné manipulace s vodou.

Odběry vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou ale ohroženy nebyly. „Kraj Vysočina problematiku dlouhodobého sucha a nedostatku vody vnímá velice intenzivně a snaží se jí řešit.

Podpora přípravy i realizace možných opatření k ochraně před suchem je zohledněna v dotačních programech Kraje Vysočina v oblasti vodního hospodářství pro letošní rok, kde celková alokace finančních prostředků dosáhla 77 miliónů korun,“ dodal Martin Hyský.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství již několik let připravuje výstavu ke Světovému dni vody. Tu letošní zaměřenou na téma sucha a nedostatku vody je možno ještě do konce března shlédnout v sídle kraje. Součástí výstavy je i část věnovaná lesnímu hospodářství či pěstování brambor.

V březnu si kromě Světového dne vody připomínáme další významné „vodohospodářské“ dny resp. dny s vodou související. Např. 2. března Světový den mokřadů, 14. března Mezinárodní den akcí pro řeky a 21. března Mezinárodní den lesů.

FOTO: Pramen řeky Jihlavy, Pramen řeky Dyje

 • Více informací Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářstvíKrajský úřad Kraje Vysočinatel.: 564 602 207, email: [email protected].

Světový den vody 2021 ukazuje, že uhlí se nedá pít

Světový den vody vyhlásila v roce 1993 OSN na 22. března. Tento den má připomínat, že na světě přes miliardu lidí trpí nedostatkem pitné vody, nebo nemá k vodě přístup. Měl by ale také připomenout, že vodou zbytečně plýtváme a ukázat kde. Téma letošního svátku vody proto úbytek vody v důsledku klimatické změny a udržitelné hospodaření s vodou.

Organizace European Environmental Bureau, která sdružuje  přes 140 různých organizací s tématem ochrany životního prostředí v Evropě, upozorňuje, že energetický sektor je jedním z největších odběratelů vody v EU.

Jen německé hnědouhelné doly těží jednu miliardu m³ vody ročně, což je pětinásobek roční spotřeby vody v celém Berlíně.

V Česku, Německu a Polsku spotřebuje uhelný průmysl v průměru šestkrát více vody než domácnosti; ale zatímco lidé platí za jeden m³ pitné vody mezi 2,75 a 5,5 eury, uhelné společnosti dostávají při placení výrazné slevy, nebo dokonce neplatí nic!

„Uhelné korporace znečišťují naši vodu a vyhýbají se placení, zatímco lidé a příroda nesou náklady.“ Není to jen nespravedlivé, podle zákonů EU je to i nezákonné. Je čas abychom chránili vodu a aby znečišťovatelé nesli odpovědnost.

Budete mít zájem:  Prejavy Alergie Na Mandarinky?

Evropští kolegové samozřejmě zmiňují i problematiku polského hnědouhelného dolu Turów. Důl a nedaleká elektrárna doslova vysávají vodu z českého a německého pohraničí. Odhadovaný pokles spodních vod v regionu je víc než 100 metrů.

Vodu, kterou používají, navíc uhelné doly a elektrárny znečišťují železem, sírany a rtutí. Po několika letech sporů mezi polskou státní energetickou firmou PGE a ekologickými aktivisty se stal Turów celoevropským problémem. Česká vláda podala žalobu na Polsko k Soudnímu dvoru EU.

PGE přesto v Polsku stále usiluje o prodloužení těžby do roku 2044. Její žádost nyní bude posuzovat ministr životního prostředí a klimatu Michal Kurtyka.

Proto jsme se rozhodli napsat jemu a předsedovi správní rady PGE, že podle nás je těžba do roku 2044 nesmysl a že by se důl Turów neměl rozšiřovat. A můžeš to udělat i ty.

Napiš polskému ministrovi klimatu a životního prostředí a šéfovi těžařů z PGE, aby neprodlužovali těžbu v polském dole Turów.

Uhelný průmysl je hlavním viníkem klimatické krize, která v minulých letech vysoušela české území. Kromě toho ale těžba, propírání a spalování uhlí také spotřebovává neuvěřitelné množství vody. Pokud chceme vodu chránit, musíme uvažovat o alternativách a o konci uhlí.

Jako první musí skončit osvobozování důlních společností od poplatků za vodu a poskytování slev, o kterých si může běžný odpovědný spotřebitel nechat jen zdát. Část nákladů uhelného průmyslu tak jako obvykle nese veřejnost. Jedná se o dar pro uhelné korporace v řádu milionů eur.

Tento přístup navíc odporuje Rámcové směrnici EU o vodě, která ukládá, aby členské státy EU zajistili, že všichni uživatelé vody zaplatí odpovídající cenu a že znečišťovatelé ponesou náklady na škody na životním prostředí, které způsobí.

Světový den vody 2021 – Ústav technologie vody a prostředí

V pondělí 22. března tu máme další Světový den vody. Tímto dnem si již od roku 1993 připomínáme, že je na světě více než miliarda lidí bez přístupu k pitné vodě, a že je voda jednou z nejdůležitějších surovin, která nám jako lidstvu byla svěřena. 

I u nás na Ústavu technologie vody a prostředí je tento den velmi důležitý, voda je pro nás životodárnou tekutinou, ale i prací a zábavou.

A abychom tento den zpestřili i vám, připravili jsme si pro vás dvě soutěže o hodnotné ceny: kvíz (pro jednotlivce) a tvorbu krátkého videa (pro jednotlivce i skupiny).

Pusťte si pro inspiraci videa, která jsme pro vás k tomuto dni vytvořili. Pomohou vám též najít odpovědi na všechny otázky v kvízu. Soutěž byla ukončena. 

Výsledky soutěže

Kvízů se nám sešlo celkem 85 a videí i s kvízy 6! Pečlivě jsme všechny příspěvky do soutěže prošli a obodovali. Děkujeme všem zúčastněným a následujícím výhercům gratulujeme!

Kvíz (pro jednotlivce)

Výherce kvízových soutěžících jsme vylosovali! Mrkněte na video. Správné odpovědi kvízu najdete ZDE.

 • Johana Vališová         Gymnázium Dr. Karla Polesného ZnojmoAnna Kuchejdová      Gymnázium Jeseník
 • Zuzana Kubánková   Gymnázium Jeseník

Tvorba videa (pro jednotlivce nebo skupiny)

Jelikož se videí v této soutěži sešlo pouze 6, rádi oceníme všechny. 

1. místo           Pavel Prokop, Gymnázium Česká Lípa

2.-6. místo      Kateřina Policerová, Gymnázium Česká Lípa

2.-6. místo      Eliška Hoferková, Gymnázium Uherské Hradiště

2.-6. místo      Martina Knoflíčková, Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče

2.-6. místo      Daniel Trojánek, Gymnázium Blovice , okres Plzeň-jih

2.-6. místo      Šárka Trhoňová, VŠCHT Praha

 • Chcete-li si soutěž zpestřit, natočte video (max. 2 min.) na téma „Jak originálně šetřit vodou“, a zašlete nám jej spolu s kvízem.

Přihlášení a pravidla

Podmínky soutěže si můžete stáhnout do svých počítačů nebo prohlédnout na našem webu.

 • Přihlášení do soutěže (společné pro odeslání vyplněného kvízu i videa)

Šedá voda, černá voda, pitná voda, tichá voda, samá voda… přihořívá…

Představení Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

Slova dr. Pavly Šmejkalové naprosto přesně vystihují naši filozofii. Tak se na to pojďme podívat trošku víc do hloubky. Téměř 70 let probíhá na Ústavu technologie vody a prostředí výzkum v oblasti vodního hospodářství. Co to znamená? Studujeme chování vody v krajině, hledáme řešení, jak zmírnit dopady sucha i povodní, vyvíjíme moderní technologie pro výrobu kvalitní pitné vody, pro opětovné využívání tzv. šedých vod, ale také pro čištění odpadních vod před jejich návratem do přírody za současného využití látek v nich obsažených. Řešíme vodohospodářskou infrastrukturu měst budoucnosti.  Autorský kolektiv: Markéta Andreides, Pavla Šmejkalová, Jiří Wanner, Jan Bartáček 

Bakterie na tripu

Omyl! Posíláte je na párty, kde si tvoří nové kámoše, sdílejí zážitky, potravu i svou genetickou informaci. Pojďme se společně podívat, co vše se na takové párty odehrává a jak to s námi souvisí. Můžou je zastavit antibiotika? Některé rozhodně ne, říkají si „superbugs“. Autorský kolektiv: Dana Vejmelková, Stanislav Gajdoš, Jana Bartáčková, Pavla ŠmejkalováIlustrace: Tom Zahrádka Toto video vzniklo v rámci REPARES, projektu H2020 Evropské unie.

Čistírna odpadních vod

Naučte se s námi, co je to odpadní voda, kam teče a jak se zpracovává. Pusťte si další video, tentokrát na téma „Čistírna odpadních vod“. Tou vás provede naše skvělá Markétka! Autorský kolektiv: Markéta Andreides

Úpravna vody

Pusťte si naše další video a zjistěte to. Tentokrát na téma „Úpravna vody“ v podání našich báječných doktorandek Tamary a Terezy. Autorský kolektiv: Tamara Pacholská, Tereza Kounovská

Voda 4.0 – Chytrá řešení v oblasti vodního hospodářství měst a obcí

 1. To vše a ještě mnohem více zjistíte v našem dalším videu, tentokrát s moderními technologiemi v hlavní roli.
 2. Tento příspěvek ukáže ty nejzajímavější z nich, jako například satelitní snímkování vodovodů a odhalování úniků vody, takzvané chytré vodoměry nebo například modelování procesů na čistírnách odpadních vod.
 3. Autorský kolektiv: Petr Dolejš

Dopady klimatických změn do vodní bilance a hospodaření s vodou ČR

Současný výkyv klimatického cyklu se projevuje zvýšenými teplotami, změnami v charakteru srážek i rostoucími ztrátami vody respirací a odparem. Důsledkem je i střídání extrémních projevů počasí od povodní po periody sucha. Na to musí reagovat i zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a jejich čištění a celková ochrana vodních zdrojů. Přednáška profesora Wannera uvede příklady řešení těchto problémů v podmínkách ČR.   Autorský kolektiv: Jiří Wanner

Restart vody: od konce zpět na začátek

A s čím nám pomůže jejich přesná identifikace pod mikroskopem? Laboratořemi vás provede Adélka s Dominikem! Autorský kolektiv: Adéla Puškáčová, Dominik Matýsek

Osud léčiv v půdě, máme se bát?

Řada zemí, které trpí nedostatkem vody, využívá přečištěnou odpadní vodu pro zavlažování. S nedostakem srážek a následně se suchem se v posledních letech setkáváme i u nás. Proto je možné, že i u nás bude odpadní voda pro zavlažování využívána. Řada látek, jako jsou například léčiva, není z vody v čistírnách odpadních vod dostatečně odbourávána. Léčiva a daší látky jsou rovněž koncentrovány v odpadních kalech, které jsou často po jejich úpravě aplikovány do půdy. Tyto látky se pak mohou v půdě akumulovat, pronikat do podzemních vod a tak kontaminovat zdroje pitné vody, či mohou být vstřebávány rostlinami a tak kontaminovat potraviny. Bude krátce popsáno chování léčiv v půdě a na příkladech bude ilustrována možná kontaminace plodin. Autor: Ing. Aleš Klement, Ph.D. (ČZU v Praze)

Vodní hrátky 1: Jak si vyrobit lávovou lampu

Aneb první díl workshopu na téma Vodní hrátky! Tento experiment (plus tři další, které budou následovat) si téměř všechny můžete provést v domácí laboratoři. Pozor! Nezapomeňte na ochranné pomůcky – plášť, brýle, rukavice! Autorský kolektiv: Adéla Puškáčová, Dominik Matýsek

Vodní hrátky 2: Jak změřit tvrdost vody

Adéla s Dominikem vám to ukáží ve druhém díle našeho workshopu na téma Vodní hrátky!  Autorský kolektiv: Adéla Puškáčová, Dominik Matýsek

Vodní hrátky 3: Jak změřit pH kapalin?

Ukážeme si to ve třetím díle Vodních hrátek! A nezapomeňte na ochranné pomůcky – plášť, brýle, rukavice! Autorský kolektiv: Adéla Puškáčová, Dominik Matýsek

Vodní hrátky 4: Voda jako iniciátor hoření

Omyl, v některých případech může požár i způsobit. Jak? Zjistíte v našem dalším videu na téma Vodní hrátky! Ovšem tento experiment doma raději nezkoušejte.   Autorský kolektiv: Adéla Puškáčová, Dominik Matýsek

Většina videí vznikla v rámci CRP 2020: Věda hrou ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s Českou zemědělskou univerzitou v Praze ku příležitosti Světového dne vody.

Přihlášení

Nejste zalogován/a (anonym)

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

Aktualizováno: 8.4.2021 19:44, Autor: Dana Bílková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector